"Chuyn di" x hi ch ngha ( III )

TRЩNG SN DHN

 

* * * * * * * * * * *

V nh th l tha cc bn, "chuyn di x hi ch ngha" li tip tc......

Chuyn di k III ny ch lܧt s v chuyn i "chu" 5 ngy bn Trung Quc ca L kh Phiu, t 25/2 ljn 2/3, mt chuyn i m c mt nh ngoi giao Ty Phng ma mai l "Chuyn i triu cng". V phn cn li l im qua mt vi s vic lin quan ljn Nhn Quyn Vit Nam.

 

Chuyn i sang Trung Quc ca L kh Phiu

L ra tܧng Phiu phi i sang chu t nhng ngy u nm 1998 , v cui nm 97 l ng bܧc ln ngi v Tng b th. Xin nhc li l vo cui nm 97, ng L thy Hon, nhn vt ng hng s 4 ca ng cng sn thin triu sang thm Vit Nam, ng lc sau khi ng Giang trch Dn sang thm Hoa K. S thm ving ca ng L thy Hon c mt s kin hi ǥc bit l ngay sau khi ǥt chn xung H Ni, ngܩi u tin m L thy Hon tip xc l tܧng L kh Phiu, sau ng ta mi ljn thm Ch tch nܧc l Trn c Lng, v th tܧng Phan vn Khi. Khng nghe ni g ljn vic c thm ving x giao b ba Mܩi-Anh-Kit hay khng? v lc no. Khng bit L thy Hon v L kh Phiu bn tnh chuyn g m sau th L kh Phiu tin hnh k hoch loi Mܩi thnh cng Nj bܧc ln gh Tng b th. Do mi ljn cui nm 98 Phiu mi sang triu kin thin triu l mt th tc hi chm.

Cng phi nhc li l t nm 1950, H ch Minh tng l thuc vo Mao trch ng mi mt (chnh tr, kinh t, qun s), t ht go "i m", ni niu chn bt, ljn vin n AK, t qun trang, qun dng loi ljn anh c vn chnh tr (ci cch rung t) cng nh qun Ƕi nhn dn Tu ph (chin dch in Bin Ph), mi c phng tin sng m st hi ng bo mnh. (Lin X v cc nܧc ng u khng bng n anh gn). Chuyn "triu kin" l chuyn rt bnh thܩng, t H ch Minh cho ljn ngܩi hu du L kh Phiu cng khng th thiu th tc ny ܮc (v cam tm lm thn phn ch hu). Tt c NJu ch c mt mc ch duy nht v ti hu: Cng c Quyn Lc ca ng. Tuy t sau 1979 giao ho gia 2 nܧc c hi lt lo (t 1979 trong t chng ti tng ܮc hc bi " Trung Quc l k th s 1 ca nhn dn ta", cng nh " quc M l k th s 1 ca nhn dn ta" vy) nhng my nm gn y ch cn c 4 nܧc x hi ch ngha anh em vi nhau nn cng sn Vit Nam ang mun c mi quan h lng ging hu ngh, mong tin ti mt s hp tc ton din vi thin triu, t nht cng yn tm ܮc t phng Bc Nj cng nhau gi vng con ܩng x hi ch ngha, trong lc tip tc i dy vi Phng Ty, m Hoa K l ch yu.

*- V Qun S, khng thy c mt thnh vin no thuc lnh vc quc phng trong phi on hng hu ca tܧng Phiu, nhng chc Phiu khng gp kh khn lm trong vic xin qun vin, v Phiu chn ng lc Hong T Charles ang ving thm Vit Nam, ang rao bn cc mt hng qun s ca Anh quc, trng by ngay trn mt chin hm ang b neo ti Saigon. C iu l chc chn khng nh Mao hi xa "vin tr khng bi hon" , m phi chu nhn ca Giang "vin tr c iu kin" l ci chc! Khng bit Nj gip hin i ha qun Ƕi, cng sn Vit Nam s chn Trung Quc, Hoa K hay Anh Quc y?

*- V Lnh Th, khng thy tܧng Phiu NJ cp ljn hai qun o ca T Tin ta Nj li l Hong Sa v Trܩng Sa, m hai Bn ch c "ܧc hn" thi im s phn nh ranh gii trn b (nm 1999) v ranh gii hi phn (nm 2000).

- Trn b: (hin trng) Trung Cng a ct mc ranh gii Hoa Vit ln su trn dܧi 10 cy s v pha Nam, t sau cuc chin tranh 1979, cho ljn nay vn cn cha thay ǰi.

- Trn bin: V 2 qun o Hong Sa v Trܩng Sa th lch s c ghi r l ngy 14/9/1958 Phm vn ng, vi t cch Th tܧng nܧc VNDCCH, xc nhn ch quyn ca Trung Quc, bng cng hm, khng nh trn giy trng mc en, khng th ph nhn ܮc chng no H Ni vn cn l tha k hp php ca nܧc VNDCCH, mc du chnh ph Vit Nam Cng Ha nm 1974 trng ra y vn kin php l chng minh vi Th Gii ch quyn ca "Quc Gia Vit Nam" trn hai qun o ny, khi Trung Quc chim Hong Sa sau mt trn hi chin vi Hi Qun Vit Nam Cng Ha ang trn gi ti y t lu. Ring qun o Trܩng Sa th hin cn ang trong vng tranh chp gia 6 quc gia trong vng (Vit Nam, Trung Quc, Malaisia, Philippine, i Loan v Brunei). Hin Phi lut Tn ang t co Trung Quc chim v xy dng mt s c cu qun s trn hn o Vnh Khn (Mischief Reef).

 

B.- vi nt v chnh tr v nhn quyn:

*.- Chnh tri ni b: Vi bin php ph v t ph ܮc NJ ra sau hi ngh ln th 6/ k 2, L kh Phiu kh c th t ܮc mc tiu nh ng ta ang mong mun l xy dng li ng cng sn trong sch hn. V l do cn bn thc t nht l L kh Phiu khng th thanh l ܮc ni b ng ang trn ru r.

Qua gn 15 thng ln ngi gh tng b th, d lun dn chng H Ni cho rng ng Phiu khng c kh nng "cm cng" nn trng kn khng ha iu vi nhau ܮc. ng khng c b dy cch mng, nh da hi L c Anh mi nm ܮc chc tܧc v a v Trܪng Ban T Tܪng Vn Ha trong Qun Ƕi, ri li git ܮc gh Tng b th qua mt cuc o chnh ni b khng v vang g. ng khng c kh nng cm chch quyn lc nn c b my ng c vn gi Mܩi v V vn Kit "c kin" mi vi mi cp, mi ngnh, mi ni mt cch tnh b, v trch nhim! Bin php "ph v t ph" t 19/5/99 ljn 19/5/2001 ca Phiu a ra chc chn khng th xy dng ܮc ng nh ng ta mong mun, v nu khng "Ph ly c" Nj qua trung, th cng "Ph" cng c xung Ƕt gay gt gia cc ng vin giu ngho qu chnh lch nhau (v quyn li c nhn), s pht sanh ra nhng cuc u v quyn li v quyn lc gia cc phe nhm, t s c thm ri lon chnh tr mi cp, mi ngnh, t cc cp y ln ljn thܮng tng B chnh Tr ... m L kh Phiu s khng c kh nng, uy tn v quyn lc gii quyt ni bng k lut ng (x l ni b) hoc bng php lut ca nh nܧc.

Xt cho cng t qu kh ljn hin ti, t H ch Minh tr xung, ng cng sn Vit Nam khng c mt nhn vt lnh o no c tinh thn yu nܧc chn chnh cng nh o c cch mng tht s nh h thܩng tuyn truyn ngoi ming, cng thm vi s dt nt khng kin nng, tri thc, khng tip thu ܮc kp thi bin chuyn ca thi i, k c kh nng sao chp hay bt chܧc m hnh chnh tr hoc kinh t m h mun i theo, nn c m cng gio iu ngoi lai phi dn tc Mc L Nin, nay chy theo sch lܮc v ch th ca Stalin, mai li theo kiu Mao trch ng, ng tiu Bnh (Nj ܮc h c vn v gii quyt h cho mi vic ln nh), by gi cng ܩng li dng ng t tܪng ca H ch Minh, mt ngܩi m ngy nay ai cng bit l m dn, dm , khng o c, ti ca dn tc... v tay sai trung thnh ca quc t nj tam. Lc no cng sn cng khoe "c c sng to ti tnh" m cha bao gi thy c mt cht g gi l "xu hܧng bin ci" hp vi bn cht v ǩi sng ca ngܩi dn Vit Nam, hu nng cao ǩi sng vt cht ln tinh thn ca ng bo hoc gn gi ܮc truyn thng ho hng, nhn ngha v o l ngn ǩi ca dn tc Vit Nam.

*.- V Nhn Quyn, dc bit trong thng 3 ny, H Ni b d lun th gii ln n d di, sau khi LHQ cho ph bin bn phc trnh di trn 50 trang ca ng Abdhllah Amor, trong ng Amor sau khi m t tng chi tit m ng chng kin hay phi i ph vi ch Ƕ cng an tr ca Vit Nam trong chuyn i iu tra ca ng hi thng 10/98, kt lun rng "Vit Nam khng c t do tn gio, n p cc tn gio, kim sot mi chng trnh ca cc t chc tn gio nhm trnh s ni dy ca dn chng v cc t chc th ch i vi ng cng sn ". H Ni gay gt phn bc bn phc trnh ny, cho rng phc trnh ca ng Amor thiu khch quan v khng c thin . Vit Nam khng cn giam gi bt c t nhn thuc tn gio no, v tn gio khng h b n p hay cm hot Ƕng ti Vit Nam ( H qun l h va khng b Tin Lnh vng thܮng du Bc Vit cch nay mi ch vi thng thi!). H Ni cn ngang ngܮc tuyn b "t nay s khng cho php bt c c nhn hay t chc no vo Vit Nam vi nh m bt c cuc iu tra no, v nh th l can thip vo ni b ca Vit Nam" (nguyn vn li tuyn b vi cc phng vin bo ch ngoi quc ca ng L s Vng H, pht ngn vin ca B Ngoi Giao ngy 19/3).

ng thi, khi thng thuyt vi H Ni v mt bn hip ܧc thng mi song phng, pha Hoa K vn lun ǥt thng vn NJ Nhn Quyn, i Vit Nam phi tn trng "cng ܧc v quyn chnh tr ca cng dn" m h k tn gia nhp. y cng l mt iu kin lin quan cht ch vi cuc thng thuyt, ng thi i hi Vit Nam phi ci thin thnh tch Nhn Quyn Nj Quc Hi Hoa K c th khng tr hon hoc s ph chun Hip nh trong tng lai (c li cho Vit Nam v s ܮc M ban cho quy ch ti hu quc).

Trong hon cnh v thi im t nh , khng bit ng L kh Phiu džc ti trang th my ca sch lܮc Giang trch Dn gn y v cch i ph vi p lc Nhn Quyn t Th Gii bn ngoi, m ng ngang nhin m chin dch n p v khng b nhn dn trong nܧc? T vic khai tr tܧng Trn , tin ti bt giam nh a cht Nguyn thanh Giang, khng b hm da Hong minh Chnh, H s Phu, Hong hu Nhn v.v..(ngy 15/3, cng an Ƕt nhp vo nh ng H s Phu lc xt lung tung v tch thu ton b my computer v ti liu, v sau ng H s Phu hng ngy cn phi ln c quan vit kim im). Chnh gii khp ni trn th gii t u sang c v M Chu cng nh cc t chc nhn quyn quc t, cc t chc phi chnh ph ... NJu ua nhau t ln ting i cng sn Vit Nam phi tr t do cho Nguyn thanh Giang. Nhng L kh Phiu vn yn lng theo ng chnh sch l, lp l ni ng ny vi phm lut php, nhng lut php no v ti chng ra sao th khng thy ni. Mi ljn ngy 5/4 H Ni mi xc nhn c bt gi ng Nguyn thanh Giang v ng ny xm phm li ch ca Nh Nܧc(!).

Chng nhng th cng sn cn ngang ngܮc bt ha thܮng Thch Qung khi v s ny t Saigon ra tn Qung Ngi ch vi ch ch ving thm Ha thܮng Vin Ch Thch Huyn Quang sau bao nhiu nm xa cch. Cng an bt c ho thܮng Vin Ch, ha thܮng Thch Qung v thng ta Thch Hi Tng (t Qung Tr mi vo) a v c quan thm vn, hch hi v ci m h gi l "hi hp b mt" ti cha. iu lm cho hng Pht T trong nܧc v cng ng ngܩi Vit hi ngoi cng nh d lun quc t phn n v ln n l thi Ƕ c x d man th bo, khng c mt cht tnh ngܩi i vi nhng v cao tng c tui, gi yu, li ang c bnh, khi h li ha thܮng Huyn Quang ra khi xe, b mc ha thܮng nm co ro dܧi sng lnh, gia l trܧc cng cha, ri trc xut ngay ha thܮng Qung v Saigon, thܮng ta Thch Hi Tng v Qung Tr (v di chuyn bt hp php khng c xin php, v ra khi cha khi cn b qun ch.)

Trܧc vi tun, Bc s Nguyn xun Ngi, San Jose (California), mt bc s chuyn tim, v Saigon theo th mi ca B trܪng Y T Vit Nam vi mt phi on thin nguyn, tnh nguyn dy v ch dn thc tp iu tr khoa tim mch cho cc Y s bn nh, gp mi kh khn tr ngi t lc ǥt chn xung Tn sn Nht, ljn ni n chn cho ti vic ging dy, cui cng sau 8 ngy iu tr v ging dy rt c kt qu ti bnh vin V Dn, ng b "mi v bt", phi ngng ging dy, ngng tr bnh Nj cng an tin hnh iu tra my ngy lin v " chuyn la v qu hng", iu m mt chuyn gia c lng tm nh ng khng bao gi ngh ti. Cui cng ng ܮc "cho v M" (gn nh b trc xut). Tht l mt cch i x "qu tt" i vi nhng chuyn gia ܮc Nh Nܧc x hi ch ngha Vit Nam mi v "xy dng qu hng"! v vi y thin v lng thng yu ng bo v b bn! d nhin phi mang theo tin bc, dng c ti tn, v kin thc khoa hc k thut sn c ca mnh!.

Ngoi nhng hnh Ƕng bt b, khng b, rn e bt chp nhn quyn k trn, cng sn Vit Nam cng ngy cng l bn cht tn c v nhn o i vi ng bo nng dn, qua vic thu thu nng nghip qu kht khe vo u nm 1999 ny. Trn 100 ng bo khng kp ng thu nm 99 (d l mi ng cui nm 98) NJu b bt giam cho ljn khi no ng xong thu "y " mi ܮc th ra. (in hnh l ch Vn m o, x Lm Kit (Sc Trng), ang a con 4 tui i cha bnh th b bt, v la ang gt cha xong, cha bn kp, nn xin ng 1/2 thu ch bn la xong s ng phn 1/2 cn thiu. Chnh quyn khng ng nn hai m con b bt giam, i lnh, a b 4 tui khng ܮc cho i cha tr, 2 ngy sau chng phi vo ngi t th cho ch Nj ch va i cha bnh cho con va chy vay tin, vi li sut kp l 389%/nm, em ti x np thu mi chuc ܮc chng v !! Cho nn tܧng Trn mi c can m "nhn li thy mnh b cng sc nh dp ܮc ch Ƕ thc dn phong kin a ch Nj ri thit lp mt ch Ƕ siu thc dn, bc lt nhn dn cn ngn ln tn t hn phong kin a ch c n lc trܧc, l ch Ƕ x hi ch ngha hin hnh!"

 

Tm kt

Hnh Ƕng bt chp li hi, bt chp d lun quc t, quc ni ca L kh Phiu chng t cng sn Vit Nam ang ǥt nng vn NJ "an ninh chnh tr", tc l vn NJ tn vong ca ng, vn NJ an ton cho sinh mng v ti sn ca c nhn ng vin t anh tng b th tr xung ljn anh cn b x p.

- Cc cng c bo lc thc hin chuyn chnh v sn cng ngy cng ܮc nhiu quyn hn bt b, giam cm, khng b rn e ng bo mi gii t u nm 99,

- Ngoi ngh quyt cn bn s 49/NQ/TVQH ngy 20/6/61 ca H ch Minh (v tp trung ci to), ngh nh 31/CP ca V vn Kit, cc c quan an ninh (mi cp) cn ܮc Phan vn Khi cho php ct thm nh t khp nܧc (ngh nh 89/ND/CP ngy 7/11/98).

- B Ni V li va ly li tn c l B Cng An v.v...

Tt c NJu l nhng ch du cho thy r:

- hoc l L kh Phiu ang theo ng chnh sch l ca Giang trch Dn, qua kinh nghim i u vi th gii bn ngoi nht l vi Hoa K v mt Nhn Quyn, ch nhm mc tiu trܧc mt l cng c ng (tc l cng c Quyn Lc v Li Lc nht thi ca c nhn);

- hoc l ng ta v B Chnh Tr qu lng tng khi thy r ng v ch Ƕ cng ngy cng i ln ti mt s sp ǰ hon ton, phn v khng c s h tr ca th gii bn ngoi, phn v ni b ng qu ung thi t bn trong, v phn quan trng nht l mt nim tin ca nhn dn kbp nܧc k c ng vin cao cp (in hnh l Trn ) ang ni ln chng i.... vi cao tro i t do, dn ch v nhn quyn.

V iu rt bun l "chuyn di x hi ch ngha" vn s cn di di...........

Tiu bang Washington thng 3/99

Trܩng Sn D H N

 


Tr li : Trang u

1