"Chuyn di" x hi ch ngha ... (4)

Trܩng Sn DHN

 

PH v T PH:

Thng 5/99 ny l thng rt quan trng i vi ng cng sn Vit Nam. Ngy 19/5 l mt ngy m theo truyn thuyt ngܩi cng sn cho l ngy sinh nht ca gi H (khng bit c ng li "t khai" ca con co gi hay khng? nhng h c cho l nh th v chng ta cng tm cho l nh th i!). Mܮn hi chn, L kh Phiu chn ngy ny Nj cho ton th 2.3 triu ng vin cng sn bt u mt chin dch gi l "Ph v T Ph".

y l mt "cng tc cp bch" cn phi lm ngay Nj xy dng ng (cp bch nhng li phi ko di trong thi gian 2 nm lin, cho ljn 0 gi ngy 19/5 nm 2001!!) theo Ngh Quyt ca hi ngh trung ng k 6 ln 2. Theo , ng vin cc cp cn phi biu th quyt tm v trch nhim cao, trn tinh thn "ni i i vi lm" ! iu ny xem ra qu kh v gi ny 78 triu ngܩi Vit Nam ai cng "khng cn mun nghe nhng g cng sn ni m lun lun mun nhn k nhng g cng sn lm!"

Theo L kh Phiu th y l mt cuc "chnh ng" v trong nhng nm va qua trong ng xut hin qu nhiu hin tܮng thoi ha, bin cht trm trng c v o c, li sng v nguy him nht l v t tܪng chnh tr m c nhiu cn b cao cp cho l hin tܮng "xt li", c th dn ti phn bi ng v mt t tܪng chnh tr. iu nghim trng l nhng hin tܮng ny ܮc ghi nhn c cp lnh o trong gung my ng ln nh nܧc, ǥc bit l quan liu, lm quyn, tham nhng, tiu cc, ang din ra cng ngy cng ph bin hn, phc tp hn, tinh vi hn, v cng ngy cng gia tng. Nhng nguy him v cp bch l hin tܮng "bin cht v t tܪng", c th a ljn "c hi ch ngha" v "hu khuynh", t b ܩng li ca ng , chy theo quan nim phn Ƕng ca giai cp t sn, e da trc tip s tn vong ca ng v ch Ƕ.

Phm vn ng, (cu th tܧng 38 nm ca ch Ƕ, hin l c vn ca ng), tht nghim khc tn cng v ln n nhng ng vin tham nhng, lm quyn (nhng khng ni r l ai?), nhng ngܩi m theo ng gy to mt e da nghim trng cho ng v ch Ƕ: "H l nhng ngܩi xu, gi cc chc v cao trong ng v nh nܧc... c quyn cao chc trng trong tay. H b thoi ha, sn ui quyn lc, tin ti v li nhun.... e da s tn ti ca ch Ƕ ta, v chnh ngha ca cch mng ta." (nguyn vn bi vit ca ng ng trn t Nhn Dn ngy 15/9). Theo Phm vn ng th "din bin ha bnh hin ang din ra ngay trong hng ng ng vin cao cp ch chng phi ni xa xi no khc".

Trong lc th bo Qun i Nhn Dn c mt bi nhn nh rt l "bo th", (c l ca mt y vin no trong B Chnh Tr ng. du tn) cho rng "hin tܮng hu khuynh v c hi ch ngha ny c kh nng pht trin thnh mt khuynh hܧng chnh tr c sc thu ht mnh m v rng ri trong hng ng ng vin v thnh phn nhn dn bt mn, Nj bin thnh phong tro chng i ng c t chc, c h thng v c lnh o...."

Tc gi bi bo ni trn qu quyt rng "Kinh T Th Trܩng l nguyn nhn chnh yu v l nguyn nhn duy nht lm thay ǰi ǩi sng kinh t, x hi, chnh tr ca cc cp ng vin, t mi ny sinh ra tnh trng thoi ha o c v chnh tr". Do quan nim bo th ca cng sn l khng mun ǰi mi kinh t, khng mun hip ܧc mu dch ܮc kt thc (ang thng thuyt vi M) v h cho l nguy c lm suy yu h thng quc doanh m h vn coi l nn tng ca kinh t th trܩng/ theo nh hܧng x hi ch ngha.

V tnh hnh ni trn c kh nng e da s tn vong ca ng nn L kh Phiu phi pht Ƕng rm r mt chin dch ln nhm truy qut tn gc cc t nn tham nhng v lm quyn, ng thi hy vng dp tt s chia r trm trng trong ni b ng. Nhng liu ng tng b th khua chin ging trng n o nh vy, chin dch do ng pht Ƕng s em li kt qu c th no khng? Hay ch lܧi ܮc nhng con c b, tc nhng ng vin v vin chc ǣng cp nh, nhng con mng ܮc chn la trܧc kiu nhng con vt hy sinh t thn... Nj cu ng v gip ng tn ti, vng mnh hn Nj cn bc lt v hnh h dn tc Vit Nam thm mt thi gian na ? Cn nhng con c mp th sao? nh Mܩi (nhn hng triu m kim hi l ca i Hn), Phm th Duyt, Ng xun Lc, Trn xun Gi, Nguyn tn Vn, inh Hnh (co trng Thy Cung Thng Long) hay L c Anh (khai man l lch, t khng phi ng vin tr thnh ng vin 60 tui ng, nhn chng sng l i t hi hu Nguyn vn Hi)... v ǥc bit cc C..C.C. (con ng chu cha) kht ting trong n chi ng im sa dža v ch cht trong cc v bun lu, p phe trong mi loi hp ng u t, xy ct, xut nhp khu v.v.. nh Din (con ng kim TBT), Phng (con r Mܩi), Tun Anh (con Trn c Lng), Nam (con ring V vn Kit), Hon Ty (con Phan vn Khi), cha ni ti cc ng kim Tng Gim c, Gim c, cc trܪng v.v... c d vng chc v 1001 s qun cc cp ang ht mu ng bo a phng x p. Thanh trng ht chng? Cht ht chn th lm sao con rt b ܮc y??? y l cha ni ljn chuyn bc my Ƕng rng, phe ny nhm n.....

Tm li, chin dch rm r ny xt ra ch c tnh cch ph trng m cho ngܩi ngoi quc coi chi m thi ch ngܩi dn trong nܧc ai m khng bit ci tr c rch ny? Nhng Ǯt "ph v t ph" ny c lm thay ǰi ܮc dng mu "h ha, tham , lm quyn" ang n su vo huyt qun ca ng vin hay khng? C lm thay ǰi ܮc khon cch giu ngho gia ngܩi cng sn (t sn ) vi ngܩi dn en ܮc ng ci to v bin thnh bn c hay khng ? Hay ch a ljn mt s thanh trng hng lot nhng ngܩi khng ng quan im trong ban lnh o hin nay hay tranh ginh quyn lc gia Nam Trung Bc m hu qu s lm tr tr thm tin trnh ci cch kinh t, x hi v chnh tr, ko li hin trng li thi k Stalint, ch c hi thm cho dn tc v cho t nܧc m thi!

Xt cho cng, khi ch thn pht Ƕng chin dch ny, tht ra L kh Phiu ch mun khng nh mnh l mt Tng b Th c quyn lc, ch khng cn l "ci ui ca L c Anh" m cng khng c l thuc g vi c ba v c vn gi na. V bin php "ph v t ph" vn l mt "th tc x hi ch ngha", cng sn Vit Nam tng x dng mi trong qu trnh lch s ca ng t lu ǩi ri, cho nn d L kh Phiu c dng li l g, c hoa m ljn u cng vy thi. V t nn hi l, tham nhng, lm quyn, bao che v.v.. tr thnh mt thi quen thm nhp trong huyt qun v trong cc t bo no ca tng ng vin t Tng b th v B Chnh Tr Trung ng tr xung ri, th c ǩi cng khng gt ra ni, ni chi 2 nm nh Phiu n nh?

 

Xin tm mܮn mt cu kt lun ca mt nhm cu chin binh t xng l cch mng lo thnh cnh co trong th gi cho L kh Phiu nh sau:

- "Vic g lm ng lng dn th s tn ti, s vng mnh, nu khng th nhn dn s dng sc mnh Nj x l. n lc y c hi hn th cng mun. Nhn dn rt Ƕ lܮng nhng cng rt nghim khc"

 

n p Tn Gio:

Cng sn ang gia tng hnh Ƕng km kp Tn Gio, tng cܩng kim sot ln cc hot Ƕng ca Tn Gio, qua mt hi ngh ton quc v Tn Gio ti H Ni t 12/5 ljn 15/5/99 sau khi chnh quyn ra mt ngh nh s 26/ND/CP c hiu lc t 4/5/99.

Ngh nh ny khng c khc l hn ngh nh 1955 ca H ch Minh cht no, tc l vn mt "nguyn tc phi o l" ca Mc L: "bo m quyn t do tn ngܫng, t do tn gio, v t do khng tn ngܫng khng tn gio, mi hnh vi li dng tn ngܫng, tn gio Nj chng li Nh Nܧc, ph hoi on kt dn tc... s b x l theo php lut".

Ngh nh cng xc nhn l "mi ti sn ca gio hi hay c nhn hin hay giao cho Nh Nܧc th vnh vin vn thuc quyn s hu ca Nh Nܧc". Danh t "hin" hay "giao" m cng sn dng trong ngh nh ny ngܩi Vit Nam d Min Bc hay Min Nam chng ta ai cng bit l "hin v giao dܧi hng sng AK v lܫi l" ca b Ƕi c H, ni nm na l tch thu l cܧp ot.

Ngh nh cng quy nh rt r rng l "vic in n kinh sch hay n phm tn gio phi theo quy ch ca Nh Nܧc v phi qua cc nh xut bn do Nh Nܧc qun l"

Hi ngh ton quc v tn gio khng nh tng cܩng s qun l cht ch ca chnh quyn cng sn ln cc t chc Tn Gio. Danh t "qun l" y r rng c ngha l "km kp" nhng "v sao phi qun l cht ch" v "qun l bng cch no" th chnh quyn khng gii thch, v cng khng cn gii thch!

Nhng s tht l Tn Gio vn b n p di di....

S vic Ha thܮng Thch Qung v i lo Ha Thܮng Thch Huyn Quang b cng an p vo cha Qung Ngi bt a v c quan iu tra v l do "thm ving bt hp php" vn cn nng hi, cha ngui th li xy ra thm vic cng an H Ni p vo bt v cu lu mt s tn o Tin Lnh (thuc Hi Thnh Cng ng Dn Cha Vit Nam) trong lc h ang hc Phc m. Hai mc s cng b bt, mt l mc s L vn Hn, ngܩi dn tc Thi en b cng an p gii ngay v qu ca ng l in Bin Ph thuc tnh Lai Chu; v hai l mc s Trn nh i, b gi sut 4 tun ti khch sn vi mt ti trng khng r rt. D nhin ngoi tin pht 1 triu tin H hay 70 m kim (khng bit ti g, nhng khng ng th khng ܮc ra !) ng cn phi ng tin n trong 4 tun l cho khch sn. Ngoi ra ng cn phi tr tin mua thuc v tin "c vn sc khe", v ng suy yu v lm bnh trong lc b giam gi. B v em tin ra np pht v a ng v Sai Gn bng ܩng hng khng. V sau ng xin t nn chnh tr ngay ti Vit Nam, khng bit vi ta i s no (khng bit ܮc hay khng ?).

Mc s L vn Hn va mn hn 3 nm t t ngy 28/1/99 v b co buc c nhng "hot Ƕng tn gio bt hp php"! Mc s Trn nh i c nh nguyn ti Si Gn, nhng l ci gai i vi bn lnh o H Ni v ng l mt nh tu hnh khng chu lin h vi chnh quyn cng sn, li cn gp Bo Co Vin ca Lin Hip Quc v Tn Gio l ng Abelfattah Amor hm thng 10 va qua. ng cng b 2 nm t hi u thp nin 90 v ti "kt np thm tn bt hp php"! Hi thnh Tin Lnh hin c khong gn 1 triu tn , v im ǥc bit l Hi Thnh thܩng hay kt np ng bo sc tc thuc cc tnh min thܮng du Bc Vit v vng cao nguyn Trung Phn Nam Vit. V Hi Thnh Tin Lnh khng chu lm cng c ca ng v nh nܧc, thܩng sinh hot ring Nj trnh s xm nhp v khuynh o ca cng sn, nn chnh quyn thܩng vin dn nhng iu lut vu v m h Nj co buc Hi Thnh ny hnh o bt hp php, v sau 30/4/75 th cc tu s th lm vo cnh "ch T lin vi ch Tu mt vn", ti sn ca Hi Thnh b nh nܧc "qun l" (cܧp ot), kinh sch b tch thu, v mi sinh hot tn gio b theo di, kim sot gt gao nu khng mun ni l nghim cm.

D lun quc t cng nh quc ni khng ai hiu cng sn Vit Nam s ci bng ma no m phi cho cng an Ƕt kch bt nhm tn Tin Lnh hu ht l ph n chn yu tay mm, nhng ngܩi ang tm hc Phc m, ch mun hc o v hnh thin! Phi chng y l cng sn ang m chin dch n p v khng b tn gio, nh ph u Hi Thnh Tin Lnh Nj rn e cc Tn Gio khc?

 

Khng b v n p cc nhn vt i khng:

Ngy 10/5 cng sn bt buc phi tr t do cho tin s Nguyn thanh Giang, sau hn 2 thng bt giam ng ngay trn ܩng ph H Ni ngy 4/3/99, ngy L kh Phiu i chu Trung Quc.

Cng sn khng tm ܮc mt bng chng no trong ngܩi ng, cng khng tm ܮc mt ti liu phn Ƕng no khi khm xt nh ng, cng khng tm ܮc mt li khai no khi thm vn c nhng ng Hong Tin, V huy Cܩng (b bt sau t lu) Nj c th qui ti "lm dng quyn t do dn ch Nj ph hoi ch Ƕ" hay "lin lc vi cc t chc phn Ƕng nܧc ngoi" nh h c tnh gn ti cho ng. ng thi khp ni trn th gii ni ln mt ln sng phn i rm r, t cc t chc nhn quyn, cc t chc phi chnh ph ljn cc dn biu ngh s quc hi v.v... lm cho cng sn phi ri vo th lng tng, b Ƕng. a ra ta n xt x cng khai th khng n, v s to iu kin cho cc nhn vt i khng c c hi ln n ch Ƕ, hay tranh u cho t do dn ch v nhn quyn.... ui l qu cng sn phi nh nut gin m tr t do cho ng Nguyn thanh Giang nhng li bt thn ph ca ng phi k giy bo lnh. Trong thi gian b giam gi, ng Nguyn thanh Giang tuyt thc 2 ln mi ln 6 ngy, Nj phn i hnh Ƕng vi phm dn quyn (vi hin) ca nh nܧc.

Cng thi gian ny cng an ܮc lnh khng b ng H s Phu (bt ln c quan "lm vic" lin min, p ph qun ca gia nh ng, tch thu ton b my vi tnh v my in, buc ti in n bt hp php v.v.. ) bt cc nh vn Hong Tin giam kn my ngy, bt gi nh vn V huy Cܩng v.v... tt c NJu nm trong chin dch e da v khng b cc nhn vt i khng. Nhng liu c bt ming hay kha tay ܮc nhng ngܩi nh Trn , Hong minh Chnh, Hong hu Nhn hay khng ?????

 

CNG TRI PHIU:

Cng ngy L kh Phiu long trng džc din vn pht Ƕng chin dch "Ph v T Ph" th Nh Nܧc cng m chin dch cho cng an i bn cng tri phiu.

Loi cng tri phiu ny ܮc gi l "cng tri xy dng T Quc", ܮc cng sn d tr t lu khi L kh Phiu khai mc i Hi III Nng Dn ngy 3/12/98 ti H Ni. Trong i hi ny Phiu vut ve v v "anh nng dn" v NJ ra chnh sch ci to nng nghip v ǩi sng nng dn Nj "bo m an ninh lng thc trong mi tnh hung", nhng trܧc sau g cng khng qun thm mt khc ui "theo nh hܧng x hi ch ngha", tc l "dn lm ch (cng vic ny phi l ca ton dn, cn b khng dnh vo!), dܧi s "qun l ca nh nܧc v dܧi s lnh o ca ng"!

- Th nht :Xin ng vi tܪng l cng sn NJ ra ch trng ln "ci to nng nghip v ǩi sng nng dn" l thng yu anh nng dn u. Cho anh nng dn "lm ch" tc l ǥt ngܩi nng dn trn lim dܧi ba m thi, khng du ܮc khp ngܩi nng dn vo khun kh k lut ng, phi bo m "an ninh lng thc" dܧi s qun l cht ch ca nh nܧc v ng t y...trong khun kh "hp tc x" v ngܩi nng dn s ch l mt cng c sn xut ca ng v nh nܧc m thi! C lm mi c cng im v mi c go nui gia nh!

- Th hai: D kin ca H Ni l s huy Ƕng ܮc mt s vn khon 40 t m kim Nj u t vo chng trnh "pht trin nng nghip v ci thin ǩi sng nng dn": 20 t t u t ngoi quc (k c t ngܩi Vit Nam hi ngoi), v 20 t huy Ƕng tin tit kim ca nhn dn trong nܧc. Chc chn ngܩi ngoi quc khng ai di g i b vn u t vo mt chng trnh phiu lu di hn nh vy. V cng sn ch cn mt cch duy nht l v vt v tip tc v vt tin ca ngܩi dn trong nܧc m thi!

Do mi c chin dch vn Ƕng cho ngܩi dn mua cng tri phiu.

ܮc bit loi cng tri phiu ny c thi hn l 5 nm k t ngy ܮc pht hnh, v Ǯt u theo d tr s em li cho nh nܧc khong 4000 t tin H (tng ng vi khong 300 triu m kim). Gi mi cng tri ܮc n nh t 20,000 ljn 50 triu tin H; nu mua bng m kim th tnh theo hi xut ngn hng trong ngy mua phiu.

Chin dch bn cng tri ܮc tung ra ng vo thi im m ngn sch nh nܧc ang b thm ht trm trng, v b nh hܮng nng ca hin trng suy thoi kinh t v u t nܧc ngoi b chy, cc ngn hng ang trong tnh trng thiu ngoi t thm ch thiu c tin H na. Do pht hnh cng tri phiu l mt cng tc m ngܩi dn Min Nam gi l "qu quo" nu khng mun ni l "cܧp cn" !!! V t 1945 cho ljn gi ny n cng tri phiu c khi no ܮc Nh Nܧc nhc ti u?

T nm 1975, ngܩi dn Min Nam tng kh s v nn mua cng tri phiu ri. Nht l cc gia nh c thn nhn nܧc ngoi, m tri phiu li do cng an khu vc ph trch i bn tng nh, theo ch tiu ܮc giao... do ca chm ca ni chc kh m an ton ܮc trong chuyn v vt ny ca cng sn. V cc thn nhn t hi ngoi v thm gia nh chc chn s khng chy khi mn "b p mua cng tri" hay phi c ra gip gia nh vܮt qua kh nn ny.

Xt cho cng y cng ch l mt bin php Nj cu nguy cho ng v ch Ƕ m thi!

Tin gi cht cho hay "ch trng ln" ny ang gp tr ngi v khng th dn in v nng thn vn ang thiu in trm trng nn kh m pht trin ܮc theo k hoch ܮc d tr.

V chuyn di x hi ch ngha s cn di di..... (k ti ǥc bit lt trn ti c cng sn cܧp ot cng lao v ton b vn ling ca ngܩi Vit hi ngoi mang v u t Vit Nam)

 

Tiu bang Washington thng 5/99

Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1