Chuyn di x hi ch ngha

trܩng Sn DHN

 

Ph n b Tng Ƕng vin ?

 

Theo mt ngun tin ca AFP ngy 24 thng 11, do Ngh Quyt ca i Hi Trung ng ng va hp ti H Ni th chnh ph Vit Nam s ban hnh lnh gi nhp ng cc ph n t 18 ljn 40 tui c kh nng chuyn mn Nj thi hnh ngha v qun s. thi gian phc v l 12 thng.

Dn chng thc mc khng bit ti sao li c lnh Ƕng vin qui g nh vy ?

Th nht l v nܧc nh ang trong thi bnh ch khng phi thi chin nh khi xa, lc cn phi chng M cu nܧc, v Vit Nam cng khng c gi qun Ƕi tham gia vo lc lܮng chng khng b quc t u c. Vy tng Ƕng vin Nj chun b chin tranh vi ai y ?

Th ljn c mt iu nghch l l ti sao hng tui phi ljn 40 ? gi c cc b c chng c con ? trong lc tui ngha v ca cc thanh nin vn cn mc quy nh l 18 tui khng phi nm trong hn tui ljn 40 nh ph n.

Li phi c tay ngh ! li phi c kh nng chuyn mn ! Nh vy tt nhin cc lnh vc khc, nht l kinh t phi chu nh hܪng nng n v s b mt i phn ln mt s nhn cng chuyn mn cn thit ang vo thi k hu hiu nht ca la tui trung nin.

Vy ti sao lnh o ng li c quyt nh nh th ?

Trn phng din qun s , Vit Nam u c lin quan g ljn Bin Laden hay t chc khng b Al Qaeda ca ng ta m phi s M v ng Minh truy lng , nn phi lo Ƕng vin nhn lc cho b my chin tranh ca mnh? Hay l c tt th phi git mnh ?

Theo cc quan st vin quc t th lnh o ng ang qu quan tm v vn NJ an ninh chnh tr trong nܧc khi phi p dng Thng Чc Vit M.

H lo s cy gy nhn quyn ca M s ܮc cc nh hot Ƕng cho T Do Dn Ch trong v ngoi nܧc phi hp vi bng ma din bin ha bnh, k th v hnh ca ng v ch Ƕ! H mun kim sot cht ch dn chng hn, bng cch a tt c vo nht trong cc tri lnh giao cho Qun i va qun l va c th lm cai thu ca s nhn cng chuyn nghip ln lao ny.

Qun l t tܪng v hnh Ƕng l iu qu d dng i vi Qun i v ch c Qun i mi c y cn b qun chnh Nj km kp khi n tn binh ny. (v nm trong tay Qun i th chng c mun lm lon cng khng ܮc !),

Cai thu, v trn lnh vc kinh t , Qun y c th s ܮc cho php rng quyn ty theo nhu cu m u tin cung cp nhn cng tr li cho cc cng ty quc doanh (nht l cc i cng ty ca qun Ƕi) trong giai on cn phi cnh tranh vi cc cng ty t doanh hay ngoi quc trong tng lai. D nhin vi chnh sch quc doanh l ch o ng khng bao gi mun thy cc cng ty t doanh hay ngoi quc c nhn lc c tay ngh thnh tho Nj pht trin kinh doanh c kh nng bp khi Quc Doanh o ut mi phng din ca mnh trong giai on Kinh T T Do khi phi p dng bn Thng Чc M Vit.

Ni cch khc, cc n nhn cng c tay ngh chuyn mn vi hnh thc b Ƕng vin ny s b nht (t nht mt nm) trong Qun i . H s khng ܮc t do i lm vic cho cc cng ty t doanh hay cng ty ngoi quc, Nj cho khi Quc Doanh ܮc t do ma gy vܩn hoang trn thng trܩng. V y l mt bin php Ƕng vin tr hnh nhm nng ǫ cho cc cng ty quc doanh ng thi bp nght s cnh tranh ca cc cng ty t doanh hay ngoi quc, nu h khng chu p mnh i qua ngܩi cai thu Ƕc quyn ca ng (Qun i) .

Nhng ng khng ngh l nguyn nhn dn ti mi hnh thc v hnh Ƕng Hi L, Tham Nhng , Ca Quyn, Mc Ngoc .. . mi ni mi cp, c c hi v iu kin ny n khng bao gi dt trn t nܧc Vit Nam x hi ch ngha ny.. ch v ng v ch Ƕ m cht mun pht trin kinh t th trܩng vi u c mc xt Lninnt ca h, tc l m cng nh hܧng x hi ch ngha, ch khng v phc li ca ngܩi dn cng khng v li ch ca t nܧc trong giai on ton cu ha ny.

 

Cng tri phiu yu nܧc !

Cng sn Vit Nam sp c chng trnh bn cng tri phiu m h qung co l cng tri yu nc

R rng l cng sn ang c nhu cu huy Ƕng vn Nj bm cho cc cng ty quc doanh ca ng v ca qun Ƕi, vn cn np dܧi danh ngha cng ty trch nhim hu hn va ܮc ci t dܧi sc p ca h thng Ngn Hng Th Gii v cc quc gia cp vin, Nj gip cho h c th v lc cnh tranh vi cc cng ty t doanh v ngoi quc trong giai on b bt buc phi pht trin kinh t th trܩng vi bn Thng Чc M Vit va ܮc hai Bn thng qua. Ch vi mc ch duy nht l tip tc V Vt !

Nhng cng sn hnh nh thy r l dn chng trong nܧc hu nh khng cn g Nj cho h c th v vt ܮc bao nhiu na, nn k hoch thu vt ln ny xem chng ng mun nhm vo 2 loi i tܮng sau y:

1.- Thnh phn t sn , gm a s ng vin cc cp t trung ong ljn a phng nh v vt sau 1975 nn c ti sn v ca chm ca ni kh nhiu nhng khng ai chu k khai theo lnh ca ng.

2.- Thnh phn gia nh dn chng c con em nh c hi ngoi.

 

i vi loi (1) l loi ng vin v cn b cng nhn vin Nh Nܧc cc ngnh cc cp t trung ng ljn a phng nh hi mi quyn th, n cp v cܧp git .. bin th khng cn l giai cp bn c nng na, hon ton tr thnh giai cp thng tr, a ch. t bn, t sn mi bn, t sn hay tiu t sn, ch nhn ng x nghip v.v. .. .. th ng bit l khng cn c cch no bt h phi k khai ti sn ܮc (t thi L kh Phiu ljn nay); ng cng bit l khng th dng bin php no Nj bi tr quc nn tham nhng tn gc trong hng ng ng vin b h ha ny ܮc, mc du vn bit s l nguyn nhn dn ljn s sp ǰ ca ch Ƕ.. .. .. Do ng phi c sng to ra mt li thot cho ton ng va hp thc ha ti sn hay ca chm ca ni ca n em i vi d lun dn chng trong nܧc, va thu v cho ng phn no ti sn bt chnh ca ng vin , khng ngoi mc ch cng c quyn lc thng tr ca ng, hy vng cu ng v ch Ƕ khi b sp ǰ trong giai on t b th ch hin nay nht l khi phi p dng Thng Чc M Vit . i vi ng vin mua cng tri tc l yu ng, yu x hi ch ngha v nh th mi tht ng l cng tri yu nܧc

ng m ra mt li thot danh d cho bn ny bng cch cho php h c th thng qua h hng, hay x dng tn khc Nj mua cng tri yu nܧc, mt hnh thc thu vt tin mt cho ng, ng gp li phn no cho ng Nj khi b k khai ti sn v khi b x l. (theo ܧc tnh ca lnh o ng c th ln ljn hng chc nghn t ng tin H)

S tin ny c th ܮc hon li trong mt thi gian no , v nh th r rng y gii php ng dng Nj hp thc ha ti sn m ng vin cup git hay v vt ܮc ca nhn dn trong sut thi gian t sau ngy 30/4/75. V ng bo m l khng truy cu ngun gc ca tin mua cng tri yu nܧc

 

i vi loi (2) th cng sn nhm v vt ngoi t do thn nhn nܧc ngoi gi thm v cho gia nh. S tin ny c lc ln ljn 3 t m kim / nm.

Cng sn vn bit l b con ang cn ct du tin mt (c m kim v tin H) m h khng c cch no Nj thu vt. Do cng sn ang ra sc tuyn truyn d d b con bn nh Nj h va em s tin ct du ra va yu cu thn nhn hi ngoi gi thm tin v Nj mua cng tri yu nܧc, m theo ng th l mt hnh thc Nj dnh tin c sanh li nht, m bn thn gia nh li ܮc bo m sng an ton trong nn an ninh x hi ch ngha !

Nhng chng ti ngh rng nhng lun iu tuyn truyn va c tnh cch vut ve va c tnh cch e da ny ch c hiu lc vi nhng ngܩi nh d c tin trong thp nin 70 hay 80 m thi, hay nhng ngܩi v cht li lc nht thi c qun l lch hoc l do phi b ca chy ly ngܩi bt chp mi him nguy b nܧc i tm t do mi Nj lt vo tai nhng ging uyn ting ǩn ca bn nm vng c mi ca cng sn .

 

Phin hp ca Quc Hi ngy 26/11/2001.

Chng ta hy nghe mt vi thc trng ca thin dܩng x hi ch ngha Vit Nam xuyn qua cc i biu gt ca Quc Hi cng sn trong phin hp hi thng 11/2001 (theo bo Nhn Dn v Qun i).

Trong phin hp ny, Phan vn Khi gay gt than phin v hin tܮng Trn ni Dܧi khng nghe v tnh trng khng ngn chn ܮc t nn tham nhng cng ngy cng lan rng v n su trong hng ng ng vin cc cp.

Khng phi ch c mt mnh ng nhn nh nh vy u ng Khi i, v chnh ng Phm vn ng sau 75 cng c lc cn phi than phin vi bn b : Anh em mnh hin rt b tc, ti ni th chng n nghe nhng chng a no n lm theo.

Chung quy ch v cng sn quen theo tp qun v l li lm vic kiu du kch chin khi xa ri, li thm mi qun huyn NJu t xem mnh l mt s qun trong thi chin !

B Hunh th Hܩng (Qung Ngi) cho rng Th Tܧng chnh ph cha nu y vn NJ ny trong bo co, cng nh cha gii quyt ܮc tnh trng yu km ny trong cng tc qun l v iu hnh, t Trung ng ljn a phng. iu ny khng th chp nhn ܮc .

 

Nh ܮc dp may him c, nhiu i biu nhao nhao ln i Th Tܧng phi tm v xc nh trch nhim c nhn thay v ch nhn thiu st mt cch chung chung Nj ri u li vo :

- Mt dn biu nu ln tnh trng mt s ngh nh ng nhin b v hiu ha:

+ bo lm th khng lm, nh ngh nh bt buc phi Ƕi m an ton cho ngܩi i xe hai bnh ang b chm mau l trong qun lng, khng ai chu thi hnh, cng khng ai chu nhc nh thi hnh !

+ bo ng lm th vn lm, nh t l nhp cng t vn ln cao, vܮt quy nh 82,7 %, nhp ph tng lp rp vܮt 64 %, mc du c ngh quyt ca Quc Hi phi gim dn nhp cng v trong nܧc c kh nng sn xut; v nhp xe gn my vܮt 133,3 %, mc du c lnh cm t nm 1978. Nhng khng nhp nhiu th lm sao c tin la hu hng hu h ca Ǣng bn Nj k thc vo ngn hng ngoi quc? v tin khai gian tng gi mua vi cng ty nhp cng ca mnh Nj tiu xi trong nܧc ?

- Mt b dn biu nu ln thc trng cng vin chc Nh Nܧc: cng chc v ng vin vn cn hin tܮng lng ph gi lm vic, ljn c quan ngi chi xi nܧc, tiu tin cha, ch lo chy chc chy quyn

- V ngn sch xy dng, kinh ph u t hn 30 ngn t ng (nm 2000), tht thot ljn 10 ngn t ng ch ring tiu pha cho chy cht v li qu !

Chi ph th ba bi, li c thi ham trnh din rnh rang, chi qu nhiu cho l lt, tin mua cc lng hoa biu xn c th xy dng ܮc mt cng trnh thy li nh, hay tin mua t qu ǡt ca mt b, ngnh c t bc c th dng Nj xy dng ܮc hai trܩng hc cho tr em hin ang thiu!

- im nghch l ng bun cܩi l c ngܩi ni : chnh ph v cc ngnh cng bn bc vic phng chng l lt bao nhiu, th l lt li c v cng nng hn by nhiu cng nh cng b cng xy dng lng vn ha th t nn s ke ma ty cng tng theo Do ti phm trong gii thanh thiu nin cng ngy cng tng mnh ! Theo bo co ca chnh ph th Khoa hc K thut c 4 nm li pht trin ln gp i nhng sau 4 nm o c x hi c ܮc tng ln gp i hay khng ? Hay ch c ti phm tng gp i ?

- Ngoi ra trong phin hp ngy 29/11/2001, vn NJ khu vc kinh doanh ca t nhn cng ܮc nu ln l khng ܮc chnh ph ch trng hay quan tm ng mc Tht ra nhng iu m cc ng i biu gt ny d c ni ra hay khng ni ra th mi hin tܮng tiu cc ca ng vin cc cp khng c g mi l ht, nhn dn c nܧc ai cng thy cng bit ht c ri ! Vn NJ l chnh quyn vn c nghe v c nhn trch nhim mt cch chung chung nhng ri u li vo y, sai tri vn tip tc sai tri . ng v Nh Nܧc khng c bin php un nn v sa sai v nu c th cng l u voi ui chut cho nn hu qu cui cng t nܧc v nhn dn phi lnh .

c bit k hp ny c Quc Hi thng qua bn Thng Чc M Vit nhng li hon ton im hi lng ting khng nghe Ƕng g ljn bn Hip nh v ܩng l v Bin Gii v Hip nh v Vng Bin Vit Trung.

Xin ܮc nhc li l vo cui nm 1999, Ngoi trܪng ܩng gia Truyn ca Trung Quc sang Vit Nam v k Hip nh v ܩng B v Bin Gii , theo H Ni nhܮng cho Trung Quc 720 km vung dc theo bin gii Trung Vit, trong c khu di tch Bn Dc, lm cho mt s dn a phng b buc phi di tn i ni khc, v khng dm tri lnh ng. n thng 12 nm 2000, Ch Tch Trn c Lng li ܮc gi sang Bc Kinh Nj k tip Hip nh v lnh hi, theo Vnh Bc B ܮc chia cho Trung Quc 47 %, mt khu vc ܮc coi l giu ti nguyn hi sn, kh t v du m .

Vic k kt hai Hip nh xm phm bin gii v lnh hi ca nܧc Vit Nam ny ch ܮc mt s Lnh o ng bn bc kn. C nhiu v thuc B Chnh Tr v Trung ng ng khng ܮc bit th lm sao nhn dn hay bit ܮc ?.

May mn thay ljn thng 2/2001, trong phn Gp cho bn D Tho Chnh tr ca i Hi IX, ng vit Sn Hi Phng, 54 tui ng 78 tui ǩi NJ ngh ng v Nh Nܧc khng nn thng qua 2 bn Hip nh ny v Vit Nam nhܮng b qu nhiu. Nhng khng nghe thy i Hi a vn NJ ny ra bn tho. Ngy 18/11, trܧc khi Quc Hi hp c mt bn Kin Ngh ca c tri hai min Nam Bc nu ln nguyn vng yu cu Quc Hi nn c mt quyt nh sng sut hp vi lng dn l khng thng qua hai Hip nh ni trn. Ngoi Tng b th, Ch tch nܧc, Th tܧng chnh ph, Ch tch Quc Hi v cc i biu, bn kin ngh ny cn ܮc gi rng ri cho mi gii trong nܧc ( gm cc v cch mng lo thnh, cc Cu chin binh, cc v tr thc, nh vn, nh bo, ngh s, gii cng nng thng, cc dn tc v sc tc, cc tn gio, sinh vin hc sinh v.v.. ) Nj va thng bo cho ton dn v hai bn Hip nh ni trn, va ln n ng v Nh Nܧc: qua hnh Ƕng k kt vi Trung Quc 2 Hip nh ni trn, ng c ti vi T Quc v T Tin v khng bo v quyn Ƕc lp v ton vn lnh th ca t nܧc.

V nh chng ti ni trn, khng thy Quc Hi Ƕng g ljn 2 bn Hip nh ny cng nh bn kin ngh ni trn trong kha hp va qua. Chng ta hy ch xem phn ng ca lnh o ng cng nh ca nhn dn trong nhng ngy sp ti.. .. ..

 

Tiu bang Washington thng 12/2001

Trܩng Sn DHNTr v: trang u
1