chuyn di x hi ch ngha

trung sn dhn

 

t do tn gio ? : trܧc sau nh mt !

V Tn Gio, cng sn Vit Nam ch c mt chnh sch m lc no h cng ni l "trܧc sau nh mt". Qu ng ! V t thi m ma gi H (1945) cho ljn a con ri Nng c Mnh ngy nay (2003) chng lc no ngܩi dn Vit Nam c ܮc cht T Do Tn Gio no, ( Min Nam Vit Nam th t sau ngy 30/4/1975)

 

I.-i vi Hi Thnh Tin Lnh:

S kin :

- Ngy th nm 19 thng 6 /2003, m mn ch trng thng tay n p Hi Thnh Tin Lnh, chnh quyn cng sn Vit Nam cho Ban Tn Gio "lm vic" vi i din ca Tng Lin Hi ca Hi Thnh, v mc s Trng vn Ngnh, ngܩi ng tn xy ct nh th Tin Lnh Qun 2 Si Gn .

Trong bui "lm vic" ny, c trܪng ban (By Vit, Nguyn ngc Sang) v Ph trܪng ban (L vn Tho) theo lnh ca chnh quyn cng sn p lc Hi Thnh Tin Lnh phi trit h ngay nh th va mi xy ct xong ti ܩng Trn No, Qun 2, Si Gn .

Bui hp ny khng c s hin din ca mc s Nguyn hng Quang v gio s Trng tr Hin l 2 v lut gia chu trch nhim v mt php l vic xy ct ni trn. y cng l mt iu c ca chnh quyn c ngha l cng sn ch mun dng quyn lc Nj trn p nhng ngܩi khng nm vng php lut, php l vn m m ca ch Ƕ, nh mc s Ngnh.

Vic xy ct nh th Tin Lnh ny l hon ton "Hp Php": t l t do nh th lm ch, li c quyn x dng hp php (c s ba do y Ban Nhn Dn Thnh Ph cp), v xy ct bng vt liu nh nh giy php ghi r, (Php lut Nh Nܧc x hi ch ngha qui nh r: trܩng hp xin php xy ct nh tm, nu trong vng 20 ngy m chnh quyn khng tr li th tc l mc nhin cho php)

- Ngy th tܠ 2 thng 7 , Mc s Ngnh v Ban Tr S li b mi ln UBND Qun 2 Nj nhn "quyt nh 6635/Q/TP NJ ngy 27/6/03" theo chnh quyn buc Hi Thnh "phi tho g nh th" trong vng 10 ngy , v cng vn s 1541/UB cng ngy 27/6, "cm cc tn nhm hp ti nh th ny"

- Ngy th su 4 thng 7, Mc s Ngnh lm n khiu ni gi cho Chnh Ph v cc c quan lin h ca Nh Nܧc, cho Quc Hi v c cho lnh o ng cng sn .

- Ngy cha nht 6 thng 7, 2 gi chiu, UBND Qun 2 cho cng an mi Mc s Ngnh ln UBND Qun 2 ra lnh phi gii tn tn Tin Lnh khng ܮc nhm hp ti nh th mi xy.

Ban Tr S thay li Mc S Ngnh, tr li : "dt khot v khng nh s nhm hp ti nh th lc 3 gii 30 chiu cng ngy."

V mc cho hng trm cng an chm ni v c nhn vin chnh quyn Qun 2 tm mi cch ngn cn khng cho tn hu vo nh th lm l, hn trm tn hu Tin Lnh vn hin ngang vo nh th c hnh mt bui l Th phܮng Cha u tin ti y, c c Mc s Nguyn hng Quang (lut gia) v cc hܧng o sinh C c Gio cng d, mt bui l tht "phܧc hnh" v no nhit, bt chp mi s hm da v rn e ca chnh quyn .

Sau bui l , chnh quyn v cng an vo nh th, lp bin bn "ging o tri php" v ging trong "nh th xy ct bt hp php " ! Cng an trao bin bn cho Mc s Ngnh v Ban tr s bt phi k vo. C mc s Ngnh v Ban Tr S khng ng ni dung bin bn nn khng k.

Cng an bn mi Mc s Ngnh ln UBND phܩng Bnh An (lc 17 gi) nhng Mc sܠ Ngnh khng i, vin l do nhm ngy ngh v v mt mi nn khng i.

Nh vy l chng ta thy r rng l chnh quyn cng sn (qua Ban Tn Gio ca Nh Nܧc) quyt tm p lc cho Hi Thnh Tin Lnh v mc s Ngnh phi trit h nh th m h mi va xy ct. V gian ngoan hn, chnh quyn buc cc tn phi ch thn ph b nh th, ch chnh quyn khng cho bn khuyn ng ra tay trit h nh th, cho khi phi mang ting vi d lun quc t v quc ni l chnh h c hnh Ƕng n p Hi Thnh Tin Lnh....

Xin ni thm l ch vi ngy trܧc , vo sng ngy 20 thng 6/ 2003, ti th x Kon Tum (Cao Nguyn Trung Phn) trong lc cc tn Tin Lnh ang lm l cu nguyn ti cn nh s 15 ܩng Trn nhn Tn, th b bn cng an bao vy, v xng vo bt Mc s Nguyn cng Chnh.

Cc tn Tin Lnh ti Kon tum NJu thuc gio phi Mennonite, do mc s Nguyn hng Quang (lut gia) iu hnh vi t cch l Ch Tch iu Hnh Gio Hi.

Gio phi ny vn c y t cch php nhn trn phng din php lut, v ܮc th tܧng Nguyn Khnh ca VNCH k tn cng nhn ngy 19/8/1964, v theo lut php hin hnh th t cch php nhn ny vn cn gi tr.

Cng xin nhc li l nm 1998, ngay ti H Ni , cng an p vo mt nh nguyn, bt v cu lu mt s tn ca gio phi Tin Lnh thuc "Hi Thnh Cng ng Dn Cha Vit Nam" trong lc h ang hc Phc m, bt c 2 mc sܠ L vn Hn, ngܩi dn tc Thi en v mc s Trn nh i.

Sau mc s L vn Hn ܮc cng an p gii v qu nh ca ng in Bin Ph, tnh Lai Chu v b kt n 3 nm t , t 28/1/1999 vi ti danh l "c nhng hot Ƕng tn gio bt hp php" , mt ti danh m ch duy nht Vit Nam mi c !!!

Ring mc s Trn nh i, b gi sut 4 tun l ti mt khch sn H Ni vi mt ti trng khng r rt, sau phi np pht 1 triu ng (lc by gi tng ng vi 80 m kim), m khng bit mnh phm ti g? (nhng khng np pht th khng ܮc th ra), cng vi tin "t i th" n ti khch sn trong 4 tun l. Ngoi ra v lm trng bnh trong lc b giam khch sn nn ng cn phi tr tin mua thuc v tin tr cho v "c vn sc khe". Mc s i c nh nguyn ti Si Gn nhng ng l mt "ci gai" i vi bn lnh o H Ni v chng nhng ng l mt tu s khng chu vo h thng quc doanh ca chnh quyn cng sn m li cn "dm" i gp ng Abelfattah Amor, Bo Co Vin ca Lin Hip Quc hi thng 10 /98, khi ng ny ljn iu tra v T Do Tn Gio Vit Nam . T u thp nin 90, mc s i tng b kt n 2 nm t v ti " kt np tn bt hp php " ! (cng ch duy nht Vit Nam mi i t vi ti danh loi ny)

chng ta va chng kin nhng hnh Ƕng "c " ca chnh quyn cng sn i vi Hi Thnh Tin L Vit Nam , mt Hi Thnh hin ang c hn mt triu tn trn ton quc, vi im ǥc bit l t nhng nm trܧc 1975 Hi Thnh ny thܩng kt np ng bo Thܮng vng Cao Nguyn Trung Phn v sau 1975 cc tnh min Thܮng Du Bc Vit , mt iu vi phm rt nghim trng chnh sch "trܧc sau nh mt" v T Do Tn Gio ca Nh Nܧc x hi ch ngha ! .

V Hi Thnh Tin Lnh khng chu lm cng c cho ng v Nh Nܧc, thܩng sinh hot ring nn cng sn kh xm nhp v khuynh o, do chnh quyn thܩng vin dn nhng iu lut vu v, m h ca a phng t ǥt ra Nj co buc Hi Thnh hnh o bt hp php, va ngn cn khng cho Hi Thnh kt np thm tn va nghim cm hn ngܩi dn gia nhp Hi Thnh Tin Lnh. Ti sn ca Hi Thnh th b Nh Nܧc "qun l" (tc l cܧp ot), nh nguyn, nh th b p ph, trit h, kinh sch b tch thu, v mi sinh hot tn gio nu khng b nghim cm th cng b cng an rnh rp, theo di, ngn cn.., kim sot tht gt gao ...

Qua hnh Ƕng quyt tm trit h mt nh th Tin Lnh ngay ti Si Gn, cng sn Vit Nam ang c g y ? Lnh o ng s mt ci bng ma no y m c mnh tay khng b gio phi Tin Lnh trn ton quc ? Nj rn e cc Tn Gio khc Hay Nj rn e dn chng ?

 

II.- i vi Gio Hi Cng Gio (Ki T Gio):

Mt vi S Kin chnh:

 

(1) - Ngay ti H Ni : vo cui nm 2001, c Hng Y Phan nh Tng cng Ban Qun Tr nh th Chnh Ta v 46 v linh mc , thuc Gio Hi Ki T Gio Vit Nam, i din cho tt c gio dn thuc gio phn H Ni v cc vng ln cn , chnh thc gi n i Chnh Ph Cng Ha X Ni Ch ngha Vit Nam phi "tr li ton b tt c t ai, bt Ƕng sn, v ti sn ca Gio Hi" m cng sn Vit Nam ngang nhin cܫng ot t hn na th k nay (c ngha l t 1945), bao gm trܩng Dng Lc, Chng vin La Thnh, Nh Dng Saint Paul v hng lot ti sn khc ca cc Gio X Thi H, Hm Long, Ca Bc v.v.. . V tt c NJu c bng khon , trܧc b v in th v th trch "rt hp l" tng l s hu ca Gio Hi t nm 1933, tng ܮc cc ch Ƕ t thi Php thuc chnh thc cng nhn, trܧc khi ch Ƕ Vit Nam Dn Ch Cng Ha ra ǩi (1954) ......

(iu rt au cho cng sn l n khiu t ca c Hng Y (gi cho Chnh Ph v 22 c quan Nh Nܧc) ܮc sao gi ljn tt c cc nh th ca Gio Hi Min Bc Nj ܮc džc i džc li cho gio dn nghe, nn gy mt ting vang ln trong hng tn v c dn chng Min Bc ni ring v trn ton quc ni chung )

Qu xt xa tic r l phi "nh ra" mt ming mi ngon qu bo b ang trong tay mnh, ܮc sa cha v khai thc t lu, nn cng sn Vit Nam lin tip cho nhiu phi on chnh thc ljn thng lܮng vi c Hng Y Nj tm mt gii php n tha k c vic hon ǰi cc khu t khc rng ri hn trong th H Ni, nhng c Hng Y v cc linh mc kin quyt khng nhܮng b mt bܧc no. D nhin cc phi on ca chnh quyn ch cn cch "tr hon chin" bng cch ha s trnh ln Chnh Ph Nj "nghin cu tip" (vi cng sn "nghin cu" ng ngha vi "ngm cu", tc l "ngm tm "! )

 

(2) - Ti Si Gn : c Tng Gim Mc Phm minh Mn thuc Gio phn Si Gn, i din cho gio dn Min Nam Vit Nam gi n cho Nh Nܧc v lnh o ng cng sn i chnh quyn phi "tr li cho Gio Hi tt c cc c s v ti sn ca Gio Hi, nht l cc c s gio dc t cp tiu hc ljn i hc m Nh Nܧc cܫng chim t sau ngy 30/4/1975." c bit trong l n khiu t ny c Tng Gim Mc Phm minh Mn i chnh quyn khng ܮc tho g trܩng Bnh Phܧc Nj xy ct bt c c s no, d l c s gio dc, trܧc khi c s trao ǰi v tha thun gia chnh quyn v Ta Tng Gim Mc. V theo quan im v lp trܩng ca Ta Tng Gim Mc i din chnh thc ca Gio Hi Cng Gio Min Nam th "tt c cc c s gio dc ca Gio Hi trn ton Min Nam Vit Nam b Nh Nܧc cܫng chim t sau ngy 30/4/1975..., ljn nay tuy b chnh quyn x dng v qun l , nhng vn cn l ti sn chnh thc ca Gio Hi vi y chng t s hu hp php v hp l tؠ nhiu nm trܧc 1975, Do s l bt cng nu quyn s hu ny khng ܮc tn trng..."

Bc th ca c Tng Gim Mc Phm minh Mn tuy nh nhng nhng khng km phn kin quyt , nn gio dn Min Nam ni ring v ton quc ni chung cng nh tn cc tn gio khc NJu coi nh ba ta.nng nghn cn !

 

(3) - Ti Hu / Tha Thin : Linh mc Nguyn Phܧc Bu o gi n khiu ni ln Chnh Ph v lnh o ng cng sn Vit Nam , Quc Hi ..., Thanh tra Nh Nܧc v.v.. v vic tnh Tha Thin / Hu ban hnh quyt nh 1230/Q. vo thng 12/1999, Nj "thu hi" 495,929 thܧc vung t mu m caTu Vin an Vit thuc Dng tu Thin An , ta lc ti C Chnh x Thy Bng, huyn Hng Thy . Ming t ny l mt ngn i si , qua bao nhiu nm di vi bit bao l cng sc ca cc tu s thuc Dng tu ny mi tr nn thun thc, l phng tin sanh nhai chnh ca c Dng tu, vi 3 mu cam ging X oi, mt mu vܩn rau, mt i c nui b (28 con) Nj cung cp phn trng trt, mt h nui c v h Thy Tin cng vi mt rng thng ca Tu vin nm pha Nam thnh ph Hu. Tt c 107.45 mu ty t ny hon ton thuc ch quyn ca Dng tu (s hu ch vnh vin) t trܧc nm 1940, c y bng khon in th v bn 1/2000 ca Ty in a t ngy 17/5/1969, c c giy chng nhn (c cng chng) ca lng C Chnh ngy 23/6/1958 vi tn nghip ch l Dng Thin An. Tt c NJu ܮc B Trܪng in Th V Ci Cch in a vn Cng cp quyn s hu vnh vin cho tu vin an Vit, Dng Thin An (Ngh nh 124 v 125, cng bo VNCH ng/7/1959) T sau 30/4/75 tt c s b a chnh vn cn ܮc S a Chnh Tha Thin / Hu lu gi v x dng, khng mt mt t no, mt ch no, khng mt mt ti liu no.

Vy vi Ƕng lc no CSVN li mun chim hu 102 mu t mu m / trn107 mu ang ܮc nh Dng Thin An khai thc Nj nui sng cc tu s ?

- Xin tha l v mt ni, ch c mt l do chnh: " xy dng mt "trung tm vn ha v gii tr" do Cng Ty Du Lch C` Hu thc hin. . Nhng Ƕng lc duy nht bn trong th chnh quyn s nhܮng phn t cܧp ܮc ny cho mt cng ty ngoi quc xy ct mt "gii tr trܩng", mt t im n chi try lc . c bc im.... (phn hn ca Chnh Ph s l 102 mu t ai tnh thnh tin, k c h thin nhin Thin Thai, m cng sn ang tm mi cch Nj cܫng chim ca Tu Vin) .

C 2 iu b i nht m chnh quyn CSVN ang ra tay i vi Tu Vin ny, bt chp lim s ca mt Chnh Ph , mt Nh Nܧc Cng Ha X Hi Ch Ngha Vit Nam ! :

(a) - Chnh quyn dn dng c mt tin trnh rt cng phu Nj cܧp cho bng ܮc khu t bo b ny, vu khng v chp m Dng Tu Thin An l "tp on tay sai ca lj quc M Ngy", Cc tu s trong an Vin l "a ch, phong kin, phn Ƕng, l t sn mi bn, quan liu, qun phit, pht xt, c hnh thc bc lt, thc dn mi "

(Tht l khng ai ng ܮc mc Ƕ vu khng v chp m ti tnh v y c i vi nhng ngܩi an s hin lnh ngy m ch bit lo tu hnh, khng h bit giao dch vi x hi bn ngoi.Chnh quyn x hi ch ngha khng t b mt danh t th b th hn no m h dng trong cuc xm lng cܫng chim Min Nam trܧc 1975, hoc nhng danh t m h x dng trong chin dch "ci cch rung t" Min Bc trܧc kia Nj tn st hn 100.000 nng dn v ti Nj cܧp ot t ai ti sn ca h. Ton l nhng chuyn hon ton ba ǥt, trng trn, phi l v on, ch nhm mc ch p ǥt Nj trng tr, Nj cܧp ot t ai v ti sn ca dn lnh,)

(b) - Huy Ƕng c c quan Thanh Tra Trung ng ca Nh Nܧc ljn tn Hu Nj trn p cc tu s hin lnh. L ra c quan trung ng ny phi l mt c ch "cm cn ny mc" ca mt Nh Nܧc ang v ngc t xng l mt "Chnh Ph ca dn, do dn v v dn", nhng h li ܮc x dng nh mt ci my chm, thi hnh theo lnh ca ng, tin hnh mt lot hnh Ƕng chng nhng khng cng minh m cn sai tri, c gian , t khu xem xt cng chng th in th ljn khu dn dng v gi by trong cng tc o t, v c trong bin bn o c, thanh tra.... Nj c tnh i ljn mt vn kin lch s kt thc k hoch thanh tra ca h: quyt nh s 577/Q-XKT, cho php chnh quyn cܧp trng trn 102 mu trong s 107 mu t ca an Vin Thin An (vi danh t "thu hi" trn vn kin).

 

III.- i vi cc tn gio khc:

Cn rt nhiu hnh Ƕng v bin php rt kht khe ca cng sn Vit Nam nhm nghim cm mi sinh hot tn gio, xc phm cc tu s hay kim sot cht ch v km kp cc tn nh i vi Gio Hi Pht GioThng Nht ca i Lo Ha Thܮng Thch Huyn Quang, Ha Thܮng Thch Qung , i vi ng L quang Lim v c 4 triu tn Pht Gio Ha Ho Min Ty hay i vi ton b Cao i Gio Ty Ninh v Min ng Nam Vit v.v.. chng ti xin hn li k sau, v k ny ch ring i vi hai Hi Thnh Tin Lnh v Ki T Gio cng qu di ri (m cng vn cha ht)....

 

Tm Kt :

Xt cho cng th chnh sch v ch trng ca cng sn k t thi H ch Minh tr xung ljn a con n dng Nng c Mnh NJu cha bao gi c cht thay ǰi no :

" Trܧc Sau Vn Nh Mt " ! ng theo ging lܫi hng ngy ca bn cn b ng vin thܩng tuyn truyn ngay t sau ngy 30/4/75 cho ti by gi !!

C bn Hin Php ca Vit Nam Dn Ch Cng Ha (1945) v ca Cng Ha X Hi Ch Ngha Vit Nam ngy nay cng NJu "cng nhn v bo m quyn t do tn ngܫng, t do tn gio v t do khng tn ngܫng, t do khng tn gio. Mi hnh vi li dng tn ngܫng, li dng Tn Gio Nj chng li Nh Nܧc x hi ch ngha hay ph hoi on kt dn tc, s b x l theo php lut"

Qua hi ngh ton quc v Tn Gio ti H Ni t 12/5 ljn 15/5/1999, chnh quyn cng sn vn theo ng nguyn tc "phi o l" ca Mc L (bo m quyn t do tn gio v khng tn gio), ra "ngh nh s 26/ND/CP, vi ni dung "trܧc sau nh mt" , khng khc t no vi ngh nh 1955 ca H ch Minh :

(1)- Khng nh "tng cܩng s qun l cht ch ca chnh quyn i vi cc t chc tn gio"

Danh t "qun l" ca cng sn ng nhin phi ܮc hiu (bt thnh vn) l s "km kp" ca chnh quyn trn mi phng din vi mi hnh thc, v mi phng tin, k c nh t......

(2)- Xc nhn "mi ti sn ca Gio Hi hay ca c nhn no " hin " hay "giao cho Nh Nܧc qun l " th vnh vin vn thuc quyn " s hu " ca Nh Nܧc"
Danh t " Hin" hay cm t " giao cho Nh Nܧc qun l " dy, d thi no v Min Bc hay Min Nam ngܩi dn no cng phi hiu l "tch thu" hay "cܧp ot", v t thi H ch Minh 1945 cho ljn Nng c Mnh 2003, hin hay giao g cng NJu ܮc tin hnh dܧi hng sng AK ca cn b ng vin t trung ng ljn a phng x p ! V ng, Nh Nܧc (hnh php) v php lut (lp php) lc no cng ch l " mt " !

(3)- Qui nh r rng l "vic in n mi n phm tn gio (kinh sch, hnh nh) phi theo quy ch xt duyt ca Nh Nܧc v phi qua cc nh xut bn ca Nh Nܧc"

Tt c NJu cho thy r rng l cng sn ang gia tng hnh Ƕng km kp Tn Gio, tng cܩng kim sot cht ch mi hnh thc sinh hot tn gio .

Kim sot, km kp, ngn cn cha , cng sn Vit Nam cn tm mi cch gii hn ti a cc sinh hot tn gio, k c cܫng chim "phng tin hnh o" v "c s th phܮng" ca cc tn gio cng nhiu cng tt .

c bit vi mc (2) ni trn, cng sn ngang nhin cܧp ot khng bit bao nhiu l ti sn ca cc Tn Gio , t nm 1945 dܧi thi H ch Minh ( Min Bc) v t sau ngy cng sn Bc Vit cܫng chim Min Nam (30/4/1975). Ngh nh 26/ND/CP ni trn li cn xc nhn r mt cch trng trn l:

"nhng ti sn ny vnh vin thuc quyn s hu ca Nh Nܧc"!

Trn th gii ny, cha c mt quc gia no m chnh quyn li c ch trng "lm ngho dn chng' bng cch cܧp ot cng khai ti sn ca cng dn mnh bao gi !

Tht ng l mt bn cܧp ! cܧp cng khai gia ban ngy, c lc lܮng "cng an cnh st" v "qun Ƕi nhn dn" h tr, cܧp c mn bi x hi ch ngha ! v c c chnh quyn v lut php x hi ch ngha ng sau lng chng kin v bo tr !

Mt l duy nht rt d hiu na l c Tn Gio hay c nhn dn chng no li i "hin" ti sn ca mnh cho chnh quyn bao gi u ? Li cng khng bao gi c chuyn in khng (nu khng mun ni l ngu si) ljn mc Ƕ phi t "giao cho chnh quyn qun l" ti sn ca mnh na !

Ngoi vic cܫng chim t ai rung vܩn, nh ca, ...v ti sn ca dn chng trong chin dch "ci cch rung t" "tiu dit Tr Ph a Ho" Min Bc t 1945, cho ljn cng khai chim ot nh ca, ti sn ca qun cn chnh Min Nam sau ngy 30/4/75 m cng sn gi l "chin li phm ca M Ngy", hoc trong cc Ǯt "nh t sn" v "nh t sn mi bn" Nj cܧp ht c s kinh t v nh ca kho tng ca dn chng (m cng sn la ht i vng Kinh T Mi ), cng sn Vit Nam cn cܫng ot v s bt Ƕng sn v t ai, k c c s vn ha gio dc (nh trܩng hc cc cp) c s y t (bnh vin, chn y vin) hay c s x hi (vin chn bn.. vin dܫng lo ..) ca cc Tn Gio trn ton quc.

Nhng cng sn Vit Nam nht nh khng chu thy l cc Tn Gio ch c mt nhm v l dy cc tn ca mnh n hin ha, "lm lnh lnh d" hay "hnh thin" thi, ch tuyt nhin khng c g lin quan ljn mi loi danh t xu xa nh "Ƕc c, bc lt, phn Ƕng v.v. " m cng sn c tnh gn cho Tr Ph a Ho ( Min Bc) ?, v cng khng h lin quan g ljn ci m h gi l M Ngy ( Min Nam) . V khc hn vi cng sn, Tn Gio l Tn Gio, Chnh quyn l chnh quyn khng c mt mi lin h no gia hai loi t chc ny bao gi !

Cng sn c tnh gn cho ch Ƕ VNCH v qun cn chnh Min Nam Vit Nam l M Ngy Nj tuyn truyn cho dn chng v nht l qun Ƕi Bc Vit Nj nhi vo u h mt ci "l do cp thit" phi vo gii phng cho ngܩi dn Min Nam", hu d xua qun vo xm lng v cܫng chim Min Nam Vit Nam sung tc, Nj va cܧp ot ti sn ca ngܩi dn Min Nam m h gi l "chin li phm", va cܫng chim phng tin hnh o ca cc tn gio, k c ti sn ln c s gio dc, y t, x hi v.v... ca tn gio v ca cc tn , Nj p dng chnh sch T Do Tn Gio kiu x hi ch ngha ca cng sn .

 

Tiu bang Washington ma h nm 2003

Trܩng Sn DHN

 Tr v: trang u
1