THIT CH DN CH

hay "thc thi dn ch" ???

trܩng sn dhn

 

********* T thng 10 nm 1998, chng ti c bi "THIT CH DN CH" Nj knh xin lu cng ng ngܩi Vit chng ta hi ngoi v ch trng "treo u heo bn tht ch" ca CSVN, ct nh la d lun ca th gii bn ngoi v ru ng ng bo trong nܧc qua k hoch m chng gi l "xy dng v thc thi quy ch dn ch nng thn" .

Hai nm tri qua ! Tnh hnh trong nܧc vn khng c mt cht thay ǰi no, d H Ni ni n vi Hoa K Nj k ܮc Thng Чc gn y:

- L kh Phiu v bn "lnh o m ic" ca ng vn cn , ni b vn cn quyt lit tranh quyn tranh gh, nht l trong thi gian trܧc hi ngh IX ca ng,

- Dn chng vn ngho i bnh tt li cn i rch v bnh tt hn qua my cn bo lt Min Trung nm 99 v nhng cn l lt gn y Min Bc v ng bng sng Cu Long,

- T nn x hi cng ngy cng t hn vi thm trng tht nghip, mi dm v ma ty (nht l gii tr), vi cnh v vt trong bui ch chiu ca bn cn b ng vin t sn ....

- Quyn T Do vn b cm on qua cc hnh Ƕng n p cc tn gio khng nng tay, hoc ngang ngܮc khng cho cc tu s i d hi ngh "Thܮng nh Ba Bnh/ Tn Gio Thin Nin K" ti Lin Hip Quc .,

- Nhn quyn vn b ch p nng n hn qua hnh Ƕng khng b cc nh tranh u cho T Do, Dn Ch, v Nhn Quyn trong nܧc nh H s Phu, Nguyn thanh Giang, Trn , Nguyn an Qu, ha thܮng Thch Huyn Quang, Thch Qung v.v....

 

Mc d tnh hnh kinh t ngy cng suy sp, x hi ngy cng ti t hn... nhng trn con ܩng cng c quyn lc thng tr v cng c ng, CSVN gi l mt thng li khi h xy dng v cng c xong bܧc u "quy ch dn ch h tng" qua ci m h gi l "bu c t do" trong nm 99 x p. Nhng c "t do trong ng c bu c" hay khng th ng bo trong nܧc t Nam ch Bc NJu thy r !

l hܧng i ca CSVN, ni nm na l cng sn xy kim t thp quyn lc t thp ln cao, rp khun theo cng sn Trung Quc. C l ri y trong tng lai cng sn s tin hnh bu c cp qun huyn Nj i ln ljn cp tnh! (d l vn dܧi hnh thc bp bm phn dn ch).

Chng ti ngh l ljn giai on m Cng ng ngܩi Vit chng ta hi ngoi phi ǥt ht trng tm tranh u ca mnh phi hp vi mi s ym tr quc t v cc cuc tranh u ca ng bo quc ni Nj bin thnh p lc buc bn cng sn phi "Thc Thi Dn Ch" tht s, qua T Do ng C V Bu C, m bt u phi t nh kim t thp i xung, c ngha l phi bu c Quc Hi Lp Hin trܧc. t ܮc T Do trong ng C v Bu C l s nm ܮc v kh hu hiu nht Nj chng li Ƕc ti Ƕc ng v ng nhin s tin ti vic xa b c HinPhp ca ch Ƕ hin hnh ch khng ring g mt iu 4.!

Chng ti xin trch ng li sau y "nguyn vn" bi "Thit Ch Dn Ch" (thng 10/1998) Nj chng ta cng nhn li v lܮng gi tnh hnh tng qut t cho ljn nay (thng 9/2000) Nj tm phng hܧng v chin lܮc u tranh chnh tr vi cng sn trong giai on sp ti, mt giai on rt thun li khi m Hoa K v cc nܧc u t v chi vin c th s dng n by Thng Чc Nj p lc H Ni phi "ǰi mi Ǯt 2", tc l ci t trn mi lnh vc, k c chnh tr...., d mun d khng cng l mt bܧc u dn ti vic ni rng mi quyn T Do cho ng bo trong nܧc , i ln ti Thc Thi Dn Ch (Bu c t do) trong tng lai. Ch s l CSVN s tm mi cch Nj cܫng li tin trnh ǰi mi (ci tri) ny Nj tip tc m cng ngi v, quyn lc v bng lc, gi cht Ƕc quyn Ƕc ng thng tr nhn dn theo con ܩng x hi ch ngha, d h d bit l nhn dn khng ai cn tin vo ng na v khng mt ai cn mun b h a vo con ܩng bao gi. V d h vn bit l cܫng li tin trnh thc thi dn ch th ng ch c b dit vong m thi !!!!

 

Tiu bang Washington 15 thng 9, nm 2000

Trܩng Sn DHN

 

******************************************************

 

thit ch dn ch

 

( Xin lu :Tt c nhng d kin trong bi "Thit Ch Dn Ch" ܮc ng li ny

NJu vo thi im thng 10 nm 1998)

 

 

S vic Hni tr t do cho mt s t nhn lng tm, t nhn chnh tr, tn gio v.v....trong Ǯt m h gi l "n x" nhn ngy 2/9/98 va qua c to ܮc mt s d lun v mt vi hin tܮng i chi nhau trong cng ng VN hi ngoi: khen c, bnh thn c, lc quan h hi c, lo u c.... (khng dm lm bn ljn d lun trong nܧc, v ai cng quen vi ci tr n x ǥc x ny loi ny nh cm ba ri, th tp ny Nj c ch nht tp khc thi !)

Trong mt bi trܧc (Tr Chi Mi, thng 9/98)chng ti c tm thi phn tch s qua ca CSVN qua hnh Ƕng "n x" va qua. l:

- Cp thit nht ve vn Hoa K v th gii bn ngoi Nj tin ti mt tha ܧc thng mi vi M, t mi ܮc s chi vin ca cc ngn hng quc t d dng xin gia nhp vo T Chc Mu Dch Quc T (WTO) v.v... hu m rng ngoi giao, mu dch kinh doanh, u t pht trin..v.v..(nhng va ri Ch Tch Phng Thng Mi Hoa K tuyn b thng thng rng"phi cn vi ba nm na may ra mi k ܮc mt hip ܧc thng mi vi VN".)

- Trܧc mt c th cu nguy phn no khng hong tin t v kinh t trong nܧc ang trn suy sp, tut dc thm hi, lm n by m i ph vi tnh hnh chnh tr v x hi ang ri ben trong nܧc, tm thi n nh ܮc phn no xung Ƕt quyn lc trong ni b ng, nht l nim tin trong hng ng ng vin cc cp vn ang c "hin tܮng suy thoi trm trng" (nguyn vn nhn nh ca L kh Phiu trong bui hp cn b ng ton quc hm u thng 8/98) - t cng c li Th v Lc ca ng v nh nuc, tip tc con ܩng XHCN, gi vng th Ƕc quyn Ƕc ng thng tr nhn dn.

C thc ܮc v mc tiu ngn hn ca CS nh chng ti va nu trn th chng ta mi thy ܮc hnh Ƕng m chng gi l "n x" kia ch l mt "th v gii vy" ca L kh Phiu v tp on mafia cng sn ang vo mt "th bt buc" phi "tr hon chin" mua thi gian... nhm i ti mc tiu ti hu v c hu l cng c ng, cng c Quyn v Lc ca ng, vi quyt tm m qung tip tc i theo con ܩng XHCN hi dn hi nܧc m H ch Minh la chn, quyt tm khng chu ri b ch ngha Mc Lnin, d h vn bit l ch ngha qu li thi ny cht t lu ri. Tuyt nhin khng phi "khoan hng hay nhn o" nh CS v bn tay sai hi ngoi thܩng ru rao trong lun iu tuyn truyn, m chnh v b nhiu p lc t th gii bn ngoi, cng nh do s tranh u bn b ca cc phong tro nhn quyn khp cc quc gia trn th gii v ca ngܩi Vit t nn chng ta.

Cng trong bi "Tr Chi Mi", chng ti c NJ cp ljn ܧc vng ca ngܩi dn VN trong hin ti, mong hnh Ƕng gi l n x ny nh l mt du hiu tt cho mt thi im mi ܮc gi l thi k ǰi mi (hay ci tri cho ng ngha hn) c v kinh t ln chnh tr, nht l v chnh tr. V ܧc g nhng bܧc k tip s dnh cho vic bi b iu 4 hin php, thc thi Dn Ch v m rng T Do, nht l t do tn ngܫng, t do bo ch, t do hi hp, t do kinh doanh v.v...v v.v... Trong thm tm lc no chng ti cng mong sao ܧc m s bin thnh hin thc, Nj cho dn tc VN hܪng ܮc cht t hnh phc m no trong khng kh thanh bnh, tht s t do v dn ch, d l qu mun.

 

NHNG ЧC M L MT VIC, M THC T LI L mt VIc KHC !

- Th nht: l v cng sn v th gii khng cng sn c ci nhn v quan nim khc hn nhau mt tri mt vc v nh ngha cng nh v cch thc thc thi Dn Ch v T Do. -

- Th hai: l qua pht biu cng nh hnh Ƕng ca L kh Phiu gn y, chng ta thy ng ta quyt tm gi vng vai tr lnh o ca ng, quyt tm gi vng nh hܧng XHCN, rp tm cng c Quyn Lc trong chnh sch bo v ng v ch Ƕ, qua ch th s 30 ca B Chnh Tr v k hoch tin hnh thc hin "Thit Ch Dn Ch c s" Nj hp php ha vai tr thng tr ca ng, ng nh Trung Quc thi hnh xong t hai nm nay.

Thc t, t ngy H ch Minh em ch ngha cng sn ngoi lai v nܧc, dn chng khp ni nht l nng thn, hai ch Dn Ch ܮc cn b cng sn nhi nht cho mt nh ngha tht nm na v vn tt: "DN CH l NHN DN LM CH (ng hn l nhn dn lm ch tp th), ܮc th hin qua khu hiu "Nhn Dn Lm Ch - Nh Nܧc Qun L - ng Lnh o" l sch lܮc tuyn truyn m dn, gian manh v i bp ca H ch Minh v bn mafia CS i vi ngܩi dn qu ma cht pht thp c b ming, a ngܩi cng nhn v nng dn ln lm ng Ch, c ting m khng c ming, Nj ngܩi dn ch ܮc n bnh v cong lng lm ti mi cho ng, lm cng c sn xut cho ng mt ma, sut t khi ng CS cܧp ܮc quyn sanh st t nܧc VN ny. Lm tt c nhiu sn phm, ca ci vt cht th ng hܪng (qun l), cn tht bi th ng Ch phi a lng ra gnh chu hu qu (i rch bnh tt..).V H ch Minh lc no cng bo rng "cn b ng v nh nܧc ch l ti t ca nhn dn!", ch l ngܩi ng ra qun l cho cc ng ch tp th m thi, khng trch nhim thnh bi! Ngܩi dn v lu v di vn thy r chnh sch "ng lm my si" bp bm ny, nhng dܧi hng sng AK v lܫi l ca ng h khng cn cch no hn l phi ci u tng phc Nj cn ܮc ci u m n cm v ܮc chn go m nui gia nh! l lun iu ca CS, t H ch Minh tr xung ti th h L kh Phiu ngy nay v hai ch Dn Ch. Ci loi Dn Ch X HI Ch Ngha hay cn gi l Dn Ch Tp Trung ny ܮc Hin Php 1992 quy nh r nh vy, cho nn nhng cn b CS lo thnh trung kin vi ng nh Trn , Hong Tin, Hong minh Chnh v.v...mi dm ng lot mnh ming yu cu lnh o ng "cn phi thc thi dn ch, ni r l dn ch mi, dn ch tp trung ܮc ghi r trong Hin Php, dn ch XHCN nh Bc H ca chng ta suy ngh v thc thi nܧc ta ngy nay.." (bi vit ca Trn u nm 1998). -

( y chng ti xin m thm du ngoc Nj ni r hn l h ch kin ngh mt ܩng li hnh Ƕng cho lnh o ca h, Nj mong cu ng CS khi b ph sn, sp ǰ..., v h lun lun quan nim rng "ng vn l yu t quyt nh, ng phi c ting ni quyt nh (c ngha l phi lnh o!) trong mi sinh hot trong x hi. Ni cch khc l ng phi ܮc tn ti Nj tip tc con ܩng x hi ch ngha m bc H ca h chn. Cn ni r nh vy y Nj cho nhng ai tng NJ cao s u tranh ca bn ng vin cng sn lo thnh trung kin tay dnh y mu dn Vit t 1945 ljn nay nh Nguyn H, Nguyn vn Trn, Trn v.v... c th nh gi li nhng t ng Dn Ch v T Do m h nu ln cho lnh o ng ca h gn y, thc cht cng ch l thit tha tranh u cho s tn vong ca ng cng sn v tnh mng ca bn ng vin m thi, ch khng tht s v Dn Ch, T Do cho dn tc VN nh nhiu ngܩi lm tܪng u!!! Tuy nhin chng ta cng khng th gt b kh nng xem h nh mt ngi n hay mt n by Nj lm bng ln ngn la u tranh ng khi trong nܧc nhm lt ǰ ch Ƕ CS hin hnh.)

Theo ng bܧc i ca H ch Minh, ngܩi hu du L kh Phiu khng nh trong mt bui hp ca cn b ng vin ton quc hm thng 8/98 nh sau:

- "Gi y, Dn Ch i vi chng ta khng phi ch l bn cht, m cn l mc tiu, l Ƕng lc, l bin php chin lܮc Nj phng chng cc t nn tham nhng, quan liu..., Nj bo v ng, bo v ch Ƕ."

Tht l qu r rng! i t nhn nh ny, Phiu NJ ra chnh sch:

- "Pht huy quyn lm ch ca nhn dn; Xy dng v cng c c s ng trong mi x nghip; Thc hin cht ch "Thit Ch Dn Ch c s"; Kim sot cht ch t tܪng; Phc hi phong tro ph bnh t ph bnh v kim im.

C ǰi mi phng thc lnh o ca ng v qun l ca nh nܧc, c pht huy ܮc quyn lm ch ca nhn dn, to nn mt khng kh dn ch ci m trong x hi... th ng ta mi c kh nng pht trin nhanh v bn vng, cng quyt v kin tr gi vng nh hܧng XHCN, v gi vng ܮc vai tr lnh o ca ng"

Chnh sch ny ܮc c th ha qua ch th s 30 ca B Chnh Tr v vic "Xy dng v thc hin quy ch dn ch nng thn" (bo Nhn Dn gi l Thit Ch Dn Ch cp c s).

Vi quyt tm v ܩng hܧng r rt nh vy ri L kh Phiu hnh nh ang "khn trng" bt tay vo chng trnh hnh Ƕng c th :

 

1)- Triu tp khn cp hi ngh ln th 6 ca Ban Chp Hnh Trung ng ng kha VIII, ngay trong thng 10/98 ny.

ng ra hi ngh ny s ch din ra vo thng 12/98, v hi ngh ln th 5 trܧc ch mi va b mc vo gia thng 7/98 y thi, ngh quyt ca hi ngh ny cha chc hc tp xong.(Hi ngh ln th 4 th cng va b mc hm thng 12/97 vi kt qu l Phiu ginh ܮc gh Tng b th trong tay Mܩi, loi hn Nguyn tn Dng tay chn ca V vn Kit ra khi Thܩng V B Chnh Tr).

Gii quan st chnh tr coi y l mt s vic bt bnh thܩng, v:

- th nht l khng ng nguyn tc thng thܩng ca CS v thi im t chc ca hi ngh ca Ban Chp Hnh Trung ng ng,

- th hai l hi ngh c v qu khn cp, khng th Ǯi ܮc ljn thng 12, v thng 10 l thng HNi s phi bn rn trong cng tc chun b cho hi ngh thܮng nh cc quc gia trong khi ASEAN ln u tin ܮc t chc VN vo thng 11/98.

- th ba: ti ܮc chnh thc a ra trong hi ngh ln th 6 ny l "tm bin php chn chnh nn kinh t v i ph vi cn khng hong tin t", nhng c l NJ ti s ܮc L kh Phiu tht s a ra l "bin php cng c v xy dng ng" (mt NJ ti ܮc B Chnh Tr d tr trܧc trong i hi ln th 5 ri) v mt NJ ti nng bng qu cp bch lin quan ljn s tn vong ca ng CSVN l " Thc Thi Dn Ch" (ni r l Dn Ch xhcn) qua k hoch "Thit Ch Dn Ch cp c s" Nj hp php ha vai tr lnh o v thng tr ca ng. Do Phiu mi triu tp hi ngh khn cp ljn Ƕ phi gi c 170 y vin trung ung khp ni phi ri nhim s v hp H Ni.

Tܪng cng nn nhc li l L kh Phiu c ch khi nu ln mt cu hi trong bui hp cn b ng vin ton quc vo thܮng tun thng 8/98 va qua, nh sau:

- "Ti sao trong ng ta li c nhng hin tܮng suy thoi trm trng nh hin nay?"

Cu hi ny ܮc tht ra t ngܩi ang c v tr cao nht ng, cho thy mt thc trng bin cht, tha ha trm trng khng thuc cha ca cc cp cn b ng vin t trung ng (nh Phm th Duyt) ljn c s, mt Ƕng lc ang gy phn ha thܮng tng lnh o ng. Thc trng ny cn phi ܮc m x cp bch Nj tm bin php chn chnh ngay th mi cng c v xy dng ng li kp thi ܮc, l s tn vong ca ng v c l l mc ch tht s ca hi ngh ln th 6 ny v c th l l do thm kn ca L kh Phiu khi ng ta cho triu tp hi ngh ln th 6 mt cch vi v bt bnh thܩng nh vy.

Tuy nhin cng c d lun H Ni cho rng L kh Phiu mun tm thm ng minh Nj tch ri Quyn Lc ca hai ngi c vn Mܩi v V vm KIt ra khi thc quyn ca Tng b th (cho ljn nay vn cha c y nh mun !), Nj ng ta ܮc thc s ng trn tt c. y l mt tranh chp ni b, mt s xung Ƕt dai dng quyn lc v quyn li. V Mܩi v V vn Kit tuy ri khi chc v nhng trong vai tr c vn ca Ban Chp Hnh Trung ng vn cn c quyn tham d cc hi ngh, vn cn nh hܪng rt nhiu trong ng, vn cn c ting ni quyt nh mang "tnh mnh lnh" cho B Chnh Tr, v iu kh x nht cho Phiu l vn cn l hai ch da, ch np ( d) cho bit bao cn b ang c nhiu ǥc quyn ǥc li nht Min Bc ( Mܩi) v Min Nam (V vn Kit).

 

2.)-Nguyn Mnh Cm i Hoa K:

Vi t cch l ph th tܧng kim b trܪng ngoi giao, li nhn dp i d phin hp Lin Hip Quc (New York), Nguyn mnh Cm chnh thc ving thm B ngoi giao v B Quc phng M. Ngoi mc ch cu vin, chc chn ng ta cng khng qun thng bo v rao hng cho vic thc thi Dn Ch qua m hnh "Thit Ch Dn Ch cp c s" ca CS trong tng lai. Tuy c ܮc hai b trܪng ngoi giao v quc phng tip n theo ng l nghi, nhng bo ch v truyn thanh truyn hnh trn ton quc Hoa K khng c mt bn tin tc hay bnh lun no c li cho VN v chuyn ving thm ny, ngoi tr Hoa K i hi tin tc v my ngn ngܩi M mt tch trong chin tranh v nhu cu ǰi mi kinh t ln chnh tr, nu mun c ܮc mt hip ܧc thng mi trong tng lai.

Sau ng ta qua Canada Ti y c nhng dn xp cho ng gp mt s nhn vt VN, va cng khai va b mt, vng Montral v Qubec. y c l l nhim v chnh ca chuyn M du ca ng ta. l ra sc chiu d nhm "Vit Kiu Yu Nܧc", mt s cu dn biu phn chin thuc ci gi l "lc lܮng th ba" trܧc kia, v mt s ngܩi trong Lin Minh hay Phong Tro tng qun gc h ho ng h V vn Kit theo ch th ca ph thy Steve Young my nm trܧc y, v nhu cu nhn s cho k hoch ǰi mi chnh tr ca CSVN, nht l tuyn truyn cho mt "tr chi dn ch mi" (Thit ch dn ch cp c s, hay mt gii php chnh tr bp bm no Nj c sn pht thm b mt Dn Ch T Do trong nܧc). D nhin ng khng qun ku gi gp vn tham gia u t VN Nj gp phn pht trin nn kinh t qu nh (sic!) (hay cu vn mc Ƕ u t ngoi quc hin ang suy sp thm hi!!).

Theo tin nhn ܮc th c vi ngܩi nu ln vic bi b iu 4 Hin Php nh l mt trong vi iu kin tin quyt Nj ngܩi Vit hi ngoi c c hi v ng gp cng sc vo cng tc kin thit v pht trin qu hng c v chnh tr ln kinh t sau ny.

 

3)- Trn c Lng sang Nga:

Ngoi mc ch cu vin, m rng hp tc kinh doanh, ngoi giao v quc phng, sang Nga lc ny chc chn Trn c Lng phi c mt chnh tr cp bch no . V ti nghip cho thn phn ng ch ch tch nܧc sang chu khng ng lc, vo mt thi im ht sc bt li, ngay ng vo lc Lin bang Nga ang c khng hong lnh o trm trng (khng c chnh ph) kinh t v tin t ang b ph sn, suy sp ljn mc Ƕ phi van xin h thng ngn hng quc t chi vin cu nguy mi hy vng c tin tr lng cho qun Ƕi, cng vin chc v cng nhn c nܧc (cha tr gn 2 nm lng, hoc thnh thong ch tr nh git bng rܮu volka hay mt vi mt hng m khc), th ly ci chi m cu tr cho nܧc n em ch hu c y? Ngay nh ang lc "tang gia bi ri" th c nhn s no c thm quyn Nj tip n ng ch y? ni chi ljn vic tho lun, xin x v k kt? Ha chng i sang Nga Nj h da Hoa K v th gii bn ngoi ch c ngh rng VN khng c ng minh ln nh Nga S v Trng Quc Nj h tr VN v mt chnh tr, ngoi giao kinh t v quc phng. Ha chng i sang Nga Nj gp cc lnh t CS vin DUMA (ang c a s quc hi) Nj vn k v tܩng trnh v vic Thc Thi Dn Ch nh CS Trung Quc thi hnh (Thit Ch Dn Ch cp c s).

 

4 )- Phan vn Khi i Tu:

Sau chuyn ving thm VN ca ng y kin Hnh, B th ca Ban B Th Trung ng ng CS Trung Quc, ng Phan vn Khi s i sang Trung Hoa sau hi ngh ln th 6 ca Ban Chp Hnh Trung ng ng. Lm g ng c th gi rnh ri Nj gi l thm ving x giao nܧc CS n anh trong lc tnh hnh nh ang ri rm nh t v? Chc chn ng i sang hc tp vi ng v nh nܧc Trung Quc v kinh nghim v phng thc thc thi "dn ch xhcn" kiu Tu. V Trung Quc thnh cng trong vic pht ln ch Ƕ mt lp sn Dn Ch qua vic cho dn chng bu bn t do Nj la chn chnh quyn x p (d nhin lm sao khng thng qua c s ng h tng a phng ܮc). Phng thc ny CS gi l "Thit Ch Dn Ch cp c s" va hon ton dn ch (d l cha ng mu Dn Ch kiu Ty Phng) va cng c ܮc mt cch hp php v y Quyn v Lc ca ng (thng tr), va tha mn ܮc d lun th gii bn ngoi v "thc thi Dn Ch T Do", d tht s y ch l kiu Dn Ch v T Do x hi ch ngha.

Tܪng cng nn ni r hn, y ch l giai on 1 ca ci gi l "Thit Ch Dn Ch cp c s", mt "tr chi dn ch" kiu cng sn Tu, ܮc thc hin t 1996, c ru ng ܮc d lun th gii Ty Phong (h hi hoan nghinh) (sic!). Giai on II, III... s l bu c t do (sic!) cp huyn, Tnh, Thnh ph v.v... sau cng thy chc n ri mi ljn Quc Hi, Chnh Ph ...c l sau vi nm g cha bit, ty theo tnh hnh.

l quan nim "Thc Thi Dn Ch" ca ngܩi CS m Trung Quc v ang tin hnh. V c l l mt bi hc v cng l nhu cu cp thit nht cho CSVN trong giai on kh khn hin ti. Do c l Phan vn Khi (nh nܧc) v L kh Phiu (ng) NJu phi ln lܮt sang Trung Quc hc cho thuc Nj v p dng trong k hoch "ci tri chnh tr, Thc Thi Dn Ch" trong nhng ngy sp ti ti VN. (L kh Phiu v Phan vn Khi nhn li mi ca b th y kin Hnh sang thm Trung Quc, Khi i trܧc, v Phiu s i sau.)

 

KT LUN:

Trn con ܩng ǰi mi chnh tr, thc thi Dn Ch, nu CSVN thc hin nhng bܧc theo k hoch "Thit ch dn ch x p" nh Trung Quc, tc l tin hnh bu c t do (sic!) x p, theo ng nh ngha Dn Ch XHCN trong hin php m nhm ng vin lo thnh trung kin nh Trn kin ngh, th chc chn h s pht ܮc mt lp sn dn ch (d l gi to, khng ng ngha, khng ng yu cu) ln ci v ngoi ca ch Ƕ Ƕc ti chuyn chnh v sn hin hnh.

iu ny trܧc mt h va bp v tranh th ܆c d lun cc nܧc phng Ty, ve vn ܮc ng bo nh d c tin trong nܧc v tin trnh "ci tri chnh tr" thc thi dn ch v.v.. ng thi h cng thc hin ܮc mc tiu c hu ca ng l :Cng c vng chc Quyn v Lc ca ng v Nh Nܧc, tip tc con ܩng X HI Ch Ngha hi dn hi nܧc m H ch Minh chn, Ƕc quyn Ƕc ng chuyn chnh v sn thng tr v bc lt nhn dn. V y c l l k hoch mt m Trung ng ng cn phi bn bc khn cp trong hi ngh ln th 6 va qua. D nhin NJ ti kinh t hay bi tr t oan x hi, hay g g i na cng ch qua loa ly c Nj Ban Chp Hnh Trung ng ra ngh quyt cng khai m thi.

Cng ng ngܩi Vit chng ta cng nh 75 triu ng bo trong nܧc, tt c NJu c mt ܧc nguyn chung l CSVN s "ci tri chnh tr, thc thi Dn Ch tht s, m rng T Do v tn trng Nhn Quyn.., nhng khng phi kiu Dn Ch, T Do ca Hin Php XHCN 1992 nh tܧng Trn v nh vn Hong Tin trnh by, hay kiu Dn Ch, T Do v Nhn Quyn ang ܮc CS Trung Quc tin hnh. V y l m hnh "kim t thp" ܮc cng c t thp ln cao, r rng c cng c cht ch v hp php ha h thng cai tr t x p tr ln, cng c nh nܧc v ng. R rng khng c g gi l ǰi mi chnh tr ng nh ton dn mong Ǯi, m ch l ci tri chnh tr theo nh hܧng XHCN m thi.

 

iu ny chng t rng L kh Phiu v tp on CS VN vn ngoan c khng chu t b con ܩng x hi ch ngha hi dn hi nܧc, gi cht ch Ƕ chuyn chnh v sn hin hnh. V hu ht cc cuc cch mng nhm lt ǰ hoc xa b ch Ƕ Ƕc ti bt cng hay bt xng, tranh u cho T Do Dn Ch v Cng bng x hi t ngn xa, trn khp th gii NJu theo m hnh kim t thp t trn i xung, xy dng ch Ƕ mi t c cu Lp Hin, Lp Php...Nj t mi thit lp c ch chnh quyn t trung ng mi ljn a phng x p.

Chng ti ngh rng cng ng VN hi ngoi cng nh ng bo trong nܧc phi thy ngay ܮc sch lܮc v con ܩng m L kh Phiu v cng sn Vit Nam ang chn. l con ܩng "Thit Ch Dn Ch x p" , khc hn con ng "Thc Thi Dn Ch" m dn tc Vit Nam cng nh c th gii vn minh ang mong Ǯi. Chng ta cn phi cng gic v cn vch r cho th gii bit y l tr "treo u d bn tht ch" ca CSVN, nhm phnh gt d lun quc t v quc ni v hai t ng Dn Ch, T Do m thi.

Con ܩng ny chc chn khng bao gi hp vi lng dn, khng bao gi to ܮc nim tin v iu kin thun li cho ngܩi Vit t nn (yu nܧc m khng yu x hi ch ngha ) v nܧc, tham gia ng gp vo cng tc xy dng v ti thit li qu hng, c v mt chnh tr ln kinh t v x hi.

Con ܩng ny s y dn tc VN trong v ngoi nܧc vo th bt buc phi tip tc lin kt u tranh cho ljn khi no ngܩi CSVN phi chp nhn t b hn con ܩng x hi ch ngha , t b hn Ƕc quyn lnh o t nܧc bng ch Ƕ Ƕc ti Ƕc ng, bc lt nhn dn tn xng ty nh hin nay, v trao quyn t quyt li cho ton dn.

mi l con ܩng duy nht ng kh d trnh ܮc cho dn tc thm cnh phi ǰ mu v ch thm mt ln na, Nj ri cui cng th ng CSVN cng s khng sao tn ti ܮc, ch ngha Mc L hay t tܪng H ch Minh s b xu th thi i o thi, s b dn tc VN p nt nh Lin X v ng u, khng sai! Chng , d cho ngܩi dn Vit Nam vi truyn thng v bn cht nhn o sn c, d khng c nh tn dit CS ljn ngܩi cui cng, cng khng ai dm bo m ܮc tnh mng v ti sn ca ng vin cc cp (v gia nh h khng chng). ng ngoan c v ng Nj qu tr!!

Tiu bang WASHINGTON thng 10/98

Trةng Sn DHN


Tr li : Trang u

1