i v tri

trܩng sn dhn

 

Thng 7 va qua, bn tri u xy ra mt hnh Ƕng qu can m, ngoi sc tܪng tܮng ca mi ngܩi, nn chng ti xin tm gi l mt hnh Ƕng "Ƕi v tri" !

 

- l vic lm qu mo him, qu liu lnh ca Gio s V vn i, m chnh ng cng phi cng nhn l mt "btise" (nguyn vn bng ting Php ca ng, xin tm dch l : "by b"). V phi liu lnh nh th mi nh ph u ܮc phi on 11 tn cng sn Vit Nam trong khi u Chu cng nh hi ngoi ny khng mt ai hay bit hay bo Ƕng g v s xut hin ca phi on Vit Cng ny ti tr s Nhn Quyn Lin Hip Quc Genve (Thy S).

 

y l mt quyt nh ht sc to bo ca chnh ng V vn i khi ng nht quyt ri bnh vin Paris, ni ng cn ang trong tnh trng hu gii phu, cn mang ng thng ra ngoi, cn cha n ung ܮc bnh thܩng, tc l cn qu yu sc, i ng cha vng vng. Mc du Bc s cha cho php ng ܮc xut vin, nhng ng di gt hay mu k sao Nj trn ra khi bnh vin, ln xe trc ch ljn thng Genve Nj cng phi on Qu M iu trn trܧc 8 chuyn gia thuc y Ban Nhn Quyn Lin Hip Quc v tnh trng vi phm nhn quyn trm trng Vit Nam . Xong 2 ngy lm vic thi qu y th ng ngt xu, lp tc ng ܮc ch ngay v Paris. Ni y mt bc s tim mch, mt bc s tng qut v mt y t chm sc cho ng. theo li ng i th:

 

-          "Hm liu lnh i Genve, bc s la d qu, ni l "v trch nhim" vi thn xc ca mnh. Lm sao by gi ? Phi l ngܩi Vit Nam th mi hiu ngun cn".

"Ngun cn " l g ?

-Ngun cn l cng ng ngܩi Vit hi ngoi (nht l cc t chc chng Cng u Chu) khng ng ph kp thi v vic mt phi on 11 ngܩi ca cng sn Vit Nam do Th Trܪng t php H Hng Cܩng cm u (tm gi l phi on nhn quyn Vit Nam) ljn y Ban Nhn Quyn LHQ ngay b h Leman ti Genve (Thy S) Nj trnh by v tnh trng Nhn Quyn Vit Nam. Phi on ny xem ra cng rt hng hu, d nhin ܮc i s Vit Cng Nguyn qu Bnh v tr t Phm th Kim Anh h tr, gm c L minh Lng, Bi quang Minh ph t v c vn B Ngoi Giao Vit Cng, Nguyn vn Lut thm phn ta n ti cao, Nguyn ch Dng, ch nhim thnh vin vn phng Quc Hi, Nguyn vn Ngc v ph Ban Tn Gio, V c Long ph t B T Php v ng th Ton, c vn B An Ninh.

 

-Ngun cn l t chc Qu M, nht l ng V vn i "khng mun cho cng sn Vit Nam ܮc ma gy vܩn hoang", hay "khng mun khung thnh phe ta b b ng" ti din n Lin Hip Quc v Nhn Quyn, nn phi liu lnh trn khi bnh vin tim mch (khng bit lc ng ang ܮc gii phu Nj thng tim "angio placy" hay "by pass surgery"), i thng mt lo t Paris ljn Genve Nj trnh by c 2 ngy trܧc 8 chuyn vin Nhn Quyn LHQ c mt h s tht y tng chi tit v tnh trng "vi phm Nhn Quyn" Vit Nam, Nj cho 8 v chuyn vin ca y Ban ny c sn trong tay y ti liu cht vn v phn bc ht nhng iu v vi hoa m ct "chy ti" ca cng sn Vit Nam .

 

-"Ngun cn" l phi lm sao tranh th kp thi cho cc chuyn vin Nhn Quyn LHQ nm ܮc ton b h s vi phm Nhn Quyn ca cng sn Vit Nam (tng trܩng hp mt, vi y chng tch), trܧc ngy iu trn ca phi on cng sn Vit Nam.

 

ng coi ci cht nh nh lng hng, d c cht cng phi c i v Genve Nj trang b cho y Ban v cc chuyn vin LHQ y v kh (ti liu) Nj nh bn cng sn Vit Nam trn mt trn Nhn Quyn, nn ng vit trong email cho mt ngܩi bn:

 

- " S g? C gp Dim Vng cng tt, v dܧi chc cng c chuyn Ma Quyn Nj m hot Ƕng na, nh li ca c a Tng pht th : a ngc cha trng (nu cn mt ngܩi trong ) th Ta th cha thnh Pht ""

 

Gio s V vn i hon ton thnh cng theo tm nguyn ca ng !!! Mt phn nh vo uy tn ǥc bit ca ng v t chc tranh u chng Cng Qu M ca ng i vi LHQ (mt t chc phi chnh ph), mt phn do quyt nh cc k sng sut nhng qu liu lnh v can trܩng c mt khng hai ca ng.

 

Mt bnh nhn cn thng ng ra ngoi m vn oanh lit gi cht khung thnh khng cho mt tn Vit Cng no mt tri banh no lt vo lܧi ca LHQ cng nh ca "phe ngܩi Vit quc gia hi ngoi ca chng ta". Chng nhng vy m nh s liu lnh c tnh ton ca Gio s i, y Ban Nhn Quyn LHQ cng nh tng v trong s 8 chuyn vin ca y Ban phn cng, thng thng bc b v phn bc tt c nhng trnh by y so ng, lo khot, tuyn truyn ca phi on cng sn Vit Nam ngay ti tr s ca y Ban.

 

ng V vn i d ang trong tnh trng "cha xong cuc gii phu" can m gng gnh cho my triu ngܩi Vit chng cng ca chng ta hi ngoi ny. Tht l mt vic lm phi thܩng, rt ngon mc v rt xng ng ܮc vinh danh ! Mt mnh m thm ng u vi t thn v cng vi phi on Qu M ca ng kp thi ng ph ng lc thay cho cng ng ngܩi Vit chng cng hi ngoi vi phi on 11 ng vin cao cp ca cng sn.

 

Chng ti xin s lܮc mt vi vn NJ sau y Nj cho thy cng lao ca gio s V vn i, v s tht bi thm no ca phi on VIt Cng trong hai phin hp ngy 11 v 12/7/2002 va qua.:

 

-Trong bn bo co son sn t H Ni, H hng Cܩng trnh trng tuyn dng "tnh u vit ca Nh Nܧc cng sn Vit Nam , i khi ca tng ch trng "ǰi mi" Nj p ng nguyn vng ca nhn dn, "ci cch" Nj nhn dn phn thnh, quc gia hng mnh, v x hi cng bng, dn ch v vn minh.

Khng c t nhn lng tm, nhng ngܩi b mt t do ܮc i x nhn o; h b giam nht Nj tr thnh cng dn tt. Ta n cng minh, lut php canh tn.

Cc qyn t do cn bn ܮc tn trng,nh t do lp hi, nghip on, tn gio, ngn lun. bo ch v.v.. Cc dn tc thiu s ܮc gip Ǫ Nj pht trin, bo m bnh quyn, bnh ǣng.."

 

-Bn bo co khng thuyt phc ܮc y Ban Nhn Quyn LHQ, v Nh Nܧc Vit Nam m ng ang ca tng tng b bo ch Thy S nu ch danh l mt "Nh Nܧc khng b i vi nhn dn" nhn kha hp th 58 ca y Ban Nhn Quyn LHQ hi thng 3 va qua.

 

Cc thnh vin ca y Ban ni thng thng rng h c nhng s nghi ng i vi bn bo co ny. H cho rng chnh sch ca Vit Cng khng c g mi l, i chiu vi pht biu ca H Ni hi thng 3 nm 1999, nh s kin H Ni vn khng chp thun cho bt c mt t chc no ljn Vit Nam iu tra v tnh trng vi phm Nhn Quyn. hay nh Ban Cng Tc Chng S Giam Cm Tri Php ca LHQ (UN Working Group on Arbitrary Detention) ang c trong tay y h s ca cc t nhn chnh tr v t nhn lng tm, th m phi on H Ni vn tr trn ph nhn khi b y Ban tra hi.

 

Theo bn bo co th hin c 500 t chc phi Chnh Ph Vit Nam , y Ban Nhn Quyn yu cu i din H Ni cho bit ch xc nhng t chc Ƕc lp no ang hot Ƕng trn lnh th Vit Nam v nhng t chc c ܮc t do m cuc iu tra v vi phm nhn quyn hay khng ? Khi b cht vn v s kin hai t chc n X Quc T (Amnesty International) v Quan St Nhn Quyn (Human Rghts Watch) vn b cm khng cho ǥt chn ljn Si Gn hay H Ni th H Hng Cܩng cho rng hai t chc ny thin v chnh tr hn l nhn quyn.

 

V t do bo ch bn bo co cho bit trong s 600 t bo ch c 150 t thuc v Nh Nܧc v ch c 1 n xin ra bo b t chi. Nhng b cht vn qu, H hng Cܩng phi th nhn rng nhng nh xut bn t nhn khng ܮc php hot Ƕng trong nܧc.

 

V T Php, Nj cht vn on 49 ca bn bo co, y Ban mun bit cn bn php l no cho php giam nht hng trm ngn ngܩi trong cc tri tp trung kh sai ? ng Ch Tch y Ban khng du ܮc s lo ngi v vn cn c nhng lnh hnh chnh cho cng an ܮc quyn bt b ty tin v tm giam hay qun ch ljn 2 nm mi cng dn b nghi l nguy hi cho nn an ninh quc gia , khng cn thng qua lnh ca ta n x hi ch ngha . ng cn nhn mnh rng bin php "qun ch 2 nm" tht l qu kht khe v tri vi iu 9 ca Cng Чc Quc T. Tnh cch Ƕc lp ca h thng T Php v vai tr, quyn hn ca cng an khu vc lun l mi quan tm hng u ca ng v y Ban.

 

y Ban cn dn chng nhiu ngun tin khc nhau theo H Ni cho tra kho, nh p, i x Ƕc c, v nhn o vi cc t nhn, hay nhc m v xc phm phm gi ca h. Cc Ban Cng Tc v cc Bo Co vin ca y Hi Nhn Quyn LHQ gp nhiu chܧng ngi khin h khng th ljn thm ܮc cc trung tm giam cm hay tri t Vit Nam.

 

y Ban cng khng qun nu ln nhng vi phm nhn quyn nghim trng khc m nn nhn l nhng ngܩi khng ng chnh kin, nhng ngܩi cm bt chn chnh, nhng nh tr thc lng thin.

 

V t do Tn Gio, y Ban rt quan tm trܧc chnh sch n p tn gio, giam gi v lu y nhng v lnh o, cc tu s v tn cc gio hi no khng chu ǥt mnh dܧi s km kp n dch ca Nh Nܧc v ng CSVN. Theo ng Ch Tch y Ban Nhn Quyn LHQ, quan nim ca H Ni v "an ninh quc gia" qu l rt m h khi ng cho l tht rt ng lo ngi khi v bo co vin Amor, ǥc nhim v vn NJ n p tn gio trn th gii b Vit Nam, mt Nh Nܧc hi vin LHQ ngn chn, khng cho tip xc vi mt tu s Pht Gio trong chyn i iu tra chnh thc nm 1998.

 

Sut hai phin hp, y Ban Nhn Quyn LHQ lin tc cht vn phi on CSVN v nhiu vn NJ, nu ln nhiu cu hi m H hng Cܩng v cc nhn vin ca phi on khng sao gii p tha ng, H cn tm cch trnh n, chi ci, ngy bin hoc chng ch.

 

H hng Cܩng ǰ tha rng: "s d c s hiu lm trong cuc i thoi ny l v y Ban Nhn Quyn LHQ thiu s hiu bit v t chc iu hnh ca mt quc gia do ng cng sn cai tr vi mt c ch php lut ring ca n." ng ta cn trn tro cho rng: "phn ln nhng vn NJ m y Ban nu ra Nj tra hi phi on NJu ch da trn nhng thnh kin trnh by trong cc phc trnh ca cc t chc phi Chnh Ph vn khng c thin cm vi ch Ƕ x hi ch ngha Vit Nam "

 

Trong phn kt lun, qua hai ngy hp, ng Ch Tch Bhagwati khng giu ܮc s lo ngi ca y Ban v c qu nhiu vi phm Nhn Quyn ch yu vn cn tn ti Vit Nam, cha ܮc ch Ƕ cng sn H Ni gii quyt.

 

Tuy phin hp chm dt, nhng y Ban Nhn Quyn LHQ vn s tip tc cht vn v tra hi H Ni bao lu m y Ban ܮc cho bit l ch Ƕ x hi ch ngha Vit Nam khng thc s tn trng Quyn lm Ngܩi v Cng Dn, theo ng tinh thn bn Tuyn Ngn Quc T Nhn Quyn v nhng iu ܮc quy nh trong Cng Чc Quc T. y Ban chng cht ngn ngi by t s khng hi lng v H Ni thiu thin ch v khng c tinh thn cng tc khi bn bo co nh k khng ܮc nj np cho y Ban, vi phm iu 40 ca Cng Чc Quc T. Do t nay H Ni phi c bn phn nj np ng hn bn bo co nh k cho y Ban.

 

Tiu bang Washington ngy 21 / 7 / 2002

Trܩng Sn DHN

 Tr v: trang u
1