"Chuyn di" x hi ch ngha

cui nm v cui th k 20

trܩng sn dhn

 

L kh Phiu i Php ???

L kh Phiu c th s i Php cui thng 11? Hay vo thng 12? gi l theo li mi ca ng R.Hue th lnh ng cng sn Php.

( Ngh cng tht khi hi l khng bit ng ny hin ang cn ܮc my chc ng vin trn ton nܧc Php v bn thn ng th lnh R. Hue ang sp ra ta v ti lem nhem tin bc. Ngoi ra qua bo ch Paris, d lun dn chng Php cng khng hi lng v vic ng Tng Thng ca h n tip cc tng b th cng sn vi y l nghi qun cch, v h khng gi mt chc v no trong hnh php (nh ch tch nh nܧc hay th tܧng), d nܧc Php c mun nhy vo th trܩng ca Trung Quc hay Vit Nam m ng Chirac cho l bo b)

C hai tng b th ng cng sn Trung Hoa v Vit Nam ܮc mi sang thm ng cng sn Php,

- ng vo lc L kh Phiu v lnh o ng ang lng tng khng bit nn chn con ܩng no "m ca hay "b mn" i vi vic hi nhp vo nn kinh t th gii Nj ng v ch Ƕ ܮc tn ti, khi b sp ǰ,

- ng vo lc hin tnh ni b ng ang rn nt th thm v chn mi ch ܮc c 3 con d con mang ra t thn Nj kp thi cu nguy cho my chc n anh ln v trn an d lun trong v ngoi ng v t nn ca quyn, v tham nhng.

- ng vo lc c nܧc ang tang tc xt xa v hu qu thm khc ca hai ln l lt lin tip Min Trung

- ng vo lc cc quc gia cp vin v cc T Chc ti chnh ngn hng quc t ang tht vng v nhng khyn co m h tng a ra trong nhiu nm lin m vn b ri vo khong khng, v tnh trng ri bi trong hng ng lnh o cng sn Vit Nam

Theo chng trnh th Tng Thng Php hi kin xong vi Giang trch Dn (v h Giang sang Php hi thng 10) L kh Phiu khi sang Php cng s ܮc Tng Thng Php tip kin sau .

Phi chng Php mun ng ra lm trung gian bn bc v tha thun vi Trung Quc v mt gii php chnh tr no cho Vit Nam? Nj cu nguy cho ng cng sn Vit Nam v ch Ƕ hin hnh. Nu nh th th Php n phng hnh Ƕng ? hay nhn danh Lin Hip u Chu? Hay ܮc s gi ca Hoa K hay Lin Hip Quc? Ngܩi dn Vit Nam c quyn nghi ng v hu ht cc cuc toan tnh chnh tr c lin quan ljn quc gia Vit Nam trong my thp nin gn y NJu xy ra trn t Php, v lc no cng c ngܩi Php nhng tay vo, nhng sau li phi tay nh ngܩi bng quan v trch nhim.

D sao "mu s ti nhn thnh s ti thin" chng ta hy th ch xem L kh Phiu c i Php ܮc hay khng ? v Phiu cn ang bn tm li thot cho ng v cho bn thn, ang lng tng cha gii quyt ܮc vn NJ Thng Чc, nht l cha n nh ܮc ni b ng ang b rn nt trm trng, x hi ang cn ti t v thin tai bo lt hai ba ln th thm .... th chuyn i Php ca Phiu c l s "phiu" lm ! chc phi ܮc di i di li.... cng ging nh di ngy k Thng Чc M Vit vy thi!

 

chuyn kinh t ti chnh theo nh hܧng x hi ch ngha

Sau khi b Bc Kinh "chi x" bt n Nj H Ni nh hon k Thng Чc vi Hoa K, nhܩng li cho h thong dong "vt" trܧc H Ni mt bܧc di, k Hip Чc vi M ngy 15/11 va qua, chng nhng lnh o ng cng sn Vit Nam ang rt lng tng khng bit nn hay khng nn k ngay Thng Чc vi M, m theo gii ngoi giao th lnh o ng ang gn nh b t lit v "nht tr, mi ngܩi mt " cho nn ti hm nay 10 thng 12 ri m t L kh Phiu tr xung trong hng 19 y vin B Chnh Tr cng nh 5 v trong Thܩng Trc Trung ng, vn cha c mt ngܩi no dm a ra "NJ ngh" v vic "c nn m ca hay ng ca" Nj hi nhp hay khng hi nhp vo nn kinh t ton cu ? " ngh" cn cha dm, lm sao dm t mnh a ra "quyt nh" ? Ring Mܩi v L c Anh mt ngܩi th nghe n em xi di, mt ngܩi th mun tr n cho c vn Tu v i m phi gng mnh cng ng ra ngn chn vic k kt... cho ljn khi Trung Quc k xong Hip Чc vi Hoa K, chun b bܧc vo T Chc Thng Mi Quic T (WTO) c l chng mi bit mnh b h nng, nn khng dm h h thm na li ...

H Ni ang phn vn khng bit nn "m ca" hay nn tip tc "ng ca" i vi s ton cu ha kinh t hin nay trn th gii:

- th nht: l v qu lo s bng ma "din bin ha bnh" ang l l kn o i theo Thng Чc, khng bit Hip Чc c thc s e da ng v ch Ƕ v mt chnh tr v quyn lc hay khng ? Liu ng v ch Ƕ c cn sng ܮc hay khng ? cn Ƕc quyn Ƕc ng "cai tr nhn dn" ܮc na hay khng ?

- th hai: l khng bit c tip tc gi nn "kinh t th trܩng theo nh hܧng x hi ch ngha" ܮc na hay khng ? tc l tip tc gng mnh h tr khu vc "ch o" l nhm n em "kinh t quc doanh" Nj tip tc chia quyn lc v bng lc ? (bng lc lc ny ܮc tnh bng " la xanh" ch khng cn l tin H na!)

Trong khi th cc quc gia cp vin v cc t chc quc t v ti chnh ngn hng ang khuyn co, thc p v ch Ǯi cng sn Vit Nam phi c mt thi Ƕ r rng v dt khot ! V theo Ngn Hng Th Gii (World Bank) qua bao nhiu ln hp vi chnh quyn t my nm nay, h ch gp ton cc nh cm quyn h Ha m thi, t Ch Tch nܧc , Th tܧng tr xung ljn hng b trܪng! Ch c ha sung m khng chu c mt hnh Ƕng no gi l "ci t" trong thi gian my nm qua, trong lc tnh trng tham nhng vn trn lan, gung my hnh chnh vn nhiu kh lm ca quyn.... vn tip tc gy phin toi v gn nh ngn cn mi trܩng kinh doanh ca cc doanh gia v gii u t ngoi quc... . H cha mun cng khai ni ln s tht vng v bt mn ca h bng hnh Ƕng trng pht Vit Nam vi vic ct gim vin tr.

Theo tit l mi y ca Ngn Hng Th Gii (7/12) th chnh quyn cng sn Vit Nam ch "s ni" (ni m thi) ljn mt chng trnh hnh Ƕng gm "mt s NJ ngh ci cch trong 3 nm sp ti", m tuyt nhin khng ni r ljn "lc no" h mi chnh thc cng b v ljn thi gian no mi c lnh mang ra thi hnh:

- l nhng "ha hn" v vic k tha hip mu dch vi Hoa K; v hng ro quan thu v mc thu nhp cng mi; v quota xut cng go cho cc cng ty t nhn; v quota hng dt may v.v.. trong lnh vc Mu Dch.

- l nhng "ha hn" trong lnh vc Ti Chnh Ngn Hng: v vic bi b mt vi qui nh bt hp l i vi ngn hng ngoi quc (nh phi ǰi 50% d tr ngoi t ra tin H..); v vic thnh lp c quan mua li cc mn n xu t cc ngn hng quc doanh, p dng ng nguyn tc quc t i vi cc mn n xu; v vic ban hnh lut l khng cho php thnh phn qun tr hay c ng ܮc vay tin; v vic bo m cc ngn hng quc doanh khng ܮc hܪng u i v.v...

- l nhng "ha hn" trong lnh vc Kinh T T Nhn: v mt chnh sch mi cho khu vc kinh t ngoi quc doanh; v s lin doanh gia cc cng ty t nhn m khng c s tham gia ca Nh Nܧc; v vic bi b ch Ƕ hai gi biu v.v...

- l nhng "ha hn" trong lnh vc Kinh T Quc Doanh: v mc gii hn vay tin; v cng tc thanh tra ti chnh v kim sot cht ch ngn sch ca cc cng ty c ln, hin ang thiu n trm trng v.v...

Tt c NJu l "nhng ha hn" nhm p ng cc khuyn co , i hi v thc p ca cc quc gia v cc t chc quc t cp vin. Theo tin Reuters ngy 7/12 th Ngn Hng Th Gii va bt buc phi ph bin mt bn tin loan bo rng hai c ch ti chnh ln quc t l Ngn Hng Th Gii v Qu Tin T Quc T tho lun vi H Ni trong sut ba nm v chng trnh ci t kinh t do chnh cc B Trܪng Vit Nam a ra, th m cho ljn nay H Ni vn "cha chu" ni r khi no h mi chnh thc cng b ni dung chng trnh v khi no h mi bt u thi hnh. H ch "ha" l s d tr thi hnh trong ba nm sp ti... theo thi kha biu ring ca h.

Trong khi ch c ngܩi dn Vit Nam l thnh phn phi gnh chu tt c nhng thit hi trn mi lnh vc vt cht ln tinh thn, nht l v hu qu ca mt tnh trng kinh t tt hu v ngy cng suy i, mt s thit hi khng do hu qu chin tranh gy ra nh cng sn thܩng ru rao Nj chy ti vi lch s, m chnh l do s ngu dt ca bn lnh o ng v Nh Nܧc, khng bit x dng cc ngun vin tr quc t v cc ngun u t ti chnh cng nh k thut tn tin ca ngoi quc, khng bit phi hp vi c tnh sing nng cn c kho tay ca ton dn Vit Nam, khng cn v khng bao gi thit tha g ljn mc Ƕ tht nghip v ǩi sng ca ton dn m ch ngh ljn quyn li ring t v bng lc c nhn t trn tri ri xung ca mt thiu s cn b ng vin tham mt gc t Trung ng ljn a phng x p... cho nn t nܧc v dn tc chng nhng khng th tin ln ܮc theo th gii bn ngoi, m c bܧc li v thi k , tin s .....

 

chuyn KINH T th thm ca t nܧc .....

hay l "mn kch ni" ca Phan vn khi...

l ni dung "bo co' ngy 18/11/99 ca Th Tܧng Phan vn Khi trܧc phin hp cui nm ca Quc Hi cng sn.

Khng ging nh cc ln bo co trܧc (thܩng ܮc gi l "bo co chnh tr"), ln ny Khi mnh ming hn nhng ln trܧc ca chnh ng ta cng nh ca nhng ngܩi tin nhim , tuy nhin theo nhn xt ca gii chnh tr ti H Ni th vn cn cha ܮc trung thc lm v cn qu nhiu ngy bin.

ng cng cha b ܮc thng l c hu ca mt anh "cn b tuyn vn cp huyn", khi ng v phn mt ca bo co, oang oang "v" ln mt s "mt mnh" trn mi lnh vc , Nj cc "c ng biu" thy ܮc n lc ca ng v ca chnh ph do ng ta lnh o! D nhin ng lm sao b ܮc nhng so ng n su "thnh tt" trong u ca bn cn b ng vin cng sn nh : "kh khn ch l tm thi, thun li mi l c bn" hoc " v ang n lc thc hin thng li mi ngh quyt ca ng v ca Quc Hi" hay "ang c chiu hܧng nhch dn, qu sau cao hn qu trܧc " v.v....

Nhng d sao ng cng v ln ܮc mt bc tranh ca hin tnh kinh t nܧc nh, nu khng ni l rch nt th cng coi nh l th thm! Nguyn vn nh sau:

- nhp Ƕ tng trܪng kinh t vo mc thp nht t nm 1990 (sn xut cm chng v sn phm tn kho tng trm trng, khng tiu th ܮc ...ngay c trong nܧc!),

- u t trc tip ca nܧc ngoi tip tc gim mnh; u t ca doanh nghip v ca nhn dn vn trm lng.

- C hi v mi trܩng u t cn qu bp bnh,

- Ngn hng khch: tin gi vo ngn hng gp i mc tng vn cho vay. T l n qu hn vܮt gii hn an ton.

- ch s ga hng tiu dng gim lin tc .... Th trܩng km si Ƕng.

- Tht nghip tng, ngy cng nghim trng thm ln, lm tng t nn x hi v ti phm x hi khp ni. C "din bin phc tp" mt s ni do dn chng bt mn gy ra

- Mi trܩng x hi v sinh thi khng ܮc ci thin, thm ch c nhng mt xu thm.

Phan vn Khi d sao cng c cht t thc th khi ni ln mt vi nguyn nhn m ng ta gi l "lc cn tr pht trin kinh t":

- Hiu qu kinh doanh ca "khu vc ch o" (quc doanh) qu thp v c tip tc gim st nghim trng. Nhiu x nghip thua l ko di trin min; vic c phn ha rt chm gn nh khng c g.

- Ch trng ca ng l thc hin c ch th trܩng c s qun l cht ch ca Nh Nܧc, tr ngi v cn hnh chnh "bao cp", cn nng "tnh Xin - Cho" (ym tr l n hu), cn qu nhiu th tc phin h, qun l qu lng lo nn cn to qu nhiu k h cho bn lm giu phi php, t sinh ra quan liu...ca quyn v tham nhng.

- V hi nhp kinh t vi khu vc v th gii: vn cn xu hܧng bo h v i bo h qu mc, thiu c gng cnh tranh. Sn xut khng n khp vi th trܩng, ch ch trng s lܮng v ch tiu sn xut m khng c kh nng tiu th; d bo khng st vi nhu cu v khng phm cht m gi thnh qu cao khng cnh tranh ܮc trn th trܩng.

Phan vn Khi cng nu thm mt s nguyn nhn:

- Cha gii quyt ܮc cc vܧng mc

- cha lm tt trong vic iu tra v nghin cu

- thiu kin quyt v lng tng trong ci cch hnh chnh vn qu cng knh, khng trong sch v km hiu nng

- t nn quan liu, ca quyn, tham nhng cn qu nng n....

- thiu kim tra, thiu kin quyt trong nhim v gi k cng, nn cha nghim tr cn b vi phm k lut.

C ngܩi ni l ln u tin trong lch s cng sn, ng Khi cng khai nhn nhn" trܧc Quc Hi (d ton l ng biu, b nhn) mt s khuyt im ca chnh ph.

Xt k li th y ch l khuyt im chung chung rt thng thܩng khng c g mi l c, v "nhn dn" ai cng thy bit ht c t lu ri! Bit ri! Kh qu ni mi!!!

Ngܩi dn Vit Nam coi y l mt mn "trnh din" ca cng sn i vi ngܩi ngoi quc cng nh i vi "nhn dn b tr" . Din vin l Th Tܧng Phan vn Khi, ng din mn "t ph" trܧc Quc Hi, ra ci iu Quc Hi c thc quyn ch khng phi l mt phܩng b nhn ca ng (v khng t ph cng b ph thi), tr chi ny ton dn t Nam ch Bc ai cng bit v ai cng c chi qua c ri (nht l cc bn t ci to), khng c khuyt im cng phi c moi ra cho c Nj m bo co t ph, hung chi y l lnh ca ng phi din mt mn "kch ni" Quc Hi.. Tr "dn cnh c bc bp" ny ca cng sn ch c la ܮc my anh nh qu ngoi quc m thi ch lm sao qua mt ܮc ngܩi dn trong nܧc v ngܩi Vit Nam hi ngoi ny ? (d nhin tr mt vi ngܩi c tnh mun lt b nhn hiu "t nn cng sn" ca mnh hay c tnh qun bܧc ܩng "b ca chy ly ngܩi" trong d vng Nj kp thot khi bn tay kht mu ca cng sn sau 75!)

C mt iu ng lu l sau khi nu thc trng kinh t v kh khn gp phi, Phan vn Khi cn cao hng "v" cng thm mt s mc tiu v gii php m ngܩi dn H Ni cho rng c tܪng tܮng ca ng Khi tuy qu phong ph, nhng cn qu ngu dt, khng xng ng l "nh cao tr tu" cht no! V khng c g gi l thc t c.

- No l tc Ƕ tng trܪng kinh t t 5,5% ljn 6% (!) (trong khi cc gii chc thuc quc gia cp vin ch d dt ܧc tnh c 3,3%) .

- No l s ch cn c 1 ngܩi dn i ngho trong s 10 ngܩi (10% = 8 triu)). Ngi Th Tܧng chc chn khng ܧc tnh ܮc s dn ca trn 10 tnh min Thܮng Du Bc Vit v vng Cao Nguyn Trung Phn lun lun phi chu i go 6 thng hng nm! D nhin ng cng khng nm vng ܮc con s my triu dn ca 7 tnh Min Trung ang sng tri ni khng nh sau 2 cn l lt, t Phan Thit ra ljn Bnh Tr Thin ang ch tng nm cm bt nܧc cu tr! Lnh o ng v lnh o Nh Nܧc, Chnh Ph no m trin min nn c bao gi bit ci "i" ci "kht" v ci "lnh" ca "nhn dn bao gi?

- No l s thc hin T Do Kinh Doanh theo php lut (khng bit T Do theo Hin Php 1992 hay theo nh hܧng no? V theo php lut hin hnh ca cng sn hay theo lut rng thi H ch Minh, Trܩng Chinh, v L Dun?).

- No l pht trin kinh t nng thn. Chc chn Ngi Th Tܧng khng chu nh cho rng: theo phc trnh ca c quan Lng Nng LHQ th ngܩi nng dn Vit Nam hin ch cn hܪng ܮc c 16% li tc do chnh mnh lm ra, l ch mi c hn 60 loi su thu chp ln u.... do h phi b rung vܩn i kim sng cc "ch lao Ƕng" khp cc thnh th trong nܧc cng nh mt s nܧc ngoi do Chnh Ph khai thc (Nj thu dch v tin u, v c la tr n xa cho khi cng sn quc t). Nay ng Khi cn i pht trin na khng bit ri y nng thn Vit Nam trong tng lai s cn li ܮc my triu bn c nng cho ng vi tiu chun v ch tiu x hi ch ngha ca gi H? V ch tiu s ngܩi ܮc xut cng lao Ƕng ra nܧc ngoi s tng ln ljn bao nhiu ??)

Tuy nhin Phan vn Khi cng khng qun nhim v cn bn ca din vin l lm ng lnh ca ng, ng "bn ting" ܮc cho Hoa K rng "ng ta s tin ti vic k Hip Чc Thng Mi vi Hoa K v s cn tip tc m phn v vic gia nhp T Chc Mu Dch Th Gii (WTO)". Tht l ni khng bit thn. Ngi Th Tܧng ch ni khc ui m khng dm "bo co" khc u cho Quc Hi. t ra ng cng phi bo co r rng v trung thc nguyn nhn gn nguyn nhn xa no khin ng ta gi ny mi ch tin ti vic k Thng Чc? trong khi Vit Nam v M tho hip v k tt t thng 7 ri? ti sao ng ta tr tr trong vic k Hip Чc ny? V nhng ai ng ra ngn cn khng cho Th Tܧng k ngy 13/9 Tn Ty Lan? C vn ng ta hay c vn v i no? v.v...

 

Thay li kt:

Ngܩi dn cng nhn tin xin nhn nh Ngi Th Tܧng Phan vn Khi l nu sau ny c ai son "bo co" cho ng džc th ng nn nhc h phi nh thm mc "bin php ngn dp ht cc trm kim sot, cc trm thu l ph linh tinh, bt hp php... bt chp lut l .... ca cc cp chnh quyn hay cn b c s a phng ty tin "nn ra" thm qu nhiu loi bin php hnh chnh gi l Nj bo v doanh nghip v sn phm a phng ....

Nn nh l nhng loi "sng to" x hi ch ngha gy qu nhiu kh khn phin phc cho ǩi sng hng ngy ca ton dn v lm cn tr sinh hot ngh nghip ca gn 80 triu ng bo, trin min trong hn na th k 20 ny. Nhng mi ch l mt trong nhng nguyn nhn nh ca ci m cng sn cc ng gi l "din bin phc tp" v "xo trn trt t x hi" khp mi ni. Nguyn nhn tht s chnh yu cn bn phi ni l do s thng tr h khc ca ch Ƕ st mu chuyn chnh v sn Ƕc quyn Ƕc ng ca cng sn Vit Nam t ngy H ch Minh v b l cng sn xut hin cho ti by gi.

Nhn dn "nn th qua sng" qu lu nn chu ht ni ri, cho nn ngy no cn c ch Ƕc ti kht mu trn c ca dn tc Vit Nam, ngy no thc s cha c ܮc T Do, Dn Ch v Nhn Quyn ti thiu cho ngܩi dn, th ngy vn cn "din bin phc tp", vn cn c "xo trn trt t x hi" khp mi ni, v " u cn c p bc l cn c tranh u ginh t do", l chn l v chn l ngn ǩi khng bao gi thay ǰi! : Mt cu u mi cht lܫi m chnh ming bn cng sn cc ng thܩng ru rao t trn na th k nay ri !!!!!.

 

Thng cui cng ca th k 20

Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1