chuyn Di X Hi Ch Ngha

Trܩng Sn DHN

Khng c ch bt mo n C... !

Nghe i Hi IX a Nng c Mnh ln gh Tng b th, anh em Min Nam nht l vng C Chi Hc Mn v vng Ng Ba ng T kho vi nhau rng : " ht ch ri nn "h" li phi bt ljn mo n c.. vy " . Nܧc Vit Nam ht thi ri nn mi hn hnh ܮc mt ng thuc "dn tc t ngܩi " ln cai tr

ng ra th Nng c Mnh ܮc chn ngoi mun ca ng ta, rt l bt ng cho ng ta. ng ta ܮc chn Nj ng ra khng lm mo n c.. thay cho ch th cng si rc cho ng ! Nu thc thi v th ng phi lo s mi phi, v rc rn hi thi qu nhiu :

i ni th vi mt nn kinh t theo nh hܧng x hi ch ngha o ut, nܧc Vit Nam ang l mt nܧc c t l i ngho cao nht nh trn th gii, vi mt bn l x hi bng hoi v tham nhng, mi dm, ma ty, bun lu, do ng gy ra m lut php th ty tin, mt bn th bt n v chnh tr, dn chng ang trn v th i quyn sng, i t do, i t ai do ng vin chim ot, v tnh hnh nng bng Cao Nguyn Trung Phn, v "nhn dn" khp ni ang i t do tn gio, t do tn ngܪng....,

Cn i ngoi th ang c qu nhiu vn NJ kh x nh vn NJ lnh th lnh hi i vi n anh sng s phng Bc, vn NJ ngh quyt ca Ngh Vin u Chu sau v tng xut ngh vin Olivier Dupuis ca h, vn NJ p lc ca Hoa K v nhn quyn v kinh t v.v...

Nhng Nng c Mnh khng thy rc rn, khng ngi ܮc mi hi thi, nn chi va mi leo ln gh Tng b th, sܧng qu , tuyn b vung vt, qu ch quan, nh ci my gt lc cn ngi Quc Hi, khng thy g ngoi 4 bc tܩng kn ca Ba nh, (hp bo 22/4):

Rng : "Ti c th ni ngay rng ngay sau i Hi, nhim v u tin ca ti l trin khai t chc thc hin Ngh Quyt, trung tm s l Kinh T, then cht l Xy Dng ng"

Rng : " S tip tc chng quan liu, tham nhng v tiu cc theo Ngh Quyt Trung ng 6 ln 2, vi tinh thn quyt lit (!). Bin php th c nhiu nhng c mt bin php quan trng l s "gim st ca nhn dn"!

(ng l "con H ng, khng ging lng cng ging cnh", xin nhc nh ng l n khiu t ca nhn dn cht cao thnh ni ci Quc Hi ca ng ri m no c thy ng coi trng ci mn "gim st ca nhn dn" hi no u ?)

Rng: "Mun thc hin tt bin php ny, cn thc hin c hiu qu "quy ch dn ch", ci cch mt bܧc b my hnh chnh . y l mt vic phi lm ngay v lm lin tc...."

bn Quc Hi th ng t ni, ch gt nh ci my thi, nhng ln gh Tng b th ri th chc ng cng phi bit x dng ci lܫi ci ming, nhng ci lܫi ri cng ljn phi bit un theo cc ngh quyt ca B Chnh Tr, hay theo li c vn ca ba ng bnh vi Mܩi Anh Kit m thi! ng no cng th ! Ngܩi ta o to ng thnh mt ci my gt thun thc ri, by gi ngi u ng cng vn c sn bn cht v nhim v "Gt" m thi!

Chng ta hy khoan bn vi ljn vic " quy ch dn ch" m ng tng Mnh va tuyn b, hy xt qua vic ci cch hnh chnh xem sao .

Ci t hnh chnh ? bao gi ???

Cc nܧc cp vin, cc nh u t ngoi quc, v sp ti y c Hoa K NJu p lc chnh quyn cng sn phi ci t nn hnh chnh ca mnh, mt nn hnh chnh ch lm phin h cc nh lm n v mi gii kinh doanh, tip tay cho tham nhng v ca quyn khp nܧc.

y khng phi l ln u cng sn Vit Nam mi b p lc t cc h thng ti chnh ngn hng v gii u t quc t, v nn hnh chnh cng sn c qu nhiu lut l t trung ng ljn tn a phng x p, t t giy php iu hnh, di chuyn ljn thu m khng ni no ging ni no, nhiu t ty theo nhu cu ca mi "s qun" ... tt c mi quy nh NJu khng ng nht khng nhng c hi cho ngܩi dn m cn gy thit hi ngay cho chnh quyn na. Ngn khon vin tr cn thit cho vic ci t ny ܮc d tr cp cho Chnh Ph hng nm nhng khng nm no Chnh Ph chi ܮc 1/10, v c th cng tc ci t c ko di nm ny qua nm khc t tro Mܩi, L kh Phiu qua ljn Nng c Mnh ngy nay, m xem ra gn nh vn cn dm chn ti ch, c tin ln ܮc mt bܧc th li li ba bܧc...

Trong cc k hp trung ng ng b lc no cng gn nh c nu ln vn NJ ci t hnh chnh , nhng quan nim chung ca ng vin l "tt c cho ng v cho ch Ƕ", nn khng bao gi cng sn chu ci t cho ng ngha danh t ci t , Chnh Ph rt rt tin hnh k hoch ci t th Chnh Tr B p thng, c xe Phan vn Khi phi dng li...Mt khc, v nn hnh chnh ca ch Ƕ chng nhng v t chc m cn qu nng n, rܩm r, chng cho , hn Ƕn, khng lp quy theo mu no c, mnh ai ny lm theo ca ring mnh hay ca c quan mnh, b nhm ca mnh, np dܧi danh ngha "phc v ng v ch Ƕ" m tht ra v quyn li ca b nhm, c nhn, khng cn bit ti quyn li ca ngܩi dn (vn ܮc h xem l dn b tr, bo sao phi nghe vy, cht sng mc by, tin thy b ti ...) Tuy vy trong bo co chnh tr vn c on ni :

"Ci cch hnh chnh tin hnh qu chm, thiu kin quyt , hiu qu thp. T chc ca b my Nh Nܧc cng knh, trng lp chc nng vi nhiu tng nhiu lp trung gian v nhng th tc hnh chnh phin h; khng t trܩng hp trn v dܧi, trung ng v a phng hnh Ƕng khng thng nht, gy kh khn cho vic pht trin kinh t, x hi v lm gim Ƕng lc pht trin. Mt s ngܩi v c quan do li ch c nhn, cc b, li khng mun ci cch hnh chnh , ci cch t chc b my Nh Nܧc. Khng t cn b ng vin km o c, phm cht, li qu yu v nng lc, trnh Ƕ chuyn mn v k nng nghip v..."

Ni th c ni m lm th khng thy lm, do vy, khi phi thi hnh Thng Чc M Vit m khng chu ci t th nn hnh chnh ca cng sn s l nhng chܧng ngi ln cho vic pht trin kinh t v thng mi ca t nܧc, cha vi ni ti vic thc thi dn ch v t do trong mi hot Ƕng kinh doanh c n nh trong Thng Чc..

T 3 nm nay Vit Nam ܮc quc t vin tr ngn khon Nj ci t nn hnh chnh, nhng ch nghe "nhc nhch bng mm", hay gim ܮc mt t ca i v giy t trong vic xin giy php thng mi u t, lm cho cc cng ty ngoi quc vn phi b chy. ng v Nh Nܧc vn tip tc dnh u tin cho nhm "ch qun" (quc doanh) v vic gim thu hay x dng t ai, vay tin v.v.. Mt Ǣng th ra vn th khuyn khch u t, Ǣng khc th vn cn qu nhiu chnh lch giy t, chnh lch gi biu, chnh lch v s lܮng ca i hnh chnh , thu m... tt c vn cn gy qu nhiu phin toi chn nn cho gii u t ngoi quc v t doanh, to nn cnh "trng nh xui kn thi ngܮc", mi ni mi suy din lut l theo ring ca mnh, ch nhm li ch c nhn, li ch cho c quan hay cho ng b ca mnh, khng thng nht ܮc hnh Ƕng t trn trung ng cho ti a phng, to cnh hn Ƕn trong ca quyn, iu kin tt cho tham nhng n r khp ni..

Chung quy ai cng s ci t hnh chnh v ci t th Quyn v Li s khng cn, ai li mun th ?

 

Bi ton khng p s : "quc doanh"

Vo cui thng 6/2001 , Th tܧng Phan vn Khai k lnh "ngng lp thm cc x nghip quc doanh" Nj cho quc t thy l khu vc quc doanh khng phnh to ra na.. Ni cch khc l BP !

ng l "ly ng ti bi ny !, nh ngܩi ta mi bit ܮc l H Ni vn tip tc lp thm mt s x nghip quc doanh ! V quc doanh vn gi phn "ch o" ca nn kinh t th trung theo nh hܧng x hi ch ngha .

T gn 5 nm nay, h thng ti chnh v ngn hng quc t cp vin ht yu cu li khuyn co Chnh Ph phi gii tn v t nhn ha khu vc quc doanh, Nj khuyn khch u t ca gii t doanh. Hp ti hp lui, tr cp ngn khon, tr nhng ch hp vi nhng ng h Ha nn chng nhng khng gii th ܮc bao nhiu trong s trn 6000 x nghip ca Nh Nܧc, m ng cn cho mt s x nghip mc ra thm (nht l ca qun Ƕi v cng an), v nhu cu mua chuc lc lܮng an ninh chnh tr hay v s sng cn ca ng ? v cn phi nui sng bn cn b ng vin "hng m khng chuyn", hay nhm thc hin "chuyn tu vt" ca nhng "nh cao tr tu" ?

D vi bt c l do no th ng cng vn ngoan c i theo ngh quyt c "kinh t th trܩng theo nh hܧng X Hi Ch Ngha" ly quc doanh lm ch o, tip tc bo v v bnh trܧng Khu Vc Quc Doanh, tri ngܮc vi yu cu ci t v ǰi mi kinh t ca cc nܧc cp vin, i ngܮc li vi tro lu pht trin kinh t ca t nܧc m ton dn ang mong ܧc, d nhin khng hi nhp ܮc vi lung g "ton cu ha" ca th gii bn ngoi. Thc t cho thy chnh quyn cng sn d vi L kh Phiu hay Nng c Mnh, cng vn bt lc trrong "ǰi mi", ch ring trong lnh vc kinh t , lm sao t doanh ngc u ln ni trong giai on thi hnh thng ܧc M Vit sp ti ?

Cuc kim tra ngy 1 /1 /01 ca B Ti Chnh cho bit l trong hin ti vn cn 5991 doanh nghip Nh Nܧc (trong tng s trn 6000 ca nm 1999). N chng t l chng c cht g gi l thay ǰi trong khu vc quc doanh trong my nm qua, mc du H Ni vn tuyn b ang xc tin k hoch t nhn ha cc x nghip quc doanh mi ln hp vi cc nh ch ti chnh ngn hng th gii. Cc x nghip ny ch lm ngho t nܧc, lm tht thot cng qu v ngn sch Nh Nܧc vi s hng tn kho cao nh ni v phm cht ti t, khng th tiu th ܮc ngay th trܩng trong nܧc, ni chi ljn vic xut cng cnh tranh vi th trܩng th gii bn ngoi. Tht l mt bi ton nan gii m t nܧc phi gnh chu, v ng v Nh Nܧc vn kh kh khng mun gii quyt tn gc ci ung nht "quc doanh" m ngh quyt lc no cng ly quc doanh lm ch o.

 

ng nghe nhng g cng sn ni....

Mt chuyn tht qu tr trn va xy ra lm cho c th gii NJu thy r b mt tht ca con ngܩi cng sn Vit Nam !

Pht ngn vin Phan thy Thanh thuc B Ngoi Giao H Ni ln ting ph nhn tt c nhng hnh Ƕng lin quan ljn Nhn Quyn v T Do Tn Gio m bn Ngh Quyt ngy 5 thng 7 ca Ngh Vin u Chu va i hi cng sn Vit Nam phi tr li quyn T Do Tn Gio cho Nhn Dn Vit Nam .

B Thanh tuyn b rt t nhin (tnh b !) rng "Vit Nam rt ly lm tic l Ngh Vin u Chu da vo cc tin tc sai lm".

Xin nhc li l hi thng trܧc ng Olivier Dupuis, mt Ngh Vin ca Lin Hip u Chu, th k ca ng Cp Tin Lin Quc Gia, v ngܩi ph t ca ng l Martin Schultes, hai ngܩi ljn Vit Nam Nj cng ch thn tm hiu s tht v vic Ha Thܮng Thch Qung b H Ni qun thc ti Thanh Minh Thin Vin khng cho ng i ra khi cha, ct ngn cn khng cho ng i ra Qung Ngi rܧc Ha Thܮng Thch Huyn Quang v Si Gn tr bnh. ng Dupuis v ng Martin Schultes ljn Thanh Minh Thin Vin Nj xin vo gp Ha Thܮng Qung . Cng an ngn cn khng cho vo, li cn bt ht 2 ngܩi v n "lm vic" (iu tra) sau h tng hai ngܩi ra thng tn phi c, trc xut khi Vit Nam . ng Dupuis v ngܩi ph t phi mua v "Nj ܮc trc xut" qua Bangkok v t mi ly v v u Chu. Ti y. .. qua hai bi phng vn ca c Lan (cu nhn vin i BBC) v ca anh Thanh Vn (thuc Lin Minh Vit Nam t Do) .. ng ngh vin Dupuis tܩng thut cho khn thnh gi u Chu v khp th gii bit r rng tng chi tit v s vic ng b bt v trc xut khi Si Gn . ng cng cho bit v mi hnh Ƕng v bin php ca chnh quyn cng sn H Ni i vi cc Tn Gio, ǥc bit i vi cc tu s ang tranh u cho T Do Tn Gio Vit Nam nh Linh Mc Nguyn vn L (Ky T gio), Ha Thܮng Thch Huyn Quang v Thch Qung (Pht Gio Vit Nam Thng Nht), C L quang Lim ( Pht Gio Ha Ho) v.v ..

ܮc bit l ng Ngh Vin Dupuis v ngܩi Ph t ca ng phi ljn Vit Nam vi thng hnh "du lch" Nj thc hin cuc iu tra ca mnh. Cn y Ban Tn Gio Th Gii bn cnh Chnh Ph Hoa K trong hai nm qua nhiu ln yu cu H Ni cp chiu khn Nj ljn Vit Nam tm hiu thm v vn NJ T Do Tn Gio, nhng khng ܮc H Ni p ng. V sau chuyn i iu tra ca c S Amor ca Lin Hip Quc nm 1999, H Ni khng chp nhn cho bt c phi on ngoi quc no khc ܮc ljn Vit Nam Nj tm hiu v tnh hnh Nhn Quyn v n p Tn Gio . th li cn ngang nhin thch thc th gii qua hnh Ƕng bt b v khng b tu s thuc mi Tn Gio ....

Vy m pht ngn vin ca chnh quyn cng sn Vit Nam chi leo lo, chi bay bin ht, d l s tht hon ton khp th gii ai cng hay bit, mt s tht hin nhin do mt Ngh Vin ca Lin Hip u Chu ch thn mt thy tai nghe v do vy m ng mi b H Ni trc xut. B Thanh khng bit ngܮng mm m li cn ln ting a ra lun iu c rch, tuyn truyn cho ch Ƕ cng sn rng "chnh quyn lc no cng tn trng quyn t do tn ngܫng v khng tn ngܫng ca dn chng" rng "ch Ƕ khng c t nhn lng tm hay tn gio, m ch c nhng ngܩi vi phm lut php ca Nh Nܧc mi b t v b qun ch ti gia"

ng l ming lܫi ca cng sn ! Th mi bit l ngܩi dn Min Nam c mt cu ni rt ch l, ch l trong mi trܩng hp, bt c mi thi gian v khng gian :

"ng nghe nhng g cng sn ni m hy nhn k nhng g cng sn lm ".

 

Washington thng 7 nm 2001

Trܩng Sn DHN


Tr v: trang Mc Lc
1