Lun c suy kim

TRЩNG SN DHN

 

Sau ngy quc hn 30/4/1975, c mt s anh ch em qun dn cn chnh v gia nh, tuy may mn ܮc di tn ra nܧc ngoi, nhng khng c dp "may" li Nj chng kin tn mt ܮc nhng hnh Ƕng ngu xun, tn c ljn man r ca nhng ngܩi t xng l "gii phng cho ng bo Min Nam", ca nhng ngܩi cng sn Vit Nam t min Bc vo, ca nhng ngܩi cng ung nܧc sng Cu Long nhng t ho ܮc Min Bc cho mang dp ru Ƕi nn ci, v ca nhng con cp 30, nhng ngܩi Min Nam hng hch ܮc cng sn cho mang bng trn tay o, thuc h thng nm vng, n cm quc gia th ma cng sn !!!

C th ni y l mt trang s bi thm nht ca ngܩi dn Min Nam Vit Nam ni ring v dn tc Vit Nam ni chung. Nhng ng bo no ܮc may mn ri khi Vit Nam trܧc thng 4/1975, v nhng em chu thuc nhng gia nh ny (tnh ljn nay cng t 21 tui tr ln, k c nhng con em ca tt c ngܩi Vit Nam ܮc cho ǩi trn cc nc phng Ty t do) khng bao gi hnh dung ܮc ci ngy lch s en ti ny, v cng sn Vit Nam c tnh sa lch s ngay t u chin dch tin chim Min Nam.

Cho ljn gi ny d chng ti c ni ln nhng s vic tht s xy ra t ngy 30/4/75 th b con no ri khi t nܧc trܧc ngy lch s (nht l th h sau 75) cng khng ai mun tin v chu tin l s tht, mt phn v c ngܩi cn cho chng ti thuc thnh phn chng cng, th ght cng sn nn ch nhm tuyn truyn chng cng m thi, mt phn v b con khng ai ng l bn cng sn li c tm a v nhn o, phi dn tc ljn nh th ܮc .

Do chng ti mun k li nhng g xy ra ti Saigon v nhng vng ph cn trong nhng ngy trܧc v sau 30/4/1975, k li trung thc nhng s vic m chnh chng ti l nn nhn, l nhn chng, nhng s vic m chnh mt chng ti thy, chnh tai chng ti nghe..., Nj tm gi l "lun c". Nj nhng anh em bn gi sng tha phng cu thc chng ta c y yu t m trao ǰi nhn nh, v Nj cc th h con chu chng mnh c thm s hiu bit chnh xc hn v bn cht, v con ngܩI, v ܩng li ch trng v chnh sch ca ngܩi cng sn Vit Nam m suy kim. tc l Nj thy ܮc vic lm ca h trong hin ti v trong tng lai gn y.. .. .. .

Chng ta gi ngy 30/4 l "ngy quc hn" v nܧc Vit Nam Cng Ha ca chng ta b xa tn khi bn ca th gii t ngy 30/4/1975, v cng sn Bc Vit x b Hip nh Bal 1973 m chng va long trng k kt, va xua qun cng khai tin chim Min Nam Vit Nam. C rt nhiu nguyn nhn dn ljn ngy mt nܧc, khch quan, ch quan, xa, gn v.v.. chng ti khng mun bn thm y, v trong gn 30 nm qua c rt nhiu sch bo, hi k, Vit c, M c, Php c, tt c NJu c phn tch rt r rng ri. Chng ti ch mun trܧc ht k li mt vi mu chuyn tht, vui bun ln ln, c lin quan ljn ngy quc hn ny, Nj gi l ng gp thm mt t ti liu vo trang lch s au thng ca t Nܧc.

TINH THN BT KHUT, LIM S CA QLVNCH V cnh st quc gia

Ngy 28/4/75, ton b phi trܩng qun s Bin Ha ܮc di tn v Tn sn Nht . T 10 gi m cho ljn sng cng sn pho kch vo phi trܩng Tn Sn Nht v nhng vng ph cn, bng ha tin 122 ly v n pho 130 ly, gy rt nhiu thit hi khng nhng cho cc n v khng qun, m cn gy thit hi v nhn mng cng nh v vt cht cho dn chng vng ph cn (nht l vng Lng Cha C v Trng minh K)

Ngy 29/4 lc 8 gi sng, ng Dng Vn Minh vi t cch l Tng Thng VNCH (mi ܮc 2 ngy) gi mt phi on vo gp phi on cng sn Bc Vit v MTGPMN (VC) ti tri Davis (Tn sn Nht). Phi on gm c Lut s Nguyn Vn Huyn (Ngh s, Ph Tng thng ca Dng Vn Minh), V vn Mu (Th Tܧng ca Dng vn Minh) v chun tܧng Nguyn hu Hnh (Quyn Tham mu trܪng QLVNCH t 29/4/75, sau ny ܮc bit l lm tay sai cho VC t u thp nin 60 v t tr thnh mt VC nm vng rt ǡc lc ca Bc Vit ). Khng bit phi on b mt xin x hay nhn ch th no ca cng sn m h ri tri Davis khong 10 gi. Cn ch thn ng Minh (theo li ca trung t chnh vn phng Trng nh u) th ng m ln tn Long Khnh t my ngy trܧc Nj gp L c Th v tܧng Vn tin Dng ri. Sau khi phi on ca ng Nguyn vn Huyn t tri Davis v th ng Minh hp Hi ng Chnh Ph v cho bit l ch (MTGPMN) bc b NJ ngh ca ng (hai Bn bn tho Nj gii quyt vn NJ ni b ca nhau, v mt gii php chnh tr cho Min Nam Vit Nam) ng tuyn b l ch cn mt cch duy nht l u hng ch m thi, v ljn 11 gi tra ngy 30/4/1975 th tܧng Minh džc li tuyn b "u hng v iu kin" v tip theo tܧng Hnh nhn danh Quyn Tng Tham Mu Trܪng QLVNCH ku gi qun nhn cc cp "h sng xung, ngng chin u".

V sau y l mt vi s vic ܮc ghi nhn sau li tuyn b ca hai ng tܧng Dng Vn Minh v Nguyn Hu Hnh:

- Qu 1 gi tra, chng ti vn cn chng kin mt s hnh Ƕng anh dng ca anh em thuc "bit kch 81 D" bt chp lnh u hng, bn h mt lot hn 13 chin xa T.54 Bc Vit nm ngn ngang trn ܩng t Lng Cha C Ph Nhun, di ln hܧng C Chi (h mt cch tnh b vy thi!) v qun Bc Vit ang tn cng tri Hong hoa Thm Nj tm cch vo Tn sn Nht, trong lc i pht thanh Saigon v i pht thanh qun Ƕi vn cn li nhi lp i lp li nhng li tuyn b "u hng" ca hai ng tܧng Minh, Hnh...

- T 2 gi tra, cc con ܩng chung quanh sn bay Tn sn Nht v vng ph cn vng lng nh t, ch c ting rc kt v n pho ca cng sn thnh thong bay ngang qua nh x gi, rn ngܩi. Khng mt chic xe, khng mt bng ngܩi, ch c xc cht nm ri rc trn ܩng v trn va h, khng c mt phi c no ln xung phi o. Ba trn bn dy vn phng thuc Ban Lin Hp Qun S ca chng ti gn cng Phi Long ang cn chy v n pho 130 ly ca Bc Vit , xc cht ca anh em Qun Cnh cn cha ܮc di tn.

- Khp cc no ܩng Saigon Ch Ln Gia nh c khng bit bao nhiu l sng ng n dܮc c loi, qun phc mu sc ca mi qun binh chng ܮc vt b ngn ngang khp cc va h, thng rc...l cng.. .. .. v ch c cch ny binh s mi chu ngng chin u ܮc theo lnh pht ra lin tc trn i pht thanh.....v cc qun nhn chy lng nhng y ܩng, c l v khng nh quen, khng thn nhn thnh, hu ht NJu ch c mt chic qun ct hay mt x lp che thn (c mt s trn trung nh nhng), ming chi th tc tu vang tri khng bit h chi k chin thng, hay chi ngܩi ch bi u hng ch khng cho h ܮc quyn chin u vi qun th.. .. .. , cho ljn chiu ti th Thnh mi c v yn tnh phn no tr li.

- Dn chng sau nhng gi pht ng ngng rt v nh ng ca, ngoi ung ch c bn v gia c tip tc nh hai ngy 28 v 29/4 i lc lo cܧp git, hi ca, t cc nh hoc c x M ln ln ljn cc nh dn b i hin b trng. Cng nh nhng ngy trܧc , sut ngy 30/4 ngܩi ta tp np chen chc nhau l lܮt tm ܩng ri b qu hng, nht l sau li tuyn b ca hai tܧng Minh, Hnh.... t Giang Cng MI (New Port) trn xa l Bin Ha ljn Bn Bch ng v dc theo cc kho, bn tu Tn Thun, ni c nhiu phng tin tu thuyn, nht l Hi Qun Vit Nam, ang tm cch a ht chin c ra khi, va gip di tn mi thnh phn qun dn cn chnh Vit Nam Cng Ha, va khng Nj mt chic tu no lt vo tay cng sn.

Trong lc , trn ܩng b t Bnh ng Ch Ln ljn Cn Giuc, Cn ܧc, G Cng, bt chp bn b Ƕi cng sn (ton l con nt trn dܧI c 14- 15 tui) ang rm r chy ngܮc chiu hng mt dc hai bn ܩng vo Thnh, dng ngܩi ng o gng gnh m bng, tay xch nch mang.... lin tc tun i nh dng nܧc l, bng mi phng tin, (k c i b), tm cch ljn vng ven bin G Cng Nj kim phng tin ra khi...mong cn gp ܮc hm Ƕi 7 ca Hoa K, Nj i tm T Do.

T sng, cc phi cng tm mi cch a phi c loi ca n v ra khi Vit Nam, va t mnh hay cng gia nh thot khi bn tay CSVN, va khng mun cho cng sn Bc Vit chim ot ܮc chin c ca mnh. H bay qua ThiLan, Hongkong, i Loan, i Hn v.v.. ngn nht cng l Ph Quc hoc ra Hm Ƕi 7 Hoa K ngoi khi bin ng... C nhiu ngܩi khng nhin liu phi hy sinh dc ܩng, nhng cng nh CS khng thu ܮc bao nhiu chin li phm ca Khng Qun. (Ring chic Boeing duy nht ca Hng Khng Vit Nam cng ܮc i T Hunh hu Hin mang i tm giao li cho chnh quyn Hong Kong ngy 30/4 Nj tr li cho Hoa K , quyt khng Nj bn CS chim hu).

Nu ngy xa t Nܧc ta c Ngi Phan Thanh Gin tun tit v khng gi ni Nam K Lc Tnh, th ngy 30/4/1975 khng phi ch c mt ngܩi m c rt nhiu ngܩi theo gng "bt khut v lim s" ca Ngi, th tun tit ch khng chu nhc vi k chin thng Nj t li vi quc dn ng bo!!! l cc Tܧng Nguyn khoa Nam, Tܧng L vn Hng (T Lnh v T Lnh Ph Vng 4 Chin Thut), Tܧng Phm vn Ph (T Lnh Vng 2), Tܧng Trn vn Hai (T Lnh S on 7 B Binh), Tܧng L nguyn V (T Lnh S on 5 B Binh),... Ngoi ra cn c khng t s quan Qun Lc v Cnh St t st hoc cng gia nh t t tp th... khng thua g cc tܧng t ca qun Ƕi Ph Tang t m bng Nj t li cng T Quc v Dn Tc khi Nht phi chu gc kim u hng nm 1945 vy...(Cc k gi ngܩi Php chng kin ngay ti Si Gn rt nhiu v t st ca s quan v cnh st VNCH nn m t ang c mt "dch t t" ti Min Nam Vit Nam sau 30/4/1975", ǥc bit c trܩng hp t thiu ca mt trung t cnh st ngay ti tܮng i chin s trܧc Quc Hi m b Ƕi Bc Vit ngn cn khng cho mt ai ljn gn k c k gi ngoi quc, nhng ma may thay nhng k gi ngoi quc ny m t l nhng ngܩi "b ǶI gii phng" khng c mt hnh Ƕng no Nj ngn cn ngܩi t thiu, mc du h thy v bit ܮc r rng nh ca v s quan ny lc . )

 

thu CHIN LI PHM ?? - ch l cܧp v v vt trng trn.

Sau khi tin chim ܮc Min Nam Vit Nam, vic u tin ca chnh ph Bc Vit (VNDCCH) l "thu chin li phm". i vi Min Bc, Min Nam l th ch. Do , tt c nhng "ti sn, ti nguyn, phng tin sn xut, cng (quc gia) hay t (c nhn) thuc Qun, Cn, Chnh m cng sn Bc Vit gn cho danh t M Ngy (c hnh chnh v qun s ) NJu ܮc cng sn lit vo thnh phn chin li phm", (ngoi tt c qun c, qun trang qun dng ca QLVNCH d nhin ri,). l chnh sch.

1. Hn Hai Mi (20) tn vng.-

Cn c theo chnh sch ni trn, ngay chiu ngy 30/4/1975, "ng tin s Nguyn Vn Ho" phi trao 3 cha kha hm vng ca Ngn Hng Quc Gia Vit Nam cho i din Bc Vit, Nj ngay ti m h ch trn 20 tn vng chin li phm v Bc khng chm tr.

y chng ti cng xin m mt du ngoc ln Nj ni thm v ng Ho v s vng ny.

- ng Ho c mt ti dinh c Lp ngy 30/4/75 vi tܧng Dng vn Minh, cng vi ni cc ca ng V vn Mu v mt s nhn s phn chin t xung thuc thnh phn th ba (nh Dng vn Ba, H ngc C, V long Triu, Nguyn vn Binh v.v...) . Khi b Ƕi min Bc vo ljn dinh c Lp th ng Ho ni mt cu "bt ho" bt h vi mt s quan ch huy Bc Vit rng: "Ti y ch qu v, Nj trao cho qu v mt mn qu, l trn 20 tn vng (vng bo chng thuc Ngn Hng Quc Gia Vit Nam)." V s quan p ngay tc khc: " chng phi l qu g c, xin li ng, l chin li phm m chng ti phi tch thu, ng hy trao ngay cho chng ti i!." Nhng cu i p ny i vo lch s, cho c nhn ng Ho (m "Bt Ho") v ci gi l "Chnh Ph VN Dn ch Cng ha"! Cng nn bit Ho l ng kim Tng trܪng Ti Chnh ca chnh ph VNCH !!!

- Nhng sau , trong bi din vn džc nhn ngy quc t lao Ƕng, Tܧng Trn Vn Tr cho quc dn ng bo bit l (nguyn vn): "s vng trn 20 tn ܮc Thiu mang i lc chy ra nܧc ngoi ri". (iu ny v sau ܮc bit trong mt phin hp ca B Chnh Tr ng CSVN vo cui thp nin 80, Trܩng Chinh th nhn l s vng ny " manh mng tiu pha ht ri", Bi Tn cng xc nhn iu ny).

 

2.- Hng Tiu Dng, My Mc. v Nguyn Vt Liu Cng Nng Ng Nghip.-

T sau ngy 30/4 sut cho ljn gn 3 thng sau, hng ngy c trn 300 xe vn ti lin tc ch chin li phm v H Ni. H dng xe vn ti Molotova, xe GMC tch thu t cc n v ca QLVNCH, v xe vn ti trng dng ca t nhn ngܩi Hoa Ch Ln Nj chuyn ch mi loi chin li phm sau y v Bc Vit:

- Go (thuc cc kho d tr an ton) Bnh ng v Bnh Ty.

- Tt c cc tin nghi vn phng loi ca cc c quan qun s v hnh chnh va tip thu,

- Y dܮc v dng c y khoa ly ht t cc kho qun y dܮc trung ng Ph Th, v t cc bnh vin qun dn, cng t, Saigon, Gianh v Ch Ln.

- Cc t lnh, my iu ha khng kh, my may kiu, v cc loi tin nghi dng c v in..

- My truyn hnh, my thu thanh v cc loi tin nghi khc thuc loi m thanh.

- Xe p kiu c, xe m t (honda, suzuki v.v.v.) k c cn trong thng.

- Salon, bn gh c loi

- Cc loi dng c c gii Nng Lm Ng Nghip (my cy, my xi, my ui tm .v.v...)

- V ǥc bit nht l ton b my ko ch, my dt, nhum v,v... tho g t cc nh my dt Vimitex, Vinatexco v.v...

Ti sao chng ti ni l ǥc bit? V l ra nu ngh ljn "s m no ca b con c bc ng bo rut tht min Nam" nh h ni, th ti sao Chnh Ph Vit Nam Dn Ch Cng Ha Bc Vit khng Nj cc nh my dt ܮc tip tc hot Ƕng, sn xut hng vi cho dn chng Vit Nam xi (c hai min Nam Bc)? Hu qu l t 30/4/75 cho ljn t nht nm 1985 ngܩi dn mi ngܩi khng c qu 1 b b ba Nj mc! Ngoi ra theo cc ti x vn ti QLVNCH k li th trn ܩng v H Ni, h c ln vt i mt vi b phn quan yu (ph hoi) nn ton b my mc khng sao rp li thnh xܪng dt ܮc c (s vic ny khi i t ra min Bc chng ti mi xc nhn ܮc s tht 100%, v xܪng dt Nam nh ln nht min Bc ch sn xut ܮc khon 300 ngn mt/thng, vn khng bao gi cung ng cho dn chng min Bc ri, (trong lc ch ring Vimitex sn xut hn 3 triu mt/ thng). Cho nn khi tho cc xܪng dt ca min Nam em v Min Bc rp li khng ܮc ri th lm sao c vi cung ng cho c dn chng hai min Nam Bc? i, chin li phm ch l mt ng st vn trong kho Nam nh m thi, trong lc dn rch rܧi, ch c quyn mc o ngn khi ra ܩng v thiu vi!!!

Chic o di truyn thng ca dn tc Vitnam do khng thy xut hin min Nam Vit Nam na (v khng c vi m cng v c lnh cm n mc xa hoa). o di ch mi ܮc php mc li t nm 1987 m thi.. nguyn do su xa l ch v "chnh sch chin li phm" m thi!!!

 

3. Gia C, Ti Sn Ca Qun Cn Chnh VNCH.

Hu ht gia nh anh ch em qun cn chnh VNCH NJu l nn nhn au kh ca chnh sch "chin li phm" ni trn. ng vi chnh sch ny, th tt c mi th, t nh ca (ang , d t xy ct, mua, hay mܧn), rung vܩn, xe c, g vt heo ch... cho ljn mi th dng c sinh hot hng ngy trong nh, t ci ni niu son cho, chn bt, mng mn chiu gi, ci b, ci bc, thܮng vng h cm... NJu l chin li phm. V mt l rt gin d theo nh ngha ca cng sn Min Bc l tt c NJu "do tin ca lj quc M mua sm cho" (nguyn vn), cho nn khng c mn g ܮc gI l ti sn ca c nhn ngܩi no ht. M l ca M Ngy th ng nhin l chin li phm ca k chin thng ! Tht l gn gh !!

Ti Saigon, ni c mt ca vi k gi ngoi quc th vic tch thu nh ca cn hi nh tay, v h cn d dt cht d lun quc t. H ch lm mnh tay t sau ngy 15/6/75 l ngy c triu qun cn chnh b la i vo nh t ci to. Tuy vy cng c mt vi gia nh l t chng li lnh tch thu, th ban qun qun li c chnh sch khc. Cn cc tnh th h thng tay. Tt c gia nh thuc din qun cn chnh VNCH NJu b ui ra khi nh ang , ra mnh khng, khng ܮc mang theo bt c mn g, d l mt ci mn Nj cho tr con cn ǡp! H khng cn bit gia nh b tch thu nh s phi i u, u, n ung ng ngh ra lm sao? Khng th ku ca vo u dܧi hng sng AK lm le sn sng nh n. Tht l ht sc nhn o! Tht l ht sc chiu c cho "b con c bc ng bo rut tht Min Nam ang sng c hn i rch dܧi s km kp ca lj quc M Ngy" nh Bc v ng thy v ni !!! Cn rt nhiu loi chin li phm lt vt khc na, nhng chng ti ch nu ln y vi loi chin li phm in hnh thuc loi cng nghip v c nhn m thi.

n giai on "nh t sn" k tip, CSVN mi tht s v vt thm loi chin li phm khc na, ca t nhn, m ch yu l vng v ti sn c nghip ca ngܩi dn thܩng c ca hng mua bn Nj sng chung quanh cc ph ch ln nh khp Min Nam Vit Nam, nht l ca ngܩi Hoa Kiu. L do cng rt n gin: c ca hng t mua bn l c hp tc vi M Ngy, l c bc lt nhn dn ri ! Ti sn phi b tch thu (nhn dn tch thu!) v gia ch th phi ܮc a i ci to, hoc a v nhng vng kinh t mi cc tnh khc Nj bit th no l lao Ƕng chn chnh!. l chnh sch!

Mt gia nh qun 11, gn nh ti ang tr ng, na m 1 gi khuya, b gi dy v la i ln xe Molotova bt bng, (hai v chng v 4 con, 3 chu), khng ܮc em theo mt mn g, d ch l mt ci mn cho chu nh. H b ch i v hܧng tnh Rch Gi, cng vi hn 10 gia nh khc cng qun. n x Mng Th gn Ng ba Rch Si, cn cch tnh l hn 16 cy s ngn, vo lc hn 4 gi chiu, xe ngng li v c on ngܩi b ui xung xe ht Nj xe cn tr v Saigon, v on ngܩi ny phi chu mn tri chiu t cnh quc l nh vy, khng cm khng nܧc ung cho ljn ngy hm sau mi ܮc x Mng Th la h vo mt vng t hoang pha Bc x Mng Th, ܮc gi l Khu Kinh T Mi cch quc l gn 10 cy s li rung !!!! Nj ri sng sao th sng, v b ghp vo ti t sn mi bn, hp tc vi M Ngy. D nhin ti sn ca h s "ܮc nhn dn qun l".

 

4. Hai ch NHN o.-

Tng Y Vin Cng Ha ti Hnh Thng Ty (G vp) l mt trong nhng bnh vin thuc QLVNCH ܮc Qun i Nhn Dn Min Bc lit vo hng "Chin li phm" quan trng nht khi va vo ljn Saigon. Ngay chiu ngy 30/4/75 chng ljn "tip thu" qun y vin ny, v ra lnh cho tt c NJu phi ra khi bnh vin "ngay tc khc".

D nhin cc bc s qun y, cc nam n tr y v cc n tr t x hi, cc lao cng dn chnh NJu phi tun lnh ai v nh ny ri. Nhng cn cc thng bnh binh hin ang ܮc iu tr ti tng y vin ny th sao? Xin tha l tt c NJu b "ui" ra khi bnh vin ngay tc khc (tc l ngay t 2 gi chiu ngy 30/4/75) khng cn bit tnh trng bnh l, ܮc cha tr hay cha, vt thng lnh hay cha, khng cn bit thi gian nhp vin,v.v..

Hu qu tht l khng khip cho nhng thng binh va ln bn m hay va ܮc m cha kp khu li, phi xut vin ngay, m vt thng lang thang ra dn y vin hoc tm bc s t nh tip tc m hay khu li gim, hoc tip tc tm cha tr gim...nu khng th ch c nܧc ra lun ngha a.. Nhng kh ni nh u m v? n v u m v ? gia nh u m v ? C nhiu qun nhn t cc Vng Chin Thut xa xi ܮc tn thng thng v qun y vin Cng Ha, ngay nh tin tc gia nh cn cha bit r th lm sao c ni nng ta Nj cha thng v dܫng thng?

y l mt cu chuyn bi thm nht trong lch s chin tranh Quc Cng ca dn tc Vit Nam chng ta trong nhng ngy sau 30/4/1975. (Chng ti ܮc bit sau cc bnh vin Thnh , Nguyn vn Hc (Gia nh) v Ch Ry (Ch Ln) , cc bnh vin t ca B/S Nguyn duy Ti v B/S Nguyn vn To hnh nh c tm nhn cha tip gim khong 50 ca khn cp v mt s bc s t cng c iu tr gip cho mt t thng bnh binh nng ang ܮc gii phu d dang va b ui ra khi qun y vin. Nhng khng may l vo ngy lch s ny ai cng lo chy, lo cho mng sng ca chnh mnh v cho gia nh mnh th cn ai m tn tnh lo cha tr cho k b v ? )

Ngy 16/6/1975 trܧc khi i t, chng ti c dp i ngang bnh vin Cng Ha th thy tt c cc khon t trng trong qun y vin NJu ܮc cc bc s v y t Bc Vit trng khoai, chui, rau mung, rau ci... loi, gi l "tn dng mt bng Nj lao Ƕng tng gia sn xut cho n v"! V tip thu chin lI phm hay v nhu cu tng gia sn xut cho cc y t, b Ƕi.. .. m c hnh Ƕng Rt Nhn o i vI thng bnh binh nh va ni trn th tht l Danh lu mun thu vy !!!!

Cho ti nm 1987 khi ra t chng ti thy qun y vin Cng Ha vn cn thuc c quan qun y , nhng ܮc ngn chia ra lm 3 khu vc bng nhng bc tܩng gch cao, nhng vܩn tܮc bn trong ca c 3 khu NJu rt sum su mt cch v trt t, mi ging cy n tri ngn hn di hn, rau ci loi k c mi loi c di... c l Nj anh b Ƕi v gia nh anh t Min Bc vo tin nui heo, g vt v tru b trong chng trnh t tc ca gia nh v c n v qun y .. D nhin cc dy nh gch NJu b xung cp khng th t ܮc, v n v qun y v gia nh h y ch bit c nhu cu "thc phm" nht thi, khng c v g gi l mt bnh vin c m ch ging nh mt tri tm tr trn ܩng mn H ch Minh khng hn khng km.

V d nhin thi gian tri qua, s vic cng tri theo, gi ny dn chng Min Nam Vit Nam cng nh ngܩi Vit Nam hi ngoi ny, c my ai cn nh g v bit g ljn bui chiu ngy 30/4/75 , mt bui chiu bi thm nht ca QLVNCH nht l ca anh em thng bnh binh Min Nam Vit Nam ang iu tr ti qun y vin Cng Ha ny khi b xua ui thng tay ht sc "v nhn o" ra khi giܩng bnh hay bn m ca mnh do s tip thu ca Cc Qun Y / Qun i Nhn Dn ca Bc Vit !

Ti cng xin ܮc trch thm ra y mt s kin "ho hng v nhn o" khc na ca nhng ngܩi t gn cho mnh ci tn rt ku l gii-phng-qun ca MTGPMN, m ngܩi dn Min Nam gi nm na l Vit Cng, (t quyn "la Mort du Vit Nam" ca Tܧng Vanuxem, trang 84 v 85)

"Bc s Vincent, ngܩi Php gc Vit, (Hi Vit Kiu Yu Nܧc bn Php), thuc on "Bc S Khng Bin Gii" (Mdecins sans frontire) ܮc c sang Vit Nam trong phi on y-t Php. ng l mt ngܩi c t tܪng t do phng khon, nn trong cng v bc s, ng v phi on y t khng t chi s khon i rt linh nh ca Mt Trn Gii Phng Min Nam ngy 13/4/75 ti Paris, trܧc khi qua Vit Nam.Trong ba tic, MTGPMN khuyn phi on khi ljn Vit Nam khng nn lin lc vi Vit Nam Cng Ha v hy chu kh nm Vng Tu Ǯi gp gii phng qun. Do vy, ng Vincent v cc bc s trong phi on ch gh qua Saigon v i thng ra Vng Tu, tm nm trong mt dn y vin.

Vo ngy 29/4/1975, sau my Ǯt pho kch, ngܩi ta ti ljn trn 80 ngܩi b thng, c c dn, v lnh d ln ln. Trong lc phi on ca bc s Vincent ang lo bng b v cha tr cho h th c mt ton vit cng c v trang Ƕt nhin ljn ngn cn khng cho cc bc s lm vic ny, ng thi bo h phi a ht cc thng bnh binh ra khi bnh vin, v h ang cn ni ny. Phi b y t ca bc s Vincent v lng tm ngh nghip t chi hn v khng bit s a nhng ngܩi thng binh ny i u by gi. Tc th ngܩi ch huy V.C. ni ngay vi bc s Vincent

-"D qu m ! Va ni anh ta va mc sng lc ra k vo u mt anh thng binh gn v bp c.

Bc s Vincent phn i d di, ngܩi ta ko bc s ra mt ch khc, v bc s Vincent cn nghe c nhiu ting sng lc sau ...ljn khi bc s tr li th bnh vin trng, ngܩi ta ni l sn sng cho gii phng qun x dng ri ! Sau ny v ljn Paris, bc s Vincent khi thut li vic ny, ng dng danh t "bn ngܩi man r !" (nguyn vn; les barbares)


(ht phn 1)

 


Xem tip phn 2
Tr v: trang u
1