"chuyn di" x hi ch ngha

trܩng sn dhn

 

Phin ta lch s thng 10 nm 2001 .

Sng ngy 19 thng 10, cng sn mang Linh mc Nguyn vn L ra x ti thnh ph Hu . H khng x Linh mc ta n nhn dn thnh ph hay ta m nhn dn tnh ܩng Nguyn Hu, m h li Linh mc ra x mt a im xa l ܩng L qu n, mt con ܩng ngn nht ca thnh ph ch di khon 600 thܧc Nj d lm nt chn hai u, trong lc ta x kn, khng cho bt c ngܩi no vo tham d.. y c th ni l mt bui u t hn l mt phin ta, v khng c lut s, khng c thn bng quyn thuc, v d nhin khng c mt i din hay gio dn no ca gio x. T ngܩi x ljn ngܩi t co , nhng nhn chng, ngܩi ܮc gi l lut s, v c nhng ngܩi ܮc php hay ܮc mi vo xem....NJu do chnh quyn ch nh v kim sot tht cht ch. Bo ch cng sn gi l mt phin ta, nhng ngܩi dn Vit Nam gi l mt mn u t khng hn khng km, v c nhn loi khp th gii cng cha tng thy c mt phin ta no qu man r, th b thuc mt nn php l rng r nh vy !

(ng dn biu Lars Rice Quc Hi Na UY (Lin Hip u Chu) phi cho ra mt thng co bo ch nu r l: khng c mt s phn minh no trong lut php Vit Nam , phin x khng ܮc cng khai m cn bt cng, ti danh th ܮc sng ch Nj khng b v n p cc nh tu hnh khng h ch trng lt ǰ hay ginh git chnh quyn ....")

Nm nay l nm 2001 ri, th gii bܧc qua thin nin k mi t lu ri , m cng sn Vit Nam vn cn tܪng mnh ang vo thi k tin s hay vo cui thp nin 50 ca th k trܧc, lc h ang cn thng tay say sa pht Ƕng phong tro u t git hng chc vn ngܩi trong chin dch "ci cch rung t" khp cc tnh Min Bc .....

Tht ti nghip cho Linh mc Ta Nguyn vn L, Ngܩi ngay c Hu ngn nm vn vt m nh ngay trong mt khu rng hoang d no ca Phi Chu vo thi k , c n gia by th d Ƕi lt ngܩi lc no cng chc cn x n tht Ngܩi ! V t trong ci gi l ta n cho ti hai u ܩng L qu n v hai con ܩng Hng Vng v B Triu bao quanh a im, cc nt chn trn quc l v cc con ܩng dn vo thnh ph NJu dy ǥt "b vng" b tr khp ni Nj ngn cn khng cho bt c mt ai vo phng x n, Nj cho "Ba Ta Quan Ln" ܮc bnh tnh, v "t do" m u t, m ku n Linh mc.

B mt tht ca cng sn Vit Nam nh phin ta lch s ngy 19/10 ny m ܮc phi by r rng v trng trn ra cho c dn tc Vit Nam v cc dn tc vn minh trn th gii !

Linh mc b x 15 nm t v 5 nm t treo, gm 13 nm t v ti "ph hoi on kt dn tc" v 2 nm t v ti "vi phm lut qun ch" .

- Ti danh "ph hoi on kt dn tc" l mt ti danh gi to, qu m h, ܮc cc "nh cao tr tu" H Ni sng ch, nhm h tr chnh quyn ca h trong ch trng khng b v n p dn lnh, mt ti danh khng c trong B Hnh Lut ca chnh quyn cng sn , mt ti danh cha tng c v khng th c trong bt c mt quc gia vn minh no trn th gii.

- Ti danh "vi phm lut qun ch" qu gܮng p, v ngh nh 31/CP ch l mt quyt nh hnh chnh, khng phi l lut nn vi phm qun ch khng th cu thnh ti hnh ܮc. Vy m Linh mc vn b kt n 2 nm t ! vn l mt ti i hnh !.

Phin ta v th khng phi l mt v x n m ch l mt hnh Ƕng ca chnh quyn mܮn danh ngha ta n Nj thc hin mt mn u t vi khng b "nhn dn". N chng t bn cht bt lng qua vic li dng ci m cng sn quan nim l "cng l", loi "cng l mt chu, Ƕc ti Ƕc on ca giai cp thng tr", ca con ngܩi cng sn Vit Nam . Ring i vi tp th cc thm phn v gii lut gia trong nܧc th y qu l mt nhc, mun ǩi kh gt ra ܮc !,

y chng ti xin m mt du ngoc ln Nj nhc li cho ng bo m nht l cng sn Vit Nam thy rng:: ti danh m h gi l "ph hoi s on kt dn tc" v h gn cho Linh mc Nguyn vn L ngy 19 / 10 va qua, l ra phi ܮc dn tc Vit Nam gn cho chnh lnh t H ch Minh v ng cng sn Vit Nam ca h v nhng hnh Ƕng sau y :

*- nm 1925, L Thy (tc H ch Minh) v Lm c Th bn nh cch mng Phan bi Chu cho Mt thm Php ti Hng Chu (Trung Quc), ch v C Phan bi Chu khng chu theo cng sn nj tam quc t trong cuc tranh u dnh Ƕc lp cho dn tc v qu hng Vit Nam, (bt ng chnh kin) .

*- trong thp nin 40 (1945- 1947) H ch Minh v cng sn chia r v ph hoi on kt dn tc qua ch trng tiu dit cc ng phi quc gia (Vit Quc, Vit Cch, i Vit ...) v cc thnh phn tn gio ang chng Php (Cao i, Pht Gio Ha Ho ..) Nj ginh ly Ƕc quyn lm "Kch mnh" .

*- Trong nhng nm 54 -56, H ch Minh c hnh Ƕng chia r v ph hoi on kt dn tc qua ch trng phn chia thnh phn dn chng trong mc ch tin hnh khng b v u t ng bo Min Bc Nj cܧp rung t v ti sn ca nhn dn qua phong tro ci cch rung t. (xin džc "Git Nܧc Trong Bin C" ca Hong vn Hoan, mt ng vin cao cp thn cn vi H ch Minh trong ng cng sn Vit Nam )

*- Sau ngy 30/4/75, bn hu du ca H ch Minh vn tip tc chnh sch "ph hoi on kt dn tc" qua ch trng phn chia dn chng Min Nam ra lm 13 thnh phn Nj khng b v p dng "phn bit i x" vi h lm cho th h cha anh, lp th b a i lao Ƕng kh sai cc tri t khp nܧc t bin gii Trung Quc , Lo ... cho ljn mi C Mau; lp th b tng i ln cc vng rng thing nܧc Ƕc m h gi l "Vng Kinh T Mi ",. cn th h con em th b "hng ro l lch" cm ca khng ܮc vo Trung v i hc ...sut gn 2 thp nin di....

Nhn vo nhng hnh Ƕng c th ni trn ca H ch Minh v bn cng sn Vit Nam, xin nhng ai l ngܩi Vit Nam cn c cht lng tri ca mt con ngܩi hy th so snh vi hnh Ƕng ca linh mc Nguyn vn L xem sao :

- Linh mc Nguyn vn L ch c o t ln nh cm quyn mt yu cu "tn trng v thc thi quyn t do tn ngܫng, t do Tn Gio v t do hnh o", bng mt hnh Ƕng n ha, bt bo Ƕng : th m vn b chnh quyn gn cho mt ti i hnh qui g "ph hoi s on kt dn tc" !, . Nh vy r rng chnh quyn cng sn c quan nim Ƕc on ca giai cp thng tr thi Trung C : " bt c hnh vi hay t tܪng no khc bit vi ch trng v chnh sch ca chnh quyn NJu b cu thnh mt ti i hnh", v v th Linh mc b x 13 nm t" !

- Linh mc ch hnh x chc nng ca mt linh mc khi ng ang sa son dng thnh l bui sng cho gio dn . Th m linh mc vn b khp vo mt ti i hnh : "vi phm quyt nh qun ch" v b x 2 nm t ! c bit ci thin ܩng x hi ch ngha Vit Nam ny, Nh Nܧc li c thm quyn " cm thi hnh chc v linh mc" i vi mt tu s Ki T gio qua Ngh nh qun ch 31/CP qui n! Phi chng l cch thc thi quyn T Do (ܮc ghi trong Hin Php) ca giai cp thng tr ?

Nh vy nu dn tc Vit Nam c quyn xt x ti trng ca H ch Minh v ng bn th khng bit h phi lnh bao nhiu nm t y ? V ti trng "chia r v ph hoi on kt dn tc" (theo nh ngha ca chnh ngܩi cng sn Vit Nam) cha vi k ti ti git hng chc vn ngܩi nng dn cht phc v ti ?

 

i lnh v khng thuc "din chnh sch" !

Cng v ch trng phn chia "nhn dn" Min Nam ra ljn 13 thnh phn m gn 2 triu nn nhn l lt ng bng sng Cu Long khng ܮc chnh quyn a phng cu i t nht trong hai nm gn y khi c vng b lt.

Nm nay, 2001, theo y Ban Phng Chng Lt Bo, cc tnh Min Nam c hn 322 ngܩi cht, a s l tr em ( 250), khon 356.700 nh b ngp nܧc ( tc l nh ca 1 triu 780 ngn dn). Trong s ny theo thng k ca chnh quyn th c 331.000 gia nh ang b i (tc khon 1 triu 650 ngn dn). l con s chnh thc ca Nh Nܧc v ca y Ban Phng Chng Lt Bo, trn thc t cha bit ܮc con s chnh xc l bao nhiu !

Mc du Th Tܧng Chnh Ph Phan vn Khi c gi cng in cho cc tnh, ch th r rng l "khng ܮc Nj cho dn i", nhng theo bo Si Gn Gii Phng hm u thng 10 th tnh ljn cui thng 9, cc tnh vng l lt ng bng sng Cu Long ch cp pht ܮc lng thc v mt t tin cho 93.600 h, tc l khon 28 % ca tng s cc gia nh nn nhn l lt ang i! (tc l cn khon hn 2/3 s dn i chng ܮc cu tr g c ! )

Theo d lun ca dn chng thuc hai tnh Vnh Long v nh Tܩng th lnh ca Phan vn Khi ch ܮc ng ln bo mt cch rm r ct Nj tuyn truyn v m dn m thi, ch thc t th khng ܮc tnh no thi hnh cho ng ǡn c.

V ly v d trong mt xm c khong 10 nh b ngp lt, cng b i rt nh nhau, m ch c 2 hay 3 nh ܮc cp pht go cn 7, 8 nh khc th khng. C ku ni th vin chc chnh quyn bo l "hy t t , chng ti cn phi lo cho cc xm khc na !" Hi k li th cc h ܮc cu tr l nhng gia nh thuc "din chnh sch", v lc no h cng vn phi ܮc u tin ! Nhng lnh "u tin" ny t u ra ? Chc chn l phi c "mt lnh" ca H Ni th cc vin chc cu tr ca tnh, qun ... mi thi hnh ch ? Hay ch l mt lnh ming theo "thng l iu hnh" ng ch trng phn bit i x t 30 /4 /1975 ca ng?

Nh th th trong ci thin ܩng x hi ch ngha Vit Nam ny, ngoi cc ng vin cng sn , ngܩi dn no khng thuc "din chnh sch" c b thin tai l lt th phi rng ung nܧc l chu i ngng c ra m ch !

Kinh nghim qua cc cng tc cu tr nn nhn bo lt Min Trung my nm trܧc v ng bng sng Cu Long nm ri, cc phi on tn gio hay ca ng bo hi ngoi v cu i, nu khng "b ngn cm", th cng NJu phi qua cc "ng" chnh quyn a phng hay cc "ng"c quan ngoi vi ca Nh Nܧc (nh Hi Ch Thp , hay Mt Trn T Quc...) nn vn c ci cnh Ƕc quyn phn phi, m h c Ƕc quyn phn phi th :

1.- th nht l lng thc thc phm, tin, qun o... khng ljn ܮc "ng gia nh" ca nn nhn ang i, hay t nht cng khng ljn ܮc "ng lc" cho cc gia nh nn nhn thc s ang cn c gi m , nm go hay chn mn, qun o ...

2.- th hai l "din chnh sch" vn ܮc h u tin cu tr, v h vin c l ch c h mi nm vng ܮc danh sch nn nhn, khng th cp pht ba bi ܮc v.v...v v.v.. Nj h ܮc ch Ƕng (v ch c h m thi) trong cng tc cu tr.

3.- th ba l v Ƕc quyn phn phi m go, tin v phm vt lc no cng vn tn kho. M h cn tn kho th cc ng vin v vin chc a phng t phn phi cho nhau, Nj cu i ln nhau, khng cn bit h c phi l nn nhn ?, c i hay khng c i? ! (nhng cng c danh sch y Nj chng minh),

Do m nm nay, 2001, Nh Nܧc ch nhn nh lo cu tr cho "din chnh sch" ca h, b mc trn mt triu rܪi dn chng i lnh (theo thng k hin ti, ring ti 10 tnh thuc ng bng sng Cu Long) . D nhin Nh Nܧc vn ln ting ku gi cc c quan t thin quc t cu gip nn nhn l lt , Nj ng v n em c c hi lim lp ܮc cht no hay cht ny nh mi nm !.

Nm ri, ngoi Hi Hng Thp T Quc t, Ta i S Hoa K gip ܮc 35.000 m kim, v Lin Hip Quc ܮc 40.000 m kim. Nhng nm nay hnh nh cha thy c s gip Ǫ no nh k t bn ngoi, cng nh t cng ng ngܩi Vit hi ngoi hay cc Tn Gio trong nܧc nh cc nm trܧc .

Phi chng v rt ܮc kinh nghim v thy ܮc kt qu cu tr ca my nm trܧc, hay thy ܮc k hoch "bn ci" ca H Ni, m nm nay cc ni c v chm p ng li ku gi ca chnh quyn Vit Nam trong vic cu tr nn nhn bo lt Min Ty ?. Nn hu qu l c triu rܪi dn ljn gi ny vn cn chu cnh i lnh di di trong cc cn chi b ngp nܧc....("bnci" trong vic chi tin v xut go, nhng khi quc t chu chi chu xut ri th cng sn lun lun dnh "lm ci" ! V c lm ci mi c n ! Bn ljn th l cng ! ch v bn cht "phi dn tc" ca ng cng sn .)

C mt iu rt l ma mai l: trong lc gn 2 triu dn ang i th ngy 2/10, bo Si Gn Gii Phng khoe khoang thnh tch xut cng go ca Chnh Ph : "tnh ljn cui thng 9/ 2001 cc cng ty quc doanh xut cng ܮc 3 triu rܪi tn go, v hy vng t nay ljn cui nm 2001 Nh Nܧc ta s cho xut cng thm 500.000 tn na " .

 

Tm kt:

Chng l "Chuyn di" x hi ch ngha vn mi cn di hoi nh th ny ? Dn tc Vit Nam chu ǿng cnh "chuyn di" kiu ny qu lu ri, chc cng ljn lc phi cng nhau vng ln "ct t xch xing b tr", p tan b l thng tr Nj ginh li T Do, Hnh Phc cho ng bo, em li m No, Ph Cܩng cho dn tc v cho t nܧc Vit Nam mt ngy no thi ! Hy vng ngy khng cn xa na u !

 

Tiu bang Washington ma thu nm 2001

Trܩng Sn DHN

 


Tr v: trang Mc Lc
1