GIÃ BIỆT VỚI SÀI GÒN

Tác giả: Jean Lartéguy
Chuyển ngữ: Dương hiếu Nghĩa

Mục lục
Hình bìa
Lời giới thiệu của nhà xuất bản
Chương 1: 25 tháng tư 1975
Chương 2: 26 tháng tư
Chương 3: 27 tháng tư
Chương 4: 28 tháng tư
Chương 5: 29 tháng tư
Chương 6: 30 tháng tư
Chương 7: 1 tháng 5
Chương 8: 29 tháng 5
                     * * *


Trở về trang chánh "Người Lính Già"

1