Chng 15

 

Ting cu ku

 

C Lan, 16 tui , c gi th t trong 8 ngܩi con ca mt gia nh ngܩi Hoa ang sng ti lng NgcHi, cch Cao Bng 15 cy s v cch bin gii Vit Hoa khong 45 cy s. Cha c lm ngh an gh tre v chuyn ch go bng xe b. L th may ca hp tc x, m c thnh thong cng nh bn lnh gc Nj i qua bn kia bin gii bn ܩng ha hc Vit Nam v mua v cc n trang bng cm thch. Nm va qua c LJ bng Trung hc nj nht cp. C ch ljn trܩng mi tun c 3 ngy Nj c th i lm thay cho m c hp tc x. Cng vic cng khng c g kh khn. Vi ca Lin X ܮc ct sn ra thnh tng ming, ch cn rp li thnh nhng chic s mi, di tay, ngn tay hay qun, v..v.. l xong. Cng rp ܮc nhiu th cng lnh ܮc nhiu tin. Rp mt chic s mi ngn tay th lnh ܮc 7 ho 70 xu. Nu c ai a vi nh may th gi phi bng hai. M ca c ang mang thai, m mun lnh ܮc khu phn lng thc ca mnh th m c phi lm vic 20 ngy mi thng. Cha c th ܮc lnh 50 gam tht heo ph tri . G chnh thc ca mt k l go l 40 ho trong khi gi ch en phi l 16 ng mt k. Mt k l tht heo gi chnh thc l 2 ng 70, v gi ch en l 25 ng.

Trong gi hc v lch s trܩng, c gio tng ni:

Chng ta hy vng l nܧc Vit Nam s ܮc sng trong thanh bnh v Ƕc lp. Min Nam v min Bc s ܮc thng nht. S khng c s can thip no ca c ngܩi M ln ngܩi Trung Hoa.

C gio cng tng ni l t nܧc b 14 th lc ngoi bang xm lng, trong c ngܩi Tu, ngܩi Php, ngܩi c v ngܩi . Tt c lju b nh ui ch cn c ngܩi M.

C cng cn ni:

- Chng ta phi chin u ljn thng li cui cng. D phi mt 50 hay 100 nm na. d chng ta phi chin u ljn ngܩi cui cng trong gia nh .

C Lan khng thch chin tranh. C c h hng Si Gn trong Min Nam, em ca b ni c v cc con ca b. C cm thy c ngha v i vi i gia nh ca c. Theo c th nhiu ngܩi khng hiu ti sao h phi chin u. H phi thi hnh ngha v qun s. C bit c mt ngܩi Thi b chung thn kh sai v ti o ng. C thy mt s bn tr khc v b bt i thi hnh ngha v qun s nhng ri cng phi i. Ti Cao Bng, c khng t ngܩi Vit lai Tu trn khi cc tri lnh v o ng. C Lan gp ܮc mt s thng binh. Vi mt anh b Ƕi b mt c i chn, chnh quyn cp cho anh mt i chn gi v mt chic xe gn my c tng cho anh ta x dng.Mt ngܩi khc th ܮc mt chic xe p v nhng b phn tay chn gi.

C Lan thch cc bi tp ht trn i pht thanh lc 14 gi 30. H dy tng on mt. C cng thch nghe nhng bi hc v x giao, v lun l hay v v sinh trong cc bui pht thanh . C thuc nm lng nhiu bi ht v nhiu bi th nht l th ca T Hu.

Mc ai ni x ni xing

Lng ti vn vng nh king ba chn

C hiu r nhng cu th lm. Trong cc nh bp tp th trong lng, ngܩi ta thܩng x dng king ba chn, tܮng trng cho ba min Bc, Trung v Nam. C thch nhm nhn ging nܧc trong vt ca con sng Bng Giang, nhng ngn i v nhng rung xanh ca lng mnh. C khng quan tm ljn vn NJ chnh tr . C khng džc bo m lng c thܩng nhn ܮc, d l t Nhn Dn, t bo ca ng , trong c nhng bi rt dn d m ngܩi nng dn no cng c th hiu ܮc. Trong s bo ngy 5 thng 4, trong mc Thi s lch s, ngܩi ta džc ܮc l : Tui T con chut trong nm Mo con mo : ng Thiu tui T. T nhin l con chut Thiu b t cng ca ngܩi Php sang cng ca ngܩi M. B tn cng Ban m Thut , Thiu b chy ti Hu v Nng Nj nhy xung bin Trung Quc tr v Min Nam chui vo Si Gn . Theo m lch nm nay l nm Mo, nm con mo. Khi mo gp chut th mo s n chut. Ch trong thi gian mt thng, mo n ܮc mt s chut ri. Lm sao ng Thiu vn l tui T chy thot ܮc ming con mo ? S mnh ܮc an bi ri: sanh vo tui T phi cht vo nm Mo !

Trong bo co tin qun ca mnh Vn tin Dng ghi l ng dng chn ch ny hay ch n Nj t tnh cm ca mnh i vi cnh vt, mt nim vui khi nhn cc ngn i dܧi nng vng, hay mu xanh ti ca c cy, hoc nhng vn cao su dy ǥt chy di sut tn chn tri .. ..hay cc cy c th hng v trong rng gi.. .. v nhng cnh lan xinh p ang n. ng thܩng la c bn cc ha u qun ngay b sui ang lm bp bng nhng chic l Hong Cm, vi mt b phn m khi tinh vi. ng cng hay ng nhn cc anh b Ƕi ang ng say trn vng sau mt m di di chuyn, hoc nhng dng ch kiu c trn cc tm bn ch ܩng hܧng dn cho h khi h mun tm ܩng v n v hay ban ngnh no trn ܩng tin qun. V Tng t lnh Bc Vit cng thch nghe nhng mu chuyn rn ǩi. ng inh c Thin, mt ngܩi c trch nhim v tip vn k cho ng mt cu chuyn sau y :

mt ngy n mt bi u xe gn qun c Lp ng ta thy hai ngܩi ti x ang loay hoay sa mt chic xe vn ti. ng hi : Cc anh thuc n v no y? Ta ang sp sa kt thc cuc chin ri m sao cc anh cn mi loay hoay y ? Cc anh khng bit thn sao ? V hai anh ti x tr li ngay l : ng i, hai chng ti l t binh !

Tܧng Dng ghi li l:

Trn khp cc mt trn v trong tt c cc n v, ngܩi ca chng ta x dng cc cu qun nhn v chyn vin dn chnh ca qun Ƕi Si Gn trong cng tc tu b nhiu loi xe. H gii thch cho chng ti nhng ǥc im ca tng loi v kh v qun c ca M Nj cho chng ti x dng , v ngܩi ta c th thy l trong cc on xe ca chng ti c nhng thit vn xa M.113, nhng chin xa M.41, M.48, hay nhng khu i bc 105 , 155 ly v nhng my truyn tin chin thut PCR 25, hon ton ca Hoa K. Cc phi cng ca ta nhanh chng hc v iu khin ܮc cc phi c sn gic A.37 hay F.5. Hn bao gi ht chng ti nh ch ܮc bng chnh nhng v kh ca h. Tt c nhng chin li phm ny tng sc mnh ha lc ca chng ti gp 10 ln v gip tng nhanh nhp Ƕ tin qun ca chng ti

Tܧng Dng cng ghi r trong Nht k hnh qun ca ng ta:

- Sau khi gii phng ܮc Nng , Qun on s 2 ܮc lnh tin nhanh dc theo b bin xung pha Nam, Nj ljn Bin Ha (mt cn c ln nm v pha Bc ca Si Gn ) trong mt thi gian l 18 ngy. Trn 900 cy s m Qun on ny phi i, nhiu cy cu b ph hy. T Nng ljn Qung Ngi c 6 cy cu sp, v dn mt on xe 2000 chic, phi vܮt qua 6 con sng, cha ni ljn cc trn chin.. .. qu l mt bi ton phc tp v t chc v ch huy !

Tܧng Dng lun lun da trn qu kh Nj phn tch cc bi ton ca nm 1975:

Trong cuc hnh qun nm 1972, s on 308 ch c 400 xe, khng tin ln ܮc v nhng nt chn dc ܩng.

Vin tng t lnh v B Tham Mu ca ng ta oan chc l s hp ng gia cc binh chng ܮc hon ho hn.

Qun on 2 ܮc t chc lm nhiu thnh phn; m ܩng v sa cu l Cng Binh. i k l Chin xa sn sng tip ng nu gp trܩng hp c khng c. Hai thnh phn ny ܮc mt trung on phng khng ym tr. B binh v Pho binh i sau cng.

By gi th tung Dng khng cn ngn ngi khi ng bit phi cc chin xa tch ri xa cc n v b binh .. ..

Cc b lo ng dc theo ܩng cng ph n v tr em Nj cho chng ti tr, nܧc da v ma .Tܧng Dng khng dm ni tht l thܩng thܩng th dn chng bn cho b Ƕi nhng tch tr, nhng tri da hay nhng khc ma.

Cc anh b Ƕi vi lnh Tc chin Tc thng trn m, khng th dng chn Nj tr chuyn vi dn chng m h ch vy tay cho khi i ngang qua v tin thng v trn tuyn.

 

Tܧng Dng ljn Lc Ninh, mt a im cch bin gii Cambt 15 cy s v cch Si Gn 100 cy s v hܧng Bc, sau khi i qua cc vܩn cao su bt ngn tng b h hi qua cc trn khng kch ca Khng lc VNCH, v cc vܩn tiu, vܩn soi ring, vܩn mt hay vܩn da va mi ܮc chnh n li gn y. ng vit trong nht k vi on tuyn truyn. Lc Ninh ܮc Qun i Bc Vit chim cch y 3 nm. Trong thi gian thi hnh Hip nh Paris, Lc Ninh l th bn chnh thc ca CPLTCHMN. T lu lin lc gia Si Gn v Lc Ninh ܮc thit lp bng phi c. Tܧng Dng vit vi mt nim vui cch mng ca mt nng dn hn l ca mt anh b ǶI:

Hai bn ܩng ܮc sa cha v m rng thm ra; c nhng nh l va mi ܮc dng ln, vi nhng cnh ng sn v rung la xinh tui.

ng sung sܧng ng nhn cc cng nhn ang bng cc gc cy v lm c trong vܩn cao su.

ng ta ang ngh ngi, sau khi ngm nhn khng chn cc vܩn rau v vܩn cy n tri; ng nh mt gic ng tra sau khi chim ngܫng mt cy chui. ng ܧc m mt ngy no cc s on ca ng s tin ljn C Mau, im cc Nam ca Min Nam Vit Nam v d nhin ng nh ngay ljn nhng cu th ca T Hu:

i Bnh Long, mnh t ca Min Nam

Ti gp ln u tin trong mt bui sng

Nm t ny, ta nm ܮc trong tay

Gn nh c cht rܮu lm cho ta say

Khi ta m ngܩi chin s ca Mt Trn trong tay

Qua cc cnh ng ca C Mau ta i nh nga chy.. (1)

 

Tܧng Dng i gp ng Phm Hng trܧc ht Tng Hnh Dinh ca Nam B, nm v pha Ty ca Lc Ninh. ng Phm Hng, ngܩi ch huy cuc chin Nam B t nm 1967 trn phng din chnh tr l mt nhn vt quan trng pha Nam ca v tuyn 17. ng l b th Trung ng ng cng sn ca x y Nam B, mt ng vin tng u tranh t nm 1930 trong cc cuc nh cng Min Nam Vit Nam , tng b bt nhiu ln, b n t hnh ri li ܮc n x v b y ra Cn o. Ln cui cng ng ra khi khm ܩng ca ngܩi Php vo thng 8 nm 1945. ng bit rnh mch Min Nam Vit Nam v tng cng tc vi L Dun trܧc Nam B. By gi ng l chnh tr vin ca chin dch tng tn cng, trn ng ch c L c Th.

V mt qun s i ng vi ng l tܧng Trn vn Tr. ng ny va mi i thanh st qun on 4, n v ny s phi tn cng vo tuyn phng th pha ng ca Si Gn , nm chung quanh Xun Lc. Tܧng Tr tܩng trnh cho tܧng Dng.

Ngܩi ta dng lu chung quanh Tng hnh dinh cho B Tham Mu, ngܩi ta cng o cc hm tr n v giao thng ho dܧi cc hng cy. Ban ngy th cc hot Ƕng ܮc tit gim ti a v Khng lc ca VNCH c th ljn bt thn. Ban m th khu rng mi tr nn no nhit . Ngܩi ta nghe thy ting xe chy trn cc tuyn ܩng, ting chy ca my n, v ting tch tch s lin tc ca cc i truyn tin. Cc phng ban, dch v ܮc phn tn ri rc khp ni Nj trnh tc x ca phi c ch.

Rt thn trng, tܧng Dng i khi ܮc m t o i thanh st tt c v khp ni. Cc cn v ca ng chong khn ca r en trn c. Cc xe truyn tin thuc B Tham mu ca ng u su trong rng cui cc con ܩng mn quanh co khc khuu Nj trnh khng b ch kim thnh t trn khng, hay Nj trnh cc cuc hnh qun Ƕt kch ca n v bit kch Min Nam Vit Nam.

ng Phm Hng nu ln cu hi v cc kho d tr n dܮc. Mt s quan tr li :

Ti bo m l chng ti c Nj lm cho h rung ln trong 3 th h.

V sau ny, c mi ln c cu hi v n dܮc th ngܩi ta li va cܩi va nhc li cng thc:

- Phi cp pht nhanh Nj lm cho 3 ǩi h phi rung ln !

 

Mt phin hp va mi kt thc ngay ti Tng hnh dinh. Mt chic m t ljn ǰ ngay ti B Tham Mu : ng L c Th ljn. ng mc mt chic qun ka ki v mt o s mi mu xanh dng, vi chic nn ci nh trn u. y l ln th ba ng ljn Nam B trong vng 30 nm qua. ng ljn bng phi c, bng t v ln ny th bng m t.

Trong s nhng ngܩi ang ch huy chin dch tng tn cng ny, L c Th l ngܩi quan trng nht. ng ta l ngܩi c cc thng s trong u, chnh tr ,qun s , ngoi giao. . . v c quc t quc ni na. . . .. . Ngy 8 thng 4 ng a ra mt Ngh quyt , ܮc B Chnh tr H Ni chp thun ngy 22/3 : Tin ln cho ljn chin thng cui cng

Cc trn ma u ma trong cnh rng lm cho cn b khng ng ܮc . Lm sao Nj ng by gi y ? L c Th ly giy ra vit mt bi th m tܧng Dng cho l rt ng vi hon cnh lc by gi. i vi ngܩi cng sn, mun thy ܮc v tr ca mnh trong h thng lnh o ng th phi nhn vo danh sch ng vin ܮc nim yt i Hi ng xem mnh nm hng th my, mnh ܮc ln pht biu lc no, v v tr ca mnh trn khn i trong mi cuc mt tinh. Ngܩi ta cng c th xt on tm quan trng ca mnh qua s lܮng th ph m mnh sng tc v ܮc cc ng ch ca mnh a thch. Trong nht k ca mnh tܧng Dng t cho mnh cn qu thp trܧc mt L c Th. V L c Th hin l ngܩi lnh o trong giai on ny ca x y Nam B. Hn th na, ng c th l ngܩi s 1 s thay th L Dun trong chc v Tng b th ca ng. Ngܩi ta khng sao khng NJ cao L c Th ܮc khi ng lm th trong cnh rng Lc Ninh. Th rng:

Ti lng tai nghe ting gy ca chim cu en

Trong rng Lc Ninh lc mt tri va l dng

Ti khng sao chp mt ܮc thu m sut sng

m tng git nܧc ma ri trn giܩng

Lo cho binh s chng ta ang dm ma li nܧc

Trn con ܩng di v tn theo tank pho cng i

Ta ch n tin vui ca nhng ngܩi sp ljn

Tng pht tng giy trn tuyn ang mong ch

ܩng s kh cng li ma i !

a chng ti mau ljn ch

Ca trn chin lch s hm nay

V pht sng u tin ܮc ta khai ha (2)

 

Cp lnh o Bc Vit lc no cng lm th rt d dng nh h bt giam hay hnh quyt nhng ngܩi i lp ca h vy.

L c Th v Phm Hng cng ra nhng ch th ca h trong cc vng va tm chim m h gi l vng va ܮc gii phng. Nh : B Ƕi phi gi t cch v thi Ƕ ng ǡn ca mnh. Nhng cn b ca chnh quyn Min Nam Vit Nam nht l cnh st, phi ܮc bt gi. B Chnh Tr mun rng cuc tng tn cng phi ܮc bt u tr lm l vo tun l th ba ca thng t ny.

 

Trong vng ng Nam Chu, ǥc bit l Thi Lan v Phi lut Tn, NJu c cn c Khng qun ca Hoa K, c phng pho oanh tc c v pho i bay B.52. Vo nhng ngy u thng 4 , lnh o Bc Vit khng cn s s tr li ca Qun i M na. H cn tin chc 100 phn trm l khng cn s can thip no ca Khng lc Hoa K na. Lc Ninh, ti Tng hnh dinh Bc Vit tܧng Dng gii thch l ngܩi ta theo di rt st nhng cuc hnh qun Cam Bt t u thng 4.

T lu ri cc cuc hnh qun thܩng phi theo mt chu k nht nh: vo thng 2, thng 3 v thng 4 th cng sn a ngܩi v v kh n dܮc vo cho b tr sn ti ch Nj sn sng tin hnh cc cuc hnh qun tn cng ln chim d tr trong nm. Cc cuc xm nhp do chm li vo ma ma khi ma bt u ri Lo. Vo thng 4, Bc Vit m cc cuc tn cng thm d vo h thng phng th ca Si Gn . Cc cuc tn cng ln nh NJu phi chm dt vo thng 7. Lc by gi phn ln lnh th Min Nam b chm trong bin nܧc trong lc cc chin xa, lc lܮng ba t chnh ca Bc Vit th li cn c mnh t kh ro.

 

Ti Si Gn nhiu ngܩi tܪng rng th c th phng th v gi vng ܮc nh s lܮng phi c kh dng ca Khng qun cn nhiu . Ch cn gi vng tuyn phng th ljn thng 7. Sau l ljn thng 10 l chu k mi li bt u. Ngܩi M v ngܩi Min Nam s b Ƕi Bc Vit s bt tay ܮc vi cc s on dc theo b bin v cc trung on ang thnh lp ng bng sng MeKong ri tp trung bao quanh Si Gn..Mt vi nhn vin ngoi giao Hoa K th thm vi nhau rng cc s on Bc Vit gi y tng t nh cc qun on ca ng Minh ang trn ܩng tin vo B Linh vo nm 1945 vy.

 

Ngy 8 thng 4, lc 8 gi 25, i s Nht Bn tr chuyn vi ng Jean Meric Mrillon, i s Php. Cuc ni chuyn c v kh khn: ngܩi Nht th khng bit g nhiu v ngܩi Php th li khng chu ni nhiu. ng ta khng thc s ha hn g c vi ng khch ngܩi Nht nh ng ny tin tܪng v hy vng l : nܧc Php s dn xp ܮc tt c䒒

Cuc chin bc pht. Bom n ri vi trm thܧc cch nh th chnh ta. Li thm s n o ca cc sng lin thanh v sng c nhn na. ng Mrillon cho gn mt tm knh mu ln cnh vn phng ca ng ta. Nu tm knh ny b v tan thnh tng mnh th rt l nguy him. Phm cch v ngoi giao bt buc hai i s li tip tc ni chuyn vi nhau, i s Nht vn gi v bnh tnh ca mt Hip s Ph Tang.

 


Chng 15 (tip theo)
Tr v: trang Mc Lc
1