Chuyn di x hi ch ngha

Trܩng Sn DHN

 

Ngho, dt.. ..li hc lm sang !

 

Theo t Thanh Nin ngy 18/10/02 th c 4 ngn hng thng mi quc doanh mua 100 my rt tin t Ƕng ATM Nj gi l trang b cho h thng thanh ton ca ngn hng mnh. Mi my tr gi khong 30.000 m kim. Nhng rt tn u khng thy ch thy cc ngn hng ni trn chng by my ATM ra Nj lm king coi cho n hch chi m thi! l cc Ngn Hng Nh Nܧc, ngn hng Nng Nghip, ngn hng Cng Thng, v ngn hng u T v Pht Trin. Trong 4 ngn hng quc doanh k trn, Ngn Hng Cng Thng l ngn hng nhp cng 33 my ATM (ng hng th 2) vi s tin u t ring cho vic mua my l trn 15 t ng, trn i triu m kim. (khng bit tin hu hng ca dch v mua bn ny ln ljn bao nhiu, cha k mc ngoc Nj khai tng gi trn ha n)

V vn NJ x dng my th tht ng l theo nh ch x hi ch ngha !

Theo t Thanh Nin th nhim v chnh ca my ATM l phc v cho cc nhn vin rt tin lng hng thng m thi. V th phn ln cc my ch ܮc ǥt ngay trong tr s ca ngn hng. Cc khch hng mun rt tin t cc my ny cng ܮc nhng :

-th nht l phi m mt ti khon ring cho ATM ti ngn hng c ǥt my Nj c th rt ra t ti khon ATM , m khng th rt tin t ti khon c nhn ca mnh ܮc

-th hai l phi ljn ngay ngn hng m mnh c ti khon ring cho my ATM th mi rt tin ra ܮc . Khng th rt tin ra t cc my ATM ca ngn hng khc ܮc .

Ring ti Ngn Hng Nh Nܧc (ܩng L thi T H Ni ) li c ǥt my ATM ca Ngn Hng Cng Thng, Nj tr lng cho nhn vin ca Cng Thng. V theo quy nh ca Ngn Hng Nh Nܧc th vic tr lng cho nhn vin phi thng qua ti khon ATM, nn c ljn ngy 1 hay 15 hng thng th my ny hot Ƕng khng ngi ngh, v phi phc v ht cng sut cho my ngn nhn vin ca c 2 ngn hng, Do c ngܩi c xp hng c ngy ri li phi ti khng ra v b c cng vic, v my khi th trc trc, khi th kt th, khi th ht tin mt, c khi li hng.. . . . . ,.

Ngn Hng Nng Nghip (Lng H H Ni) ch c 2 my, m ch m in cho nhn vin x dng c mt my cn my kia th tt khng cho xi.

Ti tr s chnh ca cc ngn hng kia tnh hnh cng din ra tng t, my ch Nj dnh ring cho nhn vin rt tin lng ra m thi .

Hi k ra mi bit l thy Ngn hng Viet Com Bank c lp ǥt cc my ATM ti cc thnh ph, cc sn bay v ti mt s cc Trung Tm thng mi, cho khch hng cc ni ty nghi x dng, c th rt tin t ti khon c nhn ca mnh (c m kim) m khng cn phi c ti khon ring cho ATM, v c kh nhiu dch v (c chc ngn hng tun), nn cc anh quc doanh ta va dt va mun lm sang c bt chܧc t bn m ra li ci ct tho khu x hi ch ngha ca mnh ra !!!

 

Ht tho khu ri th phi xi sang : lng ph!

 

Tng kt 4 nm thc hnh Php Lnh ca Nh Nܧc v tit kim v chng lng ph풒, cc cuc thanh tra, kim tra gn y ca ngnh Ti Chnh cho thy cc quan ta mi c quan Nh Nܧc li ang lm ngܮc li php lnh, ch v t trung ng ljn a phng ni no cng thch xi sang !

Ch trong vng my thng u nm nay thi, mt cuc thanh tra ton din cho thy ; ti hu ht cc B, Ngnh, y Ban Nhn Dn (UBND) ca tt c 61 tnh, thnh ph c tnh trng ph trng qu mc.

Theo bo Thanh Nin ngy 24/9/02, ch tnh s s ljn cui nm 2001, ring vic mua sm xe hi, cc B , Ngnh v cc a phng mua xe vܮt tiu chun hng chc t ng (nguyn vn). Thanh tra B Ti Chnh cho bit hin nay c d tha ljn 538 xe du lch (cng sn gi l xe con), gm c 114 chic thuc c B, Ngnh trung ng v 424 chic thuc cc UBND, cc ngnh cc cp a phng. Chuyn rt bnh thܩng : bt c mt v no ܮc NJ bt ln chc v mi th d cp no, y nh rng vic u tin l phi mua mt chic xe mi, t nht cng phi bng hay tt hn xe ca ngܩi c. Khng cn bit hao tn cho ngn sch Nh Nܧc l bao nhiu ! ng l tin cha!

Cc xe gn my cng vy. Theo mt vin chc thanh tra ti chnh, con s xe gn my cng cc loi (k c cc loi xe Honda,Yamaha hay Lambretta v. v. . .) ܮc xc nh l 32. 270 chic, tr gi gn trm t ng. Nhiu ni xp x cc xe ny vo kho, khng xi tI, Nj cho han st v by gi th hu ht ai cng c mua xe ring, nu c cn xi xe cng th cng xi nh ca ring, ljn h th mang tr li cho c quan hay ǰi ly xe khc, Cho b nhng lc phi mang dp lp di b r c chn !

Nhng iu m Thanh tra B Ti Chnh ghi nhn nng n nht l lng ph trong xy ct. Cc ni ua nhau chy theo phong tro xy ct tr s p, kiu tn thi. D nhin l c xy ct mi c chm mt ܮc ! Cng qu ch tin nh u m lo ! Do trong my nm tr li y c mt s din tch tr s d tha ln ljn 845.000 thܧc vung. (trong khi bnh vin v trܩng hc th khng ai ng ngn ti !). Mt chuyn bun cܩi l khp nܧc u u cng cng c chung mt nhn xt :Cng trnh va xy ct xong ln, nt, h hng, phi b tin ra sa cha li, tn km gp i s tin u t ban u !

Mt hnh thc lng ph khc khng km quan trng: in thoi ba bi v hi hp trin min. Ch ring ti H Ni, thng k cho thy trong nm 2001 va qua, ch c 28 c quan, phng s, ngnh v cc qun huyn thuc thnh ph H Ni t chc ljn 5.240 cuc hp. (d nhin c tip tn km theo). Theo ng Ph Thanh tra B Ti Chnh Nguyn vn Bng th ; Ch ring tin cܧc ph in thoi cho c quan v nh ring, in thoi cm tay v chi tiu cho tip tn hi hp, mua sm v.v..ca thnh ph v trn 28 c quan trc thuc ni trn chi ht 196 t ng hng nm. Cha k c nhiu ni t chc hp hnh Nj kt hp vi tham quan , ngh mt v gii tr풒.

Do mi hp ch l nhm bn Nj x hi v n nhu l chnh ! Mt hnh thc lng ph c thi gian ln ngn sch Nh Nܧc !

 

Xa i gim ngho ?

 

lu lm ri, nm no cng nghe ni ljn d n xa i gim ngho, nhng cng xa i th ngܩi dn cng i, cng gim ngho th ngܩi dn cng ngho ! Cn cng sn l cn i cn ngho mi mi thi ! Ni theo ngܩi cng sn th l mt chn l, chn l ngn ǩi khng thay ǰi !

Ngn Hng Th Gii (WB) v cc t chc cp vin quc t va bo tr cho mt cuc hi tho 4 ngy ti Hi Phng v cng tc xa i gim ngho, c s tham gia y ca cc B, cc Ngnh c lin quan.

Theo cng sn th y l mt chin lܮc.Chin lܮc xa i gim ngho ܮc CSVN NJ ra cho giai on 2 nm 2003-2005, c s ym tr v hܧng dn k thut ca WB, v ܮc H Ni thng qua hi thng 5/2002.

Mc ch : tng cܩng kinh t (!)xuyn qua cc chng trnh gim bt ngho i cho dn chng, ǥc bit ti cc khu vc nng thn (nguyn vn)

Mc tiu: i tܮng l 17 % dn s sng dܧi mc ngho kh (khong 13,6 triu) theo thng k ca H Ni . Nhng theo WB th cn ljn 1/3 dn s sng dܧi mc ngho i (khong 26,6 triu ngܩI)

Tht ra nu nhm mc ch xa i gim ngho ǥc bit ti cc khu vc nng thn th con s dn chng hin nay nng thn ܮc ܧc tnh l 75% dn s c nܧc.

C mt s mu thun kh gii thch ܮc l chin lܮc xa i gim ngho ch yu nhm vo cc i tܮng khu vc nng thn. Nng dn sn xut la go cho Nh Nܧc xut cng ng vo hng nht nh th gii m li l i tܮng ngho i ! tht l mt hin tܮng k l kh hiu ! Th mi bit Chnh Ph khng cn bit ti ngܩi dn nng thn c no hay i trܧc khi cho xut cng go ! M i th ti sao ?

Ngoi ra cuc hi tho 4 ngy xc nhn mt s kin: Vit Nam c nguy c ti ngho i rt ln . S kin ny ܮc ng Cao vit Sinh thc V Tng Hp Kinh T Quc Dn (B K Hoch v u T) nhn nhn: nguy c ti i ngho cn rt cao. V cc i biu khc trong cuc hi tho cng cng c mt mi lo ngi chung tng t .

L do ܮc a ra cng khai trong cuc hi tho 4 ngy ni trn l :

- Thnh qu xa i gim ngho trong my nm gn y thiu tnh bn vng

- Khng c s phi hp gia cc B, Ngnh v a phng

- Tnh trng cp vn trn lan, manh mn, it hiu qu (WB)

- H Ni khng xc nh cc lnh vc u tin ܮc cp vn u t

- Cc cng trnh u t c bn trong c nܧc qu chm so vi k hoch . Kho bc Nh Nܧc cn hng ngn t ngang nm ch cc d n (cho ti gi ny mi t ܮc 34,4%), vn thanh ton ch mi gii ngn ܮc 39%, d n ca B Nng nghip 1.400 t ch mi gii ngn ܮc 260 t, d n khu Lin Hp Th Thao Quc Gia 1.000 t ch mi gii ngn ܮc 40 t v.v )

- Nhng l do quan trng v chnh xc nht l : khi cm ܮc tin vin tr l tiu xi vung vt, cng chia nhau b ti ring !

Tht th, khi ܮc bm qu nhiu tin, quan chc cc cp t trung ng ljn a phng thng ng vi nhau Nj n cp. Theo bo Tui Tr ngy 8/10/02, Thanh tra Nh Nܧc cho hay ch mi kim sot c 117 d n, thy quan chc ng vin n cp mt 31,8 t ng (gn 2,1 triu m kim). Ngoi ra li c khng t tnh trng quyt ton khng, k khai khng s lܮng, n gi vt t thit b x dng, nng khng gi tr u t thc hin. . . . l mt thc t ܮc ph bin khp ni hu ht cc cng trnh (bo Thanh Nin ngy 10/10/02).

Thanh tra vn c thanh tra, m n cp vn c n cp,! ng vin v cn b khng ai s thanh tra c v ai cng c d che t cp trn, v v tt c t trung ng ljn a phng NJu mt lng cng nhau rt rut Nh Nܧc, n chia sng phng!. Chnh ng chnh thanh tra Nh Nܧc hi u nm, trong mt cuc tip xc vi bo ch, cng khai nhn nhn rng : quan chc Nh Nܧc cc cp chia nhau n cp hn 1 t m kim trong lnh vc xy ct cc cng trnh h tng c s nng thn. Nhiu d n b rt rut hn 80% khng phi l ha him (nguyn vn , bo Thanh Nin ngy 10/10/02) .

T hi ljn nh vy m cha thy Chnh Ph c bin php x l c th, v trong cuc hi tho 4 ngy va qua, ngay c Ngn Hng Th Gii v cc nܧc cp vin cng khng thy mt ai NJ ngh bin php kim ton hay thanh tra song hnh, hoc lܮng nh hiu qu cc s tin u t sau khi d n ܮc hon tt, Nj ngn chn bt chuyn n cp hay rt rut ngn sch.

Ch thy mt Ǣng th tin vin tr nhiu qu ljn Ƕ tiu khng kp, mt Ǣng th c hin tܮng nguy c ti ngho i rt ln !

 

Tiu bang Washington ngy 26 thng 10 nm 2002

Trܩng Sn DHN            Tr v: trang u
1