chuyn di "x hi ch ngha"

Trܩng Sn DHN

 

 

T nn mi dm v khiu dm

T nn x hi ti Vit Nam khng gim, m cng chng t nn li cng tng ! l nhn xt ca chnh quyn v ca mt vi t bo ca ng.

Theo con s thng k chnh thc ca B Lao ng v Thng Binh X Hi cung cp, ܮc c quan Phng Chng T Nn X Hi ni ra, v ܮc c bo Ph N v i Don Kt ca cng sn cho bit, th nm 2002 ny con s gi mi dm hot Ƕng ti cc "Ƕng" v "trn ܩng ph" ln ljn gn bn chc ngn (39.963), so vi cng thi k nm 2001 gia tng 0.7 %.. .(con s chnh thc c h s qun l ca chnh quyn ch c

14.600 ang b nht trong cc Trung Tm Qun L Gio Dc).

Tuy nhin y ch l con s chnh thc do Nh Nܧc x hi ch ngha a ra, v theo cc chuyn vin x hi v y t quc t th h cho con s ph n bn dm ti Vit Nam cn cao hn gn 10 ln tc l ܧc lܮng trn 300.000

Cc thnh ph ln, nht l cc khu du lch hay ngh mt nh H Ni , Si Gn , Vng Tu, Nha Trang, Cn Th, Hi Phng v.v.. ng u c nܧc v s gi mi dm.

Cng ngy con s ngܩi gia nhp vo hng ng mi dm cng tr hn, c nhiu b gi ch Ƕ 12, 13 tui v hon cnh m phi sa vo con ܩng nhc ny, ch v ming n hng ngy cho bn thn mnh hay cho gia nh mnh, tht ti ghip v khng cn con ܩng no khc ! Ngoi cc ch em trong "Ƕng" cng khai hay b mt, con c mt s ln cc n tip vin ca cc qun nhu, bia m, c ph m, karaok, cc tim ht tc trn c nܧc, hoc mt s khng t n cng nhn lm vic ban ngy cc x nghip, ban m i hnh ngh Nj kim thm tin. S ngܩi ny khng ܮc tnh trong con s my trm ngn trn ( bo Ph N ngy 30/7/02)

 

Theo B Lao ng - Thng Binh X Hi th hot Ƕng mi dm chng nhng khng bt i m vn cn tn ti v c pht trin mi l v c s bo k ca cng an cng nh nh cm quyn a phng. B ny tng xc nhn hi nm 2000 rng 70 % nhng k i tm mua dm l vin chc cn b Nh Nܧc, do cc php lnh a ra nhm i ph vi t nn ny ܮc cc gii chc thi hnh mt cch l l, lng lo, khng trit Nj. V cho ti nay, ch c cc c gi ng thng tm l b bt, b pht tin, pht t hay b a vo tri Gio Dc.., cn ngܩi mua dm th ch b k lut hnh chnh tung trng m thi !

 

Mt vn NJ rt ng ܮc quan tm cho ngܩi dn Vit Nam (hay cho x hi Vit Nam) hin nay l cc chng bnh tnh dc, (danh t bnh dn thܩng gi l bnh phong tnh) ǥc bit l bnh HIV/AIDS (min nhim). V cc c gi hnh ngh ny khng c thc hay thiu thc v cc loi bnh tnh dc, nn t l b nhim bnh kh ln. Tuy nhin kh ni l hoc h khng bit hoc nu h bit m h khng dm i cha mt cch cng khai, hoc khng c tin m cha tr v tin thuc qu ǡt ngoi kh nng tin bc ca h. V c th cc chng bnh tnh dc ny s truyn nhim trn lan ra x hi rt c hi cho mi gii v mi th h, quan trng nht l bnh Aids. Theo bn tin ca bo i on Kt, th 87,8% cc c gi b giam gi Trung Tm Qun L X Hi s 2 ngay ti H Ni, NJu nhim bnh HIV / AIDS, (tng hn so vi nm 2001 l 55,4 % v nn 1999 l 39, 2 %). Trong khi Trung Tm Gio Dc s 5 ti Hi Phng t l l 66,7 % v ti Th c l 33 %. Theo y Ban Phng Chng Bnh HIV/AIDS Trung ng th s ngܩi nhim bnh HIV/AIDS trn ton quc tnh ljn cui thng 7 / 2002 l trn 50.000 ngܩi. Nhng cc chuyn vin y t quc t th cho rng con s ny c th cn nhiu hn con s 130.000.

 

Trong khi th ti Vit Nam hin nay, nht l ti Si Gn cc loi bng a phim nh "khiu dm" ܮc mua bn cng khai trn cc ܩng ph. D Nh Nܧc nghim cm vic mua bn v tng tr loi phim nh i try ny t lu, nhng thi gian gn y dn bun "hng cm" ny ǰ x ra cho hng cng khai trܧc s bt lc ca cc c quan chnh quyn, iu m cc bo trong nܧc gi y l t nn "l ܩng khiu dm". iu ǥc bit rt nguy him cho th h tr l bn con bun ny nhm vo cc em v thnh nin, a s l cc hc sinh v sinh vin, mt s u Ƕc rt tai hi cho gii tr..

Thc cht s hng cm ny l cc a cha ni dung tip th ca bn gi im ngoi quc (Thi Lan, M, Nht) v cc loi CD truyn khiu dm c km nh, ܮc sao chp t cc trang web trn mng lܧi internet v ܮc chuyn sang ting Vit... Cc mn "hng Ƕc" ny cng ܮc by bn nhan nhn cc l ܩng, m Ƕc hi nht l gn cc trܩng hc (nh i hc Bch Khoa , trܩng K Thut Cao Thng v.v..).

Nh th l "nhn dn " ta chc chn s tin mnh tin nhanh ln thin ng x hi ch ngha nh ng CSVN ang mong mun !!!!!

 

T trng Gm nhm ngn sch v n cp ngn khon:

 

ci x hi "x hi ch ngha" Vit Nam ngy nay khng c mt cng trnh xy dng no m "khng c vn NJ ". No l "vi phm tin Ƕ", no l "ko di thi gian thi cng", no l "gy xo trn sinh k c dn trong vng" v.v.. tc hi ljn k hoch pht trin kinh t - x hi , hoc cng trnh ang xy ct th b ln , sp, bong, nt, hay sp, hoc va xy ct va phi sa cha phn va mi xy ct xong.

l hu qu ca c mt h thng dy chuyn gm nhm ngn khon xy ct do Nh Nܧc u t, d l u t Nj nng cp, hay xy dng h thng h tng c s...(danh t cng sn gi l chng trnh xy dng c bn)

Mi nm Nh Nܧc dnh ra khong 150.000 t ng ( khong 9 t, 750 triu m kim, trong ngn sch Nh Nܧc chim 67 %) cho cc cng tc xy ct ni trn . Nhng ܧc tnh c t 25 % ljn 30 % tng s vn u t ny b tht thot (t 2 ljn 3 t m kim )

V y l h thng gm nhm :

- Sau khi trng thu ܮc mt cng trnh xy ct, phi chi cho n v gi thu 1,5 % ca gi tr cng trnh gi l "chuyn nhܮng ph"

- Phi chi t 3 % ljn 5 % cho mt s b my trn (?), gi l "o l ph"

- Phi "lt tay" ti thiu t 10 % ljn 15 % ty theo cho ch u t cng trnh Nj "iu ha cc mi quan h" cha k phn chi cho my Ǯt gim st, nghim thu ...

 

Do vy, mi cng trnh xy ct ch cn khong t 35% ljn 45 % tng s chi ph ܮc duyt Nj va chi cho vic xy ct, va tr lng cho nhn cng, va np thu v.v...

- " Nh vy nu khng xn vo khi lܮng vt t, hay h thp tiu chun vt t, th chng ti lm sao tn ti ni ?" l li phn trn ca mt ng Gim c mt n v xy ct.
ng cn th nhn :

- "Chng ti vn lm n rt ng hong. Nhng "quy lut" phn phi li trong xy dng c bn tht l kinh khng, khng cho h "n" th ng mong c cng trnh m lm! iu khin chng ti ... hon ton h hng "

n ni ng Tng Thanh Tra Nh Nܧc phi ln ting gay gt tnh trng gm nhm, bt xn trong xy dng c bn nh sau:

- " Tuy y l lnh vc phi tiu tn hng trm nghn t ng, thng thܩng nu thc hin mt d n cu ܩng khong 1 t ng th khng him trܩng hp cng trnh b "rt rut" gn bn mi phn trm (40 %)"."

 

Theo nhn xt ca mt chuyn vin Ban i Mi Doanh Nghip ti Si Gn th quy ch du t cho phn "xy dng c bn" cn qu nhiu k h nn ngܩi ch u t v cc n v xy ct lin kt cht ch vi nhau mt cch cng khai Nj n cp ngn khon ca Nh Nܧc (danh t cng sn gi l tiu cc). Ch c cch "u thn hn ch" (thc cht l ch u t gn nh ch nh n v thu n cnh vi mnh, hay "g rut" ca mnh) th h mi "rt rut" ܮc ngn sch Nh Nܧc . Do ch u t thܩng "chy" Nj ܮc php "u thu hn ch", v v quy ch u t xy dng c bn khng xc nh phng thc u thu cho mi cng trnh nn cc ch u t thܩng xin ܮc u thu hn ch Nj cho h d b kim n.

Cn bnh nan y ny khng cn c thuc cha, ngoi tr vin "ko ng" cho c mt h thng chnh quyn t trn xung dܧi.....

 

T nn "vn bng gi"

 

Ngܩi dn Vit Nam ljn th k 21 ri n vn cn b bn "i t rt" u ci c ! V ch Ƕ x hi ch ngha ch trng "hng m khng chuyn" nn coi nh phn gio dc, m xem nng phn trang b cho cn b mi ngnh ca Nh Nܧc phn thc h Nj cho h "thng tr nhn dn, dt nhn dn ln thin ng cng sn" Cho nn mt anh y t ch bit bng b thng binh lu nm ri cng ln chc "bc s", dn chng Min Nam Vit Nam vn cn b kh s v my anh "bc s ngang xng " ny cho ljn gn cui thp nin 80. Cng nh mt anh cu li ch bit co m cao su ljn sau 30 /4/75 cha rnh 4 php tnh cng tr thnh Gim c Xut Nhp cng ca mt cng ty quc doanh , cho nn nn kinh t theo nh hܧng x hi ch ngha, ly quc doanh lm ch o vn o ut di di cha bit ljn bao gi ct cnh ln ni, v c khng t v Gim c cha džc ܮc bn kt ton ti chnh !

Tܪng u l vi s vin tr v gip Ǫ ca Lin Hip Quc v Qu Tin T Quc T, Nh Nܧc x hi ch ngha phi bit lo o to chuyn vin Nj ci t hnh chnh theo tin trin ca th gii cho ngܩi dn Ǫ kh, Ǫ ngho Ǫ i phn no, nhng cng sn ch "ǰi mi m khng ǰi mu", khng mun em "chuyn" thay cho "hng" nn h tm mi cch gi bon i t rt li mi. No l t chc cc kha ti chc cho cc cn b ng vin hp thc ha vn bng, Nj do c nhiu ngܩi ܮc mܧn i hc v thi gim...., no l ng l cho cn b ng vin mua cc vn bng hay chng ch gi v.v... v v.v.. trm ngn kiu.... Nj bm mi vo ci gh quyn lc v t li !

Bng chng l va ri B Gio Dc v o To khm ph ra 5.562 vn bng, chng ch bt hp php trn ton quc, tt c ngܩi x dng NJu l quan chc cn b ng vin. Vn bng v chng ch bt hp php gm nhiu loi nh; vn bng tht b co sa tn v ngy thng nm sinh ca ngܩi ny sang ngܩi khc, vn bng v chng ch gi do cc t chc lm gi nhng in v c ch k con du ging nh tht, v mt loi tht do cc vin chc ngnh gio dc bn ra hoc vi danh s gi mo, khng khp vi danh s lu, hoc danh s b co sa.

T hi hn na, khng nhng bn Hnh Php m bn T Php cng c mt s "quan ln" ngi x n vi vn bng gi mo. Ch mi kim tra c mt tnh (tnh C Mau) m pht hin ܮc 4 Chnh n, 1 ph Chnh n v 1 Thm phn x dng vn bng gi (bng tt nghip trung hc v bng i hc lut). l cc chnh n Trn kim Phe, V thanh Tng, Nguyn vn Lo, Ng hng Phc; cc ng Ph Chnh n Nguyn bnh Dn v thm phn Trn vn Thi... tt c NJu thuc S T Php tnh C Mau.

Chc chn cc "quan Ta bnh dn hc v" ny ch cn ngi cho c chng Nj ban mt n lnh do ng n nh trܧc hoc ty tin theo lut ring ca bn h m thi ! Cho nn s phn ca ngܩi dn trong ci gi l "thin ng x hi ch ngha" tht l ht sc hm hiu v bi t !!!!

Chuyn di x hi ch ngha k ny xin tm chm dt y, nhng lc no chng ti cng mong khng dng ch tm na m mt ngy gn y n s phi ܮc chm dt lun vnh vin cho ngܩi dn Vit Nam thot khi tt c cc t nn do ng cng sn ǥt nng ln ǩi sng ca h nh trong hin ti. Chc chn ngy s phi ti v rt gn y thi !!!

Tiu bang Washington ma Vu Lan nm 2002

Trܩng Sn DHNTr v: trang u
1