"Chuyn di" x hi ch ngha (VIII)

Trܩng Sn dhn

 

i hi ng kha 8

170 i biu t khp ni li s phi v H Ni hp. y l hi ngh Trung ng kha 8 d tr s hp trong vng 10 ngy t 4/11 ljn 12/11.

Xin nhc li l vo u thng 8, ngay sau khi pho on H Ni va k tt vo bn Thng Чc vi Hoa K hm cui thng 7/99, 170 i biu khp nܧc cng v hp hi ngh Trung ng k 7 ti H Ni gi l Nj bn tho k hoch ci t ng v k hoch ci cch h thng cai tr ca ng.

Trܧc khi khai mc phin hp, ng o duy Qut (Ph Ban T Tܪng Vn Ha Trung ng)v sau l ch thn L kh Phiu hp bo long trng khng nh vi ngoi giao on v bo ch ngoi quc l ""ng cng sn Vit Nam l ng duy nht cai tr ton ci Vit Nam, quyt khng chp nhn mt ng no khc hoc mt h thng cm quyn a ng":- "Chng ti khng mun mt h thng cm quyn a ng bi v chng ti khng mun c nhng ng i lp, v ton dn Vit Nam la chn ng cng sn l ng cai tr duy nht" (nguyn vn).(khng bit cng sn c dm tr li cho th gii v quc dn ng bo "l ton dn la chn ng cng sn cai tr mnh hi no? Bng cch no?phiu bu hay trng cu dn ? nht l "nhn dn Min Nam t sau 30/4/75" ????). D nhin H Ni khng bao gi chp nhn cho k gi bo ch ngoi quc vo tham d phin hp d l trong gi khai mc, v ln u tin trong lch s ng H Ni bn v "ci t ng v ci cch cai tr" Tht ra ni l ni vy ch sau phin hp c thy ܮc mt ci t no lin quan ljn c cu ng hay c cu Nh Nܧc u?

By gi H Ni li hp Trung ng ng na, Cng li 170 ng i biu kia v hp na Chng trnh ngh s ܮc cng khai ng trn bo Nhn Dn l: bn "k hoch kinh t x hi cho nm 2000" tc l k hoch a kinh t quc gia hi nhp vo kinh t th gii v Thng Чc Vit M.

Nhng ngy 11/11 mt ngun tin ngoi giao cho bit l lnh o ng quyt nh khng bn v nhng vn NJ ny v hi ngh 'nht tr" ngay t u : "xp li, khng bn g ljn c k hoch Kinh T hi nhp vo kinh t th gii, ln thng ܧc Vit M". Theo L kh Phiu th hi ngh ch bn v nhng kh khn kinh t, v bin php "xuyn ph" Nj chn ng tut dc ca nn kinh t Vit Nam.

Vy hi ngh bn v vn NJ g trong k hp va qua ?

Bo ch cng nh truyn thanh truyn hnh NJu nht lot tܩng thut bi pht biu ca L kh Phiu, v mt bn thng bo ngy 11/11ca hi ngh (d nhin khng c nhng quyt nh quan trng thuc b mt quc qia !). Theo hi ngh bn v 3 ni dung:

1 - kim im k hoch 1999, quyt nh mc tiu, nhim v, phng hܧng v gii php cho k hoch nm 2000.

2 - chun b ngh trnh cho i Hi ng ln th 9,

3 - Xem xt kt qu v y mnh Ph v T Ph.

Bng mt li hnh vn bao qut chung chung c hu ca cng sn, mc (1) ca thng bo c mt ni dung l t m nh sau, ai mun hiu sao th hiu: (nguyn vn)

" cha gii quyt ܮc ng b v c hiu qu nhng vn NJ mu cht v iu chnh c cu kinh t v nu cao hiu qu kinh t, n nh mi trܩng u t;

- Doanh nghip trong nܧc bin chuyn chm; B my qun l, iu hnh cn cng knh, trng lp; Cn nhiu biu hin tiu cc v tr tr, t tham nhng cha ܮc y li;

- Tng trܪng kinh t thp, sc pht trin, cnh tranh v hiu qu kinh t thp, u t cn c hn ch v khng hp l;

- Cc lnh vc gio dc, vn ha x hi cn nhiu bc xc gay gt.... "

Tht ra nhn dn ang mi lo "nn th qua sng" u c th gi ri rnh u m džc bi pht biu v thng bo ny, m nu c rnh cng khng ai thm quan tm ljn lm g cc chuyn hp hnh hay ngh quyt ca cng sn! Dn H Ni ni hn l cn d hn phܩng cho hng bt !

C mt iu l d thng bo "c " khng c mt dng no ni ljn Hip Чc Mu Dch, nhng "c " khng c ngha l hi ngh ln ny khng c tho lun v Hip Чc ny, v c l c tho lun rt k cng nn! Ai bit ܮc ? "C " ra ci iu cho M thy l Vit Nam khng tha thit g lm ljn Hip Чc, ljn nhng li ch m Hip Чc s mang li cho Vit Nam v.v... S "c " ny gii "tho ngh" coi nh cu " em ch... em khng chu u.." ca cc c gi bun hng khng hn khng km! V sau khi hi ngh kt thc trong phn hp bo, o duy Qut c bn ting vi Hoa K rng Vit Nam mong mun ܮc tho lun li mt vi iu trong Hip Чc Mu Dch.

 

Hip Чc Thng Mi song phng Vit M

Nh ni trn, trong bui hp bo, o duy Qut bn ting vi M rng "cn c mt s iu cn phi tho lun li vi chnh Ph Hoa K. V cc c quan Nh Nܧc s nghin cu ri s trnh ln cc NJ ngh gii quyt nhng iu bt ng"

Nh vy l ng ang "bn ci" cho Nh Nܧc, giao cho Nh Nܧc "ngm cu" Tha Чc m phi on Vit Nam ܮc Lnh o ng gt u cho php tha hip v k tt vi M hi cui thng 7 sau hn 3 nm thng thuyt. ng thi lnh o ng cng chy ti lt lng khng chu k vo bn vn ngy 13/9 va qua ti Tn Ty Lan. iu ny cho thy vic k kt Thng ܭc s cn tr hon di di, v H Ni cn phi ch Nh Nܧc c kt cc NJ ngh ca cc c quan trc thuc Nj trnh ln lnh o ng cu xt.. ch l mt l do ni. Chng ti xin tm phn tch thm mt vi kha cnh tuy H Ni khng ni ra nhng gii tho tin ai cng bit:

 

(1) Th nht l H Ni khng sao dm ni l v ang b p lc ca Trung Quc v i!, ngܩi anh c ny khng mun thy H Ni c iu kin vo T Chc Mu Dch Quc T (WTO) trܧc Bc Kinh, (v Bc Kinh cn phi thng thuyt vi Hoa K vo cui thng 11 ny ti Seattle). Vit Nam thn phn g m ܮc i trܧc Trung Quc mt bܧc trong khi Hoa K v Trung Quc cha k xong Hip Чc Thng Mi song phng?, cho nn chc chn H Ni ܮc lnh ca "anh C" phi tm mi cch Nj tr hon, ch kt qu thng tho sp ti gia Bc Kinh v Hoa thnh n ri mi bit ܮc nn k hay khng nn k, v k lc no . Ni cch khc l H Ni phi ch Bc Kinh "bt n xanh" ri mi dm k vo Hip Чc Mu Dch ca mnh. Cuc thng thuyt mu dch song phng gia Hoa thnh n v Bc Kinh c nh hܪng trc tip ljn hip ܧc mu dch gia Hoa K v Vit Nam. Theo mt bi phn tch ca tun bo thng mi Business Week s pht hnh gn y, cc kinh t gia v vin chc ngoi giao quc t cho bit H Ni khng dm gy xch mch vi anh c Bc Kinh (ng hn l khng dm tri lnh!) v Bc Kinh mun ܮc gia nhp T Chc Mu Dch Th Gii trܧc khi Vit Nam k hip ܧc mu dch song phng vi Hoa K.

Tin mi nht ngy 16/11/99 cho bit l Trung Quc v Hoa K va k xong Hip Чc Mu Dch song phng. B Barsherfsky (i din WTO) cng ng Sperling (c vn kinh t M) v ng Thch qung Sinh (i din Trung Quc) s gp nhau ti Seattle vo cui thng 11 ny, Nj thng tho vic Bc Kinh ܮc vo T Chc Mu Dch Th Gii (WTO). Hy vng vi nhng s kin ny Bc Kinh s "bt n xanh" cho H Ni tin nhanh ti vic k kt Thng Чc Vit M.

Tuy nhin hnh nh Hip Чc M-Hoa va k xong li to thm p lc nng n cho H Ni trong vic k Thng Чc cho Vit Nam . Chng ta hy ch xem.

 

(2) Hi Ngh ln ny lng tng th thm khng li thot v b kt trong nguyn tc "nht tr" ca chnh ng cng sn, tc l nguyn tc "ng thun" (nu c mt i biu no cn cha ng th khng tin hnh ܮc g c). Mt ngun tin ǥc bit t gii ngoi giao H Ni cho bit l nhn vt "khng nht tr", gy cn tr hip ܧc mu dch chnh l cu Tng b th Mܩi (c L c Anh h tr), d l c vn nhng Mܩi vn cn c uy th ln trong B Chnh Tr. Ch vi kin chng i ca Mܩi cng qu Nj Ban Thܩng V Chnh Tr B (5 ngܩi) v 19 ngܩi trong Chnh Tr B khng dm bn ti Hip Чc Mu Dch. Do vy, theo Nguyn mnh Cm, phi a vn NJ ra hi ngh 170 y vin Nj mong tm "ng thun". Kt qu hi ngh vn phi gt b mc Thng Чc trong ngh trnh ܮc cng b trܧc ngy i hi!

 

(3) Nhng d Trung ng ng b vi 170 ng b y vin c em ra bn cng khng chc g 10 ngy s thi gian Nj cp bch tm ܮc phng n gii quyt tr ngi trong vic k kt Hip Чc Mu Dch Vit M. Hung chi hu ht NJu phn i (nht l cc i cng ty quc doanh do qun Ƕi qun l v cc B khc nh B Bu Chnh Vin Thng v.v..). V nu k vo Hip Чc ny th s c khng bit bao nhiu tai to mt ln (hng m khng chuyn, dt nt, hoc ang ngi mt n bt vng...) s mt gh, mt ht bng lc, khng cn mt cht quyn lc hay quyn li no Nj tip tc v vt.... cha ni ti ngay trong B Chnh Tr cng ang c ngܩi vn nm np lo s tc dng "din bin ha bnh" ca Hip Чc, mt nguy c dn ljn s tn vong ca ng v ch Ƕ, ljn chc v, tnh mng v ti sn ca h v gia nh h !

 

Ph v t ph

Tr li vn NJ "Ph v T Ph" m L kh Phiu NJ ra nh l mt "cng tc cp bch nhm chnh ng", cho ljn hm nay tr h ny ang lng l chm mt trong qun lng.... th ng mt ci mt bn tuyn b ܮc a ra sau hi ngh kha 8 cho bit Ng xun Lc (ng kim Ph Th Tܧng), v Cao s Kim (cu Thng c Ngn Hng Trung ng Nh Nܧc, hin l Ph Ch Nhim Ban Kinh T Trung ng ng)) b ng chnh thc "cnh co" (!), ng cng yu cu Quc Hi sa thi Ng xun Lc. ng thi trong mt cuc hp bo, o duy Qut ni thm l ng Phm vn Dinh (cu cc trܪng Cc Hi Quan) s b trng pht v trch nhim nhng vn NJ xy ra trong thi gian ti chc.

"Cnh Co" thܩng ܮc coi l mt bin php k lut nghim trng trong ni b ng cng sn, tuy nhin cho ljn nay vn cha r ba nhn vt trn c ng no b truy t v ti hnh s no hay khng? B cnh co sung ? sa thi khi ng? hay cn b bin php trng tr no khc theo lut php ca Nh Nܧc ? Thng co ca Trung ng ng khng thy ni 3 ngܩi lm nhng g sai tri, nhng mt s cn b cao cp cho bit l "h b dnh lu ljn nhiu v n ln v t php".

- Ng xun Lc , mt trong 5 Ph Th tܧng, ǥc trch v cng nghip v xy dng, b sa thi v ti qun l ti t! Ng Xun Lc b t co l c dnh lu ljn v u c a c H Ni, ǥc bit l v n Thy Cung Thng Long. Ngoi ra Lc cn dnh vo nhiu v tham nhng v cc d n xy ct H Ni, lm n bt hp php Nj nhng lm ca cng. (Nhng theo tit l ca ngܩi dn H Ni, Lc ch l mt con mng, lm d t thn chu thay cho "cc anh ln" trong s c Phm th Duyt v mt vi y vin trong Ban Thܩng V B Chnh Tr.)

- Cao s Kim b cnh co v nhng tht thot trong ngnh Ngn Hng, ܮc pht hin trong thi k gia thp nin 90, vi qu nhiu n xu (kh i hoc khng tr ܮc ) lin quan ti nhiu ngn hng, v chnh sch cho vay lng lo. D b cnh co, Kim vn cn l Ph Ch Nhim Ban Kinh T Trung ng ng.

- Ngoi ra vn cha r c thm cn b cao cp no khc b phong tro ph v t ph ch ch danh hay khng.

Ngܩi dn thܩng v cc nh u t vn nhn tr h ph v t ph bng cp mt ma mai, Vic "cnh co" hay "sa thi" ܮc ng a ra cng ch l mt bin php k lut ni b chng ǥng ng v nhng tn b a ra cng ch l mt loi d t thn khng hn khng km, nhm xoa du ni bt mn ca dn chng. Nhng sa thi hay cnh co cng ch lm cng thng thm s chia r ni b ng m thi, chia r gia bn cp tin v bo th, gia "hng" v "chuyn", gia Nam v Bc, mt s rn nt khng hn gn ni gia thc h v quyn lc, quyn li bng lc....

 

L lt v cu tr Min trung

Cn bo lt cc tnh Min Trung nm nay d cha ljn nm Thn m xem ra qu khng khip trong th k 20 ny. Tnh ljn ngy 15/11 thit hi tht kinh hong: gn 1000 ngܩi cht, (t Qung Bnh ljn Bnh nh gn 592 ngܩi , Hu Tha Thin gn 360 ngܩi ) cn hn 100 ngܩi mt tch, 18 b thng .(bo Thanh Nin17/11) Thit hi vt cht : 604.210 nh b cun tri, 5723 lp hc, 1746 bnh x h sp, gn 65.000 mu rung la ngp ng, 115 cu cng sp tri v.v... Li c mt s hin tܮng thy vn khc thܩng xut hin sau cn l ti Tha Thin:

- c thm 2 ca bin mi ti Ph Vang v Ph Lc rng t 500 m ljn 600 m ( cun sch hn 100 h v ton b nh ca);

- ph Tam Giang b nܧc l ph v, to ra 5 ca bin mi x Vnh Hin (Ph Lc) chia ct v c lp nhiu vng dn c ven bin. HienHien (Ph

Khng ni ljn s cu gip tn tnh v nhanh chng ca mt s quc gia trn th gii, ngܩi Vit Nam chng ta, trong nܧc cng nh hi ngoi, khng phn bit thnh phn x hi, tn gio, on th, hip hi, nh bo, ca s, sinh vin ..v.v.. cc ni NJu nht lot khng ai bo ai ǰ x t chc, ku gi quyn gp tin v phm vt a v Min Trung cu tr ng bo trong tinh thn "L lnh m l rch" khn cp v hu hiu tht ng khen v rt cm Ƕng.

Nhng dn chng rt phn n v cc cn b, chc quyn ca Nh Nܧc CSVN bt chp s thng kh i lnh ca hng triu ng bo, vn gy kh khn v tip tc tm cch gy kh khn cho nhng ngܩi i cu tr, mun ginh Ƕc quyn phn phi phm vt cu tr t nhiu ni ǰ v Nj tham , n xn . Trong lc t khp cc no ܩng, ngܩi dn tm mi phng tin ra sc a lng thc (go, m kh v.v..) v cc thn xm cng nhanh cng tt, Nj cu hng triu ng bo ang vt ln vi l lt trong i lnh .... th mt s cn b cng vin chc huyn x v lng tm, hoc th v trch nhim, hoc tm cch ngn chn, tr hon vic cu tr ljn tn tay ng bo Nj th li cho mnh, khng cn bit l mng sng ng bo nh ch mnh treo chung, ang vt ln vi l lt tng pht tng giy v ch t gi m ljn nm cm bt nܧc, chn mn thuc men trong i lnh!

Chng ti tht ht sc hnh din v thi Ƕ v hnh Ƕng ca ngܩi Vit Nam chng ta trong nܧc cng nh ca cng ng ngܩi Vit, d ang sng ly hng t nn cng sn khp ni trn th gii, vn cn gi ܮc thin tnh, vn giu tnh thng ng bo dn tc, ܮc th hin r nt qua cng tc n lc quyn gp nhanh chng, cu tr khn cp v kp thi cho ng bo cc tnh Min Trung va qua.

Cng qua chng ta mi thy ܮc r rng thi Ƕ phi dn tc, hnh Ƕng v lng tm, bnh thn, th , v trch nhim ca cc cp trong ch Ƕ x hi ch ngha , t cp lnh o ng v Nh Nܧc tr xung ljn x p thn xm....nhng ngܩi l ra phi c tinh thn trch nhim, bit qu mng sng ca tng ngܩi dn.... v trong tay h c y quyn lc, y phng tin, y nhn, vt, lc ....m khng c ܮc mt cht tnh thng dn tc, ni chi l thin tnh, nn chnh quyn a phng t tnh, ljn huyn, x p khng c ܮc mt lnh lc no Nj tn tnh cu tr hoc st sng gip Ǫ nhng ngܩi i cu tr em ܮc qu ljn tn tay cho tng ngܩi dn, m c ngi yn khng cht Ƕng lng, Nj cho cc cp ty tin tham cܧp bc trng trn c k hoch, c h thng, t nm cm bt go chn mn thuc men ca ng bo i lnh! Tht khng cn g v nhn o bng ! Mt con nga au c tu khng n c, hung chi l c triu ng bo ang sng d cht d v l lt! Chng l h mong c thin tai l lt Nj c c hi kim chc v lm giu?

L kh Phiu, o duy Qut v lnh o ng hy tm džc cc bi tܩng thut trong mt s bo Lao ng thng 10 v 11, hy trc tip hi cc phng vin ca Tng Lin on Lao ng th s bit r thi Ƕ v hnh Ƕng y np sng vn ha mi ca cn b cc cp trong chnh quyn x hi ch ngha nh th no? V Nj bit r thm l c triu ng bo Min Trung khng nhng l nn nhn ca l lt m cn l nn nhn ca c mt gung my tham v nhn o ca ch Ƕ, lc no cng lm le mun cܧp c hng cu tr trn tay ng bo i rt ang cn nm cm bt nܧc Nj cu ly mng sng ca mnh. Cha vi ni ti ngn khon cu tr t mt s quc gia trn th gii, khng bit nn nhn l lt s hܪng ܮc g ? hay li ܮc cho vo ti khng y x hi ch ngha ? cho ng vi cu "Dn cht mc by, tin thy b ti " !!!

 

Washington thng 11 nm 1999

Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1