Ch cn c mi mt con ܩng !

Trܩng Sn DHN

 

 

L kh Phiu sang Php t ngy 21/5 va qua. Trong 45 pht ܮc hi kin vi Tng Thng Php, ng Jacques Chirac cam kt s hu thun chnh sch ci cch v m ca ca VN v s st cnh cng VN trong n lc pht trin VN. Tht qu r rng ! l phi c ǰi mi chnh trΒ.

Nhng trong dp tip xc vi mt s Vit Kiu Yu Nܧc th L kh Phiu tuyn b bc b ch Ƕ a ng v ng cho rng khng phi c nhiu ng mi c dn ch

 

Tܪng cng nn nhc li l L kh Phiu v Giang trch Dn cng ܮc ng R. Hue, Th lnh cng sn Php mi sang thm ng cng sn Php vi t cch l tng b th ng. Vi t cch ny hai tng b th ng CSVN v Trung Quc s ܮc Ch Tch Thܮng Vin v c Tng Thng Php tip kin mc du ai cng bit l c 2 ng NJu khng gi mt chc v g trong Hnh Php hay Lp Php.

Giang trch Dn sang Php trܧc, vo u thng 10/1999 v cng ܮc Tng Thng Php tip n rt trng th v ܮc tip kin sau .

L kh Phiu l ra phi ljn Paris vo h tun thng 10/99. Nhng ng ta tr hon 2,3 ln v ln cht l 20/2 v ܮc tin l Php s khng tip n v cng khng ܮc tip kin do c s phn i ca dn chng Php .

 

Gii quan st quc t v nht l gii ngoi giao ǥc bit rt ch ti chuyn i Php ca 2 tng b th CS v nht l ca L kh Phiu trong thng 5 ny, v h tin on l sau chuyn i ny may ra VN s phi c ǰi mi chnh trΒ, mt iu m c Hoa K v cc quc gia u Chu NJu ngh rng VN ǰi mi kinh t th tt phi c ǰi mi chnh trΒ tip theo th mi a ܮc t nܧc v dn tc VN ra khi cnh i ngho nht nh th gii nh hin nay.

Nhng ti sao va tip xc vi nhm vit kiu yu nܧc m L kh Phiu bc b thng thng ch Ƕ a ng ? Bng ma ca din bin ha bnh cn lng vng u y chng ? Hay ng c phn ng nht thi v mt NJ ngh mt no ca Tng Thng Jacques Chirac c lin quan ljn gii php a ng?

 

Chng ta hy cng nhau th xt coi CSVN c cn con ܩng no khc kh d c th cu ܮc ng v ch Ƕ khi b sp ǰ v dit vong hay khng ngoi con ܩng ǰi mi chnh tr trong ha bnh khng c ǰ thm xng mu ? Nht l xng mu ca gia nh ng vin cc cp thuc ng CSVN.

 

Ht ri ! nhng Huyn thoi ca ng CSVN !!

Qua ngy 30/4 2000, CSVN khng cn huyn thoi no Nj m bm vu vo ܮc na :

- Ngay nh huyn thoi ca lnh t H ch Minh cng b ng V th Hin lt trn trong quynm Gia Ban Ngy t lu ri v gi ny c th gii NJu thy r b mt dm ng tn c v gian manh phi o c, phi dn tc ca thn tܮng m CSVN v vn suy tn !

- Huyn thoi Khng Chin Chng Php chng qua cng ch l chiu bi tuyn truyn bp bm Nj v sn ha ton dn v git ngܩi khng gm tay ca CSVN, ܮc phi by r rng qua cc chin dch Bi Phong, Phn , Ci Cch Rung t, Nhn vn Giai Phm v.v..ct Nj tiu dit Tr Ph a Ho theo ng ch trng ca Tam Quc T v theo ng lnh v ch o ca Staline v Mao trch ng.

- Huyn thoi Chng M Cu Nܧc cng chng qua l mt mn tuyn truyn gy cm th tip theo Nj la trn 3 triu thanh nin Min Bc vo xm lܮc Min Nam Nj chim trn t nܧc, thc hin ng mc tiu v sn ha ton dn theo lnh ca quan thy Lin X v Trung Cng.

- Huyn thoi do dn, v dn khng bao gi ng vng ܮc ngay t khi H ch Minh lnh lnh ca Lin X em mt ch thuyt ngoi lai phi dn tc v ng Dng, bp dn vi chiu bi gii phng t nܧc, gii phng dn tc ... hon ton sp ǰ vi nhng bi vit nhn v qu kh ca trung tܧng Trn , vi Vit cho M v cho Quc Hi ca anh by Nguyn vn Trn, v vi ting khc ca b Dng thu Hng cng nhn xt ca b ngay t lc B theo on qun chin thng bܧc chn vo Sai Gon ngy 30/4/75: X hi ca phe chin thng thc cht l mt m hnh man r !

- Huyn thoi v so ng c Lp -T Do - Hnh Phc cn g Qu hnchng ? ngoi s tht ph phng l hn na th k ch thy xng trng mu o t Bc ch Nam! V mi ljn nm 2000 ri m cng ch thy c giai cp thng trΒ th trng tro hng ho vi hai bn tay y mu v dollar v vt tn xng ty ca ng bo ! , trong khi giai cp b trΒ nh b xng kh trong i ngho v au kh ! (chnh L kh Phiu phi nhn nhn thc trng ngy 18/5 va qua trong mt bui l c ng ng vin v cng vin chc ti quc hi ; VN khng phi l thin ܩng x hi ch ngha nh H ch Minh mong mun )

- Huyn thoi Nj ngy to chnh ngha cho cuc chin thn thnh chng M cu nܧc do b my tuyn truyn ca c khi CS quc t, c n lc tham gia ca bn phn chin M, Php, bnVit kiu yu nܧc v bn t xng l lc lܮng th ba, ngoi quc cng nh trong nܧc.. .. tt c NJu hon ton b sp ǰ, do thc trng i ngho, dt nt, bnh tt v t nn x hi khin cho ngܩi dn rch nt li cn thm nt rch v nn s qun, ca quyn, tham nhng, bc lt tn t. Tt c lu i huyn thoi ny va b ngܩi cu t binh phi cng Hoa K John Mc Cain, ng kim thܮng ngh s M , ng vin Tng Thng ca ng Cng Ha, trong chuyn ving thm ln th 8 nhn ngy CSVN k nim ngy chin thng 30/4, cho mt tri bom tinh khn (smart bomb) tung ht gc r .. .. .. : qua li tuyn b thng thng: k chin thng l mt bn ngܩi bt xng !

Huyn thoi v chnh ngha ca cuc chin b sp ǰ ngay trong ngy l mng chin thng 30/4/2000 ca CSVN , huyn thoi v thin ܩng x hi ch ngha cng khng cn, m ng v ch Ƕ th ang mt hܧng i (nu khng mun ni l ang i vo ng ct), c hng ln chuyn NJu ang chi vi trong m hn trn y li danh quyn tܧc, xe hi nh lu, ca chm ca nI, ngp ln trong tham nhng v vt chp git nh mt bui ch chiu .. .. .. .. khin cho nhm u t ngoi quc gh tm cun gi chy di, khin cho c ngܩi nng dn cng phi chu i meo..(c ni phi n c xng rng Nj sng) b c rung vܩn ra thnh tm k sinh nhai kh s cha tng thy so vi thi gian cn b h.

Tt c cng ch v ngܩi dn b trΒ khng c T DO , mt loi bnh v뒒 ca tp on thng trΒ cng sn m H ch Minh mang t Lin X v t thp nin 40 .

 

D sao cng vn cn C mt li i ng hܧng !

** Ngy 11/5, bc s Nguyn an Qu thuc Cao Tro Nhn Bn ra mt bn tuyn b ܮc y Ban Ym Tr Cao Tro džc ti Quc Hi Hoa K, m nu H Ni bit phc thin chu kh nghin cu th bn tuyn b ny s ܮc coi nh mt ci phao ng lc cho tp on CSVN. V ni dung bn tuyn b hon ton c tnh cch xy dng vi nhng NJ ngh v yu cu hp l v hp vi lng dn, thun vi lng Tri nh:

- Tn trng quyn T Do ca ngܩi dn ( bao gm quyn lm ngܩI, cc quyn t do bo ch, t do tn ngܫng, t do nghip on, v t do c quan im chnh tr..v.v.. .. )

- Tch ri ng ra khi chnh ph, qun Ƕi v cng an,

- Khng x dng tin thu ca nhn dn vo cc hot Ƕng ca ng trong vic n p nhn dn,

- Quc Hi phi bt u tho lun mt b lut bu c mI, nhm t chc mt cuc bu c t do, cng bng v c s gim st ca quc t

- Triu tp ngay mt Ngh Hi Ton Dn gm mi khuynh hܧng Nj tho lun mt Hin Php mi cho VN.

 

** Sau ng mt tun, ngy 18/5, quc hi Hoa K cng thng qua vi a s tuyt i (ch c 3 phiu chng) mt bn ngh quyt nhn ngy chm dt cuc chin 30/4 Vit Nam. Ngh quyt ny tuy c phn ln n ch Ƕ CSVN (v vi phm nhn quyn v khng c t do) nhng cng c phn NJ ngh xy dng:

- T chc Tng tuyn c t do

- Tr t do cho cc t nhn chnh tr v tn gio.

 

C hai bn tuyn b v ngh quyt ni trn NJu ܮc gii quan st quc t v ngoi giao xem nh nhng phn nh trung thc ca d lun v mong nun ca th gi bn ngoi cng nh ܧc vng v yu cu cp thit ca ton dn VN (khng phn bit trong nܧc hay hi ngoi), tt c NJu mong mun c mt s thay ǰi ton din hay mt ǰi mi chnh trΒ tn gc, nhm mc ch to iu kin Nj ton dn tham gia vo vic dn vic nܧc chm dt nn Ƕc ti Ƕc ng trong tng lai, mu cu Hnh Phc v T Do thc s cho ton dn Nj cng nhau chung lo xy dng v pht trin qu hng theo kp tin ca nhn loi trong thin nin k mi ny.

Chng ta cng nn ghi nhn l ng tng b th L kh Phiu trܧc khi sang Php c mt cu tuyn b c tnh cch m ng cho mt gii php no (?) m c th Tng Thng Jacques Chirac i din cho Th Gii bn ngoi mt trao NJ ngh cho ng chng ? v nu khng c la ti sao c khi? khi ng bc b gii php a ng lc tip xc vi nhm Vit Kiu Yu Nܧc Paris? ng tuyn b nhn k hp th 7 ca quc hi kha 10 rng: sp ti y c th hng Ph Ch Tch nܧc, Ph Th Tܧng, Ph Ch Tch Quc HI, B Trܪng khng phi l ng vin (nguyn vn)

Ngoi ra trong dp tip xc vn Ƕng m rng giao thng mu dch vi Php th gii kinh t thng mi v u t ti Php ǥt thng vn NJ vi L kh Phiu l phi c ǰi mi Ǯt hai tc l ci tri chnh trΒ, ha cng mt nhp ǩn vi nhc trܪng Jacques Chirac ca h .

Nhng iu m L kh Phiu buc lng phi ni ra nhn k hp ca quc hi CSVN (kha 10) ch l mt phn nh nhng iu m cc c quan v cc chnh ph cp vin quc t tng NJ ngh v yu cu thc hin t bao nhiu nm ri nhng CSVN vn l, ch a ra nhng li ha hn sung m thi.

 

Tm Kt

Hy vng khi ܮc dp may tip xc vi Php v mt s quc gia Chu u, ngoi cc quc gia cng sn anh em trong vng, ng Tng b th L kh Phiu s thy r hܧng i v s chn mt con ܩng kh d chm dt ܮc thc trng i ngho ca dn tc v tt hu ca t nܧc Vit Nam .

Chng ti xin mܮn mt cu trong tuyn b ca Bc S Nguyn an Qu Nj kt lun cho bi ny:

Nu khng, th B Chnh tr ng CSVN phi chu hon ton mi trch nhim khi p buc nhn dn phi ng ln dnh quyn t quyt nh ly vn mnh ca mnh trong mt th gii ܮc nhanh chng dn ch ha , Nj phn khng li nhng chnh sch sai lm ca B Chnh Tr ang nhn chm ton dn trong vng ly tr tr, tham nhng, ngho i v thiu hc nh hin nay .

 


Tr li : Trang u

1