Ton dn nguyn ra (bi 2)

Trܩng Sn DHN

 

 

tin trnh bn nܧc:

Chuyn lnh o ng m thm b mt ln lt em dng gn 800 cy s vung t ai ca T tin cho cng sn Trung Quc ang lm cho c dn chng Vit Nam xn xao nguyn ra, t trong nܧc ljn cc ni nh c hi ngoi, nht l cc ng vin lo thnh v ng bo Min Bc. Cng may m vo thng 2/2001 c vit Sn, mt ng gi cch mng 58 tui ng Hi Phng bit ܮc nn trong bn Gp cho d tho bo co chnh tr i Hi IX c "NJ ngh vi ng v Nh Nܧc l khng nn thng qua cc Hip nh ny", nh chuyn b mt ca ng cng sn Vit Nam mi b bt m ra ngoi nn "nhn dn" v cc ng vin cng sn mi bit ܮc . Li thm c lut s tr L ch Quang vch trn s vic ra na nn "h mm tm ca ng" du tht kn trong B Chnh Tr sut 2 nm nay mi b bt tung np ra lm thi rm c nܧc! Thi th t khp ni ni ln qu nhiu ln sng phn i, nguyn ra... t trong nܧc ra ljn hi ngoi, c bo ch ngoi quc (nh t L'Express ngy 24/1/2002 ca Php) cng phi ln ting kch.... Cha bao gi ng CSVN b Ǯt ba ru d lun quc t v quc ni t hi qu au n nh lc ny.

Tht ra ng cng sn c qu nhiu "h mm thi" lm ri, nhng mi ln b ngܩi bt tung ra th bn cng sn mm loa mp gii cho l do nhng k phn Ƕng, khng yu x hi ch ngha c tnh ph thi. (c khi b ghp vo ti phn quc na l khc, trܩng hp in hnh l ng Bi minh Quc b bt v qun ch l v ng mun ra tn ni Nj iu tra h thc).

Chuyn ny th khc hn ri: chnh mt s khng t ng vin trung kin lo thnh tng ng gp xng mu cho ng t nm 1945, v ang cn yu x hi ch ngha t gn 60 nm qua.. by gi v ci "Nhc ca Dn Tc" m phi ng ra hi ti bn nܧc, phn quc ca ng th lm sao lnh o ng cn c th chy ti vo u ܮc y? Tang chng vt chng vn cn s s ra , Hip nh vn cn y, mc mi bng granite cao 2 thܧc rܫi vn cn cm su li v pha Nam ca i Nam Quan 5 cy s ngn vn cn y, ting ching trng ca bui l cm mc vn cn vng vng u y .... nhng k cam tm ci u dng t dng bin cho k th phng Bc vn cn sng ph phn Ba nh y....

Chng ti ngh nu hn thing cc chin s tng oanh lit my ǩi gi nܧc, dit Mng st t, tr Thanh dit Minh, ca Hai B Trng, ca Hng o Vng, ca L thܩng Kit ca L Li hay ca Quang Trung Nguyn Hu vn cn quanh qut u y trn cc vng Chi Lng, Nam Quan.... hay sui Phi Khanh, th h cng nht lot phi hin v i li t ca T Tng, quyt khng Nj cho mt tc t ca dng ging Lc Hng m h tng hy sinh mi gi ܮc cho ti hm nay phi chu Nj lt v tay k th truyn kip ca dn tcv ca chnh h!

Vy m cng sn vn cn cha bit nhc l g, nn vn cn a ra nhng l lun cn ni nhng ni cui Nj chy ti, ct Nj bm cht chic gh chnh quyn v quyn li ca tp on thng tr! Chng ta c th cng m mm theo mt s ti liu ܮc ph bin cho ti ngy hm nay Nj xem tin trnh ca hnh Ƕng bn t ny ܮc din tin ra sao :

* - Theo ng V Khoan (lc l th trܪng ngoi giao) ghi li trong Tp Ch "Cng Sn: (nm 2000) th ngy 19 thng 10 nm 1993 Trung Quc v Vit Nam tha thun v mt s "nguyn tc cn bn" cc vn NJ bin gii Nj "lm kim ch nam" cho cc cuc tho lun sau ny.

(Ti sao l nm 1993 - V sau cc trn chin nm 1979 th mi ljn 1992 hai nܧc mi ni li bang giao. Lc Lin X v ngu sp ǰ ri, Vit Nam thi Mܩi thy b v nn phi xin ni li bang giao Nj c mt ch da v gip CSVN bo v chnh quyn , v ch cn c mi Trung Quc l cng sn n anh v quan thy duy nht. Mܩi dn ton b cc lnh t ng v Chnh Ph k c cc c vn ca B Chnh Tr sang Trung Quc. Nhng Vit Nam phi chu cnh qu nhc nh l h ch ܮc tip Thnh (tnh T Xuyn) ch khng ܮc ln Bc Kinh. V khng bit Bc Kinh ǥt cho Vit Nam nhng iu kin g nhng trong bi cnh cng qun v nhc nh nh vy m h vn chp nhn !)

Cc "nguyn tc cn bn" m ng V Khoan nu ra trong cc bi vit trn Tp Ch Cng Sn nm 2000 tuy khng ܮc ng gii thch r rng. nhng t nht c 1 nguyn tc ܮc nu ln l "phi chnh thc ha cc vng t m qun Trung Quc chim ܮc trong trn chin 1979 v hin cn ang chim gi , bng mt vn kin ngoi giao chnh thc" cng chnh l "kim ch nam" m Mܩi bn giao li cho L kh Phiu.

( Vy vng t no cn phi hp thc ha bng vn kin ngoi giao ? y phi ni d tm ca Trung Quc t my ngn nm nay lc no cng lm le cܧp t ln xung Vit Nam ta.

- Ngay t nm 1968 mܮn c xy mt nh ga Nam Quan Nj a hng tip vn cho Min Bc , li dng H Ni ang bi ri v thit hi nng trong Tt Mu Thn Min Nam , Trung Quc cho ln lt di ct mc bin gii y vo su xung pha Nam gn 1 cy s ngn, v chim lun i Nam Quan. Vy m B Chnh Tr vn im lng khng c mt li phng khng.!

- Mi ljn 1971, mt s quan c dp qua mi thy v bo co. i t Hi Anh, Ph Tng Cc Chnh tr ln quan st, b qun Trung Quc lm kh d. ng ch cn bit chi ǰng, ri v bo co li, nhng bo co b nhn chm lun khng hiu ti sao?

- Ri ljn thng 2 /1979, Trung Quc tn cng t qua cc tnh bin gii, chim thm mt s v tr then cht na nm phn ln trong hai tnh Cao Bng v Lng Sn thuc pha Nam ca i Nam Quan.

iu ng ni l khi hai bn ngng bn th qun Trung Quc vn nm nguyn ti ch v cng c cc v tr m h chim ܮc , khng rt i . Lc qun Ƕi Vit Nam ang kt Cam Bt nn Vit Nam khng th c hnh Ƕng no nh chim li phn lnh th mt bin gii, trong lc kinh t trong nܧc ang suy sp, c nܧc thiu lng thc trm trng v chnh sch "hp tc x" v ch trng "ngn sng cm ch", CSVN ang cho di tn cng khai Nj kim thm vng, tin cho ngn sch.... Nn Vit Nam nh ngm b hn nhn n anh ca mnh chim ng mt s v tr then cht bin gii m khng dm h h na li.....

l phn t m Hip nh thng 12/99 hp thc ha dng trn cho cng sn Trung Quc gi l Nj thi hnh cam kt ca thng 10 nm 1993 trong mt chuyn i nhc nh .

L ra, khi hai nܧc kt thc giao tranh, bnh thܩng ha ngoi giao li th qun Ƕi bai bn phi ܮc rt v nܧc, bin gii phi ܮc tn trng. Nhng trong phin hp nm 1993, Mܩi v lnh o ng khng dm h ming i hi g c, mc cho n anh Trung Quc bo sao lm vy, tuyt i thn phc nh mt ch hu ngoan ngon vng d lun ming, nn phn t b Trung Quc chim ng phi b coi nh ܮc hp thc ha qua cc phin hp k tip cho ti ngy hnh thnh Hip nh Nj ܮc hai bn k vo thng 12 /1999.

Mt khc, phi nhn nhn rng Cng sn Trung Quc c y mu mo Nj p Vit Nam m h coi nh l mt ch hu thun phc t sau trn ln chim 1979. H nm chc t Mܩi ljn L kh Phiu v Nng c Mnh NJu l "nj t kin nh x hi ch ngha", quyt khng b Mc L, nn Trung Quc ng nhin t cho mnh l ch da vng chc c v chnh tr , qun s v kinh t cho Vit Nam , di g khng dng t cch n anh x hi ch ngha Nj i Vit Nam phi "nhܮng" phn t m h cn ang chim ng gn 20 nm nay m tuyt nhin khng nghe Vit Nam c mt li nhc ti ?

*- Theo Gio s Nguyn vn Canh (thuc Vin Nghin Cu Hoover) th sau chuyn i 1993 nhc nh ny ca phi on Mܩi , L kh Phiu phi vi v i Trung Quc vo thng 2 nm 1999 Nj xc nhn v cam kt vi Giang trch Dn cc k hoch Nj hnh thnh Hip nh v bin gii Hoa Vit vo nm 1999 v Hip nh v Vnh Bc Vit vo nm 2000. Ri thng 12/2001, Tng b th Nng c Mnh sang trnh din Trung Quc . Thng co chung k ngy 2-12-2001 ni rng : " Hai bn s tch cc xc tin mau l tin trnh n nh bin gii, cm cc mc nh du, bin ǰi bin gii Vit Hoa thnh "bin gii ha bnh, hu ngh v n c lu bn", hay nu dng danh t v li vn ca Thng Tn Trung Cng th "xc tin mau l phn nh cc vng tranh chp trn t lin v trn bin" .

R rng l hnh Ƕng bn nܧc c lp c lang, c bn lnh t ng cng sn Vit Nam khng thiu mt tn no ! vy m Nng c Mnh khi v nܧc cn khng bit nhc, nhc i nhc li li ni ca Giang trch Dn : "Lin Bang Hu Ngh, Hp Tc Ton Din, n C Lu Bn v Hܧng V Tng Lai" ng thi tuyn b "y l "li vng ngc ta phi theo"!

V cng v m c Phan thy Thanh v Th trܪng Ngoi Giao L cng Phng mi lp i lp li cu ." v ha bnh, hu ngh v n c lu bn" Nj bu cha ti bn nܧc ca Cng sn Vit Nam khi b ton dn t trong nܧc ra ljn hi ngoi phn i v nguyn ra.

- V vi s cam kt ca Nng c Mnh, c hai bn vi v t chc bui l ǥt mc bin gii u tin ngy 27-12-2001 Nj cho bin gii mi ny tr thnh chnh thc.

y l hnh vi cui cng trong tin trnh chuyn nhܮng mt phn lnh th ca T Tng cho k th truyn kip Phng Bc, gm nhiu a danh lng ly trong lch s nh i"Nam Quan". i "Chi Lng", sui Phi Khanh, thc Bn Gic v.v.. (theo phn khng ca ng Trn dng Tin, mt ng vin b Ƕi lo thnh).

*- Theo ng Nguyn thanh Giang th "cc lnh t CSVN b Bc Kinh la gt. Bn cnh ring L kh Phiu lc thy ci gh Tng b th ca mnh khng vng chc nn thy cn ܮc Trung Quc ym tr, v Bc Kinh xo quyt gi v a d cho Phiu; v li ring cho c nhn, Phiu hin t cho Trung Quc Nj ܮc bo tr" (nguyn vn cu tr li phng vn ca ng Nguyn thanh Giang qua i Pht Thanh Little Si Gn Radio , Qun Cam ngy 24-2-2002)

Tuy nhin nhn xt ny theo chng ti khng ng vng.

- Nu cho rng lnh o ng CSVN b Bc Kinh la gt th c ngha l CSVN khng mang ti bn nܧc hay sao ? Khng! chnh bn CSVN c ch r rng t Mܩi, L kh Phiu , Trn c Lng, Nng c Mnh v.v.. H c ngay t u (1968) trong ch trng v hnh Ƕng ca h : dng t cho Trung Quc Nj cu xin Cng sn Tu gip che ch v gip sc cho bn h duy tr Quyn v Lc lu di cho ng v ch Ƕ, d nhin c Ti Lc v sinh mng ca c nhn h v gia nh con chu h. Do c bn nܧc Mܩi mi ko ton b lnh o ng v Nh Nܧc sang Trung Quc nm 1993. Hnh Ƕng ca bn CSVN c khc g hn hnh Ƕng ca Mc ng Dung t tri mnh em dng hai chu Qu chu Thun cho nh Minh hi th k 15 Nj va khi b tiu dit va ܮc phong lm An Nam Quc Vng. Bn CSVN cng vy , va trnh ܮc ha b dit vong va ܮc nhn l cng sn ch hu Nj ܮc tip tc thng tr "nhn dn" Vit Nam !

 

Cn g na m bo cha ?

Hai Hip nh v bin gii v lnh hi Vnh Bc Vit ܮc "hai ng cng snVit Nam v Trung Quc" m thm k kt v cng ܮc Quc Hi cng sn Vit Nam m thm thng qua . Cc tin tc v vic k kt v thng qua Quc Hi cng ܮc gi b mt. Ni dung k kt khng h ܮc cng b cho "nhn dn" hay bit. C bn mi ca nܧc Vit Nam ngy nay ra sao nhn dn cng khng hay bit. Bo ch ca ng v Nh Nܧc ch tit l sau khi lm l cm mc bin gii ngy 27 thng 12 nm 2001, vi mt bn tin rt ngn, c ni dung ging nhau cho thy r mc ch mun bng bt mi tin tc v hai Hip nh khng cho tit l ra ngoi , d nhin cng sn mun m nhm khng mun cho dn chng trong nܧc bit.

- V c qu nhiu ng vin lo thnh, cc on th hi ngoi ua nhau ln ting cng kch hnh Ƕng bn nܧc ca ng v ch Ƕ, nn trong cuc hp bo, Phan thy Thanh pht ngn vin ca B Ngoi Giao tr trn tr li cho bo ch ngoi quc rng: cc Hip nh ny ܮc son tho trn cn bn quyn li bnh ǣng v h tng, chung sng ha bnh, v tun theo cng php quc t "

ng l lun iu cng sn ! Ni nng khng bit ngܮng mm ! Trn vn bn cn thm cu "v ha bnh hu ngh v n nh chnh tr lu bn" na!

* - Bun cܩi hn na l ng L cng Phng, th trܪng Ngoi giao, ngܩi tng trc tip tham d vo cc cuc m phn bn nܧc trong sut my nm di Nj hnh thnh cc bn Hip nh ny li cn trn tro chp m cho ng bo trong nܧc v nht l hi ngoi l "lc lܮng th ch" ang tm cch gy kh khn cho Chnh Ph v nhn dn ta trong vic pht trin quan h i ngoi "

Cc ng vit Sn, Trn , Hong minh Chnh, Phm qu Dng, Trn dng Tin hay L ch Quang, Bi minh Quc v.v... l nhng ngܩi u tin nu ln v chng cc Hip nh bn nܧc, chng hnh Ƕng bn nܧc ca ng, NJu ܮc ng Phng chp cho ci m "lc lܮng th ch t bn ngoi" ! Vy "lc lܮng th ch" no cam tm ct t ca T Tng em dng cho k th truyn kip phng Bc mt cch nhc nh trong cc cuc m phn vi Trung Quc by lu nay l nhng ai vy ng L cng Phng ? Ta phi gi h l "lc lܮng th ch" t bn ngoi hay t bn trong y ng Phng ?

Ci gian manh v lu c ca cng sn l L cng Phng ch chy ti cho bn bn nܧc dܧi hnh thc mt bi phng vn do mt phng vin ca ng thc hin , nhng bi ny li khng ܮc ng trn bo ch trong nܧc, m ch ܮc ph bin trn mng lܧi internet, (do cng ty VASC Orient ca H Ni ph bin) ct khng cho dn chng ܮc džc v ܮc bit.

D ng xc nhn l "i Nam Quan by gi thuc v lnh th Trung Quc ", nhng ng li ni rng " ct cy s khng (zero) ch cch bin gii c 200 mt "(!) 200 mt hay 5 cy s ngn ? Ch c gt ܮc con nt 6,7 tui ng Thp Mܩi hay Kinh Trm Trm vng U Minh m thi ch lm sao bt mt ܮc dn chng nht l ngܩi dn Min Bc ? cn ai l g vi v tr ca i Nam Quan ? v ct mc s 0 va ܮc cm ngy 27 thng 12 ny ? .

ng cn ni :

- " Chng ta tn trng c s Php L, tn trng thc tin, nht l v lu nay qun l nh th ri, cho nn ta chp nhn li bin gii mt 200 mt"

Ti sao ? - v ng ni "nhn dn Lng Sn bo co rng ct mc s 0 c t khi nhng ngܩi gi cn cha ra ǩi.." My ǩi dn Lng Sn tng st Mng dit Tht c bao gi Nj ct mc bin gii b a v pha Nam mt tc no u m L cng Phng li pha ra nh vy ? ?

ng Phng qun mt l trong cng v mt ngܩi m phn vi Trung Quc cho d mt tc ca ca giang san cc ng cng khng ܮc php chp nhn phi li, hung l 200 mt hay 5 cy s ngn ! mi l thc s bit tn trng "c s Php L, tn trng thc tin" trong m phn, bo v quyn li ca T Quc !!

Cn ng ni "nht l v lu nay qun l nh th ri" l th no ? lu nay l t bao gi ? t ǩi nh Minh nh Thanh ? hay t thi cng sn 1979 ? Nu t thi 1979 th r rng trong cc cuc m phn by lu nay cng sn Vit Nam cam tm hin dng cc v tr t ai m k cܧp (Trung Quc) chim ܮc, l phn t m L cng Phng l lun "lu nay do h qun l nh th ri" ? Nh th cn g m chi ci ܮc na?, m by tr thanh minh thanh nga ? by tr chp m ai ܮc ?

 

Tm kt:

i vi hnh Ƕng hin dng cho cng sn Trung Quc mt phn lnh th trn bin gii pha Bc v mt phn lnh hi trong Vnh Bc Vit qua 2 Hip nh va qua, cng nh trong qu kh qua vn th ngy 19/8/58 Phm vn ng tun lnh H ch Minh cng nhn ch quyn ca Trung Quc trn hai qun o Hong Sa v Trܩng Sa, chng ti ngh l ton dn Vit Nam trong nܧc hay hi ngoi NJu c chung mt nhn nh : cng sn Vit Nam c hnh Ƕng "mi quc cu vinh" nh trܩng hp ca Mc ng Dung vo th k th15.

Trung Quc hin l k ang chim gi 782 cy s vung thuc lnh th m h cܧp ܮc ca dn tc Vit trong trn chin 1979. H ang th thܮng phong.

Theo tin s Nguyn xun Phܧc th "Nj bo v giang san T Quc , Mu l chnh v Giy Mc l ph" . C ngha l vic ginh li hay i li nhng g t nܧc Vit Nam ta mt vo tay cng sn Trung Quc qu tht l kh khn trong tng lai. CSVN ngu xun khng thy ܮc l chnh h a dn tc Vit Nam vo mt con ܩng cc k nguy him, nht l cho th h mai sau.

Nhng trn mt bnh din khc, chng ti li thy hnh Ƕng ny ca cng sn Vit Nam rt c li cho cng cuc u tranh ca ton dn nhm gii th ch Ƕ hin hnh v tr tit cn bn cng sn . Tht vy, vic k Hip nh v cm mc bin gii l mt "git nܧc cui cng Nj lm trn ly nܧc", v s phn n ca ton dn, (c th ni thm l ca ton qun) , cng vi lng dn t Nam ch Bc ang si Ƕng on hn v b cܧp t ai rung vܩn, b cܧp mt ht t do nht l t do tn ngܫng, v Nhn quyn th b bc lt v b n p trong cc chin dch "n nh v an ninh chnh tr " ...v.v... tt c s cng thc y nhanh tin trnh "cng ng ln" Nj lt ǰ ch Ƕ x hi ch ngha hin hnh v trng tr bn ti cng sn bn nܧc...

 

Tiu bang Washington thng 2/2002

Trܩng Sn DHNTr v: trang u
1