chuyn di "x hi ch ngha"

Trܩng Sn dhn

 

C bc v ma ty cng khai !!

Chch choc v mua bn ma ty an ton nht ti H Ni l t im bn cnh "lng Gi H". Mc du UBND thnh ph H Ni c ch th t thng 10 nm 2000 quy nh trch nhim cc cp ng y, UBND v c quan cp phܩng , qun.., nhng theo cc bo trong nܧc pht hnh vo c 3 ngy cui thng 7 nm 2001, th "ch ma ty H Ni" l ch chch choc ma ty ln nht H Ni hot Ƕng gn nh cng khai ngay ti khu Ba nh (ni c lng gi H).. Dn nghin ra vo tp np, kim chch vt vng vi hng ngn chic, v mt s cn ܮc cm lm chm nh lng nhm trn x, c cng nh rt nhiu v xi lanh cn mu hng ln nܧc ct. iu ng ni l ch ma ty ch cch tr s ca UBND qun Ba nh hn trm thܧc, trn mt bi t rng khong 2000 thܧc vung cnh khch sn Daewoo, Ta i s c v kho hng ca s qun Nga.. Bn con bun hot Ƕng cng khai ngy m, ljn mc ging mng ngti ch, tri c ma th trm o ma Nj bn hng. Thi th hng ngܩi, la tui, k c gi mi dm, ma c, ti x xe m, taxi..., khng thiu gii no... ng i t "cc trܪng cc cnh st phng chng ma ty" pht biu vi bo ch mt cch v trch nhim : "y l s bung lng qun l, thiu trch nhim ca cc chnh quyn c s, nh cng an , cnh st...."

Cn Si Gn th sao ? Theo cng b mi nht ca chnh quyn Si Gn th hin nay c khon 17.000 ngܩi nghin ma ty, trong s ny c 75% l thanh thiu nin. Hn 160 a bn trng im v ma ty , mi dm ܮc thnh ph xc nh (gm 32 t im cng cng v 129 t im trong khu dn c). ch l nhng con s chnh thc, cn theo gii quan st th con s t nn ma ty v mi dm ch ti Si Gn khng thi cn cao hn rt nhiu . (ring v gi mi dm, con s chnh thc ca chnh quyn xc nhn l khon 10.000 ngܩi. ngay ti th H Ni th ch ma ty cng khai nhm hp ngay gn lng "Gi H" Ba nh, cn ti Si Gn th sng bc v Ƕng ht m ca hot Ƕng cng khai 24 trn 24 nhiu ni, ǥc bit c sng bc ca T Ln nm ngay ti trm kim sot ca Cnh St Giao Thng s 2, ng t xa l i Hn, Th c. Trung tm bi bc ny nm st xa l H Ni, nm chn ngang ca ca trm "Kim Dch ng Vt Th c", hot Ƕng xo 24/ 24 sut ngy m. Hu qu: c khng bit bao nhiu gia nh tan nt, bao nhiu con bc t lao mnh xung y vc hay vo con ܩng ti li ri. D nhin trong s nhng con bc cng c khng t thanh thiu nin nghin ngp, c ljn c l phi i ra pha sau Trm Kim Sot Nj chch choc, hay i vo nh cch sng bc ba cn, ni lun c sn loi cn sa ma ty, li cn c mn gi mi dm sn sng phc v cho na.

iu ng ni y l on tin phng s ngn ny ܮc chng ti trch ra t bo Cng An Si Gn. Ch c chnh quyn s ti khu ph 6 phܩng Linh Trung, Th c, mi gii thch ni ti sao sng bc v Ƕng ht li cng khai hot Ƕng ܮc ngay st cnh Trm Kim Dch ng Vt v i din vi Trm Snh St Giao Thng ? ). im ni bt nht ca x hi x hi ch ngha l thnh ph Si Gn ch c nhim v xc nh Nj lm thng k thi, cn t im hot Ƕng l vic ca t im, cng an cnh st th c nhim v ring ca h, ai ht chch th c lo ht chch, ai nh bc th c lo nh bc.... .th mi gi l t do ca thin ܩng x hi ch ngha ܮc ch !!!

Chnh quyn cng sn c loi cng an cnh st, chm ni khng thiu, nhng ci tr ǰ li cho nhau, n qua n li ca cc c quan c thm quyn....khng du ܮc thm kn v ch trng "ng l" v chnh sch thm Ƕc "v an ninh chnh tr " ca lnh o ng cng sn, ct ru ng "nhn dn " cng nhiu cng tt Nj chng khi lm lon. Nh th ng v ch Ƕ mi tn ti Nj cai tr v bc lt nhn dn lu di ܮc . Ch thit thi cho cc th h ca dn tc Vit Nam chng ta, b kt trong ch Ƕ cng sn ny cng ngy cng t i vo con ܩng t dit.....m khng hay !

T hnh Ƕng Cܧp t cܧp nh ca dn en, ljn m mu mi nht: cܧp c s cc Tn gio:

** Theo tin t H Ni ngy 9 thng 7 va qua, hn 100 nng dn t nhiu tnh ko v biu tnh H Ni Nj phn i tnh trng "chnh quyn a phng tham nhng, v tch thu t ai ca h mt cch bt hp php".

Mt ngܩi dn pht biu: "Nn tham nhng i t trn xung dܧi, H cܧp t ca chng ti v khng Nj cho chng ti g c" v : " C dn c ku ti Chnh Ph Trung ng nh gii quyt trong 6 nm qua, m khng c kt qu g "

Mt ngܩi khc ni: " Gii chc a phng ly t ca chng ti Nj bn ly tht nhiu tin ri tng chng ti ra khi rung t m khng bi thܩng g c "

ܮc bit trong my nm gn y cng sn phi i ph vi tnh trng chng i ca ngܩi dn b chnh quyn li dng cc d n ca a phng Nj ly t, nh ca dn m khng bi thܩng tha ng. C ni khng bi thܩng. Nng n nht l trn Cao Nguyn Trung Phn, t ai canh tc ca ng bo Thܮng b ngang nhin trao cho cc cng ty quc doanh trng c ph hay cy n tri Nj xut khu, hoc trao cho dn di c Min Bc, khin cho hng trm ngn dn i rch v khng cn t canh tc. V do vy trong thng 2 va qua mi c hng chc ngn ng bo Thܮng rm r biu tnh i t sng, i quyn sng v i c t do tn ngܫng, lm chn Ƕng d lun khp th gii. C ngܩi kh qu pht biu :

- " Phi chng cܧp nܧc xong ri th lnh o ng "ng l" mc cho ng vin ai cng c quyn cܧp t ca dn v mun bc lt ngܩi dn th no cng ܮc ? Nh th th sng dܧi ch Ƕ thc dn cn no m v sܧng hn nhiu ! "

** Theo tin t Hu ngy 10 thng 7 va qua, nh cm quyn CSVN a lnh trc xut Thܮng Ta Thi Ha, Tng th k Tng on Tha Thin v 17 v tng ra khi cha T Hiu.

L do ni: Cc v tng ny ch c giy php "tm tr" cha T Hiu ch khng c giy php "thܩng tr" y. Nhng nh ca cng sn l mun c lp thܮng ta Thi Ha ti mt ngi cha nh (cha Phܧc Duyn) Nj t khng cn ai hu thun ngi, v cng sn d b khng b hn. Cng ging nh trܩng hp ca linh mc Nguyn vn L ܮc cng sn a v gio x An Truyn, c lp ngi v cui cng l bt giam ngi khng kh khn lm.

L do thm kn: Mun trit h v T kheo khng theo Gio Hi Pht Gio Quc Doanh..T nm 2000 thܮng ta Thi Ha ܮc Lin Hip Quc mi sang New York d "Hi Ngh Ha Bnh Th Gii Thin Nin K" (d nhin chnh quyn cng sn khng bao gi cp chiu khn xut ngoi cho thܮng ta). Sau Thܮng ta cn gi th ljn lnh o ng t co "chnh sch xc phm t do tn ngܫng, xc phm quyn cng dn v quyn sng ca con ngܩi " ca ch Ƕ. Ngi li cn ln ting phn i chnh sch "khng b tn gio" ca chnh quyn cng sn i vi Tng on Tha Thin ni ring v Gio Hi Pht Gio Thng Nht cng cc Tn Gio khc ni chung. Gn y nht thܮng ta l mt trong nhng nhn vt "dm" ng ra t chc "Tun l thin hnh tng nim sm hi" ti Hu, v cng gi mt khng th phn i hnh Ƕng khng b ca ch Ƕ i vi cc sinh hot pht s ca Gio Hi Pht Gio Vit Nam Thng Nht.

Chuyn chnh quyn cng sn by ra "h khu" v cp giy php "tm tr" cho ngܩi dn b tr t sau ngy 30/4/75 l mt k hoch ca k c quyn thng tr, bt chp th tc v lut php, Nj cho h d b trc xut gia ch ra khi nh, cܧp ly nh ca ca ngܩi dn m h s chp cho ci m cng u, phn Ƕng hay khng "ci to ܮc Nj tr thnh con ngܩi x hi ch ngha" .

Ging nh trܩng hp ca Bc s Nguyn an Qu va b thnh ph Si Gn tng t mt vn th "t chi quyn s hu ch v quyn x dng t v cn nh" ng ang . Vn th ni r: "Theo quy nh hin hnh, nh s 102/7 dܩng Nguyn Tri thuc din vng ch, do Nh Nܧc qun l " Cn nh ny (102/7 ܩng Nguyn Tri, qun 5) vn l nh ca B Nguyn th Bit, m rut ca Bc s Qu, l ni Bc s vi m mnh t trܧc 1975, V b m ca Bc s s cng sn, chy ra ngoi quc nn chnh quyn ly c khng cho ngܩi tha k lm th tc chuyn nhܮng quyn s hu. Theo tinh thn ca vn th ni trn th cng sn c th ui gia nh Bc s Qu ra khi cn nh do m ng Nj li bt c lc no. iu ny ni r l do v m mu thm kn ca cng sn l mun khng b B/S Qu, v t khi ra khi nh t cng sn (3 ln tng cng khon 20 nm), ng t chi khng i ra ngoi quc m kin tr bm tr ngay Si Gn vi "Cao Tro Nhn Bn" ca mnh Nj tranh u i T Do Dn Ch v Nhn Quyn cho dn tc Vit Nam . (cng nn nhc li l vo thng 6/01 B/S Qu b cng sn a ra u t t dn ph, ch v ng ku gi dn chng ng ln gii th ch Ƕ cng sn hin hnh)

Trn ton c th gii ny cha c ni no con ci khng hܪng ܮc quyn tha k bt Ƕng sn ca cha m mnh c, ch c ch Ƕ cng sn Vit Nam mi ginh quyn "qun l" (cup cn) nh thuc din "vng ch nh"!! Tht ra, c p dng phng thc "qun l" k quc kiu x hi ch ngha ny, cng sn mi cܧp ܮc hng vn hng triu ngi nh ca ngܩi dn Vit Nam t sau ngy 30/4/75 Min Nam cng nh t sau thng 7/1954 Min Bc

m mu g y ? cup nh th? cܧp cha ?

Tin t Nng cho bit chnh quyn tnh Qung Nam ang p lc buc gio x Thnh Quang (pha Nam Nng) phi "giao np" nh th v 2 mu t ca nh x, Nj chnh quyn lp "khu di tch lch s "

Chuyn kh tin, nhng c tht, v ang xy ra ti t nܧc Vit Nam thn yu ca chng ta ! Nh th v t ca gio x u phi l hng lu u m bt phi "giao np" ? D nhin Linh mc Nguyn hu Long, chnh x nh th Thnh Quang v gio dn nht quyt khng "giao np nh th v t ai". Khi ܮc cng an gi ra c quan Nj "lm vic", c Cha Nguyn Bnh Tnh, Tng Gim mc Nng cng rt "bnh tnh" t chi nhiu ln quyt khng cho giao np nh th v t ai, v cng rt "bnh tnh" cho chnh quyn bit l thm quyn phi do cc gio dn v Hi ng Gim Mc Vit Nam quyt nh.. ng k hn "phi giao np" l ngy 25/6/01, cng sn cng ch ljn chp hnh quay phim h da khi cc cha v gio dn lm l cu nguyn ti nh th Thnh Quang. Cha bit cng sn s x tr ra sao trܧc quyt tm ca gio x Thnh Quang, sau cc v cܧp t cng khai v trng trn ca gio x Nguyt Biu (Hu).

** Cng lc , cc tng ni thuc GHPGVNTN cng ang vn Ƕng th gii can thip, chng li nh cm quyn cng sn Vit Nam ang lm p lc Nj chim cha Lin Tr, do Ha Thܮng Thch Khng Tnh lm tr tr. Sau khi cng an mi Ha Thܮng ra c quan "lm vic" Nj h da v cm ngi khng ܮc i ra Qung Ngi n Ha Thܮng Thch Huyn Quang, chnh quyn cn trao cho Ha Thܮng Khng Tnh lnh "bi min chc danh tr tr cha Lin Hoa" ca ngi . Lnh ny ܮc coi nh lnh "trc xut" H/T Khng Tnh phi ri khi cha. H/T nht quyt khng ri khi ni ngi ang tr tr mt bܧc v tuyn b s "kin quyt bo v chnh php v hy sinh tt c cho t do tn gio ti qu nh" iu ny cho thy m mu ca cng sn mun chim ot cha Lin Tr Nj giao cho Pht Gio Quc Doanh.(l tht, chnh quyn du c phong chc tr tr cho ai bao gi m "truyn lnh bi min ' ? iu ny ch xy ra ci x hi "x hi ch ngha " m thi !)

ܮc bit, lin tip t sau khi bt giam Linh Mc Nguyn vn L, c lp c L quang Lim (Pht Gio Ha Ho), qun thc H/T Thch Qung , cm on cc phi on tng ni ra Qung Ngi n H/T Thch Huyn Quang v Si Gn tr bnh.... chnh quyn cng sn Vit Nam gia tng cc cuc n p d man v khng b tt c cc tn gio trong nܧc.

Ch cn nhn k vo nhng hnh Ƕng ni trn ca chnh quyn x hi ch ngha th chng ta s thy r b mt tht ca giai cp thng tr Vit Nam lc ny nh th no !

 

Tiu bang Washington thng 8/2001

Trܩng Sn DHN

 

 


Tr v: trang Mc Lc
1