35 nm nhn li ci Tt m mu

nm Mu Thn 1968

trܩng sn dhn

Theo bo Lao ng th "mt cuc trin lm trng by "Bܧc ngoc lch s t Tt Mu Thn 1968" ܮc S Vn Ha Thng Tin thnh ph H ch Minh (Saigon) t chc ti Nh Trin Lm, Bo Tng Thnh Ph, cho trng by 54 t liu v gn 100 hin vt, trong c nhiu hnh nh cuc Tng Ni Dy Tt Mu Thn Min Nam Vit Nam .

Nm nay trn 35 nm ri, ngܩi dn Min Nam Vit Nam nht l b con ang sng lu vong hi ngoi ny thc s khng cn ai mun nhc ti ci Tt Mu Thn 1968 na, mt ci Tt khng ra Tt, mt ci Tt y mu v nܧc mt ca ng bo v ti, nht l ng bo c Hu,

Nhng ti sao chnh quyn cng sn Vit Nam gi ny, ngay nhng ngy gip Tt, li mun khi tr li ni au thng ny ? m l ra h phi cng im hi lng ting cng tt ? Vinh quang g chuyn hnh quyt ng bo rut tht ca mnh nht l vo ngy vui truyn thng thing ling ca dn tc, ngy Mng 1 Tt ? Vinh quang g khi nhng ng bo khng c mt tc st trong tay ?

Chnh tng b th cng sn Nguyn vn Linh sau ngy ǰi mi 1986 tng h ho "Hy qun i qu kh" v theo ui ng ta cng c mt s ngܩi Vit Nam hi ngoi ny nghe theo li tuyn truyn ca cng sn ha theo ln ting h ho "qun i qu kh", Mt s chnh tr gia ngܩi M tuy tng tham chin Vit Nam cng chu kh ku gi "qun i qu kh Nj nhn v tng lai "....

 

Qua tin tc ny, chng ti c my cu hi ܮc ǥt ra :

(1) Ti sao ng kim chnh quyn cng sn li by tr "Nhc li qu kh" m h tng h ho l phi nn qun i ? C m mu hay g ?

(2) Ti sao chnh quyn cng sn li khng by ci tr "Trin lm v trng by hnh nh, t liu lch s Tt Mu Thn" th H Ni cho dn Min Bc v c ngoi giao on ܮc xem ? (v mt l rt d hiu l dn chng Min Bc nht l cc th h tr sau 1975, cha tng bit v cha tng thy r thnh tch lch s git ngܩi mt cch d man ca ng trong trn Tt Mu Thn, nh chn sng, cht u bng lܫi cy, bng m tu.v.v.. )

Tri li v sao h trng by ngay ti Sai Gn l ni m ngܩi dn Min Nam Vit Nam k c cc th h tr sau 75 ai ai cng l chng nhn, chng kin tܩng tn thnh tch ny ca ng ? v thut li cho con chu nghe vo ngy gi trong gia nh ngay mi nm vo 3 ngy Tt .

 

Trong phm vi hn hp ca bi ny chng ti xin min nu ln v nhng hnh Ƕng d man, v nhn o ca b Ƕi Bc Vit i vi ngܩi dn Min Nam trong trn tn cng ny, v cho ljn gi ny c qu nhiu sch bo vit rt cn k v qu y ri, c ca ngܩi Vit Nam ln ca ngܩi ngoi quc. V gn y nht l 2 bi ca bc s qun y s on D Trn c trn VNN.

Chng ti ch c gng phn tch Nj gii p nhng thc mc m chng ti nu trn nhm lt trn m mu v ca lnh o cng sn H Ni qua hnh Ƕng "trin lm" ny Nj ng bo Vit Nam t trong nܧc cho ljn khp hi ngoi ny thy r "b mt tht " ca bn cng sn , nhng ngܩi ang cm quyn Vit Nam .

 

Dn chng ni dy hay l cuc tn cng c k hoch ??

Trܧc ht qua cuc trin lm ny H Ni mun xc nh bng hnh nh (c th do h ngy to) rng y ch l mt cuc "tng ni dy" ca "dn chng Min Nam chng li ch Ƕ Thiu K", m h lun gi l M Ngy. (xin li phi dng ng danh t v lun iu ca cng sn lc ). C ngha l h c chi bay bin rng "cng sn Vit Nam khng c ch trng tn cng Min Nam lc " (Mu Thn 1968), m l dn chng Min Nam ni dy, t Ƕng ng ln chng chnh quyn VNCH m thi.

Trܧc ht chng ti xin khng nh rng lnh o cng sn Vit Nam va xua qun vo Min Nam va cho lnh MTGPMN cng "hp ng" m mt cuc tn cng ton din vo tt c cc thnh ph, tnh, qun, ca Min Nam Vit Nam .

Xin nhc li l t nm 1966, H Ni vn inh ninh tin chc theo bo co lo ca MTGPMN l tnh hnh Min Nam chn mi, dn chng s ni dy cܧp chnh quyn. Cho nn B Chnh tr ng c "ngh quyt" a ra "mt k hoch hp ng vi cuc tng ni dy ny" Min Nam Nj thnh lp "chnh quyn b nhn" cc tnh m dn chng chim ܮc , v t thnh lp "Lin Minh cc Lc Lܮng Dn Tc Dn Ch v Ha Bnh" khp ni.

V y : chnh ti liu ca cng sn chng minh rng y l hnh Ƕng "Tn Cng c K Hoch" , hon ton khc hn vi lun iu xo tr rng y l cuc "Tng Ni Dy" ca dn chng. Ni cch khc, H Ni dng danh t "Tng ni dy " ca dn chng Min Nam Nj che y k hoch "Tng cng kch Tt Mu Thn" ca chng. V y l bng chng:

" Trong tp "Chin Thng Mu Thn" xut bn ti Vit Nam 10 nm nay c phn

"hi k" ca L Minh vi qun hm i t, mt trong 4 cn b cao cp thuc Qun y Trung ng ܮc a vo Nam cui nm 1966, vi trch nhim chun b chin trܩng "sn sng hnh qun" theo ng ngh quyt v k hoch ca Bc B Ph.

S khi, "cuc "tn cng " ny ܮc d tr vo thng 7 nm 1967 nhng sau khi chnh y L Chܪng ܮc gi v H Ni nhn ch th gi cht vo thng 2/1967, th k hoch ܮc ǰi tn li l "K Hoch tn cng Hu hp ng vi tng ni dy ca ton Min Nam " Theo hi k ny, th thi gian ܮc B Chnh Tr quyt nh l "trong dp Tt", v tܧng Trn vn Quang l Tng Ch Huy, L Chܪng l Chnh y chin trܩng, tܧng Nam Long v i t L Minh c trch nhim v iu qun." (khng thy ni ljn tܧng Trn vn Tr)

Ngoi ra theo tit l gn y ca ng Trng nh Tng (lc by gi l B Trܪng T Php ca MTDTGPMN, o thot khi Vit Nam sau 1975) th H Ni tung ra 9 s on chnh quy Bc Vit Nj phi hp vi khon 200.000 Vit Cng ca MTGPMN.

Mt chi tit khc kh l th l ch thn ngܩi vit bi ny chng kin tn mt cnh hn 10 tn tr nt trn dܧi 16 tui b ngha qun bt lm t binh trn Quc L 4 (on Cai Ly Ci B, tnh M Tho) ch v nhng tn b Ƕi Bc Vit qu tr ny ܮc a vo Min Nam hp ng tc chin nhng v khng c cn b a phng hܧng dn nn chng bit m t t gip g, chng bit u l u, nn ng ng ngi ngay trn quc l NJ cho ngha qun tm c dt v n mt cch d dng, trong lc sng ca bn h khng cn vin n no ! iu ny chng minh rt hng hn rng Min Bc cho qun Bc Vit vo tn cng Min Nam, cng chng t l "dn chng Min Nam" khng ni dy, m cng khng tham gia vo trn tn cng ca Bc Vit, hoc l cn b a phng khng chu hܧng dn (v bn ny ton ni ting Bc, kh nghe kh hiu), hay v mt l do no khc m khng c mt (b bt hay b hy sinh trong ngy Tt hay run s khng dm hp tc vo gi cht)

Nh vy r rng l H Ni c quyt nh tn cng vo Min Nam t cui nm 1966 v u nm 1967, sau ch th cho L Chܪng di li 1968 v ni r l "trong dp Tt". Trong dp Tt y c ngha rt r rng l mt m mu li dng my ngy hu chin ܮc VNCH tha thun vi MTGPMN Nj cho dn chng ܮc vui hܪng my

ngy Tt c truyn ca dn tc.. (Chng ti xin nhc li l nh mi nm pha VNCH vn NJ ngh hu chin 3 ngy nhng khc vi cc nm trܧc, nm cng sn NJ ngh li 7 ngy. Do phn ln QLVNCH ܮc phn cng chia nhau ngh php v n Tt vi gia nh. )

Trong chin tranh, khng ai cm dng mu lܮc nh la qun ch Nj t ܮc yu t "bt ng", nhng y cng sn ch tm khng nhng bi ܧc m cn li dng thi gian hu chin trong ba ngy thing ling nht ca dn tc l ba ngyTt Nj m cuc tn cng , li cn thng tay st hi ng bo v ti nh trܩng hp Hu.

 

Cn nu r d tm ca cng sn Bc Vit

L ra chng ti khng cn phi nhc li nhng g m c th gii NJu ni r v trn Tt Mu Thn. Nhng y chng ti cn phi vch r d tm ca cng sn Bc Vit khng nhng cho c dn chng hai min Nam Bc thy r b mt tht ng gh tm ca H Ni m cn cho gia nh anh ch em cn binh cc cp ca Mt Trn Gii Phng Min Nam (MTDTGPMN) bit r ti sao "phe ta Min Nam b nܧng qu nhiu", coi nh gn ht qua 2 Ǯt tng cng kch Tt Mu Thn, theo lnh ca Bc B Ph.

Vi cuc tn cng Tt Mu Thn, cng sn Min Bc dng mt mi tn bn c 2 con chim. Va nh VNCH va nܧng Vit Cng (danh t Nj phn bit cn binh ca MTGPMN vi b Ƕi chnh quy Bc Vit ) ct Nj tr hu hon, n gin ch v h khng tin cn binh Mt Trn Min Nam . Mc tiu ny mi tht l thm Ƕc ! t Tt nܧng khng ht H Ni li nhn tm cho lnh tn cng Ǯt 2 Nj nܧng tip (thng 4/68), Nj h c l do v c hi a b Ƕi v cn b cng sn (nht l ng vin) t Min Bc vo thay th cho nhn s m h gi l b hao ht trm trng Min Nam .

- V dn chng, cng sn kh m chi ܮc hay gii thch ܮc ci cht ca hng trm hng ngn ngܩi b la ra ngoi thnh ph Hu mi ngy, b p cht hay b chn sng trong nhng m tp th. Nhng ngܩi xu s ny khng phi l nn nhn ca bom n, ca chin cuc, m h l nn nhn ca mt cuc mu st, mt cuc tn st tp th c ch ch. Nhng hu ht ti liu vit v Tt Mu Thn ca H Ni NJu c tnh cch tuyn truyn, c dng tm trnh by bin c Mu Thn nh mt cuc ni dy ca dn chng chng li chnh quyn VNCH, c tnh kha lp v che du ch ch mu st hay tn st ca h. Mc du h c gng che du nhng vt tch v ti c ny, nhng cui cng khng th ly thng p voi, ngܩi ta cng khm ph ra 3000 thi hi nn nhn trong nhng m chn tp th, cha k 2000 khc ܮc ghi nhn l mt tch.(theo the Battle for Hue ca Keith William Nolan, Presido Press). Cc lc lܮng cng sn gm c c qun Ƕi chnh quy (12.000) v cn binh MTGPMN, nht l ng vin a phng, ra tay thm st tt c nhng cng chc, thy gio, gio s, tr thc, n ng, n b, tr con (ti nht l n b v tr con , h c ti tnh g ? ch v h c ti "l v, l con ca ngy qun ngy quyn)... ngha l nhng c nhn v "gia nh" no m 150 cn b cng sn a phng lit k tn trong s en ca chng (theo The terror of Viet Cong ca Douglas Pike).

Theo nhn xt ca k gi ngܩi Anh Stewart Harris trong tun bo Time (Hoa K) , ܮc ng trn bo London Times Anh (bi: Mt cuc tn st y hiu qu: an efficient massacre) th : "cng sn Vit Nam tn st hng ngn dn v ti, ǥc bit ti Hu v chung quanh thnh ph ny, h thc hnh mt cch c hiu qu chnh sch c hu ca ngܩi cng sn trong vic trng pht bng cch hnh quyt nhng ngܩi pha Quc Gia ܮc chng la chn. H khng c kh nng Nj bt gi v hnh quyt nhng vin chc quan trng v nhng ngܩi ny bit t bo v hoc trong nhng cn c vng chc, v th m ch nhng gia nh h v nhng ngܩi cng t c phng tin t v th cng d dng tr thnh nn nhn ca Vit Cng . l cc vin chc x p, cc thy c gio, cc cnh st vin, cc gio dn Ph Cam v sau cng l nhng gio s (3 Php v 4 Vit)." K gi ny tuy khng theo chnh sch ca Hoa K nhng ljn Hu Nj iu tra v v thm st y,v b ra c tun l i tm hiu nhng t gic ca dn chng v hnh vi git chc v tra tn ca cng sn Bc Vit v ng chng kin tn mt cnh au kh ca ngܩi dn mt chng mt v mt con , nhng nhn chng sng thnh thc k li cho ng nhng g xy ra y.

Trong quyn "The Terror of Vit Cng" ca Douglas Pike, tc gi vit : "Nhng g xy ra Hu ng ܮc con ngܩi vn minh suy gm, v phi ܮc ghi khc Nj khng b lng qun. Trong thi gian chim gi 26 ngy, cng sn git hoc bt em i mt 5.800 ngܩi . Ngy nay ngܩi ta ܮc bit l hu ht con s nn nhn ny NJu b cht. Phn ln thi th ca h ܮc tm thy trong cc m c nhn hay tp th khp tnh Tha Thin, tc vng nng thn v nht l dc theo min tin sn. Sau 1968, ngoi nhng di tch lch s, tn gio, NJn i v m phn ca cc v vua cha triu Nguyn, Hu li c thm mt ngi m ni ting khc ni Ba Vnh, l m ca nhng nn nhn v danh b Vit Cng thm st trong bin c Tt Mu Thn, ܮc em v chn tp trung .

S git chc ca Vit Cng trong cuc thm st hay mu st ny ca cng sn , nu so vi nhng khng b m h thc hin Min Nam t trܧc vܮt xa c v s lܮng cng nh mc Ƕ tn bo. S khc bit khng ch mc Ƕ m cn c cch thc hin. Cng sn git ngܩi khng phi ch nhm nng cao tinh thn cn binh hay Nj cho thy kh nng ca Vit Cng hoc Nj chng t l i phng yu t. Cng khng phi l hnh Ƕng "NJ cao i ngha" m cng sn thܩng tuyn truyn, v hu ht nhng v git chc NJu ܮc thc hin mt cch b mt. Hn na hu ht nn nhn b git l dn chng v ti, ܮc gi l c tn trong "s ba en" ch khng nhm tiu dit lc lܮng i phng, cng khng nhm mc ch khiu khch. Tt c mc tiu ca cuc thm st ny c nhiu yu t, nhng khng yu t no c th gii thch ܮc cch thc v mc Ƕ git ngܩi to ln nh Hu."

Da trn nhng cuc iu tra tht chi tit tng v git ngܩi, v ti liu tch thu ܮc cng nh li khai ca t binh v nht l ca cc cn binh hi chnh sau Mu Thn, ca cc nhn chng ܮc may mn cn sng st, v nhng l lun dng trong ti liu ni b ca cng sn th :

- th nht : ngܩi ta thy bng chng hin nhin khng nh vic mu st ca cng sn l hon ton c d mu ngha l c tnh ton trܧc.

- th hai : Vit Cng v cn b a phng NJu c nhn lnh v ch th t trung ng v phng cch v hnh Ƕng mu st ny, nht l v tnh cch "b mt", t vic lp s ba en ljn cch git dn ri phi chn ct (d l s si, vi dp xung bi ct) hoc phi git ht nhng ngܩi do b Ƕi dn theo trn ܩng rt qun Nj bt ming nhn chng.

- th ba: Tt c nhng v git dn, NJu ܮc thc hin mt cch m thm (khng n sng n o, m ch bng v kh th s nh m tu, dao mc, c khi bng lܫi cy), b mt, v c n lc chn du thi hi (c nhn hay tp th) nhm mc ch che y ti a hnh vi tn bo ca cng sn . Bng chng l cng sn phi n lc p ti nhng nn nhn ljn vng Mi xa xi ho lnh nht Tha Thin Nj git m v chn du xc. Nu khng c 3 hi chnh vin dn ܩng ljn ni ny th kh m tm ra tt c hi ct ca hng ngn nn nhn (trong s c c tr con) v cc a im chn du.

Tt c NJu cho thy l cn b ng vin hnh Ƕng theo lnh ca Trung ng ng, nhm "to iu kin xy dng c cu x hi theo m thc "x hi ch ngha", bng cch b mt ph tan nn tng x hi c (ti Hu), c s h tr ca b Ƕi chnh quy (lc L kh Phiu l mt trong nhng trung on trܪng), tiu dit tt c t cc v lnh o tinh thn tn gio, ng phi, cc phong tro ph n thanh thiu nin, k c sinh vin thn cng nhng khng thuc thnh phn bn c nng, ni tm li l cc "thnh phn tiu cc" ca x hi, xt thy s l mi nguy hi cho x hi mi. Tht l mt k hoch thm Ƕc ngoi sc tܪng tܮng ca con ngܩi bnh thܩng!

 

By gi chng ti xin tr li thc mc m chng ti nu trn:

- Ti sao cng sn li trin lm hnh nh v thnh tch ca h v cuc tn cng Tt Mu Thn ? H mun chng minh l mt cuc ni dy ca dn chng ? Kh lm !

Lm sao cng sn c ܮc hnh nh trung thc no ca ci m h ru rao l "s ni dy ca dn chng" ? D nhin l khng ri ! Lm sao h dm trng by hnh nh git ngܩi hng lot bng phng tin th s ? nht l h mun "che du v phi gi b mt ti a" vic tn st lng dn v ti, nh chng ti trnh by ? Lm sao h dm trng by hnh nh dn chng khc lc van xin trܧc ta n nhn dn cng sn, hoc trܧc khi b tri em i hnh quyt hay chn sng?

Nh vy l h ch c "b cong lch s" qua cuc trin lm trng by hnh nh ca dn chng ni dy chng ch Ƕ Min Nam Vit Nam m thi. Lm g c hnh nh loi ny ? cho nn chc chn l h phi ngy to Nj c m la bp cc th h tr sau 1975 hu bi xa thnh tch git ngܩi trong 3 ngy Tt nm Mu Thn, vut ve lng th hn ca gii tr Min Nam. D nhin i vi ngܩi ngoi quc v bo ch quc t h cng mun chng minh "chnh ngha sng ngi" ca cng sn qua hnh nh Tt Mu Thn . Nhng h lm ! C my th h ngܩi dn Min Nam v gii truyn thng bo ch th gii bn ngoi c y ti liu v bng chng "tht" v y hnh nh "tht" m trn 6000 gia nh nn nhn v cc k gi quc t thu lܮm ܮc rt y ch mt tun l sau ngy Hu ܮc ti chim vo thng 3 / 1968. Hnh nh au thng "ngܩi dn x Hu" c gi tr b ln NJu ghi m mi trong tm , khc su trong lng bng nܧc mt v bng mu ri! Lm sao cng sn gt ty cho ܮc ? lm sao b cong lch s cho ܮc ?

- Nhng ti sao cng sn khng by tr trng by hnh nh Tt Mu Thn Min Bc m li dm trng by Min Nam ?

C phi cng sn mun nhc li thnh tch "git ngܩi hng lot v khng gm tay" trong trn Tt Mu Thn Nj c tnh "dn mt" hay "rn e" ngܩi dn Min Nam ?

C phi cng sn Vit Nam mun ni vi ngܩi Vit Nam , m nht l ngܩi dn Min Nam , rng lc no cng sn cng sn sng p dng cc bin php tn bo, st mu Nj tiu dit mi mm mng chng i chnh quyn cng sn trong tng lai, nh h tng thi hnh Hu vo Tt Mu Thn ?

Cng sn lm to ri ! Cng mun phi by "chnh ngha sng ngi x hi ch ngha" th cng li ra tnh "phi chnh ngha" vi v s hnh Ƕng "bp bm" v "v nhn o" ca con ngܩi cng sn t nm 1945 cho ti gi ny 2003.

C rn e hay khng th ton dn cng phi nht t ng ln mt ngy no Nj tranh u cho T Do v Dn Ch tht s, Nj i hi cng sn phi tr Quyn lm Ngܩi li cho ngܩi dn Vit Nam , Nj xa tan xing xch gng cm x hi ch ngha, Nj cho t nܧc Vit Nam c c hi vn ln vi th gii bn ngoi, em li Thanh Bnh Thnh Vܮng cho t Nܧc v m no Hnh Phc cho ton dn !

Ci ngu ca lnh o Bc Vit l dm khi li tri tim m mu ca ngܩi dn Min Nam (trong d c c Mt Trn Gii Phng Min Nam ) ! u cng l thi Tri !

 

Tiu bang Washington thng ging Qu Mi

Trܩng Sn DHNTr v: trang u
1