Chng II

 

Phܧc Long: Tri cng phi nh l

 

Vit Nam , tn ca mt s thnh ph c lin quan ljn lch s, ljn truyn thuyt hay ljn hon cnh: SaiGon no nhit, H Ni khc kh, Hu hong gia, Pht Dim cng gio ... v.v..

Phܧc Bnh thuc tnh Phܧc Long l mt th trn nh nm st bin gii Cam Bt, khng c gi ln nim g ht ngoi tr i vi cng chc, n l mt mnh t lu y.

Mܩi nm trܧc y, mt ton ǥc cng Vit Cng tn cng Phܧc Bnh, nm binh s Hoa K t thng, v 12 b thng. By gi t trung tun thng chp/ 1974, hai s on chnh quy Bc Vit , s on 3 v s on 7 ang di chuyn v Phܧc Bnh, qun l ca tnh Phܧc Long, mt th trn nh nm ngay khc quanh ca con rch dܧi mt trin ni ca vng Cao nguyn. Dn s ca tnh ny khng qu con s 50.000, phn ln l ng bo thܮng, ngܩi Mn v Hmong. y khng c rung. ngܩi "thܮng" sng trong rng, trng cao su v khoai m.

i vi dn SaiGon , Phܧc Bnh l min "Cc Ty" (Far West), d n nm v hܧng Bc, cch th 115 cy s. Th trn ch c mt con ܩng chnh m dn chng sng tp trung , con ܩng ny cn ܮc dng nh mt phi o na. V cui phi o l ta hnh chnh, c mt gc chung nh trn nc. dc hai bn va i l va phi o ny l doanh tri ca qun tr phng: 3000 binh s chnh quy, v khon 1000 Bo an, Dn v. H c trong cc dy tri v trong cc nh tranh ct di theo hai bn ܩng.

Tt c cc trc l v tnh ny NJu b ct t. Qun Bc Vit chim ht bn qun chung quanh, ang bao vy tnh theo th gng km.

Ti SaiGon B Tham Mu Min Nam Vit Nam ang theo st nhng din tin ny.

Tܧng Cao vn Vin, Tng Tham Mu Trܪng Lin Qun rt lo ngi: nm v pha ng Bc ca Phܧc Bnh l ngn ni B R, cao 723 thܧc, l mt trung tm truyn tin.

t lu ri, SiGn phi tip t cho tnh bng phi c cnh qut hoc bng trc thng. Mi thng khon 500 tn go, ܩng, mui, xng du v n dܮc.. Chnh ph SiGn v nhng ngܩi c trch nhim qun s y ch bm theo mt cng thc v nhng con s thng k: "cn nm ܮc tnh l l tnh coi nh cha mt", v " cng sn chim ng 18% lnh th Vit Nam v kim sot 10% dn s." Chng ta hy nhn th xem: Lm sao nm bit ܮc nhng con s ny? v sau 30 nm nh nhau khng c mt kim k no gn y ht ? vi nhng ngܩi dn qu nay i mai ljn, v dn lnh nn th nay ljn mai i ?

Khng cn nghi ng g na, cc trung on Bc Vit ang ǰ v hܧng Phܧc Bnh. ngܩi ta nhn dng ܮc ngay qua v kh ca h, qua ng phc mu "xanh ve" v nn ci ca h, v nht l qua ging ni ca h. Lnh vit cng thuc Mt Trn Gii Phng Min Nam khng bao gi c ng phc , thܩng mc b ba en v Ƕi nn vi vi mt khn rn chong c.

C b tham mu SiGn v ca tnh NJu hon ton b bt ng, khi Bc Vit tn cng mn Nam ca tnh l hi 7 gi sng ngy 1 thng ging, vi 40 xe tng T.54. Binh s tr phng chn ng ܮc Ǯt tn cng u tin ny.

Chin xa T.54 l mt loi tng nh, di khon 7 thܧc, nng 36 tn, l mt loi c gii mnh c tc Ƕ ܩng trܩng ln ljn 48 cy s/ gi, bnh thܩng c th hot Ƕng trong vng 500 kms, v 700 kms nu c bnh xng ph. T.54 ܮc trang b mt i bc 100 ly vi 34 qu n trn xe. Lin X khng vin tr cho Bc Vit loi chin xa bin ch T.62 v T.10 , nng 50 tn c trang b i Bc 210 ly. Nhng h c cho Bc Vit xe li nܧc PT 76, nng 14 tn. Pha Vit Nam Cng Ha th c chin xa M.48 mnh hn nhiu, nhng chin xa T.54 c th ng u vi M.48 khng kh.D nhin khng chin qun ca Mt Trn Gii Phng Min Nam th khng ܮc H Ni giao cho mt chin xa no ht.

Lc lܮng b binh Bc Vit bao vy c im ni B R v m nhiu Ǯt xung phong mc du c im ny c ܮc khng qun ym tr. Phi cng Min Nam phi liu lnh xung thp c khi ljn 1500 thܧc, h t khi bay dܧi 3000 thܧc v s cao x phng khng dy ǥc ca Bc Vit. y khng phi l vn NJ gan d, m v phi cng nhn ܮc lnh nghim nht lm : h phi tit kim my bay. Hm nay khng c my m thܩng bao ph tnh l vo sng sm, tm nhn va r va xa. Bc Vit b tr gn ni B R nhng khu pho 130 ly nn nhanh chng 8 khu 105 ly v 4 khu 155ly ca Min Nam khng cn x dng ܮc na..

Ngy hm sau, Tng Tng Nguyn vn Thiu hp cc tܧng lnh, c s hin din ca Ph Tng Thng gi nuaTrn vn Hng nng v php l hn v chin lܮc, v Th Tܧng trm lng Trn thin Khim. Ngܩi ta bn ci xem c cn phi tng cܩng vin binh cho Phܧc Bnh hay khng ? Tng cܩng bao nhiu ? Vi lc lܮng no ?v.v...

Trong 48 gi giao tranh, lc lܮng tr phng ca tnh bn h ti ch 15 chin xa Bc Vit . Nhng b Ƕi Min Bc c tin ti. Chin thut ca h gy bt ng cho mi ngܩi : cc tiu Ƕi b binh i lin sau cc chin xa. Chin xa c tin ti mc cho b binh cht c cht, nhng i khi cc chin xa cng lui tr li Nj a mt s b binh khc tin ln theo. H nh chim tng c im, t nh ny qua nh khc, tng chi tranh ny sang chi tranh khc. Chin xa ܮc tng cܩng cc tm chn bng st pha trܧc Nj chng n bc ph v loi n ny sau khi xuyn ph qua l chn s n ngay khon trng nh gia l chn v v chin xa. Do ha tin M.72 ca binh s Min Nam khng cn hu hiu na ܮc. i khi v bn qu gn nn ha tin khng kp xuyn ph, ch trng l chn ri ny vt i, n xa xa ch khc. Hn na chin xa thܩng ng kn cc ca nn binh s Min Nam kh m tung lu n vo chin xa qua pho thp.

Cc doanh tri, hm tr n v giao thng ho l mc tiu ca pho binh Bc Vit nn hu ht NJu b sp ǰ thm hi v n pho.

Phܧc Bnh nm trong lnh th trch nhim ca Vng 3 Chin Thut, B T Lnh Vng 3 ng ti Bin Ha, ni y c cn c khng qun quan trng, nm v pha Bc SiGn chng 30 cy s. Tܧng D quc ng T Lnh Vng 3, quyt nh s chim li th trn Phܧc Bnh, nn xin tng cܩng lc lܮng. ng d tr hnh qun trc thng vn ǰ binh s thuc binh chng D xung pha Bc th trn ng thi tip t n dܮc cho qun tr phng. Nhng ng Thiu t chi, tܧng ng xin t chc, ng Thiu khng cho.

C nhiu cuc bn ci rt si ni Bin Ha v SiGn :

- Phi chng Bc Vit mun nh lc hܧng khi h tn cng Phܧc Bnh ?

- Hnh nh Bc Vit sn sng tin nh Bin Ha , v t ni y cc chin u oanh tc c s bay i ym tr cc cuc hnh qun khp vng 3 Chin Thut.

- Cng sn cng c th va nh chim Phܧc Bnh va ng lot tin nh c 3 vng chin thut khc .

Do ng Thiu khng mun rt qun u c. T Lnh Vng 3 i hi vi trung on binh s thuc binh chng nhy d. Ngܩi ta ch ng cho ng 2 i Ƕi bit kch d, khon 200 ngܩi tnh nguyn v chuyn hnh qun bit kch, thuc tiu on "81 bit kch d" ang ng Bin Ha.

Ngy 4/ thng ging, trn Phܧc Bnh my thp v my en kch. Tri ma to: cuc hnh qun trc thng vn khng thc hin ܮc , Hai Ǯt c gng ǰ qun NJu bt thnh. Ch c mt ln Bin Ha lin lc v tuyn ܮc vi Phܧc Bnh nhng nghe rt yu.

n 8 gi sng ngy 5 thng ging, 120 bit kch d mi ܮc ǰ xung pha ng ca th trn. Trc thng c b trng n phng khng nhng bay v ܮc. Ton bit kch bt tay ܮc vi qun tr phng, b tr ܮc mt vi im ta phn ln nm chung quanh dinh tnh trܪng. V kh chng chin xa M72 rt hu hiu i vi cc T.54 nhng ton bit kch khng mang theo ܮc nhiu.

n 21 gi th c tin l gn phn na ton qun tng cܩng b loi khi vng chin. Ngܩi ta khng th tn thng ܮc . Lc lܮng bo an ngܩi thܮng chin u rt tt nhng lng trung thnh ca h b giao Ƕng. Bit kch d cho bit l tnh hnh tuyt vng lm. Nhng h cng c t chc li mt tuyn phng th chung quanh trung tm hnh chnh v dinh tnh.

Sng hm sau, ngy 5 thng ging, qun Bc Vit li tip tc tn cng vi mt s chin xa v b binh khc, nh nhau sut c ngy .

Ngy 6 thng ging chu ht ni, nhm bit kch d v nhng binh s tr phng cn sng st rt chy ra khi tnh. Li dng tri ti, h rt i tng ton nh, khng lin lc v tuyn, khng ܮc ym tr, c khi cng khng c v kh v n dܮc, h tin v pha ba rng v i v hܧng ng rung.

Tng kt ca trn tn cng ny qu xu v mt qun s, mc du trn phng din chin lܮc th trn nh b ca ci tnh o heo ht gi ny c mt i cng khng c g quan trng lm. Tnh ra ch cn c 850 ngܩi sng st v ܮc, mt i 5.400 ngܩi va s quan va binh s. Gn phn na qun s ca mt s on! Hai vn ti c C.130 b h . SaiGon c c thy l 32 vn ti c loi ny. y l mt n hi nng, trn phng din chnh tr : cng sn chim ܮc mt tnh. V y l ln u tin m qun chnh ph khng ti chim li ܮc.

Cng l ln u tin m trong mt cuc tn cng ln nh vy qun Ƕi M khng can thip. T ngy k Hip nh Paris, hai nm trܧc, cc t lnh 4 Vng Chin Thut NJu c ljn thm B T Lnh Khng Lc Hoa K ng Nam , ng Nakhon Phanom, Thi Lan. H thng lin lc vin thng t y ܮc ni lin ljn SiGn v cc Vng Chin Thut ca Min Nam Vit Nam. Ngܩi ta lun lun gii thch v ch dn th tc lin lc cho cc T lnh Vng, Nj h c ܮc s ym tr chin lܮc ca khng lc Hoa K d dng. Cc v T lnh ny khng c mt pht nghi ng no v quyn ܮc oanh tc c Hoa K ym tr. Nhng va ri ti sao oanh tc c khng ljn ?

Tng Thng Thiu cho lnh ton quc Nj tang 3 ngy, ng ca cc hp m, v trܩng, rp ht, chiu bng . Cm lun cc trn bng , cc bui ua nga, d c chng trnh. Cc biu ng ܮc treo khp th i : "Qun lc Vit Nam Cng Ha s i mn n mu ny" Nhiu cuc biu tnh ܮc t chc trܧc tr s ca y Hi Quc T Kim Sot Ngng Bn. Trong sut cuc chin Phܧc Bnh, nhn vin ca y Hi mt ln na cho thy s bt lc l lng ca h. H cng khng thng lܮng ܮc mt thi gian ngng ting sng Nj tn thng hay a dn chng v ti ra khi vng khi la. Cc thng gia, cng chc , dn qu v 2 n tu s v 400 c nhi v ܮc ljn SiGn .

Ngܩi M SiGn c gng lm mt bn tng kt tuy c kh tm. Trong bn phc trnh ca mnh ng William Le Gro, ngܩi c trch nhim v tin tc tnh bo c quan qun s Hoa K, cho bit l tn tht ca Min Nam lm cho ngܩi ta chng mt. Ngܩi ti x ca ng ta than rng: "n Tri cng phi khc cho Phܧc Long"

Ti Hoa thnh n, ngy 7 thng ging, ng Kissinger c bui hp vi ton hnh Ƕng ǥc bit ca ng ta . Cc chuyn vin trao ǰi nhau nhiu cu hi v trܩng hp Phܧc Long:

- "y c phi l mt cuc hnh qun quan trng khng ?"

William Colby, trܪng c quan CIA cho l " Khng."

- Lm th no Nj cu vn tnh hnh ca Vng 3 Chin Thut y ?

- C nn gi ljn oanh tc chin u c v nht l oanh tac c chin lܮc B.52 khng ?

- Trn l thuyt Khng Th ܮc : D lun qun chng M s coi l mt hnh Ƕng ti can thip ca Hoa K m h khng mun. Tuy nhin trn tn cng ca Bc Vit l mt vi phm trng trn v quan trng nht i vi Hip nh Paris k t nm 1973.

Ngܩi M l nhng ngܩi duy nht thi hnh Hip nh Paris, tr iu 6 l iu d tr " M phi ph b ht cc cn c qun s ca h trn lnh th Vit Nam Cng Ha trong vng 60 ngy" sau khi Hip nh ܮc ph chun. ch l phng din php l cn thc t th ging nh mt tr xo thut: ngܩi M khng c ph hy cc cn c qun s ca h m ch chuyn giao qua cho QLVNCH. H thi hnh php lut mt cch k diu ! Tri vi nhng cam kt, thnh thong h cng cho phi c quan st bay trn khng phn lnh th Bc Vit. Khng c g Nj ngy trang cho nhng vi phm kiu !

Cc cng s vin ca Tng Thng Ford mun qun Vit Nam. Trܧc ngy bu c Tng Thng Hoa K, ng Ford khng c li lc g khi ng mun gn hnh nh ca mnh vo mt hnh Ƕng ti can thip ca Hoa K vo Vit Nam . Ngܩi ta mun c mt Tng Thng trong trng. S kin Vit Nam qua i ri m Ng Gic i ch thy c mt mt m khng thy c li ch no ht. T khi ngܩi binh s Hoa K rt khi Min Nam hay ngܩi t binh M Min Bc ܮc a tr v nܧc, i din vi Vit Nam, Hoa thnh n b trm mnh trong ti li i thi, mt ht cm gic. Cng t gi li bao nhiu th bi ton s m nht by nhiu. Cuc chin Vit Nam l ra phi tn li dn khi ngܩi ta khng cn gng vi nhau qu....


        c tip: Chng II, phn 2
Tr v: trang Mc Lc
1