do Trường Sơn DHN thực hiện       Bài mới :
Sách mới:
             " Cuộc Di Cư Của Người Việt Nam "
            Nguyên tác: " L'exode Vietnamien", tác giả: Patrice Franceschi
            Dịch giả: Thùy Dương N. K.
            (đang dịch)

** Chuyện dài xã hội chủ nghĩa - (Bài của Thùy Dương N. K.):
        - "Vấn đề Y Tế"
        - "Vấn đề giáo dục"
        - "Chuyện người công chức của chế độ"
       


   Lưu Trữ :    Những bài từ năm 1999 đến nay.

Đọc sách của
dịch giả Dương Hiếu Nghĩa:


(Xin bấm vào hình cuốn sách)

 - Sách mới: Giã biệt với Sài Gòn
(đã hoàn tất)
Nguyên tác: Adieu à Saigon
tác giả: Jean Lartéguy
 - Cuốn sách : "Mẹ Việt Nam ơi, dân ta có tội tình gì ?"
(đã hoàn tất)

Nguyên tác: Viet Nam - Qu'as tu fait de tes fils?
tác giả: Pierre Darcourt
 VNCH bi. bu+'c tu+? - Cuốn sách : "Nước VNCH bị bức tử"  
(đã hoàn tất)

Nguyên tác: La Mort du Viet Nam
tác giả: Vanuxem
Tha'ng Tu+ nghie^.t nga~ - Cuốn sách : "Tháng Tư Nghiệt Ngã": 
(đã hoàn tất)

Nguyên tác: Cruel Avril - 1975/ La Chute de Saigon
tác giả: Olivier Todd

 

(Xin bấm vào hình cuốn sách)
 

1