"chuyn di" x hi ch ngha (4/2000)

trܩng sn dhn

 

"Chuyn di" X H C N k ny ri ng vo thi im i Php ca L kh

Phiu, ng l mt chuyn di... Khng ni ti nhng pha biu tnh ca

ng bo u Chu, chng ti ch xin ghi nhn mt vi nhn xt ca

ngܩi Php nht l ca gii truyn thng, t mi thy r mc Ƕ tht

bi ca chuyn cng du ca phi on Cng Sn Vit Nam .....

- - - - - - - - - - -

 

Tng "mn" ra thnh

 

Cui cng ri th L kh Phiu cng i Php ! Ni mt cch tng qut th chuyn i chng gt hi ܮc m t g nu khng mun ni l hon ton tht bi, nng n c v mt chnh tr, ngoi giao, kinh t, v t hi hn na l uy tn ca ng v Ch Ƕ ni chung..

 

mt chuyn i hon ton tht bi:

(1)- Trn l thuyt mc ch chnh ca chuyn i l nhm vo quan h song phng vi nܧc Php, vi u Chu, thng bo tnh hnh, hp tc kinh t, u t, v.v.... Nhng theo chnh quyn Php v c gii quan st chnh tr Paris th L kh Phiu ch nhm vo mc tiu tuyn truyn rm r cho bn thn ng ta nhiu hn, gy thanh th chnh tr cho c nhn trܧc ngy i hi ng sp ti ct gi vng chic gh tng b th ! T hp tc lm n tr thnh th yu, m tuyn truyn kim thm vn chnh tr mi l chnh !

(2) Trong 4 ngy Php, theo chnh gii Php th ch c ngy 24/5 l quan trng, v ngy c mt "hi ngh bn trn" ti Thܮng Vin. Ti y ngoi Ch Tch Thܮng Vin cn c hn 60 ngܩi gm cc quan chc, cc kinh t gia, kinh doanh v u t ngܩi Php. Pha Vit Nam c 40 ngܩi . Php nu ra " i mi Ǯt 2" Nj hai bn cng nhau trao ǰi v bn bc . Chnh Ph v gii u t kinh doanh Php thng thn ǥt vn NJ vi phi on Vit Nam : ci t ngnh ngn hng, ci t c s quc doanh, ci t nn t php Ƕc lp v cng bng, chng tham nhng v ca quyn hu hiu... Vit Nam c thc hin ܮc 4 iu ny th khng cn phi ku gi, Php cng s hp tc, u t v gip ǫ Vit Nam mi mt. Tht l qu r rng! Nhng L kh Phiu v quan chc Vit Nam b "chm nc" nn ng Tng Phiu sau mt hi tuyn truyn ba hoa v nn "Ƕc lp t ch" ca mnh (mt iu qu v b, qu nhm tai i vi ngܩi Php) mi kt thc bng mt li ha sung : "s a ǰi mi vo chiu su" !! lm pha ngܩi Php ng ngng khng ai hiu g ht ! Nhn vt s 2 Nguyn tn Dng vi t cch l ph th tܧng cng khng i thng vo NJ ti m cng ch c li x giao chiu l. Pha doanh nhn Php ch cn ch ng K Hoch v u T, nhng ng ny v ܮc o to Lin X nn chng hiu t g v kinh t phng Ty nn ni lng vng v tim nng lao Ƕng, v cc mt hng may mc, hng da v.v.. ri kt thc lc NJ lun v vic xa n.... cho nܧc ngho !

Tt c cho thy cc nhn vt chnh ca phi on t L kh Phiu tr xung NJu khng bit v khng ǥt trng tm vo mc ch ca chuyn i, khng nm vng ܮc NJ ti, khng thy ܮc ho ca chnh quyn v gii kinh doanh u t Php, nn va khng p ng ܮc yu cu ca hi ngh bn trn, va Nj l r ci dt ca c phi on, lm cho mi ngܩi chn nn. Cuc hp khng bn lun ܮc g, nhiu ngܩi lng l ra v. Ngܩi Php chng mi v l ra rng L kh Phiu i Php khng phi thc s mun tm mt s hp tc kinh t u t Nj pht trin Vit Nam m tht s ch Nj ph trng thanh th, kim vn chnh tr cho c nhn mnh m thi... chng nhng khng c kh nng m cng khng c quyt tm bn su vo NJ ti kinh t u t... nn ch bit ha hn chung chung khng ra ng ra khoai g c. T Les chos (chuyn v kinh t) khng ni mt ch v bui hp ny, v khng c g ng ni, do chuyn i ca L kh Phiu coi nh hon ton thm bi v mi mt, chnh tr, kinh t v.v... Chnh Ph v gii kinh doanh Php chng nhng nh gi qu thp phi on m cn thy r Vit Nam khng mun ǰi mi, hay ch ǰi mi na vi !

D m ca chuyn i:

Cui cng th bn "vit kiu yu nܧc" cng thu lܮm ܮc mt vi bi bo nhng chc chn l h v c s qun CSVN Paris khng ai dm gi v cho "cc ng ch lnh o" ca h nh ton ht lc ban u:

(1)- bi bo "rt Ƕc" ca k gi Delfeil, mt cy bt chuyn v phim lun chnh tr trong t Nouvel Observation ngy 31/5 (tun bo ln c gn triu Ƕc gi)). Vi ta NJ "encore un Pinochet!" (tm dch l "Li mt ng Pinochet na!" ) bi bo di gn 1 trang, i :" Mt anh Pinochet va thm nܧc Php. Khng c ai i bt gi hn. Hn c tn l L kh Phiu, mt ci tn rt kh džc. Khc vi Pinochet Chi L v hu, ti c thuc v qu kh. L kh Phiu hin cn ang ti chc, ang gy ti c, t chc ca ng ta tng gy nhiu v m st, git ngܩi , nhiu ngܩi cht ngoi bin c khi trn chy khi ch Ƕ Ƕc c ca ng ta !.....ng ta khng cho ngܩi dn mt cht quyn t do no t t tܪng ljn t do bo ch . Khc vi Pinochet, L kh Phiu cn sc khe, cha b m mm v tui gi, c th ra ta tr li ܮc ......"

(2) - Mt bi phng s di vi ta NJ "Sa Ly v Con H Bt ng" trong tun bo L' Express (c b phng vin Sylvaine Pasquier va b H Ni cho cng an p gii trc xut hi thng 4), nhn mnh cho d lun Php bit r l khng th quan h bnh thܩng vi mt ch Ƕ Ƕc on chng li nhn dn ca mnh, d l c nhng li ch kinh t. Bi bo ni r H Ni ch c ǰi mi na vi, n p nh bo v cc nh dn ch trong nܧc , chuyn giam gi t chnh tr, tu s cc tn gio..., t tham nhng v ca quyn khng ai chu ni...... Bi bo kt lun: y l mt ch Ƕ chuyn chnh thuc thi c l xa xa. (B Sylvaine Pasquier th lit L kh Phiu vo loi Ƕc ti nh Pinochet, n cp nh Suharto, hoang dm v th hn tr thc i t do nh Fidel Castro, git ngܩi khng gm tay nh Sadam Hussein.... li l i din cho mt trong bn ch Ƕ kiu Staline cn st li nn bo ch Php ai cng gh tm...)

(3)- mt bi rt ngn cui trang trong ca t Le Monde s ra ngy 25/5 (sau khi phi on ri nܧc Php) c ni ljn chuyn y Ban Nhn Quyn Vit Nam Php pht hnh mt t liu ni v nhng vi phm nhn quyn ca ch Ƕ CSVN, v t chnh tr, v n p bo ch v tn gio Vit Nam. Cui bi cng ni ljn chuyn i ca L kh Phiu Php ܮc kt thc trong s th nht nho ca d lun.

 

vi cu chuyn ngoi l :

 

- th nht l bn "vit kiu yu nܧc" c tܪng b, ngh l gi mt thi ti ri, nn xm nhau li cho n tng bng, chc mng v ha hn lng xng vi "cc ng ch lnh o" (!!) ngay t ti ngy 21/5 ti s qun Vit Nam, cha thc thi , rt t nhin v khng thn cht no :

- " D ! Xin cc ng ch lnh o c yn tm ! anh ch em vit kiu chng em c chun b y Nj su tm tt c hnh nh ca on ta, trn TV v trn radio. Chng em c quan h rt tt vi gii truyn thng Php. D ! chc chn h s phng vn ngi Tng b th v mt s cc v khc trong chnh ph ta ! D ! H lm vic rt l "chnh quy"! Tng Thng Php chnh thc mi th t trn xung dܧi h phi coi trng on ta !". "

Nhng ri (theo nhn xt ca Bi Tn) th trong sut thi gian Paris ngoi nhng qu trng thi v c chua ca ng bo biu tnh, phi on chng thu nhn ܮc g c v gii truyn thng t bo ch , ljn truyn thanh truyn hnh NJu gi mt s im lng tuyt i, mt s im lng hon ton, ng lot, c tnh ton v tht su sc, coi nh khng c phi on no c tn L Kh Phiu trn t Php! Theo ghi nhn ca cc quan st vin quc t th gii truyn thng im hi lng ting v h coi s kin L kh Phiu v on ty tng d rm r ljn Php cng ch l mt s kin v gi tr, v tch s, khng ng lm tin m cng khng ng truyn tin, dn chng Php cng khng cn nghe bit ljn lm g !

 

th hai: l ci ui ca on sao m di l th, thm hi ! Gn 100 ngܩi ! Qu mt cc ! Xa nay ch c vua cha Phi Chu hay cc tiu vng quc "mt ngn l mt m' th on ty tng mi ng, nhng cng cha bao gi ng ljn con s 100 ngܩi, mt con s lm qu phin h cho nܧc ch nh v n, v i li ! ng ra ch c 6 nhn vt chnh l Tng b th, Nguyn tn Dng (ph th tܧng), Nguyn di Nin (ngoi giao), L ngc Hon (giao thng), nguyn Phng (y t), V hng Phc (K Hoch & u t), vi anh thng dch, cng vi nhm doanh nhn v phim nh v chi trn dܧi 20 l va ri. Tt c gn nh l dn mn vo thnh, c l mi bܧc chn ljn kinh nh sng ln u tin nn t cch n mc ljn c ch iu b, ni nng.... n th kch v lum thum th no y !! Nhc cho ngܩi Vit Nam !!!

 

- th ba: ngܩi Php "Bn Ci" cho nhau trong vic n tip phi on L kh Phiu:

* pha Cng Sn Php: iu l lng cha tng thy gia nhng ng cng sn "anh em" vi nhau l ng Hue, (ngܩi ng u ng cng sn Php, ngܩi tng t li mi L kh Phiu sang thm ng cng sn Php) li khng tip cng khng mi ng Phiu ljn thm tr s trung ng ca ng m li bn ci cho mt chi b x (Montreuil) vng ngoi Paris tip ng Phiu v phi on trong mt phng lu nim b t...

* pha Chnh Quyn Php: Theo s k ko i hi ca Vit Nam, Tng Thng Php chnh thc mi L kh Phiu, nhng khi chun b tip phi on Vit Nam th c mt s n nhau k l gia Ph Tng Thng v Ph Th Tܧng, khng ph no mun tip phi on c. Pha Th tܧng xin min tip, cho rng Tng Thng mi th Ph Tng Thng phi tip, cui cng Tng Thng giao cho chnh ph cng tip, Th tܧng nht qu bn "ci ca n" qua cho B Ngoi Giao, nhng B Trܪng Ngoi Giao t chi kho vi l do l khng rnh, i vng... Th tܧng bn chuyn "ci ca n" qua cho ng Giao Thng , ng ny thuc ng cng sn Php, li khng c kh nng v phng tin tip khch nn x m lun. Do vy vic Tng Thng hay Th Tܧng c tip phi on lc u th cng ch c tnh cch x giao nn khng c mt thng co chung no, c sau bui hp Thܮng Vin cng vy... v ngy cui cng phi on Vit Nam coi nh b v, lng l ri Paris i Toulouse ri sang khng kn khng trng, khng mt ai a n, khng mt nghi thc tin bit no ....ca c chnh quyn Php cng nh ca ng cng sn anh em !

 

Tr li "chuyn Di" h ni : Hp Trung ng ng.

 

K hp ln th 10 ca Trung ng ng CSVN (t 28/6) c mt chuyn l.

C l rt kinh nghim ܮc t tht bi ca chuyn i Php va qua, L kh Phiu mun cc chuyn i thm cc nܧc ngoi (khng phi x hi ch ngha) l bn thn ng ta cng phi ܮc tip n rnh rang nh mt quc khch ! Kh ni l v ng ta chng qua ch l mt tng b th ca mt ng cng sn nh cn st li, li chng c mt chc v g trong Hnh Php hay Lp Php... nn ngay sau khi v nܧc cho n em vn Ƕng sao cho ng ta ܮc kim nhim lun chc v Ch Tch Nh Nܧc !

Do vy, ngoi cc NJ ti chnh nh :

- son tho bo co chnh tr v tu chnh cng lnh ng Nj a ra i Hi ng ln 9,

- tho lun v vic k thng ܧc vi Hoa K v ܩng hܧng kinh t tng lai

- vn NJ "nhn s" cp lnh o ( B chnh tr v Ban Thܩng V) trong b my ng v Nh Nܧc ..., v.v..

th li c thm mt mc bn tho xem c nn hp nht hai chc v Tng b th ng v Ch Tch Nh Nܧc hay khng ?Nj c thm uy th quc t !

Ngy 4/7, sau khi kt thc phin hp th Ph Ban Vn Ha T Tܪng ng o duy Qut hp bo v cho bit l :

- Trung ng ng hon tt hu ht bo co v cc ti liu cho i Hi 9

- V Kinh T, Hi Ngh k ny vn ng gi nguyn chnh sch pht trin "kinh t th trܩng theo nh hܧng x hi ch ngha" vi 6 thnh phn kinh t khc nhau.

Ring bn Thng Чc th tuy V Khoan s i Hoa K, ܮc ton quyn quyt nh k hay khng k nhng theo cc quan st vin chnh tr th v y l mt NJ ti d gy tranh ci m kh c ܮc s ng thun gia 170 ng Trung ng y vin, v n khng ch lin h ljn l lun v kinh t chnh tr m n cn c tnh quyt nh ljn quyn lc ca ng, thit thc nht ljn ni cm ca cc ng vin cao cp (trong ng, Nh Nܧc v Qun i), nht l nhm quc doanh. C l v s "khng nht tr" m Ph Th Tܧng Nguyn mnh Cm 2 ln tuyn b "dp Din n T Doanh", ljn ni b trܪng Trn xun Gi phi lt t nh chnh ngay ct trn an cc t chc cp vin ang thc mc. (trng nh xui kn thi ngܮc !)

- V chnh tr - th Vit Nam cng quyt duy tr mc tiu x hi ch ngha, theo Mc L cho ljn cng, v L kh Phiu ln ting: "nh nܧc CSVN s tin hnh xy dng dn ch theo phng hܧng x hi ch ngha" ! v theo ng "ch c con ܩng tin ln x hi ch ngha ca ng CSVN l phng thc ng ǡn nht." Tht l ngoan c, khng thc thi v nh th l CSVN lun i ngܮc li vi lng dn; ng v nh nܧc lun lun mun km kp v kim sot mi sinh hot kinh t, vn ha, x hi, tn gio v chnh tr ca ngܩi dn !

 

- Khng c tho lun vn NJ "tng b th ng kim nhim chc v Ch Tch Nh Nܧc", v tuy c s c mi ca n em nhng c s chng i ca nhng ngܩi s rng y l mt s tp trung quyn hnh qu nhiu. Theo gii chnh tr H Ni th tuy L kh Phiu mun nh th nhng CSVN c mt quy lut bt thnh vn t lu ri, nhm cn bng a l chnh tr nn ba gh tng b th, ch tch nh nܧc v th tܧng thܩng ܮc chia NJu cho ba nhn vt Nam Trung Bc. V li nu mun thay ǰi quy lut ny th phi xt li Hin Php.

 

- c bit, Trung ng ng k ny khng tho lun vn NJ "thay ǰi nhn s" trong B Chnh Tr v Ban Thܩng V. Nhng trong k hp ti (thng 8) s NJ cp ljn thnh phn lnh o mi ca ng. (theo cc nh quan st chnh tr th t nht 1/3 y vin trung ng s ܮc cho v hu.)

C nhiu ch du cho thy r rng CSVN ang m mt chin dch tng thanh trng trܧc ngy i Hi 9 (thng 3/2000 , mc ch cha chc nhm trong sch ha ng m l cng c quyn lc ca phe cnh v a v ca tng b th h L:

- Ngy 5/7 va qua, L kh Phiu ni rng mt s ng vin, cn b bin cht trong lnh vc chnh tr, t tܪng cch mng suy i, thiu o c v c li sng xa hoa ! H xa ri nh hܧng x hi ch ngha, tham lng ph .... Phiu cng th nhn l chin dch xy dng ng khng t tiu chun do ng NJ ra v khng p ng ܮc s mong ch ca nhn dn.! ng ta ha l s tip tc n lc chin dch "trong sch ha ni b ng" .

- Trܧc , ngy 30/6, th trܪng Vn Ha Thng Tin Phan khc Hi loan bo mt ci lnh, nhm s tin hnh r sot li ngay tt c cc bo, thu hi v cp li giy php mi cho ton b cc bo, thu hi v cp li th hnh ngh cho ton th nhng ngܩi lm bo xt thy tiu chun theo Lut Bo Ch" (khng bit lnh ny Th tܧng Phan vn Khi v B trܪng Vn Ha Thng Tin c bit hay khng ?)

 

T[1]M KT:

Qua chuyn i Php ca "ngi" tng b th, cng ng ngܩi Vit chng ti hi ngoi rt cm thng vi mi ni kh au trin min ca 70 triu ng bo trong nܧc.. "Lnh o ng v ch Ƕ" va ngu dt va ngoan c, khng bao gi ngh ti vic mu cu m no hnh phc cho dn tc, ch mun cng c ng, gi cht Ƕc quyn thng tr Nj bc lt nhn dn, hܪng th. Thi Ƕ ca c lnh o ng v chnh ph ngay trong bui hp bn trn Thܮng Vin Php ngy 24/5 chng minh r iu .

Ngoi vic bp nght mi quyn t do cn bn ca con ngܩi, t t do i li cho ljn t do t tܪng v t do tn ngܫng, t y gii tr thc yu nܧc, n p tn gio, ch p nhn quyn, gi y CSVN li cn gi tr nng tay khng b, thanh trng gii truyn thng bo ch.... Tt c NJu nhm mc ch bt mt bt tai ngܩi dn Nj p ǥt h tip tc i theo con ܩng Mc L, tin ln x hi ch ngha, con ܩng a dn tc tr v thi k , i li vo ng ct ch c i ngho bnh tt v dt nt trong hn na th k nay m thi.

Dn tc Vit Nam khng nh khng chp nhn con ܩng , CSVN nht nh phi tr li quyn t quyt li cho ton dn, Nj h trn quyn la chn mt ch Ƕ Dn Ch c y quyn T Do tht s ca con ngܩi , Nj h c trn quyn t do la chn nhng ngܩi i din xng ng c y kh nng, kin thc, v ch quyt tm mu cu hnh phc m no cho ton dn. mi gi l thun lng tri, hp lng dn.. mi l con ܩng sng ca ng CSVN. Tip tc ngoan c v bܧng bnh i ngܮc li lng dn l t i tm ci cht m thi. CSVN nn ung rܮu mi ng nn ung rܮu pht, chng nht nh nhn dn s khng bo m ti sn v tnh mng ca tng gia nh ng vin cng sn ܮc u .

 

Tiu bang Washington u thng 7 nm 2000

Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1