Chuyn Vui cui nm 2000

TRЩNG SN DHN

 

Cc mu chuyn ܮc k sau y khng phi l "chuyn ǩi xa" m cha m ti thܩng k cho ti nghe khi ru ti ng hoc chuyn pha loi "ng ngo p" m m ti em ra da thng con xu nt hay khc i qu. M y l nhng mu chuyn tht xy ra ngay trn ci nܧc Cng Ha X Hi Ch Ngha Vit Nam trong ci qu cui cng ca nm 2000 , ǥc bit v chuyn ving thm ca Tng Thng Bill Clinton, nhng chuyn m bo ch trong thng 11 hay 12/2000 ni qu nhiu ri..... nhng cng phn tch cng thm tha, cng thy hay ....

 

Chuyn ci nga xem Phim:

K gi lo thnh Nh Phong gi chuyn thm ving Vit Nam ca ng Bill Clinton, (v c gia nh gm b m v, v, v c con gi) chng qua ch l mt chuyn "cܫi nga xem hoa", v ng bn ca Nh Phong bo Ngܩi Vit th gi l cuc "cܫi nga xem Phiu" hay "cܫi nga xem hiu" (ting Min Nam gi l con hu, trong cu "ni hu ni vܮn"...) Tht cng ti nghip cho ng Tng Thng Hoa K ! Nhng theo chng ti th y l mt cuc "ci nga xem phim" mi ng ! V c rt nhiu phim tht hp dn ܮc trnh chiu cho c th gii cng xem trܧc ngy ng Clinton ljn H Ni v cn tip tc chiu di di sau ngy ng Clinton ri khi SiGn, v ri khi chic gh Tng Thng Hoa K .

 

on phim ngn 90 pht phi o:

Hai phng vin khng ܮc cp chiu khn vo Vit Nam . C hai NJu thuc i Chu T Do (RFA) do Hoa K ti tr. l ng Arin Basu nh bnh lun chnh tr v ng Nguyn vn Khanh, ph gim c Ban Vit Ng ca i. D nhin ng Clinton rt ly lm tic m phi phn i ly l, v hai cng dn M ny b "phn bit i x" v khng ܮc i. Khuya th su khi p xung phi trܩng Ni Bi sau chic "Khng Lc I" ca ng Clinton, chuyn bay ch on k gi hng hu ca Hoa K b lc lܮng cng an chn gi ngoi phi o 90 pht, khng ai ܮc ra khi phi c, v cng an hng h ln xt giy cn cܧc nhn mt tng ngܩi mt m khng ni mt li, lm ton k gi ng ngc khng bit chuyn g xy ra. Cui cng ri h cng bit ܮc l cng an ct lng sc Nj tm hai phng vin ca i RFA. V h cha tng bit mt hai phng vin ny nn h s hai ng ny tr trn vo on k gi ngoi quc Nj nhp lu vo Vit Nam ! Sau khi bit chc l hai phng vin ni trn khng c mt trn phi c, cng an mi cho php phi c vo phi cng v chng cc k gi mi ܮc xung.

Ai cng bit l cng an ch thi hnh lnh, v phi c lnh ca ng "ch nh" y quyn lc, h mi dm n khch kiu x hi ch ngha mt cch "ha bnh" nh th lm cho c bo ch quc t khinh r! Khinh r ai th chng ta cng on ܮc ri ! on phim ny c ngܩi cho l qu c, t my th k trܧc, by gi l nm 2000 ri m vn cn li ra chiu li on phim rng r km vn minh nh vy th tht l qu kh coi ! Cho nn ng P.J. Crowley pht ngn vin Nh Trng v c ng i s M Douglas P. Peterson NJu chnh thc phn khng, v cc k gi ngoi quc ua nhau vit bi...... Nhng cng ch l mt mn "n khy tai tru" m thi ! Chuyn ai ny lm ng chen vo ni b ca nhau m mt "ha kh" !!!!

 

on phim "Mission impossile" trn thnh ph SiGn :

V qu bn lo an ninh H Ni nn c 2 lc lܮng cng an Vit Nam v mt v Hoa K khng sao ngn chn ܮc anh hng phi cng L Tng biu din mt mn Cessna bay thp trn vm tri Sai Gn. Thay v bay dܧi gm cu nh hi xa c rt t ngܩi thܪng thc ܮc, anh L Tng c bay lܮn qua lܮn li tht thp , li cn s ngܩi dn SiGn khng thy r, anh cn ri trn 60.000 t truyn n xung nh giy hoa mng ngy ng Tng Thng Hoa K Bill Clinton ljn Vit Nam, (khng phi trn cng v mt "ngܩi bn phn chin nh thu no) i ku gi dn chng hy ng lot ng ln lt ǰ ch Ƕ x hi ch ngha Ƕc ti Ƕc ng Nj em li T Do Dn Ch v Nhn Quyn cho dn tc Vit Nam . (Ti c ngܩi bn cn du k mt t Nj lm k nim ngy vui n khch qu Hoa K )

on phim vui nhn nhng qu cm Ƕng ny tuy ngn nhng cng va Nj nhc nh ng bo ton quc ni chung v Min Nam ni ring phi cng nhau chung lo lt ǰ ci ch Ƕ x hi ch ngha Ƕc c ny th mi mong sm ܮc T Do trong cnh thanh bnh v cm no o m.

on phim ny ni ln lng can m v bin ca mt chin s bt chp mi nguy him cht ngܩi ngay trong gi pht hnh s, khng nhng v T Do, Hnh Phc ca ng bo, m cn xc nhn cho v khch Hoa K bit nhu cu bc thit ca dn tc v t nuc Vit Nam trong giai on hin ti: T Do, Dn Ch v Nhn Quyn, iu cn ܮc ng nhn mnh vi H Ni . Ch ܮc ma v gi ym tr, vi cao Ƕ rt nguy him t 20m ljn 50 m trong thnh ph ln, anh L Tng qun trn " thnh Si Gn" c na gi nh ch khng ngܩi m cc n v kim bo (radar) v nghnh cn khng thy Ƕng tnh g ht, v Tn sn Nht th cc anh b Ƕi phng khng cn ang lo bun v lm kinh t, Bin Ha th ang lo qun l nh hng 57 v cc t im cho thu. Cng rt may l v khch qu cha vo ljn SiGn, nu khng th on phim lch s ny khng th no thc hin ܮc v chc chn on an ninh khng phn ca Hoa K s bn h chic Cessna nh b ny ngay, ri h hi mi phn gii !

nh rng my chc ngn truyn n ca anh L Tng t n khng th lm sp ǰ ngay ܮc ch Ƕ CSVN, nhhng on phim ca ngܩi phi cng anh hng mo him v l tܪng ny lm cho ngܩi dn SiGn qu thch th v cm Ƕng khng thua g nhng chuyn phim "Mission Impossible" thu no !

 

on phim chnh, ca ti t Bill Clinton

(1) - i Hc H Ni :

Trong chuyn ving thm Vit Nam, ng Clinton dnh 95 pht Nj ni chuyn vin i Hc Tng Hp Quc Gia H Ni vi mt s gii chc lnh o, cc gio s v mt t sinh vin ca trܩng. Bui ni chuyn ny ܮc trc tip truyn hnh cho dn chng ton quc theo di v ܮc phng thanh ra ngoi sn trܩng cho mt s sinh vin t tp ngoi cng nghe.

Mc du trܧc kia ng Clinton thuc thnh phn phn chin (chng chin tranh, i ha bnh) nhng y ng khng c mt cu mt ch no t cho thy Hoa K nhm ln khi gi qun tham chin Vit Nam nh lnh o ng m mng ho. ng cng khng c mt ch no ni ljn "bi thܩng chin tranh" hay "vin tr Nj hn gn vt thng chin tranh" nh lnh o ng ang mong Ǯi. Hn th na, trong sut my ngy Vit Nam ng khng h ni qua mt ln ba ch H ch Minh v khi vo Nam ng vn dng danh t "thnh ph SiGn" trong sut cc bui tip xc vi chnh quyn hay ni chuyn vi dn chng Min Nam : C th ni y l cc im son ca ng Clinton.

Nhng ng Clinton phm mt sai lm rt tai hi, khi ng nhc ljn kinh nghim 226 nm ca nܧc M khi ng NJ cp ljn mt vn NJ t nh cn phi ni Vit Nam: l Nhn Quyn, T Do v Dn Ch: "vic bo m quyn t do tn ngܫng, t do bo ch, v quyn i lp chnh tr .. khng e da s n nh ca x hi, m cn gip xy dng nim tin ca ngܩi dn. Nhng ngܩi tr d dng tin tܪng vo tng lai, chn la ngܩi lnh o quc gia, thnh lp mt chnh quyn c trch nhim i vi dn" Nu ng c Nj lng l nh vy cho gii tr h t hiu v t quyt nh, th cu ni ca ng rt c gi tr lch s nht l trong giai on hin ti, ch trܧc ngy i hi ng c vi thng. ng ny ng li kt lun tip rng : "Hy cho ti nhn mnh: chng ti khng tm cch p ǥt nhng l tܪng , chng ti cng khng lm nh vy ܮc , Ch c cc bn mi c th quyt nh." C th lc ng Clinton ngh rng mnh ang ni vi "gii tr". Nhng ngܩi Vit Nam s ngh khc. Danh t "cc bn" y ngܩi ta s hiu ngm rng "cc ng ch lnh o ng". V ci x hi x hi ch ngha ny ch c lnh o ng mi quyt nh ht mi vic ! Hn th na ng li nhn mnh l " Hoa K s khng p ǥt cho Vit Nam l tܪng v cng khng th lm nh vy " Nh th l mn trnh din ca ng coi nh rng tuych ! Chuyn i coi nh khng cn c mt ngha g na, t nht trn phng din truyn t l tܪng T Do, Dn Ch v Nhn Quyn m ng ܮc yu cu trܧc khi i .

Mt im ng ni na l vn NJ thng dch bi ni chuyn ca ng Clinton. Phi kh khn lm mi ܮc cng sn cho ni chuyn H Ni m li ܮc trc tip truyn hnh cho khp nܧc Vit Nam ܮc xem v ܮc nghe. No l phi k ko mi mi ܮc cho php trc tip truyn hnh, no l phi a bi din vn ca ng cho c 19 v trong B Chnh Tr džc trܧc (hay kim duyt trܧc), no l phn džc (thng dch sng) phi do thng dch vin chnh thc ca ng v.v.. Tt c NJu ܮc thng qua ht k c thng dch vin cng l ngܩi ca M. Nhng tai ha cng chnh l mn thng dch ny. Anh Sean LM, ngܩi gc Min Nam nh c t 30 nm M, l thng ngn ca phi on ! Mc du c bi din vn ca Ta i S dch sn, Nj trܧc mt, nhng anh li gc qua mt bn, c l v qu t tin. (Hoc c ai bo Anh phi Nj bn dch sn qua mt bn, mt iu m c ng Clinton v i s Peterson khng th no hiu ni). n phn t nh nht trong bi din vn, on ng Clinton ni v Nhn Quyn, T Do ... th anh Lm lng tng dch lung tung, ti ngha, khng thnh cu... lm cho c ta khng ai hiu g ht, ljn ni nhiu ngܩi phi g b "ng nghe" ra Nj nghe thng ting M cho d hiu hn. Chng ta hy b ra ngoi ht cc nguyn nhn v ci "trc trc k thut" trong vn NJ thng dch ny , ch bit l: Mn kch "h ho Nhn Quyn v T Do, Dn Ch, i lp v.v..." ca ng Clinton coi nh hon ton tht bi, v ng "khu qu nh", li cn nhܩng "quyn quyt nh" li cho pha "ch nh" na ! Ngoi ra v trc trc trong thng dch nn nhng on h ho ca ng Clinton ti i Hc H Ni d l t nh v rt quan trng cng ch ܮc ln bo ln truyn hnh Hoa K (CNN) cho ngoi quc nghe chi m thi. Cn ngܩi trong cuc, dn Vit Nam b tr th khng ai ܮc nghe v hiu ܮc g ht. D nhin "trm du ǰ u tm", lnh ti li l anh thng dch vin Sean Lm, b ng c vn an ninh quc gia Sandy Berger lt chc thng dch ngay trong ngy hm sau. Cn o din Douglas Peterson th sao ? C rt ܮc kinh nghim v ti o din ca cng sn hay chha ?

(2) tr s ng cng sn Vit Nam :

Bui tip xc chnh thc Ph Ch tch vi ng Trn c Lng v Th tܧng Phan vn Khi khng c g ng ni. n bui hi kin vi Tng b th L kh Phiu tr s ng CSVN mi c chuyn gy cn. L kh Phiu khng tip Tng Thng Clinton ܮc Ph Ch Tch v ng khng c mt chc v hnh chnh no mc d ng l ngܩi c quyn lc nht nܧc. Mt phn c l cng v th m ng tng b th c v bc bi, mt phn cng kh chu v thi Ƕ ca dn chng H Ni m ri t Ƕng nng nhit n ng Clinton, nn khng kh bui hi kin qu nng n, nu khng mun ni thng l "c ng Ƕ ln". on phim cho thy l ch khch cng c nim n bt tay nhau vy, nhng sau ch nh nng ny dn mt ng khch ngay : " Vit Nam khng cn cc quc gia khc "dy d" v "ǰi mi chnh tr" v ng khng nh lun l: cuc chin Vit Nam khng phi l mt thm kch m tri li l mt chin thng ca cng sn chng ti, mt chin thng gip cho Vit Nam c th tin ln trn con ܩng x hi ch ngha " Tht ra ng khch c ni g ljn cuc chin Vit Nam u ? Chnh L kh Phiu mun ni r quan im ca mnh v cuc chin tranh Vit Nam, nn khi li vt thng qu kh khi ng ni tip l " Vit Nam ngy nay ܮc xy dng trn chin thng nh ui lj quc M ra khi t nܧc". n y th ng khch M d bnh tnh cch my cng bt buc phi tr li v ng tr li rt im m l "Hoa K khng phi l mt lj quc nh nhng li tuyn truyn ca H Ni " (ch khng tr li thng l "nh "ngi" va ni" !)

Theo L kh Phiu th trong cuc hi kin m chnh ng cho l "khng tt p" ny, ng ta ch nu r quan im ca mnh, v bn cht ca cuc chin, v chnh sch kinh t ca Vit Nam , v bn cht ca vn NJ Nhn Quyn, v "ǰi mi" Vit Nam ..v.v.. Nh th th c g u l khng tt p? Quan im nu c khc nhau th cng c g u l tt p hay khng tt p? Ch c C ch, Li ni v Thi Ƕ mi ܮc nh gi l tt p hay khng tt p ! V li ng khch ti thm x giao ng tng b th ch c phi ti y Nj tranh lun u ?

Thot mi nghe qua, ai cng ngh c l ti con ma "Din Bin Ha Bnh" vn cn lng vng ngay u , trong tr s ng, khin cho ngi Tng ni cn gin ln , m "gin qu th mt khn" nh ng b ta thܩng ni. "Ngi Tng" vn thiu hiu bit m cn mt khn na th chc ng Clinton phi chu thua !

Nhng xt cho cng th trong on phim gy cn ny, Tng b th "khng c gin qu mt khn" u : ng ng phim cng ti lm ! din xut cng iu luyn lm ! Chnh ng Clinton mi l ngܩi v tnh gip cho L kh Phiu thc hin on phim "ln gn" ny Nj cho ng cn chng minh cho B Chnh Tr v cho c i Hi ng k IX l ng khng i "chch hܧng t tܪng", ng vn "kin nh lp trܩng" x hi ch ngha Nj xy dng t nܧc, da trn nn tng "ch ngha Mc L v t tܪng H ch Minh" mc du ch, khch cng NJu bit l nhng th ny ngܩi ta ling st rc lu ri !. Ni cch khc, L kh Phiu li dng cuc gp g x giao ny, li dng c ng Clinton Nj ch ni ln lp trܩng ca mnh v cuc chin thng lj quc M xm lܮc , v chnh sch kinh t , ǰi mi chnh tr , v Nhn quyn v.v... . Tt c i vi ng CSVN NJu l nhng khu hiu c rch m L kh Phiu thy cn phi lp li, ni to ln , khng phi cho ng khch Hoa K nghe m l Nj cho ton ng s nghe Nj bo v Ƕc quyn chnh tr ca ng, nht l Nj phe cnh ca ng nghe, Nj mnh ming hoan h ng h ng trong i hi ng sp ti, Nj bo v chic gh Tng b th cho ng trong k i Hi ny. Ch ti nghip cho ng Clinton lm "plastron" cho L kh Phiu m khng bit!

Cn chuyn trao ǰi quan im gia ch nh v khch qu th cng thuc loi "ng ni g b ni vt" mnh ai ni ny nghe, cng chng c chi l m phi nhc li y, v bo ch ni qu nhiu ri.

 

(3) Chuyn du ngon ca ng b Clinton SiGn :

n khi ǥt chn vo t SiGn ri ng Ckinton mi thy thoi mi, qun ht 50 pht phin toi Ba nh. V c chc ngn dn chng SiGn t Ƕng t tp n ng rt t nhin v rt vui v, nhit tnh. Chng trnh thm ving SiGn ca ng Clinton khng cn nng v chnh tr m nng v mu dch, gm mt bui ni chuyn vi din n doanh gia Vit M, v džc mt din vn ti cng quc t tip nhn container. ng cng c dnh th gi gp ng V vit Thanh, b th thnh y SiGn , v bit rng ngܩi ny c nhiu trin vng thay th Phan vn Khi. Ngoi ra ng dng th gi tn b, i do ph, tip xc vi thng gia v dn chng. D nhin ng b v phi on khng sao gp ܮc nhm ngܩi cm lu my thng nay ngay v ܩng Nj biu tnh i t i nh hay khiu ni v s hu rung vܩn b cn b ng vin chim ot v.v.. V cuc ving thm SiGn bin thnh mt cuc du ngon thch th cho c gia nh ng Clinton ln dn chng Min Nam v trܧc khi kt thc cuc du ngon, ng Clinton ni ܮc mt cu m ngܩi dn Min Nam rt thch th nhng lm cho lnh o Min Bc bc bi, khng hi lng:

- "Tin trnh T Do ti Vit Nam khng th o ngc ܮc !"

 

Phn ng ca gii lnh o cng sn

Nhng "mu chuyn vui cui nm" s qu thiu st nu khng ni ljn phn ng ca gii lnh o cng sn sau chuyn ving thm ca ng Clinton.

- ng Clinton ri Vit Nam, Nj li mt nh hܪng tm l ngay tc khc trong dn chng c hai min Nam Bc, v mt s chia r trong ni b ng cng sn. Nhng li nhn nh ca ng vi gii tr v "T Do Nhn Quyn v i Mi Chnh Tr" d l bng by, su sc nhng li coi nh gin tip nhc nh lnh o ng. nn rt c th s gy mt tc dng ngܮc li, c hi cho ngܩi dn v sau ny. S vic hng chc ngn dn chng H Ni nng nhit t Ƕng ng ch n ng Clinton d l qu khuya, v thi Ƕ ht sc nim n vui mng ra mt ca hng chc ngn ngܩi dn Si Gn , c nhng phn ng l lng, nghim trng v ngay tc khc trong ni b ng lm cho lnh o ng m ra lo s .

Gii quan st quc t nhn nh l lnh o cc cp trong ng c phn ng khc bit nhau, iu ny xc nhn thm l c mt s rn nt, phn ha r rt v t tܪng trong hng ng lnh o:

- Tng b th L kh Phiu: pht biu trong t nht bo Nhn Dn: "hai Bn ni r quan im ca mnh v cuc hi kin khng tt p:

*- v Tn trng Nhn Quyn: Vit Nam chin thng lj quc M xm lܮc

*- v "ǰi mi kinh t nhanh hn": Vit Nam ǰi mi v tip tc ǰi mi, cn ni v ǰi mi mau hn th Vit Nam tip tc ǰi mi vy thi. Cng cuc ǰi mi phi ph hp vi tng bܧc ǰi mi, nhanh chng m khng chm chp .

*- v kinh t: iu r rt l Vit Nam gia tng hiu nng lnh vc quc doanh, ng thi khng gy tr ngi cho vic pht trin t doanh

- Th tܧng Phan vn Khi: "chuyn i ca ng Clinton l mt thnh cng v to ra ܮc s thng cm gia hai quc gia. Chnh quyn khng c g phi lo ngi v nhu cu "ci m chnh tr". "tn trng Nhn Quyn" hay "T Do tn gio" v "ǰi mi kinh t" (phng vn ca Reuters)

- ng V Khoan, B trܪng Thng mi: "ch c m ca ra bn ngoi mi khng lm cho Vit Nam b tt hu so vi cc nܧc lng ging" (Reuters)

- i tܧng hi hu V nguyn Gip: rt hi lng v chuyn i ca ng Clinton, v n tht cht quan h gia hai nܧc. (Reuters)

- trung tܧng L vn Dng, Tng Tham mu Trܪng Q / ND kim Th trܪng QP hn hc cnh co v nhng m mu chng ch Ƕ H Ni: nhng "th lc th ch" ang ph hoi x hi ch ngha v vai tr lnh o ca ng cng sn. Qun Ƕi s p tan nhng mi e da do "din bin ha bnh" mang ti, trܧc khi mi e da ny hin hnh. ( Qun i Nhn Dn ngy 20/11, ch vi gi sau khi ng Clinton ln phi c v Hoa K )

- thiu tܧng L quang Bnh, Ph ch tch y ban quc phng & an ninh trong Quc Hi : "Khng c th lc th ch no c m ch c nhng cn b tham mi lm cho nhn dn mt nim tin i vi ng. Nn tham nhng mi tht s l mi e da an ninh ln nht ca Vit Nam. Ti khng bit Vit Nam ang ܮc xp hng th my trn th gii v nn tham nhng, nhng t nn ny ph hoi nim tin i vi ng v Nh Nܧc . Nu khng ܮc ngn chn, n s tn ph ht l tܪng x hi , gy au kh cho ngܩi dn v s khin cho ch Ƕ phi sp ǰ". (Bo Thanh nin)

 

kt lun:

ng Clinton c v thnh cng trong s mng hn gn vt thng chin tranh v khuyn khch ǰi mi kinh t v ci m chnh tr ti Vit Nam. Nhng ngܩi dn trong nܧc tuy rt h hi nhng li rt lo s nh cm quyn cng sn s sit cht hn thay v ci tri chnh tr hay ǰi mi kinh t nh ng Clinton ku gi.

Chuyn i ca ng Clinton chc chn s gy nh hܪng ljn i Hi ng k IX , nhng "b con xa khng bng lng ging gn", liu nh hܪng ny c mnh hn nh hܪng trc tip ca ng Giang trch Dn hay khng ? v ngoi tnh lng ging cn tnh ng ch na .

 

Washington, thܮng tun thng chp nm 2000

TRЩNG SN DHN


Tr li : Trang u

1