chng VIIi

 

chin dch 275

 

Bc Vit tin hnh ܮc rt nhiu vic trong ba tun l. H gi tܧng Vn tin Dng,Tng tham mu trܪng Qun i Nhn Dn vo Nam B, vi t cch l Tng Ch huy Chin dch.

 

Trong mt x hi khp kn v qun phit nh Bc Vit th ngܩi ta c th theo di hnh tung ca mt s on, nhng hnh tung ca mt c nhn th khng th ܮc . Tܧng Dng ri khi cn nh s 33 ܩng Phm ng Lo ngy 5 thng 2 lc 10 gi sng Nj ra phi trܩng. ng ta ghi nhn l cc cy o bt u tr bng.

ng ta k lܫng dn cnh chuyn i vo Nam ca ng cng nh ca S on:

- ng k trܧc nhng cng hm Nj nh chng s ܮc gi cho Mng C, cho ng c, cho Lin X, mng ngy thnh lp Qun i ca cc quc gia ny.

 

- Sau khi tܧng Dng ri khi H Ni th bo ch y phi ng nhng tin tc lin quan ljn hot Ƕng ca ng nh thanh tra, hi hp vi s quan cc cp...v.v....

- Mi ngy lc 7 gi sng v 2 gi chiu, chic xe Volga ca ng phi chy t nh ljn B Tng Tham Mu, rm xe ko kn. V chic xe cng phi tr v nh lc 12 gi tra v 5 gi chiu. Ngoi ra ngܩi ta thܩng thy tܧng Dng hay chi bng chuyn vi b Ƕi gc nh ng, do mi bui chiu cc anh b Ƕi cng phi tip tc hot Ƕng th thao ny nh thܩng l trong sn bng ca t dinh .

- Hn th na, mt ngy trܧc khi ng ri H Ni, ngܩi th k ca tܧng Dng ln cn st - tht hay gi khng ai thy ܮc - v mt xe cu thng ܮc gi ljn tn t dinh a ngܩi bnh i.

Tܧng Dng b mt bay vo Nam trn chic Antonov 24.

Ngܩi M khng bit ܮc s c mt ca tܧng Tng Tham Mu Trܪng Bc Vit Min Nam trܧc thng 4/75. Ton tham mu cng i vi tܧng Dng c m s l A.75, tܧng Dng ly b danh l Tun, tܧng Gip l Chin. Trong hai ngܩi ai quan trng nht ? Chin hay l Tun ?

My bay p xung ng Hi, trn lnh th Bc Vit . T y ton A.75 ܮc ǥt dܧi s iu Ƕng ca cc n v ch huy thuc "559", B T Lnh ܩng mn H ch Minh. Tܧng Dng v on h tng i xe ti Bn Hi, dng ca n my vܮt v tuyn 17, ln ranh phi qun s ca hai Min Nam Bc . Sau on A.75 dng c qun xa v xe vn ti thuc B GiaoThng Vn Ti Nj i tip xung Min Nam .

Trn ܩng xui Nam, d i lc phi cn dng con ܩng mn, quang cnh lm cho tܧng Dng thch th khi ngh rng khng c g khch l bng nhn thy "b Ƕi ca mnh di chuyn bng phng tin c gii" . Ngܩi dn Min Bc tit kim ܮc t ngy ny qua ngy khc, t thng ny qua thng khc, Nj dnh tt c cho chin trܩng Min Nam , v ch mt c hi ln. H che du ܮc tt c nhng g m h tr trong 10 nm nay m cc c quan ca Min Nam ca Hoa K , thm ch ljn Lin X v Trung Quc cng khng th bit ܮc . Cc s quan Lin x v Trung Quc khng ܮc t do i li ܮc Min Bc , d nhin khng bao gi vo trong Nam ܮc . Nhntg ܧc tnh ca h khng bao gi chnh xc ܮc v ngܩi cng sn Vit Nam c k thut phn tn, m h gi l "s tn". Thܩng l h Nj mt tn n dܮc y, hai tn ch kia, trong nhng thn p v ܮc che du v nghi trang cn thn. H cng c nhng kho ln m ch c h mi nhn ra ܮc m thi. Nhng i vi cc ng ch Lin X v Trung Cng, cng nh i vi Hoa K v Min Nam Vit Nam , h c th du kn hng ngn tn n dܮc bng li s tn ny.

Khi ti B T Lnh 559, tܧng Dng ngh trong mt nh tranh v khng th no chp mt ܮc vi qu nhiu cu hi trong u :

" Lm sao bin ch "gii phng Min Nam " ca B Chnh Tr thnh hnh Ƕng ?, Lm th no Nj git ܮc chin thng vng Cao Nguyn?... Lm sao chim ܮc Ban m Thut ? Lm th no Nj cho Min Nam Vit Nam phi sp ǰ trong mt thi gian ngn y ?"

Tܧng Dng cng ngh ljn l li tc chin Ƕc o ca b Ƕi Bc Vit trong hn 30 nm qua: " nh bt ng, p tht mnh vo trung tm u no.... "

Tn T c ni : "ch phi khng bit ܮc ti s nh ch no. V nh th h mi phi chun b i ph nhiu ni. V khi m h phn tn lc lܮng ra nhiu ni nh vy th ch ti nh nh h s khng c nhiu qun. V khi m h a qun ra nhiu ni tin tuyn th hu c ca h s yu, cn nu h mun gi cho hu c mnh th tin tuyn ca h s yu i. Nu h chun b NJ phng bn t th bn hu ca h s yu, v ngܮc li nu h lo phng v bn hu th bn tri s khng c nhiu qun.... M khi h mun phng th khp mi ni th ch no h cng yu "

Cn Clausewitz th li ni ngn gn hn : " Chng ta ni "bt ng" l yu t cn bn ca mi hnh Ƕng, khng c ngoi l."

S Ƕc o trong tc chin ca b Ƕi Bc Vit khng phi ch c yu t bt ng m cn phi chun b cho s bt ng trong nhiu nm ch khng phi ch trong nhiu thng. Mt trong nhng li kh khng th o lܩng ܮc ca h l thi gian, li kh khc l s bn ch.

L mt nh tip vn thn trng, i ljn u tܧng Dng cng phi bit chc l cc s on ca ng ta c xng nht, c qun xa, v kh v n dܮc cn thit, ng ta cn phi nhn r v mun ܮc nhn r. Lc by gi ng ta khng th tin chc vo kh nng hin c ca mnh: "C th p mnh ܮc hay khng y ? trong nhng iu kin nh th ny, ta c kh nng hay khng y ?"

 

cho cuc di chuyn ca ng ܮc d dng, ngܩi ta c gn thm vo bng s xe ca ng bn hiu "T.50". iu ny c ngha l xe ca ng ta ܮc u tin s 1, v xe ca ng cng d ܮc nhn dng. mt on no , c nhiu ton nhn cng n tnh nguyn hay ܮc ch nh. H ang sa ܩng. Tܧng Dng ngng xe li. Mt s n qun nhn ni vi ng :

- Th trܪng i, Tt sp ljn ri m th t vn cha ljn !

Mi khi Tt ljn l h trao ǰi qu cp vi nhau. Mt thnh vin ca on A.75 cho ton n qun nhn ny mt gi "kp tc" . mt on khc, on xe ca tܧng Dng gp nhng xe trng, i ngܮc chiu v hܧng Bc. Mt ngܩi ti x ni :

- " Th trܪng i, gn ngyTt ri m chng ti khng c mt iu thuc ! Nhng ngܩi i vi tܧng Dng khng thiu thuc l, v ng ta em ra phn pht cho nhm ti x ny. mt ch khc on xe bt kp s on 316, hon ton c Ƕng. S on c trn 500 qun xa v nhiu chin xa, nhiu xe bc st. Vn khi u cuc chin 30 nm v trܧc bng loi sng trܩng bn t pht mt, tܧng Dng cm thy tha mn l thܩng khi thy cc xe Zil.31 ko nhng khu i bc 122 v 130 ly, cc xe tng T.54 v nhng pho Ƕi ha tin SA 2. Tt c s quan thuc s on 316 NJu ܮc lnh tuyt i im lng v tuyn, Nu khng th kh m lm cho trn 10.000 ngܩi phi gi im lng, nhng qun Ƕi Min Bc c k lut. i vi mt v t lnh chin trܩng, mun t ܮc s bt ng th cn phi c 2 iu: mt l khng Nj b ngܩi ta d tm ܮc lc lܮng ca mnh u , v hai l cho ngܩi ta c cm tܪng rng lc lܮng ca mnh hin u xa lm. Trong hin ti cc cuc hnh qun d tr c mt ci tn rt dn d khng vn hoa: chin dch 275.

T cc n v tc chin hin ang c mt trong Nam cho ljn bo ch H Ni , ngܩi ta khng tin on ܮc chin thng. Cc mc tuyn truyn ch nhm vo "nm" lm mc. T bo ca ng l t Nhn Dn lp li l "nm 1975 l mt nm nh du nhng bܧc quan trng ca cch mng Vit Nam : ng chng ta va trn 45 tui, t nܧc chng ta 30 tui, v nm nay chng ta t chc ngy sinh nht th 85 ca ngܩi sng lp ng v khai sanh nܧc Cng Ha Dn Ch Vit Nam ca chng ta ."

Ngܩi ta khng thy ܮc hnh ca H ch Minh tin tuyn cng nh hu phng. do lm cho ngܩi ta ngh rng ch khc cng khng c. Nhng ngܩi ta ch nghe thi v s tn sng c nhn Mc t Khoa hay Bc Kinh . Nhng cu chm ngn v th ph ca bc H nhiu khi cn mnh hn l vn NJ tn sng c nhn. Tt c binh s, h s quan v s quan NJu nghe mi mt cu ܮc nhc i nhc li c ngn ln : "Khng c g qu hn c Lp T Do ". H ch Minh ܮc sanh vo thng 5 dng lch.

 

Tng Thng Gerald Ford c mt nh kin rt l M: nht l cho cc thnh vin ca Quc Hi, ng tin rng nu ngܩi ta trnh nhng s kin dܧi mt nh sng mi, cc s kin c th lm thay ǰi d lun v k l thay ǰi lun s phiu bu. ng Ford ǥt tin tܪng vo phi on cc ngh s v dn biu quc Hi ang ljn SiGn Nj c th chuyn ǰi t tܪng ca mt s ln dn c trong Quc Hi.Th mi ܮc ng Philip Habib, Ph t Tng Trܪng Ngoi Giao ǥc trch ng Nam Chu gi i. ng ny d tr mt phi on khong 20 v. Thng thܩng th cc v ܮc ngܩi dn bu ln Hoa K cng nh cc ni khc trn th gii, NJu thch i chi y vi ngn khon ca nhng ngܩi ng thu, nhng sau nhiu vng m phn tay ba gia B Ngoi Giao, Nh Trng v Quc Hi, th ngܩi ta ch chp thun mt phi on 10 ngܩi gm : 1 ngh s Dn Ch ng Dewey Barlett, hܧng dn phi on, v cc dn biu gm 1 ch tch, ng John Flynt v cc thnh vin Bella Abzuzg, William Chappel, Donald Fraser, John Murtah, Samuel Straton thuc ng Dn Ch, v Millicent Fewnwick, Jack Kemp, Paul McCloskey thuc ng Cng Ha. i vi Nh Trng th y khng phi l mt thnh phn l tܪng. V trong s 9 v dn biu, c 4 v thuc ng Dn Ch cng k vo mt ci vn bn vi 78 v khc Nj i hi phi gim dn vin tr cho Vit Nam .

Ti SiGn, Dinh c Lp v Ta i s M, ngܩi ta nhn phi on Quc Hi Hoa K nh l mt c may cui cng cho 300 triu m kim m Tng Thng Ford i hi. ng Philip Habib v i s Martin khng my a nhau. ng Graham Martin khng vui v g lm khi ܮc bit l ng Habib i theo phi on vi Eric Von Marbod.

ng Thiu chun b n rܧc v tip tn phi on vi tt c s lu tm v lo lng. ng džc cn thn cc phiu tiu s ca tng thnh vin do Ta i s Hoa K cung cp. B Bella Abzug, dn biu ca tiu bang Nu Чc, l mt ngܩi kh nut, rt nng k v thin v "ha bnh", b Millicent Fenwick, mt ngܩi to con m ht mt ng iu qu nh...

Hi ng ni cc nhm Nj bn v phng cch i ph vi phi on. Th tܧng Khim th mun t chc mt chuyn i thm ving x p rt thit thc. Nhng ng Thiu khng chu, v quyt nh l mnh s p ng mi i hi ca cc thnh vin phi on. a gin chi, ng tin c lut s Vng vn Bc , Tng trܪng ngoi giao, mt ngܩi vui tnh v bnh trai hy theo st v o b b Abzug, lm mi ngܩi NJu cܩi m ln.

Theo tinh thn ca bc th m ng Ford va gi ti cho ng, ng Thiu vn cn nhn thy s cam kt ca Hoa K . ng khng bit ܮc l Tng Thng Ford khng džc ht cc bc th ca ng Nixon. ng khng nm ܮc cu chuyn Watergate Hoa Thnh n lm tn thng quyn lc v sc mnh ca Tng Thng Hoa K ljn mc Ƕ no. ng Thiu khng thy ܮc vic Quc Hi mun ly li mt s quyn hn ca Nh Trng, lin quan ljn lnh vc chnh tr i ngoi, ng cng khng bit l cc c vn ca ng Ford mong mun tch ri Tng Thng ca h ra khi bi ton Vit Nam . Vܮt ra ngoi cc s kin nu trn ca cc gii chc M, ng Thiu tip tc ǥt nim tin m qung qu d dng : ng Ford l ng Nixon, ngܩi no cng nh ngܩi no, ai cng i din v cam kt cho Hoa K .

 

ng Thiu khng bit ng c cn trng ra nhng bc th ca ng Nixon v ng Ford hay khng ? s qun Hoa K cuc ving thm bt u khng ܮc tt p lm. C v khng ܮc tri chy. C trn mt chc v ph t h tng phi on. Ngoi chng trnh do cc phng s ca ng Martin b tr, cc ng ph t tr ny chy lng xng khp SiGn lc sot lung tung. Mt s ngܩi tm gp cc nhn vin ca s qun khng lc quan lm v lnh o. C nhng ngܩi thuc c quan CIA nh Frank Snepp, t lu ngh rng Hip nh Paris l mt s tht bi ca Hoa K, mt s tht bi m ngܩi ta che y khng kho. Hn na, anh Snepp ny khng tin l Min Nam Vit Nam thiu sng n.

i s Martin c cm tܪng l nhiu thnh vin ca phi on c nh kin ri, iu ny i khi ܮc chng thc. H bit trܧc nhng g m h ljn tm kim ri, ǥc bit l b Bella Abzug hung tn ny. H khng c tnh ci m. Ngay nh nhng dn biu diu hu NJu thy ng Martin sc bn nhng km thc t. ng nhin cc phng s ca s qun phi c nhiu bui thuyt trnh cho phi on, k c i S v Ph i s cng vy. C nhiu chuyn khng hay thܩng xy ra trong cc bui thuyt trnh. C mt ln vo lc bt u bui hi, b Bella Abzug va xut hin va to ting v mun gp trܪng c quan tnh bo :

- " Anh Polgar l anh no ?

ng i s bc mnh kh chu. ng khng thch ngܩi ta im danh thuc cp ca ng nh th. ng tha bit l cc ph t ca c ng ngh s v my v dn biu mun tm gp nhng ngܩi khc hn l nhng ngܩi m s qun d tr. vn phng ca Ty vin Qun lc, phi on gp ng i t William le Gro. ng ny trao cho phi on mt ti liu lm cho phi on ch . Ti liu ny nh gi v s e da ca Bc Vit . Ti liu ny vܮt qu nhng s d dt. l iu18 : "ngܩi ta ch Ǯi mt chin dch tng tn cng trn ton lnh th Min Nam trong nhng ngy sp ti. Mt s ln "ngun tin" (1) cho bit l cc s on tr b chin lܮc Bc Vit s ܮc gi vo Min Nam" Cc v dn c hnh nh quen qu vi nhng bn phn tch v nh gi bi quan , nht l ca gii qun nhn. H quen thuc vi loi k thut ny Hoa K qu ri, my tun trܧc khi bn ci v ngn khon quc phng, v tnh ngܩi ta thy trong bo mt s bi nh gi qu cao v mi e da ca Lin X. Ngܩi ta mi ǥt vn NJ ti sao mi e da ca Bc Vit y li khng ging nh vy ? M ngܩi ta khng ngh rng nu tnh hnh tht s ng nh vy th c cn phi vin tr cho Min Nam hay khng ? Phc trnh ca i t Le Gro ni r quan im ca ng . iu 46: "Trong ngn hn, cng sn Vit Nam chc chn s t ܮc nhiu chin thng khi h chim gi ܮc mt s qun hay th x, nhng v lu v di s tn tht ca Min Bc cng c th s l mt tr ngi cho h..."

Khi ra khi SiGn vn c khng kh yn tnh, cc nh iu tra mun tm th vui chin trܩng, cng khng th nm ܮc nhng nhn xt r rng v chnh xc hn gii qun nhn u. ng Paul McCloskey dn biu California, mt cu s quan hi qun, ngܩi vm v, i ra ngay vng chin trܩng m ng ta tng bit ܮc Min Trung. So snh vi tnh hnh m ng ta tng ܮc bit th ng ngh l tnh hnh by gi c v sng sa hn. iu ny khng n khp cht no vi nhng d on ca mt anh Frank Snepp.

Khi phi nh gi v th lc ca ng Thiu i vi x hi Vit Nam th phi on khng theo ng Martin hay Lehmann hay Polgar. Nhng ngܩi ny xc nhn l ng Thiu nm vng mi vn NJ . B Bella Abzug v Dewey Bartlett th quan tm ljn cc t nhn chnh tr v s vic bt b cc nh bo. H ܮc tr t do ht cha ? ng Martin thng thng xc nhn l Min Nam Vit Nam khng bao gi c t chnh tr. ng ni l SiGn h thng T Php t nht cng hu hiu khng thua g Nu Чc. Ngܩi ta ni vi ng Martin v nhng ci gi l "chung cp" tr danh Nj nht t Cn Sn. ng khng nh rng trong vng kh hu nhit ǧi, th cc phng giam ny rt sng sa v sch mt hn nhng bung ti. Khi S qun khng ng v con s 35.000 t hnh s Min Nam th ng McCloskey tr li rng :

- "Hn phn na s t b nht m khng c bn n. Nh vy th phi coi nh s ny l t chnh tr"(2)

S qun Hoa K m tic khon i phi on. Mt s thnh vin ca phi on ty chay khng d. B Bella Abzug ln ting tung ra nhng ch trch m bo ch ghi nhn:

- "Chnh Ph ny l Chnh Ph thi nt, B ni. V th khng cn ai mun chin u ht. Phi tnh ton th no Nj loi tr ng Thiu i."

ܮc mt s nh ngoi giao cp trung gian khuyn khch, cc thnh vin ca phi on th l vi gii bo ch Hoa K :

- " ng Martin qu nghing v ng Thiu nn khng th nh gi mt cch khch quan khng kh chnh tr y.

Hay l :

- " ng i s ny l mt thm ha !"

B Bella Abzug i li nh b Ng b Thnh (3), c nhiu phng vin bo ch thp tng. B Thnh l mt thnh vin i lp khng cng sn thuc lc lܮng th ba. Cnh st khng cho b ra ngoi nhng ngܩi ta c th ni chuyn vi b trong nh . Chnh ph SiGn c bin php pht "trng cm" b.

Mt cch bt thn, khng thng bo trܧc , b Bella Abzug ljn tr s ca "y Ban Quc T Kim Sot nh Chin". Cnh st gi an ninh ti khng cho b vo. Nhng cui cng sau mt vi rc ri khc, ri b cng gp ܮc hai s quan thuc phi on Hung gia Li v Nam Dng. Nhng hai s quan ny khng c g Nj phi "khai bo" vi b ht.

Bit ܮc vic ny ng Martin pht cu:

- " Tht l b mt !

Dai nh a, hai ng Bartlett v McCloskey ܮc gp mt s nh bo tng b bt. Cnh st trܪng SiGn bm st hai ng ny. Ba nh bo nhn nhn rng h l Vit Cng nm vng. Hai ng gin lm, i phi cho hai ng gp ring nhng ngܩi ny. Mt ngܩi ni nh rng: " H nh chng ti d lm"

Phi on c nhiu cuc tip xc vi mt s chnh tr gia. Linh mc Thanh, ngܩi tranh u chng tham nhng tuyn b :

- " Mt phn ba tin vin tr m qu v chp thun s b n cp. Qun i s b bn cho k th cng sn. Ngn khon s ܮc dng Nj tr lng cho lnh ma ! s binh s ch c tn trn giy t." (4)

Cuc thm ving Th Tܧng Ph cn chn hn na. Tܧng Khim v Tng trܪng ngoi giao ca ng c mt bui tip xc, NJu cm thy b ng tim. t gia ca ng V vn Mu, Bella Abzug v Donald Fraser gp nhng ngܩi pht t thuc nhm ch trng ha hp ha gii vi ba ngh s v 5 dn biu i lp. Cc pht t nhn mnh:

-" Qu v khng nn b phiu chp thun vin tr Nj h xy ct nh t ! (4)

B Bella Abzug lm bm :

-" Ti ch b phiu cho vin tr nhn o m thi."

Thiu tܧng Khng qun, cu Th tܧng Nguyn cao K tip ngh s Bartlett. ng ch ni nh nhng:

- " Cho ljn khi ngܩi ta tm ܮc mt gii php ng ǡn, chng ti rt cn ܮc c vin tr ca Hoa K "

Cc ng Flynt, Chappel, Fraser v Fenwick tip xc rt lu vi ng Trn quc Bu, Ch Tch Tng Lin on Lao ng Vit Nam, mt loi Cng on nh ca ng Andr Bergeron chng cng ti cng t nm 1945, khi m H Ni ui, bt, cm t v git mt s thnh vin ca lin on. ng xc nhn l Tng Lin on ca ng l t chc duy nht c th thc hin mt cuc nh cng Vit Nam . i vi ng Trn quc Bu th nhng ngܩi nh Cha Lng hay V vn Mu khng i din cho bao nhiu ngܩi . ng Thiu phi tm cch th a h vo gung my chnh tr , nu khng th h s ri ngay vo tay ca cng sn. Theo ng Bu, tm cch bng ng Thiu i, khng phi l mt gii php :

- " Sau khi chng ti loi ܮc Tng Thng Dim th chng ti phi chu mt lot khng khong chnh tr . Chng ti cn c mt s lin tc v mt s thay ǰi quan trng v chnh tr ni b."

ng trao cho cc thnh vin ny nhng bn vn ܮc quy "r n ". l bn din vn m ng džc nm thng trܧc trong ng vch trn v t co ci m ngܩi ta gn cho l tham nhng.

ng cng ngh rng mt s nh bo b bt c dnh lu ljn cng sn . ng khng chc rng h c b nh p. ng th di v ni :

- " Tt c cc ni trn ton th gii ny, cnh st u c hin u !

V b Ng b Thnh, ng Bu t v gin d :

- " Ti bit b ny lu ri. Ti tng ym tr b ca b vo chc v Tng Trܪng Lao ng t nm 1954. B cng ging nh cc ph n khc, thch i t thi cc ny ljn thi cc khc.

ng Bu khng phi l mt ng c vin vo chc v Tng Thng. ng ni :

- " Ngܩi Vit Nam chng ti ai cng sm chn mt hܧng i v mt mc ch cho ǩi sng ca mnh. Chng ti phi gi vng n mi ܮc . Khuynh hܧng ca ti thin v Nghip on ch khng thin v chnh tr . "

 

Phi on thc hin mt chuyn ving thm chp nhong 12 ting ng h th Phnom Penh. Tnh hnh bt u tan r th Cam Bt ny. Trong khi phi on ang dng cm tra, mt ha tin ri v pht n cch h khon 800 thܧc. ng i s Hoa K John Dean t v rt bi quan. Theo ng th Th tܧng Lon Nol s t chc "nu ngܩi ta ܧc tnh ng l mt hng ro ngn cn con ܩng dn ti ha bnh" : ng ni thm rng:

- " Hoa K chng ta khng nn dnh vo mt c nhn no ht."

V cch Phnom Penh 200 cy s, SiGn liu Hoa K c dnh vi ng Thiu hay khng ?

 

Chiu ngy 1 thng 3, ng Thiu i cm ti phi on. Trong khi nng ly chc mng phi on, ng nhc ti nhiu v Tng Thng Hoa K tng cam kt ym tr v gip ǫ Vit Nam trong cuc chin chng cng. Nhng ng Thiu khng ni g ljn cc bc th ca ng Nixon. ng Thiu ni tht chm ri:

- "S long trng cam kt ܮc nhc li trong dp k kt Hip nh Paris,. Liu nhng li cam kt ca Hoa K c cn gi tr hay khng ? Liu chng ti c tin vo li ni ca Hoa K hay khng ? l thng ip m ti rt vui mng khi ܮc thy qu v chuyn gim ljn Quc Hi th 94 ca Hoa K ."

ng Thiu ghi nhn thi Ƕ chng i ng nhin ca b Bella Abzug. Trong khi ng Thiu nng ly chc mng phi on, b ta gi b khng nghe. Cc cu chuyn trao ǰi c v ngܮng ngng, gi k vi nhau, khng ܮc vui, trong mt khng kh kh th. Ngh s Bartlett cm thy c cm tnh vi Vit Nam Cng Ha, nhng ng cng ni ti s vic ng tip xc vi cc nh bo b bt. C ngܩi cho ng Thiu l qu vng v, c ngܩi cho l ng qu cc cn.. khi ng gt pht nhn xt bng mt cu:

- " ng nhin! nhng ngܩi cng sn lc no cng phi ni l h b tra tn...

Do m c S qun v Dinh c Lp, hnh nh khng th chuyn " thng ip" ca ng Thiu ܮc .


Chng VIII (tip theo)
Tr v: trang Mc Lc
1