Chuyn di x hi ch ngha

Trܩng sn dhn

 

Chuyn T Php

Ngܩi dn Vit Nam trong nܧc hay hi ngoi ai cng bit l Vit Nam d c ǰi mi hay ci tri t cui thp nin 80, nhng ng cng sn vn lnh o v qun l cht ch c Hnh Php, Lp Php v T Php.

mi kha hp, Quc Hi ch tho lun mi vn NJ theo n ǥt hng ca ng ng theo ch th v yu cu ca lnh o ng. Nh va ri thng qua hai Hip nh v bin gii v lnh hi m ng k vi Trung Quc l n ǥt hng, cn m thm thng qua l mt ch th, mt yu cu !

Cn v T Php th sao ? xin tha l t khu iu tra, cho ljn Ta n u u cng vn phi theo tng n ǥt hng ca ng v phi ra nhng bn n ng theo tng ch ng theo ch th v yu cu ca ng.

Dn chng l li th nhn ca mt lut s Si Gn. (bo Php Lut ngy 18/3/2002): bn n ܮc vit sn, v ܮc thng qua t trܧc

y l ln u tin ngܩi ta mi bit ܮc nh th (r rng khng cn p m) t s tit l ca mt vi lut s trong nܧc.

Theo bi bo trn t Php Lut ny th :lut s K. k li rng :c ln no khi i nghin cu h s, ng ht hn khi thy bn n vit sn t trܧc ܮc kp vo h s ca can phm

Mt lut s khc, ng A. k rng: ng ܮc th k ca phin Ta bo cho ng bit l phin ta ܮc hon li v bn n cha vit kp

Bi bo cng tit l r l nh c bn n ܮc vit sn t trܧc nn Hi ng Xt X mi ra ܮc nhng bn n di c chc trang giy ..m ch tn c t 10 ljn 15 pht ngh n !

Theo thng tn x AP th ti Vit Nam c t nht 70% cc v x n khng c lut s, v lut s qu t so vi nhu cu, phn ln li t tp Si Gn v H NI. Vi s trn dܧi 2000 lut s d nhin khng cung ng cho khon 100.000 v n 61 ta n cp tnh v 562 ta n cp huyn. Ngoi ra i a s can phm NJu khng c kh nng thu mܧn ngܩi bo cha cho mnh, v Nh Nܧc cng khng c rnh ri Nj ch nh lut s min ph cho b co, tr trܩng hp cc tr v thnh nin hay b co c th b n t hnh.. th mi ܮc ta ch nh lut s min ph theo lut l hin hnh ca CSVN.

Nhng hu ht trong cc phin x, nht l i vi cc v n hnh s th lut s khng ܮc php bin lun, nu cc chng c chng minh s v ti ca b co, m h ch gi u gi tai, xin khoan hng cho b co m thi.

Do khng c lut s bin h, v vi mt bn n vit sn, ܮc thng qua trܧc (nht l cp huyn) nn tha h chnh quyn mun ban cho b can bao nhiu nm t cng ܮc (ti a 7 nm t giam cp huyn), v ban cho ai cng ܮc ty theo quyn lc, li lc v nhu cu ca ng (nh trܩng hp ca Linh mc Nguyn vn L), hay ca cn b ng vin cc cp a phng (ta n cp huyn)..Cho nn c rt nhiu bn n oan sai, khng bao gi ph hp vi B Lut Hnh S hin hnh (ch Nj le mt thin h m thi) cha k t pht sanh ra hnh Ƕng tham nhng, tr th tr on, h hip dn lnh (nh khng c ti m vn phi vo nh t trong khi c n t m vn nhn nh ngoi vi v con. Theo bo Thanh Nin ngy 17/10/2001, Ta n Nhn DnTi Cao xc nhn l trn ton quc c hn 8000 ngܩi b n nhng vn sng ngoi vng php lut khng phi th hnh m khng r l do.)

 

Chuyn Tham nhng v chng tham nhng

Bit c tham nhng, nhng li khng bit .. .. u? V chng th no ? T Tng B Th tr xung ch thy h ho chng tham nhng nhng cha bao gi c cuc hp cc cp v vn NJ tham nhng v chng tham nhng th no

l li pht biu ca mt dn biu trong phin hp ngy 18/3/2002 (bo Ngܩi Lao ng ngy 22/3).

V y l phin hp cui cng ca nhim k Quc Hi Kha 10, trong mc ch vn Ƕng cho ngy bu c Quc Hi Kha 11 sp ti nn cc my gt loi cao cp ca ng mi t qung co trn bo ca Nh Nܧc bng nhng li pht biu git gn nghe rt oai hng nh th. Chng ti khng mun nu danh tnh ca mt s dn biu c nhng li pht biu trong bi ny, v mt l duy nht l h ton l nhng ng vin cao cp trong hng ng lnh o ng CSVN, thܩng Ni nhiu m Lm chng ǥng bao nhiu. Nhng d sao ta cng nh mi thy ܮc hin tܮng quc nn ti Vit Nam trong nhng nm thng t sau thp nin 80 t nܧc Vit Nam ca chng ta . Do vy chng ti xin ghi li nguyn vn mt vi li pht biu Quc Hi Nj chng ta hnh dung ܮc hin tܮng ca quc nn trong t nht 10 nm gn y:

 

-C bit bao nhiu ngܩi hin ang sng cn kim bng ng lng hay vic lm vt v hng ngy. H vui v sao ܮc khi ngay bn cnh h c nhng k chng ti cn g, chng bit lao Ƕng l g m nh ca, t ai, tin bc c nh trn tri rt xung !

Ti ch xin pht biu mt vn NJ, v vn NJ ny n day dt v n l quc nn. C mt cu hi c ܮc ǥt ra m trong bo co ca chnh ph chng ti cha tm ra ܮc cu tr li tha ng. l ti sao chnh ph ta khng chng ܮc tham nhng? Ti sao k cng php nܧc khng nghim ? y tht s l mt cu hi m chng ti ht sc bn khon v khng k hp no m chnh ph khng bo co l t nn tham nhng y vn tip tc honh hnh, v khng k hp no Quc Hi khng ln n vic y, m chnh ph vn khng thy ni ljn bin php.

 

C nhiu l do ܮc h a ra:

Th nht :Lu nay nh tham nhng ch nh t vai tr xung ! nu khng th Phm huy Phܧc, Lin khui Thn lm sao c th rt ra t ngn hng hng trm hng ngn t ng ? Ai vit th tay ? Ai in thoi ? Ai d ? Ti sao khng pht hin ra ܮc ? Quan tham nhn phong nhn bao th lm g c bin nhn ? Khi k hi l khai ra v quan to no th Ta bo: Ta khng hi th khng phi tr lI, hoc kt ti b co l vu khng. ng l Thܮng bt chnh H tc lon. Nu nh khng tr ܮc t nhng cp c thm quyn d cho nhng k tham nhng, nhng k hi l th chng ta khng gii quyt ܮc vn NJ chng tham nhng. Nu c nh t vai tr xung th khng chng ܮc tham nhng.

Th hai: l s tham gia ca bo ch trong vic u tranh chng tham nhng.

Nh bo no dm ni ljn nhng v tiu cc ty tri th ch cn mt cu ni lm l b mt Nh Nܧc l b tr ngay Nj bt ming , th lm sao m chng ܮc tham nhng?

Th ba: l trch nhim ca cc quan chc i vi t nn tham nhng, khng ܮc thc hin nghim tc.Ti sao cc v tham nhng ch do qun chng pht hin, do qun chng phanh phui, do cng lun a ra, cn cc quan chc th hu nh khng pht hin ܮc mt v tham nhng no ca ngnh mnh , ca cp mnh, ca n v mnh ?? Cc v ny coi vic li qu䒒 viclt tay bng phong bao l bnh thܩng cho nn tht thot 30%, 40% trong cc d n xy dng c bn khng thy v no xc Ƕng, khng thy v no quyt tm Nj gii quyt cho ܮc vic y.Gc r pht sinh ra tham nhng l c ch Xin- Cho, khng gii quyt ܮc vn NJ ny th khng chng tham nhng ܮc .

- Chng ti thy rng trong b my ca chng ta c nhng B bung lng qun l Nh Nܧc v t vn NJ k cng trt t khng ܮc tn trng. iu cng c trong bn kim im ca Th tܧng, v c nhng B b qun l Nh Nܧc Nj ua nhau chy theo qun l cc chng trnh v d n. Nhng con ngܩi sng k sinh vo b my hnh chnh t chc theo tnh trng xin-cho, nn h khng c di g m ci cch hnh chnh. (Xin-Cho: l khi ngܩi dn cn g th phi lm n Xin, cn c quan gii quyt th ܮc quyn Cho hay Khng cho.)

- V sao c cn st t ? Trong s nhng ngܩi trc li v mua bn t, c bao nhiu phn trm l cn b ng vin c chc c quyn ?

B sung :

- Va ri trong hi ngh Hip thng ln 2, gio s Hong xun Sinh c ni mt iu m chng ti rt suy ngh. l chuyn con ca mt cn b a phng tt nhin l c chc c quyn i hc H Ni ܮc gia nh mua cho nh lu, thu c hai ngܩi phc v cho con. Nhiu ngܩi c chc c quyn a phng mc du khng c nhu cu H NI, nhng vn c nh c t , v s ny khng t.

Cui cng ri cng c mt nhn xt

- C ch tp trung dn ch trong iu hnh lnh o rt ng, nhng nu trch nhim khng r rng v s kh ܧc ln nhau trong lnh o tp th s to nn mt h thng v nl h thng dn ch tr tr. C rt nhiu vn NJ ta pht hin ra t rt sm nhng vi ba nm khng gii quyt, khng phi v chng ta khng c kh nng gii quyt m ch v vܧng mc ngܩi ny, vܧng mc ngܩi kia hay vܧng khu ny, vܧn khu kia trong b my ca chng ta m thi

 

vng ly tham nhng

Mt bn tin t Vit Nam Express Si Gn cho bit 4 con tu cao tc tr gi 6 triu m kim ܮc Tng Cc Hi Quan mua v Nj chng bun lu. Nhng 4 con tu ny khng c g gi l hot Ƕng c hiu qu: ch chy 4 ln/thng, vi iu kin gi lng sng m m thi. Nh vy ngܩi ta mi pht gic ra ܮc nhiu b bi trong vic mua 4 chic tu ny nh : khng qua u thu cng khai, bo co lo, n v ܮc y thc mua tu thc s l cng ty may mc Hng Pht mt cng ty ܮc gii tn t 1994 v khng c t kinh nghim g v vic mua bn tu b v.v.. .

Nhng qua bn tin ny ngܩi ta mi thy ܮc Nng c Mnh cng khng hn g cc tng b th trܧc, vn loay quay trong vng ly tham nhng ca ton ng! Ging nh tng b th tin nhim, ng Nng c Mnh cng nu ln nhu cu tn dit tham nhng nhng khc vi L kh Phiu Mnh c ch trng mi: llun chuyn cn b Theo ng Nng c Mnh th vic lun chuyn cn b s pht huy cc u im khc phc ܮc biu hin tr tr trong cng tc t chc, l mt gii php tch cc, l mt trong nhng khu Ƕt ph tc Ƕng mnh m ljn nhng khu khc trong cng tc o to cn b. ng ban hnh quy ch v vic lun chuyn cn b ri nhng liu c xe chng tham nhng kiu mi ny ca ng c vܮt qua ܮc ci vng ly di Ƕng ca ton ng hay khng ? My nm gn y L kh Phiu tng tung ra chin dch chnh n ng nhm mc ch tiu dit tham nhng nhng tht bi v ng cn c m mu ci t v thay th mt lot nhng cn b khng cng phe cnh Nj cng c chic gh tng b th ang lung lay ca mnh. iu ny cho thy cng dit tham nhng CSVN cng ri vo vng ly tham nhng ca chnh ng vin ca mnh ! V cc ng vin nghim nhin t coi mnh l ng tri con do ng CSVN ܮc quy nh l b phn lnh o cao nht i vi Nh Nܧc v x hI, do ng l ch np an ton nht Nj cc ng vin bn rt v phung ph ti nguyn ca t nܧc m khng c mt lut php no hay mt c ch no ch ti. u h cng c d, ܮc d ca phe nhm, ca ng lun bao che nn tham nhng mi pht trin trn lan , bt tr v bin thnh nhng bi snh ly tham nhng uy lc nhn chm c ng v ch Ƕ x hi ch ngha bo tn !

Mt trong nhng cu chuyn v nn Hi l

Theo bo Tui Tr ngy 22/3/2002 th :mt v n hi l ln ܮc pht hin. Cng an Cn Th bt qu tang tn Trn vn St, Ph Gim c Cng ty Kim-nh C Gii ܩng B Cn Th nhn tin hi l t mt ch xe. (Kim nh l Kim sot v Gim nh).

Theo sau St, ln lܮt 11 nhn vin cn li ca cng ty NJu b bt hoc ra u th. y cng l ln u tin m t Gm c ljn nhn vin ca mt cng ty NJu nht tr풒 vi nhau trong vic n hi l. Khng c mt ch xe no trong s 5000 xe ang hot Ƕng Cn Th m khng chung cho cng ty Kim - nh ny. Khng chung th khng th lm n v khng th sng ܮc, v khng chung th kim nh khng t, ch cn mt cch l ln tri m kim nh, d l xe mi xut xܪng. Theo bo Tui Tr th c mt ch xe Toyota ǩi 2001 em xe i kim nh phi tht thu a xe v v phanh khng n, khng tiu chun lu hnh, mc du xe ca ng chy cha qu 300 cy s. Nhn vin kim nh hm l Ph Gim cTrn vn St, ngܩi m cc ch xe NJu gi l st th, mt tn n dy nht v quyt lit nht trong cng ty. Gp st th th nn chung cho l, nn n v ch thi.

Theo quy nh bt thnh vn ca cng ty ny th khi ch xe cho xe vo ng kim th phi lm cc th tc v ng l ph ng k kim nh trܧc(ty theo loi xe, t 200.000 $ tr ln). Khi kim t th khng ni, nhng nu khng t th phi em xe v. Hm sau ljn ti khm th chng nhng phi b mt 1 / 2 s tin ܮc k gi ngy hm trܧc m cn phi ng li l ph t u. Cch vo tin ny ܮc cng ty gii thch l quy nh ca B Ti Chnh (d nhin cng l quy nh bt thnh vn na nn khng th nim yt ܮc !). Nh quy nh ny m tt c t Gim c tr xung NJu mc sc tung honh nhng nhiu. Nhiu ch xe v tin vo tnh trng ca xe mnh khng chu chung, chi, rt cuc Kim ti nh lui, ha ra tin mt tt mang, va mt tin hp php, va mt thm ph khon phi php, c khi mt c triu ng !

H li cn n nh quy trnh kim nh lm 2 giai on: Bܧc mt, kim nh vin s xem xe c sch, p khng ? v xe, thng xe, gh ngi c tm tt khng ? cc ph tng khc c y khng ? D nhin trong giai on t nh ny ch xe phi bit ng tin i trܧc l ng tin khn. Bܧc hai, xe s chy vo trong Nj cho nhn vin kim tra khung, gm, phanh.. bng thit b chuyn dng. y mi l lc m cc kim nh vin N, n bo nht v kin quyt nht. Nhng xe t tiu chun kim nh thܩng l trn cabin xe phi c mt gi thuc l trong c Nj sn tin theo gi quy nh. Ch xe no khi nhn li xe m thy gi thuc l cn nguyn tc th mo mt , v ch xe cha tn tnh chung, chi !

Ring khu dn tem, ch c dn con tem ln knh xe thi, ch xe cng phi l php v cung knh gi cho nhn vin khu ny 50.000 $. Mt mnh khe ǥc bit khc l cc ch xe ܮc ch by cho khi phi mang xe i ng kim bng cch p b knh xe ri lm giy thng bo cho cng ty Nj ܮc cp tem mi c gi tr lu hnh 6 thng. Mnlm n lȒ ny ܮc thc hin ngay ti bn xe v cc ch xe c hn 5 thng li phi cho xe mnh chu b knh mt ln cho Ǫ tn km ..

Bnh qun mi ngy t nht c 30 lܮt xe ng kim, mi xe phi tn khon 300.000 $, nh vy cha k cc khon lm n l, mi thng trung bnh cng ty c thm phc li en khon my trm triu ng. Xt cho cng th ban ngnh no, ni no cng n hi l, nhng cha c n v no c ܮc s nht tr cao t trn xung dܧi cng chia nhau ǧp nh cng ty ng - Kim ny,

Cc t nn tham nhng, hi l, c khot ca cng v..v.. Vit Nam k sao cho xit, ngܩi dn Vit Nam ch cn bit ngm ming nn mi qua sng ch ngy cng nhau ng ln qut khi git sp ng v ch Ƕ x hi ch ngha th mi mong th ܮc khng kh t do trong m no v hnh phc.

Washington thng 3 nm 2002

Trܩng Sn DHN

 Tr v: trang u
1