"Chuyn di" x hi ch ngha (1/2000)

Trܩng Sn DHN

 

Bn thn chng ti lc no cng thnh tm ܧc nguyn sao cho ci loi "chuyn di x hi ch ngha" ny phi chm dt, sm ܮc ngy no th dn tc Vit Nam sm th ܮc khng kh T Do trong m no v Hnh Phc ngy . Nhng bun thay ! nm 2000 ri m chng ti li vn phi tip tc ghi thm "chuyn di x hi ch ngha" khi th gii bt u bܧc vo thin nin k th ba, mt th k mi.... m thc trng ca nܧc Vit Nam thn yu vn cn nh ngy no trong th k trܧc, dn tc Vit Nam vn cn sng i ngho, dt nt v o ut dܧi ch chuyn chnh v sn ca bn cng sn v thn....

 

nh hung khng nh hܧng

Ngܩi dn Vit Nam tm thi c qun thc trng ca t nܧc cng nh ca c nhn mnh Nj n mng thin nin k th ba ht sc rm r ngay ti H Ni cng nh SaiGon trong m giao tha dng lch, nm 2000, lng vn cu nguyn cho dn tc sm bܧc sang mt th k mi An Bnh v Thnh Vܮng trong T Do v Hnh Phc....

Nhng nh cm quyn cng sn li khng ngh nh th. H ang ng im trܧc ng ba ܩng, phn vn khng bit chn con ܩng no? "M ca" cho t nܧc hi nhp vi th gii bn ngoi? Hay tip tc "b mn ta cng"?. Ci mu thun ni ti khng gii quyt ܮc nm ngay ch ny: lnh o cng sn cng t bt tai, bt mt, cng ngoan c, l trong ngu dt v bt lc th cng kh trnh ܮc nhng bin Ƕng s xy ra:

- H va khng mun "m ca" v thm tm vn khng mun y mnh tin trnh ci cch kinh t v chnh tr, trong bi cnh "ton cu ha" ca nhn loi .... hay ni cch khc l H Ni ch ǥt nng vic cng c v bo v quyn lc ca ng v quyn li ca ng vin, bt chp mi nhu cu bc thit ca dn tc v mi mt kinh t, chnh tr v x hi ....

- H va khng mun "b mn ta cng" v sc p ca cc quc gia vin tr, cc h thng ngn hng quc t v.v... v p lc nng bng ca xu th ton cu ha ca thi i mi mt kinh t chnh tr x hi v.v... nht l v truyn thng tin hc.

- H va rt mong mun c vin tr, c u t ngoi quc, va mun huy Ƕng ܮc vn t trong nܧc, va mun pht trin cng nng nghip, va khng mun bung b quc doanh.

- Nhng h li khng mun dt khot ci cch b my hnh chnh cng knh, nng n nhiu kh v khng hiu nng, cng khng dt khot vi hng ng cn b ng vin "hng m khng chuyn" ang n hi trong h thng quc doanh.

T h c gi mi thi Ƕ c hu l l v ch to mm ha hn sung mi khi cn vay tin hay mi ln ܮc cc nh ch ti chnh ngoi quc hoc cc quc gia vin tr khuyn co...., ha hn sut bao nhiu nm m khng nhch ܮc mt bܧc nh no trn con ܩng thc thi nhng g h long trng ha hn.

Cng sn Vit Nam t khoc cho mnh mt o tܪng cho rng nhn dn bu mnh ln Nj lnh o t nܧc (khng bit bu hi no ?), nn c bm v sng trong o tܪng Nj gi Ƕc quyn Ƕc ng, gi cht ch Ƕ, lc no cng hunh hoang khoc lc "v dn v nܧc", bm ly chiu bi m dn ny t hn na th k nay. H quen mm tuyn truyn "yu nܧc l yu x hi ch ngha" nn thܩng c tnh ln ln "x hi ch ngha" vi "t nܧc", t coi quyn li ca t nܧc, ca dn tc l quyn li ca x hi ch ngha, ca ng...(hay ca ng vin!), nn ch trng nui dܫng v bo v khu vc quc doanh m h cho l ch o (mc du khu vc ny l l lin tc gy thit hi to ln cho ti sn v ngn sch quc gia, li b tham nhng c khot v ti v), t c tm cch ra sc km hm mi kh nng pht trin ca c mt dn tc. Hu qu l t nܧc v dn tc phi chu nm trong gng km chuyn chnh v sn v ch Ƕc ti ng tr trn 50 nm cho ljn ht th k 20 vn khng ngc u ln ܮc vi th gii bn ngoi, v ngܩi dn Vit Nam bܧc vo thin nin k th ba vn cng lng vi hnh trang ngho i, dt nt v bnh tt trin min... ch v cng sn ang di theo mt nh hܧng "khng nh hܧng"

Trong mt bui hp mt ca cc nh doanh nghip tr ngy 11/1 va qua vi ch NJ "Tm nhn th k 21 ca gii doanh nghip tr Vit Nam" (c L kh Phiu tham d), cc i din NJu cng khai phn nn vi Tng b th v hnh Ƕng km kp ca ng trong lnh vc kinh t t nhn, v ch trng chnh sch ca ng v Nh Nܧc, qua hnh Ƕng gy phin h ngn tr mi pht trin kinh doanh ca t nhn, nht l lut doanh nghip phc tp, to c hi cho "tham nhng v ca quyn" sch nhiu doanh nhn trong nܧc. Mc du Nh Nܧc cng sn nhiu ln ha hn, nhng Lut Doanh Nghip vn cha ܮc p dng v thi hnh nghim chnh: cc S K Hoch v u T a phng vn ra nhiu quy nh tri lut hay khng c trong lut, kh hiu (khng vn bn) Nj t chi khng nhn h s ng k kinh doanh v.v....

 

Nguyn tN dNG i Trung Quc

Trong lc th Nguyn tn Dng b ra 10 ngy i Bc Kinh Nj gi l hc hi kinh nghim kinh t ca Tu, iu ny cho thy Vit Nam cha thot ra ܮc v khng bao gi thot khi vng tay ch o ca n anh x hi ch ngha, khng dt khot ct b ܮc t ti mc cm ca mt nܧc ch hu v cn gi mi quan h v t th ca mt ng cng sn n em trong h thng cng sn quc t, trong khi h thng ny nm y thng rc t cui thp nin 80 lu ri!

Ti sao ng li phi sang tn Trung Quc, m khng i Singapore hay Nht Bn hay i Loan Nj nhn xem v bt chܧc cch ngܩi ta thot ra khi cuc khng hong kinh t ti chnh va qua? Hay c vo ngay Ch Ln cho n gn v Ǫ tn hao cho ngn sch?

_ Ti sao khng ti i Loan hay Nht Bn Nj hc cch x th v phng thc chiu hin i s, tht tm x dng chuyn vin khoa hc k thut tin tin v nng ǫ khi doanh gia bn nhn trong nܧc Nj thc hin cu "dn giu nܧc mnh"? (chc H Ni li thay ǰi khu hiu thnh "ng giu nܧc mnh"), hoc s chuyn vin mang theo bng ma CIA hay "din bin ha bnh" Nj gy bt n chnh tr dn ti cao tro p tan ch Ƕ x hi ch ngha Ƕc ti ng tr?

- Ti sao khng ti Tn gia Ba Nj hc hi ng L quang Diu (ngܩi ܮc th gii m t l ti khn ca Chu ) hc phng thc ci cch doanh nghip v qun l h thng ti chnh ngn hng cho hu hiu, minh bch v lim khit hn Nj trnh bin Ƕng v khng hong kinh t ?

Th gii ang mi ngy mt thay ǰi v cng k ngh, v khoa hc k thut, nht l v tin hc . Hin tܮng ton cu ha trong thin nin k mi ny ǥt ra bi ton mi cho c th gii trn mi lnh vc, nhng H Ni hnh nh ang c cܫng li xu th ǰi thay ny nn ti gi ny vn cn khng chu "ci t" li t chnh sch, ch trng ljn h thng t chc c cu hnh chnh hay c ch qun l ti chnh ngn hng v.v.....Tp on lnh o cng sn tܪng rng nh "nh hܧng x hi ch ngha" ca h m h thng kinh t ti chnh ca Vit Nam khng b khng hong nng nh cc nܧc Chu khc, t h c tr hon khng chu "ci t", khng chu "ǰi mi", d h lun ܮc cc nh ch ti chnh quc t v khi quc gia vin tr khuyn ngh khuyn co gn nh mi thng. Nhng l do chnh yu l v cng sn vn nm np lo s cho mt s sp ǰ ton din ca c ng v ch Ƕ, t h s mt ht quyn lc v quyn li (bng lc), mt mi lo s ca nhm lnh o ngu dt m vn t xng l nh cao tr tu nhng tht ra ton l mt bn ngoan c thiu hiu bit, m d tha tham vng !

Xt cho cng nu H Ni chu "ci t" th phi dm thng tay thanh l ht nhng ung nht khp mi lnh vc, hay ni cch khc khp mi h thng quyn lc ca ng v nh nܧc t trung ng ljn tn x p, nht l h thng quyn li ca cc cp ng vin ang cu kt vi nhau chng cht trong cc ngn hng v gn 6000 cng ty quc doanh (cha k h thng quc doanh trong qun Ƕi)

Cho nn chng ti ngh l Nguyn tn Dng chng cn phi i sang Tu chi cho xa v cho ph th gi v ch, tr phi cng sn mun t h mnh l mt ch hu trung thnh ca nܧc n anh cng sn Nj le bp Hoa K v th lin minh gi to Vit Hoa. p s ca bi ton Vit Nam khng nm bt c u xa ht m n nm ngay ti H Ni, trong B chnh Tr v trong tay ca "5 nh cao tr tu" trong Ban Thܩng V Trung ng. Nu h khng "nht tr" ܮc vi nhau Nj chn con ܩng "ci t" mi c ch qun l v iu hnh th vnh vin t nܧc Vit Nam s khng kp hi nhp ܮc vo nn kinh t ton cu, s b gt hn ra ngoi lung trao ǰi hng ha v u t ca th gii vn ang din ra vi tc Ƕ in ton.. Nu khng chn p s ny m c nhai i nhai li hc thuyt li thi ca Mc L hay c lo pht Ƕng chin dch chnh ng bng t tܪng m dn lo khot ca H ch Minh ri trao cho ngܩi ni ting i tham nhng trch nhim dit tr tham nhng Nj cu ng th ch l mt bin php cng Ƕng vin trong ng vi nhau bng nhng t tܪng v khu hiu hay ngh quyt "loi thng rng ku to" th kinh t s mi mi i t tt hu ljn ln bi th thm v gii u t s xa lnh hn mt th trܩng ngho nn v bt trc, c khi cn nguy him cho bn thn h na .....

 

Nguyn mnh cm ph hi

Ngn Hng Th Gii va t chc v iu hp mt phin hp ca Nhm T Vn v vin tr cho Vit Nam c i din ca 17 t chc quc t v 25 nܧc cp vin cng kh ng quan st vin quc t trong 2 ngy ti H Ni: v th gii bt u mt kin nhn i vi qu nhiu ha hn ǰi mi ca chnh quyn m khng thc hin ܮc iu g, nn h ch tm mun tm hiu xem cn c th tip tc vin tr cho Vit Nam na hay khng ? v nu c th ti tr ti mc Ƕ no? y l ln hi ngh th 7.

Vi ngn t ngoi giao, Ngn Hng Th Gii mm cho Vit Nam hai NJ ti "Sa son ct cnh" v "Tn cng i ngho", ng thi cng cnh co H Ni l nu khng dt khot y mnh "ǰi mi" th chng nhng khng gim ܮc ngho i m tng trܪng kinh t cn b tt xung 3.5% (nm 2001) v 3% (nm 2002)

trn an hi ngh, Ph Th Tܧng Nguyn mnh Cm phi hunh hoang "xc nh l Vit Nam vn quyt tm ǰi mi, khng h chng li hay do d trong ci cch. Tuy nhin vn NJ l phi xc nh ni dung v bܧc i vng chc ph hp vi tnh th ca Vit Nam" (nguyn vn)

C 3 chng trnh di hn, ngn hn khc nhau, trong c chng trnh ci cch 3 nm nhm ci t lnh vc "Ngn Hng Doanh Nghip Nh Nܧc, Mu Dch v Pht Trin Thnh Phn T Nhn" s ܮc Ngn Hng Th Gii ti tr 700 triu, vi khuyn co l phi gii t khu vc quc doanh. (Nm ri chng trnh ny ܮc ti tr 500 triu m kim nhng Vit Nam khng xi ܮc mt ng !v chng ai lm g nh ha hn...)

Kinh t gia Kazi Martin thuc Ngn Hng Th Gii ti H Ni cho rng :"Ln ny h gn ljn ch khng cn l do no Nj khng thc hin na" Nhng gii quan st quc t li khng lc quan v ngay ti hi ngh ng Trn xun Gi (b trܪng K Hoch v u T) li i xt li chng trnh ny! Khng nhng ch i xt li m Trn xun Gi cn ni r l "Vit Nam s tin hnh ci cch, nhng theo "phng thc" v "tc Ƕ ca mnh" Nj bo m n nh x hi".

Qua pht biu ca hai ng Cm v Xun Gi, cc quan st vin ngoi quc NJu thy ngay l khng phi B K Hoch & u T, hay ngay c Th Tܧng chnh ph NJ ra tc Ƕ , m phi do B Chnh Tr NJ ra, cng chm cng tt. V "quyn lc ca ng phi ܮc cng c v bo v trܧc nht", mi l u tin ch khng phi l pht trin kinh t: do m ng khng mun y mnh chng trnh ci cch do chnh ph NJ ngh. Chng nhng th m mt s chuyn vin cao cp v kinh t trong chnh ph c sng kin hay NJ ngh tip cn vi sinh hot kinh t ton cu NJu b trit h t th hoc loi hn ra ngoi (nh trܩng hp Nguyn thi Nguyn l mt) . Cho nn d l xt li hay khng xt li th chng trnh ngn hn 3 nm, hay trung hn 5 nm hay di hn 10 nm... tt c NJu cn phi ty thuc vo mt s "nht tr" dt khot ca B Chnh Tr m cc quan st vin quc t NJu bit r l ni b ang c qu nhiu ng Ƕ, tranh chp hay thanh trng ang ginh quyn vch ra hܧng i, ch trng v chnh sch .. cho bo co chnh tr cng nh ngh quyt sp ti ca i Hi ng Kha 9, s ܮc triu tp vo nm 2001 !

V do s kin nhn c hn ca th gii bn ngoi i vi nhng li ha hn sung ca Nguyn mnh Cm (v c ca Phan vn Khi trong nhng ln hp trܧc), cc quan st vin quc t NJu thy rng ngn khon 700 triu ni trn phi b rng buc vo cng tc ci cch cho nhng lnh vc nht nh ܮc Ngn Hng Th Gii quy nh rt r rng, cng nh ngn khon 2 t 1 cho cc chng trnh trung v di hn khc s b rng buc cht ch hn trܧc, Nj ngn nga trܩng hp "ha m khng lm" li ti din.

Tuy phi kht khe nh vy nhng cc quan st vin quc t NJu thy r thin ch ca cc nh ch ti chnh quc t v cc nܧc cp vin i vi Vit Nam l v h vin tr m cn ch cch x dng sao cho c li nht cho ngܩi dn. Nh vy m H Ni vn cn cha chu nhn thy trch nhim v hܧng i, c m mi nh hܧng x hi ch ngha, khng chu bܧc ra khi ng ba ܩng, chn con ܩng "ci cch" Nj cng i mt hܧng vi dn tc...

Ngay nh Thng Чc vi Hoa K, H Ni cng tr hon cho ljn nay khng chu k kt mc du phi on hai Bn tha thun xong v k tt t thng 7/99. L do cng ch l cha c quyt nh ti hu ca B Chnh Tr ng v h cha dt khot ܮc v vic c nn hay khng nn chn con ܩng ci cch, v phi ci cch ra lm sao ? H Ni vn ngoan c cho rng Hoa K i hi qu nhiu v qu sm, cn phi ch ljn nm 2020 Vit Nam mi hi iu kin p ng ܮc cc NJ ngh . Tuy sau h c thi Ƕ mm do i cht bng cch a ra mt giai on chuyn tip 8 nm (!), nhng h mun bo v hng sn xut ni a, mt cch ni Nj c tnh bo v h thng quc doanh ca ng.

V vn NJ ny dn biu Ed. Royce c nhn xt l H Ni rt s k vo Hip Чc , v s mt ht quyn kim sot v mt ht quyn li c nhn. ng cng khuyn co H Ni l phi tn trng nhng quy ch quc t v vn NJ mu dch Nj cho cc cng ty Hoa K ܮc lm n d dng ti Vit Nam nu khng th nn kinh t ca Vit Nam s cn gp rt nhiu kh khn.

n gi ny bܧc vo thin nin k th ba ri m H Ni vn cn trung thnh vi "nh hܧng x hi ch ngha" mt nh hܧng Phi Dn Tc, qu lc hu ca Mc L m bn hu du ca H ch Minh cn mun p ǥt mi cho nhn dn Vit Nam, theo ng lnh ca cng sn quc t nj tam !

Kt qu cui cng ܮc ghi nhn l vic tho lun gia Vit Nam v Ngn Hng Th Gii, Qu Tin T Quc T khng i ljn u c, ch v Vit Nam ch cho ngܩi ta n bnh v ca nh h Ha m cha chu thc hin nhng khuyn co lin quan ljn bin php ci cch ngn hng v ci t h thng x nghip quc doanh, hay h thp thu biu nhp cng hng ha.

 

Xa i gim ngho

Mt trong hai phc trnh ܮc Ngn Hng Th Gii a ra trong bui hp ca Nhm T Vn v vin tr cho Vit Nam l " tn cng vo i ngho"

y l mc tiu ca th gii ni chung v ca cc nܧc cp vin cho Vit Nam ni ring, nhm mc tiu hon ton nhn o, gip ǫ cho ngܩi dn Vit Nam thot cnh i ngho trong gn 5 nm qua. T chng trnh vin tr ny mt Ngn Hng Cho Ngܩi Ngho Trung ng v cc Qu Tn Dng dnh cho ngܩi ngho a phng ra ǩi. H thng ngn hng v tn dng ny c nhim v cho nhng ngܩi ngho vay vi li sut rt thp, khng cn th chp, gip vn cho ngܩi dn kinh doanh hay sn xut.

ng v Nh Nܧc tuyn truyn rm r, nghe qua tht hp dn nhng thc t ra sao ?

Kt qu trong gn 5 nm nay chng xa ܮc g m cng chng gim ܮc g, v thc trng cho thy con s ngܩi dn Vit Nam ngho, i, tht nghip bܧc vo th k 21 cn cao hn cc nm cui cng ca th k 20 na, nm sau cao hn nm trܧc.

Vy ngn khon ca Ngn Hng v ca cc Qu Tn Dng khng gip ܮc g cho ngܩi dn ? hay chng trnh ny khng hu hiu, nn khng em li kt qu no?

- Xin tha l chng trnh nhn o ny vn ܮc cn b cng vin chc Nh Nܧc thc hin ht sc nghim tc v cn mn trong my nm nay (theo phc trnh ca Chnh Ph trong hi ngh ni trn), nhng "tin t cc qu Tn Dng vn Ƕi nn ci ra i NJu NJu" hng ngy....hng thng ... hng nm. Khp mi min t nܧc vn c s lܮng ngܩi ngho vay tin nhan nhn v thܩng xuyn...

- Tht t theo bo Php Lut th lܮng tin tht thot t ngn qu ny ljn cui th k 20 ln ljn nhiu chc t ng (tin H), l ch tnh ring cc khon va ܮc chnh thc a ra nh sng, cn phn ܮc bao che hay du dim th cha bit ܮc l bao nhiu.

Bo Php Lut s 74 c a ra in hnh mt s trܩng hp, xin k ra cho vui:

- C rt nhiu h s mܮn tn ngܩi ngho Nj vay tin, (d nhin l ca cn b ng vin hay thn nhn ca h)

- Cho vay khng ng i tܮng, hoc h s ma.

- Nhiu ngܩi ngho phi chi ngܮc li cho cn b cc cp mi vay ܮc tin.

- Tht thot v n xu (khng tm ܮc i tܮng vay tin Nj thu hi vn)

- Ring ch ti mt huyn (Hong Ha) cn b cu kt chia chc nhau gy tht thot nhiu t ng

- Ti tnh Thanh Ha, nhn b bo lt va qua, quyt nh hon thc n, gim thm li xut ܮc ct k v cn b cc cp chia nhau hng t ng thu ca dn ngho.

y ch l mt phn s tht, khng thm vo u so vi phn cn nm kn trong bng ti, ܮc ng vin cc cp trong h thng chnh quyn cu kt m nhm n chia trn s i kh ca ng bo ngho.

Do chng ta thy r l chng trnh "xa i gim ngho" ch l mt hnh thc li dng lng nhn o ca th gii Nj huy Ƕng tin vin tr, (d nhin phi cng vi mt phn thuc ngn sch quc gia), thnh lp mt ngn khon gi l Tn Dng, m tht t ch dnh cho cn b cc cp ng vin chia chc cho nhau. u cng l mt ch trng ca ng, nhm gin tip xy dng mt h thng ng vin ham tin m trung thnh vi x hi ch ngha Nj cng c quyn lc v quyn li ca ng m thi! Tht ng l mt bn mafia ! khng sai!

Tht khng tܪng tܮng ni khi thy dn chng cc tnh dc bin gii Min Bc v Cao Nguyn Trung Vit phi chu i go sut 6 thng hng nm, cn no l tm no khoai, no sn, trong lc bn quc doanh vn v vt la go Nj thc hin ch tiu xut cng ca ng (nm nay phi gn 4 triu tn v ng hng th nh hay th ba trn th gii) !!

Theo chnh quyn cng sn th l lt l nguyn nhn ca nn i. Nhng theo ngܩi dn a phng ti x Qung th c vng hng nm phi n khoai n sn thay cm sut t thng mܩi cho ljn thng hai. l thng thܩng lc thun ma gi lng sng m ! cha ni ti l lt, tc l nm no cng i, v c l lt li cng i tn hn. Ring nm 1999 th qu mc tܪng tܮng ca dn chng trong khp 7 tnh min Trung. Bo Ngܩi Lao ng loan tin l ti huyn Thng Bnh, tnh Qung Nam, phng vin v tn x Bnh Dng sau ma l nm ri, chng kin tn mt cnh nhn dn trong 5 thn khng cn g Nj n, phi "n xng rng chng i" (nguyn vn danh t ca phng vin bo Ngܩi Lao ng). Theo li anh Phan c L th "nm no cng i, dn y n cy xng rng v khoai mi l chuyn bnh thܩng!"

X Bnh Dng nm ngay ven bin ch cch Quc l 1 khon trn dܧi 10 kms, tc l ngay trc l chnh m ngܩi dn i nh vy, khng bit nhn dn vng tin sn cn i ra sao na ? Vn NJ l chnh quyn a phng c quan tm ljn nhn dn hay khng v h c ܮc chng trnh "xa i gim ngho" gip ǫ hay khng ? V anh Phan c L cho bit l sau Tt th xng rng cng ht, khng bit dn x Bnh Dng s tm cy g Nj n y? Ch chnh ph th khng bao gi tip t go khoai g cho h ht (d l bn), ljn m n lin cu tr m vn khng ti ܮc tay h gi no!

**(Xin m mt du ngoc y : C nhiu ngܩi Vit t nn, t hi ngoi v qu nh, ch loanh quanh rong chi cc thnh ph ln, i tour, khch sn, thm danh lam thng cnh, xi dollar vung vt, n ung sang trng, khi tr v ni t nn, qun khng nh ܮc l do ti sao mnh phi chy ra nܧc ngoi, khen qu hng p qu, vui qu, cn b t t ci m qu, u c ai gy kh khn g u? ǩi sng ca dn chng cng sung tc hn v.v... chc chn cng sn khng bao gi dm b tr cho on vit kiu du lch gh thm x Bnh Dng, v chc chn khng c vit kiu no chu i ljn nhng ni m dn i ngho nh x Bnh Dng Nj cho h c dp thy ܮc tn mt ci i, ci ngho v ci cnh n cy xng rng ca "nhn dn" d ngay st Quc l 1 ny!)

 

Nhn quyn v T do tn ngܫng

Chnh quyn cng sn tip tc c thi Ƕ cng rn, bt b, khng b v n p cc thnh phn chng i hay tranh u i T Do Dn Ch trong nܧc, hoc i T Do Tn Ngܫng v T Do sinh hot Tn Gio. Ti An Giang (Min Ty), cng sn tuy c v nh b bt buc phi chu nhܮng b mt bܧc nh i vi khi 4 triu tn Pht Gio Ha Ho trong ngy i l n Sanh c Hunh Gio Ch (1/1/2000), nhng lc lܮng cng an v an ninh a phng v Ban i din (quc doanh) c gng tm cch, tr Nj ngn cn mi di chuyn trn cc tuyn ܩng thy b khng cho tn v T nh d l. D vy trn 600.000 tn nam ph lo u t tu v trng li bng "T nh", v trang nghim hnh l trong k lut o bt chp mi khng b hm da ca cng sn .

Trong lc c hai phi on thuc quc hi Hoa K ljn Vit Nam, mt ca thܮng ngh s John Kerry vo thng 12/99 v mt ca dn biu Edward Royce thng 1/2000.

- Tr li mt cu hi ca ng Kerry "ti sao Vit Nam c v qu chm trong vic "ǰi mi", ng Mܩi ǰ li cho hu qu do ch Ƕ thc dn Php v cuc chin tranh chng M cu nܧc. Tht ng l lun iu ca mt anh t co heo!

- Ring dn biu Ed. Royce th ng sang Vit Nam Nj ch thn quan st ngay ti ch 3 vn NJ:

1- v s n p tn gio;

2-v nhng lut l kht khe khng hp l khin cc cng ty M sang u t Vit Nam phi tho chy;

3- v v s vic chnh quyn cng sn kim sot v tch thu nhng dng c y khoa ca mt s t chc t thin ljn Vit Nam nhm gip ǫ tr em tt nguyn.

Dn biu Cng Ha Ed. Royce l thnh vin ca y Ban Ngoi Giao H Vin, Ch Tch Tiu Ban Ngoi Giao Phi Chu v Ph Ch Tch Tiu Ban Ngoi Giao Chu Thi bnh Dng. ng l mt dn biu tch cc h tr cho cng cuc u tranh i T Do Dn Ch Nhn Quyn v Tn Gio ti Vit Nam.

Sang Vit Nam ng ǥc bit tip xc nhiu gi vi c L quang Lim thuc Pht Gio Ha Ho (ti nh), v Ha Thܮng Thch qung (ti cha), nhn ܮc tn mt s u tranh cho T Do Tn Ngܫng ca tn Pht Gio Vit Nam Thng Nht v ca Pht Gio Ha Ho trong nܧc. ng nghe c Lim ni r v s n p ca CSVN i vi tn Pht Gio Ha Ho, v mu toan ca cng sn mun trit tiu gio phi ny.

H Ni ch nghe m khng c mt cu tr li no cho mt s cu hi ca dn biu Ed. Royce v tnh trng Nhn Quyn v T Do Tn Gio ti Vit Nam, tri li nh cm quyn CSVN gay gt ch trch dn biu Ed. Royce v vic ng khng theo l trnh n nh m cn t i gp g cc v lnh o tn gio c hot Ƕng i khng ch Ƕ. N pht ngn vin B Ngoi Giao Vit Nam (Phm thy Tranh) tuyn b vi cc phng vin ti H Ni rng "vic gp g ny ngoi lch trnh ܮc Hoa K v Vit Nam chp thun. Chng ti cho rng mt phi on ving thm chnh thc khng th c nhng cuc tip xc nh vy" (nguyn vn). Dn biu Ed. Royce phn i lp lun gay gt v ni l "ng ljn Vit Nam khng phi Nj ܮc nghe ting ni t pha B Chnh Tr, m cn nghe ti ch nhng li ku gi v T Do Chnh Tr v T Do Tn Gio ca ngܩi dn Vit Nam"

Ngoi ra trong mt bn phc trnh nj np cho y Ban Nhn Quyn LHQ v tnh hnh tn ngܫng ti Vit Nam, ng Amor, chuyn gia v Tn Gio ca Lin Hip Quc nhn nh rng Vit Nam hin i ngܮc li tro lu quc t, khng tn trng t do tn ngܫng ca ngܩi dn. Nh cm quyn Vit Nam chng nhng vn trc tip n p hay ph Tn Gio nh my nm v trܧc, m hin nay h li can thip vo sinh hot tn gio bng cch ǥt ra lut l, trong mc ch ngn cm tn gio tranh ginh nh hܪng vi ng cng sn, gy kh khn cho vic truyn o ca mi tn gio. Nhng nh thܩng l, i vi bn phc trnh v Nhn Quyn v Tn Gio Vit Nam ca ng Amor, H Ni ln ting phn bc rng cc vn NJ Nhn Quyn hay Tn Gio NJu thuc phm vi ni b ca Vit Nam. Lp lun ny d l rp khun theo Trung Quc v i cng khng ng vng v cng chng minh l H Ni cha chu hi nhp vo xu th ton cu ha ca th gii bn ngoi.

 

Thay ǰi nhn s

Ngi gh Tng b th ܮc hai nm, ljn gi ny thy kh vng ri nn L kh Phiu mi bt u lo cng c gh ca mnh, v khng cn bao lu na l s ljn ngy i hi ng kha 9, cn phi b tr tay chn sn trong h thng ng v Chnh Ph sao cho hon ton thng li khi c bu bn hay a ra cng lnh mi.

(1)- Trܧc ht l trit tiu vy cnh ca Mܩi Nj mi nhn c vn ny phi lt i khng cn l tr ngi ng k na. Do Trng tn Sang ng kim b th Thnh y Saigon ܮc rt v Trung ng, lnh chc v Trܪng Ban Kinh T Trung ng, tuy c ting m khng c ming v ch l tay sai ca B Chnh Tr m thi, khng c thc quyn v khng bo b nh b th ca mt thnh ph ln.

(2) B nhim Nguyn minh Trit, ngܩi Min Nam, trܧc l Trܪng Ban Dn Vn Trung ng, thay Sang m nhim chc v B Th Thnh y Saigon, vi dng ve vn ngܩi dn Min Nam v cng ng ngܩi Vit hi ngoi (hu ht thuc Min Nam), v kiu hi, v u t, v du lch v.v... (tc l k hoch v vt dollar ca cng ng ngܩi Vit hi ngoi)

(3) B nhim Phan Din, (tay chn thn tn nht ca Phiu) v gi chc B th Thnh y Nng v T huy Ra, b th Thnh y Hi Phng, hai thnh ph ln so vi cc thnh ph khc.

Nh th l cng vi H Ni, c Sai Gn, Nng v Hi Phng l 4 thnh ph ln nht v 3 hi cng quan trng nht ca 2 Min Nam Bc NJu do ngܩi ca Phiu nm gi, chnh tr v nht l kinh t s khng ra ngoi tm tay ca Phiu.

(4) Hai b quan trng bc nht trong lc ny l B Ngoi Giao v B Thng Mi cng ܮc giao cho 2 ngܩi, tuy cha c chn trong B Chnh Tr, nhng c hai NJu thuc B Ngoi Giao c kh nng tip cn vi th gii bn ngoi, trong mc ch ve vn v huy Ƕng vn u t hay vin tr ca ca ngoi quc. l hai ng :

- Nguyn dy Nin 65 tui, ngܩi Thanh Ha cng qu vi L kh Phiu, y vin trung ng ng, Th Trܪng Ngoi Giao t 1987 (thi Nguyn c Thch), nay ܮc c thay th cho Nguyn mnh Cm gi chc v B Trܪng Ngoi Giao. ng ny c xut ngoi nhiu ln nn c nhiu kinh nghim v bang giao quc t,

- V Khoan, y vin trung ng ng, Th Trܪng Ngoi Giao, ܮc NJ c gi chc v B Trܪng B Thng Mi, c kh nng gy li ܮc lng tin ca th gii v thu ht cc nh u t ngoi quc.

Vic sp xp v a ngܩi thn tn vo cc v tr va then cht va bo b trong h thng ng v chnh ph vo thi im trܧc i Hi ng khng th che du ܮc ca L kh Phiu:

- Th nht: l cng c h thng quyn lc ca ng v ca Tng b th trong i Hi ng sp ti.

- Th hai: l cu nguy cho ng v ch Ƕ qua vic x dng hai tn B Trܪng Ngoi Giao v Thng Mi trong cng tc va ve vn cc nh ch ti chnh thng mi nܧc ngoi Nj thu ht u t v vin tr ngoi quc Nj gi l phc hi nn kinh t ang tut dc thm hi, va chng Ǫ vi d lun th gii v phong tro chng i trong nܧc v Nhn Quyn v T Do Tn Ngܫng

- Th ba: l tip tc cng c quyn li c nhn qua vic c cc tay chn n em thn tn vo chc v bo b tc l B Th ca cc thnh ph v hi cng ln nht hai Min Nam Bc

Tm kt

Chng ti coi nhng hnh Ƕng ca L kh Phiu v tp on lnh o ng trong thi gian m chng ti va ghi li y l nhng c gng vng vy ca mt ngܩi ang hp hi, d bit l v vng nhng vn c sc tn chin u vi T thn mong ko di ܮc s sng thm ܮc ngy no hay ngy .

H mong bm vu vo ci ch ngha x hi ca Mc L hay ci gi l "t tܪng H ch Minh" Nj gy nim tin cho ng ng, trong thm tm ch mun cho ng ܮc sng cn Nj h hܪng thm cht quyn lc v quyn li c nhn m thi. H c qun rng ci ch thuyt cng sn nj tam quc t ca Mc L b nhn dn Lin X v cc nܧc ng u vt vo st rc t lu ri, cc tܮng hnh ca L Nin, ca Stalin v.v.. cng b dn chng li xung p b tan tnh ht t khuya ri, cn ci m cng sn Vit Nam gi l "t tܪng ca H ch Minh" nu c th ch l mt vi cu sao chp, chm li t mt vi on khng ra m ra t g trong ci ch thuyt ang nm y thng rc, ch H ch Minh lm g c t tܪng g gi l cu dn cu nܧc u? Phi dn tc v phi o l v v t quc th lm g c t tܪng dn tc ?

Do c vng vy Nj mong ܮc sng cn nn mi hnh Ƕng ca cng sn NJu ch c mt ch ch: l cu ng, cu ch Ƕ Nj khng b tܧc ht quyn lc v quyn li c nhn. Nhng cng vng vy th cng u m khng thy ܮc hܧng i cho ng vi nguyn vng ca ton dn (l T Do, Dn Ch v Nhn Quyn) v hp vi tro lu ton cu ha ca th gii, t khng ra khi ܮc nh hܧng x hi ch ngha qui n, hi dn hi nܧc , trnh sao khi b dit vong? V ngܩi Vit Nam chng ta thܩng ni "Thun thin d tn, nghch thin d vong" (Thun lng Dn l sng, nghch lng Dn l cht) v " dn l Tri" vy !

 

Tiu bang Washington ngy 29 thng chp nm K Mo

TRОNG SN DHN

 


Tr li : Trang u

1