"lj quc" v "x hi ch ngha"

Trܩng Sn dhn

 

" quc M "

Bng i mt do t lu, ngܩi dn Vit Nam t nghe ni ljn hai ting "lj quc", hay "lj quc xm lܮc" m h thܩng ܮc nghe trong nhng bui "ln lp" sau ngy 30/4/75 phܩng khm hay trong cc tri ci to khp nܧc, do cn b ng vin cng sn c nhi nht nh "lj quc M l k th s mt ca nhn dn ta" chng hn.

Nhng Ƕt nhin cm t "lj quc xm lܮc" ܮc lnh o ng CSVN hm nng li, khng bit Nj cho nhn dn nghe chi cho vui tai, hay cho cn b ng vin nh li thi d vng i rch "nh M cu nܧc " 30 nm v trܧc ca cng sn ? Nj e da Hoa K hay Nj lm va lng ngܩi "anh c" phng Bc ??

*- M u vo ngy 24 thng 10 nm 2000 bng mt bi bo ca tܧng Nguyn nam Khanh ng trn t Qun i Nhn Dn, ni rng :

- " Tnh trng kinh t v v th ca Vit Nam b yu nhܮc so vi cc quc gia khc trong vng l v cuc chin tranh xm lܮc do lj quc M mang li ..."

Mi džc qua ging ny ai cng tܪng y l mt bi bo c ܮc vit t my chc nm v trܧc, lc cng sn cn ang tuyn truyn khch Ƕng qun chng trong cuc chin xm lܮc Min Nam ca h, mt cuc chin m cng sn t ǥt cho ci tn rt ku l "chng M cu nܧc" ! (mc du nhn dn khng bit r mc ch ca cuc chin)

Nhp nhng vi chin dch ny, ti La Havana (Cuba) mt hi ngh quc t cc lut gia nu ln vn NJ: Hoa K phi bi thܩng chin tranh hay ng hn l bi thܩng cho cc nn nhn chin tranh m theo h l do "lj quc xm lܮc" M gy ra ! (ch khng phi do nj tam quc t cng sn gy ra m c dn tc Vit Nam mi chnh l nn nhn ca o qun tin phong cng sn Bc Vit )

Cng v vn NJ bi thܩng chin tranh, CSVN rt kh chu v trong dp tip xc vi lnh o ng hay chnh quyn cng sn cng nh vi dn chng H Ni v SiGn, Tng Thng Bill Clinton vn nhc ti nhng hy sinh, mt mt v au thng ca Min Nam Vit Nam trong cuc chin, iu m gii lnh o cng sn Vit Nam rt bc tc v h quan nim rng s thit hi v sinh mng hay vt cht ca ngܩi dn Min Nam l ng nhin khng c g ng ni v cng sn xem s chin u ca qun dn Min Nam khng c chnh ngha dn tc, nn cng sn lun lun c tnh xoay thnh tn tht gy cho chnh quyn Min Bc Nj i Hoa K phi hn gn vt thng chin tranh hay bi thܩng chin tranh nh h quan nim.. mt iu m Tng Thng Hoa K c tnh l i khng bao gi ni ti na li trong thi gian ng thm ving Vit Nam.

Tht ti nghip! ljn gi ny m CSVN cn yn tr l ngܩi dn Vit Nam khng ai bit g c v cuc chin tranh Vit Nam, nn h vn cn quy trch cho "lj quc M xm lܮc mang chin tranh ljn Vit Nam", mt cuc chin tranh do chnh CSVN theo lnh Nga Hoa ch Ƕng to dng ln, gy cnh huynh nj tng tn v bao tang tc au thng cho hai min Nam Bc! ng l va n cܧp va la lng ! va bng va thi ci !

Chc bn hu du ca H ch Minh qun rng sau Hip Чc Genve 1954, nhng tܪng hai Min Nam Bc s ܮc sng trong cnh thanh bnh, th chnh cng sn m mn cuc chin tranh xm lܮc Min Nam bng chin dch ng Khi nm 1960 t tnh Bn Tre, ri t m rng khp Min Nam bng v kh v lng thc ca ngoi bang (Lin X, Trung Quc v c Khi Cng ) Lc by gi no thy c bng dng mt anh lnh mi l no u m "chng lj quc" hay "chng M cu nܧc " ? Qun S VNCH cn ghi r rng.. Ri Tt Mu Thn ngܩi ta ch thy b Ƕi cng sn chm git dn lnh khp cc th Min Nam, ǥc bit l Hu, va git va chn sng gn 8000 ngܩi dn v ti khng mt tc st trong tay, c thy git ܮc anh lnh M no u m gi rng "chng M cu nܧc" ? (Cu chuyn tn st ng bo Vit Nam Hu ny phi quy trch hi ti ng v trung on trܪng cng sn L kh Phiu mi ng ch c "lj quc xm lܮc" no git chc v tn st v ti v ng bo Vit Nam u ?) Ri t sau khi k Hip nh Paris 1973, vܮt ln ranh Bn Hi cc s on Bc Vit trn vo Min Nam nh chim cc tnh Phܧc Long , Ban m Thut, Hu Nng Long Khnh .v.v....Nj cui cng chim trn Min Nam ngy 30/4/75 trong khi cc n v ng minh Hoa K rt ht v nܧc ri, t sau ngy 27 thng ging 1973 ng theo Hip nh Paris. Nh vy l Bc Vit c tnh xua qun vo nh qun dn Min Nam? hay "nh lj quc M xm lܮc " trong cuc chin"chng M cu nܧc" ?

**- Tip theo vo 18/11/ 2000, ljn lܮt tng b th L kh Phiu lc tip ng Bill Clinton nng n khi li vt thng qu kh khi ng ni vi Clinton rng:

- "Vit Nam ngy nay ܮc xy dng trn chin thng nh ui lj quc M ra khi t nܧc". (Nguyn vn)

p li cu ni xc xܮc khng ng lc ca ngܩi ch nh km vn ha, ng khch Clinton ch nh nhng im m tr li l " Lch s v truyn thng ca Hoa K cha bao gi chng minh rng Hoa K l thc dn hay lj quc.. Khng ! Hoa K khng phi l mt "lj quc" nh li tuyn truyn ca H Ni " (nguyn vn)

Do vy 50 pht tip xc gia ngܩi Tng B th y quyn lc v v Tng Thng Hoa K ܮc gii ngoi giao Ty Phng v cc k gi ngoi quc m t nh l mt cuc ng Ƕ ln, khin cho c khch ln ch NJu lnh lng khi phi ng chp hnh chung sau bui hp. (Ti nghip ! trong lc tip khch c l ngi tng b th thy c bng ma "ch cht" no u nn phi t thi Ƕ "chng lj quc M" cho ng phn "ch hu" !! )

- V ngay sau khi ng Clinton va ri khi Vit Nam, trong mt bi bo ng trn t Qun i Nhn Dn, trung tܧng L vn Dng, Tng Tham Mu Trܪng Qun i kim Th Trܪng Quc Phng cnh co qun Ƕi v nhn dn v nhng "m mu ca "lj quc" v nhng "th lc th ch" ang ra sc chng ph ch Ƕ H Ni, ph hoi x hi ch ngha, ph hoi vai tr lnh o ca ng cng sn. ....... Qun i s p tan nhng mi e da "din bin ha bnh" do bn "lj quc xm lܮc" mang ti . "

** - Cm t "lj quc M" sau tܪng s khng cn ܮc ai nhc ti na, d u li c mt bi bo ca Gio s Trung Tܧng Trn xun Trܩng (t Nhn Dn 10/1/01) bnh vc ng CSVN, c nhi nht vo c ngܩi dn Vit Nam: rng CSVN khng thay lng ǰi d, khng hp tc vi k th c l thc dn Php hay "lj quc t bn M" trong nn kinh t "ton cu ha" , rng CSVN khng b o cng sn Nj mc o "lj quc t bn" ....

ng lp lun mt chiu:

- " Cuc "khng chin chng M cu nܧc" ca nhn dn ta l cuc chin tranh chnh ngha, chng li cuc "chin tranh phi ngha ca lj quc xm lܮc M" v bn tay sai bn nܧc. l mt s tht qu kh m khng ai c th thay ǰi ܮc . Th m c ngܩi li mun thay ǰi, mun em ci tn " cuc chin Vit Nam " gn chung cho c "lj quc xm lܮc" v "ngܩi b xm lܮc", mun phong lit s cho c ngܩi cu nܧc v bn ngܩi xm lܮc, bn nܧc v cܧp bc..."

Tht ti nghip cho gio s Trung Tܧng Trn xun Trܩng, c l v ng mi nhi nht qu nhiu cho cn b ng vin cc cp ci lun iu tuyn truyn lo khot ca bn cng sn, ri ng nhin t ng cng b nhi nht lun nn gi ny m ng cn cha phn bit ܮc ai l "k xm lng Min Nam Vit Nam" v ai l "k chng xm lng" trong qu kh? v Ai bn ng nܧc Vit Nam cho qun Ƕi ca thc dn Php ܮc php ǰ b ln Hi Phng nm 1946 Nj cho H ch Minh v ng bn rnh tay thanh ton cc ng phi Quc Gia i lp lc by gi ? (v n n nh Hu)

Nhn dn Vit Nam hai min Nam Bc s tr li thay cho Gio s Trung tܧng vy nh:

-" l ng cng sn Vit Nam ! H ch Minh bn ng nܧc Vit Nam cho thc dn Php nm 1946; v hu du ca ng ta tip tc cuc xm lng Min Nam m H ch Minh hoch nh theo lnh ca Lin X v Quc t Tam cng sn trong k hoch bnh trܧng ca h."

V nhn dn Vit Nam cng rt ng vi kt lun ca ng l : l mt s tht qu kh m khng ai c th thay ǰi ܮc "

(CSVN cc ng khng th chy ti v cn qu nhiu nhn chng sng ca lch s, nh cc chin s lo thnh ca Vit Quc v i Vit Nguyn tܧng Bch hay ng nh Nh v.v..)
 

Con ܩng x hi ch ngha ??

Xin nhc thm mt on phim ngn ngy 18/11/2000:

Trong bui tip ng khch Tng Thng Bill Clinton ti H Ni , mt vin chc cao cp thp tng ng Clinton m t L kh Phiu dng ngn ng ca ch ngha x hi thi c, khi Phiu nhc nh ng khch qu rng : "Vit Nam chin u lu di Nj chm dt s chim ng ca nhng tn lj quc xm lܮc !"

Sau khi chp m ngay Hoa K l mt "lj quc xm lܮc" trong qu kh, tng b th L kh Phiu gt b cc li ku gi ca ng Clinton v vic ci tri chnh tr , m rng t do v ci t kinh t, v ni r rng: M khng nn ging dy cho Vit Nam v nhng iu , chng ti tn trng s la chn cch sng v h thng chnh tr ca cc nܧc khc, b li chng ti i hi cc nܧc khc tn trng s la chn ca nhn dn nܧc ti"

Trܧc y khng lu, trong mt bi phng vn di ng trn t "Si Gn Gii Phng", L Kh Phiu tng ln ting xc nhn rng nh nܧc CSVN s "tin hnh xy dng dn ch" nhng phi i theo ci gi l "phng hܧng x hi ch ngha" v ng cho rng ch c con ܩng tin ln x hi ch ngha ca ng CSVN l phng thc ng ǡn nht. Lnh o ng ang ng m hay ang li ngܮc dng sng lch s , cha thy ng cng sn sp b cht ui, nn vn hunh hoang tuyn b rng :

- "Lch s th gii ang tri qua nhng bܧc quanh co, song loi ngܩi cui cng nht nh s tin ti x hi ch ngha, v l quy lut tin ha ca lch s !"

Hoc : - " Ch ngha lj quc t bn, vi nhng mu thun khng sao gii quyt ܮc , dt khot khng phi l nc thang cui cng ca lch s, v vn mnh ca x hi ch ngha khng kt thc nh mt s ngܩi lm tܪng"

Do vy m trܧc tro lu "ton cu ha" v Nj chun b cho vic thi hnh Thng ܧc M Vit, cng sn chn 2 khu hiu " i mi nhng khng ǰi mu" v "Hi nhp m khng ha tan" nht quyt chn con ܩng x hi ch ngha ti cng, nht nh kim sot mi sinh hot kinh t, vn ha, x hi, chnh tr ca ngܩi dn... tt c NJu theo nh hܧng x hi ch ngha , mc k dn chng mun ra sao cng ܮc min l ng v ch Ƕ vn gi ܮc vai tr thng tr Nj v vt !

Trn y chng ta thy r thi Ƕ ca L kh Phiu va c tnh "ln gn" vi ngܩi khch qu Bill Clinton, va chng t trung kin vi Mc L Nin, kin nh con ܩng m theo ng l nhn dn v ng la chn: l con ܩng x hi ch ngha ... Ti sao ?

L kh Phiu phi c thi Ƕ l nhm vo mt nhu cu duy nht, cp thit cho c nhn ca ng ta: gi chic gh tng b th ang sp b ca mt chn nay mai trong i Hi IX. Ni b ng ang u nhau tht gay gt trܧc ngy i hi, chia r trm trng khng bit ai i ai trong s 9 Thܩng v B Chnh Tr , k c L kh Phiu, Phm th Duyt v 3 ng bnh vi Mܩi , Anh, Kit; phe no, cnh no ca lnh o ng cng ra sc tuyn truyn vn Ƕng ko b Nj loi nhau trong i hi IX vo thng 3 ny..... Tt c cng ch v ming nh chung, gh ngi v bng lc, quyn lc v quyn li, vn dng mi c hi, khng cn thiu mt hnh Ƕng h tin no ca con ngܩi cng sn, cn ni chi ljn chuyn "chng lj quc xm lܮc" . By gi ch "chng M cu ng v cu bn thn" thi, m phi gp rt chng bng mm sao cho kp chuyn tu sut ca i hi ! ti ph vn l kin nh con ܩng x hi ch ngha.

Khng bit ngܮng mm vi dn tc v vi d lun th gii, lc no m ming ra cng sn cng ni l con ܩng x hi ch ngha ny do nhn dn Vit Nam v ng chn. ljn lc ngܩi dn Vit Nam phi ǥt cu hi l khng bit "nhn dn" chn con ܩng x hi ch ngha hi no v bng cch no ? Nj n a mnh ti ch lm than cht chc, i rch kh s cng cc trong c gn na th k ?

Cn nu ng cng sn khng hi dn, t mnh chn con ܩng x hi ch ngha Nj tip tc a dn tc vo ni cng kh cht chc i kht th by gi cng ljn lc phi tr li cho dn tc quyn t quyt Nj ton dn ܮc t chn con ܩng cho mnh, nu khng th nht nh ton dn s nht t vng dy i li quyn t quyt , khng th Nj cho ng cng sn tip tc a dn tc v t nܧc i vo con ܩng cng, khng c mt cht nh sng ca tng lai... khng c mt cht Nhn Quyn, Dn Ch T Do ti thiu no trong thi bui "ton cu ha" ca thin nin k mi ny.

Tiu bang Washington ma Xun Tn T (2001)
Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1