chng XVI

 

ci hoa trn vnh tai

 

Quc Hi Hoa K bt u hp li t ngy 7 thng 4.

quc gia Hoa K, nht l cc khu vc bu c ca h, cc ngh s v dn biu nhn thy l c tri ca h khng nhn nh ܮc v tr ca Vit Nam Cng Ha (Min Nam Vit Nam ). Rt him cng dn M cm thy b xc Ƕng khi xem cc tm nh mt trn Xun Lc, cho thy binh s Min Nam Vit Nam ang cc v tr phng th ܮc t chc rt chu o, hoc khi h pht ln nhng l c cng sn mu tch thu ܮc ca qun Ƕi Bc Vit . Mt s thm d ca Louis Harris o ܮc cm tܪng ca nhng ngܩi ǡc c. Trong ba ngܩi c ljn 2 ngܩi chng li vin tr qun s cho Cam Bt v Min Nam Vit Nam, d nh m c th "trnh ܮc" mt s tm mu cho dn chng hai quc gia .

Cc ban v cc tiu ban trong Quc Hi cho chuyn Ƕng b my dn ch ca h, tuy chnh xc nhng qu nng n . Cc ngh s v dn biu ܮc cho bit tin tc tng gi mt v nhng s bt ng ni b ngay trong Chnh Ph Hoa K. Nh Trng v B Ngoi Giao Hoa K t nht chnh thc ha ܩng li ngoi giao ca h: Min Nam Vit Nam c th s ܮc cu. Ng Gic i th mt cch khng chnh thc ngܩi ta cho bit l khng cn mt hy vng no na. Tuy nhin theo li trnh by cng khai th ng James Schlesinger vn trung thnh bo v ch trng ca Tng Thng Ford. ng Tng trܪng Quc Phng khng i ljn mc oan chc l mt vin tr qun s b tc c th s cu ܮc qun Ƕi Min Nam Vit Nam . ng tuyn b l nim tin ca th gii i vi Hoa K ang b th thch:

"Chng ta khng th l mt quc gia c th bung b bn b, phn bi ng minh ca mnh, hay nut b li ha ca mnh ܮc ."

Hoa Thnh n cng ngy ngܩi ta cng ni ti nhng mt ܧc m ng Nixon cam kt vi VNCH. Cn hn th na: c phi ngܩi ta cng c nhng bo m hay cam kt "bng ming" ? Ngh s Henry Jackson buc Henry Kissinger phi ra trܧc Quc Hi Nj ni r v nhng bo m do ng ta "cam kt m khng bo trܧc cho Quc Hi ". Vi phong cch "ta y" ca mt ngh s b lng nhc, ng t nh l phi m ngay mt cuc iu tra. Cng nh cc ng vin, ng mun lm sng t v nhng cam kt ca Hoa K . Tht ra ng cng mun lm gim uy th ca Tng Thng Ford khi ng hch hi Kissinger. H ܮc thm nhun ǥc tnh lun lun d ng v mi hnh Ƕng "i m" t thi Tng Thng Wilson, mt ngܩi ca tng gi tr ca nhng "tha thun cng khai ܮc thc hin cng khai", nn cc nh lp php khng sn sng Nj nghe nhng trnh by ca cc i din Hnh Php mt cch thun li lm. Hu qu ca s kin "nghe ln" (Watergate) cha tan bin ht. Hn bao gi ht, Tng Thng v Chnh Ph ca ng vn b co buc l "c ti" trܧc khi h chng minh ܮc s v ti ca h.

Trong cc phin hp cng khai hay hp kn, cc ngh s v dn biu hch hi cc nhn vin ca B Ngoi Giao, ca B Quc Phng, ca Trung ng Tnh Bo hay ca tt c cc c quan khc ca Chnh Ph gi ti. Thng thng ljn gn nh tn bo, phin hp ca cc tiu ban thܩng ging nh cc cuc iu tra ; bn trong cc phng vung bng hoa hay cm thch oai nghim thܩng din ra nhng cuc u tr gia cc i biu ca Hnh Php v nhng ngܩi ca Lp Php . Cc cng chc ra iu trn y thܩng kh du ܮc s hoi nghi ca h.

Daniel Parker, trܪng c quan pht trin quc t tuyn b vi cc thnh vin ca Tiu Ban Quc T ca H Vin rng:

-" Ti khng th ni vi cc ng l s phn ca Min Nam Vit Nam s ra sao trong nhng thng sp ti, nhng ti c` th ni s phn ca dn chng ca h s ra sao.... nu chng ta khng chp thun cho h nhng phng tin cn thit."

Cc tiu ban phn bit r rng s gip ǫ qun s m h cng ngy cng chng i, vi s gip ǫ nhn o. Ngh s Hubert Humphrey, cu Ph Tng Thng v cu ng c vin Tng Thng ca ng Dn Ch, ni trong hnh lang rng :

- "Tt c mi ngܩi NJu i do chi vi cnh hoa ci trn vnh tai, v ni rng mi vic ri s qua i. Chuyn ny s khng qua i mt cch tt p u. l mt thm ha . Ti l ngܩi khng sn sng cho thm "mt xu" no na, cho nhng ngܩi khng mun ng tr ln v chin u cho s sng cn ca mnh."

Tng Thng Ford ng li vi cc ngh s v dn biu ang hp mt trong mt bu khng kh trang trng. C nhiu thnh vin trong Quc Hi, v mt nim tin cho s ng c tri ca h, v cng nh c mt s dn c khng s mt lng c tri ca mnh , cho cc ty vin trong Quc Hi v cc i biu ǥc bit ca Chnh Ph bit , khi ܮc d hi, l h s sn sng b phiu thun cho vin tr nhn o, v d nhin c ngn khon cn thit Nj tin hnh mt cuc di tn, nhng v vin tr cho cuc chin th khng c mt la no thm na.. Do ng Ford phi bi ngܮc dng nܧc....

Hn mt na ca bi din vn ܮc ng dnh Nj nhc ti ng Dng.. V Cam Bt, Tng Thng Ford nhc li l trܧc y 3 thng ng c xin mt ngn khon vin tr b tc. Nhng ngay chiu nay "c th l qu mun ri". Do ng sp sa cho ng ca ta i s ca ng Phnom Penh. i vi ng, coi nh Cam Bt mt ri, nhng Vit Nam th khng . V Vit Nam , ng nhc li nhng lun c ca Chnh Ph ca ng (mt s cc v dn c cho l ng nhai li): Hip nh Ba L c ng vng ܮc l do Hoa K tr lc cho Si Gn. Nhng s t chi ca Quc Hi khng b phiu cho nhng ngn khon vin tr l s khuyn khch H Ni tng thm n lc tn cng ca h.

Cc v dn c khng bao gi chp nhn lun iu gn trch nhim cho h v s tan v ca Min Nam Vit Nam .

Tng Thng Ford d on nhiu gii php.

C hai gii php tch cc : Hoc khng lm g ht, hoc phi tuyn chin Nj thi hnh Hip nh Ba L.

C hai gii php gn nh trung dung: Hoc chp thun mt ngn khon 300 triu m kim vin tr qun s nh xin t trܧc, hoc tng ngn khon vin tr qun s v kinh t

Tng Thng Ford th khuyn co nn dng gii php th hai ny.

Trܩng hp tt nht, gii php ny s gip cho Min Nam Vit Nam n nh ܮc tnh hnh qun s v t ܮc mt dn xp chnh tr. Trܩng hp xu nht cng c th gip di tn ܮc 6000 ngܩi M ang cn ti ch v mt s ngܩi Vit Nam no ;

c bi din vn mt cch n iu, da trn phc trnh ca tܧng Weyand, Tng Thng Ford xin Quc Hi ngn khon vin tr qun s 722 triu v 250 triu Nj gip ǫ cho nhng ngܩi di c. Tng Thng yu cu Lܫng vin Quc Hi chp thun cc ngn khon ny v b phiu trܧc ngy 19 thng 4.

Tng Thng Ford cng nu ln mt bi ton phc tp: u l quyn hn ca mt Tng Thng v vic x dng qun Ƕi Nj di tn ngܩi M Vit Nam "nu thy l chuyn cn thit" . ng Ford phi th th khi ng ngh ti hin ch ܮc thay ǰi dܧi tro ng Nixon nhm hn ch quyn hn ca Tng Thng . ng hy vng l ngܩi ta s cho php ng ܮc gi qun M "bo v v h tng" cc cng dn Hoa K , ng khng mun trong trܩng hp no ng li b co buc l gy chin tranh tr li. Theo Hin Php th Quc Hi "c quyn ... tuyn chin" . Khng c mt Tng Thng no t ng Kennedy, ng Johnson ljn ng Nixon NJu khng c ku gi cc nh Lp Php lm ng theo Hin Php, mt iu sai tri trm trng v tm l. Tht tnh th Quc Hi Hoa K cha bao gi tuyn chin t Th chin Hai. iu khng ngn cn cc Tng Thng gi qun Ƕi M qua Hy Lp v i Hn, (dܧi danh ngha ca Lin Hip Quc), qua Cng Ha mi ni ca, v qua Li bng. Trong mt s trܩng hp, ngܩi ta c th cho l nhng cuc hnh qun Cnh St i qui m. Nht l t sau 1965, cc ngh s v dn biu Hoa K mc nhin cho Tng Thng quyn ܮc tin hnh chin tranh m khng cn tuyn chin. V c mi nm cc nh Lp Php li tip tc b phiu cho ngn khon cn thit.

Cung cch qua ri. Vo thng 7 nm 1973, Quc Hi b phiu cho mt Lut nhm xa ht cc ngn khon cho "tt c cc hot Ƕng tc chin" ng Dng. Mc du Tng Thng Nixon ph quyt, nhng tip theo vo thng 11, Quc Hi chp thun mt Quyt Ngh v Quyn Hn Chin Tranh, quyt ngh ny tr thnh Lut (v Quyn Hn Chin Tranh). Theo Lut ny, ngܩi ta thy l mi ln Tng Thng x dng qun Ƕi Hoa K ngoi quc l ng phi phc trnh.. Lut ny khng d tr trܩng hp no c dng nh di tn t Min Nam Vit Nam . Vy Tng Thng s ly "quyn" no Nj a qun lc Hoa K vo vng chin s hay vo nhng vng m tnh hnh thc t cho thy r rng l mnh s c th b li ko vo chin s. Quyt ngh v Lut v Quyn Hn Chin Tranh khng phi vn kin qu sng t v mt php l. ng Ford mun lm sng t mt vi im - Nj t bo v cho mnh.

Mt bi ton khc : B Lut khng d tr di tn ngܩi Vit Nam v h khng phi l cng dn Hoa K . Cc nh Lp Php chp thun gip ǫ ngܩi M ang gp kh khn , iu rt ng, nhng cn ngܩi Vit Nam th sao? V bao nhiu ngܩi ?

chm dt chuyn cam kt mt ca ng Nixon, ng Tng Thng Ford c mt bui hp vi cc lnh t a s ca Quc Hi Nh Trng vo ngy 11 thng 4. Trn cn bn th Tng Thng Ford tuyn b l "nhng trao ǰi ring t gia ng Nixon v ng Thiu khng khc nhng g m ngܩi ta ni ln mt cch cng khai". ng l mt NJ ti rt tt cho lun n tin s, cu hi hon ton ܮc gi nguyn: " s cam kt ring ca mt ng cu Tng Thng c bt buc ng Tng Thng ng nhim phi cam kt hay khng ? v nht l Quc Hi ? Tng Thng v Quc Hi thy khng c th gi cho qu v lm lun n na !

Tng Thng Ford ra lnh cho i s M John Dean Phnom Penh ng ca ta i s .

Ngy 12 thng 4 hi 7 gi 45, c ba Ǯt trc thng ct cnh tؠ hng khng mu hm Okinawa vnh Thi Lan. Mt s khc i t mu hm Hancock. Tt c Thy Qun Lc Chin M NJu ܮc trang b sng M.16 v sng phng lu. ܮc chun b t thng 2, cuc hnh qun " bay i" (Eagle Pull) bt u. ng John Dean, mt nh ngoi giao lo luyn, ngܩi theo st mi s kin ca ng Dng Ba L v Vn Tܮng trܧc khi ܮc ch nh vo chc v i S Phnom Penh, thng bo cho nhng nhn vt c trch nhim chnh tr v qun s ca Cam Bt: Nhng ai mun nhn c hi ny Nj ܮc di tn th s ܮc bc i. ng John Dean ch thn ljn t dinh ca Th Tܧng Long Boret Nj thng bo vn NJ ny. Tr mt ngܩi, cn tt c cc Tng trܪng v v x l thܩng v Ch Tch Nܧc NJu t chi khng ai chu di tn,

Sau khi bay 160 cy s trn lnh th ang nm trong tay Kmers , cc trc thng u tin thuc nhm Alpha p xung Phnom Penh , v cc Thy Qun Lc Chin b tr ngay chung quanh Ta i S Hoa K .

ng John Dean nhn ܮc mt bc th ca ng Sirik Matak, C vn Chnh Ph , ni dung nh sau :

- " Tha ng i s v ng bn thn mn,

Ti thnh tht rt cm n ng, v bc th v NJ ngh ca ng nhm a chng ti ljn ni T Do. Than i, ti khng th i mt cch hn nht nh th ܮc .

V phn ng v quc gia Hoa K hng mnh ca ng, khng c mt lc no ti tܪng rng cc ng bung b mt dn tc ang chn v tranh u cho T Do. Cc ng t chi khng bo v dn tc chng ti ; chng ti khng th lm g hn ܮc. ng ra i, Ti xin chc ng v quc gia ca ng tm ܮc hnh phc dܧi gm tri ny.

Nhng, xin ng ghi r iu ny, nu ti c cht y, cht ngay t nܧc thn yu ca ti, xin hy mc k chng ti , v chng ti ܮc sanh ra th tt nhin ri cng phi c mt ngy no chng ti phi cht thi ! Nhng iu ng tic l ti c mt lm li, l tin ni ng v tin ni ngܩi M cc ng.

Xin ng i s v l ng bn thn ca ti nhn ni y tnh cm trung thc v thn thit ca ti .

Surik Matak

 

V t m, khng hn th, ngܩi dn Cam Bt ng quanh ta i s nhn cuc hnh qun di tn ang din tin rt tt p. i y Cyril Moter tham gia cuc hnh qun ny vi nhm Thy Qun Lc Chin ca ng. Trong hai ting ng h, trc thng bc i 82 ngܩi M, 159 ngܩi Cam Bt, v mt s ngܩi Phi lut Tn, i Loan, c, Thi Lan , Php, Ty ban Nha, Thy in, Anh ct Li, Gia n i v i Li. Trong s nhng ngܩi M th c cc nh ngoi giao v mt s nh bo. Nhng Sydney Schanberg ca t Thi Bo Nhiu Do v cng s vin ca ng, Dith Pran, ngܩi Cam Bt, th khng i, chn li Phnom Penh.

n 10 gi 15 th ng John Dean vi v mt nghim trng, nu khng mun ni l thiu no, m l quc k M trong tay bܧc ln trc thng.

Vo lc 10.gi 41, tt c cc dn s NJu ܮc bc i ht.

Cc qu n bch kch pho ri chung quanh ta i s trong khi mt y t ngܩi M ang sn sc 2 thng binh.. T dܧi t, Thy Qun Lc Chin gi mt cng in truyn tin ln chic phi c ch huy l chic C.130 ang bay lܮn trn khng phn Phnom Penh. Nhng khng c mt chic phi c hay trc thng no tm ra v tr ca my khu bch kch pho ca Khmer . C hn 12 chic phi c tim kch ang bay tun tiu gia Phnom Penh v b bin, nhng h khng can thip.

Ngoi khi hi cng Sihanouk, hm Ƕi Hoa K dn ra t hm qua. l nhng chic Vancouver, Thomaston, Henry D. Wilson, Knox, v chic Kirk. Cc phi c M thuc Khng Lc Hoa K ang ng trn cn c Thi Lan NJu sn sng c th ljn phi hp vi cc chin hm ny Nj y lui cc cuc tn cng ca Khmer , nu c.

Sau vi gi tm ngh trn cc chin hm, nhng ngܩi di tn t Phnom Penh ܮc a v Thi Lan.

Cuc hnh qun " Bay i" tha mn hon ton cc qun nhn Hoa K . Mt cng tc ܮc chun b v thi hnh rt chu o. Mt cng trnh tip vn thnh cng v Khmer khng c phng tin Nj chng li. Trܧc ht c th v dn chng th Cam Bt khng tm cch a nhau cng chy lon theo cc trc thng.

Tm li y cng c th coi nh mt cuc thao dܮt cho.... Si Gn , nu ngܩi ta mun i ti . Cc bo ch trn ton th gii NJu c "Mt NJ ti nh nhau : Ngܩi M ri khi Phnom Penh" , "V X L Thܩng V Ch Tch di tn, chy theo i S Hoa K", "Qun Ƕi nm quyn ti Phnom Penh", "y Ban Qun s ܮc thnh lp dܧi quyn ca tܧng Sak Suttsakhom". Tng Thng Giscard d'Estaing say m danh t "thch hp". Ngay tc khc Chnh Ph Php nhn nhn Quc Gia mi, ngha l ch Ƕ Khmer . Vic nhn nhn qu hp tp ny tht s c "thch hp" hay khng y ?

Ta i s Php Phnom Penh ch c mt lnh s l ng Jean Dyrac, tm thi ܮc nng ln hng Ph Lnh S : Nܧc Php i trܧc xa i vi ch Ƕ.

Ngy 17 thng 4 hi 5 gi , c mt s Khmer ljn trܧc Ta i s. Sau , cc xe thit gip ca Chnh Ph mang c trng chy khp thnh ph.

Qun Khmer gii phng Phnom Penh trܧc khi Bc Vit chim ܮc Si Gn . y l mt cuc chy ua vi thi gian gia Bn v Th; Khmer mun chng minh rng h c kh nng tin ti mt mnh, khng cn c s gip ǫ ca Bc Vit.

Sau Khmer ui ht dn chng ra khi thnh ph.

 

Cc cng in ca ngܩi Php t Phnom Penh ܮc chuyn v Paris qua ng Si Gn v thܩng b gin on. Bn ngn dn t nn ang cm tri trong khun vin ta i s. Trong s ny c nhng ngܩi ng c v ngܩi Nga. Nhng ngܩi K (Khmer )

- cc chuyn vin gi h l "KR" , hai ch u ca Khmer Rouge - bn sp tܩng ca ta i s Lin X bng rc kt. Hong thn Sirik Matak v cc thnh vin thuc gia nh Quc Vng Norodom Sihanouk v 3 c chu ang t nn trong ta i s Php. Ngy hm sau, hai s quan KR v mt on ty tng trang b sng khng git ljn ta i s Php i bt Hong Thn, nhng Lnh s Php, ng Dyrac t chi khng cho h vo , Nj mua thi gian.

- Ngy hm sau chng ti s ljn, vin s quan K ni nh vy.

ng Dyrac nh cc linh mc Francois Ponchaud v Bernard Berger tc Ƕng gim tinh thn cho cc ngܩi dn t nn. H nng cao tinh thn nhng ngܩi ny bng cch ph bin cc tin tc: lin lc vi Si Gn vn ܮc duy tr cho ti khi no in b ct mi thi.

Lc 11 gi, mt chic phi c Hoa K lܮn trn ta i s Php. C hai nh bo ngܩi M dng my truyn tin cm tay lin lc vi phi c v yu cu ܮc bc i bng trc thng. Ngܩi ta ni l B T Lnh Hoa K Thi Lan v c Ng Gic i bn Hoa Thnh n s nghin cu vn NJ ny. Cuc hnh qun di tn ܮc yu cu ny c th s a ti mt cuc tn st ht tt c ngܩi t nn ngay ta i s y.

Ngy 19 thng 4, hong thn Sirik Matak v nhng ngܩi Cam Bt khc quyt nh ra hng. Nhng ngܩi ca K vi mt chic xe Jeep v 2 xe vn ti ljn trܧc ta i s. Hong thn Matak cn ܮc nhn thy cch Phnom Penh chng 20 cy s, sau th khng cn ai thy ܮc ng ta u na.

Cn hp hi ca quc gia Cam Bt trong tay bn Khmer ang bt u...

 

Tng ThngThiu ni chuyn vi ng Hong c Nh v s tht th ca Phnom Penh. Nh xc nhn:

- " Mi vic ri cng s ljn vi Si Gn nh vy,.

- "Anh tin nh vy sao ?

- " Vng, nu cng sn Bc Vit a ht lc lܮng ca h Nj tn cng chng ta .

- " Ti khng tin nh th, v ti khng bao gi tin nh th. C qu nhiu vic lin quan ljn vn NJ ny, ng Thiu nhn mnh.

Tng ThngThiu vn cn tin chc l ng s lm cho ngܩi M phi nhy vo.

ng Hong c Nh t nguyn s i Tn gia Ba. ng rt phc Th Tܧng L quang Diu, mt nhn vt dn ch x hi rt c quyn th ang lnh o mt t nܧc trn hn o nh b ny . ng ta cho dn chng Tn gia Ba nhng g m ngܩi cng sn lun lun ch c ha sung m khng bao gi c, nh vic lm, hc vn, v nh . Phng thc dn ch rt mnh m y lm cho Nh say m. Cng v vy m khi c mt nh bo Anh cho ng bit l ng L quang Diu mong ܧc mun gp ng, th ng t ra rt bng lng. ng Nh p phi c ljn Tn gia Ba v tr ti Raffles, mt khch sn c nhng rt ni ting v rt p. Sau ng i dng cm ti nh hng Newton Circus. Tn gia Ba l mt thnh ph rt vn minh, c vn ha, sch s, ܮc kim sot rt cht ch do mt lc lܮng gn gi trt t v hnh nhng hu hiu.

Mt thanh tra Cnh St mc thܩng phc ljn gn Nh :

- ng l ng Nh ?

- Phi

- Ngi Th tܧng mun gp ng. Ngay by gi.

ng Nh rt thch l li m ngܩi ta nhanh chng nhn ra ng ngay y.

n ni, ngoi Th Tܧng ng cn thy c ng Tng trܪng Ngoi Giao v mt v C vn chnh tr . Mi ngܩi NJu dng Anh vn Nj m thoi. Nh ܮc bit qua v mt chuyn du hnh ca Ph Tng Thng Hoa K, ng Nelson Rockefeller. Nhn dp sang d tang l ca ngTܫng gii Thch va t trn hm ngy 5 thng 4, ng Rockefeller i mt vng thm vng ng Nam Chu. ng tch ly ܮc mt s chuyn phim. Khi ngܩi ta ni vi ng v tnh hnh Vit Nam, ng tr li da theo cc cuc bu c Tng Thng M vo nm 1976:

- "Nu hai hay ba ngn ngܩi M cht hay b bt lm t binh, th s c nhiu bi ton ܮc ǥt ra".

Nu ngܩi ta nhc li cu hi ca o Chypre, th ng s NJ ngh vi nhng ngܩi Hy Lp l h phi rt bng lng v cuc xm lng ca Th nh K, v n gip khi phc li ܮc nn Dn Ch Hy Lp:

- " Nu ti l ngܩi Hy Lp, ti s qu xung Nj cu nguyn - ti khng bit ngܩi Hy Lp s cu nguyn vi ai? vi nhng v Thnh no trong trܩng hp ny....".

Khng bit Tng Thng Ford thܩng hay c nh x dng ng Ph ca ng trong lnh vc ngoi giao loi ny hay khng ? "iu ny chc phi ty thuc xem ngܩi no cht,"

i thng vo NJ , Th Tܧng L quang Diu ni vi ng Nh :

- "Chng ta khng nn Nj mt th gi., Ti yu cu ng ljn y v gn ti gi chung cuc ri. ( Vit Nam ). ng Rockefeller hi ti, nh hi cc v lnh o khc Chu, l liu chng ti c chp thun mt cuc hnh qun Nj loi b ng Tng Thng Thiu hay khng ? (nguyn tc:opration)

Nhn thong qua theo kin ca ng Rockefeller - ca ng ta? hay ca ng Ford? chc chn khng phi ca B Ngoi giao hay ca Trung ng Tnh Bo CIA - th s phi dng ln mt nhm o chnh Si Gn. Tham gia vo s c th l cu Th tܧng Khim, tܧng Vin Tng Tham mu trܪng, hay tܧng Khng qun Nguyn cao K . Sau ngܩi ta s thnh lp mt Chnh Ph Lin Hip do nhm ny tn phong . ng L quang Diu khng bn ci v kha cnh hu l hay hoang ܩng ca k hoch ny, mt k hoch m ch c ring ng Rockefeller l ngܩi phi chu trch nhim m thi.

ng L quang Diu ni vi ng Nh :

- " ng hy bo cho ng anh ca ng bit i. Cn ng th nn li y, ng c tr li Si Gn . Ti s lo a gia nh ng ra khi Vit Nam . ng bit khng ? ngܩi M chn ni c tr cho ng Thiu ri ".

Khng cn ngh l c th b nghe ln hay khng , ng Nh lin gi in thoi ngay v cho Tng ThngThiu. Tt c tin tc nhn ܮc NJu y nh th .Qua bn b ca ng, qua cc s quan cp t tr, Nh bit ܮc s tc gin trong QLVNCH (Qun Lc Vit Nam Cng Ha) trn cp cao. ng khuyn Tng ThngThiu nn t chc.

- Anh ng ch ngܩi ta lt ǰ anh, hay ngܩi ta tng c anh i. Hy i trܧc mt bܧc i, cng nhanh cng tt.

Nhng ri Hong c Nh cng v li Si Gn qua ng BangKok. ng in thoi v Dinh c Lp. Mt ty vin xin ng gi li sau:

- " Tng Thng ang lm vic , ng ang tho mt bi din vn, nghe hnh nh mt bi din vn Ƕc o lm.".

 

ng Kissinger hi ng i s Martin : C th dng hi cng Vng Tu cho mt cuc di tn qui m ܮc khng ? Cng in ca Tng trܪng ngoi giao vit :

- "Trong chu hܧng c th trnh ܮc s hn lon, phi phi hp cht ch vi ng Thiu. "

ng Kissinger t ra lo lng cho s phn ca nhng ngܩi Vit Nam cng tc vi ngܩi M:

- "Chng ti mun bit xem liu ng Thiu c sn sng Nj cho mt s ngܩi ca h ra i by gi hay khng ?"

ng Martin bt u chu nghe theo kin v mt gii php thng thuyt. ng tng lun lun bnh vc Tng ThngThiu, nhng by gi th ng ngh l ng ny phi ra i. Gn y c nhng tin n do ngܩi M gn cho ta i s Php, cho rng Bc Vit s ling bom xung Si Gn nu ng Thiu khng chu ra i ngay t by gi.

Ti Hoa Thnh n , ng Kissinger li ln ting. ng iu trn trܧc mt tiu ban Thܮng Vin . ng ni nh mt chin lܮc gia loi Clausewitz:

- " Cuc tn cng ca Bc Vit v phn ng ca Min Nam Vit Nam khng phi ngu nhin m xy ra. Hn na s may mn lun lun l mt yu t trong chin tranh,

ng n li nhng bin c trong 3 thng sau cng. ng chp nhn l Min Nam Vit Nam cng khng c thi hnh ng ǡn tt c cc iu khon ca Hip nh Ba L. Nhng ng nhn mnh l theo thng k th Si Gn t vi phm hn nhiu so vi H Ni. By gi th c mt s mt thng bng v qun s, c li cho Bc Vit nhiu hn . Si Gn ang tm mt gii php chnh tr xuyn qua nhng cuc bn ci vi CPCMLTMN ti Ba L:

- " Khng h c mt s tin b no cho mt gii php dung ha v chnh tr , bi v H Ni khng bao gi mun nh th .....

ng Kissinger chng minh qua Hip nh Paris. ng nhc li l :

- "C Hoa K v VNCH khng bao gi thy Bc Vit thi hnh hon ton v nghim chnh Hip nh Ba L. V nu ܮc H Ni p dng ng ǡn, th cc iu khon chnh ca Hip nh gip cho h t b gii php qun s t lu, Nj bܧc sang gii php chnh tr nh Hip nh ghi r."

ng Kissinger ni r l tt c NJu ܮc thit lp trn s mt cn bng, khng cn ng ǣng v qun s na

- " Cc n v chin u ca Bc Vit qu nhiu so vi Min Nam , v h li ܮc v trang qu hng hu. Quan trng hn na l h li li dng ܮc mt tc Ƕ v tm l chin. Trong mt trn chin iu ny c th l mt yu t quyt nh mnh hn l v kh na."

Ngh s Joseph Montoya hi ng Kissinger v nhng l do tht trn ca Min Nam Vit Nam . Kissinger dng li nhng lp lun ca ng v ca Chnh Ph Hoa K :

- " Vi mt lc lܮng qun s khng cn bng, v nhng ct xn vin tr ca Hoa K , do nhng p lc v lm pht, v gi du tng cao......

ng Kissinger khen ngi tinh thn can m ca Qun Lc VNCH, mc du s t vong ln ljn gn 30.000 ngܩi vo nm 1994 (Theo chnh quyn Si Gn th con s t vong l 21.000 ngܩi .)

i vi nhng cam kt mt ca ng Nixon, ngh s Montoya nu ln bi ton v nhng ngha v ca Hoa K trn phng din php l v tinh thn o c:

- "Chng ta phi gnh ngha v tinh thn bao nhiu lu na, gi d nh chng ta c ngha v t lu i vi Min Nam Vit Nam ?

- " Tha ngh s, tht rt kh m n nh ܮc mt thi gian no Nj chm dt lm. Trn th gii ny c tnh trng e da thܩng xuyn nn ngܩi ta khng th ni trܧc mt thi gian no gi l chm dt ngha v ܮc, tr phi k xm lng chnh quyt nh chm dt cuc xm lng ca h. Chng ta c ngha v u Chu trong sut thi gian sau khi th chin chm dt, mt ngha v m chng ta khng th n nh ܮc lc no mi phi chm dt. Chng ta c mt ngha v i vi quc gia Do Thi v chng ta cng khng th cho mt thi gian no....

- ng c th cho bit mt nܧc no khc c ngha v tinh thn i vi Min Nam Vit Nam hay khng ?

- C rt t quc gia nh vy. Ch c Nam Hn, c Chu v Tn Ty Lan l c gi qun ljn ...

Mt ngh s khc thuc ng Dn Ch, ng Henry Bellmon hi Kissinger:

-" i khi ngܩi ta ni v ng, rng ng l mt nh sng tc ti tnh nhiu php l trong ngh ngoi giao ca ng. ng thit lp ܮc nhng lin h qu bnh thܩng vi Trung Quc....

ng Kissinger ngt li ng Bellmon na a na tht:

- "Thit lp quan h bnh thܩng ? Cu ny khng phi ca ti u, nhng khi ngܩi ta dng n, i khi ti khng c phn i qu mnh....

- ng cng c lm vic Nj i ljn tha thun vi Lin X. Cc quc gia (Trung Quc v Lin X) tip t cho Bc Vit . Chng ti khng bit trong trܩng hp hin ti, nu nhng s quan h ca chng ta i vi Trung Quc v Lin X ܮc ci thin tt p, th chng ta c nn xi n......

- Kissinger thy l tt c chnh sch ngoi giao ܮc ǥt thnh vn NJ tr li, bn p :

- " Khi c ngܩi ni rng h nh chng ta, th phi t hi xem chng ta thit lp ܮc nhng g.... Mc tiu chnh yu trong vn NJ ha hon vi Lin X l Nj gim thiu nguy c ca chin tranh nguyn t v lm nh i nhng s cng thng ni chung. y l nhng g xy ra: mc Ƕ cung cp dng c chin tranh ca Lin X cho Bc Vit ܮc gi mc Ƕ khng thay ǰi trong nhng nm sau cng. Trong khi , mc Ƕ cung ng dng c qun s ca Hoa K cho Min Nam Vit Nam gim xung ng k. Ngoi ra Lin X hnh nh khng bao gi t hi v vic x dng v kh vin tr mt cch qu t m v qu my mc nh chng ta ".

Trong thm tm, Kissnger khng c nh phi ti di bom Bc Vit. Nhng ngh s Walter Huddleston, Dn Ch tht ln mt cu :

- " Ngܩi M chng ta mun bit l sau bao nhiu nm cc ngn khon b tc do Chnh Ph yu cu c i ti ܮc mt kt lun tt hay khng ? C hay khng ? C mt cu tr li no cho vn NJ ny khng ?

- "Khng c mt cu tr li no chnh xc ht. Nu t ra ch c mt.

Vi v cm Ƕng, nh mt kch s lnh ngh, ng Tng trung ngoi giao lng lng džc cho cc ngh s nghe bc th ca ng Sirik Matak. Cc v dn c NJu ngao ngn...Kissinger bn khai thc ngay :

- " Tha ng Ch tch, tha qu b, qu ng.., ng i s Dean v c nhn ti na khng ngܩi no qun ܮc l th ny.V ngay c ngܩi can m vit bc th ny..cng vy. By gi y, vi t cch l ngܩi Hoa K chng ta cng nhau phi bit hnh Ƕng nh th no Nj c th chc chn l chng ta s khng bao gi cn nhn ܮc nhng l th nh th ny na.!"

ng Tng trܪng ngoi giao mun th lm cao Nj t bo cha, nn ch nhc s qua l do chnh yu y Bc Vit tin ti mt cuc tng tn cng ton din v cui cng.

Khi u th c v vic "nghe ln" (Watergate) m ch mt mnh ng Nixon l ngܩi lnh trch nhim.. Va khng th chp nhn ܮc, va l iu phi l, s nghe ln i bi nh nhoi trong nhng khu vc ca ng Dn Ch ko theo mt th tc m Kissinger khng th d on ܮc trong lc ang hnh thnh nhng on t nh ca Hip nh Ba L. Nu ng Nixon cn ngi chnh quyn th khng cn nghi ng g na v cn chc chn l ng s gi ngay cc pho i bay B.52 ngay sau khi Bc Vit tn chim Ban m Thut . Khi cho lnh di bom ln Cam Bt hay H Ni , ng Nixon cho thy l ng khng c cht lu tm ti kin ca Quc Hi cng nh ti d lun dn chng Hoa K . Ngh quyt v Lut v Quyn Hn Chin Tranh c ngn cn ng ta u ? Nu cc phi cng M nhn lnh ca Tng Thng , vi t cch l Tng T Lnh Qun Lc Hoa K , h c tun lnh hay khng ? Hay l, nu bt tun lnh, th h c nh lut s ca h, vin dn Quyt nh v Lut hay khng ?

Yu cu ngn khon vin tr ca Tng Thng Ford huy Ƕng ljn 8 tiu ban Thܮng Vin v H Vin. Tng Trܪng Quc Phng Schlesinger v tܧng Weyand cng phi ra iu trn.

Cc con s teo dn: 515 triu, ri 449, 401, 370 ri 350 triu... Ngܩi ta tnh ra l 165 triu vin tr qun s v 165 triu cho vin tr nhn o.Cc thnh vin ca Quc Hi nht l cc ngh s, gn nh mun ngn khon vin tr nhn o v cho cuc hnh qun di tn phi ln ljn 200 triu. ng Ford vn cha chu v ng ta i 972 triu cho tt c . Chuyn i u gia Hnh Php v Lp Php ܮc cng khai a ln truyn hnh, truyn thanh, v bo ch, qu tht l mt nhc. Trong mt cuc hp bo, Tng Thng Ford th a ra mt so snh v yu cu ca mnh: ng xin mt ngn khon nh thi, dܧi mt t la, mt con s c ng k g u "so vi 150 t m chng ta xi t trܧc.? "

Nhng.. Lnh o H Ni v L c Th Min Nam, v trn mt trn ai cng bit r ht tng chi tit.

iu r rng l mc du c thin ch v c thin cm vi ng Ford, hu ht cc thnh vin ca Quc Hi khng sn sng chp thun cho ng ta mt ngn khon vin tr qun s no na. D nhin l ng vn s ܮc tt c ngn khon cn thit Nj di tn cc cng dn Hoa K . Tht s, c bao nhiu ngܩi ? - 5400 hay hn th na ? Ngܧi ta cng chp thun cho Tng Thng nhng ngn khon ch yu cho vin tr nhn o v Nj khng b li cho cng sn nhng ngܩi Vit Nam tng cng tc vi Hoa K.

Tng Thng Ford tip tt c nhng thnh vin thuc tiu ban Ngoi giao ca Thܮng Vin trong sut 1 gi rܫi. C cc v dn c thuc hai ng Cng Ha v Dn Ch NJu mong mun Tng Thng ha l s nhanh chng a nhng ngܩi M ra khi nܧc Vit Nam . Ngܩi Vit Nam th phi hng th yu. Con s ܮc NJ ngh bc i s l bao nhiu ? ng Ford p li :

- " i khi phi tnh cho l t 175.000 ljn 200.000. Chng ta phi c trch nhim tinh thn, v chng ta phi gip ǫ nhng ngܩi tng gip chng ta ."

Tng Thng Ford khng mun cung cp cho cc ngh s mt ngy gi nht nh. Rt ngܩi M ra khi Vit Nam trong lc ny l s to ngay mt tnh trng hong lon, v nh th s nguy him cho tnh mng ca nhng ngܩi M hin ang cn Vit Nam .

- " Chng ti cn c thi gian, ch trong vng mt vi ngy m thi.

Hoa Thnh n , c nhiu ngܩi ni l s di tn chng 1 triu ngܩi Vit Nam bng cch ch h bng tu thy t cng Vng Tu. Nh vy s c bao nhiu binh s, bao nhiu Thy Qun Lc Chin M Nj bo v cuc hnh qun ? Phi tn ljn nhiu s on .... Cc dn c M thch con s chng 200 ngn ngܩi Vit Nam .

Ngܩi ta ni ljn trܩng hp ng i s Martin. Trܧc khi ljn gp Tng Thng Ford, hu ht cc ngh s NJu c džc mt t trnh ca hai ng Richard Moose v Charles Misner, hai ngܩi ph t ca cc i biu trong phi on t Vit Nam v. Theo th ng Martin khng bao gi chp nhn tnh cch khng th o ngܮc ca tnh hnh qun s .

 

T Si Gn , i s Hoa K theo di trn chin ngay trn mt trn Hoa Thnh n .

Vi nhng ai mun nghe th ng sn sng t co " nhng ci im ng v ngn khon ca Quc Hi" . Bit chc l h s b phiu chng mi vin tr qun s , ng Martin NJ ngh vi ng Kissinger l trong trܩng hp , th tt hn ht l tm cch hon cuc b phiu li . Chng ta khng nn lm mt tinh thn Chnh Ph Min Nam Vit Nam , ta phi cho h thi gian Nj quay tr li. Cui cng Tng ThngThiu cng hiu: ng cng vi Tng trܪng Nguyn tin Hng ngh ra mt k hoch khc v mt ܩng li vn Ƕng khc Nj c th t ܮc vin tr ca Hoa K . Si Gn c th xin vay Hoa Thnh n mt s tin chng 3 t m kim, tr di hn trong 3 nm, c th gia hn trong 10 nm. Bt u tr n t nm 1985. Quc Hi M s n nh li sut. S n vay ny s ܮc bo m bng ti nguyn nng nghip v u ha. Ngܩi ta c th ǥt tn rt ku cho mn tin cho vay ny l : "Mn n vay cho T Do". Ci tn ny c v quyn r ܮc d lun dn chng Hoa K lm !

ng Nguyn tin Hng a kin ny cho ng Martin, Nj ng trao cho cc chuyn vin kinh t ca ng nghin cu. Cn ng th i sang Hoa Thnh n hot Ƕng ngoi "hnh lang" Nj vn Ƕng cho kin "vay mn n cho T Do" ny. Qua in thoi, hnh nh ng Martin khng my ch tm ljn vn NJ ny, ng Hng ch nh thong qua mt cu ca i s :

-" Tht ra, Tng Thng ca ng s t nhim hay khng ?"

 

Trn phng din qun s , trong mt cng in gi cho ng Kissinger, ng Martin m t trn chin Xun Lc nm v pha Ty ca Si Gn ang din tin tt p.

- "Bc Vit c hai ngn cht v b thng. Cc t binh cn rt tr, c mt cn binh ni rng anh ta ܮc 14 tui..." T chng ti ngh rng H Ni khng cn tr b. ..."

i s Martin vn cn tin tܪng:

- "Ti khng tin rng QLVNCH s chu ci u. "

Cui cng ri Chnh Ph mi cng ܮc thnh lp xong Si Gn . ng Martin vn gi cng in cho ng Kissinger nhiu ln mi ngy, ln ny :

- "Ngܩi ta khng bit by gi th ci g s xy ra "

Hoa Thnh n tiu ban ngoi giao ca Thܮng Vin tm thi chp thun mt yu cu php ch khn cp, cho php Tng Thng quyn ܮc x dng qun Ƕi cn thit trong vic di tn ngܩi M v mt s ngܩi Vit Nam . Cc ngh s bt buc ng Martin phi nhanh chng rt ngܩi M ra khi Vit Nam . Ngh s Charles Percy, Cng Ha, yu cu Tng Thng Ford phi bo m l mi phi c lc ri khi Si Gn NJu khng ܮc c gh no trng. Tng Thng Ford xc nhn vi ng ny rng Kissinger c cho lnh nh th ri. ng Martin nhn thy l khng kh th Hoa K xu ljn mc Ƕ kh ni .

Ngoi nhng bi ton trc tip, cuc truy tm nhng ngܩi c trch nhim trong vn NJ tn lon ny cng bt u. Nh th l b my dn ch ang chy...

Ngܩi ta c th cho i bao nhiu ngܩi Vit Nam ܮc ? v di tn bng cch no cho hp vi php l ca Hoa K? Ngܩi no mun ri khi nܧc M NJu khng cn phi xut trnh mt t cn cܧc no ht. Nhng i vo nܧc M th kh lm, v cn phi xt ljn lut l v cp khon di tr ܮc tnh cho ngܩi Vit Nam ging nh nhng ngܩi khc. B ngoi giao phi tranh u cho vn NJ ny. Ngy 14 thng 4, B ny cho Ta i s ca mnh Si Gn bit l h ch ܮc mt vi nhܮng b rt hn ch. Mt s ngܩi Vit Nam no ch ܮc nhp cnh vo Hoa K vi mt "li ha danh d" (on parole ). y khng phi l lng v tha sung. Ngܩi ta mun "loi b" mt trong nhng l do thc y mt s ngܩi M t chi khng mun ri khi nܧc Vit Nam - s hin hu ca v con h gc ngܩi Vit Nam - B T Php Hoa K lo v vn NJ di tr nh ngha cc tiu chun nh vy.

Mun di c vo Hoa K th phi :

1.- ܮc kt hn chnh thc vi mt nam hay n cng dn Hoa K.

2.- L con (ca mt nam hay n cng dn Hoa K ).

3.- L m hay cha ca mt cng dn Hoa K (v d mt ph n Vit Nam tr thnh m ca mt a tr M, qua kt hn)

4.- L M hay Cha ca ngܩi phi ngu ngoi quc ca mt cng dn Hoa K (v d m hay cha ca mt ngܩi ph n Vit Nam kt hn vi mt cng dn Hoa K m cha tr thnh n cng dn Hoa K)

5.- L mt tr v thnh nin khng do s kt hn ca mt phi ngu ngoi quc (v d con ring ca mt ph n Vit Nam c trܧc khi thnh hn vi mt cng dn Hoa K)

Trܧc khi i, mi ngܩi phi c nhng giy t chng minh mi lin h cha m ca mnh. v ngܩi phi in vo mu I-94.

Cc cng chc Hoa Thnh n c cm tܪng l thit lp nhng lut l r rng, cng bng, v rt nhn o. Nhng v phܧc thay, ho khng ngh ti nhng s tht Vit Nam . C mt s dn s ngܩi M nh th, c cng, k s ... ljn lm vic cho cc hng t Vit Nam , nhng ngܩi phng vin, nhip nh vin ... sng khng chnh thc t lu vi cc ph n Vit Nam v i khi h cng c con vi nhau. C vi ngܩi trong s ny ch gin d l qun khng kt hn vi nhau thi. Cc ng cng chc Hoa Thnh n c tܪng ljn gia nh ngܩi M thi nguyn t, mt chng mt v v mt hay hai a con l cng, hay ha hon cn thm mt hay hai ng b. Cc gia nh Vit Nam ljn trnh din Ta Lnh s thܩng c t 15 ljn 30 ngܩi ; c nhiu gia nh ngܩi Tu li Vit Ch Ln c ljn nhng 50 .

Nh Tri, ti Si Gn cc cng chc ngܩi M bit cch x s v mm do hn. Trn cc chuyn bay t Tn sn Nht mi ngy, s gh ܮc hn ch. Do kh m quyt nh ܮc ai i ai ?Tht l au kh ! Rt kh khn trong vic chn lc, nht l khi ngܩi Vit Nam ni vi to lnh s : Ty cc ng la chn gim i !

Mt vin chc c trch nhim trong vn NJ chn lc ny l ng Ken Moorefield quyt nh bt chp ht lut l. Khi ngܩi ta khng th chp nhn ton th mt gia nh no th ngܩi ta i t nguyn tc : ng Nj li Si Gn nhng ng b gi no khng cn mt con trai hay con gi Nj lo phc v cho ǩi sng ca h.

Ngoi ra trn nguyn tc, trܧc khi cho giy php xut cnh, ta Lnh S Hoa K phi ܮc bit chc chn l trܧc khi ri khi Vit Nam ngܩi c trong tnh trng hp l i vi Chnh quyn Vit Nam hay khng ?. ܮc mt thng hnh khng phi l mt chuyn d, l cha ni ti nhng th tc v tin bc. Ngܩi M vi phm lut l Vit Nam mt cch d dng hn l i vi lut l ca Hoa K. T u thng 4, ta Lnh s Hoa K nhn ht cc loi giy xut cnh do B Ni V Vit Nam cp, thܩng l giy gi hay giy mua ܮc u . cho chy vic, ngܩi ta ha vi mt vi cng chc hay thanh tra l s cho di tn h v c gia nh h, nu h t ra bit chu hp tc. Vo thi im bnh thܩng, ti Si Gn , ngay nh ngܩi ta mun thu mt cng chc lm giy t, th cng phi Ǯi ljn nhiu tun l hay c khi c my thng mi c ܮc mt giy t chnh thc. Cn by gi th c ljn hng chc ngn ngܩi np n, th lm sao m hy vng c ܮc thng hnh, chiu khn xut cnh, giy chng nhn khng thiu thu, giy thng hnh .. ܮc cp cho mt cch nhanh chng? Do vy mi c "k ngh lm gi giy t" v k ngh ny ang n r, vi tt c cc loi cn thit t bn ch in ljn con du. V ngܩi M Si Gn hc ܮc cch "khng cn xt k " giy t.

Ti Hoa Thnh n ngܩi ta ni ljn con s 1 triu ngܩi c kh nng di c., Tng Thng th gi ln con s hai trm ngn. Khng c mt ch th chnh thc no v "con s" ܮc gi ljn cho ta i s Si Gn . Mi cho ljn ngy 26 thng 4, ngܩi ta mi cho php ng Martin chnh thc cho di tn hai mi lm ngn ngܩi Vit Nam .

Bn cnh con ܩng di tn chnh thc, li c nhng h thng song song bn chnh thc ܮc thit lp, do cc cng ty, cc s quan Khng qun Hoa K , do C Quan Trung ng Tnh Bo CIA hay nhng nhm ǥc bit khc ng ra t chc. Do c hai cng chc cao cp thuc B Ngoi Giao l Larry Johnstone v Lionel Rosenblatt, khong 30 tui, ang lm vic ti Hoa Thnh n sau thi gian phc v ti Si Gn , thy kh chu v s chm lt hnh chnh . H t ngh php v ljn Si Gn bng tin ti ca mnh m khng bo cho cp trn bit. H ljn ngay khch sn Caravelle, v sau h i thu trong mt cn phng trng ngoi ph. Trong sut 6 ngy lin h ng rt t, dng th gi i khp Si Gn vi mt chic xe Citroen c hay vi chic xe but ca hng Pan Am. H nhn tt c giy t gi, ri ljn mt vi ch hn b mt trܧc Bu in Si Gn hay Nh Th Chnh Ta Nj tp trung cc ngܩi di tn. ng Johnstone ni :

- "Cng hi by, khng theo ng cung cch ca B Ngoi Giao.

Ci kh ch yu l lm sao a nhng ngܩi hnh khch lu ny vo phi trܩng. Cnh St th h rt l nghim tc, cc binh s gt cng vy, ngay nh NJ ngh cho h tin cng vy. Mt vi ngܩi chui vo thng xe Citroen. ng Rosenblatt giao dch vi ng Jim Eckes thuc Dch V hng khng Continental. Nh hai ng Johnstone v Rosenblatt di tn ܮc 200 ngܩi Vit Nam, trong s c 20 anh trai tr m theo li ca hai ng cng chc cao cp ngܩi M ny th h s gp kh khn to ln khi b ri vo tay ca qun cng sn Bc Vit.

 

Trong khi th tu s Thch thin Hu quyt nh l d c xy ra iu g th ng cng vn li Si Gn trong ngi cha ca ng. Ngܩi anh c ca ng l mt thiu y thܩng gii cc t binh Bc Vit b bt Xun Lc v Si Gn . Vin thiu y ny mi ln v Si Gn NJu c khuyn cha m anh nn ri khi Vit Nam . Cn cha m anh th li khuyn anh nn o ng. Anh t chi. Anh thut cho em ca anh nghe v trn chin Xun Lc :

- " Khi b Ƕi cng sn vo thnh ph Xun Lc ln u tin, c mt vi thng binh ca chng ta ng ln Nj nguyn c ti thuc cng bng ni lng trn bng, v ro bܧc i rt t nhin...

Thiu y ny c cm tܪng l Bc Vit c mt s n pho v gii hn.

Mt vi v dn biu ca Quc Hi VNCH thܩng lui ti vi cc Thy trong cha, oan chc l Hoa Thnh n v Bc Kinh tha thun vi nhau Nj thit lp mt vng tri Ƕn do CPLTCHMN kim sot. Do vy mi c chuyn cc n v ca Min Nam Vit Nam ܮc lnh rt i. Li c nhiu chuyn pha mi ܮc tung ra th nh : H Ni c o chnh v tܧng V nguyn Gip b git, cc s on Bc Vit ang rt v Min Bc Nj chng li qun Trung Cng ang tn cng vo Vit Nam Dn Ch Cng Ha, tt c mi chuyn ang xy ra, k c trn chin Xun Lc, NJu nm trong mt k hoch chung rt l phc tp, ht sc tinh t, do Trung Quc v Hoa K xp ǥt, hay do Lin X v Hoa K, hay do Bc Vit v Hoa K dn dng......

Cng ng ngܩi u Chu v Hoa K thܩng lui ti Cu lc b th thao, ni ܮc mi ngܩi ܮc yu cu nn gi ng ni quy: khng ܮc mc o l lc i do, tr ra bn h bi, v lc no cng phi mang giy b trng trn cc sn t nt. C ngܩi th i do, tn b chm chm gn cc cy me to, c ngܩi th chi mt vn "boule" .. Cc b th vng i nhiu ri k t vi tun nay. cc anh bi mang rܮu mnh hay nܧc ngt ra cho khch, thܩng mc trng. Thnh thong c mt ch cm chung rung ln v bo co :

- ng Hin c in thoi

hay l

- ng Polgar

- ng Brochand ....

C mt bu khng kh vui chi gi to Nj du kn mt s lo u tht s.... My ngܩi M, ngܩi c, ngܩi Php v ngܩi c trao ǰi vi nhau nhng tin tc sau cng hay nhng chuyc tm pho thu xa xa, h džc bo... C i lc ngܩi ta cܩi a rt thoi mi: ng Ed Daly, ch tch hng hng khng Word Airways, gi cc nh bo ljn cn phng khch sn ca ng ti ng Kinh (Nht Bn) v džc cho h nghe mt cng in gi cho Tng Thng Ford. ng Daly gi ti Si Gn mt chic phi c DC-8 v mt chic Boeing 727 Nj gip ch ngܩi t nn. Nhng khng mt ngܩi no ܮc php bܧc ln hai chic phi c , do vy chng phi bay tr v ng Kinh, trng rng ! ng Daly oan chc l ta i s M mun bn h cc phi c no ca mnh mun ct cnh, nhng ta i s nh chnh. Ngܩi ta khng bit liu Tng Thng Ford c džc ܮc bc cng in ny ca ng Daly hay khng :

- "Hy ngn my thng nhn vin CIA ngu ngc ca ng li i . Hy a vo y mt vi ngܩi trung thnh v tht s tn ty vi cng vic. Vi t cch c nhn v ca mt ngܩi chuyn nghip ng thu qu nhiu cho ng, ti c quyn ni ln mt d lun. Chng ta hy lm vic nhanh i ."

C quan Si Gn c th thy kh chu v nhng li l trn y, nhng vi bn cht bnh d, ng Daly ni ln mt s tht: V mun trnh tnh trng hong lon nn ng Graham Martin phi km hm s di tn.

Gn Cu lc b th thao, trn cc bi c trong Dinh c Lp, binh s b tr cc i bc phng khng , o phng tuyn, dng ln v tr phng th bng bao ct v ǥt cc khu lin thanh nng. Khng bit Nj phng chng b Ƕi Bc Vit nu h ti y, hay Nj NJ phng nhng n v khc ca Min Nam , phn lon, trong trܩng hp c o chnh ?

T trong dinh c Lp pht ra nhng li tuyn b chung chung, nh nhng cu thn ch.. Tng Thng tuyn b l Chnh Ph mi, va ܮc thnh lp c y thin ch Nj sn sng thng thuyt vi cng sn . Nhng Chnh Ph "s khng u hng" Tng Thng ܧc mong l phi on cng sn La Celle-Saint-Cloud s tr li bn hi ngh Nj thnh lp Hi ng Ha Hp Ha Gii Quc Gia.

Ni cc mi phn ln gm c nhng ngܩi dn s ܮc ng Th Tܧng Nguyn b Cn chn la. Trong hng Tng trܪng, ngܩi ta thy c ngh s Tn tht Nim, mt ngܩi pht t n ha. Nhng ngܩi dn s trong Chnh Ph ni thng ra rng h khng tin tng vo gii php qun s na, v cng nh hu ht ng bo ca mnh h qu mt mi vi chin tranh ri. Nhiu ngܩi mun Tng ThngThiu nn t nhim, nhng h khng dm ni thng vi ng .Tܧng Trn vn n, Tng trܪng Quc Phng l ngܩi rt nng n. Vi s chp thun ca Tng Thng, ng ta pht t mt vi s quan cao cp v tܧng lnh, trong c tܧng Ph.

ng n, ngܩi cho rng ng c nhiu cuc tip xc vi CPLTCHMN, chun b mt chng trnh hnh Ƕng: ng s m nhim chc v Tng Thng VNCH v trong 48 ting ng h ng s cho lnh ngng bn. Sau ng s thnh lp mt Chnh Ph mi. p li CPLTCHMN s bo m an ton cho ngܩi M Si Gn .Tr mt ton nh ta i s, cn bao nhiu NJu phi ܮc di tn ht. Sau mt thi gian x l, CPLTCHMN s kim sot th . ng khng lm g Nj ngn cn bt c ngܩi Vit Nam no mun ra i. ng s cho chiu khn xut cnh d dng. Ai cng bit l h s xin u ri, Hu, Nng v Si Gn.

Nh th l va ܮc thnh lp l Chnh Ph ly khong cch vi Tng Thng Thiu ri. Trong mt c gng cui cng, Nj o th d lun dn chng v gii dn c Hoa K , ng Thiu cho ph bin mt bc th ca Tng Thng Nixon , bc th NJ ngy 23 thng ging 1973 gy no Ƕng c th Hoa Thnh n . B Ngoi Giao Hoa K ra lnh cho i s Martin nhn mnh l mt bc th khng phi tr thnh mt hip ܧc ܮc . ng Thiu khng thy ܮc l vic gi ln ci tn Nixon khng thi l mt s vng v ri, k c trong gii dn c hay c tri ca ng Cng Ha.

Tng ThngThiu ku gi mi ngܩi phi chin u, Nj chun b cho mt cuc phn cng, Nj n nh c hu phng cng nh tin tuyn. gp phn vo n lc chin tranh, ta th chnh Si Gn n nh mt s lut l mi nhm vo vn NJ di chuyn : khng cn nghi ng g na Nj trnh nhng cuc m st : tc Ƕ ti a cho xe p ܮc n nh l 15 cy s / gi, cho m t, xe vn ti v xe but l 25 cy s / gi, v cho xe du lch, xe x ct t l 40 cy s / gi. Nu c ci bo Ƕng th "dn chng khng nn ht hong"

*******************************

xin n xem tip chng 17 " Lܮm lp bin"

 


Tr v: trang Mc Lc      Chng 17
1