chuyn di x hi ch ngha

trܩng sn DHN

 

Cui nm Nhm Ng,Trܩng Sn ti xin ni chuyn vui :

 

Chuyn cܧi xin Vit Nam hin nay:

Ngy xa, cho ljn cui thp nin 70, chuyn cܧi hi ca nhng ngܩi "mang dp ru Ƕi nn ci hay qun khn rng" rt l gin d. H ch gi l l "tuyn b" vi vi chn tr my a bnh ngt , c khi cho c mt m cܧi tp th cho 5, 10 cp mt ln.

Cho ti cui thp nin 80, d sao ngܩi dn Min Nam vn cn theo ng phong tc tp qun ca t tin Nj li, d b chnh quyn cng sn ngn sng cm ch nhng phe ta vn t chc tic cܧi tuy rt n s nhng khng thiu mt l nghi no, t l dm, ljn l hi v l cܧi , Mc du thiu n thiu mc nhng khng thiu my chung rܮu lj (ct lu) v my con g con vt (n ln) Nj i b con hai h v khch kha xm chm, Rt m bc, nhng y tnh ngha vi hai h v b con chm xm xa gn. . . .

Nhng ngy nay, tnh th ǰi thay, t thp nin 90 , nht l t du th k 21 ny th tuyt i khng cn g gi l "tuyn b" na, t Bc ch Nam ai cng mun lm theo nhng ngܩi m h tng cho l Ngy, tng ch l c phn vinh nhng l phn vinh gi to, do dp ru nn ci cng khng cn thy xut hin m cܧi na m thay vo l "xe con", l " ln" l o di l rp xoa r mu kiu, l "rܮu ty" , l "nh hng 5 sao" v.v. ht sc xa hoa ua i, lng ph. Hnh nh ai cng ch dp cܧi hi Nj c c hi khoe khoang vi lng nܧc, nht l nhng ngܩi m t Ngܩi Lao ng ngy 1/12 gi l cc "i gia" ca thi i !

Theo bi phng s ǥc bit ca t Ngܩi Lao ng th s khoe khoang, ph trng, lng ph ljn Ƕ qu trn, khin cho Th tܧng Phan vn Khi phi ra mt quy nh v vic t chc cܧi hi, tt c phi ܮc thc hin "theo np sng vn minh, lnh mnh, tit kim, trnh xa hoa ph phim, lng ph, gy phin nhiu," Ngoi ra ch th ca Khi cn nu r khng ܮc c "khuynh hܧng kinh doanh, v li, li dng cܧi hi Nj biu xn, trc li. Khng ܮc dng cng qu mua qu cܧi, hay t chc n ung linh nh. . . Khi cn ra lnh cho cc B, c quan, ngnh, v UBND cc cp, nht l B Ni V phi c trch nhim ch o, hܧng dn, nhc nh v kim sot cc ng vin, cn b cng vin chc Nh Nܧc. (nhng ni ming hay ra ch th r rng trn giy trng mc en l chuyn ca Nh Nܧc ca Chnh Ph, cn dn gian, ng vin, cn b cng nhn vin c thi hnh hay khng l mt vic khc, thuc v T Do ca bn thn h)

Xem ni dung quy nh ny chng ta thy r li sng hin ti ca cc "i gia", tc l cc "ngi dp ru nn ci" ca thi xa xa, t i dp lp ܮc ln i giy da bng lng, t kh rch o m ܮc ln qun l o lܮt, t chn t hay cao nht l xe p ܮc bܧc ln xe con ngoi quc loi ǡt tin. . . th bit l giai cp thng tr t hng x p tr ln ngy nay sng nh th no.

Ring v mc "gy phin nhiu" th y, xin mi qu džc gi nghe th mt mu i thoi sau y gia mt vi ngܩi khch "ܮc mi " th mi hnh dung ܮc mc Ƕ lo u ca khch! (theo bi phng s ca t Ngܩi Lao ng)

- i bao nhiu th va y my ? nghe ni h i mt bn hn 200 m kim ! (1 m kim n gn 160.000 $ tin H)

-Thng ny tao nhn ܮc 5 thip cܧI, ring ci thip ny tin mng chc phi bng 5 ci kia gp li mi xng ! anh bn ny tr li nh mu vy !

-Ti sao n phi i nh hng 5 sao vy my ? Nn nh l phi tr bng d la nghen ! C du li cn i v nh chng trn chic xe 6 ca di thܩn thܮt Nj chy diu qua khu ph nh ch ta 2, 3 vng cho hng xm chim ngܫng !

- My cha bit ht u! ch ta cn i phi sm cho ch ta mt cp nhn cܧi ht xon tr gi 30 triu ng, mc du ch ta bit rt r l anh chng ang th chp cn nh Nj c vn lm n !

 

V cch n din, c du thܩng khng thch i mܧn qun o nh khi xa , m c t may sm Nj "to n tܮng" cho mi ngܩi, t nht cng bng 2 b o tht sang trng, mt o di dng lm l gia tin, v mt "rb xoa-r" dnh cho d tic. (c khi 2 rb Nj thay ǰi trong d tic v bui khiu v sau cho ra v vn minh tin b). M may bng loi hng Ƕc, ǡt tin, th u c r u, phi trn 5 triu mt chic o mi ܮc gi l sang l Ƕc ! Thm ch li c c du thng tay mua mt b vy c nh pha l g gi c th ln ti 15 triu ng ! Ch Nj mc c mt ln ! Ch cht chng r m thi !

By gi l th k 21 ri, u cn ci thi k c du cn bn ln e thn na u ? Cho nn phi son phn trang im tht l ng mt ! Lm sao y ? C g kh u, v vn s ch c tin l mun thnh tin cng khng kh : S g ai? v ai cng c m mt la kia m, cng n cng ǧp nh nhau t trn xung dܧi th ai s thanh tra ai y ? K ra h l lun cng rt ng: i ngܩi ch c mt ln thi ! chu chi th khng chi chu ! Dm mc mt ci o 5 triu ng th phi dm b ra mt vi triu na mܧn mt nh trang im ni danh Nj sa t gng mt ljn mi tc cho xng vi mu o v kiu o! C sao u? Mun trang im theo kiu u g cng ܮc min l theo cho ng "mt" cho thin h bit danh !

Tha qu Ƕc gi,

Tt c NJu l s tht 100 phn 100. Li cn c s tranh ua vi nhau na Nj cho ngܩi ta thy ci ho hoa phong nh ca mnh ! Cho b cn b cc lc phi mang dp lp v chong khn rng rch ! Tin ? c g kh u ? C c ngn cch hi ra tin! m khng hi ܮc tin d nh bn th cn g danh d ca mt ngܩi c danh xng l ng vin hay cng vin chc Nh Nܧc ? S g quy nh, s g d lun?, bit cch hi ra tin d nh bn th phi bit tiu tin cho bng thch, cho sܧng tay mnh mi ܮc ! Ti g? ht mn ny li c mn khc ngay, u c kh khn g !!!

 

Cui cng cn mt khu na cng khng km phn quan trng. l phi chu chi cho cc ng "ph nhm ph nhy" Nj theo cho kp phong tro chp nh vi chng bn, mt phong tro vn ang n r ln qu mnh trong thi bui ny . Thi th tm t tim hnh ny ljn tim hnh khc vi loi o qun, chp cc kiu trܧc ngy v nh chng Nj cho c mt hai cun album cho bng ch bng em trong xm, trong ngnh. Nh th l cng gi l qu n gin lm ri,,ch tn khong triu c H thi. Chu chi hn cht na l v cng vin, vo vin bo tng, hay chu kh i tm mt thng cnh no , gn th quanh thnh ph, xa th Vng Tu, Dalat hay Nha Trang cho ra v tin b mt cht, ngha l phi c ni sng my nܧc hu tnh c bi bin, c my tri cho n ng iu ngh :cng c nhiu album. cng nhiu hnh l cng sang !. Ch ti cho ch r tng lai, nh phi bp bng chu lng c v sp cܧi. cng ch l bao. tin xe pho, tin n ung, phng ng, tin cng tin hnh, i khi t 5 ljn 10 T (triu c H) thi, d nhin cn phi Nj dnh tin i hܪng tun trng mt theo ng vn minh Ty u, t 2 tun ljn mt thng, th mi trn chu k ca mt l cܧi!

 

"T in bch khoa" cho MA CНi x hi ch ngha

kt thc chng ti xin sao chp nguyn vn quyn Bch Khoa T in ni v ma cܧi do phng vin bo Ngܩi Lao ng thu thp ܮc . Tt c on t in ny NJu phi ܮc km theo mt ci ui "x hi ch ngha" th mi ng nh ngha ca n:

Thip hng : Tin mng ng lo ng s nht.cho nhng ngܩi ܮc mi.

Ma cܧi: Ma lo u ca nhiu ngܩi nht nhng vn khng trnh khi ܮc .

Gi tic cܧi: gi dy thun nht, nn cn phi .. . lt d trܧc

Sn khu tic cܧi: ni hi t nhng thin ti . . . . m nhc

o cܧi: trang phc tn km nht, ܮc mc t nht,

Thng nhn tin mng cܧi: thng t thin c nh gi trܧc

Tic cܧi: Ba n d gy au bao t v mn mi. . . ch Ǯi

Bia: Phng tin ܮc mi Nj khch g vn

Bnh cܧi: Loi thc phm ch Nj nhn ch khng ܮc n

Thc n tic cܧi: ip khc nhm chn nht

Kim tra phong b : Pht hi hp nht ca c du ch r v ng b nhc gia

Khch mi: nhng nn nhn danh d

Th chp hnh m cܧi: Th v gii nht

C du ch r: Th phm gy au tim cho nhiu ngܩi cng lc

M C tic cܧi: ngܩi pht ngn ba bi nht

Lnh o c quan doanh nghip ln: nn nhn ln nht v cng l ngܩi hܪng li t nht

Tc gi : nn nhn ca nhiu m cܧi nht.

 

Tiu bang Washington ma Ging Sinh 2002

Trܩng Sn DHN

 Tr v: trang u
1