"chuyn di" x hi ch ngha (II)

Trܩng sn dhn

 

Ph v t ph

S kin mi nht trong thng 2/99 l Ban Chp Hnh Trung ng ng cng sn Vit Nam va b mc phin hp ln th 6 / k 2 ngy 2/2/99 . Phin hp ko di gn 10 ngy (ܮc gi l k 2 v phin hp ln th 6 vo thng 12/98, ܮc ngng na chng, hn ti hp vo u nm 99, nn phin hp ny gi l "khc ui" ca k hi ngh trܧc!).V th cho nn k hp ny mi c thng co, v mi c din vn b mc ca tng L kh Phiu, Nj kt thc ci gi l hi ngh 6/k 2.

Khng c tho lun v "thay ǰi ngi th" trong lnh o ng v "thay ǰi nhn s" trong chnh ph nh cc nh phn tch chnh tr v cc nh ngoi giao n on trܧc .

Theo bi din vn ny ng Tng b th cho bit mt quyt nh rt quan trng, v l mt quyt nh duy nht t ܮc trong sut thi gian hi ngh. l:

"ng s dnh thi gian 2 nm Nj xc tin vic ph bnh v t ph bnh"

 

*- ti Ph v T Ph s l cc loi bnh m ng vin ang mc phi:

(1).- "Quan liu, K lut khng nghim, n nang, tha hip, phai nht l tܪng, dao Ƕng, nghing ng, c hi dܧi nhiu hnh thc, suy thoi v o c",

(2).- "li dng chc quyn Nj tham nhng, bun lu, lm giu bt chnh, sch nhiu, c hip nhn dn, kn ca a v, km k lut, pht ngn v lm vic ty tin.."

 

*- Thi Gian Ph v T Ph: c bit ch s bt u t ngy 19 thng 5 nm 1999 (ngy ܮc gi l ngy sinh nht ca H ch Minh) v s chm dt vo ng 0 gi ngy 19 thng 5 nm 2001 !!!

*- Ai s Ph v T Ph? Tt c, t B Chnh Tr ljn Ban Chp Hnh Trung ng cho ljn cc cp y t trn xun dܧi NJu phi em nhau ra ph v t ph ht....

** -V ni dung th chng ta thy ci chin dch ph v t ph ny bao gm ht mi tiu cc v sai tri ca tng cp ng vin, khng thiu mt li nh no, t t tܪng ljn li ni v hnh Ƕng, c lin quan ti ng v cng c lin quan ti nhn dn, xem chng c v gt gao v quy m trong cch dn cnh, nhng phi ch ljn nm 2001 xem ra mi bit ܮc kt qu nh th no! Lu qu!

Dn H Ni thc mc khng bit l thi gian chun b Nj bt u tht s i vo chin dch (t 2/2 ljn 19/5 gn 3 thng rܪi) c qu ngn Nj cho cc ng vin c th gi chun b kp phn "t ph" cho mnh hay khng ?? th d nh phi chng minh l mnh khng "lm giu bt chnh", phi lo tu tn cho ht ca chm ca ni hoc hng ha"bun lu" hay "cܧp git" ܮc ca ng bo trong nhiu nm qua, phi kp thi sang tn bt Ƕng sn cho h hng thn quyn, hoc "ra" cho sch tin hi l hay dnh y cht ma ty cn sa v.v..... (v khi t bng snh bc vo tip thu thnh ph, mi anh ch c mt bal trong ch c mt b rch, mt ci c mn thic va Nj n cm va ung nܧc m thi!)

** -Theo li ca ng o duy Qut (Ban Vn Ha v T Tܪng Trung ng ng )th tham nhng khng lm danh cp lnh o v ch xy ra trong lp ng vin cp thp (!) nhng "bt c ng vin no tham nhng s b nghim pht. Chng ti s nht quyt thi hnh k lut, bt c ng vin, cn b no, bt c chc v ngܩi ln hay nh" (Gh qu! khng bit cch no y? s b a ra ta lnh n hay "x l ni b"? m ti sao ch c ti tham nhng? cn cc ti khc sau ci mn "ph v t ph" th l ci g? Mt chc? mt quyn? mt ti sn? hay mt c ch Ƕi nn ci ?????) Nhng c tt th phi git mnh vy thi! ch cng khng sao: v chnh ming ng Tng Phiu c mt cu thng rt tnh ngha, c tc dng lm yn lng hu ht ng vin cc cp:

" Ph bnh l gip nhau Nj sa cha, gip nhau tin b! Ct l on kt v thng nht ni b" (cu ny mܮn ca H ch Minh),

"trong phe bnh v t ph bnh c tinh thn ng ch trong sng, tn trng v hiu bit ln nhau, nghim tc m khoan dung, thu l m t tnh...khi phc on kt ni b." H hi phn gii, ti 19/5 mi bt u bit ܮc L kh Phiu mun g khi ni cu ny!!

Thm mt iu ng lu l Nj lm gng, tܧng L kh Phiu bt chܧc gi H nm 1959 (xin li nhn dn v sai lm nghim trng trong "ci cch rung t" khin cho hng chc vn ngܩi phi cht tc tܪi, gia nh tan nt!), nhng khng nghe thy ni Phiu c khc lc, hay cng khai xin li nhn dn nh H ch Minh nm no, m ch ni l "nhn danh B Chnh Tr ti xin chu trch nhim v nhng khuyt im v cc chng bnh ang lan trn trong ng, nghim khc t ph bnh trܧc Trung ng v ton ng" m thi! (nguyn vn trong bi din vn).Ton l so ng! ton l gian manh v bp bm, c thua g To Tho bn Tu u!!!!

Tht vy, trong gn na th k cng sn lm cht bao nhiu triu dn, lm ngho i lm dt nt v gy bnh tt, o ut c my th h Vit Nam t my chc nm qua, hin l th phm chnh trong mi t oan x hi nh mi dm, ma ty, cܧp ca git ngܩi, lm bng hoi lun thܩng o l, ph hy truyn thng dn tc v nn tng gia nh .... m ngi Tng b th ch "t ph" vi ng theo kiu ma gio "on kt ni b" nh vy l ri sao ?????? hay l ngi nhn danh tng b th ng nhn li Nj che y lun ti li ca cc ngܩi khc trong B Chnh Tr v Trung ng ng tng b nhn dn t co trong cc bn Huyt tm th hay co trng gn y?

 

Ci tri chnh tr ? hay Tch cc xy dng ng ?

Ngoi vic pht Ƕng chin dch "Ph v T Ph", trong bi din vn, L kh Phiu cng khng qun ku gi" ton ng, ton dn, ton qun on kt cht ch tch cc tham gia xy dng ng, pht huy cao Ƕ lng yu nܧc (!), yu x hi ch ngha, vܮt mi kh khn th thch thc hin thng li mc tiu Kinh T, X Hi trong nm 1999" (nguyn vn)

Tht l qu r rng! Tp on bo th gio iu ca L kh Phiu ch c mt mc tiu duy nht v khn thit l "cng c v xy dng ng, cng c quyn lc ca ng v ch Ƕ"!

Lm g ngܩi cng sn c lng yu nܧc m ng Phiu ku gi ton ng phi pht huy cao Ƕ ? H ch Minh la mt cn b cng sn quc t nj tam ca Lin X, ch ngha cng sn l mt ch ngha quc t, phi quc gia, phi dn tc, lm g c nܧc Nj m yu? cn ku gi ton dn l cng khng hp tnh hp l cht no, v ngܩi dn Vit Nam ai cng yu nܧc m u c ai yu x hi ch ngha bao gi m ku gi pht huy? v h c qu nhiu kinh nghim tang tc au thng v ci gi l cng sn hay x hi ch ngha ca H ch Minh t thp nin 40 ljn nay ri !

Nh vy l r rng khng thy c mt ch du hay mt bin php no gi l "ci cch chnh tr" hay "ci tri chnh tr" g c. Tri li L kh Phiu lun trnh n khng ni ljn cm t ny m ch vng vo e da thng thng nhng k chng i m ng c ghp chung vo vi "cc th lc th ch", khi ng nhc ljn nhim v "bo v ܩng li ca ng, un nn nhng nhn thc m h, lch lc, cc quan im sai tri, nhng lun im phn Ƕng..ca cc phn t c hi chnh tr...". ng nhc i nhc li rng: " ng vin cc cp phi ni v phi lm theo ng ngh quyt ca ng, khng ܮc truyn b hay bnh vc cc quan im c nhn."( mun ni ljn nhm Trn , Hong Tin, Hong hu Nhn v.v..)

l tnh hnh ni b "ru r" ca ng, khi ng bܧc vo tui 69 (gn c lai hy!): nhng theo li ca L kh Phiu th "khng c s chia r bn trong", v "tinh thn i on kt cn vng vng"! Khng c, nhng sao li phi thanh minh v nh chnh?

Tnh trng Nh Nܧc th cng khng sng sa g, nht l v Kinh T / Ti Chnh.

V ng lnh o v Nh Nܧc ch qun l nn khng th no Nh Nܧc ngc u ln ni khi m ng ang trn tut dc khng phanh! V th m my "ng ch tp th" (nhn dn) phi chu kh s i rch m au dt nt di di!!! Nht l nng thn. (Ting l Nj gii quyt nn tht nghip trm trng do khng khon kinh t ti chnh gn y, va ri H Ni li nh ting vi Hoa K mun xut cng cng nhn sang M, nht c tam t li... nhng i s Paterson kho lo t chi ... Tn t! v mt qu!!!. Chng trnh xut cng lao Ƕng gip H Ni thanh ton ܮc mt s n ca cc nܧc cng sn n anh. Ngoi ra Nh Nܧc v cn b ng vin cng thu ܮc khng t bng lc (ngoi t) nh bc lt tin u tin ui ca chng trnh m phu ny,)

Tuy c lܧt s qua trong li ku gi thc hin thng li mc tiu kinh t trong nm 99 (ku gi ly c), nhng c th th L kh Phiu khng c mt li no ni ljn cc vn NJ kinh t hay bin php c lin quan ljn tnh hnh kinh t khn cp ca Vit Nam ! M c 170 nhn vt ܮc coi l "nh cao tr tu" ang nm gi quyn lc lnh o ti cao, cai tr trn 75 triu dn , cng c l i... coi nh khng thy, khng nghe, khng bit g ht v cc kh khn kinh t ang nng ln ǩi sng hng ngy ca ton dn.....(thu nhp bnh qun ca ngܩi dn l 300 m kim/nm.- theo Mark Whitehead, Jardine Pacific)

V y l mt vi con s mi nht ni ln thc trng ca nn kinh t theo nh hܧng XHCN:

- u t nܧc ngoi t 8,5 t M kim nm 1996, gim xung cn 4,5 t nm 97, 3 t nm 1998. y ch l nhng con s ܮc ha hn, con s tht s ܮc x dng ch c 2,3 t trong nm 96 v 97, v non 1 t cho nm 98. Trong nhng nm sp ti, t 1999 tr i li cn st gim th thm hn v trn 2/3 s tin u t NJu do cc nܧc Chu hin ang cn cha ra khi khng khon kinh t v tin t.

Mt kinh t gia Thy in phi cnh gic ngܩi ngoi quc l " khng c mt l do no Nj cc cng ty ngoi quc bo gan u t vo Vit Nam hin nay, nu h khng mun c qu nhiu ri ro v nguy him" (Reuter). ng cn dm phng on rng "nu cng sn khng chu ǰi mi kinh t / phn 2, khng c bin php Nj cho u t cng ngy cng tut dc, th Vit Nam khng c cch no phc hi ܮc nn kinh t ca mnh"

Trong khi th L kh Phiu t lu vn lun mm qu quyt rng h s c nhng bin php ǰi mi su rng hn, gip pht trin kinh t v thu ht u t nܧc ngoi. Nhng "cng sn ni l mt chuyn cn cng sn c lm hay khng li l mt chuyn khc", ngܩi ngoi quc bt u thy v hiu ܮc nh vy ri! V hu ht cc nh u t cha "b ca chy ly ngܩi" cha rt ra khi Vit Nam ܮc, hin ang cn kt cng trong gung my y ng ngch quan liu, chm chp vi qu nhiu lut l v l y quyn th, bt cng v nghim khc ca Nh Nܧc! Thng v ca nhng cng ty hay doanh gia ngoi quc (phn ln thuc cc ngnh xy ct, a c v ngn hng) chm hn li trong vng 2 nm qua, nht l t khi Nh Nܧc xit mnh cc hot Ƕng ca h bng cch ra lnh cho h phi bn li cho Nh Nܧc 80% s ngoi t trong chng mc ca h.

- Tnh hnh thiu ht ngoi t vn tip tc ko di. Mc d tr ngoi t (dܧi 2 t M kim) khng Nj tr cho cc mn hng nhp cng cn thit nh hng tiu dng, my mc v.v.. ng thi cc mn n xu khng th tr ܮc cho ngn hng cng ngy cng cao ln... Th trܩng trao ǰi ngoi t gia cc ngn hng vi nhau coi nh b ngng tr, khng hot Ƕng ܮc v khng c tin Nj trao ǰi. C hai ngun cung cp ngoi t, l u t trc tip v xut cng. C hai ngun NJu cn dn. Cn cn tnng mi ang con s m :- 2,3 t m kim.

Trong nm 1998 mܩi chn (19) ngn hng ngoi quc ng ca cc vn phng i din ti Vit Nam , v hai ngn hng Nht Bn (Sakura v Daiwa) thnh ph Saigon ang lm th tc xin php ng ca cc vn phng ca h nm 1999 ny. S vic ny xy ra cng lc vi s ra i ca hng lot nh u t v doanh gia ngoi quc (120 cng ty ngoi quc ng ca vn phng trong vng 10 thng nm 98, so vi 70 trong nm 97).

Theo tin Reuter th t sau Tt p lc i vi ng bc Vit Nam s tng ln, nhng thi gian sm nht Nj c vic ph gi s l vo cui thng 4 hay u thng 5, v mc Ƕ l 5%. Tܪng cng nn bit thm l H Ni p dng chnh sch "iu chnh t gi hi oi" t t, v gi tr ng bc Vit Nam gim 17% (chnh thc) so vi ng la trong vng 18 thng qua. (H Ni khng dng t "ph gi" v lo ngi s c bin Ƕng x hi sau khi tuyn b ph gi tin H)

Tr ngi ln nht v Ti Chnh hin nay l Nh Nܧc cng sn khng chu ph gi ng bc Vit Nam (tin H) vn khng hon ǰi ܮc trn th trܩng quc t, v dn chng trong nܧc khng tin tܪng h thng ngn hng, khng tin tܪng gi tr ca tin H, nn ch thch ct du tin nh m thi (nht l m kim v vng).

- tnh hnh xut cng ang xung dc: hng ha Vit Nam khng bn ra ܮc v khng cnh tranh ni vi cc nܧc khc v phm cht cng nh v gi c. Cc nܧc ny ph gi trung bnh 40% nn gi hng bn ra ng nhin h 40% khi tnh bng m kim, cn tin Vit Nam tuy ܮc gi l iu chnh 3 ln ri nhng ch xung c 17% so vi ng m kim, do khng sao cnh tranh ni vi gi r hn ca cc nܧc khc.

 

Hip ܧc thng mi Vit M

c bit i vi Hoa K, tnh hnh cn gy cn hn nhiu:

-Vit Nam tng hy vng bn nng phm v mt s sn phm ch bin sang th trܩng Hoa K, nhng cho ljn nay Hoa K cha cp quy ch ti hu quc cho H Ni nh h mong Ǯi, nn hng ha nhp vo M vn b thu nng th lm sao cnh tranh ܮc vi cc nܧc khc, nht l hng Trung Quc ang ܮc hܪng quy ch ny? Hu qu l "chng no cha bn ܮc nhiu sn phm sang M th H Ni vn cha thu ht ܮc cc d n u t i quy m, d nhin cha th to ܮc mt c s cng nghip no vng mnh ܮc" (nguyn van nhn xt gn y ca i s Paterson).

- Mun ܮc hܪng ti hu quc, iu kin trܧc tin l phi k ܮc tha ܧc thng mi vi Hoa K th mi mong bn ܮc hng sang th trܩng ln nht th gii ny !!

Trong vng 3 nm nay Hoa K v Vit Nam qua 6 ln bn tho v bn tha hip ny, nhng cha t ܮc mt kt qu c th no. Vng m phn th 7 s din ra vo thng 3 ti y, nhng theo i s Paterson th cn c qu nhiu vn NJ c th gy kh khn tr ngi cho hai bn v mt thng mi.:

*.- th nht l ng cng sn Vit Nam mun nm ton quyn kim sot mi chuyn (ng phi lnh o) nn d dt t chi m ca th trܩng v cng khng chp thun cho cc thng gia Hoa K ܮc hܪng nhng iu kin ǥc bit, u i hay quyn li m ng ang dnh ring cho cc x nghip quc doanh. (v cng sn m cng nh hܧng x hi ch ngha, kinh t quc doanh l ch o!)

*.- th hai l bt chp li khuyn ca gii chc Hoa K, k t u nm nay H Ni mܮn c nng Ǫ v bo v hng ni ha, tng mc thu nhp khu trn cc mt hng Hoa k ln 50%, (Nht cng ang ngc nhin v hng Nht cng b nh thu ln 50% mc du Nht ang cho Vit Nam hܪng mc thu rt ǥc bit t lu, tܪng l thin s ܮc Vit Nam p ng li!! )

*.- th ba l chnh H Ni khng hn hi lm trong vic tho lun v tha ܧc thng mi ny, mc du rt mun t ܮc cng sm cng tt, Nj va c ܮc quy ch ti hu quc va ܮc Hoa K gii thiu cho Vit Nam gia nhp vo T Chc Mu Dch Th Gii. Tht l qu mu thun : V cng sn vn tr hon t bao nhiu nm nay cha chu "thay ǰi c cu" (mc du Ngn Hng Th Gii bao phen khuyn co km theo mt ngn khon vin tr cho vic thay ǰi ny), ngha l phi loi b h thng quc doanh n hi ngn sch ng thi m ca cho t nhn t do kinh doanh. C 2 iu ny NJu ng chm mnh ljn quyn li ca h thng chn rt ng vin tay chn thn tn tuy bt ti nhng li ang c Quyn v c Tin (hng m khng chuyn) tc l gin tip ng ngay vo cc " d". Cng sn rt mun c tha hip kinh t vi Hoa K, v rt thch th trܩng M, nhng vn mun duy tr quan im "quc doanh l ch o" v khng mun cho t nhn t do kinh doanh. Mu thun v tr ngi chnh l ch ny!

*.- ngoi ra d c t ܮc tha hip, cng s cn gp tr ngi Quc Hi M v cn c vn NJ nhn quyn, H Ni vn cn tip tc n p nhng ngܩi bt ng chnh kin v khng thy ng cng sn c du hiu chu chia x quyn hnh. V vic tm thi bi b p dng tu chnh Jackson- Vanik cng s b tr ngi ly khi ht hn 1 nm ti xt vo ma h 1999.

Trong khi ch Ǯi, Tng Phiu s sang thm Trung Quc vo u thng 3 ny. Khng bit ng s hc ܮc Giang Trch Dn iu g y? Ci t c cu? T hu ha v gii tn quc doanh? Thit ch dn ch? Sa ǰi Hin Php? n p i lp chnh tr? Chng ta hy ch xem.

V.........Chuyn di "x hi ch ngha" s cn di di.......

 

Tiu bang Washington thng 2 nm 1999

Trܩng Sn DHN

 


Tr li : Trang u

1