Tháng Tư Nghiệt Ngã
1975
Sài gòn Thất Thủ


Tác giả: Olivier Todd
Chuyển ngữ: Dương hiếu Nghĩa

(Sẽ xuất bản)

Mục lục

   Hình bìa
   Lời giới thiệu của người dịch
   Lời giới thiệu của nhà xuất bản và tác giả Olivier Todd
   Một vài mốc thời gian trước năm 1975
   Chương 1: Hà Nội Sài Gòn: 1789 kms
   Chương 2: Phước Long: Trời cũng phải nhỏ lệ
   Chương 3: Những bức thơ của Tổng Thống Nixon
   Chương 4: Ngọn lửa đấu tranh của Hà Nội
   Chương 5: Gốc cây và lưỡi rìu
   Chương 6: Những người ngủ đứng
   Chương 7: Long mạch
   Chương 8: Chiến dịch 275
   Chương 9: Đầu teo đít to
   Chương 10: Con đường Liên Tỉnh 7 B
   Chương 11: Mạc tư Khoa và Bắc Kinh
   Chương 12: Tiếng chuông truy điệu Đà Nẵng
   Chương 13.- Ba sọc đỏ
   Chương 14.- Màng chi một cây kim, một sợi chỉ ?
   Chương 15.- Tiếng cu kêu
   Chương 16.- Cài hoa trên vành tai
   Chương 17: Lượm đá lấp biển
 Chương 18.- Giờ của Dương văn Minh
 Chương 19.- Bán hạ giá 50 phần trăm
 Chương 20.- Cùng là anh em một nhà
 Chương 21.-29 tháng 4: Tắt hết đèn
 Chương 22.- 30 tháng 4: Hoa sen cuối cùng
 Chương 23.- Đập đá vá trời


Trở về trang chánh "Người Lính Già"

1