ph thng u phiu ???

Trܩng Sn DHN

 

Hi thng 10 nm 1998, chng ti tng trnh by v k hoch la bp ca cng sn qua bi vit v "Thit Ch Dn Ch" , v ngy 15 thng 9 hai nm sau (2000), chng ti li phi tr li NJ ti ny vi bi " Thit Ch Dn Ch hay Thc Thi Dn Ch ? " v lc CSVN bt u th nghim k hoch ny ti mt vi x p ng bng sng Cu Long.

Hm nay , theo mt ngun tin mi nht t bo Figaro NJ ngy 1/3 (Php), th nh cm quyn cng sn Trung Quc tin hnh mt cuc bu c x, p theo th thc "ph thng u phiu" nng thn. Nh th l khng cn l giai on th nghim na, v chc chn cng sn Vit Nam s rp khun theo quan thy phng Bc trong thi gian sp ti.

y l mt bܧc trong k hoch m ch Ƕ cng sn Trung Quc gi l "Thit Ch Dn Ch", mt k hoch rt tinh vi, nhi theo li bu c t do m cc nܧc khng cng sn trn th gii gi l "Ph thng u phiu" . Mi nghe qua th ngܩi ta tܪng l n ng nh vy m phn tch k li th n khng phi nh vy v y l k hoch ca cng sn, n khc hn 180 Ƕ c v th thc, ngha, ni dung, v mc ch , ch c li cho chnh quyn cng sn m khng c cht ǰi thay no i vi kht vng Dn Ch, hay T Do ca ngܩi dn.

Trܧc ht rt ngn gn, chng ti xin ni thng l cm t "Thit Ch Dn Ch" ca Trung Quc ng ngha hon ton vi cm t "Xy Dng v Thc Thi Quy Ch Dn Ch Nng Thn"(ch th s 30 (1998) ca Chnh Tr B cng sn Vit Nam) m t Nhn Dn gi l Thit Ch Dn Ch cp c s. Nhng cm t ny d l ca Trung Quc hay ca Vit Nam NJu l ca cng sn, ng ngha vi cm t "Treo u D Bn Tht Ch" ca gii Lng Sn Bc, v ch trng ny ca cng sn ch nhm nh la d lun th gii bn ngoi v ng bo trong nܧc vn ang u tranh v kht khao v Dn Ch, T Do...

V mc ch, dng ca cng sn Trung Quc b ngoi l h mun mܮn tay dn chng loi tr cc ng vin a phng b h ha Nj a vo mt s ng vin mi mt cch hp php qua bu c cng khai. ng thi cng sn c c hi chng minh cho th gii v vn NJ T Do v Dn Ch trong bu c ng c ca ngܩi dn. Nhng trong thm tm th mc tiu ti hu lc no cng vn l n nh x hi, cng c ng v ch Ƕ, cng c Quyn Lc ca ng v Quyn Li ca ng vin, phe nhm .

y l mt li bp d lun trong v ngoi nܧc theo m thc "tro bi ba l" ca bn im ng khng hn khng km. V cui cng "nhn dn" cng ch ܮc n mt loi bnh v m thi ! Bnh T Do, Bnh Dn Ch kiu cng sn !

V th thc, cng sn lun ch trng l h tng c s nng thn phi vng chc trܧc ri mi tin ln bu c thܮng tng kin trc, qun huyn v thnh ph. ch l mt li ni, mt cch lp lun Nj vut ve d lun qun chng ang i hi T Do v Dn Ch, v chng tham nhng, ca quyn... nhng khi cp c s vng chc ri, b mt ph thng u phiu c ܮc ri. th trn thܮng tng kin trc ai cm lnh o ng b tr, ct c, thay th ... ǥt ngܩi ...,va gi nguyn tc "Hng hn Chuyn" va bo m quyn li v bng lc ca phe nhm, ca ng....Ni cch khc cng sn ch thc thi dn ch na vi h tng c s thi. Khng nh th thc cc quc gia khng cng sn trn Th Gii T Do, phi Thc Thi Dn Ch t trn xung dܧi, t Quc Hi Lp Hin Nj cho ngܩi dn c quyn T Quyt , lc chn th ch hay n nh th thc bu c ng c thc s t do v dn ch... Nj tin ti bu c la chon ngܩi i din cho mnh trong Quc Hi Lp Php, ri mi ti Hnh Php t Chnh Ph xung Tnh, Thnh Ph Qun Huyn ri cui cng mi ti x p....

Trung Quc th nghim Thit Ch Dn Ch cch y gn 4 nm, ljn gi ny (2001) mi cho tin hnh ci m h cho l "Ph Thng u Phiu" x p , thi gian qu cho cng sn ni l Nj rt u khuyt ̋m, nhng tht s l Nj cho s ng vin ng c c th ܮc h kn o t chc v sn pht, b tr vng vng , ci vo dn th no cho khng b l liu trong sut my nm chun b cho k hoch Thit Ch Dn Ch ca h. C nh th mi va ǥt ܮc ngܩi va thanh ton m bn ng vin h ha va trnh ܮc s ty chay ca dn chng, nht thi gim ܮc nguy c chng i c th i ti ni lon ca dn chng nng thn, nht c tam t tin !.

n gi ny Vit Nam vn cn truyn thng i theo vt xe ca cng sn n anh phng Bc cho ng cu "Sng lin sng ni lin ni", nn ch thn L kh Phiu, Trn c Lng v Phan vn Khi NJu sang tn Bc Kinh hc tp k hoch "Thit Ch Dn Ch" t A ljn Z ca Giang trch Dn. Cho nn t thng 8/98 Phiu mi dm khng nh : "Gi y, Dn Ch i vi chng ta khng nhng ch l bn cht, m cn l mc tiu , l Ƕng lc, l bin php chin lܮc.... Nj bo v ng, bo v ch Ƕ..."

V t mi NJ ra chnh sch : " ... Pht huy quyn lm ch tp th ca nhn dn.... Thc hin cht ch Thit Ch Dn Ch C S..... to nn khng kh dn ch trong x hi .. th mi gi vng ܮc vai tr lnh o ca ng..."

K hoch ny CSVN cho thc tp Nj rt u khuyt im mt vi x thuc vng nng trܩng C (Cn Th) vo nm1999. V c th sau i Hi IX, cng sn s theo vt chn ca Trung Quc Nj tin hnh Thit Ch Dn Ch (hay ni nm na l Ph Thng u Phiu) khp cc x p khi h chc chn chun b xong vn NJ ci cy nhn s nng thn.. Trn nguyn tc h phi c thi gian chun b lu (T Khoi Nht Mn), nhng trong hin ti th c th h phi tin hnh sm khng th tr hon ܮc na, v tnh hnh chnh tr ang cng, cc phong tro u tranh cho Nhn Quyn, Dn Ch, T Do ang n r hoc ang m khp nܧc , nht l T Do Tn Gio. Hn na mun thi hnh Thng Чc k vi Hoa K vn c qu nhiu rng buc th phi c s ci tri v mi lnh vc nht l chnh tr , kinh t , x hi v.v.. cng nh ang c p lc ca cc h thng ti chnh ngn hng th gii hay cc c quan cp vin v u t ngoi quc ..

Trܧc vin nh chng ti ngh l cng ng ngܩi Vit hi ngoi chng ta cng nh ng bo trong nܧc phi cng hܧng mi di tranh u vo mt mc tiu chung ca t nܧc , trܧc mt nhm chng ph k hoch "Thit Ch Dn Ch" cp c s x p ca CSVN, v trong tng lai nhm p lc CSVN phi "Thc Thi Dn Ch" tht s, gii tn Quc Hi b nhn, xa b ton b Hin Php Ƕc ng, tr li quyn t quyt cho ton dn Nj h ܮc quyn la chn ngܩi i din xng ng vo Quc Hi Lp Hin, hon ton trong T Do v Dn Ch tht s. C nh th th mi gii ta ܮc mi hnh thc u tranh trong hin ti ca ngܩi dn khp nܧc, mi em li thanh bnh, m no hnh phc cho dn tc Vit Nam v mi a t nܧc Vit Nam tin ln ܮc trn mi lnh vc trong giai on ton cu ha ca th k 21 ny. i ngܮc li con ܩng ny l i ngܮc vi lng dn, l ch c rܧc ly ha dit vong vo thn m thi, khi m ton dn khp nܧc nht t vng dy ng ln Nj quyt tm ph b xch xing cng sn .

 

Washington thng 3/2001

Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1