"chuyn di" x hi ch ngha (cui Nm)

Trܩng Sn DHN

 

Hu Qu ca mt Quyt nh:

Theo mt quyt nh ca B Giao Thng Vn Ti CSVN, th k t ngy 1/1/2001,tt c cc loi xe vn ti ch khch (ni nm na l xe ) chy trn 20 nm tr ln, v cc xe hi ci to thnh xe khch chy trn 17 nm tr ln... NJu khng ܮc chy trn cc tuyn ܩng lin tnh, d giy chng nhn lu hnh vn cn gi tr.. ܮc tip tc hnh ngh, cc ch xe phi mua xe mi.

Quyt nh thay gn nh ton b xe khch nh B GTVT quyt nh m khng c mt chnh sch h tr ti chnh c th no Nj gip cho cc x vin ngun vn mua xe mi gy b tc trm trng cho ngnh vn ti xe khch, v lm cho hng vn lao Ƕng b tht nghip ngay t u nm 2001, gm cc ch xe, ti x, l xe, v cng nhn cc bn xe.

Theo ghi nhn th v gi cܧc chuyn ch hnh khch khng cao nn thu nhp ca ch xe tr cc khon chi ph khng cn tch ly ܮc bao nhiu Nj c th mua ܮc xe mi. Do tr khong 20% ch xe c kh nng mua xe mi cn li 80% cc x vin nm trong cc hp tc x NJu phi chu cnh tht nghip.

C th nht ngoi vn NJ tht nghip, v xe hi tiu chun qu t nn tnh trng thiu xe trm trng nh hܪng ljn hng trm ngn hnh khch m a s l thnh phn lao Ƕng cn v qu n Tt vi gia nh trong dp ܮc ngh cui nm. T 2 tun l trܧc Tt, cc bn xe Min ng, Min Ty vn khng c phng n Nj gii quyt tnh trng thiu xe tha khch trm trng. Cha bao gi cc bn xe lin tnh li gp kh khn lng tng nh nm nay, cng ch v mt quyt nh khng ܮc nghin cu k trܧc khi ban hnh m lm phng hi ljn hng chc ngn lao Ƕng (tht nghip) v hng trm ngn dn chng (khng c xe v qu) trong dp Tt nm nay. Cha ni ti vic li dng tnh trng khan xe Nj tng gi v mt cch ty hng v ti v, m hnh khch ngho phi lnh .

 

Tt hu hay lc hu ??

Trong mt bi bo c ta NJ "Tn mn u Xun 2001" ng trn bo Nhn Dn ngy 2/1, ng o Duy Qut, Ph Trܪng Ban T Tܪng Vn Ha Trung ng, nu ln r rng l ng CSVN ang i mt vi 4 nguy c ln, m ng gi l 4 thch thc ln. l "Tt Hu Xa Hn V Kinh T, i Chch Hܧng X HI Ch Ngha, Quan Liu - Tham Nhng, v Din Bin Ha Bnh" . Theo ng Qut th bn nguy c ny ܮc i Hi VIII cnh bo 5 nm trܧc ri, nhng ljn nay "vn cn, v thm ch cn c nguy c pht trin nghim trng hn na". V nguy c thch thc ln nht hin nay l "Tt Hu Xa Hn V Kinh T, v "Quan Liu - Tham Nhng - Lng Ph"

Cng theo s nhn mnh ca ng Qut, mt ngܩi c trch nhim hun luyn t tܪng cho Ƕi ng cn b ng vin cc cp, th: "Tt Hu V Kinh T" ܮc xc nh l mt thch thc ln nht, nhng iu ng lo ngi hn l vn cn qu nhiu ng vin cha chu nhn ra nguy c , chng nhng khng c hnh Ƕng tht s no Nj y li n m cn c ngh rng "chng ta khng s tt hu v dn ta quen lc hu qu ri "! ("Ht thuc cha" ri, ch cn mt cch duy nht m thi !)

Ring i vi nguy c "Quan Liu, Tham Nhng, v Lng Ph", ng Qut cho l mt thch thc qu ln Nj tr thnh ni "Nhc But" lm cho qun chng nhn dn bt bnh, lm gim st lng tin i vi ng v Nh Nܧc . Theo ng, ngoi cng tc gio dc v qun l cht ch cc cn b, ng vin, nht l nhng ngܩi c chc c quyn, cn phi c h thng php lut ng b, cc bin php kim tra, kim sot, x l nghim minh v thch ng vi cc hnh vi vi phm php lut, bt c ngܩi l ai "

Khi džc bi vit ny ca o duy Qut, ng Nguyn Phan Trn (VNN) chua mt cu rt c ngha thit thc : "Nhng iu Qut vit, tht ra chng phi Nj "Tn mn u Xun 2001" m nn coi nh nhng li trn tri u th k ca ng CSVN ang cm quyn"

Tham nhng ln mnh, i hi l cng khai

K ra ng Qut trn tri cng phi, v ljn gi ny m ng vn cn qu nh tay i vi tham nhng, quan liu v lng ph.

Mt bi bo do Phm trung Dng vit trong t Qun i Nhn Dn cho bit tham nhng l sn phm ca nhng vin chc Nh Nܧc v cn b ng h hng, nhng ngܩi ܮc trao cho quyn cao chc trng trong b my Nh Nܧc v ng, v gy nguy hi trc tip cho Nh Nܧc .

Ngܩi ta tm thy tham nhng lun i cng vi quan liu, cc nhn vin cao cp trong cc b, khu vc v cc cng ty quc doanh. Tham nhng tht s bin dng thnh mt loi ung th, mt nan NJ, v ngܩi ta khng cn tin vo tng lai gn na.

Theo s iu tra ca Phng Thng Mi v Cng Nghip gn y (t 15/6 ljn 31/8 vi 766 cng ty) th cc nhn vin Nh Nܧc mi ngnh mi cp, thܩng xuyn tm cch ljn thanh tra cc cng ty Nj c c i tin hi l. Cuc iu tra cho thy mi ln b thanh tra, doanh nghip phi chi trung bnh l 800.000 v cao nht l 10 triu ng (gm "tip n", "phong b", "n ung" v c "gii tr"). Cc cng ty cng cho bit l t ngy ܮc thnh lp cho ti nay h b "thanh tra" t nht l 10 ln v nhiu nht l 170 ln. (Cng ty sn xut bao b ng bng sng Cu Long b thanh tra lin tip trong 3 nm, mi thng 5 ln, v chi l 170 ln vi nhng l do m h, trong c "cnh tranh khng lnh mnh" do cng ty quc doanh cng ngnh ngh t co)

Cc c quan thܩng xuyn ljn "thm hi" Nj vi tin l S Thu (88%), Qun L Th Trܩng (48%), Lao ng (36%), Mi Sinh (26%), Php Lut (23%) v Ti Chnh (21%)

D nhin mi ln thanh tra l mi ln "bi mc" Nj gy kh khn cho cng ty, cho doanh nghip, lm nh hܪng ljn hot Ƕng kinh doanh v uy tn ca cng ty, lm mt khch hng v uy tn ca doanh nghip. V c gy kh khn mi c "phong b" , mi c thm "tic tng" hu h v "gii tr" tip theo .... nu cn.

Do vy, cho d lc no ng v Nh Nܧc ngoi ming cng khoe khoang ܩng li pht trin t doanh Nj ve vut cc t chc u t v cp vin, nhng thc t vn tm mi cch ngm ngm bp nght trm trng khu vc kinh t t nhn qua l li thanh tra, hi l cng khai ca cc vin chc chnh quyn, mt iu m Phan vn Khi phi cng khai th nhn l khng th gii quyt ܮc v s thoi ha v bin cht ca cn b ng vin.

Gn y nht, cng gn ljn ngy Tt, cc c s bun bn, cc cng ty kinh doanh t nhn, nht l cc qun n, nh hng, khch sn, khiu v trܩng, Karaok v.v... trn ton quc li cng b loi cn b nhn vin chnh quyn lm tin bng mi cch. H ljn "hch sch" kiu, dܧi hnh thc "thanh kim tra" , ch no i vi bn ny cng NJu "c vn NJ " ht, thm ch ljn bn cnh st v cng an khu vc l loi nhn vin cp thp nht cng by ǥt tm cch i g ca "thm hi" Nj xin tin mt cch trng trn. Tht l khng cn ra th thng no na, mnh ai ny v vt, coi nh chuyn tu cht......

 

Chng tham nhng ca quyn :

Chng ta hy xem v hy nghe CSVN chng tham nhng!

Chng tham nhng l mt NJ ti s ܮc nu ln ti i Hi IX trong bn phc ha ca B Chnh Tr.

Theo L kh Phiu th "chin dch bi tr tham nhng ܮc ru rao t 2 nm nay khng mang li cht hiu qu no. ng nhn mnh: C 2 iu ri ro cho ng CSVN l tnh trng tham nhng trn lan v nhng ri lon v kinh t." (nguyn vn li tuyn b ca Phiu khi kt thc hi ngh Ban Chp Hnh Trung ng ln th 11 ngy 16/1).

L kh Phiu than rng chin dch "Ph v T Ph" nhm trong sch ha ng coi nh b chm xung trong hai cn bo lt, v con s ng vin tham nhng khng phi nh..

Theo mt s cn b th cuc chin chng tham nhng ch lm cho c l, cc vin chc tham nhng, ca quyn b nhn din ri nhng khng h b trng pht ch ng.

Cho ljn ngy hp th 11ca Ban ChpHnh Trung ng ng, ch mi c 12 phin hp ca cc ng b a phng m t Nhn Dn ngy 6/1 c kt nh sau : (trch ring tham nhng v ca quyn thi )

" Nhn chung th rt l hi ht. u cng by t cam kt "s lm tt hn" trong nhim k ti. Nhng ch c 3 tnh b Ha Bnh, Hu, Tha Thin, v B ra Vng Tu l ܮc t bo nu khuyt im:

Ha Bnh: Mt b phn cn b ng vin cha ǰi mi cch ngh cch lm, mt s t ( ! ) sa st o c, tham nhng, vun vn c nhn.....

Hu- Tha Thin: .... cn b ng vin cn nhiu mt yu km, mt b phn cn b ng vin thoi ha, bin cht, thiu nng lc. T quan liu, ca quyn, sch nhiu ang l mt lc cn ln.

B ra- Vng Tu: y Nguyn mnh Cm khuyn co: .... phi nng cao hn na sc chin u ca ng : chng ǥc quyn ǥc li, tham nhng, hch dch, xa ri qun chng, suy thoi o c........ "

Ch cn nhn vo ba th d in hnh , chng ta NJu thy u u cng c tnh trng "suy thoi o c" , tnh trng tham nhng, v vt ti sn ca dn do bn cn b ng vin c chc c quyn! V chng ta cng thy ܮc cc t nn ca bn ngܩi thng tr hin nghim trng ljn mc Ƕ no.

V y l kin ca ng on Thanh Nin H ch Minh ng gp cho d tho bo co chnh tr i Hi IX : "cha phn nh ng thc trng ca nhng mt xu m ch NJ cao thnh tch. Khng NJ ra ܮc nhng bin php ch ti, trng pht ch ng nhng cn b ng vin vi phm k lut, quan liu, tham nhng, lng ph, suy thoi o c, chch hܧng t tܪng, lm mt lng dn......."

Nhng khng phi ch a phng m thi. Chng ta hy nghe chnh ming Phm th Duyt ln ting (Phm th Duyt l ngܩi tng b t l i tham nhng nhng khng b iu tra hay trng tr, m cn ܮc a ln Ban Thܩng Trc B Chnh Tr) :

-" Cuc u tranh chng tham nhng trong thi gian qua cha thc s trit Nj, nhiu ni cn thiu kin quyt, nhiu k tham nhng vn cn sng nhn nh ( ! ), Trܧc y tham nhng thܩng do tng c nhn, hoc nhiu nht l tng nhm 2, 3 ngܩi. Cn by gi tham nhng hnh thnh cc ܩng dy, mc ni cht ch t Trung ng ljn a phng, t trong nܧc ra ljn ngoi nܧc. Chng li dng s h, mp m, thiu ng b trong chnh sch, php lut, hay da vo th lc ca mt s lnh o quan liu, qun l km, thiu trch nhim Nj thc hin th on tham nhng, ca quyn.... V b my Nh Nܧc khng phn quyn r rt, chng cho ln nhau, to k h qu nhiu cho cc t chc tham nhng honh hnh, khng thanh ton ܮc ." (nguyn vn bi phng vn Phm th Duyt ng trong t Sai Gn Gii Phng ngy 24/8/2000)

Khng bit c g m Phm th Duyt cn ܮc L kh Phiu NJ bt ln Ch Tch Mt Trn T Quc Trung ng, mt t chc ngoi vi ca ng, Ƕc quyn trong cng tc phn phi tin v phm vt cu tr cho ng bo nn nhn thin tai l lt. Do ch Ƕc quyn m cc ng vin cao cp cng sn thuuc MTTQ thnh ph Vinh (Ngh An) toa rp Nj n chn 997.696 triu ng (khon 70.000 la) tin cu tr cho ng bo nn nhn bo lt tnh Ngh An, mt tnh ܮc xem nh ngho kh nht nܧc

Trong mt bi bo ng trn t Thanh Nin, thiu tܧng L quang Bnh , i biu Quc Hi, ni rng "nn tham nhng mi tht s l mi e da an ninh ln nht ca Vit Nam" . ng lp lun rng:

- " Ti khng bit Vit Nam ang ܮc xp hng th my trn th gii v tham nhng. Nhng t nn ny ph hoi nim tin i vi ng. Nu khng ܮc ngn chn th n s tn ph ton th l tܪng x hi ch ngha, gy au kh cho ngܩi dn v s khin cho ch Ƕ phi sp ǰ." V ng khng nh :

" Khng c mt th lc th ch no lm lung lay nim tin ca ngܩi dn i vi ng, m ch c nhng cn b tham mi lm cho h nh mt nim tin ny "

 

Php Lnh v Tn Gio

Mt bn d tho Php Lnh v Tn Gio va ܮc CSVN ban hnh, gi l Nj tham kho kin cc Tn Gio, nhng tht ra ngoi vic khng nh s lnh o ca ng trn mi sinh hot Tn Gio, y l mt bn hܧng dn cho cn b ng vin v phng thc ph hoi, chia r v trit tiu cc tn gio :

- " vn kin ch th cho b my Nh Nܧc ph bin v t chc thc hin chnh sch Php Lut v Tn Gio, o to v bi dܫng cn b Nh Nܧc lm cng tc Tn Gio "

Vi ch thuyt u tranh giai cp, cng sn ch li dng dn tc ch khng c tinh thn dn tc. H quan nim Tn Gio l k th ca x hi ch ngha, l phn Ƕng v.v... cho nn chng nhng cc Tn Gio khng c mt cht t do no trong vic hnh o m cng sn cn tm mi cch ngn cm khng cho cc tn gio t do sinh hot hay bnh trܧng bng nhng hnh Ƕng n p d man v thng tay trit tiu nu c c hi. Nhng gn y v qu mang ting vi d lun quc t v quc ni v ch trng n p Tn Gio qu l liu ca mnh, ng thi thy khng th bin cc Tn Gio thnh cng c ca ng v Nh Nܧc ܮc, nn CSVN mi d tr ma gio m dn c hu ca h, cho son tho ci gi l "Php Lnh" Nj quy nh vn NJ Tn Gio, ch vi mt ch ch khng bao gi thay ǰi l mun ngܩi dn phi phc tng ng quyn trong mi sinh hot Tn Gio, tc l "trong khun kh Hin Php v Php lut Nh Nܧc" hay "theo quy lut hin hnh". M theo quy lut hin hnh l cm khng cho Tn Gio no ra bo, khng ܮc in n hay nhp cng mi kinh sch hay ti liu v Tn Gio...

Php Lnh ny cng mc nhin hp thc ha vic cܫng ot tt c cc ti sn v bt Ƕng sn (k c trܩng hc cc cp v bnh vin),c s tn gio (cha, nh th...) m cng sn cܪng chim v tch thu trn ton quc t khi cng sn nm quyn thng tr t nܧc: "Tt c cc ti sn vn do Nh Nܧc thng nht qun l "

Mt iu rt bp bm v v thm Ƕc khc l cng sn cng khai NJ ngh cc Tn Gio ng gp kin, Nj di gt d lun quc t "lp l nh c s ng gp kin ng nhin ca cc Tn Gio", mc du cc Tn Gio NJu ty chay khng ai ng gp mt kin no. Nhng chc chn ri y cng sn cng tm cch nn ra mt vi t chc tn gio quc doanh tay sai c mi Nj ph ha cho tn tung " Php Lnh Ma Gio" ny .

Tin y cng xin nu ln mt vi tr o thut ca cng sn gn y i vi cc Tn Gio trong nܧc. Ngoi hnh Ƕng leo thang n p, nh p v khng b , bt b v t y cc tn Pht Gio Ha Ho, hoc chi tr "phm phong" cc cn b ng vin thnh chc sc Cao i, thnh lp Ban Chܪng Qun Quc Doanh Nj cܫng chim Ta Thnh Ty Ninh, cng sn cn chi tr lng lo vi o Tin Lnh bng cch m cc bui hp cng khai tho lun v mt vn kin gi l Hin Chng, ri nh tro cho k mt vn kin khc, d nhin ng theo chnh sch v ch trng ca ng, khin cho cc Tn Gio NJu nht lot phn i hnh vi la bp theo li tro bi ba l im ng ny..

i vi Pht Gio Vit Nam Thng Nht cng sn chi tr ph bin mt bc in th (email) v mt bn sao v ch k gi mo ca Ha Thܮng Thch Thin Hnh, tung ha m nhm ph v th Lin Tn ang hnh thnh cht ch gia Cng Gio, PGVNTN v Pht Gio Ha Ho, trong n lc tranh u cho T Do Tn Gio qu nh. Nhng ngay ngy hm sau (2/1) cng sn b Linh mc Nguyn vn L v Ha thܮng Thch Thin Hnh lt ty ngay v cng sn c gian m khng c ngoan: th nht l Ha thܮng Thch thin Hnh khng c vo h thng in th (email) bao gi; th hai l cng sn gi ch k khng ging m li khng c n trin ca Ha Thܮng Nj m ng vo nn li ci gi mo ra ngay; v th ba l c Ha Thܮng Thin Hnh v Linh mc Nguyn vn L NJu cho ph bin c trong nܧc v hi ngoi, mt bn "xc quyt c n k r rng, v mt th t gic hnh vi ph hoi tn gio thm Ƕc ny ca cng sn Vit Nam .

Tiu bang Washington mt ngy cui nm Canh Thn (2000)

Trܩng Sn DHN

 


Tr li : Trang u

1