"chuyn di" x hi ch ngha

trܩng sn dhn

 

Chuyn "bt bnh thܩng" m l "rt bnh thܩng"

Gn y bo ng bn nh c nhiu mc m h cho l "bt bnh thܩng". Nh th cng l mt tin b ng k v l bo ca ng m h dm nu ln s vic "bt bnh thܩng" u cng l mt chuyn "ic khng s sng" ! Tuy nhin i vi chng ta th d c bt bnh thܩng th my th trong ci thin ܩng x hi ch ngha nhng chuyn cng NJu l "Rt bnh thܩng" khng c g gi l l ht !

Chng ta hy xem mt vi mu chuyn m bo ng dm gi l "bt bnh thܩng" nh sau Nj gi l "mua vui trong mt vi trng canh" sau nhng gi "i cy" mt nhc !

Cc ng Gim c bt bnh thܩng !

Theo t Ngܩi Lao ng ngy 24/9/02 v theo li ca Ph Cc Trܪng Cc Thu ca "thnh ph mang tn Bc", th ch ngay ti Si Gn thi, cha ni ljn cc ni khc, c khong 30 v Gim c hay i din Php L cho cc doanh nghip l thuc loi "bt bnh thܩng". Xin k mt vi v in hnh:

- B Gim c v ngܩi i din php lut ca cng ty Ngc Chu khng bit ch. Khi phi k giy t g th b ch a ngn tay ra ln tay im ch !! Nh vy m b Gim c dt ǥc ny vn phy phy iu hnh mi nghip v ca cng ty quc doanh ni trn my chc nm nay th tht ng l mt s kin rt bnh thܩng ci x hi m h gi l thin ܩng x hi ch ngha vy !!! V ljn gi ny bo ch mi dm phanh phui ra, nh vy y mi gi l mt vic "bt bnh thܩng" !

- ng Nguyn ng Khi, Gim c cng ty Ha Ct, qun 10, l mt i tܮng hnh s (c n hnh s), nghin thuc phin rt nng.

- ng Gim c cng ty Bo Minh y quyn cho Ph Gim c, giao ht quyn iu hnh mi chuyn kinh doanh cho ng ny, ri ct b mi lin lc, b i khi ni ng k kinh doanh, i c ng mt ni khc m khng l g ljn cng ty na, v t khng cn ai bit ng u, tr ng Ph Gim c, v hng thng ng phi "chia tin bng lc" cho ng ny.

- Cc ng Gim c ca 5 cng ty Tn Hii Dng, Tn Hi Vn, Ha Thnh, Thun Long v Bnh Giang d khng bun bn lm n g nhng vn k khai s hng mua vo l 231 t ng hng ha vi gn 15 t ng tin thu "Tr Gi Gia Tng". Do s k khai ln lo ny h lm th tc Nj Cc Thu bi hon thu cho h khon 1 t rܪi ng. Tht s h ch mua c 12 quyn ha n thu "tr gi gia tng" (gm 600 t khai thu) v c th h khai thu d khng c kinh doanh t no Nj ܮc bi hon thu.

- Mt ng Tng Gim c ma (tn l Trn vn S, cn b thu v tnh Thi Bnh) cm u mt t chc gi mo h s, thh lp 7 cng ty ma khc nhau nh ngܩi khc ng tn. Cc cng ty ny ch c tn, c giy php, m mi thng nghip v ch nm trn giy t (tn ma m nghip v cng ma). Vi s thng ng ca mt s cng ty Hi Phng v s tip tay ca cc cn b thu ng nghip , tn Tng Gim c S ny v ng bn rt ܮc ca Nh Nܧc t nm 2001 ljn nay trn 10 t ng bi hon thu "tr gi gia tng". Bt bnh thܩng tht, nhng l rt bnh thܩng trong ch Ƕ x hi ch ngha hin hnh!.

- Theo s bo Ƕng ca Cc Thu Si Gn th c hng trm cng ty, sau khi ܮc cp giy php thnh lp t dng bin mt cng vi cc cun s ha n khai thu. Cc ng Gim c cng ty ny ch nhm mua ܮc cc cun s khai thu ny mt cch hp php ri bn ch en li cho cc cng ty khc Nj cc c s ny khai gian s lܮng hng ha Nj ܮc bi hon thu, mt hnh thc rt rut Nh Nܧc v tin thu "tr gi gia tng" ܮc bi hon. D nhin nu khng c s tip tay ca cn b v cng vin chc Nh Nܧc t Trung ng ljn a phng th lm th no c chuyn "bt bnh thܩng" ny khin cho hng trm t ng thun ngn sch Nh Nܧc b tht thot ? u cng l mt chuyn "rt bnh thܩng" ca ch Ƕ x hi ch ngha hin hnh.

Theoo tin ܮc ph bin cng khai trn i pht thanh H Ni ngy 19/8/02, da trn bo co ca Tng Cc Thu V Nh Nܧc th tnh cho ljn cui thng 6 nm 2002 (na nm) cc cuc kim sot pht hin 3.311 doanh nghip va t nhn va quc doanh tm cch n gian tin thu ln ljn con s 3.305 t ng (ba ngn ba trm l nm) trong c 432 t ng l thu "tr gi gia tng" !

V th chuyn gian ln cng khai ny bin thnh mt chuyn "rt bnh thܩng" trong ch Ƕ ܮc mnh danh l ch Ƕ x hi ch ngha !

"Tinh gin bin ch" : bt bnh thܩng

T thng 4 nm 2000 cho ti nay k hoch tinh gin bin ch theo NJ ngh ca cc nh ch ti chnh quc t v cc mܧc cp vin, vn dm chn ti ch. K hoch ny ܮc H Ni long trng tuyn b ngy 2/4/2000 trong mt cuc hp bo, gm "11 gii php, 7 chnh sch v 4 bܧc", nhm ct bt 200.000 ngܩi t trung ng ljn a phng vi ngn khon 700 t ng (gn 500 triu m kim), gi l Nj "ci cch nhn s v hnh chnh" ng thi u tin sa thi 15% khi lܮng nhn lc hu ht nm trong cc cng ty quc doanh. Ngn hng quc t bng lng cho Vit Nam vay 400 triu m kim Nj tin hnh k hoch ny.

iu bt bnh thܩng y l t ngy bp bo ljn 10 thng sau (cui nm 2000), khi lܮng cng chc chng nhng khng ܮc "tinh gim" i cht no m li cn phnh thm ra trn 60,000 ngܩi ! Theo hng thng tn Asia Pulse, da trn bn tin ca thng tn x Nh Nܧc th s kin bt bnh thܩng ny l do v s quyn r ca cc c hi c ngun "bng lc" dܧi gm bn ch khng phi l tܪng phc v g c

S l: theo k hoch th mi ngܩi mt vic s ܮc NJn b mt s tin l 11 triu ng Nj i hc ngh chuyn mn (v hu ht t sau 75, u u cng p dng nguyn tc Hng m khng Chuyn) nn c ljn 60% s ngܩi khu vc hnh chnh khng p ng ܮc yu cu ca cng vic hin nay (nguyn vn li b Nguyn th Cnh, mt vin chc thuc "Vin Kinh T" Si Gn trong mt bi iu tra phng vn ca t Tui Tr ngy 19/4/2001). Con s cng vin chc Nh Nܧc "c lnh lng t ngn sch Nh Nܧc" thc t ln ljn gn 7 triu ngܩi, nhng H Ni ch nhn nhn qua thng bo chnh thc cho cc nh ch ti chnh quc t v cc nܧc cp vin l 1.385.542 ngܩi m thi. (li mt chuyn bt bnh thܩng na, nhng l "rt bnh thܩng v an ninh quc gia !). Ngoi ra theo t bo ng Saigon Gii Phng ngy 8/10/02 th "qua cc cng tc r sot, thm nh 60 NJ n tinh gim bin ch ca Chnh Ph , ngܩi ta pht hin 31 cng vic chng cho, phn cng khng hp l gia cc b, tng cc trung ng, v 12 cng vic chng cho cc tnh v thnh ph . Cng theo mt bi bo c nhan NJ "Lng v bng" trong t bo ny, khi ܮc hi "lng bn bao nhiu" th mt vin chc tr li : "Chng r lm, ch bit ti v a ng no bit ng y, c nhiu nhi g u m tnh ljn lng !" (lng khng quan trng bng bng !)

Cha tinh gim ܮc v c s ginh n !

Ngn hng quc t (World Bank) ha s ti tr 400 triu m kim cho k hoch ci cch hnh chnh trong c k hoch tinh gim bin ch. Cc cn b cng vin chc Nh Nܧc b sa thi s ܮc hܪng 6 thng lng (khon 11 triu ng) Nj i hc ngh ,ty theo kh nng v ty theo s thch v cng ty theo nhu cu ca th trܩng cng vic.

Tuy nhin c mt s kin "bt bnh thܩng" xy ra nn k hoch ny khng th tin hnh ܮc :

Theo tun bo Kinh T Vin ng (FEER) th B Lao ng Thng Binh v X Hi tm mi cch vn Ƕng Nj m cht v nm gn ht trong tay s tin hun ngh ln lao v bo b ny nn ch mun nhng ngܩi ܮc bin ch phi ghi tn hc ti cc trung tm hun ngh do Nh Nܧc trc tip qun l (tc l ca B Lao ng Thng Binh X HI), v nu h i hc ht trܩng t nhn th s tin n chn ܮc s chng cn bao nhiu. Trong khi , Ngn Hng Th Gii l c quan cp tn dng li thch cc trung tm hun ngh ca t nhn hn, v cc phng tin ca cc trung tm Nh Nܧc qu c, qu ti, v cc bi hc qu li thi, cha ni ljn tnh trng tham nhng thi nt ca cc quan chc nh trܩng v cc quan chc Chnh Ph bn trn. Cho ti gi ny cha thy c tin chnh thc l Ngn Hng Th Gii c chu nhܮng b m quan li tham nhng ti H Ni hay khng , nhng k hoch "4 bܧc" ca CSVN v chuyn tranh n m tr ljn hn 2 nm ri ! u cng l mt vic "rt bnh thܩng" m thi !

Ngoi t i ra khi nܧc mt cch bt bnh thܩng:

y l mt hin tܮng qu bt bnh thܩng : Tun ngoi t ra ngoi quc ! Nhng u cng l mt vic rt bnh thܩng i vi cc quan to c vn ln nh tham nhng v ca quyn t sau 75, cn phi nhanh tay tu tn cho kp thi trܧc tnh hnh chnh tr bp bnh hin nay !

Theo bo Thanh Nin ngy 13/10/02 th ch trong vng 10 ngy u thng 10 nm 2002, hi quan Tn sn Nht bt ܮc gn 10 v xut cng lu ngoi t, thu gi ܮc 57.000 m kim v 60.000 Euro. Nh vy tnh t u nm 2002 cho ljn nay, hi quan Tn sn Nht pht hin ܮc khon 180 v xut cng ngoi t tri php, v thu gi ܮc mt tng s tr gi hn 1 triu 300.000 la. (khng k s ngoi t lt lܧi hi quan v nhiu l do khc). Cng theo t bo ny th tnh hnh tun ngoi t ra nܧc ngoi qua ca khu quc t ny (Tn sn Nht) ǥc bit c s gia tng trong hai tun l gn y. D nhin bi bo khng ni r tnh hnh ca khu Ni Bi (sn bay Gia Lm) ra sao .

20.000 m kim bay mt mt cch bt bnh thܩng !

Hoa hu H kiu Anh va b mt cp mt gi tin l 20.000 m kim tin mt ti mt khch sn c tiu chun quc t Ph Quc, tnh Kin Giang t ngy 5/9/02 ljn nay m vn cha truy tm ra ܮc mt manh mi no.

S tin ny c mang xung Ph Quc d nh mua mt ming t. Khi ra ljn o c cng mt ngܩi bn ( a phng) l anh Trnh xun Ton ngh ti mt khch sn thuc hng nj nht y, c tiu chun quc t, vi gi thu phng mi m ln ljn 1 triu ng. D nhin khng c ai nghi ng ܮc g v cht lܮng phc v ca khch sn ny.

Hi 10 gii 30 sng ngy 6/9, c Kiu Anh cng ngܩi bn l anh Ton ljn quy tip tn lm y th tc gi gi tin 20.000 la Nj rnh tay yn tm i lo vic mua t. Gi tin ܮc cho vo mt phong b dn kn li v c ch k nim phong ca ngܩi gi theo ng th tc m ban tip tn yu cu, v gi tin ܮc Ban tip tn a vo ct gi trong kt st ca khch sn v kha li cn thn. Sng hn sau, ngy 7/9 khi lm th tc tr phng C a bin nhn Nj ly li goi hng th nhn vin tip tn thng bo cho c mt tin d: "Gi hng b mt ri !". Th ri trong lc c H kiu Anh cn ng ngc cha kp tin vo tai mnh, khng bit c phi l mt li ni a hay khng th c ܮc nhn vin tip tn hܧng dn tip mt phng thc mi Nj c c hy vng nhn li gi tin : i bo cng an !

Tht r rng l mt vic "bt bnh thܩng". Nhng i vi cng sn th cng ch l mt vic "rt bnh thܩng " m thi v ci li hnh x ca c ban tip tn ljn ng Gim c khch sn NJu thuc loi Hng hn Chuyn qua cu ni ca ng Gim c Phng xun Mai :" By gi c c ni g th ti cng ch bit cܩi tr thi. C c i bo cng an, v c i kin i..." Thit l qu tr trn ! ng l thi Ƕ v trch nhim v v lim s ca nhng con ngܩi cng sn! C bao gi h nhn thy ci "bt bnh thܩng" ca bn h u ? H coi vic trao cho cng an gii quyt l mt vic tt nhin, mt vic rt l bnh thܩng trong ci x hi x hi ch ngha ca h: thay v phi tha nhn vic mt gi hng ca khch l trch nhim ca mnh, Nj an i phn no ngܩi khch hng, ng thi phi tch cc lo tm gii php gip cho ngܩi khch hng ca mnh thay v y h vo tnh th phi chu ty thuc vo bn cng an Nj n trnh vic bi thܩng cho khch hng v ci li rt r rng ca c nhn vin ln ban Gim c !

 

Tm Kt

Tt c nhng hnh Ƕng ca cng sn Vit Nam trn na th k nay t nm 1945 ljn nay (2002) dܧi nhn quan ca ngܩi quc gia yu nc chng ta NJu thuc loi "Bt Bnh Thܩng". T nhng k hoch dit Tr Ph ia Ho nh trong cc chin dch " ci cch rung t", "trm hoa ua n" v.v.. Min Bc hay "vng kinh t mi", "nh t sn v t sn mi bn" v.v.. Min Nam sau ngy 30/4/75, thm ch cho ljn vic xa s Mt Trn Gii Phng Min Nam ngay sau 1975 , hay gn y nht l vic dng t nhܮng bin cho Trung Quc ..tt c i vi cng sn Vit Nam NJu l nhng chuyn Rt Bnh Thܩng !

Cho nn chng ta khng nn ly lm ngc nhin khi thy CSVN mm th vn ra r ku gi ngܩi Vit T nn hi ngoi hy v gip qu hng (d nhin phi c Tin), nhng tay lc no cng sn sng a m tu chm thng cnh nhng con mng ngu si di dt dn xc v lm n vi bn qu d, qun mt nhn hiu T nn cng sn ca chnh mnh, qun mi s tn st d man ca cng sn ngy Tt Mu Thn Hu, trn "i l kinh hong" Qung Tr , dc theo t l 27 B Cao Nguyn, hay nhng nguy him cht ngܩi khi phi vܮt bin, vܮt bin cng gia nh chy tri cht ch mong thot khi bn tay m mu ca cng sn. Bt Bnh Thܩng hay chng chnh l ch ny !!!!

                                                Tiu bang Washington, u thng 10 nm 2002

                                                                              Trܩng Sn DHNTr v: trang u
1