chng V

 

Lܫi ru v gc cy

 

C quan su tm tin tc ca Hoa K v Vit Nam Cng Ha NJu bit rng B Chnh Tr v Qun y Trung ng, c quan quyn lc ti cao v chin tranh ca Bc Vit, ang hp H Ni, hp lin tc t ngy 18/2/1974 cho ljn ngy 8/1/75, ngay ti H Ni .

Ngy 8/1 , H Ni cng nh SiGn mi ngܩi NJu bit kt qu sau cng ca trn chin tnh Phܧc Long: ting sng hon ton chm dt.

Cc lnh o ng cng sn NJu c mt y trong tt c cc bui hp gia i din B Tng Tham Mu Bc Vit v B tham mu chin trܩng Min Nam gm c thnh phn chnh tr v qun s ca Mt Trn Gii Phng Min Nam. V pha chnh tr th c L Dun, Trܩng Chinh, ch tch Quc Hi, Phm vn ng, L c Th. Pha qun nhn th c cc tܧng V nguyn Gip, Tng trܪng Quc Phng, Vn tin Dng, Tng t lnh, L ngc Hin Tham mu trܪng hnh qun, v Trn vn Tr, T lnh chin trܩng B2 Nam B.

Tr hai tܧng Trn vn Tr v L ngc Hin , cn th tt c NJu l thnh vin ca B Chnh Tr. ng kim sot Qun i v cc tܧng lnh NJu nm trong gung my chnh tr ca ng. Cho nn khng th no c chuyn "o chnh" nhau ܮc v khng ai li i lt ǰ chnh mnh ܮc .

Cc qun nhn cng c tham gia vo chnh quyn nhng vi mc Ƕ va phi thi Nj khng c ai v cng ri ngh ܮc th H Ni .

Cc lnh o qun chnh ang hnh thnh mt k hoch chin lܮc cho hai nm 1975 v 1976. Vn tin Dng ghi li nh sau :

" Tt c NJu xoay quanh vic nh gi tnh hnh ca chng ta trong nܧc cng nh tnh hnh nܧc ngoi. Nu chng ta tn cng mnh qu th bn b nhn s phn ng ra sao ? Cu hi cn bn l : Hoa K s hnh Ƕng th no ?H c dm can thip hay khng ? Hay h s c k hoch no khc ? H c toan tnh g khc khng ? Chng ta s c phng thc no ph hp v tt nht cho cuc cch mng ca chng ta? chng ta s c k hoch no trong 2 nm sp ti ?" Cc cuc bn ci ko di rt lu.

Phm vn ng va i ti i lui va ni:

- " Nu phi nh gi ch, chng ta va phi tr li nhiu cu hi, va phi trnh nhng nhn nh c. Chng ta ang trong mt giai on mi. Hoa K rt ht qun ca h theo ng Hip nh Paris ri. Vi Hip nh, h thy l mt thng li ca h. Th nhng y l mt tht bi ca h."

Khi ngܩi cng sn ni vi dn chng th h qu quyt rng Bc Vit hon ton chin thng. Nhng gia h vi nhau, nhng ngܩi c thc trch nhim th c khc, thng li ch tng i thi.

g ng li ni tip,

- " By gi, Hoa K khng c cch no can thip li bng cch gi qun sang y na u. H ch c th ym tr ha lc bng khng qun hay hi qun m thi. M ym tr ha lc th khng th quyt nh ܮc thng hay bi u. "

ng ta cܩi:

- " Ti li ni a na ri y ! Nhng ln ny ti ni tht; Ti qu quyt rng Hoa K khng tr li y na u. Cho n ko cng khng dm !"

Nh cc cng in ca Lin X t Hoa thnh n chuyn tin v H Ni qua trung gian chuyn tip ca Mc t Khoa, v ch cn džc qua cc bo M, Th tܧng Bc Vit bit r l Hoa K s khng cn x dng lc qun y na.

Trܩng Chinh, to con, mt l thuyt gia nng k ca cnh bo th gio iu, pht biu tht chm ri. Vi mt quyn s nh cm trn tay, ng trnh trng khai trin nhng g ng ghi ch trong , tht khoan thai v bnh tnh nh cn phi nh tng du pht cho tng on trong tng cu... ng ni:

- "ch ang b p lc ca chng ta nng trn ba mt: cc cuc tn cng trn phng din qun s, kh khn kinh t v k thut, v phong tro ni dy ca nhn dn..."

Cc lnh o ng bit rt r h ang ni g khi h nhc ti phong tro ni dy ca nhn dn. Cng thc ny ܮc moi ra t gio iu. Cc bin bn v cc h s lu tr phi ܮc bm cht vo cc iu tuyn b nc mi tuyn truyn ny. S ni dy ca dn chng Min Nam chng li ch Ƕ SiGn h ? ch l mt loi "da bay" trong thi chin: lc no ngܩi ta cng ni ljn n m khng bao gi ngܩi ta thy ܮc n !

Trܩng Chinh li ni tip:

- " Nh vy l ch s yu i mt cch nhanh chng. Qun Ƕi ca h khng bao gi gii quyt ni ci mu thun gia vic ri qun ng n Nj gi dn gi t vi vic tp trung tc chin lu Ƕng . Tuy nhin h vn cn mnh . H cha mt bao nhiu qun s u v h cn c kh nng tuyn m."

iu ny thy rt r: trn chin trܩng Min Nam, Bc Vit c 350 ngn qun chnh quy. H c th tp trung ton b Nj hܧng mi di tn cng vo mt vi im. Cn qun lc Vit Nam Cng Ha v lc lܮng Bo An tnh chung l 1triu 300 ngn nhng b phn tn mng tri rng ra trn ton lnh th.

Trܩng Chinh cng ǥt cu hi v mt s can thip c th xy ra ca Hoa K , mt m nh khng nh i vi cng sn :

- " Ngܩi M cn Nj li 25.000 c vn qun s Min Nam ."

Nh cm quyn Min Bc cui cng c tin vo nhng con s m h dng ln hay khng? Nu c th h t u Ƕc h m thi ! y cng vy, nhng chuyn hoang ܩng tr thnh s tht trong cc h s lu tr, v h s lu tr ny bin thnh Lch S (danh t Histoire ܮc tc gi vit hoa).

i vi ngܩi cng sn , Lch S khng phi l mt chui di s vic ni tip nhau, m l nhng g ng theo ܩng li, tin liu v tuyn ngn ca ng, ng theo cc gio iu Mc xt cng ngt ca ng. Trܩng Chinh hnh nh t theo st nhng din bin trn sn khu chnh tr ca Hoa K bng Phm vn ng, nn ng ni:

- " Nu Hoa K cm thy c c nguy th h s can thip. Nhng h s gp kh khn khi x dng lc qun, v h phi ht sc cn thn v b hn ch phn no trong vic x dng hi qun hay khng qun"

Xuyn qua cc bin bn chnh thc ca nhng cuc tho lun, ngܩi ta ngi thy mt s khc bit bng bc gia mt Phm vn ng tinh t hn v mt Trܩng Chinh gio iu hn, mc du ngn ng ca hai ngܩi NJu ging nhau.

Trong cc phin hp th mi ngܩi NJu ܮc pht biu quan im ca mnh, c ngܩi pht biu di trng giang i hi hng gi lm nh chuyn lp i lp li mt li oan chc no phi ܮc nh gi l nng k hay phi ܮc coi nh mt thc t vy. Ngܩi ta khng ǡn o g khi phi dng li li ni no ca mt ng ch khc trong khi h ngm ngm t thi Ƕ khng ng . V s can thip ca Hoa K, mt gi thuyt hi nguy him, th c mt s tha hip chung l: c th c nhng xc sut khng cao. Phi tip tc tn cng. Tng b th L Dun, mt nhn vt y uy quyn trong Ban Lnh o Bc Vit kt thc cc bui hp :

- " Hai nm th mau, m cng l qu chm. Chng ta phi tin hnh cng mt lc hnh Ƕng qun s, chnh tr v ngoi giao. l phng thc m chng ta phi p dng, phng thc ǥc th ca chng ta."

ng ta rt c l . l phng thc ca cng sn Bc Vit: cng lc m ba mt trn, ba gng km hay l "ba mi gip cng"

gip cho v tr chnh tr v ngoi giao ca CPLTCHMN ca h ܮc thm phn vng chc, h d nh phi chn mt thnh ph Min Nam Nj lm th . Ty Ninh hay An Lc ? ngܩi ta gc li quyt nh ny, mt phn v nu " th mi" ny b khng lc Hoa K tn ph th trn phng din chnh tr l mt iu rt phin.

D nhin vi s ng thun, ngܩi ta chn kt lun ca L Dun Nj a vo ngh quyt cui cng: "Khng bao gi chng ta cn c nhng iu kin qun s v chnh tr ht sc thun li hn Nj a chng ta ljn s thng nht trong ha bnh."

Cc s on Bc Vit va nut trn mt tnh ca Min Nam Vit Nam. iu khon v "thng nht trong ha bnh" ca Bc Vit khng thiu v khi hi v v lim s ! Nhng ngܩi lnh o cng sn cha bit h phi chi ci tr no trܧc , chnh tr ?ngoi giao? hay qun s ?

".......Chng ta c quyt tm v phng tin Nj chin thng v ngn cn Hoa K khng cho h tip cu chnh quyn SiGn ..."

Quyt tm th hin nhin c ri, cn ch th lun lun l cung tn !

Ti Hoa Thnh n , chnh ph mnh nht th gii lun gp mt hay c hnh Ƕng khp nm chu, ang c v s vic phi lo v phi lm. Cc nhn vt c trch nhim thܩng xuyn ch khp mi ni. H canh chng Trung ng, uChu, Trung M, Phi Chu, nhng Kissinger th hi xao lng.

Tai H Ni chnh ph ch thy c on kt : ch c mt mc tiu t 30 nm nay, ch c mt chn tri chnh tr duy nht l gii phng c ng Dng khi s cai tr ca ngoi bang, thng nht hai Min Nam Bc, v xy dng x hi ch ngha . Ban lnh o Min Bc qua ܮc mt giai on kh khn: h thuyt phc ܮc vi nhau ri; v nm 1975 h cn phi khuyn d d lun quc t rng s thng nht hai min Nam Bc l l sng cn ca ngܩi cng sn Vit Nam.

Bn tuyn b trong ngh quyt cui cng c cu:

"Chng ti c trch nhim i vi dn tc chng ti v i vi cc dn tc trn th gii" Ngܩi ta ngi thy ngay bn tay ca L Dun, mt cy c th trong ban lnh o ng. ng ta ni i ni li mt cu m khng cn bin lun.

i ng hi nng n, phong thi khng nhanh nhn lm, L Dun l mt trong nhng sng lp vin lch s ca ng. ng ta khng c tnh tnh xu xa nhng thm Ƕc nh H ch Minh, li khng ܮc duyn dng nh Phm vn ng, hay ha nh nh V nguyn Gip. ng l l thuyt gia, chin lܮc gia, s quan tnh bo, v ph trch vn phng ca ng cng sn Vit Nam. ng sanh qun Min Trung Vit Nam , bit rt r Min Bc v Min Nam l ni ng tham gia khng chin chng Php. L Tng b th ng cng sn 15 nm nay , ng thay th Trܩng Chinh b h tng cng tc xung lm Ch Tch Quc Hi, v b quy trch st hi trn 40.000 nn nhn trong chin dch ci cch rung t m mu nm 1956. Cng sn Vit Nam thanh ton nhng ngܩi th trt kt hay thuc cc ng phi quc gia khc, nhng khng bao gi h thanh ton ln nhau.

L Dun c i Lin X v Trung Cng. ng ta cha tng bit th gii phng Ty bao gi. ng l gio s ca cch mng, chu nh hܪng kiu cch n ni ca Staline, nn c nhc i nhc li l " cng sn Vit Nam c trch nhim trܧc cc dn tc ca th gii", hoc "phi bit khai thc s mu thun trong hng ng ch". i vi ng ta, bin chng php l mt quyn lc siu linh, l mt hp lc chnh tr Nj nho nn v un nn th gii ny. Vo thng u nm 1975 ny, chin thng ܮc thy r ri nhng phi lm th no y Nj trnh nhng s tht vng nh nhng cuc tn cng nm 1968 v 1972. Vic khai thc mu thun khng ܮc tin hnh ljn ni ljn chn. i vi L Dun s thay ǰi x hi Vit Nam phi thng qua s bin chuyn qun s. c nhiu thi im ng vi bin chng php ri, nh nm 1968, 1972 v 1976. Ch Ƕ ca ng Thiu khng th no khng sp ǰ ܮc . Trn tn cng hi Tt Mu Thn l mt chin thng chnh tr nhng li l mt tht bi v qun s ca cng sn. V nguyn Gip th nhn l cng sn b thit hi trn 40.000 chin binh ca Mt Trn Gii Phng Min Nam - iu ny gip H Ni gii quyt xong bi ton: s lܮng quan trng v nhn s ca Mt Trn. Cho ti lc cc cn b ca Mt Trn b nghin nt ht th L Dun mi thy ܮc l Lch S chuyn Ƕng. Hn tt c cc lnh t cng sn khc, theo L Dun th nh mnh ca cc quc gia ng Phng chuyn theo s mnh no ca Ty Phng. L Dun dܩng nh b li tin tri ca bn tuyn ngn cng sn li cun mnh hn H ch Minh v su hn c Phm vn ng. Tt c nhng bn vn ca ng ta NJu chng minh iu :

"Nhng iu kin khch quan cho thy s thnh cng ca cch mng Vit Nam gn k, mc du ng cha ܮc mnh lm , qun Ƕi cn c nhiu kh khn v nhn dn u oi. Cn hng chc th khc na, nhng chin thng l r ra ri, khng c g lay chuyn ni."

Hip nh Paris ? Ch l hp thc ha cho cng sn mua thi gian khng hn khng km, mt loi nguyn liu m h ang cn, li dn ti s rt qun ca Hoa K, mt giai džan gn nh cui cng ca tin trnh chin thng. L Dun c th cho thy r s kiu hnh phi thܩng ca ng cng sn Vit Nam i vi cc ng ch ca mnh v ngay c vi cc ng ch Lin X, Trung Quc, Nam T hay ng c na. Nu cn ng ta s ch trch c Mc T Khoa v Bc Kinh, nhng nܧc ang chi tr u a mt th gi vi Hoa Thnh n . ng ta thuyt phc cc cn b ng rng ch c ngܩi Vit Nam mi nm gi ng phng thc Mac xt nht. ng ta khng bao gi tin thuyt "sng chung ha bnh", m ng gi l mt pht minh bun nn ca Khrouchev. ng ta tuyn b l cch mng th gii trong tm tay. "Cuc chin u ca dn tc Vit Nam l mi di tn cng ca qun Ƕi cch mng th gii" . ng li con thuyn Vit Nam gia s chnh hܧng ca Lin X v nhng s lm li ca Trung Quc, v ng gi vng tay li.

Ngh quyt thng ging nm 1975 cng b mt "nhim v lch s" ca cng sn Vit Nam trong cng ng cc dn tc trn th gii. Khi ng Phm vn ng tip cc khch ngoi quc, th ng t chng minh trܧc ht ng l mt ngܩi quc gia, cn L Dun, ǥc bit khi ni vi nhng ngܩi cng sn khc th ng khng cn du dim g c: ng ang suy ngh v ang hnh Ƕng nh l mt ngܩi cng sn quc t.

Sau cc phin hp v chnh tr, hi ngh H Ni bt u xem xt cc bi ton qun s. Cng nhiu.

Tܧng Trn vn Tr nu ln cc kh khn trong hin ti cng nh trong thi gian qua, t c cp lnh o quan trng no chn tht nh vy:

- " V phi hot Ƕng lin tc t thng 4/1972, cn b v binh s ca chng ti mt mi, chng ti khng c thi gian Nj thay th cn b ܮc . Tt c cc n v ca chng ti ang xao xuyn, chng ti ang thiu nhn cng, thiu thn lng thc v n dܮc. Do tht rt l kh khn khi phi ng u vi cc cuc tn cng ca ch. C i lc chng ti phi tho chy Nj cho ch c c hi kim sot li mt s dn"

y l ng ni v tnh hnh chnh tr v qun s sau khi Hip nh Paris ܮc k kt.

Tܧng L quang o y vin chnh tr trong Qun y Trung ng, ngt li tܧng Tr v a ra mt lot NJ ti c rch:

(1) Chng ta phi gii quyt mu thun thܩng xy ra gia cp ch huy qun s v chnh tr vin trong n v.

Loi NJ ti ny lm cho tܧng Gip bc bi, ng thch nghe phn trnh by k tip ca tܧng o.

(2) Mt s ln s quan thiu s hiu bit v k thut khi i din vi loi chin tranh mi ca thp nin 70. Khi b Ƕi Bc Vit chng ta dng chin xa nm 1972, h vp phi nhiu li lm. H nh gi thp s tc chin ca binh s Min Nam .

(3) 90 % b Ƕi chnh quy ca chng ta trong Nam cn phi tc chin tt hn trong hp ng binh chng, v c c b binh, pho binh v chin xa trn chin trܩng.

(4) Cn phi lm tt hn khu tip vn, v cc chin c phi ܮc ng nht vi nhau. Bc Vit chng ta khng c sn xut chin c ܮc . Cc quc gia x hi ch ngha bn giao cho mnh loi n dܮc m c nhng loi n khng ng vi lng sng.

(5) V cui cng d nhin l phi hon tt khu hun luyn cho mi ngܩi , t s quan cho ti anh b Ƕi."

Mܩi nm trܧc, nm 1965, trong qun Ƕi nhn dn, c 8 anh b Ƕi th c 1 cn b. By gi th 1 cn b cho 6 b Ƕi. Phm cht phi chy theo s lܮng. T thng ging nm 1973, b Ƕi Bc Vit trong Min Nam ܮc tng ln gp i, v tܧng t lnh ܮc mt s xe thit gip 7 ln nhiu hn, 700 chin xa, hu ht l T 54 v T 55.

V tip vn, th ܩng mn H ch Minh ang trong tnh trng tt - ngܩi Min Bc gia h vi nhau thܩng gi l h thng ܩng 559, v ngܩi ta bt u xy dng nm 1959- C nhng on cn kh x dng sau thng t v lc tri ma.

Ngܩi ta quyt nh chuyn nhiu n v cng binh ang gi ܩng mn H ch Minh nm trong a phn Lo v Cam Bt v trc thuc vo cc n v tc chin chin trܩng Min Nam. Quyt nh quan trng: tܧng Vn tin Dng s ch huy cc cuc hnh qun Min Nam trong nhng thng ti.

Trong trn chin Phܧc Long, c ny sanh ra nhiu bt ng v chin thut. Tܧng Tr khng nhn ܮc s chin xa m ng i hi. Tܧng L ngc Hin gi li gi l d tr mt s v kh, n dܮc nht l chin xa v pho binh -ging nh cc tܧng lnh ca Min Nam Vit Nam - Tܧng Dng nhn xa ti nm 1976 nn chp thun kin ca v t lnh hnh qun ca mnh - .

Cc chin lܮc gia ca H Ni phn nm 1975 ra lm 3 giai on:

- giai on u: ti thng 2, thuc chin trܩng ca B2.

- giai on hai: t thng 3 ljn thng 6, phi tin hnh mt s cuc hnh qun bao gm khp c lnh th Min Nam

- giai on ba: t thng 7 tr i, l mt giai on hot Ƕng hn ch Nj chun b cho nm 1976.

Trong vin nh mt "cuc tng tn cng v tng ni dy i ti chin thng nm 1976" tܧng Hin thit lp k hoch phn phi n dܮc loi sng ln: 10 % cho nm 1975, 45% cho nm 1976, cn li l d tr. Ngܩi Min Bc ng l tit kim v lo xa nh nhng con ri c. Nhng sau chin thng Phܧc Long, h bt buc phi thay ǰi ht cc s toan tnh ny. Tܧng Tr s nhn ܮc nhiu n dܮc hn d tr, 27.000 tn thay v 11.000 tn cho nm 1975.

 


Chng V (tip theo)
Tr v: trang Mc Lc
1