"Chuyn di" x hi ch ngha (2/2000)

TRЩNG Sn DHN

 

Phan vn Khi by tr "trng cu kin" !

y l mt chuyn c tht ng ܮc ghi vo lch s ca ch Ƕ x hi ch ngha Vit Nam ! Chuyn trng nh xui kn thi ngܮc m vn khng chi nhau trong bn nhc ''nh hܧng x hi ch ngha'' ca L kh Phiu! Th mi k l.

Va bܧc vo thin nin k, Tng B th L kh Phiu v Ch Tch Nh Nܧc Trn c Lng NJu mnh ting ln n ''ch ngha lj quc'' v chng i "xu th ton cu ha" hay t nht l chng hi nhp kinh t ton cu, ng thi ang m v d vng tm li con ܩng mn c m Tam Quc T vch ra cho H ch Minh my chc nm v trܧc Nj tip tc tin ln x hi ch ngha....V theo L kh Phiu th: "ch ngha lj quc vn cn tn ti v ang tip tc tm cch xa b cc nܧc x hi ch ngha cn st li nh Vit Nam . V Vit Nam chn con ܩng kin trung tin ln x hi ch ngha l ng! "

V theo Trn c Lng th: cc nܧc trn th gii ri y cng s i theo con ܩng x hi ch ngha ny !!!

Trong khi d th Th Tܧng Phan vn Khi li tung ra chiu thc m "ch ngha lj quc" thܩng dng, trܧc khi H Ni tri thm rܧc B trܪng Quc Phng Hoa K trong chuyn ving thm Vit Nam va qua: l "trng cu kin", mt hnh Ƕng c tnh ton nhp nhng ng thi gian! (c khc g hn Trng Cu Dn u?), cha tng thy mn phi x hi ch ngha no trn ton th gii x dng bao gi!

Vi chiu thc ny chng nhng Phan vn Khi mun tm cch ra khi con ܩng mn c m cn mun bܧc theo con ܩng xa l rng thnh thang, con ܩng Dn Ch T Do ca lj quc ch ngha!.(hay t nht cng tm thi khoc b o Nj le bp d lun)

ng "bn ting" chng nhng mun tip thu kin ca nhng ngܩi tr thc Vit Nam trong nܧc m cn mong mi c s "gp " rng ri ca cc "chuyn gia v cc nh u t ngoi quc" cng nh cc "t chc v nh ch quc t" Nj gip Khi nm ܮc "chin lܮc pht trin".

Nh vy Phan vn Khi mun cho gii quan st quc t ngh rng chnh ph ca ng khng c ܩng hܧng chng li vic ton cu ha (iu m L kh Phiu theo ui Trung Quc tuyn b chng thng thng ngy 3/2 va qua), v i vi Khi s khng c vic "chng m ca Nj Vit Nam hi nhp kinh t th gii", hay tr hon vic "k thng ܧc vi Hoa K" Nj tin ti pht trin ng b trn mi lnh vc nht l v khoa hc k thut. Cn v ''xng sng quc doanh'' th khng thy Khi NJ cp ti.

Cn nhc li l trong nhng nm qua, c rt nhiu phin hp gia chnh ph v cc chuyn vin ngoi quc, cc nh ch quc t; v c khng bit bao nhiu l kin ng gp m ngܩi ta thܩng gi l Khuyn Ngh, Khuyn Co v.v..mi ln Vit Nam c nhu cu xin vin tr ngn khon, nhng 10 ln nh 1 nh cm quyn CSVN ch ha sung m khng chu thi hnh, t chuyn kinh t t nhn ljn "ch o quc doanh", t lnh vc ti chnh ngn hng ljn cc d n pht trin v.v... lc no m chng c kin ng gp? Nu ng chu kh tp trung cc NJ ngh, khuyn co, ch t hai nm nay thi th cng qu Nj hnh thnh mt h s y m Phan vn Khi v tiu ban ca ng gi l "bn d tho chin lܮc pht trin kinh t x hi 20 nm'' (cho c 4 k hoch ng nin thܩng do i hi ng NJ ra), cn g phi by tr Trng Cu Kin?.

Cng nn bit l nu ch thn Th Tܧng Phan vn Khi tung ra vic t chc trng cu kin v ch thn ng lm trܪng ban ny th tuyt i khng c vic ng n phng hnh Ƕng hay chun b hnh Ƕng m khng c s "ng thun" ca B Chnh Tr hay t nht ca Tng b th ng. Hung chi bo ch Min Nam ng lot tung cm t "Trng Cu Kin" ra ri, vi d kin cuc "hi tho u tin" s ܮc t chc vo thng 4/2000. (Nguyn vn): Ci "mu thun m khng mu thun" l ch ny y ! C bc bp bao gi cng cn c c mi !

 

CSVN d ngܩi Vit hi ngoi em tin v mua nh Vit Nam

Mt ngh nh mi y cho php ngܩi Vit t nn cng sn hi ngoi ܮc mua nh Sai Gn.

Mi nghe qua th hnh nh CSVN c v ci m. Nhng nhn k li th ch l mt tr tuyn truyn qu r tin ca mt bn ngܩi qu v lim s , mt qu dy khng cn bit xu h l g!!!! Chng ta hy cng nh li xem:

- th nht: B con t nn CS trn th gii ny ai cng bit l t ngay 30/4/75, tr mt hai trܩng hp l t Sai Gn, cn th tt c bt Ƕng sn ca qun cn chnh VNCH trn ton lnh th t Bn Hi ljn C Mau NJu b nh nܧc qun l. H Ni gi l qun l v h coi y l chin li phm nhng SaiGon gi l tch thu, l chim c, l cܧp ot.

- th hai: CSVN li tip tc tch thu thm mt s bt Ƕng sn ca ng bo na qua cc Ǯt nh t sn mi bn v la ng bo i vng Kinh t m trong nhng nm k tip.

- th ba: T sau 30/4 tt c ng bo vܮt bin vܮt bin tm t do NJu b li ton b bt Ƕng sn, d nhin cng sn ''bt buc phi qun l'' thi, sau thy qu c li nn cng sn cn cho cng an cng khai t chc cho b con vܮt bin (gi i bn chnh thc) Nj tip tc tch thu thm mt s ln nh ca v vng bc t trang ca ng bo .

- th t: T sau khi anh ch em qun cn chnh VNCH v gia nh ܮc i nh c hp php cc quc gia Ty Phng th tt c nh ca cha b tch thu ngy 30/4 hay sau , NJu phi ܮc giao np ton b cho nh nܧc (S Nh t) qun l (tch thu), Nu xt thy ai l bn nh mnh t sau 30/4/75 th mun ri khi Vit Nam ngܩi phi hon tr li cho nh nܧc s tin bn nh (tnh thnh vng do nh nܧc ra gi), v trn nguyn tc nh thuc ti sn nh nܧc t 30/4/75, bn i l bt hp php, l c ti. Trܩng hp con chu khng i ܮc cn phi li Vit Nam vn khng ܮc tha k nhng bt Ƕng sn ny v mun tip tc li nh ca cha m mnh th phi tr tin thu cho nh nܧc (v nh thuc ti sn ca nh nܧc t ngy i nh c nܧc ngoi)

 

Nh th nu tnh gp c bn trܩng hp ܮc nu trn, chng ta thy CSVN tch thu ܮc bao nhiu nh loi ca trn c triu qun cn chnh Vit Nam Cng Ha, ca gn 2 triu ng bo Vit Nam t nn hi ngoi ny v ca gn 800 ngn ng bo bt hnh b xc trn rng su bin c lc i tm t do ? V trong thi gian trn 25 nm t 30/4 ljn nay h bn sang tay qua bao nhiu ngܩi ri t Ǯt chim hay cp pht u tin cho cn b ng vin, cng nhn vin nh nܧc ?

- Trong nhng nm gn y, sau 1990, c vi ngܩi cy da thn th ng vin mun xin li cn nh c, nhng cng sn bt phi mua li v l ti sn ca nh nܧc t lu ri! Thm ch cn c ngܩi mܮn c hi kinh doanh c ''chy cht'' mua li cn nh c cng khng sao mua ܮc v phi qua bao nhiu ca quyn (hi l) qu nhiu kh ri, tin mt tt cn, gi c vn khng sao vi ti ܮc, nh cho thua b hn nh mua li nh c..

 

Vy nguyn nhn no m CSVN li ra ngh nh cho php (hay mi mc) ngܩi Vit hi ngoi v mua nh SaiGon ?

Thc t tnh hnh kinh t suy sp ang li ko lun tnh trng bng gi ca ngnh a c, vn lm cho gii u t nh t l nng trong my nm gn y, t cuc khng hong ti chnh Chu, nn cng sn mun tm cch kch thch th trܩng a c ny.

Gii cng nng i mi b nng thn ln thnh th Nj lao Ƕng kim sng v nui gia nh th lm g c tin d Nj m tu nh mua bit th? Cn c dn c vn phi chu cc chung c ljn khi no chung c sp hn hay, tin u mua ni mt cn ca cc chung c mi xy ct, v nh nܧc u ai quan tm gip ǫ h? Do vy nu khng ku gi ngܩi ngoi quc v ngܩi Vit hi ngoi v mua gip th phong tro a c cng s ng bng nh phong tro phng ng, motel, my nm gn y thi: Tin cht! Nh ! L l! Nn cng sn mun chiu d cng ng ngܩi Vit hi ngoi em dollar v cu nguy cho a c, d nhin trc tip hay gin tip cu nguy cho nn kinh t x hi ch ngha lun! Chung quy ch l dollar thi V li CSVN c sn 1000 loi m chp ln u ngܩi mua Nj ly nh li lc no chng ܮc , c kh g?

Xt k li, t ngy 30/4 cho ljn nay tuy nh ca tch thu ܮc qu nhiu nhng cn b, ng vin, cng vin chc nh nܧc, v thn nhn ca h t Min Bc trn vo, chia chc, sa cha, mua i bn li trng tro khng bit bao nhiu ln, nn gi ny hn Ƕn khng bit ch quyn hin ti thuc v ai? C hp l hp php hay khng? H s kin tng cn cao nh ni khng gii quyt ܮc , lut nh t thay ǰi lun v khng minh bch nn ngܩi dn Min Nam khng di g i mua Nj ri khng c g bo m ti sn va mua khng b xm phm hay b tch thu mt ln na ?

Ngoi ra va ri S Nh t li c vn th gii thch thm rt mp m, l ngoi kiu (c Vit Nam) ch ܮc mua nh trong khu vc gia c SaiGon m thi, khng ܮc mua nh hay bit th st cnh ܩng, ngܩi mua phi lm vic ti Vit Nam, nu ri Vit Nam phi bn nh ngay trong vng 90 ngy v cha c lut s hu bt Ƕng sn ...

Cng mt thu ht ngoi t t cng ng Vit Nam hi ngoi, Ngn Hng Nh Nܧc CSVN va ra thng tri cho php thn nhn ngܩi Vit hi ngoi t 10/3/2000 ܮc nhn dollar (hay tin H ty thch) m khng phi ng thu thu nhp i vi khon ngoi t nhn ܮc . R rng cng sn ang m chin dch chiu d nhng ngܩi m khi xa bng mi cch h tng xut ra khi t nܧc Nj h xy dng x hi x hi ch ngha ca h. ng hn l h ch nhm vo ngoi t m h ang rt cn ljn, th thi, ch n ngha g khi a ra chiu bi min thu?

 

Qun i cng sn lm kinh t hay lm chnh tr ?

Gii quan st quc t ang c mt nhn xt tuy khch quan nhng ht sc thc t v QND ca CSVN.

K hoch thit lp 13 ǥc khu kinh t thng mi t do ca Qun i dc theo vng bin gii ca Trung Quc, Lo v Cam Bt cho thy tham vng chnh tr ca cc tܧng lnh thuc Qun i Nhn Dn ca CSVN.

Trn phng din thun ty kinh t, tuy cng cuc kinh doanh ca qun Ƕi c thu ܮc khong 600 triu dollar li nhun trong nm ri (theo ti liu chnh thc ca chnh ph cng sn Vit Nam), nhng thiu tܧng Nguyn vn Chnh tuyn b l:

- ''Chng ti dnh vo nn kinh t khng phi ch Nj lm tin''. (Nguyn vn trong t Viet Nam Economics Times)

Trong khi mt ty vin qun s Ty Phng Bangkok gn y c nhn nh rng:

- ''Bܧc vo thin nin k mi ny, tht kh m ni ܮc nh hܪng ca chnh ph CSVN chm dt ch no, nhng cng kh m ni ܮc nh hܪng ca qun Ƕi bt u u! Ti nhng ni no m ng cng sn nhn thy c mt s sa st v s ng h ca dn chng th ni c qun Ƕi tin ln kim sot nn kinh t Nj cng c kiu mu chnh tr cng sn .''

theo k gi Anthony Lobardo th mt phn b kinh t ǥc bit ܮc thnh lp trong quan Ƕi, v cng cuc lm n kinh doanh ca h c thnh cng. T h d tr s a 85.000 b Ƕi ܮc hun luyn ǥc bit ti 13 ǥc khu kinh t ca h, vo nm 2013. H tin liu rng cc c s kinh t ny s thu ht ܮc nhiu trm ngn dn chng theo h. Do cu hi ܮc ǥt ra l : liu vi vic thit lp v kim sot cc vng kinh t thng mi t do ny trong tng lai, qun Ƕi cn ty thuc vo chnh ph CSVN ti mc Ƕ no? V theo k hoch ca qun Ƕi th h c chiu hܧng t do hnh Ƕng t nht trn lnh vc kinh t trܧc ht, vi mt ngn qu ring khng ty thuc vo ngn sch trung ng ca chnh ph, i ln ti vic thnh lp mt khu vc qun s ring bit ca h Nj p ǥt bin php kim sot dn chng theo kiu cch ca h khi h bt u cho thy sc mnh kinh t cc vng ny. (nn nh l cc vng dc bin gii ni trn l ni sn xut cy thu, dng Nj tinh ch ra thuc phin v ma ty, mt li kh kim sot con ngܩi cn mnh hn lc lܮng cng an c ngn ln!) Khi th mnh , nu qun Ƕi kinh doanh v ng kt hp li vi nhau th ci ch Ƕ x hi ch ngha ny c l s bin dng thnh ch Ƕ Ƕc ti pht xt hay Ƕc ti qun phit cng nn ! iu g cng c th xy ra khi m ng v ch Ƕ ang lung lay v qu nhiu kh khn, ang phn vn cha bit chn con ܩng no Nj cu ng khi b sp ǰ, th s bin dng ny cng l mt ci phao tt cho cng sn trong c gng gi ܮc Ƕc quyn ng tr, d l tm thi ....

iu ny cho chng ta thy ti sao phe qun Ƕi (t tܧng L kh Phiu) tm cch a cc tܧng lnh vo c cu lnh o trong Chnh Ph (cc cp) k c vo gii ngoi giao v pht trin kinh t.

iu ny cng cho ta thy ti sao L kh Phiu khng nhng Nj yn cho qun Ƕi t do hnh Ƕng trong pht trin kinh doanh, khng ni g ti cc i tiu cng ty quc doanh do qun Ƕi qun l, m cn mnh dn tuyn b ''duy tr lnh vc quc doanh Nj lm xng sng'' (ngy 3/2), sau khi thng cp cho hng lot tܧng t cui nm va qua.

Hi Ngh Khong i Ban Chp Hnh Trung ng

CSVN triu tp mt k hp ǥc bit Nj sa son cho i Hi ng k Chn s hp vo nm 2001. y l mt phin hp m rng ca B Chnh Tr, sau k hp cht hi cui thng 2/00. 170 y vin trung ng ng s v tham gia y .

Chc chn s c tho lun v d tho ca ci gi l ''bo co chnh tr'' (u tin ca L kh Phiu) cho i Hi Chn. Gii quan st quc t nhn xt l bo co chnh trr ny quyt nh cho tng lai ca Vit Nam , ni cch khc l chn hܧng i cho ng v cho ch Ƕ, t t tܪng ljn hnh Ƕng, t chin lܮc ǰi mi ljn pht trin kinh t v chnh sch i ni i ngoi trong xu th ton cu ha hin ti.

Gii am tܩng chnh tr trong nܧc khng my lc quan v mu s chung ca c tp on lnh o ng l ang hoang mang lo s ''ng s t t mt ht Ƕc quyn thng tr''. Cho nn qua bao nhiu phin hp trong nm va qua ri m vn cha gii quyt ܮc mt vn NJ cp bch no in hnh nh trܩng hp Tha Чc Mu Dch vi Hoa K. n gi ny m H Ni vn cn m cng ch trng ''kinh t th trܩng theo nh hng x hi ch ngha'', y mu thun v rt lc hu, na mun m ca hi nhp vi nn kinh t th gii na mun b mn gi quc doanh lm ch o, ch c hai chn m mun i dy gia lin minh Nga-Tu v M, (hoc c 3 cܩng quc ring l M, Nga, Trung Quc) na mun bung x hi ch ngha, na mun theo t bn ch ngha, nhng nhng gia ng ba ܩng, ch v s mt ht quyn lc, v quyn li c nhn.

Khch quan nhn xt th H Ni vn trung thnh vi ch ngha ngoi lai, quyn li ng, c nhn v phe nhm lun ܮc ǥt ln trn quyn li ca t nܧc v dn tc, nn chc chn cc NJ ti c lin quan ti ''phc li ca nhn dn'' s khng phi l nhng vic ln cn phi bn trong i Hi ng, v nu c em vo bo co chnh tr hay ngh quyt 9 cca i Hi nm ti th cng ch l my khu hiu rng tuch ku to ly l khng hn khng km thay cho bin php gii quyt c th, (nh bi tr t nn x hi, tham nhng ca quyn, hay xa i gim ngho, v.v..)

 

Ngoi vn NJ hܧng i phi chn, phin hp tr b ny cn phi gii quyt mu thun ni ti gia cc phe nhm, m trong lch s chu di ca mi ng cng sn vic tranh chp quyn hnh ni b vn thܩng xy ra trong mi k i hi ng (khng ni ti chuyn thܩng xuyn thanh ton ngm ln nhau). Chc chn phi c mt s khng t trong 170 v y vin s ܮc cho v hu (d tr t 1/3 tr ln) Nj bo m cho chic gh tng b th ca L kh Phiu. Nhn vo s ngܩi mi ܮc tuyn vo chng ta s thy ܮc phe nhm no vn ln, qun nhn hay lo lng? Nam, Trung hay Bc ?Ci cch hay bo th? T chng ta hy vng s thy ܮc hܧng i ca L kh Phiu trong nhng nm sp ti.

 

Kt lun

L kh Phiu cn ܮc c c rt ca M sau khi tri thm rܧc B Trܪng Quc Phng Cohen ca Hoa K sang thm Vit Nam va qua, v cng nm ܮc mi v ph-mt Camembert ca Lin Hip u Chu (Hip Чc Bruxell) nn c nhiu ch du cho thy CSVN sp c tung ht mi vi o kp mi sau k i Hi Chn nm 2001. (Nhng chc chn cng l mt loi rܮu c trong bnh mi m thi) V c nhng s vic kh c th xy ra ܮc trong mt ch Ƕ cng sn h khc trong chu di lch s ca cng sn nj tam, ti sao thy ph trng ngay Vit Nam trong my thng gn y, nh :

- Tr chi kiu dn ch Ty Phng Trng Cu Kin ca Phan vn Khi

- Tr ph bnh v cng kch ch Ƕ cng khai trn bo i on Kt ca Mt Trn T Quc m ai cng bit l cnh tay tri ca ng, v ngay trn bo Lao ng ngy 27/3 ph bnh ch Ƕ ''ch ni m khng lm'' hay ''ni nhiu m lm t''

- Tr cng khai i a ng a nguyn va mi y ca ng vin cng sn (ng vin Trn dng Tin) ngoi vic tܧng Trn i Dn Ch T Do hai nm v trܧc.

Ch nhn qua tng vic thi, cng qu Nj ngܩi ta on ܮc phn no CSVN s by tr g trong mt ngy tt tri no y. Th no ri L kh Phiu cng phi s i Php mt chuyn, ni trong nm nay, c ngha l trܧc ngy i Hi Ton ng k 9 Nj gp ngܩi o din no mt a im no trn t Php.

CSVN rt s ci m h gi l ''din bin ha bnh'', nhng bit khng sao trnh khi nn gn y L kh Phiu c v nh chun b ni b ng Nj sn sng i ph vi mi tnh hung:

- t nht Chnh tr b sp xp xong phn nhn s trong phin hp ǥc bit ca Ban Chp Hnh Trung ng v phin hp tr b ca Trung ng ng va qua, cng nh b tr xong n em trung thnh trong mi c cu ng v Nh Nܧc xong c ri.

- Tun trܧc H Ni cng gi th cho Hoa K xin duyt li mt vi iu khon trong Thng Чc sau chuyn ving thm ca ng Cohen v ca phi on dn biu H vin M.... (d khng xin bn bc hay lm sng t th chc chn H Ni cng k thi, nhng khng ly c xin duyt li th tr mt qu, lm sao gii thch s tr tr trong 8 thng qua sau khi hai Bn tha thun v k tt t thng 7/99 ? )

Du sao th din bin trong ha bnh cng vn cn hn l thay ǰi trong ǰ mu . M ǰ mu ln ny khng phi l nhn dn s b la i vo ''c my xy tht ca cng sn'' Nj cht thay cho ng nh 50 nm v trܧc u, m ln ny chnh ng cng sn s n phng ''lnh '' t lnh o ng tr xung khng thiu mt ai ! V ln ny c 79 triu dn Vit Nam tht s mi ng lot ng dy Nj Gii Phng Qu Hng, khng phi khi ch thc dn Php hay lj quc M nh H ch Minh tuyn truyn m dn, m ln ny l gii phng dn tc khi ch thng tr Ƕc ti kht mu v v nhn o ca bn mafia cng sn v thn hu du ca tn t H ch Minh......

Xu th thi i ca thin nin k mi ny khng cn l xu th ca thi Staline hay Mao trch ng na, ch thuyt Mc L b chnh dn tc Nga S v cc quc gia ng u vt vo thng rc lu ri, L kh Phiu, Trn c Lng v CSVN ng nn bay lܮn trn my Nj nghin cu tm thin ܩng x hi ch ngha hoang tܪng na, m hy i vo thc t ca th gii bn ngoi, nhn thc trng v ǩi sng ca ngܩi dn Vit Nam trn tng gc cnh, chnh tr, kinh t, gio dc, y t v.v.. Nj tm phng thc m bܧc i cng hܧng vi loi ngܩi, vi dn tc, Nj khi b dit vong cht m khng kp hi ......


Tiu bang Washington mt ngy cui thng 3/ 2000

Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1