Chng VII

 

long mch

 

SiGn ngy 27 thng ging, ngy k nim 2 nm k Hip nh Paris lng l qua i, khng c mt ai ngh ti... .

Khong 100 pht t, trong s ny c chng 20 ni s kht thc, c nh biu tnh, xut pht t cha n Quang. Cnh st thng tay gii tn. Theo quan im bn chnh thc ca hai Chnh Ph Vit M th ngܩi dn SiGn coi chuyn mt tnh Phܧc Long cng khng phi l mt thm kch.

Phm xun n, ngܩi cng s vin chnh ca t Time, ngܩi lc no cng bit nhiu tin tc nht ni l: - "H Ni mun c mt cn cn lc lܮng mi thun li hn trong vic thng ngh. (1)

ng ta phn tch nh vy vi hai ngܩi bn l Cao Giao v Vܮng ti qun c f Givral. ng ta cng ni ngn gn nh vy vi b Trn th Nga, th k hnh chnh thuc vn phng ca t Time. B ny khng bao gi ch ljn vn NJ chnh tr . B mun c ha bnh Nj b ܮc v thm li Min Bc ca thi th u, ni m b chng kin v tri qua mt thi k i kht kinh khng nht ca lch s (thp nin 40), dܧi thi Nht thuc, v ni m b b p duyn vi mt tܧng ngܩi Tu Quc dn ng (b c mt ngܩi con vi ng ny). Sau ng tܧng b git v b chp ni vi ngܩi em r. By gi b c 4 ngܩi con. Sau mt thi gian lm vic cho B X Hi, b ܮc chuyn lun qua vn phng ca t Time.

SiGn by gi khng c nhiu nh bo ngoi quc nh trܧc. Trܪng vn phng ca t Time hi b Nga ti sao b qu bun nh vy ?

B Nga ni:

-" Cng sn cn tin ti na , "

Sau b cng khng bit ti sao b li ni tip :

- Ti ngh l ti s t st.

- C l b nn tm cch thu xp khc, tt hn. Ngܩi ch s ni nh vy.

i chng ?

Nh vn Duyn Anh cng l ngܩi di c t Min Bc nh b Nga, nhng ng khng thy g kh khn ht. L mt nh bo, c bit danh l "nh vn ca bn tr", Duyn Anh xut bn trn 50 quyn tiu thuyt, th, vn.... ng Nj li Min Bc c cha m v 5 ngܩi anh ch em. M ng t nn trong mt v di bom . Nh vn ny t lu gia nhp vo mt ng chng ng Dim, chng Php v chng Hoa K, chng ta thnh Vatican , v chng c nhng ngܩi Vit Nam no chy theo ngܩi ngoi quc.na. Mc duvy nhng nh vn ny khng thchv cng khng bao gi thch chnh tr. Vn ng thܩng t cnh hn lon, hay s c n ca gii tr Vit Nam . Nu khng ܮc th lao bng la nh ng n ca t Time th ngܩi ta phi lm rt nhiu vic trong cc t bo Vit Nam mi sng ܮc . Nh vn Duyn Anh thy va lng khi ng Nguyn vn Ho cho ng lm tng bin tp ca 3 t bo ܮc pht hnh SiGn, Cn Th v Nng, chuyn v kinh t v gio dc. ng ni:

- " Ti nhn v d ܮc th lao nhng nhng t bo ny khng chy theo chnh quyn."

ng cng vit cho t "Cch mng xanh" mt tp ch ni v ci cch rung t. Trong lnh vc ny ng Thiu khng ljn LJi no. Trong thng ba ny nh vn Duyn Anh chun b cho mt ngy gi l " ngܩi cy c rung"

Nh s Thin Hu, 23 tui, sng vi mt s nh s khc mt ngi cha nm v hܧng ng Bc ca SiGn, cch sn bay chng 10 pht li xe. Qua bo ch ng ܮc bit tin Bc Vit chim tnh Phܧc Long . Hu ht cc nh s Pht Gio khng bao gi bn ljn vn NJ chnh tr. Nhng ngi cha Quan th m cao 3 tng ca v s tr ny c mt thi ni ting. Vo thng 6 nm 1963, dܧi tro Tng Thng Ng nh Dim, Nj phn i ch trng bi Pht Gio ca chnh quyn, mt v s tm xng v t thiu y. B Nhu, em du ca ng Dim cho l "ng S b quay". Cn by gi ngi cha ni ting nht m cc nh bo v chnh tr gia thܩng lui ti l cha n Quang. y, Thܮng Ta Thch Tr Quang ang say ǡm trong vn NJ chnh tr .

K s Vn ngh rng thua mt trn khng phi l mt chuyn quan trng. ng gp nhng ngܩi dn lnh nn, nhng qun nhn t Phܧc Long chy v. Tt c t binh s, h s quan v c s quan NJu ni rng h thiu sng n Nj c th ti chim Phܧc Long. Nhiu ngܩi cn khng nh rng h khng c phng tin hu hiu Nj chng li cc xe tng ca Bc Vit . ng k s ny ch tin c phn na thi . Trong thi gian du hc Paris, ng k s cng chnh ny c gp ng Nguyn khc Vin, mt ngܩi cng sn c trch nhim trong "Hi Vit kiu Yu Nܧc" , ng ny lo tuyn m cn b cho Bc Vit. Lc k s Vn ang cn m ܧc s hnh thnh ca mt x hi bnh ǣng. Sut t na l ng i v H Ni ri ! ng xem mt cun phim tuyn truyn ca Min Bc ni v phong tro "ci cch rung t" vi nhng ta n nhn dn, vi nhng cnh in ch b chn sng v b cht u bng lܫi cy. Hong ht, k s Vn tr v SiGn . Vo nhng nm ca thp nin 50 vic la chn Min Nam hay Min Bc ca ngܩi Vit Nam i khi rt hi ht....

L mt cng chc ca B Cng Chnh, k s Vn hy vng rng ng bo Vit Nam ca ng s i theo thuyt trung dung ca c Khng T. Trung lp v Ha gii l hin thn ca thuyt ng gia. ng Vn l thnh vin ca Hi i Hu cu hc sinh sinh vin cc trܩng trung hc Petrus Trng vnh K, Marie Curie v Chasseloup-Laubat. Trong t chc ny ngܩi ta ca tng hai nhn vt trung lp: ngܩi th nht l Trnh nh Tho, Ch tch "Lc Lܮng Lin Hip Quc Gia Dn Ch V Ha Bnh", ng ny chy theo CPLTCHMN. Ngܩi th hai cng trung lp l ng Minh Dng, ang SiGn .

- Ti sao hai nhn vt trung lp, mt ngܩi thnh v mt ngܩi ngoi bng li khng hp tc vi nhau ? ng Vn ni. Ngܩi ta phi bit vܮt qua mi s chia r v chnh kin Nj cho cc gia nh ܮc on t vi nhau.

Trong cc gii trung lu, c nhiu ngܩi Min Nam c thn nhn Min Bc v ngܮc li. Chng ta NJu l ngܩi Vit Nam ht. Ngay nh tܧng Minh Dng cng c mt ngܩi em l Dng vn Nht, mt s quan qun nhu ca Min Bc (2). C nhiu ܩng dy lin h v hnh nh vy ngay cp cao. SiGn ngܩi ta ni l b Tng Thng Thiu bao che cho con gi ca mt thnh vin quan trng trong CPLTCHMN v b a c gi ny sang du hc Hoa K vi tin ring ca chnh b. Pha ngܩi M cng than phin khng t. C nhng cuc dn xp a phng gia Vit Cng v binh s Min Nam . Vy ti sao by gi ngܩi ta khng dn xp vi nhau cp cao ? Tt c nhng chuyn ny ngܩi M khng th no hiu ni.

Mc du cng sn Bc Vit tn st dn chng Min Nam ngoi Hu vo Tt Mu Thn (1968) , nhng k s Vn ngh l cng sn cng l mt b phn, mt thnh phn ca quc gia. V vi danh ngha , chuyn ngܩi cng sn iu hnh t nܧc cng l mt chuyn bnh thܩng thi ! H cng hy sinh nhiu ri. Con ܩng i ljn "trung dung" hnh nh khng trnh khi trn phng din kinh t, Min Bc rt cn c rung ca Min Nam v Min Nam cng cn c qung m ca Min Bc !

ng Tng trܪng Giao Thng Cng Chnh m mt phin hp vi cc ch s phng v gim c cc cng ty lin h nh Hng Khng Vit Nam , in Nܧc, Chuyn Vn ܩng b ܩng sng v ܩng bin, Nj phn tch vn NJ Phܧc Long. ng Tng trܪng ni:

- " y l cng sn mun trc nghim xem phn ng ca Hoa K c can thip hay khng v xem chng ta c tip tc chin u hay khng ?

ng Tng trܪng Nj cho cc nhn vin ca B ܮc t do pht biu sng kin ca mnh: theo ng lng tri ca mi ngܩi ....

C nhiu phin hp khp ni, chnh thc hoc bn chnh thc trong cc b, hay cc cng ty. Phin hp B Cng Chnh kt thc, cc nhn vin ra v vui v. Trong s n o ngܩi ta nghe ܮc cu:

- "Ngܩi M u t qu nhiu cho Min Nam chng ta ri, nn u c d g b chng ta ܮc "

Hoc :

- "Hoa K bit r l ngܩi Min Bc khng kh nng khai thc h tng kin trc Min Nam ....

K s Vn khng tin chc nh vy.

Cng nh b Nga, nh vn Duyn Anh, v v s kia, cng nh tt c nhng ngܩi dn Vit Nam SiGn , k s Vn chun b n Tt, mt thi im rt tt Nj mi ngܩi th on xem vn mng tng lai ca mnh ra sao. Nm Dn sp ht, nm Mo s ljn. D l Tng Thng hay nng dn, thng bun hay binh s, hc tr hay ti x tc xi, th thy hay gio chc, d ܮc o to Ty Phng hay cha tng xut ngoi, ngܩi Vit Nam no cng tin vo khoa hc huyn b vi mt thi Ƕ ht sc nghim tc khin cho ngܩi u Chu phi ngc nhin v ngܩi M phi rn tc gy ! Bi bc ci g siu phm hay phi l ?, ngܩi Vit Nam s tr li ngay:

-" Cc ng th tin vo nhng li tin tri theo khoa hc, cn chng ti th tin nh mnh theo kiu ca chng ti. Mun on ܮc tng lai, chng ti c nhng phng php Nj gii on cc im bo trܧc."

V nh th ngܩi ta i "coi Thy". Min Nam cng nh Min Bc chnh quyn v bo ch c ph tp tc ny. Ngܩi ta ljn mt ng Thy bi ton. ng ny dng bn ng tin v mt ci bt, xem bao nhiu sp nga Nj on cho thn ch. Ngܩi ta thܩng tm ljn cc ng thy m. Cc thy tܧng s thܩng l hc gi nn ǡt lm. Cc nh nghin cu ngܩi M ngh rng khoa tܧng s xng ng hn lng thng ngܩi. Gng mt ca con ngܩi l r nhng nt c th džc ܮc . Theo mt s bc s th s thay ǰi sc din trn gng mt l du hiu bo trܧc cho bit trng thi ri lon tim mch.

SiGn ngܩi ta vn tip tc u t. Trܧc khi xy thm phng c cho mt bit th hay mun ct li mt cn nh, d l nh l, ngܩi ta phi bit r vic xy ct c ct t "long mch" nm ngay dܧi lng t hay khng . Thy a l no cng bt buc phi lm nh vy. Ngܩi ta tin vo nhng li ch bo ng nht v cng ǡt tin nht t cc chim tinh gia. Tng Thng Thiu thܩng tin tܪng vo cc chim tinh gia ny. Nu c mt ngܩi Ty Phng no hi ng ti sao vy, ti sao mt ngܩi Ki t gio li phi i hi nhng chim tinh gia ? th ng Thiu du kn s khng bng lng ca ng bng mt n cܩi nc n :

- " Ti khng hi kin cc chim tinh gia m ti thnh cc thy t vi. T vi l mt khoa rt chnh xc , nhng khng phi tt c cc Thy T vi NJu l thy gii.

Nm 1974, ng Thiu hi mt chim tinh gia:

- " Nu ti t nhim th ai s thay th ti ? ng qun ng Minh Dng nghe !

Sau mt hi suy ngh k, ng thy tr li :

- Nu ng t nhim th khng c ai thay th ng c.

- Nh vy l cng sn s thay th ti !

Cc tܧng lnh cng vy, h cng hi cc Thy chim tinh trܧc khi hnh qun, mt iu m cc c vn Hoa K khng my thch. Cc s quan Bc Vit th khng lm nh vy nhng CPLTCHMN th khng ngn ngi x dng cc ng thy bi Nj nh lc hܧng d lun Vit Nam hay ngoi quc.

Tn T c ni: "Nhng g m ngܩi ta gi l tin on th khng mt tri thn no c th bit trܧc ܮc ht. Cng khng th suy lun hay d on bng nhng s vic qua ܮc M phi do nhng ngܩi no bit v nm chc ܮc tnh hnh ca k ch."

Mi nm Thy Hunh Lin NJu c xut bn v bn ܮc trn 5000 quynT Vi, v ngܩi ta c th tm thy cc quyn t vi ny tn Paris.

Hunh Lin l mt thy T Vi gii, on ܮc s mnh ca quc gia v ca tng c nhn mi ngܩi. ng tin on tng lai ca nܧc Vit Nam. Nm nay l nm mo (1975), l mt nm m ng Thiu s gp nhiu kh khn. V ng Thiu tui T. Bt c ngܩi no d dt ljn u cng bit l chut vi mo khng phi l bn ca nhau (mo l khc tinh ca chut). Nhng ngܩi tui T th hp vi ngܩi tui Ng. Ai cng hiu l tui ca b Thiu. trnh bt chuyn khng may th vn phi lm vic thin, v nu ܮc th ngܩi ta vo cha tu phܧc. ng Hunh Lin thy trܧc l nm 1975 s c nhiu chuyn xung Ƕt nhau nh nܧc vi la vy.

 

Cc c quan hnh chnh hnh nh ang ngi ng v th qu yn tnh.

Ngy 1 thng 2, ng Gim c Bu in loan bo l ng c nhng ܩng dy in thoi lin lc ܮc vi Cng Ha Nam Phi, vi Botsvana, vi Lesotho, vi Rhodesie qua ng Paris. Uy tn bt buc ! v trong vi ngy na y, ngܩi ta s lin lc vi Pretoria cn d dng hn vi Paris na.

Du khch tn b do chi khp th , v ngܩi ta tin chc rng nm ti y con s khch du lch cn nhiu hn na. T bo anh ng "Sai Gon Post" mt nht bo c nhiu Ƕc gi hn nht bo ting Php Le Courrier d'Extrme Orient trong nhng nm gn y loan mt bn tin sau y vo ngy 2/2 :" Mt trai ngܩi c, 27 tui, mun kt bn vi mt bn gi Vit Nam , c th i ljn hn nhn. C nh gi ti ܮc cng tt. S tr li SiGn trong nhng nm ti, 1976

" ng Hartensuen, 7000 Stuggart, Wannenstrasse 88, Allemagne"

Ban iu hnh Tho cm vin SiGn rt hnh din ghi nhn c "137.000 khch ving thm, trong s c 98.000 ngܩi ln v 38.400 tr em" . Vit Nam nhng con s thng k lin quan ljn ngܩi cht , b thng , ngܩi t nn hay khch ving thm s th v.v.. thܩng khng ܮc chnh xc lm.

Tng Thng Thiu ang chun b mt thng ip cho ngܩi dn Vit Nam vo dp Tt, ng theo truyn thng. Nm nay ng nhn mnh 3 im :

1.- "Phi ym tr mt trn qun s, ti a"; Khng bit c bao nhiu mt trn t nܧc Vit Nam ny ?

2. - "Phi tng cܩng sn xut". i vi im ny th hai Min Nam Bc Vit Nam gp nhau, nhng Min Bc c l phi n c mnh hn Min Nam

3. - v cui cng l "Hu phng phi ܮc n nh", ng mong c mt s on kt v hp tc mnh hn na trn mt trn chnh tr .

Chnh Ph cn phi gii quyt 3 cuc khng khong v chnh tr ni b.

- Nhng ngܩi Ha Ho pha Nam SiGn . Gio phi ny theo trit l Pht Gio. H c t chc mt lc lܮng bn qun s vi mt ܩng li chnh tr quc gia chng cng r rng hn lc lܮng ca gio phi Cao i. Ngܩi Php , ri ngܩi M cng nh Nh Cng Ha NJu x dng lc lܮng ny. Cn Vit Minh trܧc kia v by gi l Vit Cng khng lm n g ܮc ht trong vng qu thuc ng bng ph nhiu ca Min Ty, c qun dn cn chnh gc Ha Ho tham gia kim sot. Vi gn 2 triu tn v trn 50.000 ܮc v trang, h thc s l mt lc lܮng ng k. C lc h thnh cu Chnh Ph nn c nhng ngܩi ca h vo cc chc v tnh trܪng v qun trܪng. Nhng ng Thiu khng mun ni lng quyn uy ca Chnh Ph : Cc tnh trܪng v qun trܪng phi l nhng qun nhn do ng chn la. Vi nhng ngܩi ny Chnh Ph s gi ܮc quyn lc v kim sot cht ch qun Ƕi cng nh dn chng hn.

Cc i din Ha Ho ܮc mi ljn Dinh c Lp Nj thng ngh. ng Lng trng Tܩng, i din cho T nh yu cu ng Thiu xt li cc thnh cu ca lc lܮng Pht Gio Ha Ho m lc no ng cng bo m l vn trung thnh vi Chnh Ph . Cui cng ri th u cng vo , ngܩi ta xoa du cc i din bng mt vi ha hn nhng ch khi no thanh bnh ܮc vng hi (3)

- Ngay ti SiGn ng Thiu phi i u vi nhm i lp khng cng sn . Nhm ny tuy c n o nhng khng ܮc bao nhiu ngܩi , gm c Pht gio v c Kit Gio na.. Tuy ng Thiu l ngܩi mi tr li Ki t gio, nhng ng khng trng Ǯi hay nh v g ngܩi cng gio c. Sau Hip ܧc Genve nm 1954, c nhiu lng cng gio cng vi Cha x b Min Bc di c vo Min Nam, nhng ngܩi cng gio ny rt tt. Nhng trong s nhng ngܩi cng gio Min Nam trong thi gian gn y c nhng thnh phn gi l "cp tin" li khng c tinh thn vng chc. ng Thiu tin rng gio hi Ki t b nhim Ƕc ljn tn Vatican ri. c Gio Hong Joan XXIII cng rn i vi cng sn . Nhng khi ng Thiu ܮc tip kin La M, th c Thnh Cha Phao L nj Lc li khuyn ng nn tm cch dn xp vi cng sn Vit Nam . ng Phao L nj Lc cng tip b Nguyn th Bnh, B trܪng ngoi giao ca ci gi l CPLTCHMN. Cho nn ng Thiu cng nghi ng lun nhng ngܩi cng gio.

Linh mc Trn hu Thanh thuc dng Cha Cu Th, mt ngܩi nh con nhng hi nng tnh cao hng thnh lp "Phong Tro Dn Chng Chng Tham Nhng" cha ngn la u tranh vo c nhn Tng Thng Thiu. ng phn phi nhng li ku gi ca Phong Tro cho vn phng bo ch trong nܧc v cho c nh bo ngoi quc. V linh mc ny t co ng Thiu ngy hm qua th gian ln trong cuc bu c Nj nm chnh quyn v ngy hm nay th khuyn khch tham nhng. Theo linh mc Thanh th ng Thiu l mt ngܩi ܮc sanh ra trong chin tranh v ng ta mun ko di cuc chin ny. C nhiu nhn s SiGn tham gia vo Phong Tro Chng Tham Nhng ny, nh Ngh s Trng tin t, v nhng ngܩi cng gio khc nh linh mc Thanh Lng, Ch tch Hi Vn Bt, ch tch Hi ng Bo Ch, v Hi cc nh bo Vit Nam, mt ngܩi rt c uy tn trong gii tr thc

Linh mc Thanh ca Dng Cha Cu Th vit vn rt dng nhng rt Ƕc c. ng vit v pht hnh "Bn Co Trng s 1" , khng mp m, nh thng vo tr tܪng tܮng ca ngܩi džc, nht l gii bnh dn. Nhng li cng kch ny la ca ng c hi lng tng v thiu bng chng. ng xc quyt rng ti sn quan trng ca ng Thiu gm c bt Ƕng sn Vit Nam v ngoi quc ; rng ng Thiu dnh su vo ܩng dy bun ma ty; rng bnh vin "V Dn" m b Thiu l Gim c hnh chnh tr thnh mt mua quan bn tܧc; rng gia nh ca ng v b Thiu c hng trm "p phe". ng anh r ca b Thiu gi Ƕc quyn nhp cng phn bn, vic bn phn bn ny c mt li tc qu ln. Rt thn trng, ng Thiu c phn ng li theo ܩng li ring ca ng. ng khng l g ti tc gi ca "Bn Co Trng s 1", khng truy t tc gi v ti ph bng, mt ti danh c d liu trong Hnh Lut ca Vit Nam, m Tng Thng nhm vo cc t bo ng bn co trng ny vi ti danh: c hot Ƕng thn cng.

Li thm mt sai lm chnh tr tai hi: ng Thiu ǰ ti lun cho cc nhn s cng gio v chnh tr cng nh cc nh bo.

Nh vy chin thut v bin php ca Chnh Ph cn ܮc gii thch: th y, ng B trܪng Ni V hp bo, c b trܪng Thng Tin, v Ch Huy Trܪng Cnh St kim Trung ng Tnh Bo ng tham d, theo ng cung cch ca chnh ph, va c uy quyn va ng theo lut php. ng B trܪng Ni V tuyn b:

- " 16 nh bo v 2 tng bin tp kim ch bo b bt gi. Nhng ngܩi ny lm vic c li cho cng sn. H hot Ƕng nhm lt ǰ Tng Thng Thiu. Chnh Ph khng th xem h l thnh phn i lp hp php ܮc .

Nm t bo b nh bn. Mt s t bo khc b tch thu v Ch bt ca cc bo ny khng chu ct b nhng on vn trong phn bnh lun ca h c tnh cch bi l v nguyn th quc gia . Chnh ph tung ra mt co buc khng gii thch ܮc : " Cc bi bo ny tm cch u Ƕc d lun qun chng". Trong cuc hp bo ng B trܪng a ra hai ngܩi "phm ti" khng ܮc minh xc lm : T minh Trung th khai rng anh ta "lm theo lnh ca L Dun" v V trng Lܮng th xc nhn l " ngܩi ta cho lnh anh khai thc ti a nhng tin tc no c hi cho Chnh Ph " .

Thnh phn d bui hp bo hu ht l nh bo, ai cng cܩi. ngܩi ta tܪng tܮng sai v ngܩi lnh o ng cng sn H Ni : lm g c chuyn ng ta chuyn thng lnh cho mt nh bo SiGn ܮc ? "Khai thc ti a" l mt nhm ch m h, v khng thiu g nhng tin tc xu. Ni v trng hung th mt nh bo c thc nu mun ch trch Chnh Ph th u c cn lnh lc g ca ai u?

Linh mc Thanh Lng i din cho Hi cc k gi, khng s g c ln ting ln hi ng B Trܪng:

- " ng c ni l ng bit nhng hot Ƕng ca cc ngܩi ny t lu ri, vy ti sao ng ch cho ljn gi ny ng mi cho bt h ?

ng B trܪng hi lng tng khng tr li ng cu hi :

- " Chng ti lm vic trong khun kh ca mt Chnh Ph Dn Ch, Bo Ch phi ܮc T Do, nhng chng ti khng chp nhn nhng ngܩi cng tc vi cng sn li dng s t do Nj dng bo ch nh mt phng tin Nj tuyn truyn c li cho cng sn . Nhng li gii thch y tnh nguyn tc khng nh la ai ܮc c. Mt i din ca nht bo in Tn bnh vc k gi V trng Lng, mt nhn vin trong ban bin tp ca mnh:

- " ng Lng coi v tin tc vn ha trong t bo ca chng ti. Trܧc anh ph trch mc "Thi Vn" trn i pht thanh SiGn. Nu trܧc kia Chnh Ph khng bit anh ta cng tc vi cng sn, th by gi chng ti lm sao bit ܮc chuyn ?

Thnh gi bnh lun n o. C ngܩi to ting hi:

- Ai b bt ?

- c tn ln, džc tn ln..

ng Ch huy trܪng Cnh St džc mt l tn nhng nh bo b bt, khng ni h l cng sn thit hay l tnh nghi cng sn .

ng Cao Giao , mt trong "ba chng ng lm pho th" a ra cu hi :

- Cn anh Cho th sao ?

Cho l mt ha s c ti. ng ta ܮc ghi nhn l mt tch. Nhng h ha ca anh ta c tnh cch chng cng sn d dn lm m i vi Chnh Ph cng khng km g hn. Anh ta c NJ phng trܧc nn khng b bt. H Ni th cng sn mun bt giam ai cng ܮc nhng SiGn th chnh quyn phi lm vic cn thn hn.

S vic ny lm no Ƕng c th . Ngܩi ta hp nhau li, ri ngܩi ta a ra nhng kin ngh trong tinh thn on kt. Mt pht ngn vin ca Pht Gio tranh u n Quang tuyn b l : "chng ti sn sng ym tr gii bo ch" . C bn t bo khng dnh lu vo v ny c quyt nh t nh bn mt ngy . Ba t bo c tr cp ca Chnh Ph th ng mt bn thng co chnh thc khng ǥt thnh vn NJ : "Cc k gi b bt gi l cng tc vin b mt ca cng sn "

n lܮt Thܮng vin cng thy nng ln. Bn mi tm ngh s thuc nhm i lp khng cng sn Quc Hi co gic s tch thu bo ch ca chnh quyn vit y ln tܩng quy li cho ng Thiu dng nhng phn t thi nt. L th ca nhm ngܩi ny khng cha mi di vo ai ht , ngoi tr tܧng Quang, c vn an ninh ca Tng Thng. H kho cn thn khng ni g ti v nguyn th quc gia ht, khng co buc c nhn ng ta. lm tng v quan trng ca vn NJ tt c NJu k tn bng mu.


Chng VII (tip theo)
Tr v: trang Mc Lc
1