"Mt nm di" x hi ch ngha

trܩng sn dhn

Nhn li mt nm qua, chng ti xin tm ghi li mt vi chuyn Nj ǩi ca bn cng sn Vit Nam , gi l "khng cho mt du" mt s hnh Ƕng hi dn hi nܧc ca bn chuyn chnh v sn ang c nm gi Ƕc quyn thng tr dn tcVit Nam vo u th k 21 ny.

 

i hi IX csvn v chic gh Tng b th.

i hi ton ng cng sn thay ǰi ngy hp ljn my ln, v phe phi u nhau ch t, L kh Phiu phi t xng hu Ƕt, xui Nam ngܮc Bc ko b ko cnh, ct gi cho mnh khi ng, m nu c ng cng phi ko theo my "ng bnh vi" ang ngi mt chia bt vng ca ng m li cn ph bnh. Gn 6 thng trܧc ngy i Hi, c 3 ng gi ny gi mt l th chung ch trch Phiu "lnh o yu km", v khuyn co i Phiu phi xung chc nhܩng ch cho mt ngܩi khc tr hn. Vic cng khai by t s bt mn vi mt Tng B Th ng nhim l mt iu cha tng thy xy ra trong lch s ng . Bun cܩi nht l trong tnh th m Phiu vn cn mun sa Hin Php Nj nm c hai chc v TBT v Ch Tch nܧc, v thy khng c ܮc s knh trng khi i ra th gii bn ngoi !(kinh nghim i Php khng ai ng ngng ti, k c gii truyn thng)

Gin qu mt khn, Phiu trt ht s bc tc ln u ng Clinton, bt chp nghi thc ngoi giao, ln lp Tng Thng v lj quc M trong bui hp mt duy nht ngy 18/11/2000, nhn dp ng ny ljn thm Vit Nam !

Xt cho cng nhn no qu ny, nh li nm no Phiu cng dng k ht cng Mܩi xung, ginh ly gh Tng b th nh mt cuc o chnh, th gi y Mܩi cng phi by mu cng 2 ng gi Anh, Kit, lt ǰ Phiu li cho h d thi !

Cc bui hp tr b ko di l th, t phin hp ny ljn phin hp khc m khng sao gii quyt ni s chia r trm trng trong ni b ng, t tc Ƕ ci t ljn quan h vi M v Hoa Lc, gia bo th v ci cch, gia bn tr v bn gi nua, gia phe thn M v phe thn Trung Cng, m vn khng ra mt TBT no (k c Nguyn vn An cng rt). Chung quy ch v s chia chc nhau my chic gh v my ng la m thi. thc h ch l ng rc thi cn g na m chia! Nhng ri cui cng mi ljn thng 4/2001 i Hi mi ܮc tin hnh, sau m b mi li ra ܮc mt con chn con: Nng c Mnh . Tܪng l mt ngܩi v thܪng v pht, ng u dng mu chn cn mnh v st mu nh H gi . Mi p ui ngi ln gh TBT vi ma may quy cung, khng cn gt nh hi cn bn Quc Hi na . th k 21 ny m ng vn cn tܪng mnh l con ca gi H kht mu hi thi thp nin 40 v 50 ca th k trܧc, ch c bit u mnh ch l mt H con (chn), hay ng hn ch l mt con mo v khng c ch nn bn hu du mi phi bt mnh ra Nj thanh ton ng rc thi cho h !!!

sa ǰi Hin Php ?

Cho ljn ngy 15/12/01, Quc Hi kha X thng qua mt vi NJ ngh tu sa Hin Php .

iu nn nh l Quc Hi ch lm vic ny theo quyt nh v theo lnh ca B Chnh Tr ng, ni cch khc phi c "n ǥt hng" th cng ty mang bn hiu Quc Hi mi ܮc php sn xut, ng theo nh hܧng x hi ch ngha ! Bo Nhn Dn nu r n ǥt hng ca B Chnh Tr: "ng on Quc Hi (y ban d tho) b sung, sa ǰi mt s iu ca Hin Php 1992, hon chnh trnh Quc Hi k hp th X (thng 11/thng 12/2001)"

- Trܧc ht cn nhn mnh l trong sut thi gian bn ci, hp hnh, Quc Hi khng h c mt li "dm" nhc ti iu 4 Hin Php , mt iu m ng H s Phu tng khng nh rng "ch khi no CSVN sp tan r th may ra h mi chu bung b", mt iu m nhiu ng vin lo thnh ang tranh u cho Dn Ch, T Do NJu "gp " t lu l CSVN phi hy b ngay, ǥc bit rt gn y l i t Phm qu Dng , ng b Trn Khu v b Nguyn th thanh Xun

- Cng trong sut thi gian hp bn, Quc Hi khng h dm nhc ti mt li v cc Hip nh "bn nܧc" ca lnh o ng, tc l cc vn kin nhܮng t , nhܮng bin cho cng sn n anh Trung Quc, d d lun dn chng v ng vin lo thnh khp nܧc ang rn r ln ting ch trch cng khai, v trong kha hp trܧc (thng 6/2000) ch tch Nng c Mnh m thm cho thng qua nhanh chng ri, Quc Hi khng mt ai cn dm m x nhng im li hi hay hu qu v lu v di ca vn NJ na.

iu 2.- Quc Hi thm nhm ch " nh nܧc php quyn x hi ch ngha" vo iu 2 Nj va m danh t "php quyn" che kn 2 ch "rng r" cho ch Ƕ, va bm cng con ܩng x hi ch ngha lc hu ca u th k 20. ng thi thay v gi l " tng lp tr thc" h li chi ch vi nhm t "Ƕi ng tr thc" ct Nj xc nh l nhng "ngܩi tr thc ca ng" mi ܮc cho lin minh vi giai cp cng nng.

Ngoi ra, Quc Hi cn khng qun thm mt khc ui minh nh r rng Quyn lc Nh Nܧc, chp nhn c phn quyn theo khun mu Ty Phng (trn vn bn) nhng tt c NJu ܮc ng thng nht lnh o : "Quyn lc Nh Nܧc l thng nht, c s phn cng v phi hp gia cc c quan trong vic thc hin cc quyn Lp Php,Hnh Php v T Php "

iu 15 .- ܮc sa ǰi nhiu v hnh thc, nhng v ni dung vn khng c g mi l, vn m cng nh hܧng x hi ch ngha, ܮc xc nhn r rng hn l da trn nn tng "s hu ton dn v s hu tp th" (c ngha l ti sn quc gia), ct Nj p lc v khng ch nn kinh t, nh cng sn vn p dng "t ai l s hu ca Nh Nܧc" m t nhn ch c quyn thu mܧn Nj x dng m thi. Nhng danh t c Lp, T Ch hay Kinh T Th Trܩng, Nhiu Thnh Phn v.v.... ch l nhng so ng u mi cht lܫi ca cng sn ct tuyn truyn bp bm i vi gii t doanh v nht l i vi ngܩi ngoi quc mun lm n Vit Nam : "Nh Nܧc xy dng nn kinh t Ƕc lp, t ch trn c s pht huy nn kinh t hng ha nhiu thnh phn theo c ch th trܩng c s qun l ca Nh Nܧc theo nh hܧng x hi ch ngha. C cu kinh t nhiu thnh phn vi cc hnh thc t chc sn xut, kinh doanh a dng da trn ch Ƕ s hu ton dn, s hu tp th, s hu t nhn, trong s hu ton dn v s hu tp th l nn tng"

iu khon mi.- ܮc NJ ngh ghi vo Hin Php l nh ch ca Vin Kim St Nhn Dn v Ta n Nhn Dn ti cao, mt c ch m trch nhim v quyn hn qu bao qut khng ܮc xc nh r rt m li thܩng trng lp vi b T Php v ngnh Cng an, khc vi iu 137 Hin Php 1992 c, ni v quyn hn qu ln ca vin KSND, i vi chnh quyn t B trܪng cc ngnh cc cp tr xung (m khng c quyn g i vi Th tܧng tr ln). Tuy nhin NJ ngh ny cha ܮc Quc Hi nht tr thng qua.

- Mt iu khon quan trng khc th hin quyn lc ca Lp Php, cha thnh hnh l b B Chnh Tr nh chnh ph u ngay ngy hm sau, (v cng ty Quc Hi sn xut "cng u" trܧc khi c n ǥt hng!). l : quyn ca Quc Hi trong biu quyt bt tn nhim i vi cc cp trong Chnh Ph, k c Th tܧng hay Ch Tch Nܧc.

Cc iu khc tuy c mt s sa ǰi ܮc thng qua nhng khng c g quan trng ng ni, k c iu 75 v Vit Kiu. i cng cng sn c tnh tm cch "thm nhiu ch m khng thm mt ngha no khc"

Tm li, d c n o cho lm th ljn gi ny Quc Hi cng vn l cng c ca B Chnh tr, nh iu 2 m chnh h va mi ܮc lnh tu sa v thng qua: "Quyn lc ca Nh Nܧc l Thng Nht" . Cho nn d c thay ǰi ton b Hin Php th ng CSVN vn lnh o ton th, chuyn phn quyn cng phi hiu theo nh ngha x hi ch ngha ca cng sn m thi ! Tr phi ng v ch Ƕ x hi ch ngha phi b nh sp, mt bn Hin Php mi do mt Quc Hi Lp Hin ܮc ton dn bu ra son tho cho mt ch Ƕ mi th dn tc Vit Nam mi mong thc s c ܮc T Do Dn Ch v mt Nh Nܧc Php Quyn c s Phn Quyn r rt ܮc .

 

cܧp t ca dn,

T u thng 12/01 ljn gia thng 1 nm mi 2002, H Ni rt si Ƕng v cc cuc biu tnh lin tc hng ngy ca dn chng. T tr s B Ngoi Giao, i din vi lng gi H ljn tr s tip dn ca ng (ܩng Mai xun Thܪng), ljn bit th sang trng ca Nng c Mnh (ܩng Phan nh Phng) Phan vn Khi, Nguyn tn Dng v.v.. v ta nh Quc Hi qung trܩng Ba nh....

H gm mi thnh phn, la tui, nhng hu ht l ngܩi gi, ph n, cc c b c ng ru tc bc ph, ai ny NJu trm kn khn qung c, mc nhiu lp o dy Nj trnh ci rt cm cm ca Min Bc . Con s ܧc lܮng t 300 ljn 400 mi ngy, nhng u tin l ch c hn 20 b t Min Nam ra (5/12) , sau tng dn mi ngy ln ljn con s 400 ngܩi t ngy 21/12.

H l ai ? h l nhng b "m Vit Nam anh hng", l nhng 'm chin s", l "gia nh thng binh lit s", hu ht NJu thuc thnh phn "c cng ln vi cch mng t 1945 ljn 1975" l nhng gia nh tng nui nng, che ch cho cn b, ng vin, khi cch mng cn i kht cha c cht quyn bnh trong tay, l nhng gia nh tng hy sinh xng mu cho nhng ci gh quyn lc m cng sn cc cp ang ngi hm nay.... khp ni.

Nhng hm nay h ch l "nhn dn b tr", l nhng nng dn ngho kh, hin ha cht phc b chnh quyn a phng h hip, cܧp t, chim ot rung vܩn. H ljn t khp ni ,, khng hn nhau m cng ljn, t C Mau, Sc Trng, Bc Liu, Cn Th, Long Xuyn,Vnh Long, Sadec, M Tho, Bn Tre, ng Thp, ng Nai, Bnh Dng,Si Gn, Bnh Thun, Ninh Thun, Qung Nam Qung Ngi Min Nam , t cc tnh ven H Ni Bc Ninh, Nam nh, Thi Bnh, Hng Yn H ng Min Bc ... H ljn bng mi phng tin, bng tu ha, bng xe p. xe th, xe my, hoc i b...

H biu tnh trong n ha, cng khai mi ngܩi chng mt biu ng, vi ni dung t co v khiu kin chnh quyn a phng cܧp t, cܧp rung vܩng ca gia nh h. H bao vy nh Nng c Mnh, Phan vn Khi, Nguyn tn Dng v.v..H kin tr tranh u sut kha hp ca Quc Hi Nj a n khiu kin. H n ܩng cc i biu Quc Hi np n khiu kin v yu cu h c ting ni Quc Hi v thn phn au thng ca gia nh h.. C nhiu ngܩi ra vo H Ni nm ln by lܮt, hng nm tri m khng mt ai chu gii quyt n ca h.. c n qua n li, c khi cn bt giam h na...

ng bo cng nh ngܩi ngoi quc H Ni v Min Bc rt xc Ƕng khi dng chn li han hi v khi bit ܮc hon cnh thng tm ca h..

H sng b v H Ni, lang thang che lu cn bt vܩn bng, ng tm qua m cc cu tiu, cc trm xe but v.v.. nhng h vn kin tr biu tnh Nj ni ln tnh trng dn chng i kh ang b chnh quyn h hip, Nj u tranh chng bt cng p bc ca ng vin cng sn a phng, Nj cho lnh o ng, dn chng Bc Vit v nht l gii ngoi giao v truyn thng ngoi quc bit rng :

- "Chng ti tng sng qua my ch Ƕ ri, Php c, M Ngy c, nhng cha tng thy thi no c v d man, mt nhn tnh v nhn o bng thi cng sn ny " (nguyn vn ca B V th Ba ni vi ng bo H Ni v cng an v bo ch ang bao vy m biu tnh, ngy 18 thng 12. B t ng Nai ra H Ni khiu kin nhiu ln trong nhiu nm qua, nhng vn khng ai oi hoi gii quyt. B thuc mt gia nh c cng vi cch mng, c nhiu thn nhn hy sinh trong hai cuc chin, gia nh c nhiu ngܩi l ng vin cng sn , nh b tng l c s b mt ca ng, tng nui nng v che ch cho cch mng.. )

 

cܧp t ai, ti sn ca Tn Gio

Ngoi vic cܫng chim t ai rung vܩn ca dn chng , cng sn cng cng khai chim t ai ti sn v c s (cha, nh th, thnh tht, trܩng hc, v.v..) ca tt c cc Tn Gio ngay t sau 1954 Min Bc v t sau 1975 Min Nam . Hm nay chng ti ch xin trnh by v mt vi s kin quan trng : cng khai i li t ai ti sn ca Gio Hi Cng Gio Vit Nam trong nm 2001, mt hnh Ƕng bt u m mn cho cc Tn Gio khc trong vic tranh u i cng sn phi hon tr li tt c ti sn, t ai v c s ca mnh m cng sn cܫng ot chim hu cho ljn nay.

- Ti Si Gn: c Tng Gim mc a phn Si Gn Phm minh Mn vit th i Nh Nܧc phi tr li cho Gio Hi cc c s Gio dc m Nh Nܧc chim ot ca Gio Hi t sau 1975. c Tng Gim Mc nhn mnh : "chnh quyn phi cho tm ngng thi cng ngay ti trܩng Bnh Phܧc, m nay chnh quyn cho ǥt li l trܩng Phm vn Ch , trong lc chng ti tin hnh vic gii ta thc mc, hoang mang trong d lun Cng Gio lin quan ljn v vic trܩng ny"

Ngoi ra c Tng Gim Mc cn NJ ngh "chnh quyn phi trao ǰi vi Ta Tng Gim Mc Nj sm tha thun v vic tho g ngi trܩng Bnh Phܧc Nj xy dng ngi trܩng mi, trn c s tn trng quyn s hu trܩng c v tn trng cc sinh hoat Tn Gio."

Trong th gi cho chnh quyn, c Tng Gim Mc cn nhc li : " lp trܩng v quan im ca Ta Tng Gim Mc l cc c s gio dc ca Cng Gio m Nh Nܧc cܫng chim t nm 1975 ljn nay vn cn l ti sn hp php ca Gio Hi, v s l bt cng nu quyn s hu ch ny khng ܮc tn trng."

y l ln u tin m c Tng Gim Mc Si Gn ln ting i li quyn s hu ca cc c s thuc Gio Hi Cng Gio m cng sn cܫng chim sau 1975. Mt l th tuy nh nhng gio dn Min Nam ni ring v ton quc ni chung cng nh tn cc Tn Gio khc NJu coi nh ba t nng ngn cn !

- Ti Hu, sau v cܫng chim cng khai v trng trn t ai thuc gio x Nguyt Biu, th Nng, xy ra mt chuyn kh tin nhng c tht ! Chnh quyn tnh Qung Nam p lc gio x Thanh Quang (Nam Nng) phi "giao np" nh th v 2 mu t nh chung Nj h lp "khu di tch lch s" ! D nhin t c Cha, Tng Gim Mc Nng Nguyn bnh Tnh ljn Linh mc chnh x Nguyn hu Long v gio dn kin quyt khng giao np v "nh th v t ca nh th u phi l hng lu u m phi giao np" ? Ngy 25/6/01 ng k hn phi giao np, c Cha Nguyn Bnh Tnh tht bnh tnh bo thng cho chnh quyn bit l :"khng ai c quyn cܧp t m cng khng ai c quyn giao np, giao np hay khng l quyn ca gio dn v ca Hi ng Gim Mc Vit Nam "

Cng xin ܮc nhc thm l nm ri (4/2000) chnh quyn huyn Hng Thy (Hu) cng da trn quyt nh s 1230/Q ca Phan vn Khi, ra lnh "thu hi 495.925 thܧc vung t" mu m nht v l phng tin ang sinh nhai ca tu vin an Vin Thin An (vܩn cam ging X oi, vܩn rau, tri nui b, v i thng trng c nui b), Nj cho Cng Ty Du Lch Hu xy dng Trung Tm Vui Chi Gii Tr i Thin An, H Thy Tin. Cng nn bit qua l Tu Vin an Vit Thin An x dng hp php v n nh khu t 107 mu ty ny t nm 1940, v sau 75 phi "b giao np" (tc cܫng chim) mt s cho B i Bin Phng, v "b bn giao" (tch thu) cc c s x hi nh bnh x min ph, trܩng hc min ph ...cho chnh quyn Tha Thin ri.

D nhin cc tu s thuc dng tu ny khng chu giao np v ang khiu kin ljn Chnh Ph .

- Ti H Ni : c Hng Y Phan nh Tng cng Ban Qun tr Nh Th Chnh Ta H Ni v 46 Linh Mc, cng gio dn a phn H Ni v cc vng ln cn... chnh thc gi n (kin ngh) i Chnh Ph Cng Ha X Hi Ch Ngha Vit Nam phi tr li ton b tt c t ai, bt Ƕng sn v ti sn m cng sn ngang nhin cܫng ot ca Gio Hi t hn na th k nay, bao gm Trܩng Dng Lc, Chng vin La Thnh, Dng tu Saint Paul v nhng ti sn khc ca gio x Thi H, Hm Long, Ca Bc v.v... tt c NJu c bng khon, trܧc b v in th v th trch hp l thuc s hu ca Gio Hi t nm1933, ܮc cc ch Ƕ c t thi Php thuc cng nhn, trܧc khi c ch Ƕ cng sn rt lu (1954). 

L n i t ca c Hng Y rt n s, khim tn nhng rt l cng quyt., v ܮc tt c cc nh th thuc Gio Phn H Ni džc i džc li cho gio dn nghe, nn gy ܮc mt ting vang ln trong Gio Hi Cng Gio v c dn chng Min Bc ni ring v lun c cc Tn Giao bn trn ton quc ni chung.  

Bt buc Phan vn Khi phi ra lnh cho nh chc trch H Ni phi tm ngng vic thi cng trn khu t ca Gio Hi Cng Gio gn 1000 thܧc vung m h ang xy ct ci gi l "Trung Tm Vn Ha, Vui chi Gii Tr", chy di trn 100 thܧc dc theo Ph Nh Chung, gia trung tm Qun Hon Kim, H Ni .  

nhng li "mi quc cu vinh" vi Trung Quc

Ngy 27/12 cc tnh min bin gii Vit Hoa ܮc lnh chnh thc cm ct mc bin cng. Cc ct mc xa kia ca dn tc ܮc nh ln v ܮc em cm li, li su vo lnh th Vit Nam nhiu cy s, chiu theo Hip nh v Bin Gii m L kh Phiu k vi Trung Quc hi nm 1999. Theo ܩng ranh gii mi ny, Vit Nam phi b mt i gn 750 cy s vung ca lnh th, thuc phn t thing ling ca T Quc Vit Nam ..

Hu qu tc thi ca hnh Ƕng ny ca CSVN:

1.- i Nam Quan, ngn ǩi lu danh S Vit, gi nm su trong lnh th Trung Hoa gn 5 cy s, Quc Gia Vit Nam cn u cu ni : "t i Nam Quan ljn mi C Mu" na.....

2.- Thc Bn Gic, mt cnh tr thin nhin hng v v tuyt p rt quen thuc ca tnh Cao Bng, nay cng thuc v lnh th ngoi bang.

3.- Cn nhiu danh lam thng cnh khc, cha kim chng ܮc ht, cng khng cn ca dn tc v T Quc Vit Nam na.

4.- Tt c dn c Vit Nam nm trong a phn i Nam Quan v Bn Gic v cc vng st bin gii Vit Hoa NJu ܮc lnh Chnh Ph Vit Nam phi di di v pha Nam khi lng ranh gii mi ca hai nܧc.

y l mt mi nhc nghn ǩi ca ngܩi dn Vit, l mt trng ti ca CSVN i vi T Quc v dn tc Lc Hng, ngn ǩi mi mi vn cn ghi m nt trong lch s Vit Nam .

Xin ܮc nhc li l : khi Tng trܪng Ngoi Giao Trung Quc ܩng gia Truyn sang H Ni vo cui thng 12/1999 Nj k Bn Hip nh v Bin Gii mt cch m thm vi lnh o ng CSVN, th ng v gii truyn thng cng sn ch ca ngi chuyn vin thm y "tnh hu ngh v c hi n nh lu di" gia hai nܧc Vit Trung, cn th im thin tht khng c mt li tit l no v mc ch ca s c mt ca ܩng gia Truyn ti H Ni cng nh v ni dung k kt (m h ch ni l mt c hi n nh lu di). Mi ljn khi lut gia L ch Quang x ra th dn chng v c ng vin khp nܧc mi bit ܮc hnh Ƕng "mi quc cu vinh" (m h gi l cu n nh ?) ca lnh o ng qua vic k kt Hip nh ny. Ngy 9/6/2000, Nng c Mnh nhn danh Ch Tch Quc Hi Vit Nam k quyt nh xc nhn v thng qua biu quyt ca Quc Hi trong kha hp u nm 2000 (thng 6/2000). Sau khi bit ܮc ni dung bn Hip nh, nhiu nhn s, ng vin lo thnh, tܧng t hi hu v dn chng c tri trong nܧc ni ln nhao nhao chng i v yu cu ch Ƕ ng thng qua bn Hip nh, hay phi trng cu dn v.v.. nhng qu mun v khi bit ܮc vic CSVN m thm k kt v thng qua Hip nh, th mi s l "mt vic ri" !

y l ti "mi quc cu vinh": thnh tch bn nܧc qu r rng ca ng CSVN m L kh Phiu, Trn c Lng, v Nng c Mnh l ti lch s chnh ca dn tc v t quc Vit Nam , k c Nguyn vn An, Phan vn Khi cng ng bn 15 ngܩi ca B Chnh tr NJu l tng phm. V r rng l trong mun bm gi chic gh TBT nn L kh Phiu toa rp vi Trn c Lng "bn r li ch ca dn tc" (mt trong cc ti trng m i Hi IX nu ra Nj h b Phiu). L ra Trn c Lng v Nng c Mnh cng phi i lun theo Phiu mi phi.

Ngܩi vit bi ny cn nh r trong bi "hc tp" v Hin Php trong cc tri t Min Bc sau 1979, cng sn ghi r : "Trung Quc l k th s 1 ca nhn dn ta" (thay v "Hoa K l k th s 1 ca nhn dn ta" t trܧc v sau 75).. nhng gi y khu hiu mi ca ng l " lng ging hu ngh, n nh lu di "

Cng v khu hiu m thng 12/2000 Trn c Lng m o cn ai i sang Tu triu cng lun mt phn lnh hi trong vnh Bc B (47% thm lc a) cho Giang trch Dn . V sau li ljn phin Nng c Mnh li ܮc gi sang Bc Kinh Nj ci mnh tng phc k th truyn kip ca dn tc, khi v nܧc cn h hng m hi n mng v sau mi ra lnh cm mc bin gii !

 

Tm kt:

"Mt nm di" ch nh du mt vi s vic ng ghi nh trong nm u ca thin nin k. Chng ti khng mong g hn l : ghi li s vic CSVN ang tm ng l cho ng vin cc cp v chnh quyn a phng h hip bc lt v n p dn lnh, cng khai cܧp ot t ai rung vܩn ca nng dn ngho kh hay ca cc Tn Gio, trong khi lnh o ng li m mu nhܮng t ai v lnh hi cho k th truyn kip ca dn tc.

Hy vng cc cuc biu tnh lin tc ca "nhn dn" sut gn hai thng tri ti H Ni v s kin cm mc mi bin gii Vit Hoa s lm cho d lun trong nܧc v nht l ngoi quc s thy r ܮc b mt tht ca cng sn Vit Nam, thy ܮc mu cu li ch sng cn ca ng v ch Ƕ (ang trn ܩng sp ǰ), nhm bo v Ƕc quyn thng tr dn tc Vit Nam cng nh bo v Quyn v Li ca cc cp ng vin t lnh o ng cho ljn c s a phng.

 

Tiu bang Washington cui thng 12/2001

Trܩng Sn DHNTr v: trang u
1