"CHUYN DI" X HI CH NGHA ... (5)

Trܩng Sn DHN

 

Trong " Chuyn di" k 5 ny chng ti xin lt trn ch trng ca cng sn nhm cܧp ot ti sn ca nhng ngܩi Vit t hi ngoi v u t hay kinh doanh ti qu nh.

T cui thp nin 80, sau khi Nguyn vn Linh tuyn b "ǰi mi" Kinh T, cng sn c ch trng ve vn cng ng ngܩi Vit hi ngoi chng ta, ban hnh "Lut Khuyn Khch u T Trong Nܧc" Nj khuyn d kiu bo v kinh doanh v u t qu nh. Mܩi ku gi: " Vit Nam hoan nghnh v cm kch (!) nhng ng gp bt k hnh thc no ca "kiu bo" vo s pht trin kinh t..." sau khi gi chng ta l "kiu bo", thay v gi l "bn phn quc", " bn phn Ƕng, cn phi ܮc tng kh ra khi t nܧc", ng thi tng bc chng ta l "khc rut xa ngn dm", l "thnh phn khng th tch ri ra khi dn tc Vit Nam", ch v cng sn thy r tim lc giu mnh ca trn 2 triu ngܩi Vit t nn chng ta trn khp th gii. y tht s ch l ch trng tm thi trn mt ni ca cng sn, nhm gip sn pht v trang tr khng cng b mt xc x ca ci x hi x hi ch ngha gim h, nhm thu ht u t v kinh doanh ca t bn ngoi quc m thi! Trong thm tm cng sn vn gi nguyn bn cht c hu: Trn Lt Nj ri Tiu Dit giai cp t sn.

Lc cn sanh tin, gio s Nguyn ngc Huy tng dn d anh em qua mt vi ln phng vn ca bo ch rng "khi cng sn vܮt qua ܮc kh khn ca h ri th h s tr mt ngay, v bng mi cch h s loi tr khng thng tic nhng ngܩi no tng gip ǫ h, k c tiu dit ht khng gm tay nu cn." Lch s Vit Nam ca hu bn th k 20 vn cn , cng sn tiu dit thng tay cc ng phi quc gia tng cng tc vi h vo thi im kh khn ban u Nj chng Php, trong Mt Trn Vit Minh v sau trong Lin Vit (thp nin 40), cng nh loi b khng cht tic thng c lc lܮng Mt Trn Gii Phng Min Nam, t tܧng Trn vn Tr, ng vn Cng tr xung, v mt nhm nhn s Min Nam t xng l lc lܮmg th ba, nhng ngܩi tng gip h rt ǡc lc v mt chnh tr, qua cc chin dch phn chin, i ha bnh.. chng i v.v..nh b Ng b Thnh, ng Ng cng c, L chnh Trung, Dng vn Ba, L qu Chung v.v...

Cng t bn cht lt lng v n m mt s anh ch em ngܩi Vit chng ta t hi ngoi mang tin v kinh doanh thܩng b cܧp ot ht ti sn, vn ling, c khi c mng sng na! Chng ti s ln lܮt vch trn nhng hnh Ƕng cܧp bc trng trn v ti tnh ca nhng con ngܩi cng sn ham tin kht mu ny Nj gip cng ng ngܩi Vit chng ta thy r ܮc bn cht gian manh ca bn mafia cng sn Vit Nam.

Vi ܩng li ǰi mi kinh t theo nh hܧng x hi ch ngha, cng sn khng bao gi chp nhn cho nhng ngܩi ngoi ng ܮc t do kinh doanh, ti k nht l t do cnh tranh vi h thng quc doanh lc no cng l h thng ch o ca ch Ƕ. Tuy trong giai on ny cng sn cn c vi b mt ca "kiu bo" Nj trang tr cho ngܩi ngoi quc yn lng m u t kinh doanh, nhng cng khng ai cn ni lng tham khng y ca con ngܩi x hi ch ngha, cho nn chng ta thnh thong vn cn nghe c mt vi anh ch em ngܩi Vit hi ngoi chng ta b cng sn khp vo cc ti vi phm lut php ca Nh Nܧc t thiu thu, trn thu, ljn hi l cn b cng vin chc chnh quyn hoc 1001 th m khc m bn cng sn chp ln u "kiu bo" chng ta Nj thu hng triu dollar tin pht, hay tch thu c vn ling v c s lm n ca h, Nj t y hoc trc xut h ra khi nܧc. Ngܩi ta cng ang bn tn qu nhiu v ci cht Ƕt ngt ca ng Trn kim Khit, mt ngܩi c quc tch Hoa K ang rt khe mnh, i din cho hng Dupont ca M ti Vit Nam, v ca ng Ch qun Anh, cht ngay ti phng ng ca ng ang , trong lc ng ang vn Ƕng k hp ng cho mt d n u t ti Saigon. C 2 ngܩi NJu l ngܩi Vit hi ngoi v NJu c lin quan ljn vn NJ u t v kinh doanh Vit Nam.

"Kiu bo vn l th ch, nguy him!"

Dollar th bao nhiu cng sn cng ham thch, cng khng .. nhng ng v Nh Nܧc vn rt s "kiu bo", v lc no cng sn cng quan nim l ngܩi Vit hi ngoi v dollar lun i km vi "Din Bin Ha Bnh" , mt trong bn nguy c m ng phi thܩng xuyn tch cc lo i ph. Phan vn Khi c ln ni l "Vit Kiu nܧc ngoi c sc v ng gp kin thc khoa hc k thut v kinh t cho nܧc nh, nhng Nh Nܧc lc no cng e ngi khi Vit Kiu v hu ht l phn Ƕng, khng ngng chng cng, nu h lm lan rng cng tc tuyn truyn chng cng th s gy bt n cho quc gia" (lc no cng c mt l do: an ninh quc gia)

T nm 1996, k gi Adam Schwarz, l ngܩi rt am tܩng v tnh hnh Vit Nam vit trong t Kinh T Vin ng ngy 17/10 mt bi ta NJ l "You Cannot Go Home Again" (tm dch l Qu V Khng Cn C Th V Nh ܮc Na u!". Trong tiu NJ " Vit Kiu face tough going in their native land" (tm dch l Vit Kiu gp kh khn trn qu hng mnh), k gi ny nhn nh l cng sn lc no cng c v cm tc v s ngܩi Vit hi ngoi. S v nhng hnh Ƕng chng cng ca h, v cm tc l v cng sn ǥt hy vng vo cng ng ngܩi Vit hi ngoi qu cao v khng thc t: mc du "kiu bo" ta c nhiu li im hn ngoi kiu v ngn ng, vn ha v.v... nhng rt t ngܩi v Vit Nam u t hay kinh doanh, V nu c th du t qu t. ng Adam nu cu hi coi nh y l mt b n: Phi chng h s, v nhng s ni dy ? nn h khng mun cu kt vi cng sn bng cch ny? Nhng d c am tܩng tnh hnh kinh t Vit Nam v d ng cha bao gi thy ܮc mu m toan tnh y gian manh ca cng sn i vi s vn u t hay kinh doanh ca ngܩi Vit t hi ngoi v, nhng ng cng on ܮc phn no v tng lai v s phn ca h qua bi vit ni trn: Khng tr v nܧc ܮc u!!! (K gi ny khng ܮc ti cp chiu khn Vit Nam , tc l b trc xut)

 

Lm n Vit Nam rt nguy him !

Theo k gi Sn H (VNN) th "lm n Vit Nam rt nguy him". Cha vi ni ljn "kiu bo" ta, ngay ngܩi ngoi quc v cc cng ty ca h cng nm mi cay ǡng vi nh cm quyn cng sn Vit Nam ri. Nhiu cng ty ch ch ly ܮc n l rt lui, nhiu cng ty ang sa ly, nhiu cng ty cn phi c gng v nhng ha hn ܩng mt ca chnh ph hoc nhng bng khen ca ng v Nh Nܧc ban cp.

Theo bnh bt Keenan ca t tun san Kinh T Vin ng th "cho d c ܮc bao nhiu l th hay bng khen ca nh cm quyn Vit Nam, th cc cng ty ngoi quc v cc ngoi kiu ang u t ti Vit Nam vn ngy m nm np lo s khng bit gi no Nh Nܧc cng sn s g ca i thanh tra v 1001 l do vi phm lut php Vit Nam , nht l v an ninh quc gia!"

in hnh l trܩng hp ca cng ty American Rice ca M, mt cng ty lin doanh vi cng ty Vinafood ca Vit Nam, chuyn sn xut go, nm ngay ven sng Cu Long, ti thnh ph Cn Th.

Mt ngy no trong thng 3, cng ty lin doanh ny b g ca. Hai thng sau , thanh tra tr li vi bo co dy 18 trang giy, cho bit cng ty ny c mt s vi phm lut php Vit Nam, trong c 2 vi phm ng k :

1) - mua la trc tip t nng dn, khng qua cng ty quc doanh Nj "trn thu"

2) - m hai ba trng mc trong ngn hng!

Nh Nܧc ra lnh cho cng ty np 1 triu 200 ngn dollar tin pht, v ng ca cng ty lin doanh ny.

iu hi l l ch c pha M l b kt ti, trong khi pha i tc Vit Nam th khng nghe ni ti.

Nhng ti trng nu ra rt m h, ai mun hiu sao th hiu, min l bit c vi phm lut php ca Nh Nܧc l ri, khng cn bit iu no khong no trong lut php nm no (co dn tng thi gian, tng a phng).

y l do tuy thm kn nhng rt r rng l cng sn khng mun cng ty ngoi quc ny (nht l ca Hoa K) lm n ngay ng bng sng Cu Long, ngay va la ca Vit Nam, s c mt s toan tnh no nhm mc ch chnh tr! tc l xm phm an ninh ca ng v ch Ƕ. Hn na, vic cng ty mua la thng t ngܩi nng dn tuy rt c li cho c nng dn ln cng ty nhng chnh quyn khng mun mt quyn kim sot nng dn v cng khng thch thy cc cng ty quc doanh ca h mt c Ƕc quyn mua bn la ngay va la ca c nܧc.

Theo k gi Sn H th "s kin ca cng ty American Rice cho thy rng nhng tn cܧp cn Ƕi lt chnh quyn bt k lut l nhng li tuyn b "ǰi mi", theo kinh t th trܩng ! y l mt bi hc chua cay v in hnh nht cho nhng nh u t v kinh doanh ngy th ca th gii mun lm n Vit Nam m cha hiu th no l cng sn !"

 

Kiu bo quc gia no cng b a vo trng!

Cng sn c 1001 th m v 1001 cch Nj chp ln u bt c kiu bo no ca bt c quc gia no trn th gii bt c lc no m h mun tch thu vn ling v c s kinh doanh ca nhng ngܩi ny. Ni mt cch khc, ngܩi Vit t nn t hi ngoi cng mang nhiu dollar v Vit Nam Nj u t hay kinh doanh th cng l con mi bo b ca tp on mafia cng sn. Nht nh l khng th chy thot h ܮc, sm hay mun m thi! Ln lܮt chng ti xin nu ln mt vi trܩng hp in hnh Nj chng minh:

 

1)- kiu bo u Chu:

ng ng v Chnh, (c ngܩi cho l chu ca Trܩng Chinh ng xun Khu), c quc tch B (Belgium), l thnh vin ca mt phi on Kinh T B Quc do Hong T Philippe hung dn, chnh thc ljn Vit Nam nm 1994. Chnh ph Vit Nam v mun khuyn khch s u t ca ngoi quc nn tip rܧc rt trng th phi on ny, ng thi ha s dnh mi d di trong vic u t v kinh doanh Vit Nam .

ng ng v Chnh thnh lp cng ty Eurovina ti Saigon v 2 nm sau ng l qun l cho cng ty xut nhp cng "Bnh Chu" ti Vng Tu.

Thng 10 nm 1996, cng an ljn khm xt phng ca ng ng V Chnh. (D nhin l khng c n lnh ca Ta n v khng c mt l do no ܮc vin dn ra c) Khm xt xong cng an tch thu giy thng hnh (passport) ca ng Chnh.

Bn ngy sau, ng Chnh ܮc mi ln n cng an "lm vic" (tc l thm vn v iu tra), v b kt 2 ti :

- mt l ng la vi ng ch cng ty "Bnh Chu" tuyn truyn chng ch Ƕ, c cng nhn ng ra t co 2 ngܩi (t co v vu co gn nh ng ngha trong ch Ƕ cng sn)

- hai l "hnh ngh bt hp php" v ng Chnh ch c chiu khn "du lch".

* iu l lng l ng Bnh Chu, sau khi chi mt s tin ln (dollar) by gi li b truy t v ti hi l, t lt nhn vin Nh Nܧc !

* ng Chnh lc by gi ch c mt ngh trong u, l V Nܧc,"b ca chy ly ngܩi" mt ht tin khng sao min l ng mt mng l ܮc ri, nn cng an i bao nhiu tin pht ng cng chu ht. Sau ng phi i hc mt kha v ch ngha Mc Lnine trܧc khi ܮc trao tr li giy thng hnh v b ui v Php. ng Bailly, lut s ca ng Chnh ni rng nhng ngܩi ngoi quc u t Vit Nam ܮc xem nh "ng heo", cc vin chc Nh Nܧc Ǯi cho ng heo y ri th p b Nj chia nhau m ht ti a! Khng cn bit g ljn s phn ca ngܩi u t hay thnh qu ca vic u t i vi nn kinh t trong nܧc !

S tht l ng ng v Chnh c bng c nhn v Qun Tr X Nghip nn ܮc mt cng ty ln ca "vit kiu" bn Php phi ng v Vit Nam Nj ci t li ban Qun Tr iu Hnh ca cng ty nhm trnh khng b l l nhiu na. R rng l ng ng v Chnh ng vo h thng bn rt ca Ban Qun Tr iu Hnh! ng ngay vo quyn li ca mt s ngܩi c quyn c th trong gung my tham nhng ca ng v Nh Nܧc.

ng ng v Chnh khng phi l ngܩi duy nht lm vo trܩng hp ny. Mt ngܩi c quc tch B khc tng b qun thc 7 thng, sau cn phi np pht ljn 12 triu tin B mi ܮc trc xut v nܧc!

Tܪng cng phi nn lt li vi trang s, nhc li l ngay sau 30/4/75, mt s "vit kiu yu nܧc" ܮc c Php v chnh th tܧng Phm vn ng (nhn dp cng du qua Php) khuyn khch v nܧc lm n :

- Mt s thc tm yu nܧc v yu x hi ch ngha mun gip Vit Nam c ܮc mt s mt hng tht cn thit cho ǩi sng hng ngy ca ngܩi dn vn rt thiu thn lc by gi (v Vit Nam cha giao thng ܮc vi nܧc no c) nn h t b vn ng ra thc hin cho Vit Nam mt loi dch v rt l kh khn phc tp, tc l lm trung gian trao ǰi hng ha (cng thc hng ǰi hng) gia Vit Nam v Php. Ch qua mt thng hot Ƕng , h thy ܮc b mt tht ca ci gi l x hi ch nghaVit Nam, nn t Ƕng rt lui m, chu mt mt s vn khng qu 100.000 quan Php!

- Mt s cng k ngh gia khc t b vn u t tiu cng ngh, ni bc nht l xܪng lc du "mini" ngay Long Thnh (B Ra). Nhng ch qua mt nm hot Ƕng, cng sn lit dch v ny vo loi qu lc hu, qu nh v khng cn thit na. Do vai tr ca nhm ny coi nh b lu m, chm trong qun lng, nht l sau khi i Loan, i Hn, Hong Kong v mt vi quc gia ng Nam nhy vo lm n Vit Nam (d l ch mun n xi), vn ling nhiu hn, cng ty s hn, lt tay cng nhiu v sp hn... do cng sn c thi Ƕ qu l liu l khng cn cn ljn h na, i khi cn cho cng an h da v lm kh d iu (ng ch trng vt chanh b v) nn khi thy ܮc bn cht ca con ngܩi cng sn ri th nhm "vit kiu yu nܧc" ny t Ƕng rt lui khng kn khng trng, v Php v im hi lng ting lun ti by gi! (Ch tic l Nguyn gia King v nhm Thng Lun cha rt ܮc kinh nghim sng nh my anh "yu nܧc v yu x hi ch ngha" ny)

- Gn y nht, ngy 5 thng 5 nm 1999, mt kiu bo c quc tch Ha Lan (Nederland), ng Trnh vnh Bnh, ܮc Ta Phc Thm Si Gn gim n pht xung cn 11 nm t v cc ti "a hi l" v "vi phm cc qui nh v qun l bo v t ai". Trܧc vo ngy 11/12/98, ng b Ta n a phng B Ra x pht 13 nm t v cc ti trn.

ng Trnh vnh Bnh l mt "Vit Kiu" giu c Ha Lan. (Xin nh l danh t "Vit Kiu" thܩng ch nhng ngܩi Vit sinh sng ngoi quc trܧc 75, ܮc cng sn t chc thnh on th, gi l Hi "Vit Kiu Yu Nܧc", c khuynh hܧng khuynh t, yu x hi ch ngha, cn phn bit vi danh t "kiu bo" Nj ch cho ngܩi Vit t nn cng sn sau 75 hi ngoi.). ng mang nhiu triu dollar v mt s vng ln v Si Gn, Vng Tu v B Ra, u t nh t, qua mt s anh em thn nhn trong gia nh ang cn c ng ti Vit Nam.

Theo bn co trng th ng Bnh mua 2.8 mt vung t, 2 c s sn xut, v 11 cn nh .. nm ri rc dc theo quc l 51, t Si Gn xung Vng Tu. Tt c NJu dܧi danh ngha ca cc c nhn (thn nhn) hoc cng ty Bnh Chu. ng cn b co buc nhn 542 mu t trng rng ( b thu hi 422 mu, cn li 120 mu).

- ng bn t thu ܮc 1triu 500 ngn dollar, v 480 lܮng vng.

- chuyn nhܮng 14 mu rng, thu ܮc 6.2 t ng (tin H)

* ng b pht v 400 triu ng (tin H),

* ng b tch thu s tin hn 1 triu dollar v 480 lܮng vng

* ng b tch thu ton b cc cn nh v t ai m ng mua dܧi danh ngha ca thn nhn cng nh ca cng ty Bnh Chu.

* Ta cng ra lnh hy b ton b cc quyt nh giao t v nh, cng nh cc hp ng mua bn nh ca t ai ca nhng ngܩi ng tn lm bnh phong cho ng kinh doanh.

** Ph gim c chi nhnh Ngn Hng Pht Trin Nng Thn B Ra, ng Nguyn vn Hu, b pht 8 nm t v ti nhn hi l. Cc vin chc Nh Nܧc B Ra n chu vi ng Trnh vnh Bnh NJu nht mc ku oan, v ni "khng bit g", hoc "khng ܮc hܪng g" (?)

V n u t ca Trnh Vnh Bnh cho thy l cng sn khng bao gi nng tay trong k hoch cܧp vn u t hay c s kinh doanh ca nhng ngܩi Vit v lm n Vit Nam, d thuc thnh phn "vit kiu yu nܧc v yu c x hi ch ngha" ! V n ny to mt ln sng xn xao trong nܧc t cui nm 98, nht l trong gii "vit kiu" ang v lm n bun bn Vit Nam hin nay.

 

2) - kiu bo c Chu:

ng Nguyn trung Trc 44 tui l ngܩi Vit Nam c quc tch c, nh c ti c t 1972. Nm 1989, ng Trc l mt trong s rt t ngܩi Vit hi ngoi v hp tc kinh doanh Vit Nam.

Qua gn 7 nm sng v lm n trong nܧc, ng Trc xy dng ܮc cng ty Peregrine Capital Vit Nam (PCV). Lin doanh gia Peregrine Investment Holding ca Hong Kong (60% vn) v cng ty i Nam, do v ng l b Low Aili v mt vi doanh nhn Singapore gp 40% vn cn li.

PCV l mt cng ty chuyn nhp cng, i l phn phi cc xe hi, dܮc phm v nhiu sn phm khc ca cc hng Mercedes, Honda, Chrysler, Hewlett Packard, Motorola, AT&T, Brother v.v.... Ngoi vn phng trung ng Sigon, PCV cn c 17 vn phng i din trn ton quc vi 300 nhn vin iu hnh, v tng s ngn khon kinh doanh nm 1995 l 12,5 triu dollar.

Ngy 18/7/96 Vin Kim St Nhn Dn Si gn ra quyt nh khi t hai v chng ng Nguyn trung Trc v cc ti sau y:

1.- "trn thu" khong 1 triu m kim.

2.- Vn phng trung ng ca PCV khng h ng k vi c quan thm quyn ti thnh ph Si Gn. (ܮc bit PCV c vn phng i din ti 43 Pasteur, giy php u t cho php ǥt tr s ti 8 Thi vn Lung, v tr s trung ng PCV ti s 1 H tng Mu, lu 3)

3.- khai gian tr gi ca cc loi xe lc nhp cng Nj gim s tin b nh thu, nh bn xe ra th trܩng vi gi r

4.- p dng phng php trn thu tng t cho tt c nhng sn phm nhp cng khc.

* V chng ng Nguyn trung Trc cng nh cc doanh nhn Hong Kong v Singapore NJu cho bit l h hon ton khng phm lut php ca Nh Nܧc, trong tt c mi dch v kinh doanh trong sut my nm qua.

* ܮc bit ng Nguyn trung Trc thܩng ܮc nhc ti trong cc tp ch thng mi ca Vit Nam (n bn Vit ng v Anh ng) trong nhng nm gn y, nh l mt biu tܮng thnh cng nht ca mt doanh nhn Vit Nam t ngoi quc v nܧc lm n. V chnh ng Nguyn trung Trc cng thܩng ln ting ku gi ngܩi Vit hi ngoi nn v Vit Nam Nj u t v kinh doanh.

** Nhng c mt iu l ng Nguyn trung Trc cng khai khuyn co cc doanh nhn ngoi quc trn t Asia Wall Street Journal (s ra ngy 26/2/94) rng: "khng chu hi l th hy ch xem s vn cn ܮc bao nhiu trܧc khi b ca chy ly ngܩi !"

Hn th na, c ln ng tr li phng vn ca bo ch, lin quan ljn k hoch ci t h thng cng ty quc doanh ca th tܧng V vn Kit nh sau: " Thch ln nht m Nh Nܧc phi i din l lm sao tin hnh ci t mt cch hu hiu Nj gim thiu nhng c hi tham nhng, hi l."

Phi chng v ng Nguyn trung Trc v th c mt b ch rut l mt cn b cao cp trong ng, hay v mt pht bc ng m c nhng tuyn b nh trn.. hay v s vn kinh doanh ln qu cao l mt ming mi bo cho ng ? t mi c quyt nh truy t ca Vin Kim St Nhn Dn Thnh Ph Si Gn?? Ai suy on th no cng ܮc nhng khng ai thy ܮc r rng y l chnh sch "trܧc sau nh mt" ca bn mafia cng sn Vit Nam: khng ai ܮc t do kinh doanh dܧi ch Ƕ ny ngoi tr ng ! v ng phi Ƕc quyn!

Hai v chng ng Nguyn trung Trc b cm khng ܮc di chuyn khi ni c tr Nj ch ngy ra ta. Khng cn phi Ǯi ra ta cng thy trܧc l "tin mt tt mang" l ci chc! Khng nht h li th lm sao "qun l" (cܧp) ܮc vn ling (trn 10 triu ) v c s kinh doanh ca v chng Nguyn trung Trc??

 

3)- kiu bo Bc M (canada v hoa k)

a.- Cng vo u nm 96, mt doanh nhn ngܩi Vit c quc tch Canada, ng Trn triu Qun, v kinh doanh ti Vit Nam b kt ti "chim ot" 1 triu dollar ca mt cng ty quc doanh, b kt n t chung thn, sau ܮc gim xung cn 20 nm t giam! S tht khng bit ai "chim ot" ca ai? Khng c ci di no hn ci di no c, ch bit r rng l em tin tht (dollar) v Vit Nam lm n Nj kim t tin gi (tin H) th khng cht cng b thng thi!

 

b. - Tht vy, rt kh m bit ܮc "ai chim ot ca ai?" khi lm n vi cng sn.

Mt trܩng hp tng t va xy ra cho b Lin Nhn vo nm 1997.

B Lin Nhn, 60 tui, c quc tch Hoa K, l mt ngܩi Vit Nam rt c lng T, tch cc hot Ƕng t thin ti Vit Nam . Trong cc nm 1989-1992 b vn Ƕng v quyn gp ܮc mt s tin tng ng 4 t ng (tin H) chuyn v trc tip gip cho mt s bnh vin v vin dܫng lo trong nܧc, qua trung gian ca ngn Hng Vietcom Bank Si Gn.

Nm 1993, khng bit nghe li khuyn khch ca ai, b Lin Nhn v u t kinh doanh ti Vit Nam. Lc by gi lut php ca chnh quyn Vit Nam cha cho php nhng ngܩi Vit Nam c quc tch ngoi quc ܮc ng ra kinh doanh ti Vit Nam . Do b Lin Nhn nh mt ngܩi bn ng tn m cng ty v gi vai Gim c. l ng Nguyn vn Hng, thܩng tr huyn Nh B. B Lin Nhn b ra 100% vn l 2,3 triu dollar v lm c vn cho cng ty, Nguyn vn Hng cng nhng ngܩi thn dng s ngn khon ny u t vo nh t.

* Sau mt thi gian hot Ƕng, Nguyn vn Hng tuyn b l tt c bt Ƕng sn ca cng ty gm c s v nh, t.. NJu thuc quyn s hu ca mnh, ch khng phi ca b Lin Nhn. Nguyn vn Hng cn cho bit l b Lin Nhn khng c bt c trch nhim no i vi cng ty a c do anh ta ng tn thnh lp v iu hnh.

* Qu phn ut, b Lin Nhn lm n kin Nguyn vn Hng vi B Ni V (1994), nhng trong sut 3 nm lin h s khng ܮc cu xt.

* Mi ljn ngy 20/8/97, Cc Cnh St iu Tra thuc B Ni V mi ban hnh quyt nh s 20, truy t Nguyn vn Hng v ti "lm dng chim ot ti sn cng dn"

* Ngy 24/10/97 (hai thng sau), chnh ng n nguyn co l b Lin Nhn li nhn ܮc mt quyt nh s 59 cng ca B Ni V, nhng t Cc Qun L Xut Nhp Cnh, x "pht hnh chnh" b Lin Nhn vi ni dung nh sau:

- " B Lin Nhn vi phm iu l qun l ngoi hi, hot Ƕng sai mc ch ܮc nhp cnh vo Vit Nam, "kinh doanh tri php v t ai" v "trn thu". Hnh thc pht hnh chnh ܮc p dng l:

- Cnh co

- Buc xut cnh khi Vit Nam trong thi hn 3 ngy k t ngy 24 thng 10/97."

Qu ut c, tuyt vng v qun tr, B Lin Nhn ung thuc Ƕc t t, nhng may mn ܮc thn nhn a vo bnh vin cu cp kp thi, b Lin Nhn cn li Vit Nam va Nj iu tr, va tip tc khiu ni vi Vin Kim St Nhn Dn ti cao, mc du b vn bit "quan binh quan, huyn binh huyn" trn dܧi NJu "c m mt la".

(vi bn ti trng va nu trn, b Lin Nhn nn bit thn phn ca mnh, khn hn th phi lo "b ca m chy ly ngܩi", ng Nj b qui thm mt ti "vi phm an ninh quc gia" na m thm khn n!!!! Ham em tin v xy dng qu hng x hi ch ngha th phi chu cnh "t cht ti b thng" m thi! Thin h bn nh vy)

 

c.- Ngay ti tiu bang Washington ca chng ti cng c mt trܩng hp tng t nh vy, nhng nn nhn bit khn b ht (vn t khng qu 200.000) , m thm v li Hoa K, khng mt li than v coi mng sng l chnh. V cng im lm lun khng dm h mi v s thin h ch mnh di!

ng Y.. (xin php ܮc min nu tn) l mt ngܩi vܮt bin sm, ܮc nh c ti Hoa K. ng tt nghip t trܩng K Thut Cao Thng, c cht tay ngh, nhng v c tui nn khng thch i hc thm. Sau hn 10 nm nh c, ng c ܮc cht t vn. ng rt say m cc my lin hp (ca khoan bo c o v.v...) nn t trang b mt xܪng mc nho nh chi ngay ti nh. Nhng ri ng ngh c l phi v li Vit Nam mt chuyn Nj truyn ngh li cho n em nh vn cha bit cc my mc nh ng hin ang x dng, va khng tn sc va tng nhanh nhp Ƕ sn xut, c lܮng ln phm.

Ngh sao lm vy, bt chp nhng li khuyn ca mt s bn b thn thuc, ng t b tin mua sm y c dy chuyn dng c my mc Nj sn xut giܩng bn t gh v.v..., thiu tin ng phi vay thm khon 100,000 dollar ca ngn hng. (kh khn lm mi vay ܮc lc by gi).

Vo cui thp nin 80 ng thu xp mang ht c xܪng ca ng v Vit Nam, may m ng vo thi im bn nh Nguyn vn Linh c ch trng ǰi mi (pedestroika). ng khng cho bit r l ng thit lp xܪng mc ca ng u, nhng ng cho bit s l rt thnh cng nh ng mun, v n em bn nh ܮc ng ch v v truyn ngh tn tnh nn nm ܮc rt vng k thut my mc "tn k" ca ng mang v.

Mt thi gian sau ngܩi ta thy ng v tr li Hoa K. Li cm ci i cy Nj tr n ngn hng... Lu lm ngܩi ta mi nghe ng th l:

- "Bn cng an lm kh d ti d qu, c iu tra ti iu tra lui, nay ku ln "lm vic", mai li ko ln "lm vic", h cho l ti c " " g mi v by ǥt m c xܪng dy lm mc. H hi ti tin u m ti mua sm cc my mc ny? H khng chu tin thin ca ti l ch mun truyn b k thut v my lin hp (ca M mi Ƕc!) Nj gip ngܩi Vit Nam sn xut mc nhanh v p. Ti s qu, phi tm cch chun v thi, m cng kh khn vt v lm mi c ܮc php ln my bay v y, Thi th mt cht t (khon 150 ngn thi) m gi ܮc mng sng v vi gia nh! Nhng d phi Nj li ton b vn ling, dng c my mc nhng ti rt sung sܧng v ti truyn b ܮc cho h my mc dng c, h s rp theo m ch bin thm nhiu cho dn ta ǫ kh !" (chnh mt ngܩi vit bi ny thy ܮc mt s my lin hp tng t ܮc ngܩi ta x dng ti qun 11, t nn 1990- )

Cao c thay tinh thn ca ng bn gi! Nhng cng h hn cho ng!

 

Kt lun:

Cng ng ngܩi Vit chng ta hu ht l nhng ngܩi tng b bn cng sn tܧc ht c mi quyn cn bn t 30/4/75, k c quyn t do ܮc sng lm ngܩi trn qu hng ca mnh, b cܧp ot c ti sn, (c khi c mng sng na), ljn phi liu sng cht chy thot thn ra t nn hi ngoi ny. n gi pht ny v s bn tai, chng ta vn khng mun nghe cc lun iu tuyn truyn ca tn cng sn nm vng gian manh tr hng phn ng cui Bi Tn v tn Vit kiu yu x hi ch ngha Nguyn gia King cng nhm Thng Lun ca hn v ci bnh v Xa B Hn Th, Ha Gii Ha Hp ca bn cng sn Vit Nam; Th ti sao ch v s c thay ǰi mt vi danh t u mi cht lܫi ca bn t Mܩi, L kh Phiu, Phan vn Khi mi mc khuyn d chng ta, m li c ngܩi mun mang tin v lm n Vit Nam ? Nj cu nguy cho cng sn? Cu nguy ch Ƕ thng tr h khc, kht mu ham tin? (Ham tin v bn rt ljn Ƕ ng Paterson, i s Hoa K ti Vit Nam phi c ln khuyn co cng sn l ng bao gi tm cch sng bng ngn khong vin tr v u t ca ngoi quc)

Xt cho cng, cho d mc Ƕ v nhp Ƕ u t vo Vit Nam c tng th my th ngܩi dn Vit Nam vn khng hܪng ܮc g, vn phi sng c cc i ngho khng c cht t do hnh phc dܧi ch thng tr ca bn Ƕc ti Ƕc ng chuyn chnh v sn Mcxt Lnint Vit Nam . Ngy no ch Ƕ x hi ch ngha co chung, khng cn bng dng cng sn trn t nܧc Vit Nam thn yu ca chng ta na th chng khng cn ai ku gi, cng ng Vit Nam hi ngoi chng ta chc chn s t Ƕng v xy dng li qu hung giu mnh, ph cܩng v chng ngܩi dn Vit Nam mi thc s hng ܮc nhng thnh qu ca vin tr v u t ca th gii bn ngoi.

 

Tiu bang Washington thng 6/1999

Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1