Ci phao lng

Trܩng Sn DHN

Trong bui l k nim 70 nm ngy truyn thng t tܪng vn ha (1/8) Tng b th L kh Phiu ging cho cn b cc cp ca ngnh ny v "Nhim v ca cng tc t tܪng vn ha trong giai on mi". ng ta nhc li "mc tiu Ƕc lp dn tc phi ܮc gn lin vi ch ngha x hi" v khng nh l "ch ngha x hi s i ljn thng li cui cng".

y khng phi l chuyn mi m g, v gn nh L kh Phiu ch lp li Cng lnh ca ng t i hi ng ln th VII (6/91), ܮc ghi li thnh chnh sch trong Ngh Quyt ca Hi ngh th su (ln 2) Ban Chp Hnh Trung ng (2/99), m 2 trong 6 im chnh l :

- c lp dn tc gn lin vi ch ngha x hi l mc tiu ca ng,

- Ch ngha Mc- Lnin v t tܪng H ch Minh l nn tng t tܪng v kim ch nam ca ng

Chng ta thy r l v ܩng li chnh sch cng nhc ny m lnh o ng khng thot ra khi ao t x hi ch ngha, ko theo lun t nܧc v dn tc Vit Nam xung vng ly ngho i bnh tt v dt nt trin min trong thi gian ǰi mi na vi t 1986 cho ljn nay, khng ngc u ln ܮc vi th gii bn ngoi.

L kh Phiu ku gi cn b ng vin cc cp lm cng tc t tܪng vn ha phi "kin nh mc tiu ny" trong tuyn truyn, Nj lm r quan im ca ng. Phiu a ra 2 mc tiu r rt ca cng tc tuyn truyn xy dng ng ca ngnh t tܪng vn ha:

- Khng Nj cho ng vin cc cp mt tin tܪng, hay nghi ng hiu qu ca x hi ch ngha, Nj thi hnh ng ǡn cc ngh quyt ca ng

- Chn ng v loi b mi khuynh hܧng c nhn ch ngha, thanh ton cc t nn tham nhng v tha ha trong hng ng cn b v ng vin.

Hai mc tiu ca L kh Phiu NJ ra v cng tc t tܪng vn ha phn nh r nt hin trng tha ha ca cc cp ng vin, v ܮc bo Nhn Dn ngy 31/7 nhc li l :

- " Cng tc xy dng ng lc ny rt quan trng, l tuyn truyn, gio dc Nj khc phc bnh suy thoi v phm cht, o c, li sng..., l u tranh chng mi hnh thc tiu cc trong ng..."

Khng phi ljn gi ny lnh o ng mi NJ ra quan im ny v ku gi cc cp trong ngnh t tܪng vn ha tuyn truyn xy dng ng. H m thm lm cng tc ny t my nm nay ri, ri cng khai ljn chin dch "phe v t ph", chin dch "xy dng chnh n ng" v.v...

Gi y CSVN li a ra ci gi l :"T Tܪng H ch Minh" Nj xy dng v cng c nim tin ca ng vin cc cp v ch thuyt x hi ch ngha. C ngha l ch ngha Mc Lnin sau khi b nhn dn Lin X v c khi cng sn ng u vt vo st rc ca lch s, chng nhng khng cn n khch i vi "nhn dn" Vit Nam m n cng khng cn hp dn i vi cc ng vin d l trung kin, nn lnh o ng phi a c H ch Minh v t tܪng ca ng ta ra lm ci phao Nj ng bm vo m tip tc con ung thng tr .

Nhng ci ":t tܪng H ch Minh" l ci qui g m lnh o ng phi trn trng dng nh mt ci phao Nj cu ng khi b dit vong?

- Nu lnh o ng CSVN coi l mt ci phao th qu l khng may cho ng trong hin ti v n l mt ci phao lng ! cng bm vo bao nhiu cng cht chm by nhiu

Chng ta hy bnh tm nhn k li c t c nhn ng H ch Minh ljn ci gi l "T Tܪng" ca ng ta xem c g ǥc bit khng m CSVN dng ng ln nh th??

 

I.- H ch Minh c phi l mt ngܩi yu nܧc khng ?

c qu nhiu giai thoi v c nhn ng H ch Minh ri . C hai ng Bi Tn (Mt Tht) v V th Hin (m Gia Ban Ngy) ni qu r c v c nhn v t cch cng nh cc ngn tiu xo ca ng H ri. y chng ti khng nhc li nhng chuyn m ch th xt v kha cnh "yu nܧc" ca mt ngܩi m lnh o ng ang NJ cao Nj bt ng vin phi kin nh lp trܩng, vng tin vo ng.... duy nht ch nhm bo v quyn lnh o ton tr ca ng CSVN.

Danh t "yu nܧc" i vi cng sn l "yu ch ngha x hi". Nu xt v kha cnh phin din ny th ch c trn 2 triu ng vin mi c th cho H ch Minh l ngܩi yu nܧc (c th thi nh!). Cn li trn 70 triu dn gi ny khng ai cn cho ng H ch Minh l mt ngܩi yu nܧc ܮc na. V nhiu l do :

(1) - ng H ch Minh t trܧc nm 1945 l mt ng vin trung kin ca nj tam quc t cng sn, l ngܩi m say ch thuyt Mc Lnin, mt ch thuyt ngoi lai, phi dn tc, phi o c. Do ng ch di gt dn tc bng nhng khu hiu tuyn truyn m dn nh "gii phng dn tc, nh "nh ui thc dn Php Nj ginh Ƕc lp, nh "on kt, i on kt" v.v... nhng s thc ng khng yu thng dn tc Vit Nam bao gi u Nj m gii phng dn tc, khng bao gi mong mun dn tc ܮc t do, hnh phc; ng no c mun on kt tht s vi mi tng lp trong dn tc bao gi u. (ring vi hai ch on kt thi, theo H ch Ninh l : "Theo Ti! theo s lnh o ca Ti, ca ng cng sn") . on Kt trong ni b ng cn c ngha l phi tun theo lnh o ng, khng ܮc c kin khc... nu khng l vi phm tinh thn on kt, l b phi, l phn Ƕng v.v...) ng ch l mt nj t tay sai trung thnh ca quan thy Staline thuc khi nj tam quc t cng sn , m qung tn th v thi hnh lnh bnh trܧng ch thuyt Mc Lnin (v ng nhin l bnh trܧng lnh th ca khi cng sn quc t nj tam) theo lnh ca quan thy Staline v sau l Mao trch ng, nn ngay t khi v nܧc ng c nhng ch trng v hnh Ƕng khng bao gi mang li ch cho dn tc m tri li cn rt c hi cho dn tc Vit Nam:

- ng coi r mng sng ca ng bo yu nܧc khc (nhng khng yu x hi ch ngha), thng tay tiu dit mi ng phi khc ang cng tc vi ng trong Chnh Ph v Mt Trn Vit Minh (v khng ng chnh kin), nh i Vit v Vit Nam Quc dn ng, Dn Ch X Hi ng v..v...

- ng ln lܮt trit tiu gii tr thc v mi giai cp nng cng thng m theo ng l t sn, l a ch, l phong kin, l tiu t sn ... tt c NJu l k th ca giai cp v sn bn c nng, cn phi git sch, lm cho hng triu gia nh Min Bc phi chu cnh tang tc, iu linh. (cc Ǯt u t d man trong chin dch "ci cch rung t", "Nhn Vn Giai Phm" v.v.. l nhng hnh Ƕng in hnh)

(2) ng di gt dn tc v coi vic gii phng t nܧc v dn tc khi tay thc dn Php l mt li kh Nj thc hin lnh bnh trܧng ca nj tam quc t cng sn, do vic xua qun xm chim Min Nam , vic a qun qua gip Campuchia, Lo hay cng sn Thi Lan (Bc Thi) NJu nm trong k sch ca quc t nj tam v tay sai l ng cng sn ng Dng; ng H ch Minh v mun thc hin tham vng bnh trܧng ca cng sn nj tam nn nܧng sng trn 3 triu mng ng bo Min Bc (cha k s tn ph...) v gy cht chc cho trn mt triu qun dn cn chnh Min Nam (cha k hu qu tn khc ca cuc chin i vi t nܧc v dn tc, trn mi lnh vc).

n gi ny ng CSVN vn cn ln ting ru rao l ng H ch Minh c cng ui ܮc ngoi xm, tc l yu nܧc. C H ch Minh v m hu du ca ng ta vn cn cha dm nhn nhn rng cuc chin tranh Vit Nam l mt cuc chin tranh thc h : - Cuc "khng chin chng Php" ngay sau th chin II ch l ci chiu bi bp bm di gt d lun quc t v phnh gt dn tc Vit Nam. ct che y k bnh trܧng ch ngha cng sn trn ton ci ng Dng ca quc t cng sn nj tam .

- Cuc "chin tranh chng M cu nܧc" khng phi mt cuc chin tranh chng ngoi xm nh CSVN thܩng tuyn truyn Nj Ƕng vin ng bo Min Bc , m ngܮc li qun dn Min Nam mi tht s l lc lܮng bo v t nܧc chng li ln sng xm lng ca gic cng sn quc t m H ch Minh v CSVN l tay sai, l tn lnh tin phong ca lc lܮng bnh trܧng b quyn Nga Hoa !. Nu khng th lm sao chnh L Dun dm t ho hunh hoang tuyn b sau 30/4/75 rng : "ng cm ܮc ngn c Mc-L bch chin bch thng ln ton th lnh th ca nܧc Vit Nam "

S tht hin nhin gi ny khng phi ch ngܩi dn Vit Nam m c th gii NJu bit l H ch Minh ch trng di gt ng bo Nj la trn 3 triu thanh nin Min Bc vo c my xy tht ca ng ta (cha tnh trn mt triu qun dn Min Nam), ch Nj thc hin lnh bnh trܧng lnh th ca cng sn quc t nj tam . Nh vy sao gi ܮc l hnh Ƕng chng ngoi xm ? sao gi ܮc l hnh Ƕng yu nܧc ???

ng cng di gt lun c ng vin ca ng, cho nn gi ny mi c mt s ln nhng ng vin k cu, sut ǩi trung kin theo H ch Minh nh Php, chng M ... thy ܮc s tht v ch trng v hnh Ƕng ca H ch Minh v ng CSVN, in hnh nht l tܧng Trn v mt s ln s quan cao cp khc (k c V nguyn Gip gn y), cc ng Hong minh Chnh, Nguyn H, Hong Tin, Nguyn vn Trn, Bi minh Quc , cc nh tr thc nh Nguyn thanh Giang, H s Phu, Dng thu Hng v.v.. ng trܧc thc ti chua cht ca x hi v ch Ƕ cng an tr khc nghit ljn man r ca ng, h nh gi, so snh ch Ƕ x hi ch ngha m h b cng sc, mu xng c cuc ǩi ra xy dng theo lnh ca H ch Minh v ng CSVN gi ny xt k li cn t hi cho dn cho nܧc gp ngn ln ch Ƕ phong kin hay thc dn ca Php. i theo ng, h v tnh xy dng mt "thin ng" qui d, mt c my thng tr him c ang nng ln u dn tc, nng hn c ch thc dn phong kin hn bao gi ht sut chu di lch s ca dn Vit Nam , trong c h v mt s ln ng vin cc cp khng may mn b ng ngoi h thng Ƕc ti Ƕc quyn thng tr ca ng.

Tm li, ch tm vi nhng s vic v nhng l do nu trn, chng ta khng th lit H ch Minh l mt ngܩi yu nܧc, yu dn tc ܮc. V vic lnh o ng c tnh dng thy ma ca H ch Minh ln Nj xy dng v cng c nim tin vo ng CSVN ch l mt o tܪng m thi ! l chng ta mi xt v con ngܩi v mt phn ln ch trng v hnh Ƕng ca ng H ch Minh, mt con ngܩi m ng vin v nhng ngܩi yu x hi ch ngha gi l mt ngܩi yu nܧc ! (c l v ci tn i Quc ca ng ta chng? ).

 

II.- H ch Minh c t tܪng g khng ?

Cn xt v t tܪng ca ng ta th sao?

T khi Lin X v c khi cng sn ng u tan r, gn nh ton b trn 2 triu ng vin t B Chnh Tr tr xung, NJu mt c nim tin vo ch ngha Mc - L (d nhin khng cn ni chi ljn "nhn dn" )! Nhng nhu cu Ƕc quyn thng tr dn tc bt buc lnh o ng CSVN phi tm mi cch Nj gi vng ngn c x hi ch ngha, hay ni cch khc l gi ngi v v quyn hnh , bng lc. Ch thuyt ca T Mc - L b nhn dn Lin X v ng u ling vo st rc v n khng mang li m no cho h t hn 70 nm qua, cc tܮng hnh ca Mc L, ca quan thy Staline cng b h b v ph b... ng CSVN ch cn nܧc bm vu vo xc ܧp ca H ch Minh, vo tܮng hnh v tri v gic ca "bc" , v vo ci gi l t tܪng ca "bc" Nj c gi cho ch Ƕ v ng khi b dit vong. l ca lnh o ng, nhng hy nhn thc trng :

- Xc ܧp ca "bc" th cng sp tan r ljn ni ri,

- Tܮng hnh ca Bc th ܮc dng lm ni hn h ca gii "bn thn nui ming" khp nܧc:

Cng vin khp nܧc bui chiu

Bu quanh tܮng Bc nhiu hn dn !

- nh bn thn ca "bc" th nhn dn (nht l Min Nam ) cng "lng king" (ling cng) t thi k ǰi mi ca Nguyn vn Linh lu ri !

- Cc khu hiu ca Bc NJ ra Nj m dn th nay l tr cܩi ca ton dn v ma mai hn li l NJ ti tranh u ca "nhn dn" v mt s khng t ng vin trung kin nh:

"Khng g qu hn c Lp T Do",

"Cn b v ng vin l n bc ca nhn dn"

" V dn, Do dn" hay "Dn bit, Dn bn, Dn kim tra" v.v...

- Ci gi l "thin ܩng x hi ch ngha" m "bc" pht ha "ngn ln tt hn", Nj hܧng dn dn tc Vit Nam nay bin thnh "ha ngc" trn trn gian ri vi thm trng tht nghip, ngho i, bnh tt v dt nt, cng vi mi t nn " im" "ma ty" trn lan trong mt ch Ƕ y tham nhng , ca quyn, bc lt ca bn "t sn " v vin chc cn b ng vin thuc gia cp cm quuyn thng tr!

Ngoi nhng bnh v ca "bc" ra, th "bc" cn c nhng t tܪng g ? Chnh H ch Minh tng xc nhn rng ng ta khng c t tܪng g c trn phng din chnh tr, x hi, kinh t , gio dc v.v... T tܪng ca H ch Minh ch l mt m ch thuyt "sao y bn chnh" dch ra ting Vit t t tng Kc Mc (xin li phi vit l Kc mi ng ch phin m ca H ch Minh), v sau ny t t tܪng ca "Mao xnh xng" (xuyn qua cc c vn v i Trung Cng). H ch Minh khng coi Tu l k th truyn kip ca dn tc Vit Nam , p dng t tܪng Mao trch ng, v tng phc gn nh n l i vi cc c vn v i Tu ph, v th nn mi c hng triu dn Min Bc b tn st d man khng thng tic trong cc chin dch u t, thanh trng, Nj tin ti v sn ha ton dn!

Lnh o ng vn bit nh vy nhng ngy nay ng ang lm vo mt ci th "ܩng cng", c kh nng b dit vong trong gang tc! Trܧc tnh hnh :

(1) - Hoc h phi m vo h rc ca lch s Nj moi ln hc thuyt Cc Mc v L Nin. Vic ny chc chn khng th ܮc ri v h cng thy hc thuyt ny qu li thi khng hp vi thi i ngy nay, th gii khng cn ai theo na, c Trung Quc v Bc Triu Tin cng ang trn ܩng xt li v c th t b lun.

(2)- Hoc theo Trung Quc Nj dng t tܪng ca ngܩi "anh hai" Mao trch ng, nhng cng khng xong v Giang trch Dn va t chi thng thng khi L kh Phiu NJ ngh thnh lp trc cng sn quc t gm 4 nܧc x hi ch ngha cn st li.

(3)- Cui cng tuy vn tng phc cng sn phng Bc khng bit nhc nh mt ch hu trung thnh, H Ni nh phi c nn ra t tܪng ca H ch Minh, mt phn t nn tng hc thuyt Mc L, mt phn t t tܪng Mao trch ng (gi l Ƕc lp v sng to ca Vit Nam ) dng Nj h ho c v cc cp ng vin gi vng nim tin , tip tc tin ln x hi ch ngha (ng ngha vi tip tc Ƕc quyn Ƕc ng thng tr nhn dn); C nh th th mi mong gi ܮc Quyn v Li, gi ܮc ngi v v bng lc.

Do tuy c chin dch "Ph v T Ph" m ch c bin php "x l ni b" v lnh o ng khng dm mnh tay, mt phn v s "bc my Ƕng rng", mt phn v c ng NJu mt l nh nhau bit thanh trng tr ti ai y? v phn chnh yu l nu dit ht "tiu cc" th ng s cn li my ngܩi ? Thi th hy dng xc H ch Minh dy khi li tnh ng ch, pht ln mt lp sn "yu nܧc" bng lng, son ra ci gi l t tܪng H ch Minh.. tt c ch nhm Nj gy dng li v cng c nim tin cho cc ng vin. (mt s thanh nin mi gia nhp ng v ch mun c cng n vic lm Nj nui gia nh v bn thn, nu khng th khi ra trܩng ch sng lu bu tht nghip sut ǩi....)

 

Tm kt :

Tht ra CSVN ang c m ci xc cht v t tܪng ca ci xc cht Nj tip tc bm ly ngi v thng tr v chia chc quyn li bng lc cho nhau.... V mt thc trng qui g xut hin t sau 1986, kh m sa ǰi ܮc : nhm ngܩi t nhn l "Kch Mnh", ch "v dn v do dn" "v Ƕc lp t do ca dn tc" nh H ch Minh "v ra" trܧc kia, nay bin hnh bin cht, tr thnh nhng t sn giu s, nh cao ca rng, xe a xe rܧc, con hu ngܩi khng thiu mn chi, v con h ngang nhin ph trng s xa hoa ph phim, hoang ph trong dža lc, khng cn s ai m phi du dim trܧc bn dn thin h na... H cng khai chim ot ti sn quc gia, khng t mt th on n mt no Nj v vt v bc lt nhn dn, hin r nguyn hnh ca mt bn mafia hung bo him c v v lng tm i vi dn tc. Mc cho dn tc i ngho v bnh tt dt nt, mc cho t nܧc b chm pht trin nh thi k 1000 nm b gic Tu h, hng ng lnh o CSVN vn quyt lit lo tranh quyn, tranh tin, tranh ngi v chc tܧc.... l iu m chng ta ang thy v s thy trong i Hi IX ca ng trong nm 2001 sp ti y.

 

Tiu bang Washington thng 8/2000

Trܩng Sn DHN

 


Tr li : Trang u

1