Sách đang dịch


CUỘC DI CƯ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
L'EXODE VIETNAMIEN

Tác giả: Patrice Franceschi
Chuyển ngữ: Thùy Dương N. K.

Mục Lục
-     Hình bìa
-     Mục Lục cuốn "L'exode Vietnamien"

-  >Phần thứ nhất: Thuyền nhân
-      1- Những người trốn chạy
-      2- Nguyễn Vĩnh Long
-     3- Đinh Thị Linh
-     4- Trần Minh Hương
-     5- Đinh Thị Tân
-     6- Đoàn Lương Đồng
-     7- Văn Thị Duyên
-     8- Trương Văn Vĩnh
-     9- Những nạn nhân khốn khổ của biển cả

-  >Phần thứ hai: Những người tỵ nạn ở Bidong
-     10- Một con tầu cho Việt Nam
-      11- Con tàu trắng


  Trở về trang "Người Lính Già"
1