L'EXODE VIETNAMIEN

MỤC LỤC

Tựa
Bản đồ Việt Nam
Bản đồ Đông Nam Á Châu
Bản đồ đảo Poulo Bidong
Chiếc tàu "Ḥn Đảo Ánh Sáng”

PHẦN THỨ NHẤT: Những Người Vượt Biển
1- Những người trốn chạy
2- Nguyễn Vĩnh Long
3- Đinh thị Linh
4- Trần minh Hương
5- Đinh thị Tân
6- Đoàn lung Đồng
7- Văn thị Duyên
8- Trương văn Vĩnh
9- Bọn cướp biển (Hải tặc)

PHẦN THỨ HAI : Những Người ở POULO BIDONG
10- "Một chiếc tàu cho Việt Nam"
11- Chiếc tàu trắng
12- Ḥn đảo Rắn
13- Dưới ánh mặt trời của thiên đường
14- Bộ mặt dấu kín của Bidong
15- Bidong, Thành phố Bidong
16- Lương tâm ở đâu

PHỤ BẢN :
1- Sơ lược về thời gian và cuộc chiến 30 năm
2- Bản tổng kết về bàitoán của người tỵ nạn ở Mă Lai
3- Ba loại trốn chạy
4- Hồ sơ của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc : Bản thống kê liên quan đến người tỵ nạn Việt Nam ở những nước do Văn Pḥng Địa Phương Đông Nam Á trách nhiệm, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 1979
5- Những chiếc tàu vượt biên đến Poulo Bidong Trại Tỵ Nạn được thành lập ngày 9 tháng 5 năm 1979
6- Bản thống kê dân số của trại tỵ nạn Bidong tínhh đến ngày 11 tháng 5 năm 1979
7- Bản phân phối về nghề nghiệp ở trại tỵ nạn Bidong, những chiếc tàu từ số 1 đến số 402
8- Bản thống kê các chuyến đi định cư từ Bidong
9- Bản nội quy của tổ chức và hành chánh của trại tỵ nạn ở Bidong
10- Bài Phóng sự về "Ḥn Đảo Ánh Sáng"
11- Bức thư của một người tỵ nạn gởi cho bệnh xá Guylaine Maetin
12- Một bài thơ của ông Thăng, một người tỵ nạn 25 tuổi ở Bidong. Người con gái mặc áo cánh ở Ba Lê.
13- Danh sách các cơ quan cứu trợTrở về trang đầu
1