Sách đang dịch


CUỘC DI CƯ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
L'EXODE VIETNAMIEN

Tác giả: Patrice Franceschi
Chuyển ngữ: Thùy Dương N. K.

Mục Lục
.  Hình bìa
 Mục Lục cuốn "L'exode Vietnamien"

Phần thứ nhất: Thuyền nhân
1- Những người trốn chạy
2- Nguyễn Vĩnh Long
3- Đinh Thị Linh
4- Trần Minh Hương
5- Đinh Thị Tân
6- Đoàn Lương Đồng
7- Văn Thị Duyên
8- Trương Văn Vĩnh
9- Những nạn nhân khốn khổ của biển cả

Phần thứ hai: Những người tỵ nạn ở Bidong
10- Một con tầu cho Việt Nam
11- Con tàu trắng
12- Hòn đảo đầy rắn rết
13- Dưới Ánh Sáng Của Thiên Đường


  Trở về trang "Người Lính Già"
1