Chng XIi

 

Nng tht th

 

Nhng ngܩi ang trng c ging trng tin hnh cuc xm lng l ai ?

l nhng anh b Ƕi Bc Vit , nhng ngܩi dn Min Bc nhng ngܩi lnh do dai, dn d, bn b, can m, lc no cng gi mnh trong k lut st. H t Min Bc vo , khng mang theo gia nh v con. Tui ca h vo khong t 16 ljn 35. V cc tn tht nng trong nhng nm gn y nn ngܩi ta thy c nhiu khong cch ln gia cc lp tui trong qun Ƕi Bc Vit .

Ngܩi lnh VHCH th nng n lnh knh qu. Trong lc ngܩi lnh Bc Vit ch u tin mang theo n dܮc. H ܮc qua mt kha hun luyn cn bn 18 thng. Ngܩi ta ch bit l h bng lng vi s ti thiu: v h qu quen vi s ti thiu Min Bc ri . Khu phn hng ngy ca h ch c 600 hay 700 gram go, bnh lt lm bng u, i khi c ܮc 50 gram c kh hay tht hp ca Trung Cng, ha hon lm mi ܮc n g. Thuc l th l mt ǥc n khi no c thuc v ch khng phi ng nhin m c. S quan - thܩng khng eo qun hm- cng c khu phn nh vy sut thi gian chin dch cng nh khi ra mt trn. Nhng Min Bc cc cn b ng (dn chnh) NJu c nhng ǥc n theo tng cp v nh , v lng thc, v thuc l th ܮc thܩng xuyn. H bit v chp nhn nh vy, coi nh mt nh mnh. Trong hng ng qun Ƕi khng c mt ǥc quyn ǥc li no v vt cht, tt c NJu hon ton mt ht khi b Ƕi vܮt qua khi v tuyn 17 hay ljn Min Nam bng ܩng mn H ch Minh. D nhin l tܧng Vn tin Dng khng khi no thiu thuc l.

Ngy trܧc ngܩi lnh Bc Vit phi i b theo ܩng mn H ch Minh ny Nj vo Min Nam v h bit l c rt t c may Nj tr v cng bng con ܩng ny trong vng 2 hay 3 nm. Trܩng hp b thng nng th khng bao gi hy vng ܮc sng st, trong khi ngܩi lnh chin VNCH khi b thng th hy vng ܮc tn thng bng trc thng.

By gi th nhng tn binh ca Bc Vit ܧc on l chin tranh s chm dt. Trܧc kia th h phi i b, mi ngy ܮc chng 30 hay 40 cy s, ngy nay th h ܮc di chuyn bng t.

Tt c nhng ngܩi ny khng bao gi bit ܮc tnh hnh cuc chin v s tuyn truyn ca ng. Ngay nh ǣng cp s quan, h b nhi nht thc h, d tht l n gin. Trong thi gian tin hnh chin dch nm 1975 ny, cc chnh tr vin n v khng c th gi Nj ging hun. Trong thi gian cp tiu hc v trung hc v trong sut kha hun luyn qun s, hu ht cc binh s NJu ܮc nhi nht vo u mt vi nguyn tc s ǣng:

- " Nܧc Vit Nam phi ܮc thng nht;

- " ng bo Min Nam rt ngho kh v b p bc;

- " H ang ch chng ta vo gii phng h."

Ngܩi lnh Bc Vit khng i hi m cng khng t hi v quyn li m h phi c ܮc hay khng c ܮc khi trung Ƕi, i Ƕi, tiu on, trung on hay s on ca h phi i vo Min Nam . Tt c NJu l ngܩi Vit Nam , d ging ni c khc nhau. L lnh ca chin xa, h khng t hi xem chin xa ca h chy bng g, ti sao trn pho thp li c cy c xanh v ca CPLTCHMN ch khng phi l c sao vng ca nܧc cng ha dn ch Vit Nam ? Nht l sau khi chim ܮc Ban m Thut , hu ht cc b Ƕi Min Bc , phn ln l nng dn cht phc, NJu thy ngy chm dt ǩi qun ng trong tm tay. Tt c NJu mong mun c ܮc "ha bnh", mun t ܮc ha bnh tt nhin phi chm dt chin tranh. u c cn g ljn cc chnh tr vin mi c th gii thch vic cho h ?

Chnh tr vin c mt nhim v khng quan trng lm nh trܧc kia. Mt phn v c s tranh ci gia cc chuyn vin v ngܩi theo thc h (chuyn v hng), v thܩng ng v pha nhm qun nhn chuyn nghip.Trong ng v trong cc b tham mu ngܩi ta cng c cuc tho lun: trong vic hun luyn binh s, cu hi ܮc ǥt ra l thc h chnh tr v k thut qun s mn no u tin hn? Cu hi ny c th c mt ngha no cho cc n v nh ca khng chin qun khng c v kh ti tn ang ng u vi cc n v Hoa K hay ca VNCH, nhng n v ܮc v trang tht hng hu trong vng ng ly ca sng Cu Long hay trong vng rng rm bin gii CamBt.

Khi ngܩi ta tin hnh mt cuc chin tranh c in, vi nhng s on quy ܧc th cu hi trn tht l v ngha. Khng c mt trc gic Mc xt hay mt lo sng ca ngn ng no c th gip hiu ܮc s vn hnh ca mt chin xa T.54 hay ca mt Mig 21. Lnh o Bc Vit , nj t trung thnh L Nin nt i khi cng lo s rng gii qun nhn ca mnh khng nut ni cuc cch mng Vit Nam giing nh cuc cch mng Php hay nhiu cuc cch mng khc trn th gii th ba. i vi Chnh Tr B Bc Vit th "ng kim sot cy sng" . ch cch mng hay lng tm chnh tr phi chng l Ƕng lc ca qun Ƕi ? l nhng chuyn ph phim rt tt cho cc ng ch Trung Hoa. Ngܩi ta c trnh nhng mu thun v cng thng gia gii dn chnh v gii qun nhn, hay tranh chp gia ng v cc B Tham Mu qun s bng cch a nhng qun nhn quan yu vo Ban Lnh o ng. Tܧng Gip v tܧng Dng NJu trong Ban Lnh o. H bit r t lu l khng th phn chia quyn hnh gia ngܩi ch huy qun s v chnh tr vin ܮc, khi phi ;tin hnh cuc chin vi nhng i n v. Trn l thuyt th vn c s phn bit, nhng cng nh nhng thi khi thc hnh.. By gi th cc s quan quyt nh v chnh tr vin phi theo. Nhng trn cao th ngܮc li vn c hai h thng kim sot, nh L c Th v Vn tin Dng hay Phm Hng v Trn vn Tr.

Anh b Ƕi Bc Vit din hnh khng hay trn ܩng ph ca H Ni hay Hi Phng; th Tel-Aviv ngܩi lnh chin Do Thi cng vy . Nhng ngܩi cng sn Vit Nam hc rt lu trong cuc chin bng bin. Trong hin ti th h bit th no l chin tranh quy ܧc, v h c nhiu tin b trong mi lnh vc. Ch c Khng qun ca h l b chm tr m thi.Anh b Ƕi Bc Vit v anh khng chin qun ܮc ni ting hay i vo truyn thyt l v i dp ܮc gi l dp c H lm bng lp xe t, v khu sng xung kch AK.47. Khng phi i dp ru v cy sng AK em li chin thng cho h, m l nhng sng i lin, nhng ha tin SA-7 gip che ch cho cc phi c, cc khu i bc thܩng hot Ƕng vi nhng dn ra a, ton l chin c ti tn.

Trong chin tranh Ty ban Nha, c quc x v pht xt c th v kh n dܮc ca h Nj sa son tin hnh Th Chin th hai. Vit Nam Lin X cng th chin c ca h - v nht l cc dng c phng chng phi c (DCA). Phi chng h mun chun b cho mt cuc chin tranh quy ܧc ? mt Th Chin th ba ? H thn trng lm, h khng c cung cp cho cng sn Vit Nam nhng dn ha tin loi mi nht ca h. H khng mun cc chin c ti tn ny ri vo tay Min Nam Vit Nam Nj ri b trao li cho Hoa K . Nhng ngܩi lnh Bc Vit l nhng con vt th nghim rt tt ging nh ngܩi Rp vy.

y khng phi l nhng n v khng chin qun ang tin hnh cuc tng tn cng xm lܮc vi v kh th s hay nht nhnh ܮc , m l nhng qun on chnh quy Bc Vit . Min Nam Vit Nam c khng t ngܩi dn v c binh s na ni rng "Cm nm trong ming h ri. h s nhai v nut d dng thi"

 

Ngܩi Php gi thnh ph ny l Tourane ( Nng). Sau Si Gn, Nng l thnh ph ln th nh Min Nam . Ci tn ca Nng ku nh mt ting chung truy iu ! Thnh ph ny c qu nhiu k nim qun s v hy vng cho ngܩi dn Si Gn, cho nhng ngܩi Vit quc gia. Trn nhng bi bin ca Nng mܩi nm trܧc, v ngܩi ta thy c 6.000 khng chin qun (vit cng) gn cn c Khng qun nn Tng Thng Johnson quyt nh a qun t vo tham chin Vit Nam . Bn chc ngn c vn M ܮc na triu qun thay th, m nhim v khng cn hn ch vic bo v cc cn c ca M na.

Nm 1965, Thy Qun Lc Chin Hoa K li nܧc ǰ b ln Nng vi n cܩi chin thng trn mi , vi c x kn trng... H ܮc c quan chin tranh tm l n tip vi biu ng, v cc n sinh tr tng hoa.

Khng c mt thnh ph no trn ton ng Dng, k c Si Gn , c nhiu du n ca chin tranh bng Nng . L mt trung tm chin lܮc, Nng c 2 qun cng, 3 sn bay c th tip nhn hng ngn phi c v trc thng. V th mng ca thnh ph bin mt vi cc kho n dܮc v kho nhin liu, vi cc tri ng qun, qun y vin... ܮc dng ln qu v trt t. Ri phi c ch cho qun nhn gii tr. Trn ci hn Ƕn li mc thm nhng cu lc b, cc rp xi n v ngoi chu vi qun Ƕi li cn c cc qun rܮu, cc qun cm, cc nh th...

Nng c 600.000 dn. Cng c mt s dn tn c tng ng nh vy ang cm tri trong thnh ph. Tng on tng Ǯt nhp c chm chm vo v ch trong c my ngy h tr thnh dn Nng. C mt s ngܩi vo ngay trong c trܩng hc. Cng may l khng nhiu lm, ch hn trm thi. Li ha hm no ca Th tܧng khng thy ܮc thi hnh, Chnh Ph khng c n tip ai ht. ngܩi dn tn c t lo v t sp xp ly cho h vi s gip Ǫ ca cc c quan t thin. Ngܩi ta em go v mn ti, nhng khng bao gi cho hng nghn ngܩi va gi tr ln b i b ti hoc ܮc cc xe but c k ǰ xung. C mt s binh s tht trn chy t Hu v, tng ton nh chen cht vo vi dn tn c. Thy s quan h khng bun cho. Nhiu qun nhn l loi khng tm ti n v ca h na: mt tm bi kch khc li bt u ? Binh s, h s quan v c s quan na ang lo i tm kim gia nh v thn nhn ca h.

Tܧng Trܪng c my bi ton phi gii quyt ngay ti B T Lnh ca ng :

- Ngܩi dn tn c ǰ dn v Nng khng nhng t hܧng Bc xung m t hܧng Nam ln na.

- Quc l s 1, con ܩng huyt mch dc theo b bin li ang si Ƕng, b ct t nhiu ch.

Do dn chng v c khi binh s na ch cn c ܩng bin may ra mi chy thot khi Nng m thi. Trong lc tin tc cho bit l cc n v Bc Vit ang pha Nam v pha Ty cng nh pha Bc ca thnh ph.

- Thnh ph ang thiu lng thc. Cc kho d tr b dn tn cng, cc kho hng b m tung. Mun sng phi cܧp git thi ! ngܩi ta nh nhau ginh git vi nhau, gia qun nhn vi nhau, gia dn v lnh. Hng Khng Vit Nam bo l c trm cܧp t phi trܩng v hܧng Ty ca thnh ph. V tu bay i Si Gn t 50 vt ln ljn 140 la.

 

B T Lnh Bc Vit chun b mt cuc hnh qun bao vy. Rt l gin d, ba mi gip cng .

- Cc s on 324 B v 325 C, ܮc 2 trung on pho binh v mt trung on thit gip ym tr s tn cng trc din Nng t hܧng Bc.

- Cc s on 404 v 711 tn cng t pha Nam.

- Hai cnh qun s bt tay nhau ti o Tܮng, pha Ty ca Nng v t h s tin thng ra hܧng ng a ht nhng g cn li ca Nng ra bin. Tܧng Dng khng bit ng Thiu thiu lc lܮng tr b ljn mc Ƕ no. Nhng ng phi bo m ܮc l nu c lc lܮng tr b th lc lܮng ny cng khng th ljn vi Nng ܮc . M nu ng Thiu c chp thun tng cܩng cho Nng th tܧng Trܪng cng khng th n nhn lc lܮng ny t trong t lin ܮc.

Ngy 27 thng 3, pho binh Bc Vit n ti tp vo Nng to ra mt s hn lon khp ni trong thnh ph.

Tܧng Trܪng c 2 vic khng th lm ܮc : vn hi trt t trong thnh ph, v ti t chc cc n v ca qun on.

12 gi tra, Phng nh ca B Tng Tham Mu t Si Gn in ra Nng : qun Bc Vit s tn cng thnh ph vo ban m.

14 gi : cc lc lܮng a phng qun c nhim v phng th vng ai ca thnh ph b chy tn lon, nhn vin gi cc kho n v xng du cng b chy. Lnh mi ca Si Gn : "hy di tn cc trc thng v phi c qun s " C l ngܩi ta lo cu chin c, v khng th dng phng tin ny Nj lm chm tr bܧc tin ca qun Bc Vit hay che ch cho cng tc di tn bng ܩng bin ܮc . Cc tu thuyn NJu tp trung ngoi khi. Mc du c mt vi khu 175 c gng phn pho nhng pho binh Bc Vit vn tp trung bn vo B T Lnh Qun on v cn c Hi qun.

Dܧi mt trn ma pho d di, tܧng Trܪng ang trong mt cn hm tr n khong 100 thܧc vung vi v B Tham Mu ca ng v NJ c hi qun H vn K Thoi, Ch huy trܪng Vng Duyn Hi.

22 gi 30: tܧng Trܪng lnh cho T lnh ph ca ng, tܧng Lm quang Thi, hy ln mt tu chin ca Hi qun ang ngoi khi Nj thit lp mt B Ch Huy hnh qun mi. Tܧng Trܪng c quyt nh ri. ng khng c ܮc bao nhiu ngܩi Nj thit lp mt c im phng th mnh trong thnh ph. C th ng ch cn th gi Nj cu cc n v hin cn ang chin u. ng d tr mt cuc di tn, bt u t 6 gi sng.

Ra khi hm tr n, tܧng Thi nhn thy ngay l cn c hi qun chnh ang b dn chng chim ri. H hy vng s ln ܮc cc tu ca Hi Qun . Trong s dn y ngܩi ta khm ph ra ܮc 3 quan st vin ca Bc Vit vi phng tin truyn tin. H iu chnh tc x cho pho binh Bc Vit .

Tܧng Trܪng in thoi v Si Gn cho B Tng Tham Mu Lin Qun v cho Dinh c Lp. ng NJ ngh bt u cuc di tn bng ܩng bin. ng Thiu lܫng l. ng Thiu khng cho lnh ܮc .

Trong lc ng Thiu v tܧng Trܪng ang ni chuyn trn in thoi th trung tm truyn tin Nng b trng n pho ca Bc Vit . Lin lc vi Si Gn b mt.

K hoch di tn do tܧng Trܪng v NJ c H vn K Thoi hoch nh c d tr 3 im xung tu.

T Si Gn ph Th Tܧng VNCH ng Phan quang n gi in vn ljn Lin Hip Quc, ljn Cao y T Nn LHQ, Hi Hng Thp T Quc T, Nj yu cu s gip Ǫ ca cc ni ny nhm di tn mi ngy 100.000 ngܩi. Nhng ngay ti Lin Hip Quc, ng Tng Th k cng khng chu tip ng Nguyn hu Ch trong t cch quan st vin thܩng trc ca VNCH.

Ngoi s tu thuyn ca Hi qun Min Nam Vit Nam, ngܩi ta cn thy c c tu thuyn thuc Nam Hn, i Loan ang tp trung ngoi khi Nng . c, Anh Quc v Phi lut Tn NJu cam kt tham gia vo chin dch di tn ny. Su phi c vn ti ca c vi y lng thc v thuc men ang ch ti cc sn bay ca M lai .

 

Tng Thng Ford lnh cho cc tu thuyn Hoa K, cc tu ch hng thuc cng ty hng hi v cc tu thu bao nh chic Dufresne, Ftrderick, Blue Ridge, Durham phi ljn gp chic Pionnier Contender v Andrew Miller . Mt tun dng hm ܮc lnh gn , chic Lowestaff. Hoa Thnh n thng bo chnh thc l cc tu hng hi ni trn NJu khng c v trang. Nhiu lm cng ch c vi chic tu chin nh thuc Hi qun phi c mt trong vng Nj gi trt t. H ܮc lnh khng ܮc khiu khch qun Ƕi Bc Vit .V cuc hnh qun di tn v cu vt l hon ton nhn o.

H Ni v CPLTCHMN NJu t gic c "mt s can thip qun s mi ca Hoa K". T th Bonn (Ty c) ng Willy Brandt - ngܩi m ai cng bit l chng dܩng li chnh tr ca Hoa K ti Vit Nam- cho bit l "Chnh Ph ca ng cho Chnh Ph Hoa K bit l Ty c s sn sng tham gia vo mt s gip Ǫ nhn o". Ti Hoa Thnh n, ng Daniel Parker Gim c C Quan Pht Trin Quc T tuyn b : " Chng ti s hnh Ƕng ht sc thn trng". iu ny c ngha l cc tu thuyn khng cp bn m s ngoi khi, bn ngoi lnh hi ca Vit Nam. chc n hn Hoa Thnh n cn xc nh r l cng tc nhn o ch lin quan ljn dn chng m thi.

Ti Nng trn cc ܩng ph cng nh ngoi v trn bn cng, dn chng v binh s c chy lng vng. Cc gia nh ca qun nhn th khng mun ri khi thnh ph m khng c con chu ca mnh. B trܪng Quc Phng Hoa K quyt nh l qun nhn no ri khi n v ca mnh v khng mang theo v kh c nhn th c th ܮc coi l mt ngܩi dn thܩng. Nhng theo ch ring t th ngܩi ta gii thch l nu cn th cc tu Hoa K c th ch mt vi i Ƕi thuc QLVNCH, nht l khi cc chin hm VNCH khng Nj chuyn ch ht. Cc chin hm ny do NJ c Chung tn Cang. T Lnh Hi qun VNCH gi ti. D nhin cc tu thuyn thuc Hi Qun VNCH NJu c quyn cp bn.

Sng sm ngy 28 thng 3, sng m dy ǥt trm khp b bin lm cho cc chin hm khng th i bi hay cp vo bn ܮc.

Trong thnh ph, vn cn mt tnh trng hn lon, v trt t. C nhiu ton qun nhn say rܮu khng t km ch ܮc bn ba bi vo thܩng dn, hay tranh ginh lng thc vi dn trong cc kho hng. Ba ngܩi b Ƕi quan st vin ca Bc Vit b bt gi vi cc my truyn tin ca h, pht sanh ra triu chng ca o qun th nm. C nhiu binh s Min Nam i lng bt cc quan st vin khc, tht hay gi cng khng cn bit.

Trong ta tng lnh s M, nhn vin t hi khng bit ng lnh s s i bng cch no ? Bng ܩng bin hay bng phi c ? Ti phi trܩng dn s, chnh ng lnh s Al Francis b cc binh s Nam Vit Nam bt gi trong khi ng ang tm cch cho mt s nhn vin ca ng ln phi c. Hai ngܩi Anh thuc mt t chc nhn o can thip v cu ܮc ng tng lnh s Hoa K.

Hnh l cht thnh ng ngn ngang trn phi o. Dn chng v binh s i lang thang khp ni lm cho phi c khng th p xung ܮc . V khi phi c p xung ܮc th dn tn c lm cho hnh khch khng lm sao ln phi c ܮc. Ngܩi M Nng quyt nh dng mt phi trܩng nh hn, nm trong ni Thch Bn. ng Al Francis khng lm sao thuyt phc ܮc s qun M Si Gn l tnh hnh qu bi t. ng Martin va tr li Si Gn cng vi tܧng Weyand v mt s nhn vt cao cp Hoa K ngy 27 thng 3 khng dng di : "ng c bi thm ha vic g ht "

Nhn vt s 2 ca s qun l ng Wolfgang Lehmann mt ht tin tܪng. Tuy nhin trܧc ch vi ngy, chnh ng Lehmann gii thch cho mt nhm thnh vin ca phng Thng Mi Si Gn gm c t nhng ch qun rܮu ljn nhng thng gia, k ngh gia, nhng ch ngn hng... rng ng Thiu ang chun b mt cuc "phng th lu Ƕng". Khng nn b i Nj cho ngܩi dn Min Nam khi b mt tinh thn. ng Lehmann cng yu cu Th Tܧng can thip :

" trt t phi trܩng dn s Nng cn phi ܮc vn hi. " ng Khim gi in thoi cho tܧng Trܪng: ng ny gi ljn 2 tiu on Bit dng qun. Ngܩi M thuc ta Tng lnh s Nng kn o ngi trong cc xe vn ti i ra bn tu. H cn Nj li mt s cng s vin, hu ht l nhn vin CIA. H ha l s tr li....

Ti Si Gn, mt ngܩi M vm v v hung hn, Ed Daly, ch ca hng Hng khng Wortd Airways ni l ng ta s m mt cu khng vn ra Nng . L mt ngܩi bit khai thc phi c, ng ta c mt Ƕi phi c vn ti Boeing 727 v kim ܮc 21 triu la trong nm 1974, nh ch v kh v go t Si Gn ln giao cho Phnom Penh. Tin tc t Nng rt chnh xc, phi trܩng chnh ni cc phi c cn phi o di Nj p xung hin khng cn x dng ܮc . Do vy ngܩi ta cm khng cho phi c ca hng World Airways ca ng ta ct cnh. Ed Daly tc tc chy li s qun M, cha sng lc vo anh lnh Thy qun lc chin ang ng gc, va rng va chy vo vn phng i s.

- " H s lm g Tn sn Nht nu chng ti ct cnh ?

- D nhin h s bn , ng Martin tr li

- Lc ng s lm g , ng ?

- Ti s v tay hoan h ."

ng Martin rt ght li n mc v tnh th l ca Ed Daly, v anh ta li ung rܮu nhiu na. ng Martin khng mong l nhng cng ty t loi World Airways chen vo cc hnh Ƕng thuc lnh vc ca Ta i s. D vy Ed Daly cng vn quyt nh i Nng vi 2 chic Boeing 727. Trong chuyn ngao du ny anh mang theo cc nh bo, trong s ny c Mike Marriot chuyn vin quay phim ca hng CBS v Tom Aspell, mt ngܩi Tn Ty Lan, va quay cho hng ITN, va lm cho ABC. Nh vy c hai trong ba h thng ln ca Hoa K c mt trn phi c. Sau 45 pht bay, hai chic Boeing trn khng phn Nng v i khng lu cho php h p xung. Phi o y xe Jeep, xe vn ti, n b tr nt v binh s. Ch c th p mt chic Boeing ܮc thi. Nhiu ton ngܩi qu giao Ƕng bao quanh phi c, ngܩi ta tranh ginh nhau Nj leo ln my bay. Cc binh s n vi lot M.16 . C nhiu binh s thuc n v "bo en", mt n v u t ca s on 1 b binh . Ed Daly bn ch thin my pht sng lc, tܪng l c th s gy n tܮng vi h. Mt nh bo mang my quy phim bܧc xung phi c, nhng sau anh khng th no tr ln phi c ܮc na. V sau c trc thng ljn bc anh ljn phi trܩng nh ni Thch Bn. Trong vng 10 pht, chic Boeing y ngܩi. Dn bnh p b hng, h thng nn hi khng hot Ƕng. Lc phi c ct cnh c mt s binh s vn cn eo theo bnh xe. cao Ƕ 200 thܧc, mt ngܩi bung tay v ri xung, mt ngܩi khc cn b kt cng gn bnh xe. Phi c bay thng v Si Gn vi chic Boeing th nh khng p xung ܮc .. Trn ܩng bay, mt n tip vin phi sn sc mt thng binh bng cch ly mt ca t chic o chng n ca anh ang mc Nj thm mu cho anh ta. n Tn sn nht, phi c th xung 259 binh s, mt ngܩi m v 3 a con nh. C thm 40 "hnh khch" chui ra t hm cha hnh l. ngܩi ta gii gii cc anh "beo en". ng Jim Eckes, mt ngܩi c trch nhim ca cng ty Continental ch b m v 3 a con nh ca b v cn c. Ngoi phi o, Ed Daly vnh vo ln gii thch rng phi c b mt qu lu n lm h hi Nng nhng sau khi xem xt ch b h hi, Eckes c cm tܪng l chic Boeing lc p xung c b va chm vo mt vi vt trn phi o Nng.

Ed Daly chy tung vo s qun, m sm vo vn phng ng i s, trn ܩng i v lm bt ln h thng bo Ƕng ca s qun, v khi ng Martin ni chuyn vi ng ta th ng ng kh !

Khng c ܮc bao nhiu bn tܩng thut ca bo ch v Phܧc Bnh (Phܧc Long), v Ban m Thut , Kon Tum v Pleiku hay Hu. Nhng nh hai chuyn vin quay phim, nh mt s hnh nh ca phng vin Vin Hng,ngܩi Vit Nam, nh vo phng s ca phng vin Paul Vocle thuc UPI, m c th gii mi thy ܮc nhng on ca mt "chuyn i t a ngc" Nng. Trong nm 1975, nhng bin c Vit Nam - v rt thܩng cc ni khc - ܮc thy ngay t lc bin c ܮc quay thnh phim v ܮc ph bin. D lun dn chng Hoa K mi bit ܮc l tnh hnh Vit Nam cng ngy cng i xung. By gi h mi "thy" ܮc s lm ln ca Hoa K ! Nhng qu mun !!!

T tr s ca World Airway California, ph ch tch David Mendelsohn gi mt bc in tn cho phi hnh on chic Boeing ca Ed Daly : " Chng ti nguyn cu cho cc anh. Cc anh c nh li ni ca thnh Francois hay khng :Phi bit yn tm chp nhn nhng g m chng ta khng th thay ǰi ܮc , phi c can m thay ǰi nhng g c th thay ǰi ܮc , phi c cht thng minh Nj hiu ܮc s khc bit..." Ch tch Ed Daly phn i ngay:

- " Ti khng ng vi thnh Francois. V ti khng ng vi Dave Men delsohn v ng ta l dn Do Thi. Chng ti c th lm cho s vic phi thay ǰi. Ti s tip tc th chng no ti vn cn c th..."

Ed Daly cn c nhiu vic cn phi thanh ton:

- Cc c quan Hoa K v Vit Nam dm chn ti ch trong 8 ngy trܧc khi c hnh Ƕng, trܧc khi di tn bng phi c mt s trong t 400 ljn 600 ngn dn tn c ang b kt cng Nng . Ti khng th tha th ܮc s ngu di, s dt tnh ca mt s c quan ca Chnh Ph Hoa K , ca tt c bn ngܩi ch bit ngi nn nt chic c vt..., nhng ngܩi khng c kh nng...

Trܧc chuyn bay cht b cm va ri, s qun Hoa K hy b hp ng thu bao cng ty ca Ed Daly. Vi chuyn bay v nhng chuyn sp ti, Daly phi xi tin ti ca ng ta.

Cuc di tn t Nng vܮt qu nhng g m ngܩi ta thu hnh hay quay phim ܮc cho ti gi ny ܮc m t nh l l nhng mn v cng thm khc.

 

By gi th khng cn x dng ܮc phi c hay trc thng ܮc na, ngay nh Nj bc ngܩi M ra khi . Tng Lnh s Nng van ni v Ty Vin qun s Hoa K Si Gn Nj gi ra cho ng ta 2 chic trc thng. Ty vin qun s t chi v chuyn n xin v B T Lnh ca Khng on 7 Hoa K Thi Lan. Tr li :

- th nht l khng th vi phm Hip nh Paris;

- th hai l trc thng ti Thi Lan ang l lc lܮng tr b sn sng cho cuc hnh qun di tn Phnom Penh khng bit s b tht th lc no.

Nng dn chng v binh s ch cn i khi y bng ܩng bin m thi. qun cng ngܩi ta la , ngܩi ta khc lc, ngܩi ta tranh ginh nhau ln cc ghe thuyn, cc tam bn, cc ca n hay cc x lan Nj c th i ra tu. Bn tu, bi bin v hm h u cng NJu c v kh, cc chin xa mc ly, nhng thng n dܮc k c ca pho binh, nhng va ly b m tung te, cc trc thng khng cn x dng ܮc. Trn mt bin th tri lnh nh nhng thng to-n, nhng rut xe t, nhng phao cp cu....

C ting ch sa... y pht ln mt mi khai ca nܧc tiu, mi hi thi ca phn ngܩi v ca thy ma...snh thi b nܧc dng a t ngoi bin a vo cng v bi bin... V gp ra khi tm tu mt vi thuyn qu nh b lt p lm cho mt s n ng n b v tr con b cht chm. Thy Qun Lc Chin ǰ tha cho dn t nn chim ch ca h trn ghe thuyn. Nhng chnh nhng binh s ljn ܮc cng sau cng, dng sng ui dn t nn xung cc xe , chim xe Nj ch h ra bn cng. Tt c cc n v Qun Cnh v Cnh St ca thnh ph NJu bin mt. C nhiu xe ang bc chy..,v nhiu ting sng n khp ni.

C mt vi xe cam nhng c loa phng thanh chy quanh trong cc khu vc khng cn bng dng mt binh s VNCH no Nj tuyn truyn:

-" Hy yn tm, tt c ri s tt ht. B Ƕi ca s ha gii s ljn ngay y thi ! qun Ƕi gii phng s ljn. Hy trang hong nh ca bng nhng l c Pht gio.

Khng cn ai ch huy, mt ht tinh thn, khng cn cht k lut no, vi trm binh s say sa hay s hi ang gy hoang mang cho ng bo. Cc s quan cng khng hn g. Mt thiu t thuc s on 1 b binh khi ܮc mt i t hi B T Lnh s on hin u tr li :

- " Bn thn ti cng khng bit v con ti hin ang u. Ti sao ti li phi quan tm ljn B T Lnh s on nh ?

Dn t nn dn cng trn tu, c khi khon 8000 ngܩi trn mt chic tu ch hng, khng c phng tin v sinh , d nhin khng c lng thc cho bng y ngܩi . Dܧi hm tu c nhiu qun nhn lt n trang hay ly ht tin ca ngܩi dn t nn. H cܧp ca, hm hip v c khi cn git cht nhng ngܩi phn i hay chng c li h. Mt ng cha v mun th can thip lin b git ngay. C mt s cc em b, tr em v c ngܩi ln na b ngp th m cht.

 

Nhip nh gia ca ng Ford, David Kennerly, lc by gi cng ljn Vit Nam bay trn vng tri Nng ngay trn on tu ang cu vt dn t nn. Ngi trn trc thng ca Air America, anh bay quan st bn trn chic tu Contender, trc thng ca anh b lnh Min Nam bn ln.

Tܧng Trܪng li ra mt chic ca n v ܮc mt s quan Hi qun a ln mt chin hm Vit Nam . Nhiu dn t nn phi mt t nht 3 ngy mi ti ܮc mt hi cng, Cam Ranh, hay Vng Tu hay mt hn o no . ng Thiu c lnh : khng nn cho dn t nn vo Si Gn. C nguy c l h s lm mt tinh thn qun Ƕi v dn chng.

Ngܩi ta tnh s li: 50.000 dn v 16.000 binh s chy thot khi Nng . Trong thnh ph hin cn mt triu dn tnh lun c ngܩi t nn.

Ngy cha nht 30 thng 3, nhm l Phc Sinh, b Ƕi Bc Vit chim hon ton Nng. Ti tri Davis trong sn bay Tn sn Nht, i din ca CPLTCHMN xt xܮc xc nhn l thnh ph b chim t ngy 29 thng 3:

- " C ca chng ti bay pht phi t sau bui tra!

Bc Vit bt gi ܮc hng ngn t binh. H khng gp mt kh khn no Nj tm bt nhn vin cnh st hay tnh bo ǥc bit ca Min Nam v h c sn danh sch do Ch huy trܪng Cnh st Nng cung cp. Vit Cng nm vng?

 

B Chnh Tr ng cng sn Vit Nam hp ngy H Ni v a ra mt bn nhn nh:

- " Cuc chin tranh cch mng Nam B khng nhng ch tin ti mt giai on nhy vt, m cn tin ti mt thi im chin lܮc thun li Nj bt u mt cuc tng tn cng v tng ni dy vo so huyt ca qun th... Cuc cch mng ca chng ta tin ti bng nhng buc i ca ngܩi khng l., Tc Ƕ nhanh ljn Ƕ ch mt ngy thi bng 20 nm di."

Khng th ph nhn ܮc !

Nhng vn khng thy c mt cuc tng ni no, l mt yu t ti cn cho thn thoi ca ngܩi cng sn, khng th thiu ܮc. Ti Nng cng nh nhng ni khc, d ngh g th dn chng vn trong t th "ch xem".

Trong c hai min Nam, Bc Vit Nam, dn chng b khng t nh hܪng ca cuc chin , nhng t my nm nay, trong hn bn chc triu dn, ch c nhiu lm l 3 triu c dnh lu hay trc tip can d vo cc trn chin .

Ngy 30 thng 3 ny, Chnh Tr B cng sn H Ni quyt nh ch trng "phi nm ly cho bng ܮc thi im chin lܮc thun li ny" qua hܧng dn : "tc chin, to bo, bt thn Nj tc thng" B Chnh Tr mun "git ly chin thng bng mi gi trong mt thi gian nhanh nht, trong vng thng t, khng tr hn na" H mun "nhm thng vo nhng mc tiu trng yu ngay trung tm Si Gn "

Nam B, ngy tܧng Trn vn Tr di chuyn ljn ni m ng d tr ǥt bn doanh, Nj t ch huy cc cuc tn cng vo Si Gn. Chic "xe ch huy" ca ng ܮc ngy trang tht kn ang tin trong cnh rng. "Cc ܩng mn v ܩng s lc ny kh ro v d i. Thng ba l thng nng." Tܧng Tr nghe ting n pho binh n, hܧng Si Gn. Hoa n hp ni: ng l ma xun. Tܧng Tr lm bm:

- " Phong cnh tht p v hng dng, lm rung Ƕng lng ngܩi .... Vit Nam vn cn l Vit Nam ."

ng ta ngh ti trn chin hm qua v trn chin hm nay. Trong nht k ca ng ta, c ghi :

- " Mai vng n lm p con ܩng

" Gi rng thi mnh pha ln vi ting sng

" Pho binh ang n bao quanh thnh ph

" Xa hay nay cng vy, rng ni sng ngi vn thuc v ta ! "

T ngn xa, thng ba l thng chinh chin ng Dng. Nm no cng vy , t Vit Minh, ri ljn Vit Cng, khng chin qun thuc CPCMLTMN, v b Ƕi chnh quy ca H Ni ... c ljn thng ba l h m nhng trn tn cng.

 

Ngy 31 thng 3, H Ni, th ca Bc Vit, t Nhn Dn ng mt bi bnh lun vi mt lun iu nh nhng hn nhn nh ca B Chnh Tr. i vi t bo ca ng, s tin qun ca qun Ƕi Min Bc cho thy "mt kinh nghim qu bu gip cho b Ƕi v nhn dn ta i ti". T bo loan bo nhng chin thng, nhng cha bo cho nhn dn chin thng cui cng. T bo xc nhn l "c nhiu lnh "M ngy" b ng, quay sng tr li "bn phn Ƕng, v tr v vi nhn dn"

Nhng khp mi ni, cha thy ni c mt qun nhn no ni lon quay sng tr li bn ng Ƕi hay cha c mt i Ƕi no thuc Qun Lc Vit Nam Cng Ha "v vi nhn dn" ht.

Dܧi danh ngha "gii phng" B Ƕi Min Bc t hi khng bit phi gii thch th no vi "nhn dn" ca h v ln sng t nn ca ngܩi dn . Th y, t Nhn Dn c li bnh rng " B l ca Thiu tranh nhau chy v trt t. M h cn bt "nhn dn" chy theo h Nj Ǫ n cho h v Nj nh lc hܧng d lun qun chng trn th gii. "

Ti H Ni nhiu y ban h tr Min Nam ܮc thnh lp. y Ban "Nhn Dn Cch Mng" ca tnh Qung v thnh ph Nng khng thy lc quan cht no khi h phn pht mt bn tuyn b ku gi "nhn dn Min Nam" :

- " lc lܮng gii phng phi tn cng, "nhn dn" khp ni phi ni dy Nj gip qun ta chin u, s quan v binh s Si Gn phi quay v vi "nhn dn".. v.v v v.v.........

H Ni anh Tin, mt thanh nin c nhiu cao vng v phim nh, mt ngܩi ti t c hng v sn khu, thܪng thc trܧc nhng on phim hay nhng mn trnh din m anh ngh rng mnh s ܮc tham gia. n gi ny th cc on phim di ܮc trnh chiu NJu l ca Lin X. Anh chng tr ny lun lun m ܧc c ngy anh s i Lin X hay ng c Nj theo hc mn ny. Khng ai ni ti chuyn bt anh ta thi hnh ngha v qun s . Anh ta tip tc i hc v hܪng ǥc n ca mnh. Anh khng c thiu thn hay b hn ch g c. Khu phn thng 3 ny khng bng ca thng ging. Chnh Ph ang m chin dch: Nhn n cho Min Nam . Phi san s lng thc cho ng bo Min Nam . "Hu ht dn th ch c 250 gram ܩng mi thng, nhng anh bn tr ny nhn 1 k l li cn ܮc km theo mt hp sa ǥc na. Ty theo s hng nhn ܮc - rt tht thܩng my lc ny- ngܩi dn th ch c quyn c ܮc mt hay hai hp tht 120 gram ca Trung Quc. Nu ngܩi Trung Quc khng giao hng th ngܩi ta pht bt trng. Nhng anh bn tr th ܮc lnh 1 k l tht ti, nht l tht heo. Ngܩi ta sn sc cho ngܩi u t. Anh Tin nhn thy l anh ta c nhiu thc phm hn cha mnh, mt cn b trung cp ca CPLTCHMN. Trong thng ging v thng hai, Chnh Ph s l s c s ti oanh tc ca phi c Hoa K : cng nhn phi dn sch cc hm tr n c nhn dc theo l ܩng. Nhng s khng c ai dng ti . i vi anh bn Tin th cc hm tr n ny s khng bao gi ܮc dng ti na.

 

(Ht Chng 12, phn 1)


Chng 12- phn 2
Tr v: trang Mc Lc
1