i li gii thiu

i vi ngܩi dn Min Nam Vit Nam, ngy 30/4 l mt ngy di, bi thm! Tuy qun dn Min Nam chin u rt anh dng Nj bo v t nܧc ljn gi pht cui cng, nhng hu ht Qun Dn Cn Chnh Min Nam vn cha hiu ܮc

ti sao TA mt nܧc ?

D nhin phi c nhng nguyn nhn xa, nguyn nhn gn vi nhng hu qu chnh tr v qun s ca n, phi c nhng l do ch quan v khch quan dn ti ngy 30/4/75.

Cho d may mn chy thot ܮc nanh vut ca bn qu trܧc hay sau ngy b Ƕi Min Bc dng chin xa T.54 ca Lin X i sp hai ch "c Lp" ca Min Nam Vit Nam , hay khng may mn hn phi b cng sn la i lao Ƕng kh sai hng chc nm di au kh t bin gii Trung Quc ljn mi C Mau, gn nh hu ht qun dn cn chnh chng ta sau giy pht bng hong ng ngc chiu ngy 30/4 vi s c mt ca anh b Ƕi Min Bc ngay ti SaiGon, tt c NJu gii on sai ht v cu hi

Ti sao chng TA mt nܧc ?

C hn "mt ngn l mt" cu tr li: "Ti, B, Song le, V bi, L ra " ... v.v. v v.v.. nhng ti ngh l chng ta mi ngܩi mi v tr khc nhau, nh ngܩi m ch ܮc ngܩi ta cho s c mi mt b phn no ca con voi thi th lm sao ngܩi t li ng hnh dng v kch thܧc ca con voi ܮc ?

Do ln lܮt chng ti xin ܮc gii thiu vi Ƕc gi mt vi tc phm m hm nay l quyn "Thng T Nghit Ng" (nguyn tc: "CRUEL AVRIL") ca tc gi ngܩi Php: Olivier Todd.

Tc phm ny ܮc xut bn vo thng 11 nm 1987 ti Php.

Tc gi l mt phng vin, mt nh bo c tn tui tng cng tc vi cc t bo ln Hoa K v Php, nn theo di ܮc gn ht cc bin c chnh tr , qun s cng nh x hi ti hai min Nam Bc trong sut cuc chin Vit Nam.

May mn hn ng cn c nhiu lin h mt thit vi cc bn ng nghip Php, M, Lin X, ng u, v ngay c Vit Nam : Vit Nam Cng Ha, cng sn Bc Vit v MTGPMN. Nh tc gi c ci nhn bao qut hn, thy r hn chng ta mi nguyn nhn xa gn nht l v chnh tr v hu qu ca tng s vic, ǥc bit theo st ܮc din bin ca tnh hnh qun s Min Nam trong sut thi gian 4 thng u nm 1975.

c bit hn na l trܧc 75, tuy khng thuc hn thnh phn chng chin tranh nh Jane Fonda hay Ng cng c, nhng ng c t tܪng t do phng khong nn t hay nhiu b nh hܪng ca chin dch tuyn truyn quy m , dai dng v c hiu qu ca tp on cng sn quc t h tr cho cng sn Bc Vit , nn ng c mt ci nhn thin cm v "nn ha bnh" m cng sn Vit Nam v ra v i hi Nj ly lm chiu bi di gt d lun quc t v mc tiu ca cuc chin xm lng ca h, mt ci nhn khc hn ci nhn thc t ca chng ta l nhng ngܩi trong cuc, v ang ra sc chng li ln sng xm lng ca cng sn quc t m CSVN ch l mt o qun tin phong.

Ging nh v chng n ti t Jane Fonda v cc nhm ngܩi "chng chin tranh i ha bnh", v sau ny tc gi may mn thy ܮc th no l "ha bnh" kiu x hi ch ngha qua s tht trn trung ܮc phi by r rng trܧc c th gii, t thi Ƕ ljn hnh Ƕng ca cng sn i vi ngܩi dn Min Nam Vit Nam trong hn mt thp nin sau khi Sai Gon tht th nm 1975, ng cht nhn ra s tht ph phng, tuy c hi mun.

T ng c mt lng knh khc hn vi quyn "Cruel Avril" m chng ti tm dch l "Thng T Ngit Ng" xut bn nm 1987, ng thy r nguyn nhn su xa v thm kn ca cuc chin xm lng bo tn do cng sn to dng ra Vit Nam, thy ܮc hu trܩng chnh tr ca c phe cng sn t Chnh Ph Vit Nam Dn Ch Cng Ha Min Bc ljn cng c tay sai ca h l Mt Trn Gii Phng Min Nam v ci gi l Chnh Ph Lm Thi Cng Ha Min Nam Vit Nam. Nh ng cng thy ܮc n lc chng cng sn v chnh ngha sng ngi ca qun dn cn chnh Min Nam .... nn quyn sch ny rt c gi tr v mt lch s, mt lch s sut chiu di ca hu bn th k 20 m cng sn Bc Vit ang c ra sc b cong, vit theo chu hܧng "yu nܧc" v "anh hng dn tc" ca h, hu che y k v chy ti vi hu th hnh Ƕng bn nܧc hi dn, lm tay sai cho nj tam quc t cng sn . .....

 

Chng ti xin chn thnh gii thiu tc phm ny vi cc bn "yu nܧc m khng yu x hi ch ngha" hi ngoi cng nh trong nܧc, nht l ng bo Min Nam Vit Nam ca chng ta, Nj tr l cho hng ngn thc mc c khi ljn gi ny vn khng hiu

" Ti sao ta mt nܧc "

Vn ca tc gi Olivier Todd l li vn phng s ca mt nh bo v i khi ca mt nh bnh lun chnh tr, nn c nhiu on chng ti phi džc i džc li nhiu ln mi nm ܮc chnh ca tc gi. D vy, chng ti cng c gng vi s vn ngho nn v Php vn ca mnh trong cng tc chuyn ng, va gip Ƕc gi thy ܮc v nm ܮc tng s vic, s kin lch s Nj gii ta thc mc ca mnh, nu c, va ghi li nhng s kin chnh tr cng nh qun s c lin quan ljn lich s trܧc v trong ngy mt Min Nam Vit Nam 30/4/1975, ct khng Nj cho cng sn Vit Nam bp mo ܮc lch s theo bt chnh ljn ma gio ca h.

Chng ti xin chn thnh n nhn tt c nhng kin xy dng v sa cha ca qu Ƕc gi xa gn Nj bn dch ngy cng chnh xc hn, trܧc khi xut bn.

 

Ngܩi dch: Dng hiu Ngha

Cu i t QLVNCH

 


Tr v trang Mc Lc

1