x hi en

trܩng sn dhn

 

Gn y t Vit Nam cho ljn hi ngoi ai cng nghe ni ljn ci tn Nm Cam , Trng vn Cam, b bt hi cui thng 12 nm ngoi (2002) vi gn 100 em t thn tn trong bng.. Ri mi y ngy 5 thng 4/02 tn Trn vn Thuyt, mt ph t ca Nm Cam (t l "Thuyt bun vua", hay "Thuyt chn voi") li va x khm vi mt l n em v hng chc quan chc Nh Nܧc .

Thuyt l ngܩi H Ni, l cu cn b tri giam Yn H Sn La (Ph Yn), va b Cc Cnh St iu Tra (B Cng An) v Phng Cnh St Hnh S (Cng An H Ni ) vo phi hp vi cng an tnh Lm ng bt v ti "bt gi ngܩi tri php lut". D lun a phng cho bit Thuyt l mt Ph t Vng ǡc lc ca Nm Cam. V lc xt 2 ngi nh ca Thuyt H Ni c tch thu ܮc nhiu ti liu quan trng lin quan ljn Nm Cam v ng bn.

Mt ni, Thuyt ch l mt ngܩi bun bn my vi tnh v c nhiu ca hng kinh doanh in t ngay ti H Ni v Si Gn . Nhng trong bng ti, Thuyt thc s l mt "i gia" ca ci "th gii ti phm" Vit Nam . Hn ܮc coi l mt mt xch rt quan trng v rt ǥc bit trong v n Nm Cam, v l mt "con knh ng" trong nhm "x hi en" ti Vit Nam .

Cng sn cho ch l nhng "hin tܮng". M l hin tܮng th khng c g lin quan ljn ng v ch Ƕ x hi ch ngha ht, c ngha l h khng chu trch nhim v cc hin tܮng ny, hay ni cch khc v ci "x hi en " ny trn t nܧc Vit Nam x hi ch ngha trong gn c chc nm nay! .

Nhng s tht th khc hn. y khng phi l "hin tܮng" nh cng sn ǰ vy ln u ca c nhn Nm Cam hay bng ng ny, m chnh tn Nm Cam phi l mt "con c" , mt "cnh tay" th ng hn, ca bn "mafia" cng sn Vit Nam . Chng ta hy ln lܮt quan st nhng hnh Ƕng ca tn Nm Cam ny v nhng ai gip ǫ v bao che cho Nm Cam v ng bn th mi thy r nhim v "con c" ny ca bn cng sn Vit Nam . C mt iu thy rt r l theo ng chnh sch c hu ca cng sn th con c no b b, hay khng cn hu hiu na l ng nhin phi b cng sn ph b thi, bng mi cch. l quy lut!

 

Bng ng mafia ny ca Nm Cam hot Ƕng nhiu nm ri, c rt nhiu c s kinh ti ln, li tc ljn hng t m kim, c nhiu ܩng dy bun bn ma ty gn nh c tm c quc t, ܮc s bo tr ca cc cp cng an, ca cc ng vin cao cp t Trung ng ng v Nh Nܧc, nn t do tung honh khp nܧc, chng nhng khng coi ngܩi dn ra g m c chnh quyn bng ng ny cng khng s g c, H mun git ai th git, x dng v kh c s bo k ca hng trm quan chc Nh Nܧc, cm u mt x hi en vi nhiu t chc c gian bc ln , bun bn ma ty v gi mi dm cng khai khp ni. Mt ngun tin t Si Gn cho bit khng mt tim bun ln nh no trn khp thnh ph thot khi bn tay ca bn mafia ny, khng vui v "ng hi cht" cho bn "x hi en" ny. th ch c lo chun b ng ca tim thi! k c cc anh v v rut xe p cc gc ܩng cng phi ng thu cho h hng thng, nu khng th ch c dp dng c v nh ra chn cho v m thi.

V mt chnh tr , tin tc trong my thng gn y cho thy chnh tn "b gi" mafia Nm Cam ny (GodFather) gy ra mt s xo trn v tin khong hu trong thi im ܮc gi l "ha bnh" (ci loi "ha bnh" m bn cng sn v b l tay sai phn chin xa kia tng rm r ru rao qung co v i hi trn ton th gii Nj h tr cho k hoch xm chim Min Nam) , mt s xo trn t cp lnh o ng CSVN cng nh trong Chnh Ph, t Trung ng ljn a phng, t Bc ch Nam, mi ngnh mi cp, v cc quan ln b t trung ng ljn a phng dng quyn uy v nh hܪng ca mnh Nj bt tay nhau cm tin hi l ca Nm Cam Nj gip ǫ, bao che mi hnh Ƕng ca tn ny.

Trong s trn 100 ng vin, cn b vin chc chnh quyn ang b iu tra, b bt hay b ngng chc, cha k v s cn b ng vin cao cp bn ngnh cng an, b tܧc danh hiu "cng an nhn dn"..... chng ta thy c:

- C vn ng CSVN V vn Kit, cu Th Tܧng Vit Nam , ko theo V Trܪng V Ni Chnh Nguyn quc Bo, Ph vin trܪng Vin Kim St Ti Cao Phm s Chin, tܧng Hong ngc Nht, th trܪng B Ni V, v i t Nm, cc trܪng cc Cnh St Giam Gi v Ci to.

- ng kim dn biu kha 10, Trn mai Hnh, y vin trung ng ng, Tng Gim c Truyn Thanh Truyn Hnh v Bo Ch, ng c vin i biu Quc Hi Kha 11 (b bay ht cc chc v k c t cch i biu Quc Hi ng thi b xa tn trong danh sch ng c vin Quc Hi Kha 11, ch 72 gi trܧc ngy bu c )

- Ph T Lnh Cnh st Si Gn (i t V vn Mng),

- Gim Dc hnh chnh cnh st Si Gn (thܮng t Trn thanh Tng),

- Trung t Trn mnh Trung, Ph trܪng phng Cnh St iu Tra, Cng an Si Gn

- Trung t Dng minh Ngc, Trܪng Phng Cnh st Hnh S Si Gn

- Trung t L minh Hng, Ƕi trܪng Ƕi Cnh St Hnh S Qun 8 Si Gn

- Nguyn thp Nht,trܪng phng kim sot thuc Vin Kim St Nhn Dn H Ni

- i y V vn Tm, Ƕi trܪng Ƕi chng t nn c bc

- ng th Hng, v Nguyn vn Bng, nguyn vin trܪng v Ph vin trܪng Vin Kim St Nhn Dn thnh ph Si Gn ...

- vn vn v v..v..v .. nht l v pha cng an cnh st, t trܪng phng ljn mt l khng t thuc cp loi trong Ban Phng Chng Ti Phm ca thnh ph Si Gn ; , trܪng phng Kim St thuc Vin Kim St Nhn Dn ngay ti th H Ni , v mt s ph b th cc tnh nh Nam nh, Qung Bnh v.v....

- Tin gi cht cn c thm trung t cng an Nguyn phc Quang, trܪng phng cng an qun Ty H cng b x khm, v c quan h mt thit vi tn Bng, mt n em thn tn ca Nm Cam.

Nhng s ngܩi y quyn lc ny tuy c ng tht nhng khng th no quyn lc Nj dng ln v iu khin mt "con ri" hay mt "b gi" y quyn uy khp nܧc nh vy ܮc. Cn phi c nhiu bn tay na cao cp hn ca ng v ca Nh Nܧc , hin cn ang trong bng ti ang m thm nn th lo u khng bit ngy no li ljn phin mnh phi chu php xut u l din Nj i theo Trn mai Hnh ra khi ng, ri khi chc v... hoc vo khm ..

Cng i su vo cuc iu tra, ngܩi ta thy l cc vin chc cng an cnh st t trn xung dܧi, nht l Si Gn v H Ni , khng t th nhiu NJu c n chu vi bn Nm Cam, tc l lin quan ljn x hi en thay v bi tr t trng cho t nܧc Vit Nam theo ng nhim v ca mnh Nj cho ngܩi dn ܮc d th.

Mt tit l khc kh l th l tn trm x hi en Nm Cam 4 ln ܮc nhn bng khen ca cng an thnh ph Si Gn mc d cng an cc cp, t Gim c tr xung vn bit , vn che ch v bo k cho anh ta t chc c bc, bun bn ma ty, khai thc cc v trܩng, cc tim c ph v bia m.., cc mi dm, cc t chc g, cho vay nng li v.v... mi t nn x hi ....

Cng l th hn na khi ngܩi dn Si Gn va tit l chi tit on phim "bt Nm Cam" ngay trn giܩng ng trong phng ring ca anh ta ! Ngܩi t gi ca anh ta vn l mt s quan cng an ǥc bit ܮc b tr vo lm cho anh ta trong nh t hn 4 nm trܧc , k sng vo mang tai anh ta, gi anh ta dy, h tng anh ta t phng ng ra phng khch Nj 2 tay cng an (t H Ni vo) cng tay v iu anh ta v khm m khng kp c mt phn ng no ca bn h v vn ܮc v trang tht hng hu trong nh anh ta, v "b gi" b km ch dܧi hng sng. Sau cc Ƕi cng an mi p vo bt ht trn mafia. Tnh chung c hn 100 tn b bt trong my ngy k tip.

 

* Gii ngoi giao H Ni cho rng ng thng tay p Nm Cam l mt du hiu sp c "thay ǰi nhn s" sau khi Quc Hi kha 11 nhm hp. Ni nh vy l ci bng mafia ny r rng l ca ng, c ngha l ljn mt giai on no th ng s phi x l cho ph hp vi mc ch yu cu, nhng cng iu tra cng thy ci x hi en m ng mun dp i li gm ton l ng vin u t t trung ng ljn a phng, mi ngnh mi cp ca mnh. Tin t trong nܧc cho bit l ng cha bit x tr ra th no nn c ko di thi gian giam gi m khng dm tip tc iu tra mnh, m cng cha dm a ra Ta xt x , v s e li " li " ra thm b ng mafia cp lnh o ng th cng thm tai ting khng tt cho ng, li thm phin !

 

* Nhng li c d lun cho rng ng CSVN khng dm iu tra mnh , mun dp i ci gai x hi en ny nhng li khng dm dit Nm Cam (mt iu khng kh i vi bn cng sn t xa ljn gi), l v h cha bit tht s Nm Cam ca mnh tht s bin thnh "con ri" ca th lc no ? ca n anh Trung Quc ? hay ca lj quc M ? Nu phi x con c ca n anh phng Bc th li "mc mu" vi h Giang, kh n kh ni qu ! Cn ng phi con ri ca th lc t bn th ch trong giai on rt cn la cho nn kinh t th trܩng theo nh hܧng x hi ch ngha ang cn qu p p th lm sao theo kp kinh t ton cu cho ܮc y??

* Ri cng c d lun khng bit ti sao H Ni li lm to chuyn Nm Cam vo thi im ny? H mun nh lc hܧng d lun dn chng ang si sc phn ut v vic bn t dng lnh hi cho Trung Quc ?? Ch c l mt phn no thi, v tht s tn Nm Cam p ng ܮc phn no mc ch yu cu nht thi ny, v ng ch cn mt cch duy nht Nj va li d lun sang mt mc tiu khc nng bng v hp dn hn , va Nj ly lng dn bng hnh Ƕng chng minh nh l chnh quyn lun lun v dn thc hin cng o ! Tuy nhin ngܩi dn khng cn nh trong thp nin 40 hay 50 na, cng sn nh gi ngܩi dn qu thp: v cng thi phng v Nm Cam ra bao nhiu th cng sn li cng l hn b mt tht nham nh. l li ca ng by nhiu m thi. D nhin cng tht l tr trn i vi gii truyn thng ngoi quc v ng bo hi ngoi na.

* Cng c mt s d lun qu lc quan cho rng lnh o ng p Nm Cam v chia chc li tc ca ci x hi en ny khng ng NJu. cng c th l cng sn b ri vo chin thut giai on ca lc lܮng th ch, mt ci by cho cc phe phi u nhau ch t, lm tan nt ni b ng Nj d b di ti mc tiu din bin ha bnh .

 

Tm Kt

Xt cho cng, gi ny ngܩi dn Vit Nam trong nܧc v hi ngoi cng nh thnh phn tranh u cho dn ch quc ni (k c phn ln ng vin cng sn) vn cn ang phn ut khng sao qun ܮc i ti phn quc i vi t nܧc, phn bi T tin v dn tc . Nu kt hp vi ti t chc "x hi en" Nj lng on ǩi sng ca ngܩi dn bng mi loi t nn nht l i vi th h tr, chc chn ngy tn ca ng v ch Ƕ s khng cn bao lu na , khi qun dn ng lot ng ln hi ti cng sn , k c ti c git dn v ti v t thi Vit Nam Dn Ch Cng Ha vo nhng thp nin thi H ch Minh, Trܩng Chinh nh "ci cch rung t", "Nhn vn giai phm" v.v... ngoi Bc, v thi L Dun nh nh t sn mi bn, ci to cng thng nghip v.v.. Min Nam t sau 30/4/1975. Nht nh ngy s khng xa !

 

Tiu bang Washington, ma h nm 2002

Trܩng Sn DHNTr v: trang u
1