Ton dn nguyn ra !

trܩng sn dhn

 

Nhng ngy gn y d lun ngܩi dn Vit Nam t Nam ch Bc ra ljn hi ngoi, u u cng NJu rng Ƕng v c tin ng CSVN v Nh Nܧc x hi ch ngha k Hip nh ct t bin gii Vit Hoa v mt phn lnh hi Vnh Bc B Nj dng cho Trung Quc.

Sut chiu di lch s Vit d gia Trung Quc v i Vit (danh xng ca Vit Nam lc by gi) c xy ra nhiu cuc chinh chin qua li, s giao dch ca hai bn c khi suy khi thnh, nhng ch c mt ln duy nht Mc ng Dung nhܮng hai chu Qu chu Thun cho nh Minh vo th k th 15 m thi, Nj ܮc sng cn. V lc by gi h Mc ang c nguy c b tiu dit, t pha Nam vua L sp mang qun ra tiu tr v t pha Bc qun Minh ang dn qun sp tn cng xung. Cn th qu lm ch c triu cng mt s sn phm ngc ng chu bu ch khng bao gi c vic t ct t ct lnh hi dng np cho Trung Quc nh tp on lnh o ng CSVN lm trong my nm va qua.

 

I.-CSVN nhܮng lnh Hi v Hong Sa, Trܩng sa

cho Trung cng:

Cu chuyn bt u vo nm 1958, lc Bc Vit (VNDCCH) khng c ni, ngoi th, c hai bn VNDCCH v VNCH NJu ang lo cng c v xy dng li vng lnh th ca mnh sau Hip nh Genve 1954, MTGPMN cha c ra ǩi. Trung Quc lc va l quan thy va l ng minh thn thit, hai ng cng sn ang l anh em ... ti sao H ch Minh v ng CSVN li phi c hnh Ƕng cam tm nhܮng lnh hi v Hong Sa, Trܩng Sa cho Trung Cng ? lm ci vic thn bi danh lit, Nj tr thnh ti mun thu ca lch s v ca dn tc Vit Nam ?

A.- T Tuyn Co 4/9/58 ca Trung Cng ....

- Ngy 4/9/1958, trong ca mt b quyn cng sn vi mng bnh trܧng v phng Nam, Trung Quc ra mt bn tuyn co v lnh hi ca mnh, km theo mt bn chi tit rt r rng bao gm ton b cc o ln nh trong Vnh Bc Vit (bn ca Vit Nam ta gi l Vnh Bc B) v ton b nhng hn o Bin Nam Hi (Mer de Chine) nh Ty Sa (Hong Sa) v Nam Sa (Trܩng Sa). Nu tnh theo lut quc t 12 hi l t cc o Vnh Bc B , t Hong Sa v Trܩng Sa th : Lnh Hi ca Trung Quc s bao gm :

- v pha Ty: st ton b ti b bin ca Vit Nam t Nam ti Bc.

- v pha ng: st ti Phi lut Tn v Brunei,

- v pha Nam: st ti Nam Dng v M Lai.

Bn Tuyn Co 4 / 9 / 1958 ny Trung Quc ch cho džc trn h thng truyn thanh m thi v cc bo Trung Quc cng ch c ng bn vn ca tuyn co m tuyt nhin khng c ng bn lnh hi nh km, vi mt hnh Ƕng im ng "tro bi ba l" rt gian manh trong ch ch d mu nh la Th Gii bn ngoi. V cc nܧc vn tܪng rng bn tuyn co ny vn cn c trn Quc T Cng Php nm 1887 quy nh 12 hi l tnh t lc a Trung Quc, khng c cc hi o Hoang Sa v Trܩng Sa m Trung Quc gian manh mi cho in thm vo: V khng mt quc gia no c ܮc bn lnh hi mi ny ca Trung Cng , do sut t ngy 4/9/58 cho ljn nay (2001) Th Gii vn khng lu tm nn vn khng hay bit g v lnh hi mi tuyn co ca Trung Quc. Do vy m Hoa K vn bnh thn cho cc hm Ƕi ca mnh tun hnh trong vng bin Thi bnh Dng, ngay trong vng lnh hi mi m Trung Cng c tuyn co m vn ngh rng mnh khng h vi phm lnh hi ca Trung Quc. . Cng nh cc chin hm ca Th Gii T Do vn tun hnh hay h tng hoc cu vt thuyn nhn Vit Nam vܮt bin trong sut my nm lin trong vng lnh hi y e da ny m tuyt nhin khng gp mt chng i hay phn khng no ca Trung Cng.

 

B.- ljn vn kin 14 /9/ 1958 ca csvn

Ngay sau khi nhn ܮc bn tuyn co ni trn (c bn km theo) do s qun Trung Cng ti H Ni trao, B Chnh Tr ng Lao ng Vit Nam (danh xng ca ng CSVN lc by gi), hp dܧi s ch ta ca H ch Minh. Ton th nht tr chp nhn ni dung bn tuyn co ny, tc l chp nhn ch quyn ca cng sn Trung Quc trn cc hn o thuc Vnh Bc B, v cc qun o Hong Sa v Trܩng Sa. Tun lnh Ch Tch H ch Minh, Phm vn ng vi t cch Th Tܧng VNDCCH ra vn th ngy 14 / 9 / 1958 chp nhn ton b vn bn v bn ca tuyn co 4/9/58 , v gi ljn Tng L Quc V Vin Trung Quc Chu n Lai.

Vi bn chi tit km theo bn tuyn co 4/9/1958 ca Trng Cng cm trong tay m CSVN vn ra vn th chp nhn th c ngha l : H ng nhܮng hn cho Trung Cng cc o thuc ch quyn ca Vit Nam trn Bin Nam Hi gm c :

- mt s o trn vnh Bc B,

- hai qun o Hong Sa v Trܩng Sa

Qua vn th 14/9/1958 ca Phm vn ng, CSVN ng nhin cng nhn lnh hi Trung Quc gn nh trn vn trn bin Nam Hi tc l 12 hi l t cc o trong vnh Bc B cng nh t Trܩng Sa v Hong Sa.

Hu qu:

- Hong Sa: nm 1973 Trung Quc em qun nh chim Hong Sa lc ang ܮc lc lܮng Hi Qun VNCH trn gi. Cng sn Bc Vit khng dm c mt li ln ting v Hoa K cng khng can thip, v t nm 1970 nhn lc Kissenger sang Bc Kinh mt m vi Mao trch ng, Trung Quc mt trao cho Kissenger bn tuyn co 4/9/58 v c bn lnh hi ca h, (bao gm c Trܩng Sa v Hong Sa) v Kissenger v nhu cu chnh tr lc by gi phi nhn,(bn chnh thc) tc l Hoa K bit quan im ca Trung Quc xem VNCH n tr Hong Sa l bt hp php (trn t ca Trung Quc) nhng phi ng theo lp trܩng ca cng sn Trung Quc ! V c th vn kin ny vn cn nm k trong ngn ko ring ca Kissinger, nh mt ti liu ring ca ng ta, nn cho ljn ngy nay Hm Ƕi 7 vn nhn nh tun hnh trn Bin Nam Hi, nht l trong thi gian trܧc v sau ngy 30/4/75.

- Trܩng Sa: Bng vn th ngy 14/9/58 do Th tܧng Phm vn ng k (song phng cng nhn ch quyn ca Trung Quc trn qun o Trܩng Sa) ng nhin Trung Quc khng chp nhn s hin din ca qun Ƕi Vit Nam (d l ca Min Bc hay Min Nam) trn lnh th ca mnh, tc l trn bt c hn o no qun o Trܩng Sa,. Do mi c cc cuc khai ha vo hi qun Vit Nam sau ny v quan trng nht l trn chin thng 3 nm 1988, m Vit Nam ngm cm , hay ch bit phn i ly l.

Cn cc nc khc nh Phi lut Tn, MLai, v Brunei l nhng nܧc ang tranh chp ch quyn ti y th Trung Quc khng dm gy hn m ch NJ ngh gii quyt bng m phn, v cuc tranh chp ny c t trܧc khi Trung Quc ra bn tuyn co 4/9/58 v v th h khng c m cng khng cn bit ti bn lnh hi 4 / 9/ 58 ca Trung Quc.

D nhin iu nhc nh nht cho dn tc Vit Nam l tuy c qun Ƕi hin din trn qun o ny t lu (t thi Php thuc v thi VNCH), m Vit Nam gi y vn b Trung Quc gt hn ra ngoi cc cuc m phn v ch quyn qun o ny, ch v Phm vn ng trt k vn th ngy 14/9/58 xc nhn ch quyn ca Trung Quc.(tc khng cn g gi l ch quyn ca Vit Nam na!).

 

II.- CSVN ct t, nhܮng lnh th ,

v phn nh thm lnh hi cho Trung Quc !

Hai Hip nh v bin gii v phn nh thm vng bin cho Trung Quc ܮc CSVN k trong thi L kh Phiu (1999-2000).

 

A.- Hip nh 30/12/99: ct t dc theo bin gii Hoa Vit

- Hip nh ܮc k ngy 30/12/99 ngay ti H Ni, khi Tng Trܪng Ngoi Giao ܩng gia Truyn sang thm Vit Nam . Hip nh c my Ngh nh th (Prootocol) km theo n nh vic thi hnh Hip nh . Theo tinh thn bn Hip nh ny th: Vit Nam ct t giao choTrung Quc 789 cy s vung dc theo bin gii. thuc hai tnh bin gii:

- Trong tnh Cao Bng : mt t bin gii ljn st hang Pak b ܧc khong trn 40 cy s cch bin gii, tnh lun Bn Gic, vi mt thng cnh ni ting ca tnh ny :thc Bn Gic .

- Trong tnh Lng Sn : mt mt vng t bng phng v ni c ca i Nam Quan, mt vng t thing ling trong my nghn nm ca dn tc Vit Nam , mt vng t lch s tܮng trng cho b ci pha Bc ca Vit Nam t nghn xa. Mao trch ng c lc gi l Mc Nam Quan (Mc l mt: ni Trung Quc ng nhn v phng Nam!), nhng ch c bn ca Trung Quc mi in a danh ny m thi, cn pha Vit Nam ta trn bn hnh chnh, bo ch, vn hc v dn gian NJu dng danh t i Nam Quan hay ca Hu ngh (thi cng sn)

- Hng triu dn chng trong vng t thuc hai tnh Cao Bng v Lng Sn b ct giao cho Trung Quc ny, ai mun di di v pha Nam th i, cn khng c phng tin di di th li ti ch , tr thnh dn Trung Quc bt ǡc d t y...

*- Thi gian 1999-2000 c th ni l thi gian m c th gii bn ngoi NJu c chnh sch ngoi giao tt p vi Vit Nam, nht l Hoa K b cm vn cho Vit Nam, cho sinh vin Vit Nam i du hc M, k Thng ܧc song phng vi Vit Nam, ng Clinton li sang thm ving Vit Nam v.v.. ring Trung Quc th khng c chin tranh hay tranh chp lnh th bin gii, cng khng c cng thng hay p lc chnh tr no ca Trung Quc. Tm li Vit Nam ang trong mt thi k khng b mt p lc quc t nguy him ljn Ƕ phi nh v Trung Cng v mi mt. Th th v l do b mt no m CSVN phi cam tm h mnh ct t ct bin cho Trung Quc ?

- Hu qu tc thi sau ngy k 30/12/99, v nht l t sau ngy cm mc bin gii mi, Vit Nam mt ht di tch lch s (i Nam Quan, thc Bn Gic...); ngay ti ca ai Nam Quan ta mt ht cc c s hnh chnh (nh n hi quan, quan thu, bu din, ngn hng).... qun s, x hi v.v.. tc l mt ca ng giao thng lch s Hoa Vit c t ngn xa.

D nhin ta cn mt i mt s dn chng, nhng ngܩi my ǩi tng hnh din dit th gi nܧc chng xm lng phng Bc , gi phi chu nhc ci u dܧi s cai tr ca k th truyn kip.. ch v h khng mun ri khi m m t tin tng hy sinh dit qun th Hn tc.

 

B.- Hip nh phn nh thm lnh hi cho Trung Quc;.

Vnh Bc Vit nm v pha Nam ca Trung Quc, pha Ty ca o Hi Nam, pha ng ca b bin Bc Vit. Trung Quc vn gi l vnh Bc B, v cho ljn ngy nay (2002) h vn cn ghi trn bn l vnh Bc B v trong qu trnh lch s, Trung Quc vn xem lnh hi Vnh Bc Vit l ca quc gia Vit Nam . Nhng sau khi triu Nguyn cng nhn quyn bo h ca Php qua ha ܧc 1884, th ngܩi Php mi k vi nh Thanh ha ܧc 1887, n nh r lnh hi trong vng vnh Bc Vit. Theo ha ܧc ny, Vit Nam ta c qu nhiu thit hi, v b mt mt s o v mt s dn Vit ang sanh sng t my ǩi trn . Ha ܧc 1887 phn nh lnh hi ca vnh Bc Vit nh sau :

Vit Nam ; 62 %

Trung Quc 38 %

Theo Bc s Trn i S th "i vi ngܩi Php lc by gi h cha hiu r tnh trng gia Vit Nam v Trung Quc, nn h thy nh Thanh chp nhn 38 % nh vy l Php cho l bn mnh thng th. C ng u rng Thanh triu coi l mn qu t trn tri rt xung", v lc no h cng coi vnh Bc Vit l ca Vit Nam !

By gi theo tinh thn Hip nh 25/12/2000, thay v ch mt c 38 % nh ha ܧc 1887, th CSVN li nhܮng thm 9 % na cho cng sn Trung Quc., v chi l 47 %. trong Trung Quc li ܮc tng thm mt s o na.

Hu qu: D nhin vic ct nhܮng thm lnh hi ny ngoi hu qu tinh thn v chnh tr cn nguy hi cho Vit Nam v nhiu mt nh tm l x hi ,kinh t v an ninh quc gia.

- V kinh t: Vit Nam mt mt vng c nhiu hi sn qu (c thu, c sng, c hng , mc...) ng thi dܧi y bin li c du la v hi t.

- V an ninh lnh th: Vit Nam s vnh vin nm trong vng kim ta ca Trung Quc, v h s dng cc o nm trong vng lnh hi ܮc nhܮng Nj thit lp cc cn c qun s v tip vn nht l cho Khng Qun v Hi Qun Nj t c th khng ch ton th lnh th Vit Nam t Bc ch Nam.

 

Kt lun:

Vit Nam chng ta b Trung Quc h gn nghn nm. Trܧc triu i no ca Trung Quc cng lm le xua qun mun chim Vit Nam . Do t lu ngܩi dn Vit Nam t mi C Mau ljn i Nam Quan, lc no cng cnh gic vi him ha xm lng ca k th truyn kip t phng Bc.. Do vy mi c nhng v anh hng Trng Trc, Trng Nh, nhng L thܩng Kit, nhng Trn quc Tun, L Li, Nguyn Hu v.v.. ng ln ui gic Tu gi vng ܮc b ci qu hng cho ljn ngy hm nay.

Ng u t khi H ch Minh v CSVN vng lnh nj tam quc t cng sn cam tm lm Ƕi qun tin phong cho Staline v Mao trch ng th h qun hn mnh thuc dng ging Lc Hng, lc no h cng xem Trung Quc l quan thy, l anh em, no l sng lin sng, ni lin ni, no l mi h rng lnh v.v...

Li cng khng ng hn na, khi quan thy Lin X sp ǰ, ch ngha Mc L b th gii vt vo thng rc lu ri, m CSVN vn cn kh kh m cng t tܪng ca H ch Minh, tng phc v quy ly Trung Cng nh mt ch hu trong hnh Ƕng, ngu xun cam tm ct t v nhܮng lnh hi cho k th truyn kip ca dn tc Vit Nam .

- Ton b tp on lnh o ng thi L kh Phiu m thm hnh Ƕng vi b ba Mܩi, Anh Kit, m thm trong m phn, m thm trong k kt, v m thm cho lnh Quc Hi ca Nng c Mnh thng qua Hip nh , bo ch truyn thanh truyn hnh cng ܮc lnh ng im thin tht. Nu khng nh ng vit Sn v L ch Quang phanh phui ra th c ng vin cng sn trn ton quc cng khng hay khng bit g , cn ni chi ljn "nhn dn" c nܧc ?

iu nn nhn mnh y l ti sao ton th B Chnh Tr ng CSVN li cam tm i lm ci vic thn bi danh lit, tr thnh ti mun ǩi ca dn tc, NJ cho ton dn nguyn ra ǩi ǩi ? trong khi Vit Nam khng b mt p lc no t pha Trung Quc trong nhng nm 1999- 2001 ? C phi ch v my chic gh chnh quyn v my ng la t li ca tp on thng tr ?

Ti bn nܧc rnh rnh khng th chi ci vo u ܮc, hu qu v lu v di khng sao lܩng ht ܮc ? Ri y lm th no Nj Vit Nam c th thu hi li cc phn t, cc o Hong Sa ,Trܩng Sa v lnh hi ܮc CSVN trao tay cho Trung Quc qua vn kin 14/9/58 v qua cc Hip nh 30/12/1999 v 25/12/2000 ? y qu l mt trng ti i vi T Quc v Dn Tc, m nhng k ch mu v hnh s NJu l nhng k bn nܧc , phn bi dn tc v T Quc, phi b Tru Di Tam Tc cng cha NJn ht ti, v ni theo li vn cng sn th qu l "Tri Khng Dung t Khng Tha" vy !

 

Vit theo ti liu iu trn ca B/S Trn i S ,

Tiu bang Washington thng ging /2002

Trܩng Sn DHNTr v: trang u
1