Chng i

H Ni - Si Gn : 1789 kms

 

Ngy 1 thng ging 1975,

 

Vo khong 6 gi, gi SaiGon, ngy 1/1/75 (theo m lch Vit Nam, nm Dn, thng Su, gi Mo) 19 qu n pho sn xut t Lin X, ܮc rt vo tnh Bin Ha, mt thnh ph nm v hܧng Bc ca SaiGon chng 20 kms. Mt qu pho ri trng vo mi nh tranh ca anh Nguyn vn B. Anh cht ngay tc khc. L mt thanh nin mi 16 tui, anh B l mt thܩng dn u tin b pho kch cht trong nm 1975 Min Nam Vit Nam. Anh B ܧc m s l mt k s ha hc....

 

Trn nguyn tc, k t ngy 27 thng ging nm 1973, ng 0 gi GMT, th "Hip nh Bal v ngng bn v ti lp ha bnh Vit Nam " bt u c hiu lc v Hai Bn phi ngng bn.

Theo thng k ng ǡn ca Ta i s Hoa K th trong nm 1974, c 14.000 binh s Min Nam v 7000 thܩng dn t thng v cc hot Ƕng qun s. V pha Bc Vit ngܩi ta ljm ܮc 57.000 cht trn v mt s xc cht khc na trong thi gian ngng bn gi hiu ny.

Ngy hm , Ta i s Hoa K (nm st vch Ta i s Php), khng nhn ܮc mt cng in no quan trng t Nh Trng (Tng Thng) cng nh t B Ngoi Giao. ng b Tng Thng Gerald Ford th ang n a vi tuyt chung quanh mt lu i dy ni Rocheuses. Cn ng Tng Trܪng ngoi giao Kissenger th cng ng Ph Tng Thng Nelson Rockefeller ang ngh mt vng nng m Porto Rico.

Trn lu mt ca To i s M SaiGon cc vin chc ngoi giao thuc phng chnh tr cng nh cc nhn vin thuc phng tnh bo (CIA) tng trn cng, ang phn vn. Ngܩi th on l nm nay c th ܮc yn tnh, ngܩi th lo ngi. Hi thng chp, phc trnh ca phng nh ܧc tnh tnh hnh r rt lm ri: "lc lܮng qun s ca cng sn Min Nam mnh hn bao gi ht. Чc tnh c th cng sn s tung mt phn ca lc lܮng tr b chin lܮc ca h Nj thc vo nhng yu im chnh trong h thng din a ca Min Nam . V khng bit chng cng sn cng c th s chuyn qua th tng tn cng." Dnh cho nhng ngܩi c t tܪng ch bi !

Bn phc trnh gii thch tip : Cn nhc k li th chng ti ngh l h s khng lm th u. H Ni thch tm mc tiu trong ma kh ro Nj tn cng trn c hai mt chnh tr v qun s Nj trnh nguy c c th gy tn tht cho cuc tng tn cng." Dnh cho nhng ngܩi lc quan!

Nhng s phn tch ca nhm tnh bo ny cn c trn nhiu yu t, nht l yu t thi gian. T nhiu th k, Vit Nam nhng trn chin c tnh cch quyt nh thܩng ܮc tin hnh trܧc ma ma. Bt u t thng 5 dng lch. Lc vng Cao Nguyn nܧc chy mnh vi nhng con sui y nܧc. t vng rng tr nn sp, cn rung ng bng th ngp nܧc, nn cc xe vn ti, pho binh, chin xa NJu b ln snh kh di chuyn ܮc . Trn tri th my en dy ǥc trc thng thܩng kh bay v nht l phi c. t, nܧc v khng gian lin kt vi nhau khin cho con ngܩi kh m di chuyn v chin u. Ma ma thܩng gip cho ch qun c th gi ngi ngh ly sc li. Ba chc nm nh nhau ngܩi anh em cng sn khng tn trng gi ng ngh g ht nhng bn no cng ci u trܧc ma ma.

Anh Patrick Hays ngܩi Bc Phi (Algerie) cao 1m 86, tc hi ngn, mt trong xanh l mt thiu y xut thn t trܩng v b Saint Cyr (Php), thuc binh chng nhy d; Anh cn nh mi thi anh cn phc v trung on I nhy d. 12 nm trܧc anh l ph t cho mt n in cao su Vit Nam , by gi th anh iu khin c h thng iu hnh ca hng Michelin. V anh l mt ngܩi Vit Nam v l mt ngi sao ca i truyn hnh. Anh ni thng tho ting Vit, v thܩng i cng tc xung cc tnh, do vy m anh bit rt nhiu tin tc. Vi s vn hiu bit v bn cht sng sut ca nh bo hay nh ngoi giao, anh l mt mt bo vin ca tnh bo Php (SDECC), mt vic lm d dng m anh va lm va chi ! Cch y my hm, Hays khng lin lc v tuyn ܮc vi mt n in nh nht ca Michelin tnh Phܧc Long, cch Sai Gn trn 100 kms, mt n in cao su rng 3000 mu ty vi 1.400000 cy cao su v 500 nhn cng. Hays ni l Vit Cng chim ܮc 2 n trn ܩng 311, pha Nam ca n in ny v cng v pha Nam ca tnh l Phܧc Bnh.

Vo trung tun thng chp, Hays gp v tr chuyn rt lu vi qun trܪng s ti v qun l n in ny. H NJu ni khng c Mt Trn Gii Phng Min Nam m c s chuyn qun quy m ca b Ƕi Bc Vit .

Ti vn phng ca anh gn Cu lc B th thao Saigon (m anh l tng th k),Anh nhn xt: " Rt c th l cng sn tn cng vo cc v tr yu nht ca qun Phܧc Bnh Nj c ܮc mt ܩng bay cho vn ti c loi nng. Mt phn v vܧng 25.000 dn ti nn vic phng th y tr nn kh khn, phn khc th phng tin ca chnh ph yu km hn hi 1972."

Khng phi ln u tin m mt tin n b tht th. i khi s lin lc vi n in cng b gin on, nhng qun l ngܩi Vit lai Tu y khn kho lm, ri cng ni li ܮc thi!

Mt phn ca tnh Phܧc Long nm st bin gii Cam Bt b mt v v m th cng sn c mt, ban ngy th chnh ph Sai Gon kim sot. Phi gan l lm ! Chng ta hy xp loi bin c nh ny vo mt khung cnh chung. Vit Nam dy cho chng ti ng bao gi ng lng. i vi anh Hays, sau khi Hip nh Paris 1973 ܮc k c nhiu hy vng l ǩi sng Min Nam Vit Nam c th tt hn. Nu Bc Vit toan tnh i xa hn th Hoa K s gi cho h pho i bay B.52. Hays thy l t nm 1970 Min Nam coi nh thng ri. Trܧc th trong tnh cn "khng chin qun" nhiu lm. n nm 1971 th gn nh khng cn mng no, ngܩi ta i li t do hn trn l. Nhng t ln ln tnh hnh xung cp tr li. By gi mun i v SaiGon, Hays phi a on xe ch m i vng ln hܧng Bc qua ng Ban m Thut, mt on ܩng vng 1000 kms. V on xe ny ch i thng ljn Sai Gon khi no ܩng ܮc m ri (thܩng th hnh qun cp tiu on Nj "m ܩng" ).

 

ng Nguyn vn Thiu, Tng Thng Vit Nam Cng Ha thܩng tip khch ti Dinh c Lp, mt dinh th thܩng thi nhng y tin nghi v kin trc theo kiu hin i. ng Agustini Manglia, i S Phi lut Tn, nin trܪng ngoi giao on pht biu:

-" By gi th thy c v lc quan hn. Mt cuc dn xp chp nhn ܮc, hܧng tng lai... v mt chn tri mi."

C ta gc gt u ng , tn thnh.

 

Thng ny nh ngoi giao Ba T ch ta "y Ban Quc T Kim Sot v Theo Di" vic thi hnh Hip nh Paris. (gi tt l CICS). ng thy khng yn tm lm :

"- Ti hy vng Hip nh Paris s ܮc thc thi"

C ta cng gc gt u ra v tin tܪng nh vy.

Nhng qun nhn Ba T, Nam Dng, Ba Lan v Hung gia Li trong y Ban Quc T CICS c nhim v kim tra cc v vi phm lnh ngng bn. H tha bit l b Ƕi Min Bc cng nh qun lc Min Nam NJu t thi hnh iu 2 v ngng bn hn hu ht 23 iu khc ca Hip nh Paris 1973. Hai Bn NJu c hnh Ƕng thm d nhau. Ngܩi ta "ginh dn ln t" nhau, ngܩi ta mt i , chim li tng thn p, tng tha rung. Du sao th cc trn nh nhau cng cn mc Ƕ "chp nhn ܮc". Trܧc ht l t pha Hoa K: h khng cn mt ngܩi lnh tc chin no Vit Nam na.

 

Ti SaiGon cng vy, ngay trong ngy Hip nh c hiu lc , ng l yn tnh. Khng c mt v m st no, cng khng c pho kch. Khch du lch ljn Vit Nam bng cc chuyn bay ca hng Air France, Thi International, hay Cathay Pacific. Airways ... v mt tun l h gi ca Hng Khng Vit Nam. Vi 27.000 ng Vit Nam ngܩi ta c th bay ljn Dalat, mt thnh ph p vi kh hu mt m. Trܩng ua nga Ph Th vi chng trnh 8 cuc ua, nga ܮc a thch nht l con Phng Dung ! Mܩi ngy trܧc ngܩi ta khnh thnh mt tim n sang trng: tim New Carina. SaiGon khng c khng kh chin tranh !

Dn Saigon n nhu, nhy m, nhng khng vo hp m "Quc T" ܮc v ang ng ca Nj sa cha. Co li ca ch nhn ܮc ng trn t "Saigon Post", mt nht bo ting Anh, hnh nh c tr cp ca CIA (M): "chng ti ang trang tr li v ǰi mt s my iu ha khng kh". C nhiu u t trong th Sai Gn. Ti Ta i s Hoa K, ngܩi ta bn ci v a im ca mt khch sn hng sang sp ܮc xy ct: khch sn Hyatt .

Ti cu lc b ca CIA, khch sn "Cng Tܧc" (Duc), ngܩi ta ngi cc bn nh Nj dng cm ti. Trong s quan khch ngܩi ta thy c ng Graham Martin, i s Hoa K, v cc v ng nghip ca ng , ng Nara (Nht Bn), v ng Aran (Do Thi) L th thit ! gn nh c mt s chi ch y : A-R-A-N, N-A-R-A ! Ngܩi ta cng thy c ng Thomas Polgar, trܪng lܧi CIA Vit Nam, mt phng tnh bo ln nht trn th gii, v ng Frank Snepp, mt phn tch gia c hng ca Trung ng Tnh Bo y. Ngܩi ta ni vi nhau v kinh t, v nn kinh t vng mnh ca Min Nam Vit Nam, khng cn c s tng g du.

Trong mc "quan im" ca t Sng Thn, bo hng ngy, tc gi vit : " 1975, nm bu c Tng Thng, bng cch ny hay cch khc, gung my lnh o cn phi ܮc ci tin nhiu hn..."

ngܩi ta bnh lun mt vi s vic khc:

" i y L vn Ng thuc n v cng v, bn vo u t st, Nj li mt bc th cho Tng Thng Thiu, Nj bnh vc cho mc tiu u tranh ca Pht Gio. Theo li ca mt pht nhn vin qun Ƕi th i y ny hnh Ƕng hon ton v l do tn gio. V i y Pht Gio va qua t tic l : - "ngܩi ta khng c gng trong hnh Ƕng ha gii quc gia, mt iu m Hip nh Paris c d tr."

 

Phn ln dn chng khng n mng ngy Tt dng lch. Ngy Tt Vit Nam ri vo thng 2 dng lch. Nhng ngܩi thuc gii trung lu trܪng gi thܩng theo ngܩi Ty Phng, Php hay M, n Tt dng lch (1thng ging) nhng khng m linh nh nh ngܩi M, ngܩi Php, Ba Lan, hay Hung gia Li ang c nhim v Vit Nam. H ch hp nhau v chuyn tr vi nhau thi, bn tr th nghe ca nhc (da), v phn ng gii tr thch nghe nhc bnh dn ca Trnh cn Sn..

i din vi khch sn Continental l qun c ph Givral. Hm nay c 3 ngܩi ngi thܪng thc caf, 3 ngܩi m gii bo ch thܩng gi h l "3 chng ng lm pho th". l ng M. Vܮng p trai; ng Phm xun n mt nhn vin ton thi ca bo Times, mt nh bo Vit Nam duy nht lnh lng M, rt tho tin v ng knh n; ng th ba l ng Cao Giao, thnh thong vit cho t Newsweek, ngܩi c chm ru cm ging ging hm ru ca H ch Minh. H hi nhau. Cao Giao ni:

- " Ngܩi anh h ca bn ti lm vic ti n in Michelin, qu quyt l Bc Vit c xe tng, loi T.72 v T.54"

ng n t nghi ng:

- " Ti tin l cng sn chun b mt cuc tn cng vo Ty Ninh"

Ty Ninh l ni c Thnh Tht ca o Cao i . H th Victor Hugo v Tn dt Tin chung vi nhng ng Thnh khc trong mt ngi NJn mu sc trang tr ht sc rc r v rܩm r.

 

Cch SaiGon 3000 cy s, trn o Okinawa (Nht) nm gia i Loan v Nht Bn, i y Cyril Moyer ang bun bc.

L mt s quan Thy qun lc chin, 30 tui, ǥc trch coi v tip vn, i y Moyer lo hun luyn tn binh ti tri Lejeune. V con anh ta NJu ti Jacksonville (tiu bang Bc Carolina, Hoa K). Binh on Thy qun tit kim ngn sch, nn gia nh s quan khng ܮc theo chng. 30 thng trn o Okinawa khng c g vui. Ch c nhng tri lnh, mt cn c khng qun v nhng c s ca hi cng. Khi ngܩi lnh sng xa gia nh th hay sanh ra lm tt, rܮu ch, di gi hoc m o, Moyer ngh nh vy. khng cho mnh ri rnh, Moyer theo mt kha i hc ging nh cc s quan y. Anh theo ngnh phn tch, nh nhiu ngܩi theo hc y. Nu tiu on 7 Truyn tin ca anh tham gia vo cuc tp trn d tr vo thng 2 ny vng Phi lut Tn, th anh s ngh hc. Vit Nam khng nm trong d kin ca anh, b phn 150 thy qun lc chin bo v Ta i S Hoa K SaiGon anh cng khng thch.

i y Moyer hun luyn lnh ca anh, anh "go" bi hc ca anh. phn im ngܩi ta ni l cuc tp trn c th di li ljn thng 3.

 

Ti Hoa thnh n, cch Sai Gon 22.000 cy s, Nh Trng ban hnh lut S.3418 nhm bo v ǩi sng ring t ca ngܩi dn.

ng Gerald Ford tr thnh Tng Thng sau khi Richard Nixon t nhim v v tai ting Water Gate nm thng trܧc , (thng 8/1974). Tng Thng Ford tha k mt di sn kinh t o ut, vi lm pht v mc li qu cao, th trܩng chng khon bp bnh v Ƕi qun tht nghip ln ljn 5 triu ngܩi .

Vn NJ Vit Nam nm trong lnh vc gn nh ring thuc Tng trܪng ngoi giao, Kissenger.

Vo u nm nay, ngܩi ta lo ngi v nhng hot Ƕng bt hp php ca c quan CIA. C quan ny c d tnh m st Fidel Castro, trong thp nin 60. C quan ny khng c quyn hnh s trn t Hoa K. Nhng h thnh lp 10.000 h s ca cng dn Hoa K. H thc hin s "gim st in t" Nj nghe ln ܩng dy in thoi. H cng lc li cc th t c nhn. Nhng s vic ng nghi ng, nhng " qu gi ca gia nh" CIA ny cc nh bo thch lm, nhng cc Ƕc gi v thnh gi truyn hnh th khng. Trong vn phng Bu Dc, Tng Thng thܩng tip ng William Colby, v Gim c CIA, mt ngܩi thng minh c b mt ca mt mc s, tt nghip trܩng Princeton, anh hng nj nh th chin. ng Colby dng th gi Nj gii thch v khun kh lm vic ca nhn vin CIA hn l phn tch tnh hnh Vit Nam. Tng Thng Ford th ch nhiu v nhng g thuc v "hu Watergate" hn l tnh hnh Vit Nam. ng ta c mun tho g ngi n ca v tai ting Watergate Nj n x cho Nixon. Tun ny qua tun khc, th Hoa K nh b dn cht vo v Watergate tai ting ny. Sau 15 gi ngh n, mt bi thm on tuyn b l "3 cu cng s vin ca Nixon NJu phm php v chung sc m mu ngn tr s tin hnh ca t php" . l cc ng John Ehrlichman, Bob Halderman, v John Mitchell"

 

B cc nh bo, cc dn biu v ngh s ca lܫng vin quc hi cht vn, Tng Thng Ford khng bao gi ch tm ljn nhng bi ton ca nܧc Vit Nam xa xi. iu tra v hnh Ƕng ca CIA, ng ta ch nh mt y ban lm vic vi Ph Tng Thng Nelson Rockefeller. ng Ronald Reagan, va mn nhim thng c tiu bang California tham gia vao y ban ny.

Nhng phc trnh ca cc c quan tnh bo thܩng ܮc vit li, c Ƕng li ljn thܩng mt ht Ƕ trung thc, ri mi ܮc ljn tay Tng Thng dܧi dng mt bn phn tch.

C rt nhiu phc trnh v nhiu c quan cnh tranh nhau .

C quan CIA (Trung ng Tnh Bo) th bo co cho Nh Trng v Hi ng An Ninh Quc Gia; cho B Trܪng Quc Phng, khng thun lm vi Kissinger, v cho cc Tham Mu Trܪng Ng Gic i.

Mi qun chng Khng Qun, Hi Qun, Lc Qun v Thy Qun Lc Chin mi ni NJu c c qua su tm tin tc ring ca mnh.

Pha Ngoi Giao cng c c quan tnh bo nhng chuyn v chnh tr. Cng tc gii m v n nghe cc ܩng thng tin lin lc v tuyn ca ch hay ca c ng minh NJu ty thuc B Trܪng Quc Phng.

Tt c cc c quan ny trn nguyn tc NJu trc thuc vo v Gim c Trung ng Tnh Bo ca Lin Bang, v tt c NJu gi v y bn phn tch tnh hnh. Bn phc trnh sau cng m Tng Thng Ford džc ܮc , n va m h va d dt. Khng c g c th gi l bo Ƕng ht: " Cn nhc k", thi khng thy Bc Vit s m cuc tn cng ln."

 

Ti Hoa Thnh n, khng c mt ngܩi no ch ljn cng in ca ng Wolfgang Lehmann, c vn ngoi giao, nhn vt th nh trong Ta i s Hoa K ti SaiGon. ng Lehmann nhn mnh ljn s hin din ca tܧng Viktor Kulikov H Ni vo thng chp. Tܧng Kulikov l ph t tng trܪng quc phng ca Lin X.

ng Lehmann khng ngh rng v tܧng X Vit ny i do chi th Bc Vit ch vi nhim v i din cho Lin X nhn dp k nim 30 nm thnh lp ca Qun i Nhn Dn Bc Vit : "Cng khng phi tܧng Kulikov dng ht th gi ca ng ta Nj ht nhc Ging Sinh. Ti Min Nam lc by gi con s b Ƕi cht v b thng cao gn bng con s trung bnh hng ngy trong thi gian trܧc v trong cuc tn cng nm 1972 .."

ng Lehmann nhc li l " Ph tng trܪng quc phng Lin x Pavel Patitsky l ngܩi trc tip iu khin dn cao x phng khng H Ni, mt tun l trܧc ngy Bc Vit m cuc tn cng ma xun nm 1972. " Lc Bc Vit tht bi trong cuc tn cng quy m ny. " Cng in ca c vn ngoi giao Lehmann ܮc xp loi "Kn", v th n c nm kn mi trong t h s thi!

Mt nhn vin khc ca Ta i s khng bng lng ci li nh gi tnh hnh Vit Nam ca Hoa thnh n. ng Thomas Polgar, trܪng c quan Tnh Bo CIA ti Saigon džc bn lܮng gi trong phc trnh thng chp. Theo ng th nhng phn tch gia Hoa thnh n khng "nm trong chn" , nn h c ngh l cuc tn cng ca Bc Vit s ko di theo "kiu chin cuc hi nm 1914" , tc l trܧc ht phi tin qun xuyn qua vng phi qun s trn v tuyn 17 : "chng ti thy cc phn tch gia v mun c mt s qun bnh trong nhn xt, nn nh gi thp tim nng v t kh nng thc s ca cng sn v cܩng Ƕ hot Ƕng ca h trong nhng thng sp ti." ng Polgar nhn mnh tip: khng c mt l do no Nj tin rng cuc tn cng quan trng sp ti ca cng sn s ging nh hi nm 1972... C nhiu ch du cho thy l s c mt cuc hnh qun i quy m." Polgar cn c trn nhng s tp trung ca b Ƕi Bc Vit trn ܩng mn H ch Minh v nhng li khai ca t binh Bc Vit.

Ti Hoa thnh n, ngܩi ta ǥt gi thuyt l Bc Vit s m cc cuc tn cng quan trng trong nm 1975 v nm 75 l nm bu c Tng Thng Hoa K. Hai cuc tn cng ln ca H Ni nm 1963 v 1972 hnh nh chng minh ܮc quy lut bt thnh vn ca chin lܮc chnh tr qun s ca cng sn.

kin ny cng l kin ca B Ngoi Giao. tng lu th by ca Kissinger, ging nh cc c vn ca Tng trܪng, ng Douglas Pike cng ngh l trong nhng thng sp ti, Bc Vit ch tung ra nhng cuc tn cng c gii hn. "Trn gic cm c" s tip din : Min Nam s cm c vng sc ca h trong ng qu, cn cng sn th cm c xanh ca Mt Trn Gii Phng Min Nam ln cc x, p. Tr chi ǰ mu Ƕc c ny c ko di t sau ngy k kt Hip nh Paris.

Kissinger khng lo ngi lm. Cn nhiu bi ton nghim trng hn ang cn ljn s quan tm ca ng . Trong su thng qua, ng tht s bn rn vi Trung ng v nn ha bnh qu bp bnh t sau cuc chin ca Kippour. Ngܩi Rp ang chy ua v trang. i vi Do Thi th phi c s chp thun ca Quc Hi mi c ܮc my bay v ha tin. Kissinger cn phi lm trung gian ha gii gia ngܩi Hy lp v ngܩi Th nh K v ch quyn ca o Chypre. ng cn phi lo gi s on kt lun lun l mi e da khi Bc i Ty Dng (OTAN). ng khng tin l Min Nam s sp ǰ trong nm 1975.

Kissinger lun lun nhc nh cng s vin ca ng l Tng Trܪng Ngoi Giao Hoa K mi ngy theo st v i ph vi 4 vic u tin : (1) l chin tranh bt thn vi Lin X. (2)cc ngun nng lܮng, v cc ng dn du (3) s pht trin nguyn t (4) cc im nng khng d kin ܮc .

Vit Nam khng nm trong danh sch "u tin"

Kissinger tin chc rng c Lin X v Trung Cng khng ai c li g Nj cho cuc chin tranh tip din khc lit hn Vit Nam. y ch l chin tranh loi gm nhm kiu m ca m la sp tn ch khng phi chin tranh loi bc pht kiu la ngn bng cao... Theo ting lng ca cc nh chnh tr th cuc tranh chp vn ܮc gi "cܩng Ƕ thp" . Lin X mun c th gin trܧc cuc chin nh b v khn kh ny. Leonid Brejnev va hy b chuyn ving thm Ai Cp v khng ܮc khe. Cn Trung Cng th khng mun c mt nܧc Vit Nam thng nht, hng mnh st bin gii pha Nam ca mnh. Tng kt cui nm 1974, Tn Hoa x cho thy quan im ca lnh o Bc Kinh l "quan tm thc s ljn u Chu "ming tht bo b " m hai siu cܩng ang tranh nhau. Trong cc chuyn ving thm Bc Kinh, Kissenger khng thy Trung Quc c mt cht li lc tht s no i vi ngܩi Vit Nam.

Kissinger ni "16 hay 18 gi mi ngy l qu Nj theo st tt c nhng g lin quan ljn 4 bi ton cn bn ." c nhng c quan, v nhng nhm nghin cu lo phn cn li .

 

vng ng Nam , lc ny l phi ch tm lo cho tnh hnh Cam Bt. Lc lܮng Khmers ang tin gn ljn th Phnom Penh. Ngܩi ta khng th theo sng Mkong Nj ljn Phnom Penh ܮc . Chuyn mi ng phi quan ngi. Khng nn t Ƕng gn lin cuc chin Cam Bt vi Vit Nam. Mi giao ho gia cng sn Bc Vit v Khmers khng ܮc khng kht lm m cn c v kh khn na, nh Nguyen c Cuc ǥc phi vin lin lc vi Khmers tit l vi gii ngoi giao H Ni . Trong tnh hnh quc t hin ti, cng sn Bc Vit khng c li g Nj phiu lu trong nhng cuc hnh qun i quy m, mc du mc tiu cui cng ca h vn l thng nht hai min Nam Bc. Kissinger khng bao gi tin nh vy.

Lun c ca H Ni cn phc tp hn lun c ca Kremlin hay ca Bc Kinh.

vng ngoi H Ni , bn l quc l 1, c mt "ct cy s" c k mu trng v m khng mt ngܩi Php no c th qun: "Sai Gn 1789 kms" .

Ti H Ni kh hu khc nghit hn SaiGon . Ngy 1 thng ging ny tri lnh. Kiu xun Tin 22 tui i xem chiu bng Hai B Trng, bn cnh b h. Vo hi 8 gi ti, ngܩi ta ang chiu phn u ca mt cun phim S Vit, "Thng Tm": cun phim ni v nj nh th chin: ngܩi dn Lin X gp phn em li chin thng cho ng Minh hn bt c sc dn no khc. Phim chiu kh theo di : phim ܮc trnh chiu t bn gc, Ǣng sau mn nh c mt ngܩi thng dch cc mu i thoi ..

Tin l con ca mt Bc s thuc Chnh Ph Lm Thi Cng Ha Min Nam Vit Nam (GRP), anh ljn H Ni cch y 4 nm sau mt chuyn i b di kh nhc vܮt ܩng Trܩng Sn. M anh cn li trong Nam. Ti y anh tm ܮc cha. V thch ng phim, anh ang ܮc cho theo hc lp ǥc bit m nu anh t kt qu tt th anh s ܮc gi i thc tp ng B Linh hoc Mc t Khoa. Anh ang c mng s tr thnh mt Eisenstein Vit Nam. Ngܩi ta cho anh mt tem phiu loi 1 ng, m nu anh bn li theo gi ch en th anh s ܮc 15 ng. Chn ci phim x vit ny qu nhng m anh phi hc , phi t trao di...

Nh thܩng l hng ngy, bt buc phi vo trܩng, anh džc xong t bo Nhn Dn, v t Lao ng, ca ng Lao ng, ng cng sn Vit Nam. Bi bnh lun d on "thng li ln ca cch mng" trong vng 12 thng sp ti. Khc vi cha anh, ngܩi thanh nin ny khng phi l ng vin cng sn. Tuy nhin anh tin tܪng vo bo ch v truyn thanh ca Vit Nam Dn Ch Cng Ha. Trong nhng ngy gn y, bo ch nhn mnh ljn "chin dch thi ua". Ngoi ph, trn ܩng, cc nh my ca th , u u cng c nhng tranh v ln, vi mu sc rc r t chn cnh cc cng nhn mu "xanh l" ang thi nhau lm vic, cc b Ƕi mu "xanh ve" ang chin u, ph n v tr con mu hng ang khuyn khch anh b Ƕi trong "cuc chin chng lj quc" .

H Ni ngܩi ta t gp cc nh ngoi giao "nܧc ngoi" nh SaiGon, v ǩi sng x hi t c dp vui chi hi h. Cc nh ngoi giao khng ܮc php ri khi th m khng c php. t c c hi tip xc vi ngܩi Vit, h sng ring bit vi nhau. ng John Fawcett, i s Anh Quc l mt nh ngoi giao sng c n nht. i vi ngܩi dn Bc Vit, Anh Quc l mt "con nga thnh Troie" ca Hoa K . Nhim k mt nm ca ng ti Vit Nam Dn Ch Cng Ha ܮc chm dt trong thng ny, v mt x l thܩng v thܩng s thay th ng. l ng John Steward. V t 12 thng nay chnh quyn H Ni t chi y nhim th ca ng i s: Chnh Ph Hong gia Anh khng mun nhn nhn Chnh Ph Lm Thi Cng Ha Min Nam Vit Nam . V i vi ngܩi Hoa K hay ngܩi Anh, chnh ph (GRP) khng ܮc Ƕc lp. Khng cn phi lin lc vi ci chnh ph b nhn ny, s lm mt lng Hoa K. Chnh Ph H Ni chp nhn s c mt ca nh ngoi giao Anh m khng cn y nhim y : Bc Vit ch cn s c mt ca i din Anh Quc H Ni Nj c chiu khn cho h i Lun n v nht l Hong Kong. Trong bn phc trnh mn nhim, ng John Fawcett dnh nguyn mt on di cho "chin dch thi ua" :

- "y khng phi ln u . Cng nhn ܮc ku gi thi ua sn xut, v trnh lng ph. C th chin dch ny thnh cng . Nhng, khi ti nh thng dch vin ca ti Nj ni chuyn vi mt nhm cng nhn ang lm vic tht chm chp trong mt tun l di ch Nj rp nhng cnh ca mi cho dy nh ph ca ti - c phi cc anh lm nh th l thi ua vi nhau Nj tng nng xut phi khng ? C phi cc anh lm nh th l Nj tng trܪng kinh t hu xy dng nhanh x hi ch ngha ? C phi cc anh lm nh th vi hy vng t ܮc danh hiu "cng nhn danh d x hi ch ngha" ?, Nghe vy cc anh th ny cn t v vui thch hn ti na ! Sau Nj b li thi gian vui a ca chng ti, trong hai ngy k tip, h cn lm vic cn chm chp hn lc trܧc na."

Phc trnh cho thy l nh qun l nhn s ca Bc Vit khng c cht g thc t ht. Thn trng, nh ngoi giao Anh ngh rng cch qun l cng phi .... thn trng . i din vi cng sn Bc Vit cc nh ngoi giao thܩng vui thch mun thy "ci g cng thc t"

pha Bc H Ni cch Lao Kay 30 cy s ngn, cch bin gii Trung cng 50 kms, l tri t Phong Quang. Ni y mt ngn ngܩi t ang qua mt ngy lm vic bnh thܩng. T chnh tr v t hnh s, ln ln.

Anh Nguyn K, t chnh tr, trn khi ch Ƕ Min Nam Nj ljn Min Bc nm 1958. Anh l mt gio s trung hc v l mt ngܩi vit sch. y ngܩi ta buc cho anh ci ti l "trܪng gi quc gia" (hay "t sn quc gia") . ngܩi ta trch anh l ngܩi c "khuynh hܧng t nhin" do anh b bt giam nhiu ln, ln cui cng vo nm 1964. Anh va ܮc chuyn t dy A qua dy B. Hm nay anh trng khoai m (sn). Ngoi mt chic o s mi anh cn mc thm mt o lnh bng len, th m anh vn run.. Cc b Ƕi vi sng trܩng, v cc cai t eo sng lc, canh gc nhm 30 ngܩi t ca anh. Anh K phi lao Ƕng mi ngy 8 ting. Ci i co rut anh. Mt ngܩi lao Ƕng xu ch lnh ܮc 9 k khoai lang ty, hay sn, hay go gi l lng thc cho mt thng. Ngy 1 thng ging dng lch khng phi l mt ngy l. Anh K ght nht cc ngy cha nht v ngy l. V nhng ngy anh b nht trong tri khng ra ngoi ܮc nn khng "n cp" ܮc g c. Gi l "n cp" l tm thm cht rau ci hay vi loi c khi lao Ƕng bn ngoi Nj n thm.

Trong mt dy nh khc ca tri t ny, anh Nguyn ch Thin, thܩng b bt giam nhiu ln hn anh K. Hai ngܩi khng bit nhau. Anh Thin hay džc thuc lng nhng bi th m anh lm trong t nhng khng sao chp ra ܮc :

Bn i, khi ti gp bn

Ti s ni

n khc sn, c mi

Lch s ti ? Bi lm!

Ch c xch xing

Nhng lot sng

Ca ti h

Ca phn bi

Lch s ny

Bn i, Lm anh thm au kh

Nhng k th s phi s

V n trܩng cu

V n di v tn

V n rt cm Ƕng

l lch s

Ca khc sn c mi

Trong tt c cc tri t ca Min Bc m Phong Quang l mt, ci i theo ui ngܩi t mi mi nh mt c mng !

Chanh , chui, cam, ܩng

Lc, u, cm, khoai

L n hu

Ca ng

n hu v i

Tht s v i !

Ti SaiGon cc nh ngoi giao ܧc tnh l cc nh t c th cha t 5000 ljn 30.000 t binh v t chnh tr. Nhng H Ni nhng nh ngoi giao d l ng Phng hay Ty Phng cng khng c mt nim no v con s t nhn chnh tr .

Min Nam, Hi Hng thp t v nhng phi on iu tra quc t ܮc php ving thm cc tri t. Cn Bc Vit th khng bao gi !

 


Tr v trang Mc Lc

1