Chng IX

 

"u teo t to" (1)

 

 

Tܧng Vn tin Dng, Tng t lnh qun Ƕi Bc Vit chn mt lm cy xanh rm rp k cn mt m rng k Nj ǥt B Ch Huy ca mnh, cch 35 cy s v hܧng Ty ca thnh ph Ban m Thut, v ch cch bin gii Cam Bt c 10 cy s.

vng Cao nguyn ny, ngܩi ta che du d dng mt Ƕi tun tiu, mt trung on v ngay c mt s on na. Cnh vt tܪng chng nh man r, bt ngt dc theo mt bnh nguyn rng ln cao t 400 ljn 1200 thܧc, c ni cao ljn 2598 thܧc vi ngn ni Ngc Ninh, gn tnh Kontum, ni qun lc Hoa K ang ch mt cuc tn cng. (2)

Sng rch, h, thc nܧc ܮc thy ri rc khp Cao Nguyn, cn ܩng s th chy dc theo cc thung lng.. Nu khng chim gi th cng phi kim sot cc con ܩng c ny ca Php v y l nhng trc l chin lܮc. Vng ny tuyt i khng c dn c, nhng rt giu v g, v tre na, mt vng rt th mng v cng rt hng v..T nhiu th k ri, ngܩi dn y ܮc gi l dn Thܮng (3) . H t vng ng bng chy ln y trng bp trng khoai, sn, h khng c cng ngn ng quc gia vi ngܩi dn Vit Nam . Khi n nh ri th h trng la, chn nui v sn bn, nhng sng tng cng ng ring l xa l i vi t nܧc.. Ngܩi Vit Nam d l Nam hay Bc NJu c "vn NJ" vi ng bo Thܮng ny.

Tܧng Dng rt thch phong cnh qu th mng y. ng thch nghe ting l vng kh xo xt dܧi chn ng. Cc l vng ny p thit nhng rt nhy la.. Cc anh b Ƕi th khng nh ng tܧng ca mnh, v mi ln c chy u , l cc nhn vin truyn tin li phi i thit lp cc ܩng dy in thoi li .

Trong cnh rng ny thܩng c nhiu on voi i, nn ngܩi ta phi i dy tht cao. on voi thܩng li cc ܩng dy xa ljn vi trm thܧc. Trong khu rng ny ngܩi ta cng gp vi con cp. du kn 3 s on khng cho ai d tm ܮc, tܧng Dng cho lnh lin lc vi nhau ton bng in thoi, tuyt i khng dng my v tuyn.

ng ta so snh th tng quan lc lܮng ca chin trܩng. B binh ca ng khng c u th tuyt i. Nhng nu ng tp trung ܮc tt c vo mt im chnh th u th khng th chi ci ܮc :

- b binh th 5,5 chng 1 ,

- chin xa th 1,2 chng 1;

- pho binh nng th 2,1 chng 1.

Trong quyn nht k ca ng, tܧng Dng khng thy ngh ljn nhng kh khn ca mnh nh : chin xa v pho binh s b ly, thiu th my lnh ngh, vi i Ƕi i lc m khng ܮc dng v tuyn ca h. ng phn nn v mt vi khuyt im : kh nng hp ng tc chin khng ng NJu ca cc s on . B Ƕi chnh quy Min Bc li khng c kinh nghim "tc chin trong thnh ph" v i vi mt vi nhm s "hp ng binh chng" trong mt bnh din ln l mt chuyn qu mi m.

Tܧng Dng rt ܮc kinh nghim trong hai cuc tn kch nm 1968 v 1972.

Nm 1968, mc du c tha can m, b Ƕi, nht l Vit Cng, khng c gi ܮc th trn m h chim ܮc ..

Nm 1972, khng c s phi hp cht ch gia b binh, chin xa v pho binh.

Cng sn thܩng hay t ph bnh, nn trong sut 3 nm qua B Tng Tham Mu Bc Vit tin hnh ph bnh v t ph bnh cc trn hnh qun va qua.

Trong nm 1972 v nht l nm 1968 cc n v cng sn gp nhng kh khn v nh hܧng. H ljn t Min Bc v thܩng i lc trong nhng thnh ph xa l i vi h. Cn cc tn binh Vit Cng phn ln l nng dn nn khng quen vi a hnh a vt ca cc thnh ph.

Trong nm 1975 ny, d l Si Gn hay Ban M Thut , B Tham Mu Bc Vit ch c nhiu chin c ti tn ca Lin X nhng khng c ܮc bn tham mu. bit r hn v Ban M Thut, tܧng Dng gi mt cn b, s quan mc thܩng phc v vi ngܩi vi nhim v tr trn vo thnh ph. H tr ra vi mt nt mt kinh hong. Ngܩi cn b s quan c v hoa mt, ni:

- Thnh ph qu ln, ln nh Hi Phng vy.

Cc anh b Ƕi trong ton tin st b xc Ƕng khi nhn thy cc ta nh lu cao ngt tri sng rc vi nh n n-ng ngoi .

ngay B Tham Mu ti H Ni, ngܩi ta ni sai ht. S phn bit khng ng vng. Ban M Thut c nhiu nht 150.000 dn. Hi Phng c t nht 1 triu dn. Nhng tin tc ny ܮc cc bo co ca cc nhn vin thuc h thng nhn dn cch mng b tc , i khi cng do phng vn t binh.

 

c u th v nhn s, tܧng Dng mun thm vo yu t "bt ng" na. ng gii hn s lܮng cc ton tun tiu Nj khng ai c th nhn ra s hin din ca qun Ƕi ca mnh. Tܧng Dng cng ghi nhn l ch qun Ban m Thut d yu v l loi, nhng chim mt vng rng ln gm cc nh ca ngoi , v l mt tr ngi ln cho b Ƕi Bc Vit v u u h cng c t chc phng ng. Cng sn chim v gi Phܧc Bnh. By gi Ban m Thut mt thnh ph ln hn nhiu chc ri h cng phi lm nh vy,

Tܧng Dng chp nhn l : tn cng mt thnh ph ln v hp ng tc chin trong mt phm vi rng ln .. NJu l nhng iu qu mi m i vi b Ƕi cng sn v ng tm qun l trong nm 1972, b Ƕi Bc Vit tng tin chim cc thnh ph ln m cha tng gi ܮc bao gi. Tܧng Dng cng lo ngi v con s qu nhiu chܧng ngi vt, nhng sng rch hay nhng v tr phng th m pho binh nng v cc n v chin xa phi vܮt qua.

Ngܩi tng ch huy phi c mt mc tiu chin thut: Trong mt trn chin, iu hay nht Nj chm dt trn nh nhanh chng l phi gii quyt v bt ngay B Ch Huy ch Do vy tܧng Dng mun a ngay cc n v xung kch c gii tin ti tht nhanh. Trong mt bnh din (ǣng cp) khim nhܩng, y l ln u tin, chin lܮc ca Blitzkrieg ܮc em ra p dng Vit Nam. L thnh vin ca B Chnh Tr, tܧng Dng suy ngh ljn nhng bi ton ca Gii Phng hay ng hn l Chim ng: Ban m Thut l mt trung tm chnh tr, kinh t quc gia v tn gio ca Cao Nguyn. S hin din ca dn tc thiu s ngܩi Thܮng, ca nhng ngܩi Ky T gio, Tin Lnh, Pht Gio, ca gia nh i t bn, ca nhng nh trng ta, ca ngoi kiu. .. tng sng nhiu chc nm trong ci kh hu bn thuc a ny, tt c NJu l nhng bi ton rt phc tp. B Ƕi Bc Vit phi c mt thi Ƕ ng ǡn mi ܮc . V ngܩi ta cho lnh hܧng dn tt c mi cp trong mi n v. Tܧng Dng d kin l i vi ti sn ca gii t bn s cho p dng ng ǡn chng trnh ca mnh. im ny tܧng Dng cng cn m h lm. Tri li, ng d kin phi x dng ngay nhng t binh chin tranh cho dch v chin trܩng . Nܧc Vit Nam Dn Ch Cng Ha cha bao gi k vn kin quc t no c lin quan ljn lnh vc ny.

 

Ban m Thut l th ph ca mt trong 12 tnh thuc Vng II ChinThut ca Min Nam Vit Nam, mt vng tng i rng bng c 3 Vng khc nhp li. Nhng cng l mt Vng c t dn c nht. S tng phc ca dn chng vi Si Gn khng ܮc vng chc lm. Phܧc Bnh cc n v a Phng Qun c ng bo Thܮng, Trong cuc chin Vit Nam gn nh c mt ci l: cng xa th hay cc th ln bao nhiu th dn chng cng t trung thnh vi Chnh Ph by nhiu . Nhng ngܩi nng dn cht phc thܩng b a i o ܩng ban m dܧi s gim st ca Vit Cng, v ban ngy th li phi i lp li theo lnh ca binh s Min Nam.

Tt c nhng chuyn sau y NJu xem ra c li cho tܧng Dng: a th him tr, vi nhng ngn ni dng ng, nhng thung lng hp, vi nhng h trng n su khp ni trong rng.. tt c khng gip g ܮc cho cng cuc phng ng ca ch, hay cc cuc phn cng ym tr ca Khng Qun ch. Ngܩi ta c th n np d dng v thoi mi y hn l vng ng rung Min Nam .

Tht l mt li th qun s cho Dng ! trܧc mt ng ta l s on 23 b binh v 6 lin on Bit ng Qun ca Min Nam. Cn pha ng ta c c 3 s on : s on 320, 316 v s on 10, dn trn nh thng vo Ban m Thut theo th gng km. Tܧng Dng rt mn s on c ca ng ta, s on 320. Vi s on ny hi nm 1952, t ngܩi hn, ng ta cng hnh qun ging nh hm nay, tn chim th trn cng gio Pht Dim, Bc Vit . ng len li xuyn qua cc n ca ngܩi Php, i vo tn trung tm ca thnh ph v lm n tung B Ch Huy ca ch, chim gi th trn trong 24 ting ng h. Trn ܩng rt lui cc n v ca ng ta quy ri cc n Php chung quanh thnh ph trong sut 20 cy s. Ln ny, ng ta khng c nh phi rt lui, nhng ng ta s ti din li kiu hnh qun m ng gi l theo li n ca hoa sen

 

Cng nh mi tng t lnh NJu phi Nj li mt ci g cho ǩi sau, trܧc khi trn chin bt u, , tܧng Dng c mt bi din vn lch s ngn cho s quan v binh s thuc s on 316:

- Ti mun džc li my cu th m ti khng nh l ca thi s no, nhng vn th ni ln mt s cay ǡng trong lng ngܩi Vit Nam chng ta m chng ta phi vt b:

-                  T 30 nm ri khi chng ta bit cm sng

-                  Vnh trng b ct lm i

-                  Na trn t Bc, na ngi pha Nam !

 

cho ch tin chc rng ng ta s tn cng Pleiku, ni ǥt B T Lnh Vng II Chin Thut, tܧng Dng c 3 cuc hnh qun Dng ng Kch Ty Nj nh lc hܧng ch.

- Th nht l Cnh st Min Nam nhn ܮc tin tc sai lc do CPLTCHMN tung ra, theo th qun khng chin ang chun b nhng cuc biu tnh Pleiku v Kontum Nj n mng gii phng qun

- Th hai l tܧng Dng mun cho ch bit l s on 968 t Lo ang tin v Pleiku, nn cho lnh lm n o ti a Nj cho ch phi ch

- Th ba l ng ta t chc hnh qun trn ln sng v tuyn: cho ngܩi ta c cm tܪng rng s on tinh nhu 320 ang ng qun gn u y, m qun trong mt gc no . Ch cn c mt i pht tuyn, mt my pht in v vi ngܩi l qu Nj by ra mt h thng lin lc v tuyn quan trng gia cc n v ri !

 

Si Gn c quan tnh bo CIA cng bit ܮc nhiu tin tc lm. Phn tch gia Frank Snepp theo st tnh hnh, ng ta bit r l c mt s iu qun quan trng ca Bc Vit pha Ty v pha Bc ca Ban m Thut . ng ta ch d kin l cng sn s c lp thnh ph Ban m Thut . Trong lc ny c quan tnh bo CIA c rt t tin tc lin quan ljn cc cuc iu qun vng Cao Nguyn. Trܧc hn mt nm rܪi, nhn vin ǥc trch vng ny phm li v ngn qu nn gi ny h khng c tin tr cho cc ip vin. Hn th na v mun tit kim nn h b c quan Ban m Thut , v ngܩi ta ch cn trng cy vo nhng ngܩi Vit c quan tnh bo ca Min Nam . Trong vng Cao Nguyn ny c rt nhiu nhn vin tnh bo nh trng, nhng cui cng th h ch phc v cho H Ni v CPLTCHMN. Chnh Frank Snepp nhn nhn l phc trnh ca ng ta ngy 7/3 l mt sai lm to ln. Khng phi ch c mt Frank Snepp m cn c nhng ngܩi khc na, khng ai Nj hay chu tin vo nhng tin tc ca mt b Ƕi Bc Vit o ng, hn ta xc quyt l s on 320 tht s di chuyn t Pleiku ljn Ban m Thut.

Trong s cc nhn vin CIA Vit Nam , Snepp l mt nhn vt quan trng. Cng ging nh ng Martin, Frank Snepp l dn ca tiu bang Bc Carolina. Anh ta theo hc i hc Columbia , khoa bang giao quc t. Nm 1968, mt trong nhng gio s ca anh ta, ng Philip Mosley thuc khoa Nga ng, ni vi Snepp rng:

Con i, con thiu s linh hot Nj c th lm vic B Ngoi Giao, C quan tnh bo CIA hp vi con hn..

Gio s Mosley nhn thy nh vy trong khi chnh anh ta li ngh rng cch hay nht Nj khi phi sang phc v Vit Nam l nn ct chc s phn ca mnh vi CIA. Ngay bui chiu khi anh ta ܮc thu nhn vo CIA, anh i xem phim James .Bond (007 chng bc s No) th anh t nh: ri th ta cng s li nhng xe kiu th thao nh vy thi ! S tnh c trong vn NJ b nhim a anh ta sang Vit Nam sng nhiu nm Si Gn.

Tr, p trai, c mt tr nh tt, ni cng hay m vit lch cng gii, anh l ngܩi m c ng Polgar v ng Martin NJu rt thch. H thܩg dng anh ta trong cc bui thuyt trnh. ng Martin cng thy i khi anh c v hi hܧc, nhng t lu ri ng rt tin tܪng anh ta. ng Martin thܩng mi Snepp dng cm vi ng. Snepp chi thn vi mt ngܩi con gi ca Martin, c Ginette, ly d ri nhng cn p. Snepp khng my thin v chnh tr nhng anh vn bit rng trong lnh vc tnh bo, con ngܩi cng c tinh thn o c bao nhiu cng nguy him by nhiu. Snepp khng chng i ܩng li chnh tr chnh ng ca Hoa K i vi Vit Nam .

 

Trܧc s iu qun ca cng sn Bc Vit, cc nh qun s ca Min Nam Vit Nam rt hoang mang v khng c cng mt nhn nh. Cng nh ngܩi M Si Gn, tܧng Ph (t lnh Vng II) ngh rng mc tiu chnh ca Bc Vit l Pleiku. Tin tc t Si Gn cho bit l n lc chnh ca Min Bc s nhm vo Ban m Thut. Tin tc thu lܮm ܮc t c quan tnh bo, t kim thnh, t cc ti liu tch thu ܮc, t cc li khai ca t hng binh.. .. qu nhiu nhng khng ging nhau. Cui cng tܧng Ph sau khi phn tch ln cht khng nh l Bc Vit s tn cng vo Pleiku. Hn na mt s cng in ca Si Gn khuyn co rng : cuc tn cng vo Ban m Thut ch l mt kh nng c th xy ra m thi. Do tܧng Ph ni vi cc s quan tham mu ca ng:

- C qu nhiu mc tiu, Ban m Thut ri Pleiku, ri Kontum !

Theo ng, thܩng th th ch tp trung n lc chnh vo im trng yu nht. M im trng yu y l Pleiku.

Ti y qun lc Min Nam c sn c s Tng hnh dinh ca ngܩi M Nj li. Trܧc kia ngܩi Php chn Ban m Thut , mt v tr trung tm ca vng Cao Nguyn Nj ǥt Tng hnh dinh. Cn ngܩi M khng ǥt nng vn NJ a l, h thch Pleiku hn, d l mt thnh ph nm chch xa v hܧng Bc. Nhng h c qu nhiu trc thng, h c kh nng di Ƕng cao, nn xa hay gn khng cn l vn NJ i vi h na.

 

Tܧng Ph l T lnh Vng II t nm 1994. Lc by gi ng Thiu thay ǰi mt s tܧng t, trong c 3 v T Lnh Vng. Tܧng Ph xut thn t Qun i Php. ng tng l t binh ca cng sn Bc Vit in Bin Ph, cho nn ngh s b cng sn bt li mt ln na lun m nh ng. Lc no ng cng t xem mnh l mt s quan tham mu. Trong trܩng hp ny, ngܩi s quan tham mu li mt ln na c v do d. ng khng mun v Ban m Thut m phi rt bt lc lܮng phng ng ca Pleiku. Trn phng din qun s, Pleiku l mt vng bng phng, rt c li cho chin xa ch. Trn phng din chnh tr, mt Pleiku l mt iu tai hi khng khip. V tܧng Dng cho lnh tn cng mt s n bt chung quanh Pleiku v Kontum, nn tܧng Ph cng tin chc l Pleiku s l mc tiu chnh ca Bc Vit . Nu Ban m Thut c b nh th ng ta s xin khng tr v s dng trc thng gi qun ljn tng cܩng, tܧng Ph lun lun ngh ljn chin thut trong khun kh hnh qun theo kiu ca ngܩi M ,l ngܩi ta c th iu Ƕng mt s n v quan trng i xa bng trc thng,

Nhng thong th ngh li, tܧng Ph c cm gic l ch ang nh lc hܧng mnh. Nhng u y ?

 

Tra ngy 9/3, tܧng Dng tin cho Chnh Tr B, Qun y Trung ng, v tܧng Gip, b trܪng Quc Phng: chng ti s tn cng Ban m Thut ngy 10/3.

ng ta ni l t qun s , tip liu, chin c, sng ng n dܮc ca ng ta tt c NJu rt l kh quan . Tinh thn binh s theo ng cng l tuyt ho. Cng trong ngy lc 19.00 gi, ng dng in thoi lin lc vi cc ch huy trܪng n v chnh ca ng Nj ܮc bit chc chn l h ang nm tuyn xut pht. Ngܩi ta gii quyt xong cc bi ton cui cng v tip liu. H dng cc b tre ln Nj a pho binh vܮt qua sng Sre Pok. Trong s yn tnh ca m ti trm khp ni i, hng chc ngn b Ƕi tin ti mc tiu ca h. Cc n v trܪng m nhiu ngܩi tc bc, duyt li ln cht k hoch hnh qun ca n v trn bn ,

 

Trܧc ht tܧng Dng cho ct ht cc trc l chnh dn ljn Ban m Thut, v nht l ܩng 14 ni lin gia Ban m Thut v Pleiku. trnh mt cuc khng tr hu hiu ca Khng Lc VNCH, v tn dng m ti c li cho b Ƕi tn cng hn qun phng ng, tܧng Dng cho lnh tn kch lc 2 gi sng. Nh c pho binh bn dn ܩng ym tr, b binh v chin xa thuc s on 10 tin qun rt thoi mi.

Tܧng Dng c 25.000 qun, cn qun tr phng Ban m Thut ch c 1200.

n 7g. 30 sng cc chin xa u tin ca Bc Vit xut hin vng pha Bc v Ty Bc ca thnh ph. H nhanh chng chim v ph hy ngay mt phn ca kho n dܮc v mt nh xe ca n v thit gip, Nj bc vng qua i pht thanh. Bn mi lm pht sau , cc chin xa bn trc x vo B T Lnh s on 23 b binh . Cc ton qun thuc trung on 53 (QLVNCH) gi vng phi o chnh nm v pha Ty ca th trn. Tܧng Dng cho p dng chin thut hoa sen n, bc vng phi o chnh ny v tin chim phi o nh hn nm v hܧng Bc ca th trn.

Khng qun Min Nam Vit Nam bt u ljn can thip. Bc Vit vn khng bao gi x dng khng qun ca h. Lc lܮng Phng Khng Bc Vit hot Ƕng rt mnh. Cc phi cng Min Nam vn cn bay tht cao v ha v n ch bom h li th lm xung trung tm truyn tin ca B T Lnh s on 23 b binh . V do lm xo trn ht cng tc phng th th trn Ban m Thut, mt hn lin lc v tuyn vi B T Lnh Vng II Chin Thut. Lc by gi Pleiku mi bit u l mc tiu chnh ca Bc Vit . Tܧng Ph quyt nh gi qun tip vin ljn Ban m Thut , trܧc ht l trung on 44 l trung on trc thuc ca s on 23 b binh . chuyn 2 tiu on, tܧng Ph mi bit ܮc l mnh ch cn c 7 chic trc thng Chinooks. Mi chic ch ch ܮc 40 ngܩi , nhng sau c 2 ri 3 ri 5 chic b trc trc k thut khng th x dng ܮc .

 

Ti s qun Hoa K Si Gn , khng kh qu cng thng, ngܩi ta d tr cho tܧng Ph mܮn 2 chic trc thng ca CIA, thuc Hng Khng Air America. Nhng l mt hnh Ƕng vi phm r rt Hip nh Paris.

D nhin khng th no gi vin qun ljn Ban m Thut bng ܩng b ri. M chuyn qun vi 2 trc thng cng l iu rt kh khn. Bi ton tip vn ny xem ra tܧng Ph khng th gii quyt ܮc .

 

Hu ht cc n v chnh quy ca Min Nam Vit Nam t s quan ljn binh s thܩng c thi quen l em gia nh theo sng gn h, hu c ca n v. T lu ri Ban m Thut l hu c ca s on 23 b binh , nht l cc n v c nhim v phng th th trn nh trung on 53, v cc n v Pleiku nh trung on 44. Ch tr nhng n v thuc binh chng Nhy D, Bit ng Qun v Thy Qun Lc Chin th h khng mang theo gia nh lc h c nhim v t tnh ny sang tnh khc hay t Vng ny sang Vng khc. Cc c vn Hoa K chp nhn s c mt ca gia nh qun nhn, trܧc ht v lng bng ca h qu thp. Mt binh s Min Nam ch lnh 25.000/ thng (khon trn dܧi 400 quan Php, hay trn dܧi 25 m kim), nn gia nh h phi sng gn h th h mi nui ܮc.

Vin qun t Pleiku ܮc trc thng ǰ xung chung quanh th trn Ban m Thut. Mt s binh s ch lo chy i tm cha m v con v nhng ngܩi thn ca h. Khi h gp ܮc ri th c khi h vt c sng ng qun phc v tm cch ri khi th trn. Ch c cc n v Bit ng Qun l cn gi ܮc k lut v cn chin u.

Tܧng t lnh s on 23 b binh L trung Tܩng quen li ch huy kiu M, nn ngi trn mt chic trc thng Nj iu Ƕng cc n v. K thut ny ch gip ngܩi ch huy nhn thy r chin trܩng, nhng khng gip ng ta gn gi binh s ca mnh . V con ca tܧng Tܩng ang Ǯi ng ta trung tm hun luyn, nm v pha ng Nam ca th trn. ng cho lnh cho tiu Ƕi Bit ng Qun chun b bi p cho ng gn trung tm hun luyn. V nh vy l chnh ng tܧng ny cng lo cho gia nh hn l lo cho cc n v ang chin u vi cng sn . Mt trng tiu lin bn trng chic trc thng. ng Tܩng b thng nh g m. V ng t tn thng v nm lun bnh vin.

 

Vin Tng t lnh Bc Vit d tr l ng s phi tn c tun l mi hon ton chim ܮc Ban m Thut . Nhng i khi th ng coi nh ngy 10/3 lc 17g.30 l b Ƕi Bc Vit chim xong thnh ph Ban m Thut.

Ngy u tin, cc n v Bc Vit phi chu gn 200 cuc khng tp ca Khng Lc VNCH. V nhng ngy k tip c mi ngy khon 60 ln. Mt vi i Ƕi v nht l Bit ng Qun, vn cn tip tc chin u. Cc phi cng Min Nam khng c tin tc y nn khng bit v tr cc n v Bc Vit u nn khng th ym tr ܮc, v qun hai Bn i din nhau rt gn. Hoc l h rt r khng dm th bom vo thnh ph hay nhng vng ngoi ang c qu nhiu thܩng dn lnh nn. Cc n v a Phng Qun ngܩi Thܮng t tham gia vo cng tc phng th th trn. Mt vi ngܩi thuc t chc FULRO, mt phong tro trung lp i t tr, khng mnh nh H Ni tܪng, ܮc Bc Vit dng nh trinh st dn ܩng cho cc n v . Trong vng Ban m Thut cng nh Cao Nguyn, cc n v chnh quy Min Nam Vit Nam coi thܩng ngܩi Thܮng, c dng trong cc n v ph lc th cng khng tin cn h lm.


Chng 9 (tip theo)
Tr v: trang Mc Lc
1