30 nm nhn li Hip nh Paris

trܩng sn dhn

 

H Ni va t chc k nim 30 nm ngy k Hip nh Paris (27-1-1973).

Theo bo Nhn Dn th ngoi trܪng Nguyn dy Nin unh oang tuyn b l : Hi ngh Paris v Hip nh Paris l du mc vinh quang trong lch s Vit Nam , buc M phi ngng chin v ngng can thip vo Vit Nam , chm dt cuc chin tn ph ti Min Bc v buc h phi rt qun xm lܮc ra khi Min Nam Vit Nam ."

Tht ng l ging lܪi ca cng sn. R rng l h c tnh bp mo lch s Nj lp lim hnh Ƕng va n cܧp va la lng ca h.

T sau ngy 30/4/1975, c nhiu nh bnh lun v nghin cu quc t vit khng t v cuc ha m Paris v Hip nh Paris ny ri. Chng ti ch xin ng gp mt phn nh Nj xt chi tit nhng li tuyn b mang bp mo lch s ca H Ni .

 

Bi Cnh:

Trܧc ht hy xt v bi cnh lch s ca Hi ngh Paris, hay ni nm na l Ha m Ba L: Ngܩi dn Min Nam ai cng cn nh cuc tng cng kch ca cng sn nhn 3 ngy hu chin m hai Bn tha thun vo dp Tt Mu Thn.

Bin c Mu thn l mt khc quanh quan trng trong lch s cuc chin Vit nam, dn ljn s sp ǰ ca Vit Nam Cng Ho.

ng v mt chin thut, cuc tng cng kch ny hon ton tht bi. Bc Vit khng to ܮc cuc "tng ni dy" chim chnh quyn nh H Ni dy cng tuyn truyn v xch Ƕng vi cn binh Vit Cng (MTGPMN) khi nm h vo chin trܩng. Gn nh ton b lc lܮng a vo cuc tng cng kch b tiu dit v tt c nhng nhm VC nm vng b l din, v y chnh l mc ch chnh ca lnh o Bc Vit , Nj h c c a cn b v b Ƕi cng sn vo Min Nam trm vo qun s ngܩi Nam B. Nhng c s cn st li b chin dch Phܮng Hong sau ph hy, khin cho Bc Vit khi chim ܮc min Nam nm 1975 khng c nhng cn b h tng a phng h tr trong k hoch tip thu, ngoi mt s c nhn l t v bn "cp ba mi" (tc l nhng k a dua chy theo thi th tung h cng sn vo gi cht).

Nhng ng v mt chin lܮc, cuc tng cng kch ny l mt chin thng chnh tr cho CSVN. Nh cuc tn cng Tt Mu Thn ny m phong tro phn chin t dm ba k ng u ܩng pht truyn n chng chin tranh Vit Nam khng ai Nj pht trin mnh m, c nh hܪng mnh ljn chnh sch M ti Vit Nam. Phe phn chin v truyn thng M gieo ܮc vo u qun chng M rng cuc chin VN l v ngha, ch gy cht chc v tn ph cho dn thܩng.

Do Hoa K a qun vo gip VNCH khi thy vi l do cao p "gip ngܩi Vit nam chng Ƕc ti Cng sn, chn ng ln sng bnh trܧng ca cng sn, bo v Th Gii T Do", li b phong tro phn chin v chnh gii truyn thng Hoa K lm bin dng, tr thnh v nghi, v khi cng sn quc t tip tay cho cng sn Vit Nam bin lun Hoa K thnh k xm lng.

T d lun x hi M dn dn c ngh rng M ang sa ly trong cuc chin, ch cn c mt li thot trong danh d l rt ra khi Vit Nam bng mi cch. Cho nn Phm Vn ng nm bt ܮc tm l qun chng Hoa K (qua gii truyn thng v cc phong tro phn chin ca M, v phong tro i ha bnh ca khi cng sn ) mi c th nhn nhn tuyn b rng cuc chin Vit nam thng trn ܩng ph Washington.

Nh th chng ta phi thy r l k xm lng chnh l cng sn Bc Vit nhng gi y chng li gn cho Hoa K trܧc d lun M cng nh d lun quc t nh s tuyn truyn ca Khi cng sn nj tam c s tip tay ca cc phong tro phn chin ca chnh Hoa K cng nh bo ch v truyn thng ca Hoa K !

 

Ha m Ba L:

Bn trong th b p lc ca Quc Hi v bn ngoi th b d lun qun chng do cc phong tro phn chin tc Ƕng i chm dt chin tranh Vit Nam nn Chnh Ph Hoa K nng lng mun t ܮc s tha thun ca Bc Vit Nj rt ra khi Vit Nam cng sm cng tt v a cc t binh M v nܧc nn Tng Thng Nixon p VNCH phi chp nhn s i hi ca Bc Vit v s c mt ca ci gi l "Chnh Ph Lm Thi Cng Ha Min Nam Vit Nam" (m h khng nh l mt thc th) (trn thc t CPLTCHMN ny ch l Mt Trn Gii Phng Min Nam, mt cnh tay ni di ca cng sn Min Bc to ra t nm 1960 Nj ph ri Min Nam hay lm bn p cho k hoch xm lng ca Bc Vit trong tng lai m thi.) Nh th cng sn Min Bc coi nh thng Hoa K mt hip u (d nhin l VNCH d c phn i cng phi chu xui tay)) vi "hnh thc ci bn vung 4 cnh" cho 4 Bn (ch khng phi l mt bn trn). Tc l Hoa K khi chp nhn "ci bn vung l v hnh chung chp nhn ci CPLTCHMN ca cng sn l mt thc th Min Nam, trong khi Min Nam c Chnh Ph VNCH, mt Chnh Ph hp php chnh thc t sau Hip nh Genve 1954 , trong lc MTGPMN ch l mt bn phin lon do cng sn Min Bc to dng ln m bo ch quc t gi l "du kch Vit Cng" (bt chp Bc Vit vi phm trng trn Hip nh Genve 1954). Bc Vit phi mt gn 2 nm kin tr tranh u mi t ܮc tha thun vi ngܩi M (qua bao nhiu ln i m gia L dc Th v Kissinger) v hnh dng ci bn cho 4 phi on.

Nh vy cuc rt qun ca Hoa K khi Min Nam Vit Nam l mt cuc rt qun "c tnh ton" ch khng phi mt cuc "tho chy". V mun t ܮc mc ch ny bt buc Hoa K phi "t cho bng ܮc mt Hip nh", d Bc Vit s c li, ng minh VNCH c bt li cng mc k ! min l Hoa K s c mt l do, mt ci c ri khi Min Nam Vit Nam .

Bc Vit nhn thy r nhu cu cp thit ny (hay nhܮc im) ca Hoa K, cho nn lc no h cng th thܮng phong trong cc cuc mt m ring vi Hoa K . Vn NJ tht ht sc dng v ch cn c mt li "ha" l Hoa K s chm dt chin tranh, c th ha bng hnh Ƕng rt qun, l Bc Vit s cho cc t binh M ܮc hi hng (ming mi bo !). V r rng l ch tng thi cng sn Bc Vit s nhn ܮc tt c nhng i hi ca h v chc chn Kissinger s nhܮng b ti a !Theo li Gio s Nguyn ngc Huy tng tit l th : " ngay lc (1969) Hoa K (hay ng hn l Kissinger) c quyt nh b ri s phn ca ng minh VNCH ri". Nht l sau khi ng Nixon v Kissinger sang ܮc Trung Quc vo nm 1970. V hip nh ny Hoa K b Bc Vit nh trng nhܮc im , d cha ng qu hn m a hai tay ln chu thua ri !

Trong lc cng sn Bc Vit cn c nhng li im sau y Nj gip h tin chim Min Nam Vit Nam m khng gp bt c mt tr ngi no. Nhng li im Hoa K khng thy hay khng mun thy v cng khng cn thy lm g, cho nn bn vn Hip nh Paris bng ting Anh ch l mt bn dch nguyn vn khng mt mt du phy t bn vn ting Vit do L dc Th trao cho Kissinger qua cc ln i m m ngܩi ta gi l "mt m" khng hn khng km. Nhng li im l :

(1).- Bc Vit c nhu cu m li ܮc cc hi cng ang b Hm Ƕi 7 ca M gi mn phong ta t hn 8 thng nay khin cho h khng th nhn ܮc vin tr qun dng n dܮc no cng nh tip t lng thc no t cc nܧc thuc khi cng sn quc t (mi nm trn 1 triu tn ng cc, v hn 1 t chin c)

(2).- Hoa K s ngng oanh tc v Bc Vit s c ܮc mt s ngh ngi gip cho h c thi gian sa cha mt s thit hi vt cht qu ln do Khng Lc Hoa K gy ra , nht l tt c h thng giao thng trn ton ci Bc Vit . V ti t chc, trang b qun Ƕi sn sng tin chim Min Nam Vit Nam sau khi k ܮc Hip nh Paris.

(3) im ch yu l Hoa K s rt ton b lc lܮng (Hi Lc Khng qun) ra khi Min Nam Vit Nam trong vng 60 ngy, mang theo ton b qun chin c, v quan trng nht l khng ti can thip qun s vo Min Nam . iu ny gip Bc Vit cng khai xua qun vo Min Nam bng c gii, mt cch t do nh ch khng ngܩi .

(4).- Ring CPLTCHMN li ܮc gi tt c nhng vng "da beo" ca h Nj Bc Vit x dng nh nhng im ng qun v xut pht ca cc i n v cng sn Bc Vit m khng mt ai ng ti ܮc .

 

Nhu cu ǰi ly nhu cu:

L c Th v Kissinger tha h trao ǰi vi nhau m VNCH khng c cch no chen vo gp ܮc. Trong lc Tng Thng Nixon b Quc Hi buc phi cho ngng ngay hnh Ƕng ca Khng Qun Chin lܮc, cho nn ng Nixon khng th khai thc li th "oanh tc" ca Hoa K Nj buc Bc Vit phi c mt s nhܮng b no , t nht cng phi chu rt ht cc s on Bc Vit xm nhp v ang ng qun Min Nam . V cng do Tng Thng Nixon cho Kissinger ܮc ton quyn thng tho vi L c Th, min sao t ܮc mc ch yu cu ca Ta Bch c, l rt qun trong danh d v mang t binh v M . Nh m ng Kissinger mi la ܮc d lun dn chng M v mi "bܧc ܮc qua u" Tng Thng Hoa K ln Tng Thng VNCH, ǥt cc v ny trܧc mt vic ri khi Hip nh ܮc 2 Bn (Hoa K v Bc Vit) tha thun, k tt v cho ra ǩi. Theo ti liu lch s mi nht ܮc Hoa K cho cng b (gii mt) th gia Hoa Thnh n v Sai Gn c rt nhiu pha ging co gay gt, ǥc bit nht l lc Kissinger qua Sai Gn p Tng Thng Thiu k Hip nh gn cui nm 1972 v c ngn t v cc iu khon trong Hip nh NJu hon ton bt li cho Min Nam Vit Nam, (iu ny may mn ngܩi vit bi ny ܮc c vn trܪng Vng 4, ng John Paul Vann p m cho bit, khi ng t Paris v c gh li thm tiu khu Vnh Long, vo khong gia nm 1972) V nh th l Hoa K li b Bc Vit cho o vn hip th ba ny v ci v i vung vn ca Ha m Paris ch l ci khung cnh "hoa l cnh" Nj cho Kissinger v L c Th ܮc t do v b mt trao ǰi v tha mn vi nhau nhu cu ca h m thi ! D nhin Bc Vit v CPLTCHM ch l mt, tri li Hoa K v VNCH khng phi l Mt m l Hai, nhng Kissinger th cn g bit ljn s phn ca ngܩi bn ng minh VNCH ca mnh khi ng ta chp nhn cho Bc Vit nhng li th m h i hi qua Hip nh Paris m ng b mt hnh thnh vi L c Th, cn bit ngh g ljn quyn li thit thc ca dn tc VN trong tng lai? ng l "mt ngܩi M gc Do Thi m li c mu ngܩi c" nh Tng Thng Thiu ni !

Cui cng chng ti cng xin ni qua v hip cht ca mn u v mm gia Hoa K v Bc Vit m th gii gi l Ha m Paris, cn chng ti gi l cuc i m bn thu gia Kissinger (tm coi l i din cho Hoa K, cho Th Gii T Do lc ) v L c Th, (tm coi l i din cho cng sn d tam quc t)

Kt qu tai hi ca hnh Ƕng "i m bn thu " ny ljn sau ngy 30/4/1975 c th gii mi thy v NJu thy r: l Bc Vit ri hn mt n hiu ha thit tha vi nn "Ha Bnh" m h v khi cng sn thܩng tuyn truyn, Nj l hn b mt xm lng hiu chin ca mt Ƕi qun tin phong kht mu thuc cng sn Tam Quc T Nga Tu.

Ngay t thng 3 /1973, ch hai thng sau ngy Hip nh Paris c hiu lc, mt Hip nh m h va k cha ro mc, cng sn tun t a vo Nam gn ht cc cc s on chnh quy c hu ca h, lin tc ht on xe ny ljn on xe khc (khng cn np ln i b nh trܧc na) k c cc s on chin xa T.54 mi ܮc Lin X a qua cng cc s on pho binh v phng khng nng nh, t v cng khai trn ܩng H ch Minh khng mt cht lo ngi e d , v L c Th ܮc Kissinger bo m l Hoa K cam kt Khng Lc M khng ti can thip vo Vit Nam na. V d vi hnh Ƕng xm nhp Min Nam trong k hoch tin chim VNCH bng v lc, H Ni ngang nhin vi phm Hip nh , trong lc Hoa K v 13 quc gia ng k tn bo m cho s thi hnh ca Hip nh ny NJu khng nhc nhch, yn lng ngi nhn Bc Vit xa tn nܧc VNCH trn bn th gii, mt nܧc tng l thnh vin ca Lin Hip Quc..... m khng c mt li hay mt c ch no Nj phn i.

kim sot s "ngng bn", cc iu khon lin quan ljn "y Ban Quc T" ܮc L c Th v Kissinger hnh thnh Nj kha tay cc thnh vin Gia n i v Nam Dng bng nguyn tc "ng thun". iu ny lm cho y Ban Quc t khng tin hnh ܮc bt c mt cuc iu tra no ht, nu khng c s ng ca 1 trong 2 thnh vin cng sn trong y Ban l Ba Lan v Hung gia Li. Ngoi ra, nu c thnh vin no liu lnh "dm mon men" bay vo khu vc "da beo" ca cng sn Nj iu tra mt bin c no th Bc Vit s cho bn h ngay, nu may m thnh vin cn sng th s b cng sn bt nht v hnh h i x nh t binh thܩng. (Gia n i 2 ln b bn h vng gn Khe Sanh m h gi l "vng tri" ca h, trong nhng ngy u thng 4/1973 v ngy 7/5/73 ) Do cc Ton Quc T chng nhng khng vo ng ܮc cc im m Hip nh d tr (nh Lao Bo, V Thanh, c C, Xa Mt, Ben Ht, Tri Tn) m cn phi nm yn bt Ƕng khp ni, khin cho Gia n i phi ngao ngn rt v nܧc v iu kin . (mun bit xin c hi ngay Bi Tn, mt nhn chng sng hin Php. V lc by gi ng l i t Thnh Tn, s quan bo ch ca phi on Bc Vit tr ng ti tri Davis, Tn sn Nht ljn ngy 30/4/75)

 

Tm Kt

Cng cn rt nhiu chuyn ma gio bp bm cn phi ni na v ci Hip nh ny, nhng chng ti xin tm ngng y , thy cng va Nj chng minh rng nhng li tuyn b ca bn cng sn Vit Nam t mm ming ca Nguyn dy Nin trong bui l k nim 30 nm k kt Hip nh Paris chng t l CSVN khng bit g l xu h ngܮng mm.. Xin NJ ngh ܮc thay ǰi mt vi danh t cho hp vi thi i :

" Hi ngh Paris v Hip nh Paris l du mc bn thu nht ca bn cng sn Bc Vit trong tin trnh xm lng Min Nam Vit Nam, khi h "thay trng ǰi en", "va n cܧp va la lng", gi Hoa K l qun xm lܮc Nj buc h phi rt qun ra khi Min Nam Vit Nam " . (trong lc chnh bn xm lܮc li dng Hip nh Paris Nj ܮc t do tin chim Min Nam ).

 

Tiu bang Washington ngy 30 thng 1/ 2003

Trܩng Sn DHNTr v: trang u
1